Patenty so značkou «výroby»

Strana 71

Spôsob kontinuálnej výroby 2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279808

Dátum: 13.04.1999

Autori: Pajtík Jozef, Ladomerský Juraj

MPK: B01J 31/04

Značky: 2-furaldehydu, kontinuálnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej výroby 2-furaldehydu z lignocelulózových surovín s obsahom minimálne 15 % hmotn. pentózanov za prítomnosti neprchavého katalyzátora, napr. kyseliny trihydrogenfosforečnej alebo jej soli. Podstatou riešenia je, že vhodný katalyzátor (na kontinuálnu výrobu z hľadiska korózie, abrázie, prchavosti a aktivity) sa kontinuálne rozstrekuje v hornej časti reaktora na kontinuálne dávkovanú surovinu v množstve 1 až 10...

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279795

Dátum: 12.03.1999

Autori: Steinborn Peter, Deurer Lothar, Grader Ludwig, Hille Thomas, Anhäuser Dieter

MPK: A61F 13/02, B65C 1/02

Značky: výroby, vykonávanie, transdermálneho, systému, spôsob, zariadenie, terapeutického

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa laminátový prvý pás, ktorý je tvorený nosnou fóliou, aktívnou vrstvou s aktívnou látkou a ďalšou pomocnou a/alebo ochrannou vrstvou prenáša buď samostatne alebo v spojení s aspoň jednou ďalšou vrstvou v tvare odrezkov do prostriedku druhého pásu. Prvý pás a druhý sa s rozdielnou pohybovou a pokojovou fázou postupne pohybujú dopredu. Aktívna vrstva sa vždy v pokojovej fáze prvého a druhého pásu po taktoch najskôr delí priečne na...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 279794

Dátum: 12.03.1999

Autori: Schramm Wilhelm, Bayer Thomas, Rathscheck Wolfgang

MPK: C12P 35/06

Značky: fermentačnej, spôsob, výroby, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C spočíva v tom, že sa fermentačný roztok v priebehu fermentácie filtruje cez filtračný systém s priečnym tokom, pričom odobrané množstvo filtrátu sa môže vo fermentore nahradiť. Pri tomto spôsobe výroby derivátov cefalosporínu C sa používa Acremonium chrysogenum.

Spôsob fermentačnej výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279793

Dátum: 12.03.1999

Autori: Pospíšil František, Kratochvíl Milan, Plachý Jiří, Bezděk Karel

MPK: C12P 13/08

Značky: spôsob, l-treonínu, výroby, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný zdokonalený spôsob fermentačnej výroby L-treonínu, esenciálnej aminokyseliny použiteľnej tak v krmivárstve, ako aj na farmaceutické (liečebné) účely, a to kultiváciou produkčného kmeňa Escherichia coli 472 T-23 v tekutom živnom médiu s obsahom bežných živín a prísad. Princíp nového postupu, ktorým sa dosahuje vysoká rastová a produkčná rýchlosť a výťažok L-treonínu okolo 80 g/l, pri konverzii sacharózy okolo 42 %, spočíva v tom, že v...

Vláknová vystužená omietka so zvýšenou seizmickou odolnosťou a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279792

Dátum: 12.03.1999

Autor: Juhásová Emília

MPK: C04B 16/06, C04B 28/04

Značky: odolnosťou, zvýšenou, vystužená, spôsob, vláknová, výroby, seizmickou, omietka

Zhrnutie / Anotácia:

Omietka obsahuje 51 až 58 hmotn. % piesku s priemerom častíc 0,05 až 1 mm, 13 až 14 hmotn. % piesku s priemerom častíc 1 až 2 mm, 6 až 6,8 hmotn. % vápna, 10,5 až 11,8 hmotn. % cementu, 0,04 až 0,06 hmotn. % syntetického strižového vlákna z izotaktického polypropylénu, 14 až 15,4 hmotn. % vody a 0,08 až 0,2 hmotn. % plastifikátora. Spôsob prípravy omietky spočíva v tom, že sa piesok, vápno a cement zmiešajú so 60 % vody, a po pridaní vlákna,...

Spôsob výroby škrobového hydrolyzátu s vysokým obsahom proteínu, maltózy alebo glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279760

Dátum: 12.03.1999

Autori: Mäder Anna, Krause Angela, Schirner Rolf, Roick Thomas

MPK: A23L 1/0522, A23J 1/12

Značky: obsahom, výroby, spôsob, glukózy, hydrolyzátů, škrobového, vysokým, maltózy, proteínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby škrobového hydrolyzátu s vysokým obsahom proteínu, maltózy alebo glukózy, z natívnej škrobovej suspenzie, ktorá obsahuje aglomerovaný glutén, ktorým sa pripraví hydrolyzát obilného proteínu s vysokým obsahom maltózy alebo glukózy, slúžiaci na prípravu najrôznejších potravín alebo na biotechnologické postupy. Spôsobom podľa vynálezu sa vhodným vedením operácie dosiahne scukornatenie a proteolýza gluténu v jedinej operácii. Podstata...

Vysoko čistený proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279750

Dátum: 12.03.1999

Autori: Eibl Johann, Elsinger Friedrich, Turecek Peter, Gritsch Herbert, Schwarz Otto, Wöber Günther, Linnau Yendra

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: čistený, zabezpečený, zrážania, výroby, proti, vírusu, prípravok, spôsob, faktora, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko čistený, proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi so špecifickou aktivitou najmenej 25 j/mg je vyrobiteľný kombináciou nasledovných operácií: a) chromatografického čistenia frakcie obsahujúcej faktor VIII, b) tenzidového spracovania faktora VIII vo vodnom roztoku pri pomere tenzid/proteín od 1 : 1 do 66 : 1 a c) tepelného spracovania prípravku faktora VIII v pevnom stave.

3-Fenylbenzofurán-2-óny, spôsob ich výroby, zmesi s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279733

Dátum: 12.03.1999

Autori: Pitteloud Rita, Dubs Paul

MPK: C08K 5/15, C07D 307/83, C07D 407/04...

Značky: spôsob, 3-fenylbenzofurán-2-óny, výroby, obsahom, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

3-Fenylbenzofurán-2-óny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 13 až 20 atómami uhlíka, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka alebo alkylom s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, R3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Z znamená fenylovú skupinu, ktoré sú vhodné na...

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kalinowski Jörn, Bachman Bern, Pühler Alfred, Thierbach Georg

MPK: C12N 15/11, C12P 13/08

Značky: rekombinantná, l-lyzínu, spôsob, výroby, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279713

Dátum: 11.02.1999

Autor: Martiny Frank

MPK: C04B 14/22, E04F 15/12, C04B 28/02...

Značky: obsahujúca, vrstva, spôsob, spojivo, povrchová, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo, na povrchu obrúsená, je tvorená zmesou spojiva, prísad a prídavných sklenených prvkov vytvárajúcich efekty, ktoré sú pozrkadlené. Tým povrchová vrstva dostane vynikajúcu priesvitnosť a priestorovú hĺbku.

Spôsob výroby polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279707

Dátum: 11.02.1999

Autori: Stakem Francis Gregory, Brady Robert Converse, Noshay Allen, Han Tai Liu

MPK: C08F 10/06, C08F 4/649

Značky: polypropylénu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénu s distribúciou molekulovej hmotnosti nižšou než 5,0 a indexom izotakticity vyšším než 96 %, pri ktorom sa polypropylén uvedie za tlaku maximálne 7 000 kPa a pri teplote nad 80 °C v reaktore do styku s fluidným lôžkom použitím tepelne stáleho katalyzátorového systému zahŕňajúceho pevnú zložku katalyzátora obsahujúcu horčík, titán, halogenid a ester polykarboxylovej kyseliny obsahujúcej dve esterové skupiny,...

Spôsob výroby azofarbív a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279704

Dátum: 11.02.1999

Autori: Minges Roland, Langfeld Horst

MPK: C09B 33/18, C09B 29/12, C09B 33/04...

Značky: spôsobu, azofarbív, uskutočňovanie, výroby, zariadenie, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby azofarbív jedného alebo niekoľkých rôznych diazokomponentov. Pri tomto spôsobe sa kopulačná hodnota pH rezorcínovej predlohy pred reakciou nastaví a stabilizuje pomocou systému pufrov a v priebehu kopulačnej reakcie sa pomocou regulácie prietokového pomeru prítokov diazokomponentov a zásady udržuje konštantná.

Spôsob výroby hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279624

Dátum: 11.01.1999

Autor: Bourgeois Louis

MPK: C01D 1/04, C01D 1/38

Značky: hydroxidů, výroby, spôsob, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydroxidu sodného elektrodialýzou, v elektrodialyzačnom článku, keď sa voda privádzaná na jednej strane samotná alebo vo forme vodného roztoku hydroxidu sodného do komory článku vymedzenej medzi katiónovou membránou a aniónovým povrchom bipolárnej membrány a na druhej strane vodným roztokom uhličitanu sodného a do komory článku vymedzenej medzi katiónovým povrchom bipolárnej membrány a ďalšou katiónovou membránou disociuje...

Pás látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279612

Dátum: 11.01.1999

Autor: Gass Michael

MPK: D21F 7/08

Značky: spôsob, výroby, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Pás látky (1) s nosičom (2) má aspoň na jednej strane povrchovú rovnú vrstvu (5, 6) plastickej látky, cez ktorú prechádzajú priechodné kanály. Podľa vynálezu je plastická vrstva (5, 6) opatrená vtlačeniami (9) medzi otvormi priechodných kanálov, ktoré sú aspoň čiastočne spojené tak navzájom, ako aj s priechodnými kanálmi. Pri výrobe pásu látky sa počas výroby plastickej vrstvy (5, 6) alebo po nej, nanášajú rozpustné častice na vonkajšiu stranu...

Injekčný roztok mesny, spôsob jeho výroby, liečivo a použitie injekčného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279609

Dátum: 11.01.1999

Autori: Engel Jürgen, Sauerbier Dieter, Wolf-heuss Elisabeth, Deger Wolfgang, Camuglia Giancarlo

MPK: A61K 31/185

Značky: injekčného, injekčný, použitie, liečivo, roztok, mesny, spôsob, roztoku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný injekčný roztok mesny s hodnotou pH vyššou ako 7,5, spôsob jeho výroby, ktorý spočíva v tom, že sa roztok mesny nastaví na hodnotu pH vyššiu ako 7,5 pridaním alkalických látok. Takto vyrobené roztoky mesny sú stále pri skladovaní. Liečivo s jeho obsahom, ktoré sa používa na zabránenie urotoxickým vedľajším účinkom pri liečení oxazafosforínom.

Spôsob výroby podávacej alebo dávkovacej formy liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279603

Dátum: 11.01.1999

Autori: Anhäuser Dieter, Klein Robert-peter

MPK: A61K 9/70, A61K 9/44

Značky: formy, spôsob, dávkovacej, výroby, podávacej, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby podávacej alebo dávkovacej formy liečiva, obsahujúcej účinné látky, je založený na potlačovaní, pri ktorom sa polotovar podávacej formy liečiva potlačí tlakovým médiom s účinnou látkou pomocou tampónu tamponážneho potláčacieho zariadenia, a potom sa polotovar obvyklým spôsobom adjustuje.

Spôsob výroby cyklopentanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279597

Dátum: 11.01.1999

Autori: Vojtko Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 49/395

Značky: výroby, spôsob, cyklopentanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cyklopentanónu zo zmesi dimetyladipátu, monometyladipátu a kyseliny adipovej, alebo ich lineárnych kombinácií v podmienkach termickej dekarboxylácie (pyrolýzy) tejto suroviny, typ katalytického reaktora, reakčná teplota, množstvo a typ katalyzátora, prietok suroviny a nepriamo aj reakčný čas a objemové zaťaženie katalyzátora. Opísaný spôsob výroby cyklopentanónu umožňuje jeho kontinuálnu prípravu s vysokou selektivitou a...

Biologicky odbúrateľný materiál, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279572

Dátum: 11.01.1999

Autor: Schroeter Johannes

MPK: C08L 1/08, C08L 3/02

Značky: odbúrateľný, použitie, biologicky, materiál, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľný materiál, ktorý obsahuje 30 až 85 % hmotn. odbúrateľnej plastickej hmoty na báze polysacharidu, 15 až 70 % hmotn. prírodného škrobu alebo nemodifikovanej celulózy, prípadne aj zvyčajnej pomocnej látky, možno pripraviť tak, že sa biologicky odbúrateľná plastická hmota roztaví pri teplote v rozmedzí od teploty topenia plastickej hmoty až do 240 °C, súčasne alebo následne sa pridá škrob, prípadne nemodifikovaná celulóza,...

Spôsob výroby mikrobiálnych lipidov pri výrobe kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279564

Dátum: 11.01.1999

Autori: Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila

MPK: C12P 7/64

Značky: spôsob, lipidov, výrobe, výroby, l-mliečnej, kyseliny, mikrobiálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata daného spôsobu výroby spočíva v tom, že po skončení produkcie L-kyseliny mliečnej sa zvyšuje obsah lipidu v mycéliu vláknitej huby Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, následnou submerznou kultiváciou pri teplote 25 - 40 °C a hodnote pH 5,0 - 7,5, s možnosťou prídavku látok stimulujúcich akumuláciu lipidov, ako sú estery mastných kyselín, n-alkány, organické kyseliny, ich produkcia stúpa, pričom obsah L-kyseliny mliečnej...

Spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279562

Dátum: 11.01.1999

Autori: Caldero Ges José María, Barjoan Pere Dalmases, Olondriz Francisco Marquillas, Rovira Ana Bosch

MPK: C07D 209/14

Značky: 3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (I), dekarboxyláciou 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (II) za prítomnosti rozpúšťadla a medeného katalyzátora, pod inertnou atmosférou, pri teplote v rozmedzí od 190 do 250 °C. Zlúčenina vzorca (I), jej soli a solváty sú užitočné pri liečení migrény.

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čermák Bojan, Bednář Karel, Klobouček Bohumil

MPK: C08L 95/00

Značky: výroby, způsob, směsi, termoplastické, hydroizolační

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260587

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šebor Gustav, Roubíček Václav, Mitera Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10B 55/00

Značky: strukturou, výroby, způsob, polokoksu, usměrněnou

Text:

...výrobu sazí nebo byla dokonce spalována. Pyrolýzní olej není třeba předem nijak upravovat. Surovina ná vhodné reoloqické vlastnosti, které jsou nutné pro manípulaoí a její dávkováni. Postup podle vynálezu tedy podstatné lépe zhodnocuje pyrolyzni olej než je tomu doposud. Polokoksu vzniklého při pozdržném koksování pyrolyzního oleje lze kromě toho s výhodou použít také pro výrobu anodová hmoty.s obsahempevnych látek 0,042 I hmot. a počátksm...

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Švajgl Oldřich, Hable Kurt, Káně Jiří, Pokorný Petr

MPK: C07C 7/00

Značky: katalytického, produktů, aromatických, reformování, výroby, čistých, uhlovodíku, způsob

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Listová plastová pružina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260557

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zámyslický Luděk, Sucharda Zbyněk, Hanke Miroslav, Pscheidt Jiří, Zeman Lubomír, Hejtmánek Karel

MPK: F16F 1/18

Značky: její, způsob, listová, pružina, plastová, výroby

Text:

...B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru...

Způsob výroby anionizovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260555

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kulič Jiří, Skalický Čestmír

MPK: C08L 3/04, C09J 3/06

Značky: způsob, výroby, anionizovaného, škrobu

Text:

...se uvolňuje ekvivalent hydroxidu sodněho a kondenzační produkt je alkalioký. V obou případech je možno kondenzát použít pro anionizaci škrobu vo druhém případě bude produkt rovněž alkalický, pokud se ovšem neprovede neutralizaci.Anionizovaný škrob lze vysušit nebo před vysušením zmazovatět a tak získat přímo vodorozpustný produkt. Při přípravě u uživatele lze sušení vypuatit a zmazovatělývanionizovaný škrob používat přímo.K 1.dí 1 u...

Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260552

Dátum: 15.12.1998

Autori: Janout Václav, Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 12/08

Značky: výroby, styrenu, 2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů, a, kopolymerů, polymerů, způsob

Text:

...reakčních kouponent v různých fázích vždy zprostředkují katalyzátory mezifázového přenosu, kvarterní amoniové soli.Jako kvarterní amoniové soli se s výhodou používají benzyltriethyląmoníumchloríd,tetrabutylamoniumbromid, methyltrialkylumoníumchlorid s slkyly CB až C 10.Výroba dle vynálezu má celou řadu výhod. Vychází ze snadno dostupných chlormethylderívátů polystyrenu, které jsou běžné průmyslové vyráběné mezíprodukty pro výrobu měničů...

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartsch Reni, Grawert Werner, Hempel Roland, Heidenbluth Karlheinz, Rostock Angelika, Glusa Erika, Morgenstern Evelyn, Schmidt Joachim, Dauth Christoph, Hoffmann Wolfgang

MPK: C07D 457/06

Značky: amidy, způsoby, terapeutické, nové, kyseliny, lysergové, jakož, jejich, sloučeniny, výroby, obsahující, prostředky

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Způsob výroby alkythioalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260485

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Jiří, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 149/18

Značky: alkythioalkanolů, výroby, způsob

Text:

...práce výhodný. Další analogické postupy chrání napr. patentní spisy Ger. Offen 2 108 902 Japan. Ko-kai 72, 34,217.Způsob podle vynálezu navazuje V pozitív.nim smyslu -na známý stav techniky. Podstata vynálezu spočíva na reakci sodné soli valkanthíolu, çpripravené in situ ze známé vi-z Org. Synth. Coll. Vol II, 411 /1943/ isothiourozniové soli obecného vzorce Il Nv kde R má shora uvedený význam, působeníjm-ąalkoholátu sodného v...

Způsob výroby plastické modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260483

Dátum: 15.12.1998

Autor: Prochazka Josef

MPK: C08J 3/00

Značky: výroby, plastické, hmoty, modelovací, způsob

Text:

...mákladné a prodražují tím i proces výroby modelovací hmoty.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby plastické modelovací hmoty podle vynálezu,jehož podstatou je to, že promichaná polosuchá směs se přímo dávkuje do základního spotřebitelskéhct obalu sáčku, misky, kelímku, plechovky apod., v němž se zhutňuje, solvatuje a formuje, a to působením tvářecího tlaku o velikosti 20 až 200 kPa,po dobu 15 až 90 .s, přičemž toto působení tvářecího...

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/653

Značky: výroby, kyseliny, způsob, 2-hydroxyetoxyetylesteru, metakrylové

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, vápenatých, výroby, rozpustností, solí, způsob

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: rozpustností, výroby, solí, vápenatých, způsob, malou

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, způsob, výroby, rozpustností, solí, vápenatých

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Novotný Miroslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 5/00

Značky: způsob, malou, rozpustností, výroby, sloučenin, horečnatých

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špirhanzl Jiří, Rott Jiří, Karásek Viktor, Neubauerová Libuše

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, cementářského, pevných, odpadů, kapalných, organických, slínku, výroby, chlorovaných

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Způsob výroby napodobeného ovoce z jablek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260428

Dátum: 15.12.1998

Autori: Punčochář Karel, Špaček Bohumil

MPK: A23L 1/06

Značky: ovoce, výroby, napodobeného, způsob, jablek

Text:

...sodného nebo 0,1 až 0,3 0/0 hmotnestníht) pyrosulíitu sodného po dobu minimálně jedné hodiny, čímž se zabráni enzymovému oxidačnímu hnědnutí rostlinné tkáně. Potom se blanšírují V roztoku chloridu sodnelío o koncentracl 0,5 až 1,0 0/0 hmotnostních nebo ve vodě po dobu 2 - 7 minut při teplotě 85 100 °C. Dále se segmenty ochladí studenou vodou a rozdělí ještě na tři dilky. Takto připravená jablka se zaliji infúzním roztokom, který obsahuje...

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/00

Značky: vláken, zejména, výroby, způsob, žáruvzdorných, keramických

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Způsob výroby destičkové nárazové rozprašovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260413

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopecký Jaroslav, Jančálek Jan, Bureš Ivo

MPK: B05B 1/00

Značky: destičkové, trysky, nárazové, rozprašovací, způsob, výroby

Text:

...destíčkové nárazové trysky podle vynálezu. Podle tohoto postupu se vyrobí z jednoho kusu kovového materiálu vlastní těleso trysky včetně příchytek a nosného prstence närazové destičky. Samostatne se vyrobí nárazová destíčka, jejíž vnitřní povrch se dokonale opracuje. Nárazová destička seopatří budto vnějším závitem a přesné upevnění se provede zašroubováním nárazové destlčky do nosného prstence, anebo koncovou zarážkou a upevnění se...

Sposob výroby keramických materiálov so sklokeramickým povlakom pre použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 260389

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaniš Peter, Adamka Jozef, Belko Milan

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10, C04B 33/32...

Značky: medicině, spôsob, keramických, výroby, použitie, povlakom, materiálov, sklokeramickým

Text:

...s malým množstvom koloidného roztoku oxidu kremičitého SiD 2 Tosil). Takto sa vytvorí sklokeramická viskózna hračka. táto sa nanesie na keramické jadro tak, aby sa vytvorila súvislá vrstva. Takto pripravená vzorka sa vypáli vo vákuu pri teplote 700 až 1 300 °C podla typu apatitového povlaku. Týmto sa vytvorí homogénny sklokeramický film, ktorý má na jednej strane význam biologický a na druhej strane slúži ako puzdro pre nasledujúce...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260388

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hýbl Čestmír, Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: hydratácie, horečnatého, výroby, oxidů, spôsob, produktov

Text:

...spravidla ako Čistý uliličitan vapenatý.Evidentný je aj synergizmus spôsobu po» dla tohto vynálezu, ktorým sa vyrába nielen kvalitný oxid a/aleho hydroxid horečnatý,ale spravidla aj uhličitan vápenatý.Ako hydroxidy alkalických kovov sú vhodne hydroxid sódny a draselný. Menej vhodné, hlavne z technicIro-ekonomických pričin sú hydroxid lítny, hydroxid cézny a hydroxid rubídny.Ich množstvo býva v rozsahu 0,1 až 30 °/o hmot., počitané na soli...