Patenty so značkou «výroby»

Strana 75

Prípravok špecifického hyperimúnneho anticytomegalovírusového imunoglobulínu na intravenóznu aplikáciu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278869

Dátum: 08.04.1998

Autori: Šipoš Ján, Stachý Alfréd

MPK: C07K 16/08, A61K 39/245, A61K 39/42...

Značky: spôsob, výroby, imunoglobulinů, specifického, hyperimúnneho, intravenóznu, aplikáciu, anticytomegalovírusového, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata navrhovaného spôsobu výroby spočíva v stabilizácii imunoglobulínov oligosacharidmi v dávke 80 až 170 g/l roztoku imunoglobulínov a tepelnej expozícii pri teplote + 4 °C až + 30°C počas 2 až 30 dní. Takto pripravený prípravok obsahuje 10,0 až 100,0 g/l bielkovín (90 % IgG) a 75 až 200 g/l oligosacharidov vybraných zo skupiny glukóza, maltóza a sacharóza.

Prípravok na ochranu dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280380

Dátum: 08.04.1998

Autori: Rabas Václav, Cvengroš Ján, Bukovský Ladislav, Pechová Dagmar, Wasserbauer Richard

MPK: A01N 55/08, A01N 53/10, A01N 59/14...

Značky: ochranu, dřeva, výroby, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na ochranu dreva a lignocelulózových materiálov aplikovateľný bežnými metódami asanácie a prevencie obsahuje kondenzačný produkt viacmocného alkoholu s kyselinou boritou a alkalickými soľami kyseliny boritej. Kondenzačný produkt možno miešať s aditívami, prípadne so zrieďovadlami. Súčasne sú opísané možné spôsoby výroby prípravku, ktoré spočívajú v homogenizácii zmesi viacmocného alkoholu, kyseliny boritej a jej alkalickej soli v...

Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278842

Dátum: 04.03.1998

Autori: Glen Alasdair Thomas, Crowley Patrick Jelf, Spence Rosamund Alison

MPK: A01N 47/30, A01N 47/20, A01N 37/22...

Značky: fungicidně, použitie, spôsob, fungicídov, acylamidobenzamidy, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Acylamidobenzamidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy vodík, fluór, chlór, bróm, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl, alebo halogén-C1-4-alkyl, nie však obidva súčasne vodík, D a E znamenajú vždy vodík alebo fluór, R1 je vodík, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl a R2 je C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl alebo fenyl, alebo R1 a R2 spoločne s atómom dusíka tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetidínový kruh, prípadne substituovaný...

Derivát kyseliny 2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278812

Dátum: 04.03.1998

Autori: Donetti Arturo, Turconi Marco, Uberti Annamaria, Montagna Ernesto, Giachetti Antonio, Nicola Massimo, Micheletti Rosamaria

MPK: A61K 31/415, C07D 235/26

Značky: prostriedok, obsahom, kyseliny, výroby, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-benzimidazol-1-karboxylovej, derivát, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny 2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-karboxylovej všeobecného vzorca (I), kde R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka, alebo akinylovú skupinu s 2 alebo 3 atómami uhlíka, R1 a R2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, znamenajú atóm vodíka, atóm halogénu, trifluórmetyl, alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, acylovú skupinu...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/02, C21B 13/00

Značky: taviacou, železa, surového, redukciou, vykonávanie, železných, spôsob, zariadenie, výroby, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

2-Hydroxyetylaminosubstituované deriváty 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278794

Dátum: 04.03.1998

Autori: Křepelka Jiří, Kargerová Anna, Kejhová Irena, Miko Milan, Hrubý Milan, Urbanec Josef, Mělka Milan, Reichlová Růžena, Ferenc Milan, Šedivá Jitka, Hrbata Jiří, Michalský Jiří, Koloničný Alois, Skácelová Eva

MPK: C07D 217/24, A61K 31/47, C07D 221/18...

Značky: deriváty, prostriedok, 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11h-indeno[1,2-c]izochinolínu, obsahom, farmaceutický, spôsob, výroby, 2-hydroxyetylaminosubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorové účinné indenoizochinolínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde n znamená celé číslo 0 až 5, spôsob ich prípravy kondenzáciou indeno[1,2-c]izokumarínu, alebo 1-metoxy-2-(2-metoxykarbonylfenyl)-1-inden-3-onu s N-(2-hydroxyetyl)alkyléndiamínom v prostredí horúceho dimetylformamidu. Ďalšou metódou prípravy týchto látok je kondenzácia 6-(n-chlóralkyl)-5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínov s etanolamínom v prostredí...

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Krempa Peter, Jeníček Pavel, Zábranská Jana, Sýkora Miroslav, Bošanská Monika, Dohányos Michal

MPK: C12P 35/00, C12P 13/04, C02F 11/02...

Značky: aminokyselin, spracovania, spôsob, výroby, antibiotik, anaeróbneho, biomasy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C07H 3/02, C12P 19/02, C13K 13/00...

Značky: výroby, spôsob, arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Mikrobiologický spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypyrazínkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278790

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/12, C12P 7/22, C12P 17/10...

Značky: spôsob, výroby, 6-hydroxypyrazínkarboxylovej, kyseliny, mikrobiologický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypyrazínkarboxylovej a/alebo jej solí pomocou mikroorganizmov rodu Alcaligenes spracujúcich kyselinu pikolínovú a/alebo jej soli. Vytvorená kyselina 6-hydroxy-pyrazínkarboxylová sa pritom akumuluje v médiu a potom sa izoluje.

Spôsob výroby hláv na kovových tyčiach a rúrkach trecím tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278779

Dátum: 04.02.1998

Autori: Turčan Ľubomír, Minárik Roman, Labus Pavol, Krajkář Václav, Michalko Ján

MPK: B21D 21/00, B21K 1/46, B21K 21/00...

Značky: tvárnením, kovových, výroby, rúrkách, spôsob, tyčiach, hláv, třecím

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob využíva známy princíp vzniku výrobku polotovarov v trecích zváracích strojoch, keď jeden z upnutých polotovarov (2) rotuje a na druhý pôsobí v pozdĺžnom smere axiálna prítlačná sila, až do okamihu, keď ohriaty materiál radiálne vytláčaný do strán v tvare výronku (4) vytvorí uzavretím výronku (5) konečný tvar hlavy. V tejto chvíli nastane vypnutie otáčok vretenníka, súčasne sa preruší prítlak a následne sa ráznym oddialením suportu...

Deriváty 1,4-dihydropyridínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278775

Dátum: 04.02.1998

Autori: Torija Fernandez Carlos, Ramos Galiano Alvaro Joaquin

MPK: C07D 405/14, A61K 31/445, C07D 405/04...

Značky: farmaceutický, spôsob, výroby, prostriedok, 1,4-dihydropyridinu, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 1,4-dihydropyridínu všeobecného vzorca (III), v ktorom R1 znamená C1-C4-alkyl, ktorý je prípadne substituovaný metoxyskupinou, R2 znamená metyl, etyl alebo formyl a R3 znamená atóm vodíka, 2-, 3-, alebo 4-pikolyl, tienylmetyl, benzyl alebo 4-fluórbenzyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín vzorca (III) a ich použitie ako účinných...

Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278758

Dátum: 04.02.1998

Autori: Ondruš Imrich, Zeleňáková Blažena, Svoboda Josef, Mazanec Ján, Žemberová Mária

MPK: C08F 20/06, C08F 14/06

Značky: vinylchlorid, akryláty, spôsob, výroby, kopolymérnych, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej...

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Princ Břetislav, Lepša Luděk, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/16

Značky: terlipresínu, výroby, n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278745

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vondráček Petr, Lopour Petr, Šulc Jiří

MPK: C08L 21/00

Značky: spôsob, výroby, roztokmi, vodnými, napučateľné, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy pozostávajúce z gumovej matrice na báze kaučukov vulkanizovateľných pri teplotách do 150 °C a hydrogélového plniva, ktoré je tvorené čiastočkami polymérneho hydrogélu na báze fyzikálne alebo chemicky zosieťovaných polymérov alebo kopolymérov monometakrylátov glykolov, polyolov a dihydroxyéterov, amidov kyseliny metakrylovej alebo akrylovej, alebo ich N-mono a N,N-disubstituovaných derivátov, prípadne...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281492

Dátum: 04.02.1998

Autori: Roduit Jean-paul, Kalbermatten Georges

MPK: A01N 43/40, A01N 43/56, C07D 213/81...

Značky: 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín, heteroaromatických, arylamidov, spôsob, karboxylových, kyselin, výroby, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1 - 5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok...

Prostriedok na dávkovanie liečiva s riadenou produkciou in situ a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281224

Dátum: 04.02.1998

Autori: Pipkin James, Rork Gerald

MPK: A61K 9/32, A61K 9/24, A61K 9/36...

Značky: výroby, prostriedok, dávkovanie, spôsob, produkciou, liečivá, riadenou

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na riadené dávkovanie účinnej zložky pozostáva z jadra obsahujúceho najmenej dve vrstvy, kde najmenej jedna vrstva obsahuje účinnú zložku a polymér, ktorý tvorí počas hydratácie mikroskopické guľôčky, a najmenej jedna vrstva obsahuje polymér, ktorý tvorí počas hydratácie mikroskopické gélové guľôčky a nepriepustného, nerozpustného povlaku, ktorý prilípa k jadru, obklopuje jadro a obsahuje otvory, ktoré poskytujú priestor na...

Spôsob výroby umelých sklenených vláknových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280945

Dátum: 04.02.1998

Autori: Grove-rasmussen Svend, Jensen Carsten

MPK: C03B 37/05

Značky: sklenených, vláknových, výroby, umělých, spôsob, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky vyrobené sklené vlákna sú zhotovované použitím kaskády rotorov (4, 5, 6, 7) z taveniny nalievanej na najvyššie umiestnený rotor (4), pričom tavenina má nízku viskozitu (nie viac ako 18 poise) pri 1400 °C a má na najvyššie umiestnenom rotore (4) viskozitu neprekračujúcu 10 poise, najvyššie umiestnený rotor má obvodovú rýchlosť zrýchľovacieho poľa aspoň 30 km/s2 a druhý rotor (5) je umiestnený tak, že má stred na priamke vedenej zo...

Vo vode rozpustný prášok cigórie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280441

Dátum: 04.02.1998

Autori: Grimm Rudi, Loehmar Karl

MPK: A23F 5/44, A23F 5/06

Značky: cigórie, prášok, rozpustný, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustný prášok cigórie z karamelizovaného extraktu prášku obsahuje 40 až 65 % inulínu, 4 až 10 % redukujúcich cukrov a menej než 5 % fruktózy plus glukózy a má farebnú hĺbku medzi 1,0 a 2,5. Vysušená cigória sa extrahuje vodou alebo sa koreň cigórie lisuje, extrakt sa vysuší a vzniknutý prášok sa karamelizuje v extrudéri pri teplote 180 °C až 250 °C počas zdržnej doby až do 5 minút, nakoniec sa ochladí a melie.

Elastická podložka zo silikónového elastoméru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278729

Dátum: 14.01.1998

Autori: Rostaing Paul, Lyobard René, Laurent Claude

MPK: C08L 83/04, B21D 25/00

Značky: výroby, elastická, silikónového, elastomerů, podložka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická podložka, tvoriaca matricu na vyťahovanie plechov, je vyrobená zo silikónového elastoméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30. Silikónový elastomér obsahuje vnútri svojej zosieťovanej mriežky aspoň jedno zvláčňovadlo vybrané zo skupiny zahŕňajúcej organické uhľovodíkové a minerálne oleje, diorganopolysiloxánové oleje, organické zvláčňovadlá a zmesové polyméry organopolysiloxánov a diorganopolysiloxánov. Pri výrobe...

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Beniska Jozef, Pristačová Jana, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Štaudnerová Anna

MPK: C08F 12/12, C08F 10/06, C08F 2/30...

Značky: výroby, monomérmi, alfa-metylstyrenu, spôsob, kopolymérov, vinylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2- karboxylová, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278688

Dátum: 14.01.1998

Autori: Tamburini Bruno, Rossi Tino, Andreotti Daniele, Bismara Claudio, Gaviraghi Giovanni, Donati Daniele, Perboni Alcide, Carlesso Roberto

MPK: A61K 31/40, C07D 477/00, C07F 7/18...

Značky: 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2, karboxylová, spôsob, prostriedok, farmaceutický, obsahom, kyselina, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]undek-2-én-2- karboxylová, jej 4-substituované deriváty a jej soli, estery a solváty všeobecného vzorca (I), R1 znamená atóm vodíka alebo trialkylsilylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti ako ochrannú skupinu na hydroxylovej skupine, R2 znamená atóm vodíka alebo ochrannú skupinu na karboxylovej skupine, a to alylovú, benzylovú, p-nitrobenzylovú alebo tritylovú skupinu,...

Filtračný článok s vláknovým poťahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281117

Dátum: 14.01.1998

Autor: Herding Walter

MPK: B01D 39/16

Značky: potahom, výroby, spôsob, vláknovým, článok, filtračný

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok autostabilného pórovitého nosného telesa s jemným pórovitým vláknovým poťahom (6). Podľa prvého uskutočnenia má vláknový poťah (6) prvé vlákna (10), ktoré sú dlhšie než je veľkosť pórov nosného telesa (6) a druhé vlákna (12), ktoré sú podstatne kratšie. Podľa druhého uskutočnenia je vo vláknovom poťahu (4) menej než 30 % jemnozrnných častíc (16), ktoré sú v ňom rozdelené. Na výrobu filtračného článku (2) sa vlákna (10, 12)...

Spôsob výroby ľahkej minerálnej izolačnej dosky s otvorenými pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280947

Dátum: 14.01.1998

Autori: Falke Silke, Frey Emmo, Koerdt Frithjof

MPK: C04B 28/10, C04B 38/10, B28C 5/38...

Značky: otvorenými, dosky, pórmi, ľahkej, spôsob, izolačnej, výroby, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob že zahrnuje nasledujúce kroky: a) príprava vodnej suspenzie tuhej látky miešaním surovín v intenzívnej miešačke s rotujúcou nádržkou na miešaný materiál a s vysokými otáčkami rotujúcim miešadlom s použitím vody a, vždy vztiahnuté na celkový obsah tuhej látky, 40 až 48 % hmotn. kremennej múčky so špecifickým povrchom podľa BET najmenej 2,5 m2/g, 15 až 20 % hydrátu vápenatého so špecifickým povrchom najmenej 15 m2/g, 25 až 35 % hmotn....

Spôsob výroby vysokokryštalického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278649

Dátum: 10.12.1997

Autori: Namiki Ichiro, Chiba Hiromasa, Mori Kinya, Matsuda Kiyoshi, Hanari Tohru

MPK: C08F 10/06

Značky: výroby, polypropylénu, vysokokryštalického, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokryštalického polypropylénu s nasledujúcimi vlastnosťami: A) rýchlosť toku taveniny MFR a pomer absorpcie v infračervenom spektre IR-tau pri vlnočte 997 cm-1 a 973 cm-1, t. j. A997/A973, spĺňa rovnicu IR-tau je menšie alebo rovné 0,0203 log MFR + 0,950, pričom MFR je v rozmedzí 0,1 až 200 a B) v prípade, že sa zriedený roztok polypropylénu v xyléne pomaly mieša počas chladenia, má počiatočná usadená zložka v množstve 2 až 3...

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278618

Dátum: 05.11.1997

Autori: Hermecz István, Pajor Anikó, Balogh Mária, Sipos Judit, Kereszturi Géza, Ritli Péter, Mármarosi Née Kellner Katalin, Horváth Ágnes, Vasvári Lelle

MPK: C07D 215/56, C07F 5/02

Značky: anhydridu, výroby, boritej, spôsob, kyseliny, deriváty, chinolínkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty anhydridu kyseliny chinolínkarboxylovej a kyseliny boritej všeobecného vzorca (I), kde R znamená skupinu cyklopropylovú, R1 a R2, ktoré môžu mať významy totožné alebo rôzne, znamenajú halogén, alifatickú acyloxyskupinu s dvoma až šiestimi atómami uhlíka, prípadne substituovanú halogénom, alebo aromatickú acyloxyskupinu so siedmimi až jedenástimi atómami uhlíka, R3 znamená chlór a R4 znamená vodík, možno pripraviť z...

Priadza z vlákien vybavených povlakom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278606

Dátum: 05.11.1997

Autori: Meerman Johannes Jacobus, Lijten Franciscus Arnoldus Theresia

MPK: D01D 5/34, D01D 4/02

Značky: vybavených, výroby, vlákien, priadza, spôsob, povlakom

Zhrnutie / Anotácia:

Priadza z vlákien pozostávajúcich z jadra a povlaku, pričom jadro aj povlak sú vytvorené zvlákňovaním zvlákniteľných polymérov a aspoň skoro všetky dvojzložkové vlákna sú vybavené úplným povlakom. Všetky vlákna vybavené v priadzi povlakom majú podiel týchto vlákien A v percentách pri podiele obalového materiálu (M +/- 0,1 M) v celkovom objeme týchto vlákien taký, že vyhovuje nasledujúcim podmienkam: A menšie alebo rovné 100, M väčšie alebo...

Substituované premostené diazabicykloalkylchinolónkarboxylové kyseliny, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278605

Dátum: 05.11.1997

Autori: Jefson Martin Raymond, Mcguirk Paul Robert

MPK: C07D 215/56, A61K 31/495, A61K 31/47...

Značky: obsahom, farmaceutické, výroby, diazabicykloalkylchinolónkarboxylové, kyseliny, prostriedky, spôsob, substituované, premostené

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované premostené diazabicykloalkylchinolónkarboxylové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R1 atóm vodíka, farmaceuticky použiteľný katión alebo alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, A skupinu CH, CF alebo CCl, Y alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, halogénalkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, cyklopropyl, vinyl, N-metylamino, alebo p-fluórfenyl, alebo A znamená uhlík a spoločne so zvyškom Y a uhlíkovým atómom, na ktoré sú A a Y...

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Scholz Wolfgang, Englert Heinrich Christian, Lang Hans-jochen, Linz Wolfgang, Schölkens Bernward

MPK: C07C 277/00, C07C 279/22, C07D 295/14...

Značky: výrobu, benzoylguanidíny, spôsob, použitie, liečiv, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278570

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 7/22, C12P 7/40, C12P 17/12...

Značky: 5-hydroxypyrazínkarboxylovej, výroby, spôsob, kyseliny, mikrobiologickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej a/alebo jej solí je založený na tom, že sa kyselina pyrazínkarboxylová a/alebo jej soli ako substrát premenia pomocou mikroorganizmov rodu Pseudomonas a/alebo Achromobacter, ktoré rastú s kyselinou nikotínovou a/alebo jej soľami ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie, na kyselinu 5-hydroxypyrazínkarboxylovú a/alebo jej soli, ktoré sa akumulujú v médiu.

Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281531

Dátum: 08.10.1997

Autori: Meynckens Jean-pierre, Somerhausen Bernard

MPK: C04B 35/65, F27D 1/16, C04B 35/14...

Značky: kremičitej, kryštalickej, výroby, žiaruvzdornej, hmoty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty nastrekovaním plynného kyslíka, tuhých žiaruvzdorných častíc a tuhých spáliteľných častíc obsahujúcich častice kremíka na povrch, ktorý má teplotu najmenej 1 000 °C, takým spôsobom, aby na tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito spáliteľnými časticami a plynným kyslíkom za uvoľnenia reakčného tepla na tomto povrchu tak, aby bola vytvorená koherentná žiaruvzdorná hmota...

Kontinuálny spôsob výroby blokového polyméru propylénu a etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278559

Dátum: 10.09.1997

Autori: Chiba Hiromasa, Oka Takahiro

MPK: C08F 297/08

Značky: výroby, kontinuálny, etylénu, spôsob, propylenu, polymerů, blokového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby blokového kopolyméru propylénu a etylénu s dobre vyváženými vlastnosťami, ako je vysoká odolnosť proti nárazu, pevnosť, spracovateľnosť a podobne, pri dobrom výťažku, používa dva polymerizačné stupne a katalyzátor na riadenie priestorového usporiadania výsledného polyméru, ktorý obsahuje tuhú zložku s obsahom titánu a organohlinitú zlúčeninu, pričom v prvom stupni sa privádza do dvoch alebo väčšieho počtu...

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: De Vry Jean-marie-viktor, Schohe-loop Rudolf, Dompert Wolfgang, Heine Hans-georg, Glaser Thomas, Sommermeyer Henning, Seidel Peter-rudolf, Junge Bodo

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445

Značky: prostriedok, výroby, látky, farmaceutický, tieto, chromanů, obsahujúci, spôsob, použitie, deriváty, piperidylmetylsubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Spôsob výroby kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278555

Dátum: 10.09.1997

Autori: Krištofíková Ľudmila, Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/56, C12N 1/20

Značky: kyseliny, výroby, spôsob, l-mliečnej

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kyseliny L-mliečnej je založená na tom, že sa mikroorganizmus rodu Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, submerzne kultivuje pri teplote 28 - 48°C, hodnote pH 3,0 - 7,0 s obsahom 6 - 25 % hmotn. sacharidického substrátu s možnosťou postupného rastu teploty a znižovania hodnoty pH fermentačného média.

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: Schohe-loop Rudolf, Dompert Wolfgang, De Vry Jean-marie-viktor, Glaser Thomas, Sommermeyer Henning, Heine Hans-georg

MPK: A61K 31/40, C07D 405/06, A61K 31/445...

Značky: tieto, látky, prostriedok, farmaceutický, spôsob, použitie, obsahujúci, výroby, azaheterocyklylmetyl-chrómany

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Amidy kyseliny alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej, spôsob ich výroby, ich použitie v liečivách a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278548

Dátum: 10.09.1997

Autori: Bischoff Hilmar, Draber Wilfried

MPK: A61K 31/415, C07D 233/06, C07D 233/10...

Značky: alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej, látky, spôsob, kyseliny, prostriedok, amidy, výroby, tieto, liečivách, farmaceutický, použitie, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané amidy kyseliny alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby reakciou zodpovedajúcich metylimidazolínov s amidmi kyseliny fenylglyoxylovej a ich použitie v liečivách. Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako antidiabetiká.

Akaricídno-fungicídne prípravky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281549

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: C01B 17/22, A01N 59/02, C01B 17/20...

Značky: spôsob, výroby, akaricídno-fungicídne, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané akaricídno-fungicídne prípravky na báze polysulfidov, ktoré obsahujú aspoň jeden z polysulfidov sumárneho vzorca MemSn kde Me je draslík, sodík, meď alebo zinok, pričom koeficienty m a n nadobúdajú hodnoty m = 1 až 2 a n <= 6. Tieto prípravky sa pripravujú spôsobom, pri ktorom sa elementárna síra vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii s hydroxidom alebo sulfidom alkalického kovu, pričom na mól hydroxidu alebo sulfidu...

Spôsob výroby meďnatých fungicídnych prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281447

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 59/20, C01G 3/14, C01G 3/00...

Značky: výroby, spôsob, prípravkov, fungicídnych, měďnatých

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnaté fungicídne prípravky vo forme vodou zriediteľných suspenzií alebo pást, alebo vo forme vo vode dispergovateľných zmáčateľných práškov, ktoré obsahujú hydroxidosírany, hydroxidouhličitany a ich podvojné a zmesové soli s obsahom príslušných síranov a chloridov. Spôsob ich výroby spočíva v tom, že síran meďnatý, ktorý sa používa pri zrážaní s chloroamokomplexmi a/alebo amokomplexmi medi, a/alebo s amoniakom, a/alebo s uhličitanmi, a/alebo...

Fungicídny prostriedok a spôsob výroby jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278530

Dátum: 06.08.1997

Autori: Ammermann Eberhard, Hepp Michael, Harreus Albrecht, Brand Siegbert, Schuetz Franz, Rohr Wolfgang, Sauter Hubert, Wenderoth Bernd, Lorenz Gisela

MPK: C07C 251/38, A01N 37/50

Značky: fungicídný, účinnej, výroby, zložky, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku aspoň jeden substituovaný oxíméter vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkyl, C3-C6-halogénalkenyl, fenyl-C1-C6-alkyl, alebo fenyl-C3-C6-alkenyl, pričom fenylový kruh je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo skupiny tvorenej C1-C2-halogénalkylom a halogénom R2 a R3 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú vodík, C1-C4-alkyl, C1-C4-alkoxyskupinu alebo halogén a R4...

5-Heterocyklo-1,5-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281433

Dátum: 06.08.1997

Autori: Szewczyk Jerzy Ryszard, Aquino Christopher Joseph, Sugg Elizabeth Ellen

MPK: A61K 38/06, A61K 38/05, C07K 5/078...

Značky: prostriedok, deriváty, farmaceutický, obsahom, 5-heterocyklo-1,5-benzodiazepínové, spôsob, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená H, -CF3, alkyl, alkyltioskupinu, -O-alkyl alebo atóm halogénu, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II) alebo -NR4R5, R2 znamená heterocyklický zvyšok viazaný v polohe 2, fenyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, pyridín alebo pyridinyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, NHR11, R3 znamená heterocyklickú skupinu viazanú na zvyšok molekuly cez atóm uhlíka v kruhu a ich fyziologicky...

Spôsob výroby 4,4′- metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u

Načítavanie...

Číslo patentu: 281304

Dátum: 06.08.1997

Autori: Mikó Ferenc, Baladincz Jenó, Fekete Imre Technik, Jóvér Béla, Szoboszlay Szabolcz, Petró József, Sztrehárszki Gyula Technik, Kiss János, Tóth József, Csergó Károly, Ráksi Gyula, Forstner János

MPK: C07C 333/20, C10M 135/18

Značky: metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u, výroby, 4,4, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 4,4'-metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u so zafarbením menším ako 2 podľa ASTM reakciou vodného roztoku dibutylamínu a hydroxidu sodného so sírouhlíkom pri teplote maximálne 15 °C spracovaním reakčného produktu metylénchloridom, následným dvojstupňovým vákuovým stripovaním, pričom sa prvý stupeň uskutočňuje pri teplote 45 až 100 °C a za tlaku 5 až 50 kPa, fázy sa oddelia pri teplote 35 až 50 °C a druhé vákuové...