Patenty so značkou «výroby»

Strana 77

Tableta a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279684

Dátum: 05.02.1997

Autori: Gijs Guido Jozef Maria, Gilis Paul Marie Victor, Jans Eugeen Marie Jozef

MPK: A61K 9/20

Značky: výroby, tableta, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnutá tableta na predĺžené uvoľňovanie účinnej prísady, ktorou je hydrochlorid pseudoefedrínu, čo je adrenergické dekongestantné činidlo. Okrem tejto účinnej prísady obsahuje tableta tiež astemizol, čo je antihistaminické antialergické činidlo. Táto tableta obsahuje a) jadro matrice na predĺžené uvoľňovanie, obsahujúce hydrochlorid pseudoefedrínu ako účinnú prísadu, vysokoviskozitný hydrofilný polymér ako materiál matrice a pevné riedidlo...

Spôsob výroby (+)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lorenc Miroslav, Morozovičová Jana, Vondráček Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: C07C 215/30

Značky: výroby, spôsob, +)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pseudoefedrínu vychádza z medziproduktu po reduktívnej aminácii D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu. K surovej reakčnej zmesi sa pridá hydroxid sodný do hodnoty pH 11 až 12, potom sa oddelí katalyzátor, odstráni vodná fáza, k organickej fáze sa pridá koncentrovaná kyselina chlorovodíková na hodnotu pH 1 až 4 a azeotropicky sa odstráni 80 až 85 obj. % prítomnej vody. Zo vzniknutej suspenzie sa odstránia materské lúhy, produkt sa...

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281430

Dátum: 08.01.1997

Autori: Klimmek Helmut, Günther Uwe, Brüggemann Helmut

MPK: A61L 15/28, A61L 15/60, C08L 1/28...

Značky: spôsob, kompozícia, použitie, aktívnu, látku, polymérna, obsahujúca, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasakovateľných polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky, a vodou nasakovateľných polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, reaktívnej prísady,...

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281260

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mayer Bernd, Meisenburg Uwe, Nienhaus Egbert

MPK: C08G 18/62, C08G 18/08

Značky: dvojzložkový, prostriedok, vodný, spôsob, polyuretanový, výroby, náterový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok obsahuje vodou riediteľnú polyakrylátovú živicu, ktorá obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny, s -OH číslom od 40 do 200 mg KOH/g, číslom kyslosti od 20 do 100 mg KOH/g a teplotou sklovitého prechodu od -40 °C do +60 °C, a polyizokyanátovú zložku ako sieťovacie činidlo. Použitie vodného polyuretánového prostriedku v oblasti autoopravárenského lakovania, predovšetkým ako krycieho laku.

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Gabel Rolf-dieter, Preis Walter, Müsel Bernd, Neugebauer Günter

MPK: A61K 47/38, A61K 31/66, A61K 9/20...

Značky: klodrónovej, výroby, použitie, zlepšenou, mikrokryštalickej, celulózy, biodostupnosťou, účinnej, látky, tableta, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Spôsob výroby celulózových tvarových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 281026

Dátum: 08.01.1997

Autori: Männer Johann, Firgo Heinrich, Schwenninger Franz, Mangeng Bruno, Kalt Wolfram, Schrempf Christoph, Nigsch Arnold, Mülleder Eduard

MPK: C08L 1/02, C08J 3/09, D01F 2/00...

Značky: výroby, celulózových, tvarových, spôsob, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby celulózových tvarových telies, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: rozpúšťanie celulózy vo vodnom roztoku terciárneho aminoxidu, najmä N-metylmorfolín-N-oxidu tvarovanie roztoku celulózy a vedenie vytvarovaného roztoku celulózy do vodného zrážacieho kúpeľa, v ktorom sa celulóza zráža a vytvárajú sa tvarové telesá a použitý zrážací kúpeľ regenerácia použitého zrážacieho kúpeľa, pričom sa vytvorí regenerovaný vodný roztok aminoxidu,...

Ľahko roztierateľná tuková nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280817

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lansbergen Adrianus Jacobus, Cornelissen Johannes Mattheus, Vermaas Leo Frans

MPK: A23D 7/00

Značky: spôsob, nátierka, tuková, ľahko, roztierateľná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahko roztierateľná tuková nátierka, obsahujúca do 0,3 % hmotnostných lecitínu, 0,1 až 1,0 % hmotnostné nasýteného monoglyceridu, 0,06 až 0,2 % hmotnostných negélujúceho proteínu, 0,2 až 8 % hmotnostných zahusťujúceho reagenta, do 0,5 % hmotnostného NaCl, tukovú zmes, ktorá má N10 = 8 až 40 % hmotnostných, výhodne do 35 % hmotnostných a zvlášť do 30 % hmotnostných a N20 = 5 až 20 % hmotnostných, vodnú fázu, ktorá má pH hodnotu 4,4 až 4,7 a D3,3...

Benzomorfány, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280776

Dátum: 08.01.1997

Autori: Ensinger Helmut, Müller Enzio, Grauert Matthias, Carter Adrian, Merz Herbert, Stransky Werner, Streller Ilse, Kuhn Franz-josef

MPK: C07D 221/26, A61K 31/435

Značky: použitie, spôsob, benzomorfány, výroby, farmaceutické, obsahom, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Benzomorfány všeobecného vzorca (I), v ktorých R1 je C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl
R2 je H, C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl, C7-14aralkyl
R3 je H, C1-6alkyl
R4 je C1-8alkyl
R5 je C1-8alkyl
R6 je C1-8alkyl, C6-10aryl a R7 a R8 nezávisle od seba znamenajú napr. H, C1-8alkyl, halogén, -OH, -CN, -NH2 a iné
X je atóm kyslíka alebo síry.

Polymérna kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280641

Dátum: 08.01.1997

Autori: Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut, Günther Uwe

MPK: A61L 15/28, A61L 15/60, C08L 1/28...

Značky: kompozícia, použitie, polymérna, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérna kompozícia, spôsob výroby polymérnej kompozície, obzvlášť absorbentu, ktorá pozostáva v zásade zo špeciálneho komponentu A na báze obnoviteľných polysacharidových surovín, špeciálneho komponentu B pozostávajúceho z vo vode rozpustného polyméru, matricového materiálu, iónového a/alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, alebo antiblokujúceho činidla, ktoré možno získať tak, že vodou nasiakavý polymér sa skombinuje s...

Stabilný omeprazolový prostriedok vo forme mikrogranúl a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280198

Dátum: 08.01.1997

Autori: Debregeas Patrice, Leduc Gérard

MPK: A61K 31/44, A61K 9/50

Značky: omeprazolový, spôsob, formě, mikrogranúl, prostriedok, výroby, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje ako aktívnu vrstvu roztok omeprazolu v manitole s hmotnostným pomerom omeprazolu/manitol 1 a vonkajšia ochranná vrstva obsahuje poťah odolný proti žalúdočnému prostrediu z ftalátu hydroxypropylmetylcelulózy a mastenca. Aktívna omeprazolová vrstva obsahuje 10 % hmotn. karboxymetylškrobu a 5 % hmotn. povrchovo aktívnej látky ako laurylsulfátu sodného a jej povrch obsahuje ďalšiu ochrannú vrstvu tvorenú manitolom. Spojivom...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/242

Značky: síranu, amonného, čistého, chemicky, výroby, spôsob, krystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Sekvencie DNA, rekombinantné molekuly DNA a spôsob výroby polypeptidov podobných rastovému hormónu ošípanej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278336

Dátum: 04.12.1996

Autori: Movva Nageswararao, Schulz Marie-francoise

MPK: C12N 15/70, C12N 15/18, C12N 15/64...

Značky: spôsob, molekuly, sekvencie, podobných, polypeptidov, rastovému, hormonu, ošípanej, rekombinantné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sekvencie DNA, rekombinantné molekuly DNA a spôsoby výroby rastového hormónu ošípanej (SGH) a polypeptidov s účinnosťou rastového hormónu ošípanej. Tieto peptidy sa môžu využiť pri výrobe polypeptidov určených pre ošípané ako všeobecné anaboliká, na zintenzívnenie rastu a zvýšenie produkcie mäsa týchto zvierat.

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281214

Dátum: 04.12.1996

Autori: Cooper David, Leonard Graham Stanley

MPK: A61K 47/48, A61K 31/445, A61K 9/00...

Značky: perorálny, výroby, prostriedok, spôsob, farmaceutický, kvapalný, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, obsahujúci paroxetin-draselný polyakrilín komplex a jednu alebo viaceré z nasledovných látok: zmäkčovadlá, disperganty, zvlhčujúce látky, sladidlá, pufrujúce látky, konzervačné látky, umelé farbivá, ochucovacie a protipenivé látky. Používa sa na výrobu liečiva určeného na liečbu alebo prevenciu zmiešaného strachu a depresie, obsesívnych kompulzívnych porúch, paniky, bolesti, obezity, senilnej...

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek z lignocelulózového vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280985

Dátum: 04.12.1996

Autori: Schedin Kurt, Thorbjörnsson Sven-ingvar, Lundgren Göran, Sislegard Lars-otto

MPK: B27N 3/00, B27N 3/02, B27N 3/04...

Značky: spôsob, vláknitého, výroby, kontinuálnej, dosiek, materiálů, lignocelulózového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je určený na kontinuálnu výrobu dosiek z lignocelulózového vláknitého materiálu, pričom je tento materiál rozdrvený na jemné častice alebo vlákna, vysušený, zlepený a sformovaný do vláknitého koberca a nakoniec stlačený na konečnú dosku. Vytvarovaný vláknitý koberec je v prvom kroku prehriaty v celom svojom objeme pomocou pary, a potom stlačený do podoby aspoň čiastočne vytvrdenej dosky s rovnomernou hustotou. V druhom kroku sú...

Odstredivé čerpadlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280361

Dátum: 04.12.1996

Autor: Dojčán Jan

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, odstředivé, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivé čerpadlo, predovšetkým ponorné, pozostáva zo špirálovej skrine (3), v ktorej je uzavreté nasávacím vekom obežné koleso rotora, plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom, statora (5), medzisteny (7) a veka (8) čerpadla, pričom do plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom je upevnená špirálová skriňa (3), stator (5), medzistena (7) a veko (8) čerpadla. Spôsob výroby spočíva v postupnom nalisovaní statora (5) do plášťa (4), plášťa...

Spôsob výroby dvojzložkových mrazených cukroviniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280165

Dátum: 04.12.1996

Autori: Houlihan Thomas David, Smith Sheila, Carrick Gordon Stewart, Duff Kay Jennifer

MPK: A23G 9/26, A23G 9/02, A23G 9/24...

Značky: výroby, cukroviniek, mrazených, dvojzložkových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby dvojzložkových mrazených cukroviniek ochladením jadra mrazenej cukrovinky pod -15 °C, výhodne použijúc kryogénnu kvapalinu, potom jeho ponorením do roztoku vodovej zmrzliny, aby sa na jadre vytvorila vrstva vodovej zmrzliny, a potom vytvrdením vrstvy vodovej zmrzliny. Produkty vytvorené týmto spôsobom majú výhodne priemernú veľkosť kryštálov zmrzliny pod 100 mikrometrov.

Spôsob výroby esterov kyselín merkaptokarboxylových a alkoholov tvoriacich s vodou azeotropnú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278328

Dátum: 06.11.1996

Autori: Litvine Daniel, Muller Jean-pierre, Labat Yves

MPK: C07C 319/12, C07C 323/52

Značky: azeotropnú, tvoriacich, spôsob, výroby, merkaptokarboxylových, kyselin, vodou, alkoholov, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Esterifikácia sa vykonáva kontinuálne v prítomnosti prebytku alkoholu a tvoriaca sa voda sa azeotropne odstraňuje vo vákuu a pri takej teplote, pri ktorej je koncentrácia vody zvyšnej v reakčnom prostredí neustále nižšia ako 0,5 hmotn. %. Uvedený spôsob môže byť použitý hlavne na syntézu oktylesterov kyseliny tioglykolovej.

Biologický spôsob výroby kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej a kyseliny 7-aminocefalosporánovej, rekombinantné DNA expresné vektory a rekombinantné produkčné kmene Penicillium chrysogenum na vykonávanie tohto spôsobu a použitie rekombinantnýc…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280569

Dátum: 06.11.1996

Autori: Stepan Anthony Michael, Crawford Lorilee, Conder Michael, Reeves Christopher, Mcada Phyllis, Rambosek John

MPK: C12N 15/52, C12P 35/02, C12N 1/15...

Značky: kmene, biologicky, expresné, výroby, tohto, rekombinantnýc, 7-aminodeacetylcefalosporánovej, rekombinantné, produkčné, vykonávanie, penicillium, použitie, spôsobu, chrysogenum, 7-amínocefalosporánovej, vektory, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Medziprodukty sú dôležité na prípravu cefalosporínových antibiotík, kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej, 7-ADAC a kyseliny 7-aminocefalosporánovej 7-ACA. Tieto kyseliny sa pripravujú novým biologickým spôsobom, pri ktorom sa pestuje transformovaný kmeň Penicillium chrysogenum v prítomnosti adipátu za vzniku adipoyl-6-APA s následnou expresiou génov, použitých na transformáciu a to 1. génu pre expandázu za vzniku adipoyl-7-ADAC, 2. génu pre...

Spôsob výroby cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 278320

Dátum: 02.10.1996

Autori: Uike Yasuyuki, Giron Danielle, Weber Hans Peter, List Martin, Richter Friedrich

MPK: C07K 7/64, C07K 1/14

Značky: cyklosporinů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby cyklosporínu A v ortorombickej (P212121) kryštalickej forme s kryštálovou mriežkou, v ktorej rozmer a sa rovná 12,5 Ä, rozmer b sa rovná 22,9 Ä, rozmer c sa rovná 28,4 Ä a objem na asymetrickú jednotku sa rovná 2027 Ä3, ktorý spočíva v tom, že sa cyklosporín A rozpustí v prostredí tvorenom rozpúšťadlom, obsahujúcim polymérny éter s molekulovou hmotnosťou aspoň 200, pri teplote aspoň 40 °C, na roztok obsahujúci od...

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty, spôsoby ich výroby a antibakteriálne prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278319

Dátum: 02.10.1996

Autori: Rogers Edward, Graham Donald, Kahan Frederick

MPK: A61K 31/16, C07C 233/36, C07C 233/18...

Značky: z)-2-acylamino-3-monosubstituované, obsahujú, spôsoby, antibakteriálně, propenoáty, přípravky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, sú inhibítory dipeptidázy, ktoré je možné použiť v antibakteriálnych prípravkoch na báze antibiotika zo skupiny tienamycínu. Opísané sú aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Spôsob výroby peptidalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278318

Dátum: 02.10.1996

Autori: Prikoszovich Walter, Mergler Monika

MPK: C07K 1/04

Značky: peptidalkoholov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidalkoholy, obsahujúce ešte prípadne chránené skupiny a na C-terminálnom konci peptidového reťazca dve alkoholové skupiny, sa pripravujú tak, že sa chránený peptidalkohol odštiepi od živice nesúcej peptidalkohol všeobecného vzorca (I), kde P znamená zvyšok nerozpustnej syntetickej živice, Z znamená priamu väzbu alebo zvyšok, ktorý viaže živicu s (acetalizovanou) formylfenylovou skupinou, X znamená atóm kyslíka, R1 znamená atóm vodíka alebo...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281605

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gerlach Uwe, Gögelein Heinz, Kaiser Joachim, Englert Heinrich Christian, Mania Dieter

MPK: C07C 335/42, C07C 311/58, A61K 31/64...

Značky: liečivo, obsahuje, výroby, použitie, tiomočoviny, spôsob, liečivá, substituované, diagnostika, benzénsulfonylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R(1) atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu R(2) alkoxylovú skupinu so 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómami uhlíka, pričom 1 až 6 atómov uhlíka sa vymení za heteroatómy kyslíka alebo síry alebo za skupinu NH E atóm kyslíka alebo síry Y skupinu -[CR2(3)]1-4 R(3) atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 alebo 2 atómami uhlíka X atóm vodíka, atóm halogénu alebo...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiva a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281357

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gögelein Heinz, Crause Peter, Englert Heinrich Christian, Gerlach Uwe, Mania Dieter, Kaiser Joachim

MPK: A61K 31/64, A61K 31/34, C07C 311/58...

Značky: použitie, substituované, obsahuje, benzénsulfonyltiomočoviny, výroby, liečivo, benzénsulfonylmočoviny, spôsob, liečivá, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), kde význam R1, R2, R3, E, X, Y a Ar je uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú účinkami na kardiovaskulárny systém, používajú sa na výrobu liečiv na liečbu porúch srdcového rytmu, ischemických stavov srdca, zoslabenej výkonnosti srdca a na iné.

Magnézium omeprazol, spôsob jeho výroby, farmaceutické prípravky s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281230

Dátum: 02.10.1996

Autori: Nygren Monica Annelie, Källström Lars Ake

MPK: C07D 401/12, A61K 31/44

Značky: výroby, omeprazol, přípravky, obsahom, magnézium, farmaceutické, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Magnézium omeprazol má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % stanovený röntgenovou práškovou difrakciou. Priemer častíc stanovený laserovou difrakčnou technikou je menší ako 30 um a hustota je medzi 1,33 g/cm3 a 1,35 g/cm3 stanovená práškovým pyknometrom. Ďalej je opísaná výroba magnézium omeprazolu reakciou omeprazolu alebo jeho solí s magnéziumalkoholátom v roztoku s následným oddelením anorganických solí z reakčnej zmesi a kryštalizáciou...

Potrubný spoj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280978

Dátum: 02.10.1996

Autor: Imgram Friedrich

MPK: B25B 27/10, F16L 47/00

Značky: potrubný, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný potrubný spoj zahrňuje najmenej jednu pripájaciu časť (2, 2', 2''), na ktorej je upevnený rozšírením a samovoľným spätným pretvarovaním koniec (6) rúry z termoelastického zosieťovaného polyolefínu, čím sa vytvoril bezpečný, plynotesný spoj. Pripájacie časti (2, 2', 2'') majú povrchovú štruktúru (3, 3', 3'') a za ňou predĺženie (4, 4', 4'') so zošikmeným ukončením (5, 5', 5'').

Fragment DNA, vektor a mikroorganizmus obsahujúci gény na látkovú premenu butyrobetaín/krotonobetaín-L-karnitínu a spôsob výroby L-karnitínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280580

Dátum: 02.10.1996

Autori: Werlen Josef, Zimmermann Thomas

MPK: C12N 15/52, C12N 15/74, C12N 1/21...

Značky: gény, obsahujúci, výroby, l-karnitinu, přeměnu, fragment, mikroorganizmus, spôsob, vektor, látkovú

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fragmenty DNA a vektory, ktoré obsahujú gény, ktoré kódujú enzýmy zodpovedajúce za biosyntézu L-karnitínu, mikroorganizmy, ktoré obsahujú tieto fragmenty DNA, prípadne vektory a mikrobiologický spôsob prípravy L-karnitínu použitím týchto mikroorganizmov.

Absorpčný hygienický výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280462

Dátum: 02.10.1996

Autor: Koczab Jean-pierre

MPK: A61F 13/15, D04H 13/00, D04H 1/42...

Značky: spôsob, hygienický, výroby, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný hygienický výrobok má okrem obvyklej vonkajšej nepriepustnej podpornej fólie (10), absorpčného vankúša (12) prepúšťajúceho telové tekutiny, priepustné vnútorné krycie fólie (13) tiež pruh (27) oblasti rozkroku zo zloženého netkaného materiálu (1) s vysokou mierou priechodnosti tekutín a vynikajúcim odporom proti spätnému prevlhávaniu a chlpateniu. Zložený netkaný materiál (1) má aspoň jednu prvú vrstvu (2) mykaného voálu z...

Zásobník impregnovateľný roztokom účinnej látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280270

Dátum: 02.10.1996

Autori: Dhuique-mayer Daniel, Liorzou Laurent

MPK: A61N 1/30

Značky: výroby, účinnej, roztokom, impregnovateľný, látky, zásobník, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník obsahujúci časticový materiál, ktorý môže byť impregnovaný roztokom účinnej látky, zahŕňa nosnú vrstvu (1) zhotovenú z pórovitého materiálu, ktorá prepúšťa roztok účinnej látky a ktorá sa podieľa na mechanickej pevnosti zásobníka, vrstvu (3) častíc impregnovateľného materiálu a podložkovú vrstvu (2), ktorá je usporiadaná medzi jednou stranou nosnej vrstvy (1) a vrstvou (3) s cieľom prichytiť vrstvu (3) častíc impregnovateľného...

Sacie teleso, predovšetkým pre plienky, vložky, vložky do slipov a pod. a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280220

Dátum: 02.10.1996

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15, A61F 13/46

Značky: vložky, slipov, predovšetkým, sacie, těleso, spôsob, výroby, plienky

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávacie teleso, predovšetkým do plienok, vložiek, vložiek do slipov a pod., so základnou vrstvou (11) z hydrofilných vlákien, ktorá je vybavená prelomeniami a s nasávacou vrstvou (14) z hydrofilných vlákien, ktorá je umiestnená aspoň na jednej strane základnej vrstvy (11), pričom nasávacia vrstva (14) je prostredníctvom výčnelkov (15), vytvorených z jej vláknového materiálu, v zábere s prelomeniami základnej vrstvy (11) a špecifická schopnosť...

Alfa-Aryl-4-/4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl/benzénacetonitrily a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278310

Dátum: 04.09.1996

Autori: Sipido Victor, Raeymaekers Alfons Herman Margaretha, Boeckx Gustaaf Maria

MPK: A01N 43/707, A01N 37/34, C07D 253/06...

Značky: výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alfa-aryl-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazín- 2(3H)yl)benzénacetonitrilu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, halogén alebo C1-4 alkyl, R znamená vodík, C1-4 alkyl alebo halogénfenyl, R4 a R5 znamenajú vodík, halogén, trifluórmetyl alebo C1-4 alkyl a ich stereochemicky izomérne formy. Deriváty so vzorcom (I) sa pripravia elimináciou karboxylovej skupiny zo zlúčenín so všeobecným vzorcom (III), pôsobením kyseliny...

Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278296

Dátum: 04.09.1996

Autori: Abatjoglou Anthony George, Bryant David Robert

MPK: C07C 47/02, C07F 9/6574, C07C 45/50...

Značky: spôsob, hydroformyláciou, aldehydov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou spočíva v tom, že sa nechá reagovať olefinicky nenasýtená zlúčenina, zvolená zo súboru zahŕňajúceho alfa-olefíny obsahujúce 2 až 20 atómov uhlíka, vnútorné olefíny obsahujúce 4 až 20 atómov uhlíka a zmesi takýchto alfa-olefínov a vnútorných olefínov, s oxidom uhoľnatým a vodíkom v prítomnosti katalyzátora tvoreného ródium-bis-fosfitovým komplexom a v prítomnosti voľného poly-fosfitového ligandu....

Pesticídny prostriedok a prostriedok na reguláciu rastu rastlín a spôsob výroby účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278295

Dátum: 04.09.1996

Autori: Clough John Martin, Beautement Kevin, Anthony Vivienne Margaret, Bushell Michael John, Godfrey Christopher Richard Ayles, De Fraine Paul John

MPK: C07D 221/00, C07C 57/00, A01N 37/06...

Značky: účinných, rastlín, spôsob, výroby, pesticídny, látok, reguláciu, rastu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok a prostriedok na reguláciu rastu rastlín obsahujúci ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú C1-6-alkyl, fenyl alebo benzyl, X je vodík, halogén, hydroxyl, prípadne substituovaný C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C2-7-alkenyl, fenyl, prípadne fenylsubstituovaný C2-6-alkinyl, C1-4-halogénalkyl, C1-6-alkoxyl, C1-4-halogénalkoxyl, metyltio- alebo fenyltiometoxyl, cyklohexyloxyl, prípadne...

Zásadito substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281567

Dátum: 04.09.1996

Autori: Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 311/29, A61K 31/155, A61K 31/44...

Značky: liečivá, zásadito, spôsob, diagnostického, substituované, činidla, benzoylguanidíny, výroby, obsahujúce, zlúčeniny, použitie, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob výroby uvedených zlúčenín je založený na reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde substituenty sú rovnako ako pri vzorci (I) uvedené v opise, s guanidínom, pričom produkt sa prípadne prevedie na farmakologicky prijateľnú soľ. Benzoylguanidíny sa používajú ako liečivá na liečenie srdcových a obehových ochorení.

Spôsob výroby mliečnych výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281554

Dátum: 04.09.1996

Autori: Spiess Bernard, Sauvion Patrick, Breton Christian, Dauloudet André

MPK: A01J 25/00, A23C 19/028, A23C 19/045...

Značky: mliečných, spôsob, vykonávanie, zariadenie, tohto, výroby, spôsobu, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby mliečnych výrobkov z kvapalného retentátu, pochádzajúceho z ultrafiltrácie mlieka, sa retentát podrobuje konvenčným spôsobom zreniu a homogenizácii. Homogenizovaný retentát sa podrobuje pôsobeniu tlaku, stlačený retentát sa vystavuje pôsobeniu väčšieho počtu smerových otvorov na prevedenie kvapalného retentátu na koagulovaný gél, tento gél sa podrobuje expandovaniu, expandovaný gél sa prevádza na homogénnu pastu, ktorá je v...

Substituované piperidínkarboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278283

Dátum: 07.08.1996

Autori: Sandberg Rune, Ask Anna-lena

MPK: C07D 211/64, A61K 31/445

Značky: prostriedky, farmaceutické, výroby, piperidínkarboxamidy, použitie, spôsob, obsahujú, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované piperidínkarboxamidy všeobecného vzorca (IV), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka alebo alkoxyalkylovú skupinu vzorca R4O(CH2)m-, kde R4 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a m znamená 2 až 4, R2 a R3 sú rovnaké alebo rozdielne a vždy znamenajú alkylovú skupinu až so 6 atómami uhlíka alebo R2 a R3 tvoria spolu reťazec vzorca (CH2)n, kde n predstavuje 4 až 6 alebo jeden z R2 a R3...

Spôsob výroby lepeného trecieho prvku, zariadenie na jeho vykonávanie a lepený trecí prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279596

Dátum: 07.08.1996

Autor: Baldwin Douglas

MPK: F16D 69/04, F16D 69/00

Značky: trecieho, spôsob, výroby, prvok, zariadenie, lepeného, lepený, třecí, vykonávanie, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová čeľusť, v ktorej je trecie obloženie (16) upevnené k plošnému základnému dielu (12) telesa (11) čeľuste iba termosetickou živicou (20) lepidla vytvrdenou pri zvýšenej teplote, má trecí materiál, zahŕňajúci vláknité výstužné materiály a nevytvrdené termosetické spojivo, ktorý je valcovaný na vytvorenie východiskového prvku obloženia. Tento prvok obloženia sa sendvičovite uloží s lepidlom medzi základný diel a opornú plochu, ktorý vyvíja...

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Sikorai Štefan (zomrel), Uhlár Ján, Ember Karol, Oravec Eduard

MPK: C09K 3/18, C07C 51/41, C07C 51/09...

Značky: údržbu, pozemných, výroby, protimrazového, spôsob, chemického, komunikácií, zimnú, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Spôsob výroby 4-demetoxydaunomycinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Penco Sergio, Cabri Walter, Francalanci Franco, De Bernardinis Silvia

MPK: C07C 50/38

Značky: výroby, spôsob, 4-demetoxydaunomycinónu

Zhrnutie / Anotácia:

4-Demetoxydaunomycinón vzorca I sa vyrába tak, že sa uvedie do reakcie 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón za prítomnosti N,N-di-izopropyletylamínu a katalytického množstva 4-dimetylaminopyridínu so sulfonylovou zlúčeninou všeobecného vzorca RSO2X, v ktorom X znamená skupinu vzorca OSO2R, kde R predstavuje trifluórmetylovú skupinu, výsledný sulfónovaný 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón sa nechá reagovať v redukčnom prostredí za prítomnosti...

Spôsob výroby suroviny do mazacieho oleja s vysokým indexom viskozity a nízkou prchavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Min Wha-sik, Lee Yun-kil, Kwon Sook-hyung

MPK: C10G 69/00, C10G 50/02, C10G 71/00...

Značky: nízkou, prchavosťou, oleja, viskozity, mazacieho, spôsob, indexom, vysokým, suroviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa destiláciu atmosférického rezídua vo vákuu v prvej vákuovej destilačnej jednotke (V1) do vzniku vákuového plynového oleja, hydrospracovanie vákuového plynového oleja v prvej reakčnej jednotke (R1) na odstránenie nečistôt, hydrokrakovanie spracovaného vákuového plynového oleja v druhej reakčnej jednotke (R2) na získanie ľahkých uhľovodíkov, oddelenie ľahkých olejových produktov a nekonvertovaného oleja sériou frakčných destilácií...

Spôsob výroby benzotiazepínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281219

Dátum: 05.06.1996

Autor: Hytönen Martti

MPK: C07D 281/10

Značky: výroby, spôsob, benzotiazepínových, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzotiazepínových derivátov všeobecného vzorca (Ia'), kde Y znamená chemickú väzbu, C1-5alkylén, C1-5alkenylén alebo C1-5alkylénoxyskupinu, R2 je napríklad cykloalkyl, atóm halogénu, C1-5alkyl a iné, a ich solí N-alkyláciou 3-hydroxy-2,3-dihydro-2-(4-metoxyfenyl)-1,5-benzotiazepin-4(5H)-ónu (dimetylamino)etylhalogenidom, pričom N-alkylácia sa vykonáva v reakčnej zmesi obsahujúcej 2-butanón a vodu. Produkt alkylačnej reakcie sa po...