Patenty so značkou «výroby»

Strana 73

Derivát nitrobenzénu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279439

Dátum: 04.11.1998

Autor: Cortes David Andres

MPK: C07C 205/45, C07D 307/20

Značky: nitrobenzenu, použitie, spôsob, derivát, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát nitrobenzénu zvolený zo súboru zahŕňajúceho 4-hydroxy-2'-nitrobutyrofenón, tetrahydro-2-(o-nitrofenyl)2-furanol a/alebo ich tautomérne zmesi. Spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom sa dihydro-3-(o-nitrobenzoyl)-2(3H)furanón nechá reagovať s vodnou kyselinou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú a kyselinu octovú, prípadne v prítomnosti organického rozpúšťadla. Iný spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Knorr Andreas, Krämer Thomas, Kazda Stanislav, Hanko Rudolf, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Fey Peter, Zaiss Siegfried, Müller-gliemann Matthias, Beuck Martin, Dressel Jürgen, Müller Ulrich, Wohlfeil Stefan

MPK: A61K 31/44, A61K 31/455, C07D 213/79...

Značky: obsahujúci, farmaceutický, tieto, bifenylpyridóny, použitie, substituované, látky, prostriedok, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Spôsob výroby hydroxidu hlinitého Al(OH)3 so zaobleným povrchom zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 279432

Dátum: 04.11.1998

Autori: Brown Neil, Van Peij Detlef

MPK: C01F 7/02

Značky: al(oh)3, spôsob, hlinitého, povrchom, výroby, hydroxidů, zaobleným

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa lúh získaný pri Bayerovom postupe určitého zloženia naočkuje a mieša s hydroxidom hlinitým s určitým granulometrickým zložením. Hydroxid hlinitý vyrobený podľa nového spôsobu je zvlášť vhodný ako ohňovzdorné plnivo do plastických hmôt.

Izolačná vrstva najmä pre skládky odpadu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279422

Dátum: 04.11.1998

Autor: Myslík Anton

MPK: B65G 3/02

Značky: odpadů, vrstva, spôsob, izolačná, najmä, skládky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový polyetylénový, polypropylénový alebo iný plastový zmesový materiál sa vo voľne uloženom stave v množstve 100 až 150 kg na 1 m2 vnútornej plochy skládky rovnomerne rozloží, postrieka 0,5 až 3 % hmotn. suspenziou látky s tixotropnými vlastnosťami v množstve 3 až 5 m3 na 10 000 m2 plochy a takto upravený materiál (5) sa zasype zeminou (4) do výšky 0,5 až 1 m. Vytvorená dvojvrstva sa zhutní, dôsledkom čoho sa na dne skládky vytvorí...

Komínový dielec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279417

Dátum: 04.11.1998

Autor: Zauner Raimund

MPK: E04F 17/02

Značky: komínový, spôsob, výroby, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový dielec (1) na jednoplášťové alebo viacplášťové komíny pozostáva z pálenej hliny a je vyrobený technikou pozdĺžneho dierovania. Je tvorený plášťovou oblasťou (16), izolačnou oblasťou (17) nadväzujúcou na plášťovú oblasť (16) a kanálom (2) na spaliny. Plášťová oblasť (16) a izolačná oblasť (17) sú vytvorené ako jeden diel a sú opatrené viacradovou sústavou, najmä koncentricky usporiadaných vetracích dier (3, 3'). Na priereze komínového...

Benzimidazoly, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279409

Dátum: 04.11.1998

Autori: Entzeroth Michael, Ries Uwe, Hauel Norbert, Wienen Wolfgang, Van Meel Jacques, Narr Berthold

MPK: C07D 403/14, A61K 31/41, C07D 403/04...

Značky: výroby, spôsob, obsahom, benzimidazoly, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam definovaný v opise, a ich soli. Zlúčeniny (I) predstavujú najmä antagonisty angiotenzínu.

Obal z plastu na dlhodobé konzervovanie potravy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279408

Dátum: 04.11.1998

Autori: Couvrat-desvergnes Bruneau, Carrier André, De Lambert Nicolas, Pommaret Bernard

MPK: B65D 51/20

Značky: konzervovanie, plastů, spôsob, dlhodobé, potravy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Obal z plastu pozostáva z nádoby (10) s dnom (13) a bočnou stenou (14), majúcou na strane oproti dnu (13) plochý kruhový lem (12), vytvárajúci utesňovaciu plochu (16), zo zatváracieho viečka (17) a z krytu (20), pripojeného na nádobu (10) nad zatváracím viečkom (17), ktoré uzatvára. Zatváracie viečko (17) je pevne spojené s nádobou (10) stálym spojením, ktoré môže byť porušené len deštrukciou výhodne určitého počtu kontrolných prvkov porušenia,...

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279404

Dátum: 04.11.1998

Autori: Beerse Lisa Ann, Nassano David Robert, Pancheri Eugene Joseph, Sagel John Albert

MPK: C11D 1/83, C11D 1/12, C11D 17/06...

Značky: builderových, výroby, detergentných, spôsob, aglomerátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov miešaním kryštalického aluminosilikátového alebo vrstveného silikátového detergentného buildera s vybraným spojivom v intenzívnom miešači za vytvorenia voľne tečúcich aglomerátov. Spojivom je pasta aniónového povrchovo aktívneho činidla alebo vo vode rozpustný polymér obsahujúci hmotnostne aspoň 50 % etylénoxidu a prípadne menšie množstvo etoxylovaného neiónového povrchovo aktívneho činidla....

Zubná kefka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281377

Dátum: 04.11.1998

Autori: Halm Hans, Krämer Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: výroby, kefka, spôsob, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v ktorej hlava (2) obsahuje základovú oblasť (6) spojenú s rúčkou (1) a vrcholovú oblasť (7), pričom vrcholová oblasť (7) je ohybne a pružne spojená v spojovacej oblasti so základovou oblasťou (6) spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa počas čistenia zubov vrcholová oblasť (7) prehla alebo otočila pružne vzhľadom na základovú oblasť (6).

Spôsob výroby špirálovitých štetín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281340

Dátum: 04.11.1998

Autor: Weihrauch Georg

MPK: D01D 5/253, A46D 1/00, D01F 8/04...

Značky: spirálovitých, výroby, spôsob, štětin

Zhrnutie / Anotácia:

Špirálovité štetiny sa vyrábajú extrudovaním monofilov. Monofil s odlišným prierezom od okrúhleho tvaru extruduje a pri stiahnutí vplyvom zmenšenia prierezu predpína (dĺži), následne dĺži a nakoniec sa aspoň časť dĺžky skrúti do špirálovitého štetinového materiálu. Nakoniec sa stabilizuje tepelným zmrštením. Pritom môže monofil s oválnym alebo viacuhlovým prierezom alebo jadrom a aspoň jedným s osou paralelným výčnelkom extrudovať. Podľa...

Spôsob výroby brúsiacich zŕn na báze alfa-Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 281002

Dátum: 04.11.1998

Autori: Zeman Vladimír, Havrda Jiří, Tomeš Pavel, Hanžl Milan

MPK: C04B 35/10, C01F 7/02, C09K 3/14...

Značky: brúsiacich, báze, alfa-al2o3, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cestou prípravy sólu, premenou na gél, sušením, kalcináciou xerogélu a slinovaním spočíva v riadenej gelatizácii na zafixovanie požadovanej mikroštruktúry prídavkom roztoku viacsýtnej organickej kyseliny, prípadne obsahujúcej legujúci prvok, pri vytvorení metastabilného koloidného roztoku hydroxid-oxidu hlinitého zmesou vody a alkoholu (10 až 70 % obj.) s 1 až 4 uhlíkovými atómami s prídavkom silnej anorganickej kyseliny. Následné...

Benzimidazolfosfonoaminokyseliny, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279381

Dátum: 07.10.1998

Autori: Yardley John Patrick, Baudy Reinhard Bernhard, Fletcher Iii Horace

MPK: A61K 31/675, C07F 9/6506

Značky: spôsob, benzimidazolfosfonoaminokyseliny, prostriedky, obsahom, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolsulfonoaminokyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, alkyl alebo alkoxyskupinu vždy s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl, trifluórmetoxyskupinu, metánsulfonylaminoskupinu, acetylaminoskupinu alebo atóm halogénu, alebo tvoria tieto symboly spoločne metyléndioxyskupinu, ako aj soli týchto látok, prijateľné z farmaceutického hľadiska, spôsob výroby týchto látok a farmaceutické...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: De Fraine Paul John, Martin Anne

MPK: C07C 251/60, A01N 37/36, C07C 317/28...

Značky: deriváty, obsahujú, fungicidně, kyseliny, výroby, akaricídne, propénovej, použitie, prostriedky, insekticídne, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Röhrborn Hans-joachim, Aderhold Clemens

MPK: C08K 3/24, C09C 1/02, C04B 33/13...

Značky: bárnatého, výroby, síranu, povrchom, spôsob, chemoreaktívnym

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Holdom Kelvin Scott, Hafner Edmund William, Lee Shin-jen Edward

MPK: C12P 17/18, A61K 31/71, C12N 1/14...

Značky: výroby, spôsob, streptomyces, avermitilis, avermektínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

Spôsob výroby kovových hydroxidov s malým špecifickým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279335

Dátum: 07.10.1998

Autori: Wurmbauer Dieter, Krivanec Heinz

MPK: C01B 13/14, C01F 5/14, C01F 5/16...

Značky: povrchom, výroby, spôsob, kovových, malým, specifickým, hydroxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa najskôr vyrobí hydroxid kovu hydratáciou oxidu kovu za prítomnosti vody, pričom sa vylúči spracovanie v autokláve a získaný hydroxid kovu sa potom spracováva v autokláve pod tlakom tak dlho, kým sa nedosiahne požadovaný špecifický povrch menší než 20 . 10exp(3) m2/ng, výhodne menší ako 10 . 10exp(3) m2/ng.

Substituované 1,2,4-triazíndióny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279334

Dátum: 07.10.1998

Autori: Lindner Werner, Haberkorn Axel

MPK: A61K 31/425, A61K 31/42, A61K 31/53...

Značky: medziprodukty, výroby, 1,2,4-triazíndióny, spôsob, tieto, výrobu, prostriedok, použitie, obsahujúci, substituované, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové substituované 1,2,4-triazíndióny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená tiazolylovú skupinu alebo oxazolylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované alebo sú nakondenzované na prípadne substituovaný benzénový kruh, pričom ako substituenty prichádzajú do úvahy atóm halogénu, alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka, halogénalkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, alkoxyskupina s 1 až 4 atómami...

4′-Fosfáty epipodofylotoxínglukozidov, spôsob ich výroby, potrebné medziprodukty, použitie uvedených zlúčenín a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279325

Dátum: 07.10.1998

Autori: Senter Peter, Kadow John, Saulnier Mark

MPK: C07D 493/02, A61K 31/335, C07F 9/06...

Značky: výroby, spôsob, použitie, farmaceutické, epipodofylotoxínglukozidov, zlúčenín, obsahujú, uvedených, přípravky, potřebné, 4'-fosfáty, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfátové deriváty 4'-demetylepipodofylotoxínglukozidov sú antitumorové látky a ich soli so zreteľom na dobrú rozpustnosť vo vode majú z tohto hľadiska vo farmaceutických prípravkoch veľkú výhodu. Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ich príprava, potrebné medziprodukty, ako i farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, pričom význam jednotlivých substituentov je vysvetlený v opisnej časti.

Spôsob výroby amínov z olefínov na kryštalických oxidoch na báze alumofosfátov so štruktúrou faujazitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281180

Dátum: 07.10.1998

Autori: Karsten Eller, Kummer Rudolf, Gehrer Eugen

MPK: C01B 39/20, C07C 209/60, B01J 29/08...

Značky: olefínov, strukturou, výroby, spôsob, krystalických, faujazitu, oxidoch, báze, amínov, alumofosfátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde znamená R1, R2, R3, R4, R5 a R6 H, C1-20alkyl, C2-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20cykloalkylalkyl, aryl, ako sú fenyl, 1-naftyl a 2-naftyl, výhodne fenyl, C7-20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 spolu nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkylendireťazec, R3 alebo R5 C21-200alkyl, C21-200alkenyl alebo spolu C2-12 alkylendireťazec reakciou olefínov všeobecného...

Spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotn. z technických elektrolytov obsahujúcich meď

Načítavanie...

Číslo patentu: 281032

Dátum: 07.10.1998

Autori: Molnár František, Bureš Radovan, Šimko Ján, Dudrová Eva

MPK: C25C 5/02, B22F 1/02

Značky: spôsob, elektrolytov, obsahom, obsahujúcich, technických, výroby, fe-cu, hmotn, práškov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotnostných z technických elektrolytov obsahujúcich meď vycementovaním medi na časticiach železného prášku pri minimalizovaní alebo úplnom potlačení znečistenia vyrobeného Fe-Cu prášku prímesovými prvkami z elektrolytu tak, že takýto Fe-Cu prášok je vhodný na výrobu spekaných konštrukčných súčiastok práškovou metalurgiou.

5-(Subst.amino)-8-(fenyl alebo subst.fenyl)-3H, 6H-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279319

Dátum: 09.09.1998

Autori: Tseng Shin Shyong, Epstein Joseph William, Levin Jeremy Ian

MPK: C07D 487/16, A61K 31/505, C07D 487/04...

Značky: 6h-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny, spôsob, subst.fenyl)-3h, 5-(subst.amino)-8-(fenyl, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

5-(Subst.amino)-8-(fenyl alebo subst.fenyl)-3H,6H-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny so všeobecným vzorcom (1), v ktorom R1 a R2 nezávisle predstavuje atóm vodíka, alkyl s 1 až 4 atómami C, benzoyl, mono- alebo disubstituovaný benzoyl (v ktorom sú substituenty zvolené zo súboru zahŕňajúceho alkyl s 1 až 6 C, alkoxy s 1 až 6 C, acyloxy s 2 až 7 C, halogén, nitro a trifluórmetyl), skupinu -C(O)CF3, -C(O)CH2Cl, -C(O)OCH2CH3, -C(O)OCH2CCl3,...

Spôsob výroby mlynárskych produktov z obilnín a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279316

Dátum: 09.09.1998

Autor: Baltensperger Werner

MPK: B02C 9/04, B02C 4/06

Značky: tohto, výroby, vykonávanie, zariadenie, mlynárskych, spôsobu, produktov, obilnin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hlavne múky, krupice a krupičky sa vykonáva ich opakovaným mletím vo valcových mlecích stoliciach a riedením jednotlivých medziproduktov. Melivo sa aspoň dvakrát vedie cez mlecie stupne a až potom sa triedi. Melivo sa spracováva kombináciou dvojitého mletia a jednoduchého mletia. Po každom spracovaní meliva dvojitým mletím a jednoduchým mletím sa vykonáva medzipreosievanie. Zariadenie pozostáva z valcovej mlecej stolice (1), ktorá...

Peptidy antagonizujúce účinky bradykinínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279315

Dátum: 09.09.1998

Autori: Stechl Jens, Knolle Jochen, Schölkens Bernward, Henke Stephan, Anagnostopulos Hiristo, Fehlhaber Hans-wolfram, Breipohl Gerhard

MPK: C07K 7/06

Značky: účinky, výroby, spôsob, bradykinínu, antagonizujúce, peptidy

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená vodík, alkyl, alkanoyl, alkoxykarbonyl, alkylsulfonyl, cykloalkyl, aryl, arylsulfonyl, heteroaryl alebo zvyšok aminokyseliny, pričom uvedené zvyšky sú prípadne substituované, B znamená zvyšok bázickej aminokyseliny, C znamená zvyšok di- alebo tripeptidu, E znamená zvyšok aromatickej aminokyseliny, F znamená nezávisle od iných, prípadne v bočnom reťazci substituovaný zvyšok aminokyseliny alebo...

Fungicídny a insekticídny prostriedok a spôsob výroby jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279313

Dátum: 09.09.1998

Autor: Hubele Adolf

MPK: C07D 239/38, A01N 43/54

Značky: spôsob, zložky, fungicídný, výroby, prostriedok, účinnej, insekticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny a insekticídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku najmenej jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú vodík alebo halogén, R3 znamená C1-4-alkyl, C1-4-alkyl substituovaný halogénom alebo hydroxyskupinou, alebo cyklopropyl a R4 znamená cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka alebo C3-6-cykloalkyl substituovaný metylom a/alebo halogénom obsahujúcim až tri substituenty. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa...

Prípravok na uvoľňovanie látok z tavných kontaktných adhezív, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279300

Dátum: 09.09.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Meconi Reinhold, Jaeger Halvor, Klein Robert-peter

MPK: A61K 9/22, A61L 15/44, A61K 9/70...

Značky: spôsob, kontaktných, výroby, použitie, prípravok, adhezív, uvoľňovanie, tavných, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok na uvoľňovanie látok z tavných kontaktných adhezív s nerovnomerným alebo rovnomerným rozdelením týchto látok, v ktorom má tavné kontaktné adhezívum teplotu spracovania v rozmedzí od 40 do 80 °C, a spôsob výroby tohto prípravku, pri ktorom sa roztavené tavné kontaktné adhezívum obsahujúce uvoľňovanú látku kontinuálne alebo diskontinuálne nanesie pri teplote 40 až 80 °C vo forme vrstvy na nosič alebo na vrstvu ochranného...

Deriváty camptothecinu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 279298

Dátum: 09.09.1998

Autori: Luzzio Michael Joseph, Evans Michael, Myers Peter Leslie, Besterman Jeffrey

MPK: C07D 317/66, A61K 31/33, C07D 319/18...

Značky: výroby, spôsob, prostriedky, obsahom, použitie, medziprodukty, deriváty, farmaceutické, camptothecinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustné deriváty camptothecinu všeobecného vzorca (I), ktorého substituenty sú uvedené v hlavnom patentovom nároku, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty, spôsob výroby derivátov camptothecinu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie na liečbu nádorov.

Spôsob výroby náplasti na riadené uvoľňovanie nitroglycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279297

Dátum: 09.09.1998

Autori: Meconi Reinhold, Jaeger Halvor, Hoffmann Hans-rainer, Klein Robert-peter

MPK: A61K 31/21, A61L 15/44, A61M 37/00...

Značky: uvoľňovanie, nitroglycerinu, riadené, spôsob, výroby, náplastí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplasti sa uskutočňuje tak, že sa roztavené kontaktné adhezívum, obsahujúce nitroglycerín, ktorý sa má uvoľňovať, nanesie pri teplote 40 až 80 °C na zadnú vrstvu, napríklad polyesterový film, ktorý je na strane nanášania kremíkovaný a pohliníkovaný a potom sa nanesie materiál ochrannej vrstvy, napríklad pohliníkovaný polyesterový film.

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov a kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279294

Dátum: 09.09.1998

Autori: Gibler Carma Joleen, Chamberlain Linda Rae

MPK: C08C 19/02, C08F 2/42, C08C 19/44...

Značky: spôsob, hydrogenovaných, výroby, polymérov, kopolymérov, konjugovaných, diolefinových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov spočíva v tom, že sa prídavkom vodíka ukončí aktívny polymér získaný polymerizáciou alebo kopolymerizáciou najmenej jedného konjugovaného diolefínu pomocou organokovového iniciátora polymerizácie, kde kovom je alkalický kov vo vhodnom rozpúšťadle, a uskutoční sa selektívna hydrogenácia nenasýtených dvojitých väzieb ukončeného polyméru stykom polyméru - v neprítomnosti zlúčeniny...

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto peptidy obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279286

Dátum: 09.09.1998

Autori: Breipohl Gerhard, Henke Stephan, Hock Franz, Knolle Jochen, Schölkens Bernward

MPK: C07K 7/18, A61K 38/08

Značky: peptidy, spôsob, tieto, obsahujúci, účinkom, výroby, prostriedok, použitie, farmaceutický, bradykinín-antagonistickým

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená B bázickú aminokyselinu, E zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny, F zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny alebo priamu väzbu, rovnako ako M, K zvyšok, -NH-(CH2)x-CO- a I hydroxylovú skupinu, aminoskupinu alebo skupinu -NHC2H5 a význam ďalších substituentov je opísaný v patentových nárokoch, sa môžu vyrobiť reakciou...

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279281

Dátum: 09.09.1998

Autori: Maťaš Michal, Terlandová Jana, Macho Vendelín

MPK: C07C 215/74, C07C 209/36, C07C 209/38...

Značky: výroby, derivátov, aminofenolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov sa uskutočňuje pôsobením vody a plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý a prípadne zložky zlepšujúce kontakt reaktantov ako rozpúšťadla, katalyzátora medzifázového prenosu, na nitrofenoly alebo nitrózofenoly, prípadne ich deriváty, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,15 až 30 MPa, v zásaditom prostredí za katalytického účinku síry a/alebo zlúčenín síry s mólovou hmotnosťou 32 až 90 gmol-1, najmä...

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279274

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kim Ki Jeong, Kim Do Wook

MPK: B31F 1/28

Značky: viacvrstvovej, výroby, lepenky, zariadenie, uskutočňovanie, papierovej, vlnitej, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky (105) je uskutočňovaný opakovaným vrstvením viacvrstvových vlnitých stredných vrstiev (102, 103) s rôznym rozstupom a šírkou medzi horným a dolným plášťom. Papierová lepenka sa stenčí a má lepšiu pevnosť v tlaku, a tým sa podstatne zmenší objem obalu. Prvá vlnitá stredná vrstva (102) sa plynulo spája s plášťom (101), a tak sa vytvára jednovrstvová papierová lepenka. Prvá vlnitá stredná...

Spôsob výroby N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281659

Dátum: 09.09.1998

Autori: Klein Ulrich, König Hartmann, Eller Karsten, Götz Norbert

MPK: C07D 401/04, C07D 231/22

Značky: n-substituovaných, spôsob, výroby, 3-hydroxypyrazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov vzorca (I), v ktorom znamená R1 niektorý zo substituentov alkyl, aryl alebo heteroaryl, R2, R3 vodík, halogén, kyanová skupina alebo niektorý zo substituentov alkyl, aryl alebo heteroaryl, oxidáciou pyrazolidin-3-ónu vzorca (II) v prítomnosti solí kovov so vzdušným kyslíkom ako oxidačným činidlom a v trvalo pH neutrálnom médiu.

Polotuhá alebo pevná potravina nasýtená oxidom uhličitým a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281528

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ogden Lynn

MPK: A23G 9/06

Značky: nasýtená, výroby, uhličitým, polotuhá, oxidom, spôsob, potravina, pevná

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhá alebo pevná potravina nasýtená oxidom uhličitým, ktorá sa je lyžicou, má viskozitu 20 až 2000 N . s . m-2 pri teplote v rozsahu 1,5 až 25 °C a úroveň nasýtenia oxidom uhličitým v rozsahu 0,5 až 4,0 objemu oxidu uhličitého na jeden objem potraviny. Je opísaný aj spôsob výroby tejto potraviny.

1-Arylimidazoly, spôsob ich výroby, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279264

Dátum: 05.08.1998

Autori: Scotton Powell Gail, Neal Sinodis David, Wu Tai-teh, Reid Timmons Philip

MPK: A01N 43/50, C07D 233/66, C07D 233/64...

Značky: obsahom, prostriedok, 1-arylimidazoly, použitie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 1-arylimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, pričom zvyšok X je výhodne S(O)nR1, kde R1 je alkylová skupina, výhodne skupina metylová, úplne substituovaná atómami halogénov a n je číslo 0, 1 alebo 2, Y je vodík, atóm halogénu, metylsulfenyl, metylsulfinyl alebo metylsulfonyl, Z je vodík, atóm halogénu alebo alkyl, výhodne metyl, a R2, R3, R4, R5 a R6 znamenajú vždy atóm vodíka, atóm...

Benzimidazolové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279261

Dátum: 05.08.1998

Autori: Narr Berthold, Ries Uwe, Van Meel Jacques, Wienen Wolfgang, Entzeroth Michael, Hauel Norbert

MPK: C07D 401/04, A61K 31/415, C07D 235/08...

Značky: spôsob, obsahom, prostriedok, farmaceutický, deriváty, výroby, použitie, benzimidazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v opisnej časti, izoméry týchto zlúčenín v polohách 1 a 3 a ich soli s anorganickými a organickými kyselinami alebo bázami, najmä také, ktoré sú prijateľné z fyziologického hľadiska. Opísaný je aj spôsob výroby týchto derivátov a farmaceutických prostriedkov, ktoré tieto látky obsahujú a sú vhodné na použitie na antagonizáciu účinku angiotenzínu II.

[2R,3R(2R',3R'),6R, 7S, 8S, 9R,10R]-3-(2′,3′ -dihydroxypent-2′ -yl) -2,6,8,10,12-pentametyl-4,13-dioxabicyklo[8.2.1]tridec-12-en-5 -onový derivát, spôsob jeho výroby a liečivo s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279251

Dátum: 05.08.1998

Autori: Eeckhout Christian, Höltje Dagmar, Preuschoff Ulf

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: dihydroxypent-2, 2,6,8,10,12-pentametyl-4,13-dioxabicyklo[8.2.1]tridec-12-en-5, derivát, onový, výroby, spôsob, 2r,3r(2r',3r'),6r, obsahom, liečivo, 9r,10r]-3-(2',3

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty [2R,3R(2R',3R'),6R,7S,8S,9R,10R]-3-(2',3'-dihydroxypent-2'-yl)- 2,6,8,10,12-pentametyl-4,13-dioxabicyklo[8.2.1]tridec-12-en-5-ónu vzorca (I) a ich stále fyziologicky znášanlivé adičné soli s kyselinami. Spôsob výroby týchto derivátov spočíva v tom, že sa do derivátu [2R,3R(2R',3R'),6R,7S,8S,9R,10R]-3-(2',3'-dihydroxypent-2'-yl)- 2,6,8,10,12-pentametyl-4,13-dioxabicyklo[8.2.1]tri-dec-12-en-5-ónu vzorca (II), v ktorom R1...

Ľudské monoklonálne protilátky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279249

Dátum: 05.08.1998

Autori: Hagiwara Yoshihode, Glassy Mark, Handley Harold, Hagiwara Hideaki

MPK: C12P 21/08, C07K 16/30

Značky: spôsob, protilátky, výroby, ľudské, monoklonálne

Zhrnutie / Anotácia:

Ľudské monoklonálne protilátky, ktoré rozlišujú bunky ľudských pevných nádorov, sú pripraviteľné spôsobom, ktorý zahŕňa fúziu ľudských B-lymfocytov z drénujúcich lymfatických uzlín spojených s pevným nádorom ľudského hostiteľa s ľudským partnerom fúzie za vzniku hybridómov. Uvedeným ľudským partnerom fúzie je ľudská imortalizovaná B-bunka, ktorá sama nesekretuje imunoglobulíny. Nasleduje klonovanie uvedených hybridómov za vzniku individuálnych...

Spôsob výroby 5-karbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279243

Dátum: 05.08.1998

Autori: Räz Bernhard, Kaupp Günter, Acklin Georg, Vogel Ulrich, Aufderhaar Ernst

MPK: C07D 223/22, A61K 31/55

Značky: 5-karbamoyl-5h-dibenz[b,f]azepínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 5-karbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepínu, ktorý spočíva v jednostupňovej reakcii 5H-dibenz[b,f]azepínu s kyselinou kyanatou. Vyrábaná zlúčenina, ktorá je známa pod obchodným názvom Carbamazepin, sa používa ako liečivo.

Bezsérové bunkové kultúry na výrobu antigénov a spôsob výroby flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena vírus/vírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279236

Dátum: 05.08.1998

Autori: Barrett Noel, Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Eibl Johann

MPK: A61K 39/12, C12N 5/00

Značky: bunkové, arena, antigénov, bezsérové, spôsob, výrobu, antigenů, výroby, kultury

Zhrnutie / Anotácia:

Bezsérová bunková kultúra na výrobu antigénov obsahuje matricu s adherentne na ňu naviazanými bezsérovo kultivovanými ľudskými alebo zvieracími bunkami na produkciu flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena-vírus/vírusového antigénu, pričom tieto bunky sú infikované flavi-vírusom alebo arena-vírusom. Ďalej sa opisuje spôsob výroby flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena-vírus/vírusového antigénu s použitím uvedenej kultúry, pri ktorom sa...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej, spôsob ich výroby, medziprodukt na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279221

Dátum: 05.08.1998

Autori: Endermann Rainer, Metzger Karl Georg, Grohe Klaus, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Zeiler Hans-joachim, Schenke Thomas, Krebs Andreas, Himmler Thomas

MPK: A61K 31/47, C07D 401/04, C07D 215/56...

Značky: prostriedok, použitie, obsahujúci, spôsob, deriváty, výroby, kyseliny, medziprodukt, látky, chinolónkarboxylovej, výrobu, farmaceutický, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, ich farmaceuticky použiteľné hydráty a adičné soli s kyselinami, ako i soli s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom. Uvedené zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Spôsob výroby uvedených zlúčenín, antibakteriálne prostriedky a prísady do krmív obsahujúce tieto zlúčeniny.