Patenty so značkou «výroby»

Strana 74

Deriváty amidov substituovaných aminokyselín, spôsob ich výroby, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279217

Dátum: 05.08.1998

Autori: Wollweber Detlef, Brandes Wilhelm, Seitz Thomas

MPK: C07C 271/22, A01N 47/22, C07C 271/54...

Značky: amidov, aminokyselin, obsahom, spôsob, výroby, prostriedok, substituovaných, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorom Ar a Ar* sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vždy prípadne substituovaný aryl, aralkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, R1 až R6 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodík alebo alkyl, alebo R3 a R4 spolu s uhlíkom, na ktorý sú viazané, tvoria cykloalkylový kruh. Zlúčeniny vzorca (I) sa pripravujú reakciou substituovanej aminokyseliny vzorca (II), prípadne jej derivátu a aktivovanou karboxyskupinou, s amínom vzorca...

Synergický biocídny prostriedok na báze fosfóniových solí a aldehydov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279215

Dátum: 05.08.1998

Autori: Bryan Edward, Talbot Eric, Cooper Kenneth Graham, Veale Malcolm Alfred, Matthews Nigel Stephen

MPK: C02F 1/50, A01N 57/34, A01N 35/00...

Značky: biocídny, báze, výroby, synergický, spôsob, solí, prostriedok, fosfoniových, aldehydov

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický biocídny prostriedok podľa vynálezu obsahuje tetrakishydroxymetylfosfóniovú soľ a aspoň jeden monoaldehyd alebo dialdehyd obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka, alebo polymér tejto látky. Hmotnostný pomer prvej látky k druhej sa pohybuje od 1 : 20 do 20 : 1. Prostriedok podľa vynálezu sa pripraví zmiešaním zložiek in situ alebo pred použitím.

Jednoprvkové mikroelementové lizy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279207

Dátum: 05.08.1998

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/16

Značky: jednoprvkové, mikroelementové, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoprvkové mikroelementové perorálne aplikovateľné lizy obsahujú meď alebo mangán, alebo zinok, alebo kobalt, alebo selén, alebo jód. Každý druh lizu je vyrábaný a balený zvlášť, čo umožňuje zvieratám prirodzenú voľbu - samodotáciu organizmu mikroelementmi. Výroba jednoprvkových mikroelementových lizov sa vyznačuje zhotovením vlhkej zmesi z kŕmnej soli, sadry ako spojiva, vody a soli príslušného mikroelementu. Zmes po dokonalej homogenizácii...

Diamidy N,N’-bis-/alkoxyalkyl/-pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279199

Dátum: 08.07.1998

Autori: Günzler-pukall Volkmar, Baader Ekkehard, Bickel Martin

MPK: A61K 31/44, C07D 213/81

Značky: tieto, diamidy, prostriedok, farmaceutický, výroby, použitie, spôsob, látky, obsahujúci, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Diamidy N,N'-bis/alkoxyalkyl/pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R1' znamenajú priamy alebo rozvetvený C1-C4alkylén, R2 a R2'atóm vodíka alebo nerozvetvený C1-C4alkyl, n a n' sú 1 alebo 2, pričom R1 a R1', R2 a R2', n a n' sú rovnaké alebo rozdielne, spôsob ich výroby reakciou halogenidu pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny s alkoxyalkylamínom alebo hydroxyalkylamínom. Tieto zlúčeniny inhibujú...

Spôsob výroby trombínu zabezpečeného proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279193

Dátum: 08.07.1998

Autori: Linnau Yendra, Eibl Johann

MPK: A61K 38/48, C12N 9/74

Značky: spôsob, proti, vírusom, trombínu, zabezpečeného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Trombín ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ktorý je zbavený infekčných látok, sa pripraví tak, že sa aktivovaný protrombínový komplex, získateľný z plazmovej frakcie obsahujúcej protrombínový komplex, spracuje na inaktiváciu infekčných látok a k spracovanému aktivovanému protrombínovému komplexu sa pridajú soli aktívne pri zrážaní.

Deriváty kyseliny propénovej, spôsob ich výroby, medziprodukty v tomto spôsobe a fungicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279185

Dátum: 08.07.1998

Autori: Clough John Martin, Streeting Ian Thomas, Cheetham Rex, Godfrey Christopher Richard Ayles

MPK: C07D 401/12, A01N 43/54, C07D 239/52...

Značky: kyseliny, fungicidně, spôsob, obsahujú, propénovej, spôsobe, medziprodukty, deriváty, tomto, prostriedky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom ľubovoľné dva zo symbolov K, L a M znamenajú atóm dusíka a zostávajúci zvyšok z týchto symbolov C-E, kde E znamená vodík, halogén, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, kyano- skupinu, nitroskupinu alebo trifluórmetyl a R1 a R2 znamenajú vodík, C1-4-alkyl, C2-4-alkenyl alebo fenyl, spôsob ich výroby a fungicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú ako účinné látky.

Spôsob výroby tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279179

Dátum: 08.07.1998

Autori: Schenk Volker, Maul Rudolf

MPK: C07F 9/145

Značky: výroby, spôsob, tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu z 2,4-diterc.-butylfenolu a chloridu fosforitého v prítomnosti katalyzátora spočíva v tom, že príprava tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu sa uskutočňuje v aspoň troch stupňoch, pričom v predbežnom stupni sa uvedú do styku 2,4-diterc.-butylfenol a 40 až 100 % katalyzátora, následne sa potom v prvom stupni uvedú do styku s chloridom fosforitým a nechajú sa reagovať pri normálnom tlaku a teplote...

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice s vysokou molekulovou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279177

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ghisolfi Guido

MPK: C08G 63/78, C08G 63/20, C08J 11/06...

Značky: živice, polyesterovej, molekulovou, kontinuálny, spôsob, výroby, hmotnosťou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice spočíva v tom, že sa živica s vysokou molekulovou hmotnosťou získa zo živice s nízkou molekulovou hmotnosťou použitím dianhydridu aromatickej tetrakarboxylovej kyseliny ako urýchľovacej prísady. Roztavený produkt sa peletuje a privádza do reaktora na polykondenzáciu v tuhom stave.

Komplexná soľ ranitidínu, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279173

Dátum: 08.07.1998

Autor: Clitherow John Watson

MPK: C07D 307/52, A61K 31/34, C07D 307/38...

Značky: spôsob, komplexná, obsahom, prostriedok, farmaceutický, výroby, ranitidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Soľ ranitidínu s komplexnou zlúčeninou kyseliny vínnej alebo kyseliny citrónovej s bizmutom, ako aj solváty takýchto solí a spôsob ich výroby. Tieto soli sú vhodné na liečenie gastrointestinálnych, najmä gastroduodenálnych ochorení. Soli majú antisekrečnú účinnosť pripisovanú ranitidínu spolu s antibakteriálnou účinnosťou proti Campylobacteru pylori a majú tiež ochranný účinok na bunky.

Sekvencia rekombinantnej DNA a spôsob výroby humánneho proapolipoproteínu A-I

Načítavanie...

Číslo patentu: 279166

Dátum: 08.07.1998

Autori: Bollen Alex, Gobert Jean, Wülfert Ernst

MPK: C12N 15/11, C07K 14/775

Značky: rekombinantnej, proapolipoproteínu, humánneho, spôsob, výroby, sekvencia

Zhrnutie / Anotácia:

Bunková kultúra alebo mikroorganizmus transformovaný vektorom obsahujúcim reťazec, ktorý je kódom pre humánny proapolipoproteín A-I, v ktorom bola časť prirodzeného reťazca nahradená fragmentom DNA, ktorý je kódom pre rovnaké aminokyseliny, ale na základe inej nukleotidovej sekvencie tak, aby sa zabránilo vzniku tvorby štruktúr s dvojitým reťazcom, sa pestuje za príslušných podmienok a produkuje humánny proapolipoproteín A-I, ktorý sa izoluje.

Prekurzor katalyzátora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279145

Dátum: 08.07.1998

Autori: Reynolds Timothy John, Williams Alan, Wilson John David, Komodromos Costa, Jones Stephen David, Wragg Roger Derek

MPK: B01J 21/16, B01J 23/86, B01J 23/74...

Značky: výroby, spôsob, prekurzor, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzor katalyzátora na použitie pri metanizácii plynov obsahujúcich vodík a oxidy uhlíka, obsahujúci kalcinovaný reakčný produkt zmesi a) nekalcinovaného hlinitokremičitanového ílovitého minerálu, b) aspoň jednej stabilizačnej prísady na zníženie úniku kremíka, kde táto prísada je zlúčenina kovu alkalických zemín a/alebo kovu vzácnych zemín a c) Feitknechtovej zlúčeniny, Ni2+x Me3+y (OH-)2x + 3y - 2z(A2-)z . nH2O, kde Me3+ je tvorený Al3+...

Spôsob výroby hematopoetínu IL-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 279144

Dátum: 08.07.1998

Autori: Schendel Paul, Clark Steven, Mccoy John, Wong Gordon

MPK: C07K 14/54, A61K 38/20, C12N 15/00...

Značky: spôsob, hematopoetínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hematopoetínu IL-6 spočíva v tom, že sa kultivuje eukaryotická alebo prokaryotická bunková línia, transformovaná vektorom obsahujúcim sekvenciu DNA v operatívnom spojení s riadiacou sekvenciou na expresiu. Získaný hematopoetín sa môže používať na liečenie chorôb, pri ktorých dochádza k úbytku krvotvorných buniek, a v kombinácii s ostatnými hematopoetínmi tiež na liečbu zhubných nádorov.

Farmaceutický prostriedok na liečenie srdcových a obehových ochorení a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279132

Dátum: 08.07.1998

Autori: Klokkers-bethke Karin, Münch Ulrich

MPK: A61K 31/21, A61K 9/12

Značky: ochorení, výroby, farmaceutický, spôsob, srdcových, liečenie, prostriedok, oběhových

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje 0,15 až 0,50 % hmotn. nitroglycerínu, 24,50 až 24,85 % hmotn. etanolu, 32,00 % hmotn. 1,2-propylénglykolu a 43,00 % hmotn. čistenej vody a je nastavený na pH 3 až 6. Vyrába sa tým, že sa zmieša 0,15 až 0,50 % hmotn. nitroglycerínu, 24,50 až 24,85 % hmotn. etanolu, 32,00 % hmotn. 1,2-propylénglykolu a 43,00 % hmotn. čistenej vody a získaný roztok sa nastaví kyselinou chlorovodíkovou na pH 3 až 6.

Vo vode vysoko rozpustná, stabilná kryštalická soľ 2′,3′-dideoxy-2′,3′-didehydrotymidínu, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279130

Dátum: 08.07.1998

Autori: Perrone Robert Kevin, Kaplan Murray Arthur, Bogardus Joseph Ballard

MPK: C07D 405/04, C07H 19/06, A61K 31/505...

Značky: obsahom, výroby, stabilná, spôsob, vysoko, farmaceutický, rozpustná, krystalická, 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je soľ všeobecného vzorca (I), kde X je anorganický alebo organický katión, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom. Takáto soľ sa pripraví reakciou 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu so zodpovedajúcou bázou v inertnom vodnom roztoku a vzniknutá soľ sa nechá z roztoku vykryštalizovať. Opísaná soľ má antivírusový účinok.

Mikroelementový sirup a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279128

Dátum: 08.07.1998

Autori: Boďa Koloman, Sviatko Peter

MPK: A61K 33/00, A61K 33/04, A61K 33/18...

Značky: spôsob, sirup, výroby, mikroelementový

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý perorálne aplikovateľný mikroelementový sirup slúži na preventívnu i terapeutickú dotáciu chýbajúcich esenciálnych mikroelementov u ľudí a zvierat, zlepšuje ich zdravotný a kondičný stav. Obsahuje v 1 litri ovocného sirupu ako vehikula, alebo dia sirupu, alebo koncentrátu vhodného pre diabetikov nasledovné množstvá esenciálnych mikroelementov: 50 až 350 mg Cu, 1000 až 3000 mg Mn, 1500 až 5500 mg Zn, 10 až 100 mg Co, 10 až 80 mg Se a 10...

Zrná pankreatínových mikropeliet a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279127

Dátum: 08.07.1998

Autori: Stemmle Berthold, Henniges Friederike, Rehburg Manfred, Kölln Klaus-jürgen, Sobe Alwin, Peschke Günther-josef, Bödecker Bernd, Kuhnow Günther

MPK: A61K 9/16, A61K 9/36

Značky: pankreatínových, výroby, spôsob, mikropeliet, zrná

Zhrnutie / Anotácia:

Zrná pankreatínových mikropeliet môžu byť potiahnuté filmom rezistentným proti žalúdočným šťavám, majú guľovitý až elipsovitý tvar, pričom priemer gule, prípadne krátka os je v rozsahu 0,7 až 1,4 mm a ktoré majú rozdelenie veľkosti častíc, pri ktorom má aspoň 80 % zŕn mikropeliet pomer krátkej osi k dlhej osi v rozsahu 1 : 1 až 1 : 2. Spôsob výroby zŕn pankreatínových mikropeliet spočíva v tom, že sa a) zmieša 100 hmotn. dielov pankreatínu s 15...

Spôsob výroby alkyl-N-fenylkarbamátov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279119

Dátum: 08.07.1998

Autori: Mravec Dušan, Vojček Lorant, Macho Vendelín, Schmidtová Mária, Hudec Jozef

MPK: C07C 271/28, C07C 269/00

Značky: alkyl-n-fenylkarbamátov, výroby, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Alkyl-n-fenylkarbamáty a/alebo ich deriváty všeobecného vzorca (i), v ktorom R je alkyl s počtom uhlíkových atómov 1 až 4, X, X' je vodík alebo halogén (F, Cl) ako komponent alebo substancia pesticídu, sa vyrábajú reduktívnou karbonyláciou halogénnitroarénov všeobecného vzorca (II) oxidom uhoľnatým pri zvýšenom tlaku a teplote, mólovom pomere halogénnitroarénu k alkanolu 1 : 1 až 10 (1 : 4 až 8). Katalytický systém pozostáva, vzťahované na...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279115

Dátum: 03.06.1998

Autori: Sohler Ervín, Holčík Ján, Šmída Tibor, Vanek Juraj

MPK: C07D 237/22

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s vodným roztokom amoniaku za prítomnosti katalyzátora. Suspenzia 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu vo vodnom roztoku amoniaku za prítomnosti katalyzátora sa kontinuálne dávkuje do vyhrievanej rúrkovej reakčnej zóny s udržiavaným tlakom, pričom po expanzii sa z vytekajúcej reakčnej zmesi izoluje z materského roztoku...

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279112

Dátum: 03.06.1998

Autori: Horstmann Michael, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61K 9/70, A61L 15/44, A61M 37/00...

Značky: výroby, systému, spôsob, transdermálneho, terapeutického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému s tulobuterolom alebo jednou jeho farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, obsahujúci rubovú vrstvu v podstate neprepúšťajúcu účinnú látku a najmenej jednu vrstvu matrice obsahujúcu účinnú látku, ktorá obsahuje aspoň jeden blokový kopolymér styrén-1,3-dién-styrénu.

Spôsob výroby mäkkého alebo polomäkkého vláknitého syra typu mozzarella

Načítavanie...

Číslo patentu: 279106

Dátum: 03.06.1998

Autori: Cremer Carolyn Parks, Barz Richard Lee

MPK: A23C 19/097, A23C 19/068, A23C 19/064...

Značky: výroby, vláknitého, mozzarella, polomäkkého, mäkkého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mäkkého alebo polomäkkého vláknitého syra typu mozzarella, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa a) pasterizuje kravské mlieko s obsahom tuku v rozmedzí od 1,5 do 3,5 % hmotnostného, b) mlieko sa fermentuje pri použití jednej alebo viacerých baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu za vzniku skysnutého mlieka, c) skysnuté mlieko sa koaguluje za vzniku zrazeniny obsahujúcej tvaroh a srvátku, d) zrazenina sa oddelí a nechá sa z nej odtiecť...

Substituované imidazolyl- alebo 1,2,4-triazolylmetylbenzonitrily a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279103

Dátum: 03.06.1998

Autori: Browne Leslie Johnston, Bowman Robert Mathews, Steele Ronald Edward

MPK: C07D 249/08, C07D 233/61

Značky: imidazolyl, substituované, spôsob, výroby, 1,2,4-triazolylmetylbenzonitrily

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolyl- alebo 1,2,4-triazolyl-metylbenzonitrily vzorca (I), v ktorom X znamená CH alebo N a R2 znamená pyridyl alebo kyánfenyl, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, sa vyrábajú spôsobom, ktorý spočíva v tom, že sa na zlúčeninu vzorca (XII), v ktorom R2' znamená pyridyl, karbamoylfenyl alebo N-C1-4-alkylkarbamoylfenyl a R5 znamená karbamoyl alebo N-C1-4-alkylkarbamoyl, pôsobí dehydratačným činidlom. Získaná voľná zlúčenina...

Tolunitrily substituované heterocyklickým zvyškom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279102

Dátum: 03.06.1998

Autori: Browne Leslie Johnston, Steele Ronald Edward, Bowman Robert Mathews

MPK: C07D 233/61, C07D 249/08, C07D 213/57...

Značky: zvyškom, výroby, heterocyklickým, substituované, tolunitrily, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená C1-C4-alkyl, fenyl, ktorý je substituovaný kyanoskupinou alebo trifluórmetylovou skupinou alebo znamená fenyl-C1-4-alkyl, pričom fenylový kruh je prípadne substituovaný kyanoskupinou alebo hydroxyskupinou, W predstavuje 1-imidazolyl, 1-(1,2,4- alebo 1,3,4)-triazolyl alebo 3-pyridyl, ako aj ich farmaceuticky použiteľné soli a ich optické izoméry. Zlúčeniny...

Spôsob výroby tolunitrilov substituovaných heterocyklickým zvyškom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279101

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bowman Robert Mathews, Browne Leslie Johnston, Steele Ronald Edward

MPK: C07D 233/61, C07D 249/08

Značky: výroby, spôsob, substituovaných, zvyškom, tolunitrilov, heterocyklickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R0 znamenajú atóm vodíka alebo R a R0, ktoré sú umiestnené na susediacich atómoch uhlíka, tvoria spoločne s benzénovým kruhom, na ktorý sú viazané, naftalénový kruh, R2 znamená vodík, prípadne substituovanú fenylovú skupinu, pyridyl alebo tienyl skupinu a W znamená 1-imidazolyl, 1-(1,2,4 alebo 1,3,4)-triazolyl alebo 1-imidazolyl skupinu substituovanú C1 až C4 alkylom, a ich farmaceuticky použiteľné...

Deriváty chrómanu ako také a na liečenie chorôb, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279095

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bergmann Rolf, Gericke Rolf, Lues Ingeborg, Harting Jürgen, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/35, C07D 405/12

Značky: liečiv, deriváty, výrobu, také, použitie, chorôb, báze, výroby, farmaceutické, spôsob, liečenie, chromanů, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), kde Rl a R2 predstavuje vždy zvyšok A R3 je OH alebo OAc R4 a R7 je vždy H R3 a R4 dohromady tiež predstavujú väzbu R8 a R9 je vždy H alebo A R5 je oxodihydropyridyl alebo oxodihydropyridazinyl, ktorý je prípadne monosubstituovaný zvyškom A, R6 je kyano A je alkyl s 1 až 6 C Ac je acetyl, ako aj ich soli, pričom keď Rl a R2 znamenajú metyly, R3 je OH, R4, R7, R8 a R9 je vždy H a R6 je 6-kyano, potom R5...

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Jurečeková Emília

MPK: C07C 45/69

Značky: výroby, cykloalifatických, ketónov, spôsob, vyšších, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Zariadenie s odovzdávacou plochou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279081

Dátum: 03.06.1998

Autor: Herrmann Fritz

MPK: A61M 35/00, A61M 37/00

Značky: odovzdávacou, zariadenie, spôsob, plochou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s odovzdávacou plochou, zaisťujúce riadenú, v priebehu času použitia klesajúcu rýchlosť odovzdávania účinných látok zo zásobníka obsahujúceho účinnú látku pevným, kvapalným alebo plynným akceptorom, pozostáva z prierezovej plochy zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80), ktorá je rovnobežná s odovzdávacou plochou (11, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91, 101, 111, 121) a je v aspoň jednom mieste zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)...

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279078

Dátum: 03.06.1998

Autori: Marraccini Antonio, Sianesi Dario, Marchionni Giuseppe

MPK: C08G 65/00

Značky: výroby, perfluórpolyéterov, peroxidických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov, obsahujúcich perfluóralkylénoxy jednotky s aspoň dvoma atómami uhlíka, spočíva v tom, že sa jeden alebo viacero perfluórolefínov s výnimkou tetrafluóretylénu, ak by sa mal použiť samotný, nechá reagovať v kvapalnej fáze s kyslíkom pri teplotnom rozmedzí od -120 do 50 °C, za tlaku od 1 kPa do 1 MPa, v prítomnosti aspoň jednej zlúčeniny obsahujúcej aspoň jednu väzbu F-X, kde X je substituent zvolený...

Substituované deriváty kyseliny mandľovej, spôsob ich výroby, ich použitie v liekoch a farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 279066

Dátum: 03.06.1998

Autori: Theisen-popp Pia, Mohrs Klaus-helmut, Müller-peddinghaus Reiner, Raddatz Siegfried, Matzke Michael, Kohlsdorfer Christian, Fruchtmann Romanis, Hatzelmann Armin

MPK: C07D 215/14, A61K 31/47

Značky: prostriedky, výroby, tieto, látky, mandľovej, substituované, obsahujúce, použitie, deriváty, spôsob, liekoch, farmaceutické, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty kyseliny mandľovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty v opise uvedený význam, a ich použitie. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich glykolesterov s Grignardovými zlúčeninami. Substituované deriváty kyseliny mandľovej sú vhodné ako účinné látky v liekoch, zvlášť v liekoch inhibujúcich syntézu leukotriénu.

Substituovaný N-[(2-morfolinyl)alkyl]benzamidový derivát, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279058

Dátum: 03.06.1998

Autori: Karasawa Tadahiko, Yoshida Naoyuki, Kon Tatsuya, Hino Katsuhiko, Ohno Kazunori, Kato Shiro, Morie Toshiya

MPK: C07D 265/30, C07D 413/12, A61K 31/535...

Značky: derivát, báze, farmaceutický, substituovaný, prostriedok, n-[(2-morfolinyl)alkyl]benzamidový, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je substituovaný N-[(2-morfolinyl)alkyl] benzamidový derivát všeobecného vzorca (I), kde R je etoxykarbonyl, heteroarylmetyl, kde heteroarylom je furyl, tienyl, pyridyl alebo 1,2-benzisoxazolyl, cinnamyl alebo -T-(Y)p-R6, kde T je jednoduchá väzba alebo alkylén s 1 až 6 C, Y je O, S alebo karbonyl, R6 je fenyl, fenyl substituovaný jedným členom vybraným zo skupiny zahŕňajúcej F, Cl, Br, CH3, CF3, OCH3, NO2, CN a NH2, pentafluórfenyl,...

Spôsob výroby polyizobutylénových olejov/oligomérov v nepolárnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279044

Dátum: 03.06.1998

Autori: Lukáš Rudolf, Pacovský Vladimír, Toman Luděk

MPK: C08F 10/10

Značky: výroby, polyizobutylénových, prostředí, nepolárnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyizobutylénových olejov/oligomérov v nepolárnom prostredí spočíva v tom, že polymerizácia izobutylénu sa uskutočňuje v bloku alebo v nechlórovaných rozpúšťadlách pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +100 °C v prítomnosti SnCl4, FeCl3 alebo ich zmesí, pričom mólový pomer Lewisovej kyseliny alebo ich zmesi k monoméru je v rozmedzí 1 až 10exp(-3).

Konštrukt DNA, transformovaná bunka a spôsob výroby cudzorodého proteínu v transformovanej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 279041

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mackay Vivian

MPK: C07K 14/62, C12N 1/16, C12N 1/14...

Značky: transformovanej, proteínu, buňka, výroby, bunke, konštrukt, spôsob, cudzorodého, transformovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný konštrukt DNA, ktorý obsahuje aspoň premiestnenú signálnu peptidovú časť génu BAR1 zo Saccharomyces cerevisiae a aspoň jeden štruktúrny gén, ktorý je cudzorodý pre hostiteľskú bunku transformovanú týmto konštruktom. Transformácia hostiteľských organizmov týmto konštruktom vedie k expresii primárneho translačného produktu, ktorý obsahuje štruktúrny proteín kódovaný cudzorodým génom fúzovaným na signálny peptid BAR1. Proteín je...

Spôsob výroby pásu látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279862

Dátum: 03.06.1998

Autor: Gass Michael

MPK: D21F 7/08, D21F 1/00

Značky: výroby, pásu, látky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby pásu (1) látky sa aspoň na jednej strane nosiča (2) vytvorí vrstva (5, 6) plastickej látky zo zmesi plastického materiálu a rozpustných čiastočiek a častíc. Rozpustné častice sú extrahovateľné rozpúšťadlom, proti ktorému je plastická látka odolná. Potom sa rozpustné častice aspoň čiastočne z vrstvy (5, 6) plastickej látky extrahujú za vzniku priechodných kanálov. Plastickým materiálom je plastická látka vo forme prášku, ktorý...

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279029

Dátum: 06.05.1998

Autori: Rudolph Rainer, Fischer Stephan, Martin Ulrich, Kohnert Ulrich, Stern Anne

MPK: C12N 9/64, C12N 15/58, A61K 38/49...

Značky: spôsob, výroby, aktivátor, prostriedok, farmaceutický, plazminogénu, obsahom, tkanivový, t-pa

Zhrnutie / Anotácia:

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, ktorý nie je glykozylovaný a je tvorený reťazcom aminokyselín, ktorý je možné vyjadriť vzorcom (I). Tento aminokyselinový reťazec je kódovaný reťazcom DNA, sekvenciu ktorého je možné vyjadriť vzorcom (II). Uvedený aktivátor je hlavnou zložkou farmaceutického prostriedku na rozpúšťanie krvných zrazenín.

Pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty, spôsoby ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278990

Dátum: 06.05.1998

Autori: Shimma Nobuo, Yokose Kazuteru, Ohtsuka Tatsuo, Aoki Masahiro, Kamata Miyako

MPK: C07D 498/06, C07D 215/58, A61K 31/535...

Značky: farmaceutické, výroby, prostriedky, pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové, deriváty, spôsoby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze. Uvedené deriváty majú antibakteriálnu účinnosť.

N-Fenylpyrazolové deriváty, spôsob ich výroby, medziprodukty, insekticídne prostriedky a ich použitie na ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278972

Dátum: 06.05.1998

Autori: Buntain Ian George, Roberts David Alan, Hawkins David William, Pearson Christopher John, Hatton Leslie Roy

MPK: C07D 231/44, A01N 43/56

Značky: hmyzu, prostriedky, ničenie, medziprodukty, n-fenylpyrazolové, použitie, výroby, insekticídne, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Fenylpyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je kyanoskupina, nitroskupina, halogén, acetyl alebo formyl, R2 je prípadne halogénsubstituovaná C1-4-alkyl, -alkenyl- či alkinyl-sulfonylová, -sulfinylová alebo -tioskupina, R3 je vodík, prípadne substituovaná aminoskupina, C2-5-alkoxymetylénaminoskupina prípadne substituovaná na metyléne C1-4-alkylovou skupinou, alebo halogén a R4 je fenyl prípadne substituovaný v polohe 2 fluórom,...

Spôsob výroby kovových predmetov nevytvárajúcich alergické reakcie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278968

Dátum: 06.05.1998

Autor: Hans Wahlbeck

MPK: C22C 1/02, C21D 1/74, C21D 9/56...

Značky: predmetov, spôsob, vykonávanie, alergické, nevytvárajúcich, kovových, výroby, zariadenie, reakcie, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný najmä na výrobu predmetov, ktoré sú v priamom kontakte s ľudskou pokožkou, ako sú šperky, hodinky, okuliare a pod. Úplne čisté kovy, najmä drahé, ako je zlato, striebro, platina, paládium, ródium atď. sa zlievajú s optimálne čistým zinkom, meďou, hliníkom, niklom alebo chrómom, bez zvyčajnej prísady kadmia, olova, ortuti, bizmutu, antimónu a kobaltu, pričom celé spracovanie sa výhodne uskutočňuje bez prístupu vzduchu v...

Oceľový drôt na spevnenie liatych materiálov, najmä betónu, a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278942

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kovács László, Lipták Andor, Czomba Gyula, Takács György

MPK: E04C 5/03, B21C 1/04

Značky: ocelový, betonů, drôt, materiálov, výroby, spevnenie, spôsob, liatych, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Obrysová čiara (4) prierezu oceľového drôtu má tvar trojramennej epitrochoidy a pozdĺž vytvorených pásov sú uskutočnené pozvoľna vznikajúce a zanikajúce rebrá (5) s konštantným stúpaním závitu, ktorých maximálna hĺbka zodpovedá rozdielu medzi polomerom (rk) kružnice prierezu opísanej a polomerom (rb) kružnice vpísanej. Stacionárnym prievlakom (2) sa preťahuje východiskový oceľový drôt (1) s kruhovým prierezom alebo eventuálne predtvarovaný...

Spôsob výroby 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny pôsobením expandázy na penicilín G

Načítavanie...

Číslo patentu: 280539

Dátum: 06.05.1998

Autori: Schipper Dirk, Vollebregt Adrianus Wilhelmus Hermanus, Koekman Bertus Pieter, Bovenberg Roelof Ary Lans

MPK: C12P 35/00, C12N 15/52

Značky: 7-aminodesacetoxycefalosporánovej, penicilin, pôsobením, výroby, spôsob, expandázy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy a izolácie 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny (7-ADCA) sa uskutočňuje pomocou enzymatického pôsobenia na rozšírenie kruhu penicilínu G použitím Penicillium chrysogenum transformovanej bunkovej línie exprimujúcej expandázu.

Deriváty 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278908

Dátum: 08.04.1998

Autori: Nemecek Conception, Jimonet Patrick, Le Blevec Joseph

MPK: C07D 277/82, A61K 31/425, C07D 417/04...

Značky: 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, zlúčeniny, tieto, spôsob, výroby, prípravok, deriváty, obsahuje, farmaceutický, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 znamená 1-piperazinylovú skupinu, 1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridylovú skupinu alebo piperidinoskupinu, pričom všetky tieto skupiny sú prípadne ďalej substituované substituentmi definovanými v opisnej časti, R2 znamená polyfluóralkoxyskupinu a n znamená číslo 2 alebo 3, ako aj ich adičné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Ďalej sa opisuje spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie ako...

Spôsob výroby (±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2H- 1-benzopyrán-3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278873

Dátum: 08.04.1998

Autori: Galamb Vilmos, Kovách Éva, István Terézia, Eszenyi Tibor, Nagy Erika, Timár Tibor, Fazekas Julia, Sebök Péter

MPK: C07D 405/04

Značky: spôsob, výroby, ±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2h, 1-benzopyrán-3-olu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby (+/-)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)- 2H-1-benzopyrán-3-olu vzorca (VI), ktorý spočíva v reakcii 4-kyanofenolu s izoprénom pri 30 až 120 °C v rozpúšťadle za prítomnosti alkalických kovov alebo katalyzátorov, za vzniku 6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyránu, ktorý sa potom prevedie na 6-kyano-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyrán pri 40 až 150 °C v rozpúšťadle za prítomnosti katalyzátora...