Patenty so značkou «výroby»

Strana 80

Deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280522

Dátum: 14.09.1995

Autori: Nichol Kenneth John, Sargent Bruce Geremy, Housley John Rosindale, Jeffery James Edward

MPK: A61K 31/55, C07D 281/10

Značky: výroby, obsahujú, použitie, farmaceutické, prostriedky, deriváty, spôsob, 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0, 1 alebo 2, R1, R2, R6 a R7 nezávisle sú vždy vodík alebo prípadne halogénsubstituovaný alkyl, R3 a R4 nezávisle sú vždy vodík alebo alkyl, alebo spolu tvoria skupinu =NR12, kde R12 je vodík, hydroxyl alebo definovaný organický zvyšok, R5 je (a) vodík, (b) alkyl, (c) skupina -COR13, kde R13 je vodík, alkyl alebo fenyl, pokiaľ R3 a R4 sú vždy vodík...

Zmes na cestnú vrstvu z elektrooceliarenskej trosky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280498

Dátum: 14.09.1995

Autor: Todaro Pierre

MPK: C04B 18/14, C04B 28/08

Značky: výroby, vrstvu, spôsob, elektrooceliarenskej, trosky, cestnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje piesok, a/alebo zmes drviny a štrku, vyrobený z elektrooceliarenskej trosky, ktorý sa zmieša s jedným alebo viacerými spojivami zvolenými z hydraulických spojív, z puzolánových popolčekov, z derivátov puzolánových popolčekov a z ich zmesí, a aspoň s jedným aktivátorom alebo s jedným, alebo s viacerými spojivami/aktivátormi.

Katalyzátory s vysoko disperzným rozdelením aktívnej zložky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280464

Dátum: 14.09.1995

Autori: Fetzer Thomas, Otto Bernhard, Wistuba Hermann, Buechele Wolfgang, Buerger Gert, Irgang Matthias

MPK: C07C 29/154, B01J 23/00

Značky: katalyzátory, disperzným, spôsob, aktívnej, zložky, rozdělením, výroby, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

M-Al2O4, kde M predstavuje prvok z I., VII. alebo VIII. vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov sa uvedie do styku s cínom, olovom alebo prvkom z II. hlavnej alebo vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov, ktoré sú vo forme oxidu, soli alebo v elementárnej forme, a uskutoční sa kalcinácia pri teplote od 300 do 1300 °C a tlaku do 10 kPa do 2 MPa.

Amorfná pevná forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280256

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Pastor Stephen

MPK: C07F 9/141, C08K 5/527, C07F 9/145...

Značky: 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, materiálom, fosfitu, organickým, použitie, 2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3, zmesí, 2,2, forma, pevná, spôsob, amorfná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa amorfná pevná forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfitu], spôsob jej výroby a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyltris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280212

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Odorisio Paul Angelo, Pastor Stephen Daniel

MPK: C08K 5/527, C07F 9/6574

Značky: spôsob, fosfitu, použitie, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, jednoklonná, materiálom, 2''-nitrilo[trietyltris(3,3, výroby, organickým, zmesí, 2,2, forma, alfa-kryštalická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Trojklonná beta-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279945

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Pastor Stephen

MPK: C09K 15/32, C08K 5/527, C07F 9/6574...

Značky: beta-kryštalická, materiálom, forma, spôsob, fosfitu, organickým, zmesí, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, trojklonná, výroby, použitie, 2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3, 2,2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa trojklonná beta-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Janotka Ivan, Homza Cyril, Prúnyi Kornel

MPK: B28C 5/40

Značky: rozptýlenou, dávkovania, cementových, mált, výroby, výstužou, betónov, miešania, vláknitou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob výroby upraveného škrobu, vhodného na výrobu biodegradabilných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278169

Dátum: 09.08.1995

Autori: Haas Imrich, Ürge Dionýz

MPK: C08B 30/12, C08L 101/00

Značky: biodegradabilných, výrobu, plastických, látok, škrobu, výroby, vhodného, spôsob, upraveného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, podľa ktorého sa na škrob pôsobí polymérnym organickým činidlom blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu všeobecného vzorca I, kde x je v rozsahu 10 až 25 a y v rozsahu 12 až 30 v množstve 0,1 % až 5,0 % hmotn. k sušine škrobu a takto predupravený škrob sa vysuší na minimálny obsah sušiny 97,5 % hmotn. a do neho sa vnesie kvapalný polysiloxán v množstve 0,2 % až 6,0 % hmotn. k sušine škrobu.

Spôsob výroby prípravkov z bunkových stien alebo z celých buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 277936

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pulverer Gerhard

MPK: A61K 35/74

Značky: spôsob, stien, bunkových, výroby, prípravkov, buniek, celých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prípravkov z bunkových stien alebo z celých buniek z Propionibacterium granulosum, Propionibacterium avidum a/alebo Propionibacterium acnes na použitie v rádioterapii a chemoterapii nádorov. Kvapalná kultúra príslušného propionibaktéria sa spracováva metódou GasPak za anaeróbnych podmienok pri teplote 37 st. C, takto získaný nárast masy sa zaočkováva hustou vyplaveninou propionibaktéria, po inkubácii počas 72 hodín pri 37 st. C sa...

[(5-Hydroxy-4oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277932

Dátum: 09.08.1995

Autori: Zámocká Jiřina, Mišíková Eva

MPK: A01N 43/16, C07D 309/38, C07C 269/02...

Značky: karbaniláty, výroby, 5-hydroxy-4oxo-4h-pyrán-2-yl)metyl, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík, alkoxyskupina s 2 až 4 a 8 atómami uhlíka, sa pripravujú tak, že sa na 5-hydroxy-2-hydroxymetyl-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 8 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty vykazujú herbicídnu a fungicídnu účinnosť.

3 -Imidazolymetyl- 1,2,3,9 -tetrahydro- 4H -karbazol- 4 -ónové deriváty, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277923

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ewan George Blanch, Humber David Cedric, Bell James Angus, Coates Ian Harold

MPK: C07D 403/06, C07D 209/88, C07D 233/61...

Značky: spôsob, 1,2,3,9, výroby, imidazolymetyl, ónové, farmaceutické, deriváty, karbazol, tetrahydro, obsahom, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

1,2,3,9-Tetrahydro-3-(imidazol-1-yl-metyl)-4H-karbazol-4-ónové deriváty všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená atóm vodíka, alkyl s 1 až 10 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 7 atómami uhlíka, alkenyl s 3 až 6 atómami uhlíka, fenyl alebo fenylalkyl s alkylovou časťou s 1 až 3 atómami uhlíka, jeden zo symbolov R2, R3 a R4 znamená atóm vodíka, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 7 atómami uhlíka, alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka...

2′, 3′- Dideoxy- 2′-fluórnukleozidy, spôsob výroby a farmaceutické prostiedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277919

Dátum: 09.08.1995

Autori: Mansuri Muzammil, Sterzycki Roman, Martin John

MPK: C07H 19/19

Značky: spôsob, dideoxy, obsahom, prostiedky, výroby, farmaceutické, 2'-fluórnukleozidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2',3'-dideoxy-2'-fluórnukleozidy všeobecného vzorca I, kde B znamená uracil-1-ylovú, tymín-1-ylovú, 5-etyluracil-1-ylovú, cytozín-1-ylovú, 5-vinyluracil-1-ylovú, 5-halogénvinyluracil-1-ylovú, 5-halogénmetyluracil-1-ylovú alebo 5-halogénetyluracil-1-ylovú skupinu, v ktorých halogénvinylové, halogénetylové a halgénmetylové časti obsahujú 1 až 4 atómy fluóru, chlóru, alebo brómu, spôsob výroby týchto látok a farmaceutické prostriedky s...

Pesticídny prostriedok vo forme vo vode dispergovateľných granúl a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281362

Dátum: 09.08.1995

Autori: Fersch Ken, Byrne Thomas

MPK: B01J 2/20, A01N 25/14

Značky: pesticídny, prostriedok, dispergovateľných, granúl, formě, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný pesticídny prostriedok vo forme vo vode dispergovateľných granúl obsahujúci tuhú látku pozostávajúcu z plniva/spojiva, ktorým je delamínovaný kaolín nosnej látky, ktorou je syntetický kremičitan vápenatý, prípadne spolu s inými tuhými nosnými látkami a z dispergačného činidla a pesticídne účinné množstvo soli vo vode rozpustného alebo hygroskopického pesticídu absorbovaného na nosnej látke, ktorou je syntetický kremičitan vápenatý....

Ľahká doska z drevitej vlny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281271

Dátum: 09.08.1995

Autori: Thaler Gernot, Lerchbaumer Dieter, Seidler Oskar, Kuchler Alfred, Hermann Dietman

MPK: C04B 28/32, B27N 3/02, C04B 28/02...

Značky: drevitej, spôsob, ľahká, výroby, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Doska má kostru zo zhustenej drevitej vlny s otvorenými pórmi, pričom čiastočky drevitej vlny sú na svojom povrchu vybavené povlakom spojivovej peny (17), ktorá zasahuje aspoň čiastočne do pórov dosky a v priebehu jej tvárnenia bola svojou infiltráciou vpravená do tvárnenej voľnej drevitej hmoty (12A, 12B) pri súčasnom zmenšovaní jej objemu, kde v miestach dotyku íverov drevitej vlny vytvára pevné spojovacie mostíky. Hmotnostný pomer drevitá...

Ukotvovací svorník na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281208

Dátum: 09.08.1995

Autori: Weber Wilfried, Hein Bernd, Haage Manfred, Seibold Günter, Plocher Bernd

MPK: F16B 35/04, F16B 13/02, B05D 5/08...

Značky: výroby, spojovacej, ukotvenie, ukotvovací, spôsob, prostredníctvom, hmoty, svorník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho svorníka (1), ktorý má cez časť svojej plášťovej plochy uložené upevňovacie prvky, pričom tieto upevňovacie prvky sú vytvorené ako radiálne odstávajúce výstupky (5), ktoré sú na plášťovej ploche ukotvovacieho svorníka (1) uložené po obvode a v osovom smere vzájomne v odstupoch a ktoré sú v osovom smere ukotvovacieho svorníka (1) usporiadané vzájomne posunuto. Tým je dosiahnuté dobré premiešanie spojovacej hmoty a...

19,11-Premostené 4-estrény, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci, ich použitie a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280991

Dátum: 09.08.1995

Autori: Fritzemeister Karl-heinrich, Krattenmacher Rolf, Halfbrodt Wolfgang, Schwede Wolfgang, Ottow Eckhard

MPK: C07J 53/00, A61K 31/56

Značky: výroby, látky, obsahujúci, prostriedok, použitie, medziprodukty, farmaceutický, výrobu, 4-estrény, spôsob, tieto, 19,11-premostené

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a spôsob ich výroby. Uvedené zlúčeniny majú silné gestagénne účinky a sú vhodné na výrobu liečiv. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich výrobu.

Spôsob výroby súdržného bezzákrutového alebo nízkozákrutového textilného prameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280721

Dátum: 09.08.1995

Autori: Curran William Wingate, Aitken John

MPK: D02G 1/18, D02G 3/46, D02G 1/16...

Značky: spôsob, prameňa, bezzákrutového, textilného, súdržného, výroby, nízkozákrutového

Zhrnutie / Anotácia:

Dva vláknové pramene (11, 12) sú vedené vzduchovým dýzovým zariadením (13), ktoré zmieša vlákna oboch prameňov (11, 12) a vytvorí na nich kľučky tým, že oba pramene sú dĺžiteľné, a aspoň jeden z nich sa počas postupu predĺži. Na predĺžený prameň sa počas procesu pôsobí teplom a po prechode vzduchovou dýzou sa zmiešaný prameň upravuje. Pramene (11, 12) sú pred vstupom do vzduchovej dýzy (13) nedĺžené, alebo sú dĺžené len čiastočne a po výstupe...

Miska na potraviny, najmä vylučujúce kvapalinu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280587

Dátum: 09.08.1995

Autor: Grone Horst Ditmar

MPK: B65D 81/26, B65D 1/34

Značky: vylučujúce, kvapalinu, potraviny, spôsob, výroby, miska, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Miska (124) je určená na balenie potravín, najmä vylučujúcich kvapalinu. Je tvorená vrstvenou hmotou, ktorá sa skladá z hornej vrstvy (121) a dolnej vrstvy (122), pričom horná vrstva (121) i dolná vrstva (122) majú protiľahlú hornú a dolnú plochu a pričom horná vrstva (121) je vybavená otvormi (123) prechádzajúcimi jej hornou a dolnou plochou. V hornej ploche dolnej vrstvy (122) sú vytvorené dutiny (126). Pri výrobe tejto misky (124) sa...

Spôsob výroby plnených čokoládových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280548

Dátum: 09.08.1995

Autori: Cebula Deryck Jozef, Rayet Jaspal

MPK: A23G 9/18, A23G 1/22, A23G 1/20...

Značky: čokoládových, výrobkov, spôsob, plnených, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Plnené čokoládové výrobky obsahujúce tuk sa formujú vo formách pri teplotách pod 0 °C, aby sa ľahko oddeľovali od formy. Masa obsahujúca tuk sa pri teplote v oblasti okolo 15 °C, výhodne od asi 28 °C do asi 55 °C, a s obsahom tuku najmenej okolo 25 % hmotn., zavedie do formy s teplotou 0 °C alebo nižšou a ponechá sa v styku s formou v čase dostatočnom na to, aby zmes obsahujúca tuk mohla stuhnúť v nestabilnej forme aspoň vo vrstve, ktorá je v...

Absorpčné teleso absorpčného výrobku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280369

Dátum: 09.08.1995

Autori: Brohammer Göran, Rosseland Berit, Qvist Magnus, Porsö Berith

MPK: A61F 13/46, A61F 13/15

Značky: spôsob, výrobků, absorpčne, výroby, absorpčného, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso obsahuje prvú vrstvu (4) s prvou zmesou vlákien a druhú vrstvu (5) s druhou zmesou vlákien vrátane absorpčných vlákien, pričom prvou zmesou je 80 až 95 hmotn. % pružných vlákien a 5 až 20 hmotn. % spojovacích vlákien, ktoré sú tepelne aktivovateľné pri teplotách, pri ktorých pružné vlákna nie sú tepelne aktivovateľné. Druhou zmesou je 45 až 90 hmotn. % absorpčných vlákien a 5 až 15 hmotn. % tepelne aktivovateľných spojovacích...

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280291

Dátum: 09.08.1995

Autori: Isert Dieter, Lattrell Rudolf, Fischer Gerd, Jendralla Joachim-heiner, Wollmann Theodor, Defossa Elisabeth

MPK: C07D 501/18, C07D 501/12, A61K 31/545...

Značky: diastereomérov, obsahujúci, výroby, použitie, farmaceutický, kyseliny, spôsob, 3-cefém-4-karboxylovej, adičné, krystalické, tieto, 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru, obidvoch, prostriedok, kyselinami, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená anión fyziologicky neškodnej jednosýtnej alebo viacsýtnej anorganickej alebo organickej kyseliny, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu bromovodíkovú, kyselinu sírovú, kyselinu metánsulfónovú, kyselinu etánsulfónovú, kyselinu benzénsulfónovú,...

Spôsob výroby živej atenuovanej bezbunkovej vakcíny vírusu varicella zoster, spôsob pestovania buniek a živné prostredie na pestovanie buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279387

Dátum: 11.07.1995

Autori: Friedmann Paul, Provost Philip, Krah David

MPK: A61K 39/25, C12N 7/02, C12N 7/00...

Značky: živej, atenuovanej, pestovanie, buniek, vírusu, bezbunkovej, pestovania, výroby, vakcíny, spôsob, zoster, varicella, živné, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby živej atenuovanej bezbunkovej vakcíny vírusu varicella zoster so zvýšeným výťažkom vírusu. Tento postup spočíva v tom, že sa bunkový materiál pestuje vo veľkom množstve minimálneho živného prostredia alebo v bohatom živnom prostredí, ktoré je pred infekciou kultúry doplnené lipidmi a prípadne fetálnym teľacím sérom. Vakcína, ktorá tento vírus obsahuje, je určená na prevenciu ovčích kiahní. Opísaný je aj spôsob pestovania buniek v...

Sulfátová soľ substituovaného triazolu, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279211

Dátum: 11.07.1995

Autori: Matassa Victor, Guiblin Alexander, Pitt Kendal, Storey David, Baker Raymond, Olive Carole, Street Leslie

MPK: C07D 403/06, A61K 31/41

Značky: výroby, spôsob, farmaceutický, obsahom, substituovaného, sulfátová, triazolu, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfátová soľ N,N-dimetyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-1H-indol-3-yl]etylamínu je selektívnym agonistom receptorov podobných 5-HT1, a preto je možné ju použiť na liečbu klinických stavov, zvlášť migrény a s ňou spojených porúch, pri ktorých je indikované použitie selektívnych agonistov týchto receptorov.

Kompozitné materiály a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279189

Dátum: 11.07.1995

Autori: Böttcher Axel, Mohr Michael, Stieber Ulrich, Fels Achim Gustav

MPK: F41H 5/04

Značky: výroby, kompozitné, materiály, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitné materiály z tkanín z vlákien s vysokým modulom, pričom medzi vrstvami tkaniny sú usporiadané vrstvy spojiva bez impregnácie tkaniny, ako spojivo obsahuje tento materiál rezol, modifikovaný polyvinylbutyralom. Spôsob výroby týchto kompozitných materiálov spočíva v zlisovaní viacerých vrstiev tkaniny, opatrených vrstvou spojiva.

Spôsob výroby farbiva z výliskov plodov arónie čiernoplodej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278982

Dátum: 11.07.1995

Autori: Klimková Ružena, Šilhár Stanislav, Sodomová Etela, Kintlerová Anna

MPK: A23L 1/27, A23L 1/275, C09B 61/00...

Značky: spôsob, výliskov, farbiva, arónie, čiernoplodej, výroby, plodov

Zhrnutie / Anotácia:

Farbivo sa extrahuje vodnoalkoholickým roztokom s obsahom etanolu 10 až 70 % obj. pri teplote 15 až 30 °C počas 2 až 48 hodín. Získaný farebný extrakt sa po vyčírení a filtrácii zahustí pri teplote 35 až 45 °C na koncentrát s obsahom rozpustnej sušiny 40 až 60 % hmotn. Farbivo je vhodné na potravinárske účely.

Spôsob výroby polymérov a kopolymérov cykloalkénov norbornénového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278739

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štěpánek Kamil, Ondrůj Jiří, Karafiát Miroslav, Mejzlík Jiří, Heller Gerhardt, Lederer Jaromír, Štohandl Jiří, Balcar Hynek, Vozka Pavel, Vařeková Irena

MPK: C08G 61/08

Značky: spôsob, polymérov, norbornénového, cykloalkénov, kopolymérov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Metatetická polymerizácia a kopolymerizácia cykloalkénov norbornénového typu v prítomnosti katalytického systému obsahujúceho: a) katalytický prekurzor pripravený reakciou zlúčeniny volfrámu obsahujúci aspoň jeden atóm chlóru, brómu a/alebo jódu so stericky bránenými amínmi, pričom koncentrácia volfrámu je 0,01 až 50 milimólov na mól monoméru a molárny pomer volfrám/amín je 0,01 až 1 : 5, b) kokatalyzátor vybraný zo skupiny organických zlúčenín...

Zmes liečivých rastlín na liečenie nádorových a iných ochorení a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278539

Dátum: 11.07.1995

Autor: Feješ Viliam

MPK: A61K 47/10, A61K 35/78

Značky: nádorových, výroby, rastlín, liečivých, spôsob, iných, liečenie, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje 10 až 30 % roztoku etylalkoholu, 1 až 15 % hmotn. kôry Frangula alnus (krušina jelšová), 1 až 10 % hmotn. koreňa Dipsacum silvestris (štetka lesná), 1 až 15 % hmotn. bieleho vínneho výluhu z 5 až 20 % hmotn. listov Allium ursinum (cesnak medvedí) a vývar 10 až 35 % roztoku etylalkoholu z 5 až 20 % hmotn. vňate Thymus serpyllum (materina dúška). Spôsob prípravy zmesi spočíva v tom, že do 1000 ml 10 až 30 % roztoku etylalkoholu sa...

Deriváty kyseliny nitratoalkánkarboxylovej, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo obsahujúce tieto látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278385

Dátum: 11.07.1995

Autori: Fritschi Edgar, Kanzler Ralf, Noack Eike, Feelisch Martin, Sandrock Klaus

MPK: A61K 31/21, A61K 31/195, A61K 38/00...

Značky: výroby, tieto, deriváty, kyseliny, liečivo, spôsob, látky, nitratoalkánkarboxylovej, použitie, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty nitratoalkánkarboxylových kyselín so všeobecným vzorcom (I), najmä N-acylaminokyseliny, prípadne N-acylpeptidy. Spôsob ich výroby spočíva v reakcii zlúčeniny so všeobecným vzorcom (II), ktorá sa podrobí tioesterovej reakcii, pri ktorej sa zlučuje s aminokyselinami a/alebo N-acylaminokyselinami, peptidmi a/alebo N-acylpeptidmi s 2 až 5 peptidovými väzbami aminokyselinových zvyškov a potom sa v prípade potreby získaná zlúčenina prevedie...

Etylénpropylénové kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277906

Dátum: 11.07.1995

Autori: Oka Takahiro, Harada Takakiyo, Kumahara Katsumi, Chiba Hiromasa, Sato Akihiro

MPK: C08F 210/16, C08F 4/642

Značky: etylénpropylénové, spôsob, kopolymery, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-propylénové kopolyméry, s vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči zbeleniu, pripraviteľné kopolymerizáciou propylénu s etylénom tak, že sa v prvom stupni vytvára frakcia kopolyméru s obsahom etylénu 0,5 až 5,0 % hmotn. v množstve 60 až 90 % hmotn. vztiahnuté na celkové množstvo polyméru, v druhom stupni sa vytvára frakcia kopolyméru a obsahom etylénu 85 až 100 % hmotn. v množstve 5 až 17 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo polyméru,...

Spôsob výroby produktov zo sklenených vlákien a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Schlachter Fredo

MPK: C03B 37/035, C03B 37/02

Značky: produktov, vlákien, spôsob, vykonávanie, výroby, zariadenie, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa združujú voľne a bez spojiva po skupinách na pramene a dĺžia sa rotujúcimi plochami na požadovanú hrúbku. Pri odoberaní z rotujúcich plôch sa aspoň čiastočne rozdelia na strižové vlákna. Smer ich pohybu sa obráti a odkladajú sa na pohybujúcu sa zbernú plochu pomocou cirkulačného prúdenia, ktoré je vyvolané rotáciou odkladacej plochy. Zariadenie na vykonávanie spôsobu obsahuje odťahovacie kotúče (6, 6', 6'') s odoberacími nožmi (8)...

1-Acetoxyetylester cefuroxín, spôsob jeho výroby a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277896

Dátum: 11.07.1995

Autori: Clayton John Charles (zomrel), Crisp Harold Alfred, Elliott Leonard Geoffrey, Wilson Edward Mckenzie

MPK: C07D 501/34

Značky: obsahom, spôsob, výroby, prostriedky, farmaceutické, 1-acetoxyetylester, cefuroxín

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfná forma 1-acetoxyetylesteru cefuroxímu, ktorá obsahuje menej ako 5 % hmotnostných nečistôt, je vhodná na výrobu farmaceutických prostriedkov so širokým spektrom antibiotického účinku proti grampozitívnym i gramnegatívnym mikroorganizmom.

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281332

Dátum: 11.07.1995

Autori: Demarez Philippe, Mazurier Frédéric, Bavay Jean-claude

MPK: C21D 8/12, B22D 11/06

Značky: spôsob, vrchom, liateho, pásu, magnetického, ocelového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom, ktorého hrúbka je menšia ako 5 mm a obsah pri váhovom zložení väčší ako 2 % kremíka, menej ako 0,1 % uhlíka s vyhovujúcim množstvom inhibítorových prvkov druhotnej rekryštalizácie, pričom zvyšok je železo, ktoré sa leje na jeden alebo dva valce (5, 6). Po vytvorení kryštalinickej štruktúry v kôre s orientovanými zrnami {110} na povrchu sa oceľ podrobí prudkému ochladeniu tým, že sa...

Polypeptid zo Streptococcus suis, vakcína, spôsob výroby vakcíny a protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281324

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jacobs Antonius Arnoldus Christiaan

MPK: A61K 39/09, C12P 21/02

Značky: vakcíny, protilátky, spôsob, suis, vakcína, streptococcus, výroby, polypeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid zo Streptococcus suis s molekulovou hmotnosťou približne 54 000, schopný vyvolať tvorbu neutralizačných protilátok proti Streptococcus suis. Polypeptid je možné použiť na výrobu vakcíny proti infekcii vyvolanej Streptococcus suis. Ďalej je opísaný spôsob výroby tejto vakcíny a príslušná protilátka.

Deriváty radu vitamínu D s modifikáciou v polohe 20, spôsob ich výroby, medziprodukty na tento spôsob, farmaceutické preparáty tieto deriváty obsahujúce a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 281244

Dátum: 11.07.1995

Autori: Steinmeyer Andreas, Schwarz Katica, Thieroff-ekerdt Ruth, Haberey Martin, Wiesinger Herbert, Neef Günter, Kirsch Gerald

MPK: A61K 31/59, C07C 35/32, C07C 69/013...

Značky: tieto, výroby, spôsob, preparáty, deriváty, výrobu, medziprodukty, liečiv, polohe, obsahujúce, farmaceutické, modifikáciou, vitamínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty radu vitamínu D s modifikáciou v polohe 20, všeobecného vzorca (I), v ktorom Z je vodík, OH alebo C1-9alkanoyl
X je vodík alebo oba substituenty X spolu tvoria exocyklickú metylénovú skupinu, Y je vodík, C1-9alkanoyl alebo arylkarbonyl a význam ďalších substituentov je uvedený v nárokoch, spôsob ich výroby, medziprodukty na tento spôsob, farmaceutické preparáty tieto deriváty obsahujúce a ich použitie na výrobu liečiv.

Deriváty kyseliny hydroxámovej, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281240

Dátum: 11.07.1995

Autori: Crimmin Michael John, Dickens Jonathon Philip, Beckett Raymond Paul

MPK: A61K 31/19, A61K 31/16, C07C 259/06...

Značky: spôsob, výrobu, farmaceutické, farmaceutických, prostriedky, prostriedkov, použitie, hydroxámovej, kyseliny, deriváty, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky sú účinnými inhibítormi metaloproteináz MMP a inhibujú aj uvoľnenie faktora nekrózy nádorov TNF z buniek, takže je možné ich použiť na profylaxiu a liečenie stavov sprostredkovaných týmito látkami. Opísaný je aj spôsob výroby týchto látok, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov, farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...

Spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorá rýchlo disperguje vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281192

Dátum: 11.07.1995

Autori: De Lind Van Wijngaarden Gerhard, Wedlock David John

MPK: A01N 25/10

Značky: ktorá, činidla, spôsob, užitkových, výroby, rýchlo, rastlín, kompozície, disperguje, pevnej, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorý zahŕňa spoločné vytláčanie účinnej zložky s polyvinylpyrolidónom, následné ochladenie produktu, vytláčanie až do skrehnutia a následné mletie. Výsledná, väčšinou granulovaná kompozícia sa môže použiť sama osebe, stlačená do tabletovej formy alebo aglomerovaná do väčších granúl, pričom každá z týchto foriem rýchlo disperguje po nariedení vodou a poskytuje...

Morfolínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281093

Dátum: 11.07.1995

Autori: Dorn Conrad, Shah Shrenik, Mills Sander, Hale Jeffrey, Maccoss Malcolm, Ladduwahetty Tamara

MPK: A61K 31/535, C07D 265/32, C07D 265/30...

Značky: použitie, výroby, morfolinové, obsahom, deriváty, farmaceutický, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky antagonizujú receptory tachykinínov a je možné ich použiť na liečenie a prevenciu chorôb, pri ktorých je táto antagonizácia žiaduca. Ďalej je opísaný spôsob výroby týchto látok a farmaceutický prostriedok, ktorý tieto látky obsahuje a je určený na použitie, najmä pri liečení zápalových ochorení, bolestivých stavov, migrény,...

DNA sekvencie a proteíny vzťahujúce sa na lipázu stimulovanú žlčovou soľou, spôsob výroby proteínov, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281089

Dátum: 11.07.1995

Autori: Bläckberg Lars, Hernell Olle, Enerbäck Sven, Bjursell Gunnar, Olivecrona Thomas, Carlsson Peter, Nilsson Jeanette

MPK: C07K 14/47, A61K 38/46, C12N 15/55...

Značky: kompozície, lipázu, proteiny, použitie, sekvencie, stimulovanú, vzťahujúce, žlčovou, proteínov, obsahom, solou, spôsob, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka DNA sekvencií, proteínov kódovaných takými DNA sekvenciami a použitia takých proteínov. Vynález tiež zahŕňa vektory, ako sú plazmidové konštrukcie, obsahujúce také DNA sekvencie, ktoré sú schopné expresie požadovaného enzýmu. Vynález tiež zahŕňa hostiteľské organizmy transfektované takými konštrukciami, napr. baktérie, kvasinky, cicavčie bunky a transgénne zvieratá. Vynález taktiež zahŕňa spôsoby prípravy produktov...

Spôsob výroby ketónov alicyklických C5 až C11 a/alebo alifatických C3 až C13

Načítavanie...

Číslo patentu: 280688

Dátum: 11.07.1995

Autori: Macho Vendelín, Mravec Dušan, Vojtko Ján

MPK: C07C 45/54

Značky: spôsob, alicyklických, ketónov, alifatických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alicyklických ketónov sa uskutočňuje z dikarboxylových alifatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ z mono- a dialkylesterov vytváraných na heterogénnom katalyzátore z dikarboxylových kyselín a alkoholov, alifatické ketóny z monokarboxylových kyselín C2 až C12 za prítomnosti alkoholov a prípadne iných kyslíkatých organických zlúčenín alebo alkylesterov pri teplote 150 až 600 °C (250 až 450 °C) a...

Spôsob výroby častíc s trvalým uvoľňovaním účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280496

Dátum: 11.07.1995

Autori: Knott Trevor John, Prater Derek Allan, Heafield Joanne, Challis Deborah, Miller Ronald Brown, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Leslie Stewart Thomas

MPK: A61K 31/135, A61K 31/485, A61K 9/16...

Značky: částic, spôsob, uvoľňovaním, účinnej, zložky, výroby, trvalým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy častíc je založený na mechanickom spracovaní liečiva a hydrofóbneho a/alebo hydrofilného taviteľného nosiča alebo riedidla s teplotou topenia 35 až 150 °C. Rozbíjaním týchto aglomerátov sa získajú častice s regulovaným uvoľňovaním účinnej látky. Mechanické spracovanie je prípadne kontinuálne s možným ďalším prídavkom nízkeho percenta nosiča alebo riedidla.