Patenty so značkou «výroby»

Strana 79

Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278683

Dátum: 06.12.1995

Autori: Roučka Oldřich, Marko Ľubomír, Líner Jozef, Pšenák Miroslav, Rovňaníková Katarína

MPK: F16C 33/72, C08L 15/02, C08J 3/24...

Značky: vysokou, odolnosťou, tepelnou, výroby, tesnenia, ložísk, spôsob, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk s vysokou tepelnou odolnosťou, kde kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou zo 40 až 60 % hmotn. fluórkarbónového kaučuku alebo jeho kopolyméru, 0,5 až 5 % hmotn. sieťovadla, 5 až 15 % hmotn. aktivátora a vo zvyšku 40 až 60 % hmotn. sadzového plniva na 100 % hmotn. zmesi s následnou vulkanizáciou pri teplote 180 až 220 °C a tlaku 1,8 až 2,5 MPa. Pri inom...

Absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281574

Dátum: 06.12.1995

Autor: Andersen Verner

MPK: B32B 31/08

Značky: výrobok, výroby, spôsob, absorpčný, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje absorpčný vankúšik, pre kvapaliny nepriepustnú vrstvu na jednej strane absorpčného vankúšika, pre kvapaliny priepustnú a pre kvapaliny sorbujúcu vonkajšiu vrstvu na druhej strane absorpčného vankúšika, pričom vonkajšia vrstva sorbujúca kvapalinu pozostáva z najmenej dvoch vrstiev (21, 22) priepustných pre kvapaliny, ktoré sú vzájomne spojené, pričom aspoň prvá pre kvapaliny priepustná vrstva (21) je zvrásnená a aspoň...

Spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281397

Dátum: 06.12.1995

Autori: Recker Carla, Puke Hanjo, Kowalczyk Jörg, Kunz Markwart, Scheiwe Linda

MPK: C07C 51/215, C07C 59/105, C07C 51/235...

Značky: derivátov, spôsob, primárnych, zariadenie, výroby, alkoholov, tohto, cukrov, vykonávanie, spôsobu, monokarboxylových, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov, pri ktorom sa cukry, deriváty cukrov alebo primárne alkoholy kontinuálne oxidujú vo vodnom roztoku a pri koncentráciách medzi 0,1 až 60 % kyslíkom alebo plynmi obsahujúcimi kyslík na katalyzátoroch zo vzácnych kovov alebo zmesových kovov. Objemový prúd produktov takto vytvorených sa zavádza do elektrodialýzneho stupňa a odstraňujú sa a...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281394

Dátum: 06.12.1995

Autori: Carlbark Olle, Rönnberg Peter

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, absorpčný, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok je vyrobený z celkovo obdĺžnikového polotovaru (4), ktorý má prehyb (8) pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou z centrálnych osí (20, 21) a príslušnom jednom zo združených vzájomne opačných okrajoch (19, 18). Dva prehyby (8) sú formované na vnútornej časti výrobku, pričom každý sa preťahuje pozdĺž okraja strany tak, že tieto prehyby (8), keď sú zdvihnuté na vnútornej strane...

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281110

Dátum: 06.12.1995

Autori: Le Tung Van, Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman

MPK: A61K 31/40, C07C 255/13, C07C 255/20...

Značky: spôsob, pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu, trans-6-[2-(substituovaný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónu vzorca (I-1) a dyhydroxykyseliny odvodenej od zlúčeniny vzorca (I-1) otvorením laktónového kruhu a jej farmaceuticky vhodných solí. Zlúčeniny vzorca (I-1) sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá.

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl) alkyl] pyran-2-ónov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281109

Dátum: 06.12.1995

Autori: Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman, Butler Donald Eugene

MPK: C07C 255/13, C07C 255/20, A61K 31/40...

Značky: spôsob, výrobu, výroby, pyrol-1-yl, alkyl, pyran-2-ónov, medziprodukty, trans-6-[2-(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa alfa-metalovaný N,N-disubstituovaný acetamid premieňa v siedmich operáciách na požadované produkty, ktoré sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá. Ďalej sú opísané medziprodukty všeobecného vzorca (V), (VI), (VIII) a (IX), kde všeobecné symboly majú...

Nosič katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor na nosiči, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280653

Dátum: 06.12.1995

Autori: Ernst Eberhard, Reußner Jens, Neißl Wolfgang

MPK: C08F 10/00

Značky: katalyzátorov, výroby, metaloncénkatalyzátor, nosič, nosiči, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátorov je na báze hydrofilného, makroporézneho, disperzného oxidu hliníka, oxidu kremíka, oxidu titánu alebo oxidu zirkónia alebo ich zmesí, prípadne zmesových oxidov a aluminoxánov zosieťovaný s viacfunkčným organickým sieťovacím prostriedkom. Spôsob výroby nosiča katalyzátora spočíva v tom, že sa hydrofilný makroporózny disperzný oxid hliníka, oxid kremíka, oxid titánu alebo oxid zirkónia, alebo ich zmesi, prípadne zmesové oxidy...

Jedlý nátierkový produkt s olejovo kontinuálnou emulziou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279916

Dátum: 06.12.1995

Autori: Reckweg Freek, Chiaverini Michael, Lehouiller Scott Antonio

MPK: A23D 7/015, A23D 7/05

Značky: produkt, kontinuálnou, výroby, jedlý, emulziou, nátierkový, olejovo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka, ktorá obsahuje od 30 do 40 % hmotnostných kontinuálnej tukovej fázy a 60 až 70 % hmotnostných vodnej fázy. Tuková fáza ďalej obsahuje neproteínový inhibítor kryštalizácie tuku v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného a neproteínový emulzifikátor. Vodná fáza obsahuje mliekarenský proteín v množstve menšom ako 0,1 % hmotnostného.

Alkaloidy z Mappia foetida, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279615

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mustich Giuseppe, Verotta Luisella, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, A61K 31/33...

Značky: spôsob, mappia, prostriedkov, alkaloidy, farmaceutických, prostriedky, foetida, výroby, použitie, výrobu, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Alkaloidy z Mappia foetida všeobecného vzorca (I), kde R je vodík, foetidín 1 alebo R je OCH3, foetidín 2 s protirakovinovými a protivírusovými účinkami. Tieto alkaloidy, rozpustené vo vode, sa vyskytujú vo všetkých častiach rastliny Mappia foetida, z ktorej sa získavajú a sú prekurzormi camptotecínu a 9-metoxycamptotecínu, čo sú alkaloidy, ktorých farmakodynamické vlastnosti, ale i nerozpustnosť vo vode sú známe. Uvedené alkaloidy vzorca (I)...

Spôsob génovotechnologickej výroby S-(+)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxamidu, mikroorganizmy transformované hybridným plazmidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279048

Dátum: 08.11.1995

Autori: Birch Olwen, Böhlen Elisabeth, Robins Karen, Zimmermann Thomas

MPK: C12P 13/02, C07H 21/00, C12N 15/11...

Značky: dimetylcyklopropánkarboxamidu, výroby, hybridným, spôsob, mikroorganizmy, génovotechnologickej, s-(+)-2,2, transformované, plazmidom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa génovotechnologický spôsob výroby S-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu založený na izolácii DNA, ktorá kóduje stereošpecifickú hydrolázu. Táto DNA sa potom liguje do expresného vektora. Pritom vznikne hybridný plazmid, ktorým sú transformované mikroorganizmy. Tieto mikroorganizmy sú potom schopné v racemickom R,S-(+/-)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamide biotransformovať R-(-)-izomér na kyselinu...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gablech Miloslav, Gömöry Juraj, Karabinoš Jozef, Dávid Ladislav, Lukačovičová Anna, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 31/135, B01D 9/02

Značky: spôsob, tramadol, hydrogénchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob výroby alkylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278043

Dátum: 08.11.1995

Autori: Doyle Michael John, Van Ravenswaay Claasen Johan Christiaan, Van Gogh Johan

MPK: C07C 67/38

Značky: výroby, alkylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkylmetakrylátu spočíva v tom, že sa zo zmesi zložiek s 3 atómami uhlíka, zahŕňajúcej zmes propínu a propadiénu, ktorá bola získaná v eténovej krakovacej jednotke, katalytickej krakovacej jednotke alebo dehydrogenáciou kvapalného vykurovacieho plynu, selektívne odstráni propadién za vzniku propínového nástreku, v ktorom je pomer propínu ku propadiénu >= 6, po čom sa propínový nástrek privedie do styku s oxidom uhoľnatým a...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Krezmin Hans-jürgen, Buschfeld Adolf, Lattekamp Matthias, Gramse Manfred

MPK: C08L 97/00, C08L 97/02, C08G 14/08...

Značky: živíc, modifikovaných, výroby, močovinou, spôsob, vysokoreaktívnych, fenolových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Biologicky odbúrateľné polyméry, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281057

Dátum: 08.11.1995

Autori: Stockhausen Dolf, Krause Frank, Klimmek Helmut

MPK: C11D 3/37, C08F 222/00

Značky: použitie, biologicky, polyméry, výroby, odbúrateľné, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľné polyméry sú pripravené z: a) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených dikarboxylových kyselín a ich solí, b) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monokarboxylových kyselín a ich solí, c) polymerizovaných monoetylenicky nenasýtených monomérov, ktoré po hydrolýze alebo zmydelnení majú jednu alebo niekoľko hydroxylových skupín kovalentne viazaných na uhlíkový reťazec a ktoré možno získať čiastočnou neutralizáciou...

Spôsob výroby celulózových fólií a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281027

Dátum: 08.11.1995

Autori: Renner Klaus, Zikeli Stefan, Rauch Ernst, Schönberg Anton, Ecker Friedrich

MPK: B29C 47/88, A22C 13/00, B29C 47/00...

Značky: zariadenie, celulózových, fólií, výroby, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok celulózy v terciálnom aminoxide v zohriatom stave extruduje extrudačnou dýzou, vybavenou extrudačnou štrbinou a zohriaty extrudovaný roztok sa vedie do zrážacieho kúpeľa, aby sa rozpustená celulóza zrazila, pričom bezprostredne po extrudácii sa zohriaty extrudovaný roztok pred vstupom do zrážacieho kúpeľa ochladí, vystavením prúdu plynu. Zariadenie na výrobu celulózových fólií obsahuje extrudačnú dýzu s extrudačnou štrbinou a pod...

Suspenzia prášku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280979

Dátum: 08.11.1995

Autori: Wirth Karl-ernst, Molerus Otto

MPK: B05B 7/16, B05D 1/12, C09D 5/03...

Značky: vykonanie, zariadenie, spôsobu, výroby, suspenzia, prášků, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri uvedenom spôsobe sa vykonáva jemné mletie hrubozrnných častíc prášku na strednú veľkosť častíc, ktorá nie je väčšia ako 15 um, a to mletím za mokra v miešacom mlyne. Rozprašuje sa suspenzia častíc prášku v skvapalnenom plyne, pričom plyn je skvapalnený pri tlaku maximálne 2 MPa a skvapalnený plyn sa pred, pri alebo po rozprášení suspenzie odparuje. Zariadenie je tvorené zásobnou nádržkou prášku, rozprašovacou dýzou, prípadne tepelne...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280593

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rönnberg Peter

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, výroby, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje pozdĺžnu absorpčnú jednotku (1), ktorá má dve protiľahlé dlhé strany (9) a pozdĺž nich vytvorené bočné chlopne (18, 36), ktoré sú vyrobené z pruhu (10, 30) mäkkého vrstveného materiálu, každý z pruhov (10, 30) je pozdĺžne rozdelený na prvú časť (13, 33) a druhú časť (14, 35). Prvá časť (13, 33) pruhu (10, 30) je uložená priečne na priľahlú dlhú stranu (9) smerom dovnútra absorpčnej jednotky (1) a je k tejto jednotke...

Enantioselektívny spôsob výroby S-enantiomérov opticky aktívnych kyánhydrínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280163

Dátum: 08.11.1995

Autori: Griengl Herfried, Klempier Norbert, Pöchlauer Peter

MPK: C12P 13/00, C12P 41/00

Značky: kyánhydrínových, enantioselektívny, spôsob, opticky, derivátov, výroby, aktívnych, s-enantiomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Enantioselektívny spôsob výroby opticky aktívnych kyánhydrínov, a to ich S-enantiomérov reakciou aldehydu alebo asymetrického ketónu s acetónkyánhydrínom, pri ktorom aldehyd alebo ketón reaguje s acetónkyánhydrínom vo vodnom a/alebo organickom rozpúšťadle za prítomnosti S-hydroxynitrillyázy z Hevea brasiliensis a získaný kyánhydrín sa z reakčnej zmesi izoluje, prípadne ďalej čistí. Získané kyánhydríny je možné použiť napríklad na syntézu...

Spôsob výroby ohňovzdorných keramických tvarovaných výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280071

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dösinger Klaus, Reiterer Franz

MPK: C04B 35/04, C04B 35/03

Značky: tvarovaných, keramických, výliskov, spôsob, ohňovzdorných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný matricový materiál a jemne rozomletý elementárny uhlík sa homogénne zmiešava spoločne s nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou a potom sa zmes spracuje na tvarované výlisky a tvarované výlisky sa potom temperujú. Nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou je polymérna zlúčenina s karbonizačným zvyškom podľa Conradsona v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného.

Farmaceutický lyofilizovaný prípravok na báze ifosfamidu so zvýšenou stabilitou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279869

Dátum: 08.11.1995

Autori: Brooke Dana, Scott Joseph Artur, Behme Robert Joseph, Alexander Robert Lee

MPK: A61K 31/17, A61K 31/16, A61K 31/255...

Značky: zvýšenou, ifosfamidu, báze, farmaceutický, spôsob, lyofilizovaný, výroby, stabilitou, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický lyofilizovaný prípravok na báze ifosfamidu so zvýšenou stabilitou obsahujúci ako primárny excipient močovinu a prípadne ešte sodnú soľ kyseliny 2-merkaptoetánsulfónovej sa pripraví modifikovaným lyofilizačným postupom za vzniku produktu so zvýšenou tepelnou stálosťou a predĺženou životnosťou pri skladovaní.

DNA-fragment, plazmidy a mikroorganizmy obsahujúce DNA-fragment a spôsob biotechnologickej výroby biotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279669

Dátum: 08.11.1995

Autori: Shaw Nicholas, Brass Johann, Birch Olwen, Fuhrmann Martin

MPK: C12N 1/21, C12N 15/67, C12N 15/52...

Značky: spôsob, biotechnologickej, mikroorganizmy, obsahujúce, plazmidy, biotínu, dna-fragment, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

DNA-fragmenty a plazmidy obsahujúce gény biosyntézy biotínu bioB, bioF, bioC, bioD, bioA alebo ich funkčne ekvivalentné genetické varianty a mutanty enterobaktérií, v ktorých sú ich gény usporiadané v jednej transkripčnej jednotke. Sú opísané aj mikroorganizmy, ktoré tieto DNA-fragmenty a plazmidy obsahujú a spôsob výroby biotínu použitím týchto mikroorganizmov.

Spôsob výroby lôpt s povrchom tvoreným textíliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278015

Dátum: 11.10.1995

Autor: Králík Josef

MPK: B29C 63/02, B29C 63/26

Značky: lôpt, tvořeným, spôsob, výroby, textíliou, povrchom

Zhrnutie / Anotácia:

Na jadro lopty sa nanesie vrstva adhezíva a súčasne sa nános adhezívnej zmesi nanesie aj na jednotlivé diely textilného obalu, ktorý v rovine aproximuje nerozvinuteľnú guľovú plochu dvoma polotovarmi kruhového tvaru (2) opatrenými na obvode pravidelne rozmiestnenými trojuholníkovými výrezmi (4) a pásom (3), ktorý má na okrajoch svojich dlhších strán taktiež trojuholníkové výrezy (4). Potom sa na jadro lopty uloží najskôr pás (3), ktorý tak...

Tienopyránové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278012

Dátum: 11.10.1995

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter, Weinberger Josef, Ferber Hubert Peter

MPK: C07D 495/04

Značky: spôsob, deriváty, tienopyránové, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tienopyránové deriváty všeobecného vzorca I, kde tiofénový zvyšok môže byť substituovaný -CN, -CHO, -CH=NOH, -CONH2 alebo -COOR1, R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, n znamená celé číslo 3, 4, alebo 5. Tieto deriváty možno získať tak, že sa nechá reagovať zlúčenina všeobecného vzorca III, kde X znamená chlór, bróm alebo jód, so zlúčeninou všeobecného vzorca IV, kde n znamená celé číslo 3, 4 alebo 5, v inertnom organickom riedidle za...

Temperovateľný nástroj, prípadne temperovateľná forma, na výrobu plastových výliskov a spôsob výroby takéhoto nástroja, prípadne formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281018

Dátum: 11.10.1995

Autor: Schmetz Klaus

MPK: B29C 33/04

Značky: forma, nástroj, formy, temperovatelný, spôsob, výroby, výrobu, výliskov, případně, takéhoto, temperovateľná, nástroja, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa temperovateľný nástroj (11), prípadne forma, na výrobu plastových výliskov s minimálne jednou dutinou (12) formy, s minimálne jedným napúšťacím a jedným vypúšťacím otvorom (13, 14), navzájom spojených kanálikmi (15), ktoré vytvárajú kanálikový systém s temperovacím médiom na ochladzovanie respektíve ohrievanie dutiny (12) formy. Dochádza ku skráteniu vstrekovacieho času, k zjednodušeniu údržby ako aj k vyššej kvalite vstrekovaných...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kaszonyi Alexander, Lehocký Peter, Hronec Milan, Uhlár Ján, Štolcová Magdaléna, Doležel Pavel

MPK: C07D 277/80, C07C 313/20, C07C 313/22...

Značky: spôsob, vysokočistého, bis(2-benzotiazolylsulfén, amidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Spôsob výroby laktámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279208

Dátum: 14.09.1995

Autori: Griffiths Gareth, Previdoli Felix

MPK: C07D 471/08

Značky: výroby, spôsob, laktámov

Zhrnutie / Anotácia:

Laktámy všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 1 alebo 2, sa vyrábajú cykloadíciou 1,3-diénu všeobecného vzorca (II), kde n má uvedený význam, s chlórkyánom v prítomnosti vody a kyseliny sulfínovej všeobecného vzorca R-SO2H, kde R je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaná fenylová skupina a/alebo jej soli, a následnou hydrolýzou.

Tepelne odolná čokoláda a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279014

Dátum: 14.09.1995

Autori: Quan Nancy, Kealey Kirk

MPK: A23G 3/00, A23G 1/00

Značky: čokoláda, tepelně, výroby, spôsob, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne odolná čokoláda obsahuje temperovanú čokoládu, ku ktorej je pridaná látka tvorená hydratovaným lecitínom, pričom táto látka je tvorená emulziou typu voda v oleji a obsahuje vodu a frakcionovaný lecitín vo forme reverzných miciel, emulzia typu voda v oleji obsahuje 70 až 90 % hmotn. vody a 10 až 30 % hmotn. frakcionovaného lecitínu a látka tvorená hydratovaným lecitínom je v čokoládovej hmote obsiahnutá v množstve 1,0 až 3,0 % hmotn....

Spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278681

Dátum: 14.09.1995

Autori: Roduit Jean-paul, Etzensperger Marcel, Wellig Alain

MPK: C07D 239/68

Značky: 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátrium-barbiturátu, pričom sa nechá reagovať tiomočovina, dimetylester kyseliny malónovej a metanolát sodný za vzniku dinátriumtiobarbiturátu. Tento dinátriumtiobarbiturát sa potom nechá reagovať s metylbromidom, prípadne v prítomnosti zásady, za vzniku konečného produktu.

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 278399

Dátum: 14.09.1995

Autori: Roučka Oldřich, Lukáč Vladimír, Hrehor Jozef

MPK: F16C 33/76

Značky: ložiska, výroby, tesnenia, valivé, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská, kde kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou z 50 až 60 % hmotn. kaučuku s obsahom akrylonitrilových skupín v kaučuku minimálne 30, 4 až 10 % hmotn. zmäkčovadla dibutylftalátu alebo di 2-etylhexylftalátu alebo dioktylftalátu, 20 až 50 % hmotn. sadzového plniva, 0,4 až 0,8 % hmotn. tiazolového a sulfenamidovaného typu urýchľovača, 0,0 5 až 2 % hmotn....

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kovács Gábor, Minker Emil, Pálosi Endre, Héja Gergely, Kun Judit, Virág Sándor, Kiss Pál, Gönczi Csaba, Korbonits Dezsö, Szvoboda Ida, Sebestyén Gyula, Szomor Mária, Szüts Tamás

MPK: C07D 409/06, A61K 31/52, C07D 271/06...

Značky: polohe, substituované, deriváty, teofylínové, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

8@-Acylaminoergolíny, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 277997

Dátum: 14.09.1995

Autori: Löschmann Peter-andreas, Sauer Gerhard, Brumby Thomas, Turner Jonathan, Wachtel Helmut

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: spôsob, použitie, 8@-acylaminoergolíny, liečiv, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C=====C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 predstavuje C1-7-alkyl, C2-7-alkenyl, CH2-O-C1-4-alkyl alebo CH2-S-C1-4-alkyl, R6 znamená C2-6-alkyl, C3-6-alkenyl alebo C3-5-cykloalkyl-C1-2-alkyl a R8 znamená skupinu vzorca -CXR3, alebo -SO2R5, kde R3 znamená vodík, prípadne hydroxyskupinou, merkaptoskupinou, C1-4-alkoxyskupinou, acetyloxyskupinou alebo dimetylaminoskupinou substituovaný...

Spôsob výroby 8@-acylaminoergolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277996

Dátum: 14.09.1995

Autori: Löschmann Peter-andreas, Turner Jonathan, Brumby Thomas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: spôsob, 8@-acylaminoergolínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C...C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 je C1-7-alkyl, R6 je C2-6-alkyl, R8 CS-R3, kde R3 znamená -S-C1-6-alkyl, -O-C1-6-alkyl, ktorý je prípadne substituovaný N(CH3)2 alebo NR9R10, kde R9 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú C1-4-alkyl alebo (CH2)n-N(CH3)2, kde n je 1, 2, 3, alebo 4 a ich adičné soli s kyselinami sa vyrobia tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R2 a R6...

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277994

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čižmáriková Ružena, Mišíková Eva

MPK: C07C 271/16, C07C 271/18, C07C 269/04...

Značky: alkyl-n-(5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)metylkarbamáty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty všeobecného vzorca I, kde R1 je etyl a butyl, sa pripravujú reakciou (5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylamóniumbromidu s príslušnými alkylchlórformiátmi v prostredí acetónu za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 hodín.

Deriváty 1,2-etándiolu a ich soli, ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277973

Dátum: 14.09.1995

Autori: Narita Hirokazu, Maekawa Mutsuko, Chaki Hisaaki, Todo Yozo, Ono Satoshi, Yamafuji Tetsuo

MPK: A61K 31/33, C07C 217/10

Značky: spôsob, 1,2-etándiolu, solí, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové zlúčeniny so všeobecným vzorcom I, v ktorom jednotlivé substituenty majú v opise uvedené významy, ako aj ich soli, optické izoméry, geometrické izoméry a tautoméry, ako aj soli týchto izomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín so vzorcom I a použitie zlúčenín so vzorcom I, ako aj ich solí, optických izomérov, geometrických izomérov a tautomérov, ako aj solí týchto izomérov na prípravu liečiv na liečenie cerebrovaskulárnej...

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shimizu Toshihide, Kaneko Ichiro, Koyanagy Shunichi, Kitamura Hajime

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: spôsob, vinylchloridového, polymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru suspenznou alebo emulznou polymerizáciou vinylchloridového monoméru alebo zmesi vinylchloridového monoméru s vinylovým monomérom, kopolymerizovateľným s vinylovým monomérom vo vodnom prostredí, pri ktorom prebieha polymerizácia v polymerizačnej nádobe, ktorej vnútorné steny a časti pomocného zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s monomérom v priebehu polymerizácie, sú vopred potiahnuté činidlom na...

Spôsob výroby 2-substituovaných ergolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277964

Dátum: 14.09.1995

Autori: Sauer Gerhard, Brumby Thomas, Wachtel Helmut, Kühne Gerhard, Heindl Josef, Turner Jonathan

MPK: C07D 457/12

Značky: ergolínov, výroby, 2-substituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Substituované ergolíny sa pripravujú tak, že sa kvartérna soľ všeobecného vzorca IIa redukuje na zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde R2 je metyl a získané metylergolíny sa prípadne prevedú na tiomočoviny alebo sa prípadne vytvoria adičné soli s kyselinami alebo sa získané izoméry rozdelia.

Indolové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277952

Dátum: 14.09.1995

Autor: Oxford Alexander William

MPK: A61K 31/40, C07D 209/14

Značky: obsahom, spôsob, deriváty, přípravky, farmaceutické, indolové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Indolový derivát vzorca I, jeho soli a solváty sú použiteľné pri liečbe migrény. Opísané sú tiež spôsoby prípravy, farmaceutické prípravky, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a ich použitie v medicíne.

Spôsob výroby tekutého prípravku na vonkajšie ekzémy a lupienku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277946

Dátum: 14.09.1995

Autori: Janda Václav, Janda Kliment, Doubravová Irma

MPK: A61K 35/54

Značky: ekzémy, tekutého, přípravků, vonkajšie, výroby, lupienku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Maximálne 30 dní staré slepačie vajcia uložené vo vode alebo v pare, teplota ktorej sa postupne zvyšuje až po bod varu, sa nechajú variť aspoň počas 8 minút a po ochladení a odstránení škrupiniek a bielkov sa žĺtky rozdelia na niekoľko častí, ktoré sa potom dehydrujú a následne pri teplote 100 až 350 st.C vytavia. Po vytavení sa prípadne precedia.

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby, použité medziprodukty, herbicídna kompozícia obsahujúca pyrazolyloxypikolínamidové deriváty a jej herbicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281197

Dátum: 14.09.1995

Autori: Searle Robert John Griffith, Kleemann Axel

MPK: C07D 401/12, A01N 43/56

Značky: herbicídne, deriváty, výroby, použitie, medziprodukty, obsahujúca, spôsob, herbicídna, použité, pyrazolyloxypikolínamidové, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka alebo síry, R1 a R2 každý nezávisle znamená napríklad atóm vodíka, prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, aralkyl, alkaryl, hydroxyl a iné alebo spoločne tvoria alkenylový reťazec, ktorý je prípadne prerušený atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou -NR-, R3 alebo každý R3 nezávisle znamenajú atóm halogénu...

Spekaná magnézia, spôsob jej výroby a šachtová pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280715

Dátum: 14.09.1995

Autori: Libal Werner, Kopp Heinz, Egger Walter, Mörtl Günther

MPK: C04B 2/10, C01F 5/06

Značky: spekaná, magnézia, spôsobu, tohto, šachtová, vykonávanie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spekaná magnézia bohatá na obsah železa má hustotu zŕn väčšiu než 3,35 g/cm3 a celkový obsah železa, rátaný ako Fe2O3, väčší než 1,5 % hmotnostného, pričom podiel trojmocného železa (Fe3+), rátaný ako Fe2O3, a podiel vedľajších fáz, obsahujúcich trojmocné železo (Fe3+), najmä dikalciumferitu (CF), brownmileritu (C4AF) a feritu horečnatého (MF), je najviac 0,5% hmotnostného, vztiahnuté na celkovú hmotnosť spekanej magnézie. Spôsob spočíva v tom,...