Patenty so značkou «výroby»

Strana 70

Spôsob výroby cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280850

Dátum: 14.08.2000

Autori: Baur Henricus Anna Christiaan, Kragten Ubaldus Franciscus

MPK: C07C 35/08, C07C 29/132, C07C 29/50...

Značky: cykloalkanonů, výroby, cykloalkanolů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu oxidáciou cykloalkánu s 5 až 12 atómami uhlíka kyslíkom za vzniku cykloalkylhydroperoxidu s následným rozkladom cykloalkylhydroperoxidu v prítomnosti komplexnej organickej zlúčeniny kovu, ktorá spočíva v tom, že sa oxidácia cykloalkánu vykonáva v neprítomnosti látok promótujúcich rozklad vzniknutého cykloalkylhydroperoxidu, a rozklad cykloalkylhydroperoxidu sa uskutočňuje v prítomnosti...

Kyselina erytro-(E)-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4''-fluórfenyl)-1'-(1''- metyletyl)indol-2'-yl]-hept-6-énová a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280845

Dátum: 14.08.2000

Autori: Lee George, Hess Petr, Repic Oljan, Chen Kau-ming, Crevoisier Michel, Kapa Prasad Koteswara

MPK: C07C 69/675, C07C 69/732, C07C 59/11...

Značky: spôsob, metyletyl)indol-2'-yl]-hept-6-énová, erytro-(e)-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4''-fluórfenyl)-1'-(1, výroby, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (Ia) v racemickej alebo opticky čistej forme, vo forme voľnej kyseliny, soli, esteru alebo delta-laktónu, to znamená vnútorného esteru, a spôsob jej výroby stereoselektívnou redukciou zodpovedajúcej východiskovej zlúčeniny všeobecného vzorca (IIa), v ktorom R1 znamená esterovú skupinu inertnú pri reakčných podmienkach, ako alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo benzylovú skupinu. Opísané zlúčeniny majú...

8-Substituované 2-aminotetralíny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280731

Dátum: 11.07.2000

Autori: Liu Ye, Björk Anna Lena Maria, Hillver Sven-erik, Mellin Eva Charlotta, Andén Nils-enrik, Vallgarda Karl Jerk, Yu Hong, Hacksell Uli Alf, Backlund Höök Berit Christina Elisabet, Persson Eva Marie

MPK: C07C 211/42, A61K 31/135, C07C 215/26...

Značky: obsahom, výroby, farmaceutické, prostriedky, 2-aminotetralíny, spôsob, použitie, 8-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená vodík alebo halogén, Q je COR1 alebo päťčlenný alebo šesťčlenný aryl, ktorý môže obsahovať 1 alebo 2 heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka alebo síry a môže byť substituovaný alebo kondenzovaný, R znamená vodík alebo C1-metyl v cis-konfigurácii, R1 je alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo aromatický kruh, ktorý môže obsahovať heteroatómy zvolené z kyslíka a síry a môže byť substituovaný alebo...

Farbivá vo forme solí, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280710

Dátum: 12.06.2000

Autori: Vougioukas Angelos-elie, Kaul Bansi Lal

MPK: C09B 69/02, D06P 1/39, C07D 409/14...

Značky: farbiva, solí, formě, spôsob, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farbivá vo forme solí vzorca F . (A)n, kde jednotlivé substituenty sú vysvetlené v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie syntetických polyamidov v roztavenej forme.

Spôsob výroby polyuretánovej izolačnej penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280709

Dátum: 12.06.2000

Autor: Hützen Hans Wilhelm

MPK: C08J 9/00, C08J 9/14, C08K 5/5333...

Značky: izolačnej, spôsob, penovej, polyuretánovej, výroby, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe polyuretánovej izolačnej penovej hmoty sa emulguje ako hnací prostriedok vo vzťahu na polyol hmotnostne až 20 % aspoň jedného alkánu s 3 až 6 atómami uhlíka a s teplotou varu pri tlaku okolia -10 až +70 °C, 5 až 35 %, vztiahnuté na celkovú hmotnosť penovej hmoty, aspoň jedného tekutého a/alebo pevného prostriedku proti horeniu a aspoň jeden zásaditý katalyzátor s alkoholickými východiskovými látkami na výrobu polyuretánových penových...

Spôsob spracovania odpadových kalov z výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281359

Dátum: 16.05.2000

Autori: Vašková Helena, Kafka Richard, Kušnierová Mária

MPK: C01G 49/02, B09B 3/00, C01F 11/46...

Značky: spôsob, výroby, hliníka, spracovania, odpadových, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Na odpadový kal (X) sa pôsobí počas 100 až 200 hodín lúhovacím činidlom (Y), ktoré pozostáva z anorganickej kyseliny H2SO4 alebo zmesi anorganických kyselín H2SO4, HNO3, alkalickej soli KNO3, metabolických produktov pôdnych mikroorganizmov zo skupiny Deuteromyces a vody v hmotnostnom pomere 10 : 3 : 14 : 72, s hodnotou pH pod 1, za stáleho miešania, alebo staticky počas 2 týždňov pri izbovej teplote. Vzniknutá pevná fáza sa oddelí filtráciou...

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, konštrukt, vektor, transformovaná bunka, peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280670

Dátum: 16.05.2000

Autori: Van Gorcum Robert Franciscus Maria, Van Paridon Petrus Andreas, Van Hartingsveld Willem, Veenstra Annemarie Eveline

MPK: A23K 1/165, C12N 1/15, C12N 1/19...

Značky: peptid, proteín, použitie, sekvencia, transformovaná, izolovaná, vektor, fytázovou, buňka, aktivitou, vyčistená, konštrukt, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, kódujúca peptid alebo proteín majúci fytázovú aktivitu, ktorá katalyzuje uvoľňovanie aspoň jedného anorganického fosfátu z myoinozitolfosfátu. Konštrukt na expresiu zahŕňajúci uvedenú sekvenciu DNA vektor obsahujúci uvedený konštrukt hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou a spôsob jeho produkcie kultiváciou uvedenej transformovanej bunky, ako tiež jeho...

Rekombinantný DNA plazmidový vektor, cicavčia bunka ním transformovaná, rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280623

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hewick Rodney, Kaufman Randal, Fritsch Edward, Jacobs Kenneth

MPK: C12N 15/16, C07K 14/505, C12N 5/10...

Značky: buňka, cicavčia, plazmidový, vektor, spôsob, rekombinantný, výroby, transformovaná, erytropoetín, ĺudský

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný DNA plazmidový vektor obsahujúci cDNA kódujúci ľudský EPO klonu lambda HEPOFL13 (ATCC 40153) a cicavčia bunka transformovaná týmto vektorom. Rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa stupne a) kultivácie CHO buniek, ktoré obsahujú DNA sekvenciu kódujúcu hEPO operatívne pripojenú k expresnej kontrolnej sekvencii, vo vhodnom médiu a b) získania a separácie produkovaného rekombinantného hEPO z buniek a...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Smejkal Quido, Kolena Jiří, Macek Vladimír, Levering Willem, Bailer Oliver, Morávek Pavel, Lederer Jaromír, Hanika Jiří

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: výroby, zariadenie, butylacetátu, tohto, spôsobu, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280586

Dátum: 10.04.2000

Autori: Barjoan Pere Dalmases, Olondriz Francisco Marquillas, Rovira Ana Bosch, Caldero Ges José María

MPK: C07D 209/42

Značky: 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu, alkylesterov, spôsob, nižších, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-metyl-1-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo C1-6-alkylskupinu, ktorý sa vykonáva tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca (III), kde Alk predstavuje C1-6-alkylskupinu a X predstavuje odstupujúcu skupinu, nechá reagovať s dimetylamínom v organickom rozpúšťadle. Vzniknutý dimetylaminoester všeobecného vzorca (I), kde R...

Organické nitráty, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280513

Dátum: 13.03.2000

Autori: Noack Eike, Sandrock Klaus, Hütter Joachim

MPK: A61K 31/27, A61K 31/21, C07C 323/22...

Značky: organické, nitráty, liečivo, obsahom, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sa skladajú z nitrátov vyšších karboxylových kyselín, aminokyselín obsahujúcich síru alebo z peptidov. Substituenty uvedené vo všeobecnom vzorci (I) majú význam uvedený v patentových nárokoch. Spôsob výroby organických nitrátov kondenzáciou zodpovedajúcich nitrátokarboxylových kyselín všeobecného vzorca (A) vo forme ich voľnej kyseliny alebo ich reaktívnych halogenidov, amidov alebo esterov a/alebo...

Spôsob výroby gama-butyrobetaínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280453

Dátum: 14.02.2000

Autori: Stravs Andrej, Hardt Peter, Abgottspon Pius

MPK: C07C 229/12, C07C 227/00

Značky: gama-butyrobetaínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný nový spôsob výroby gama-butyrobetaínu použiteľný v priemyselnom meradle. Butyrolaktón sa prevedie reakciou s chlorovodíkom a alkoholom na ester kyseliny chlórmaslovej, ďalej s trimetylamínom vytvorí soľ kyseliny trimetylamóniummaslovej a táto sa nakoniec zmydelní na konečný produkt.

Zlúčeniny chrómu, spôsob ich výroby, látky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280294

Dátum: 08.11.1999

Autori: Reagen William Kevin, Conroy Brian Keith

MPK: B01J 31/22, B01J 31/18, C07F 11/00...

Značky: výroby, látky, použitie, báze, zlúčeniny, chromu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny chrómu všeobecného vzorca {[Crm(C4H4N)n](OC4H8)p[Na]q}, kde m, n, p a q majú v uvedenom poradí význam 5, 10, 4, 0 1, 4, 0, 0 1, 4, 2, 2 1, 5, 1, 0 alebo 1, 5, 5, 2. Látka obsahujúca aspoň jednu už definovanú zlúčeninu chrómu a aktivačnú zlúčeninu, ktorou je alkylkovová zlúčenina, v ktorej kovom je hliník a každý z jej alkylových zvyškov obsahuje 1 až 12 atómov uhlíka a/alebo Lewisovu kyselinu a prípadne nosič, ktorým je anorganický...

Substituované pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280292

Dátum: 08.11.1999

Autori: Nikaido Madelene, Bagli Jehan Framroz, Ellingboe John Watson

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: spôsob, substituované, prostriedok, pyrimidíny, farmaceutický, obsahom, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované pyrimidíny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3 a R4 sú buď H, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo perfluóralkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, R5 je atóm vodíka, alebo keď n = 1, R5 spolu s R3 znamenajú dvojitú väzbu, n je 0 alebo 1, p je 0 až 2, m je 0 až 3 a ďalšie všeobecné symboly Ar1 a Ar2 majú význam uvedený v opisnej časti, sú účinné pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo venostázového srdcového zlyhania a na...

Očkovacia látka proti borelióze a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280285

Dátum: 08.11.1999

Autori: Simon Markus, Schaible Ulrich, Reinhard Wallich, Kramer Michael, Eichmann Klaus

MPK: A61K 39/40, A61K 39/02, C07K 14/005...

Značky: spôsob, látka, výroby, očkovacia, borelióze, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Očkovacia látka proti borelióze obsahuje jednu alebo väčší počet protilátok proti antigénu 31 kD (OspA) a/alebo 34 kD (OspB) B.burgdorferi. Spôsob výroby tejto očkovacej látky sa uskutočňuje pomocou bunkových línií hybridómov EC ACC 89091302, 90050405, 90050406 a 90050407, ktoré vylučujú tieto protilátky.

Vektor zahŕňajúci gén kódujúci bielkovinu GM-CSF primátov, plazmid hostiteľská bunka, spôsob výroby bielkoviny, bielkovina GM-CSF primátov, cDNA zodpovedajúca génu kódujúcemu bielkovinu GM-CSF primátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280265

Dátum: 08.10.1999

Autori: Wang Elizabeth, Wong Gordon, Clark Steven, Kaufman Randal

MPK: A61K 38/19, C12P 21/02, C12N 15/27...

Značky: bielkoviny, kódujúci, primátov, plazmid, zahŕňajúci, bielkovinu, vektor, kódujúcemu, bielkovina, buňka, hostiteľská, gm-csf, spôsob, zodpovedajúca, genů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby lymfokínov, najmä bielkovín, ktoré majú schopnosť podporovať rast a diferenciáciu základných krvných buniek primátov a faktora CSF, ktorý podporuje tvorbu kolónií, pomocou techník rekombinantnej DNA, pričom sa použijú vektory obsahujúce gén kódujúci uvedenú bielkovinu a transformované mikroorganizmy a bunkové línie. Taktiež sa opisujú cDNA kódujúce bielkovinu CSF a spôsob čistenia týchto bielkovín.

Chrománový derivát, spôsoby jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280261

Dátum: 08.10.1999

Autori: Norén Rolf, Thorberg Seth-olov, Ross Svante Bertil, Renyi Lucy Anna, Larsson Lars-gunnar, Sohn Daniel Dungan, Svensson Björn Eric

MPK: C07D 311/58, A61K 31/38, A61K 31/35...

Značky: prostriedok, farmaceutický, výroby, derivát, obsahom, spôsoby, chrománový

Zhrnutie / Anotácia:

Chrománové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R znamená H, F alebo C1-6alkyl, R1 znamená H, C1-6alkyl alebo C2-6alkenyl, R2 znamená H, C1-6alkyl alebo C2-6alkenyl, C1-4alkaryl, R3 znamená CN, SO3CF3, N3, NR5R6, COR7, n-propylovú, izopropylovú, izopropenylovú alebo alylovú skupinu, 5-členný nenasýtený kruh alebo 6-členný aryl, ktoré môžu obsahovať 1 alebo 2 heteroatómy zo súboru N, O, S a sú prípadne substituované alebo sú kondenzované k dvom...

Deriváty aminokyselín, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280249

Dátum: 08.10.1999

Autori: Martin Joseph Armstron, Redshaw Sally

MPK: C07D 217/26, C07K 5/02, A61K 31/47...

Značky: liečivá, použitie, výroby, deriváty, spôsob, aminokyselin, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom R znamená benzyloxykarbonylovú alebo 2-chinolylkarbonylovú skupinu, ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s kyselinami, ich použitie na výrobu liečiv, liečivá na ich báze a spôsob výroby týchto derivátov reakciou 2-[(3(S)-amino-2(R)-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-terc.butyl-dekahydro- (4aS,8aS)-izochinolín-3(S)-karboxamidu s kyselinou so všeobecným vzorcom (III) alebo redukciou zlúčeniny so...

Kompozícia na použitie pri indukcii spojenia medzi časťami živého mineralizovaného tkaniva, spôsob jej výroby, proteínová frakcia a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280244

Dátum: 08.10.1999

Autori: Blomlöf Leif, Lindskog Sven, Hammarström Lars

MPK: A61K 6/00

Značky: spojenia, prípravok, proteínová, časťami, kompozícia, frakcia, medzi, farmaceutický, tkaniva, použitie, živého, výroby, mineralizovaného, spôsob, indukcii

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na použitie pri indukcii spojenia medzi časťami živého mineralizovaného tkaniva regeneráciou mineralizovaného tkaniva na aspoň jednej z týchto častí, ktorá ako účinnú zložku obsahuje proteínovú frakciu pripraviteľnú z v podstate nekalcifikovaného prekurzora zubnej skloviny, čiže matrice zubnej skloviny. Farmaceutický prostriedok na liečenie periodontitídy alebo chorôb, alebo stavov vyžadujúcich regeneráciu mineralizovaného tkaniva...

Vodorozpustný, rozvetvený, katiónový, polymérny flokulant, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280241

Dátum: 08.10.1999

Autori: Ryles Roderick Glyb, Pellón Joseph Jacinto, Neff Roger Edgar

MPK: C08F 220/34, C08F 220/54

Značky: polymérny, výroby, flokulant, použitie, katiónový, vodorozpustný, spôsob, rozvetvený

Zhrnutie / Anotácia:

Flokulant je vytvorený z aspoň jedného etylenicky nenasýteného monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, metakrylamidy, N,N-dialkylakrylamidy, N-alkylakrylamidy, N-vinylmetylacetamid, N-vinylmetylformamid, vinylacetát, N-vinylpyrolidón, N,N-dialkylaminoalkylakryláty, metakryláty, ich kvartérne soli a soli s kyselinou N,N-dialkylaminoalkylakrylamidy, metakrylamidy a ich kvartérne soli, adičné soli s kyselinami a dialyldimetylamóniové...

Spôsob výroby lepidla na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280235

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kade Eberhard, Grabein Peter, Metzger Rolfjürgen, Zscheile Helmut, Drabner Manfred

MPK: A24C 5/24, C09J 103/08

Značky: výroby, lepidla, spôsob, cigariet, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze chemicky modifikovaného škrobu, pri ktorom sa zložky súčasne miešajú a súčasne sa v nich rozrušujú väčšie častice a bublinky vzduchu. Získané lepidlo je možné bez nasledovného spracovania okamžite použiť na priemyselnú výrobu cigariet, pričom postup, pri ktorom sa miešajú zložky lepidla, môže byť až do nanesenia lepidla kontinuálny.

Enantiomérne purínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280216

Dátum: 08.10.1999

Autor: Daluge Susan Mary

MPK: A61K 31/52, C07D 473/32, C07D 473/00...

Značky: purinové, spôsob, prostriedky, obsahom, enantiomérne, deriváty, použitie, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka 6-substituovaných purínkarbocyklických nukleozidov všeobecného vzorca (I), kde R znamená cyklopropylaminoskupinu alebo N-cyklopropyl-N-metylaminoskupinu a A znamená 2-cyklopentén-1-metanol-4-ylovú skupinu, buď v [1S,4R] alebo [1R,4S] konfigurácii, a ich soli, estery vybrané zo skupiny z esterov mono-, di- alebo trifosfátov, sulfonátov, aminokyselín a karboxylových kyselín s C1-18alkylovou alebo fenylovou skupinou, ako aj soli...

Spôsob výroby medziproduktu dimetyltereftalátu určitej čistoty, jeho ďalšie spracovanie na čo najčistejší dimetyltereftalát a/alebo stredne alebo vysoko čistú kyselinu tereftálovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 280211

Dátum: 08.10.1999

Autori: Miletic Anton, Korte Hermann-josef, Schoengen Anton, Wirges Ralf, Schroeder Johann, Neutzler Hans

MPK: C07C 69/82, C07C 67/52, C07C 67/39...

Značky: medziproduktu, spôsob, určitej, tereftálovú, stredne, dimetyltereftalátu, čistú, kyselinu, výroby, čistoty, vysoko, spracovanie, najčistejší, dimetyltereftalát

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe medziproduktu dimetyltereftalátu oxidáciou zmesi obsahujúcej prevažne p-xylén a metylester p-toluylovej kyseliny v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík, esterifikáciou vznikajúcich kyselín metanolom, destilačným alebo rektifikačným oddelením esterifikovaných produktov na frakciu bohatú na metylester kyseliny p-toluylovej, frakciu obsahujúcu viacej ako 99 % hmotn. dimetyltereftalátu a jeho izomérov a zvyškovú frakciu obsahujúcu...

Sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280209

Dátum: 10.09.1999

Autori: Santel Hans-joachim, Schmidt Robert, Babczinski Peter, Müller Klaus-helmut

MPK: A01N 43/653, C07D 401/12, C07D 249/12...

Značky: látky, tieto, sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, herbicídne, spôsob, obsahujúce, výroby, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie na potlačenie nežiaduceho rastu rastlín.

Protinádorový liečivý prípravok carboplatiny a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280192

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kiss František, Kissová Ludmila, Novotný Jiří, Mechl Zdeněk

MPK: A61K 31/295, C07F 15/00, C07F 17/02...

Značky: prípravok, výroby, protinádorový, spôsob, liečivý, carboplatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorový prípravok s účinnou látkou, ktorou je platinové cytostatikum carboplatina, ktoré dosahuje dlhodobú stabilitu a biologickú aktivitu vo vodnom roztoku s pH = 4 až 6,5 prítomnosťou 1,1-cyklobután-dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej solí, a vhodný spôsob výroby tohto prípravku.

Koberec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280082

Dátum: 12.07.1999

Autori: Ilg Otto, Corbin Thomas, Armstrong Robert

MPK: D03D 1/00, B29C 65/40, C08J 5/12...

Značky: spôsob, výroby, koberec

Zhrnutie / Anotácia:

Koberec pozostáva z lícnej priadze, priadze prítomnej v podkladovom materiáli a viazanom rube z nylonu 6. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nanesie lícna priadza z nylonu 6 na podkladový materiál z nylonu 6 tak, že priadza a podkladový materiál tvoria koberec majúci lícnu stranu, ktorá sa dá vidieť, keď sa koberec inštaluje na rub, pripojí sa lícna priadza k podkladovej vrstve, pričom toto viazanie sa dosahuje roztaveným alebo rozpusteným...

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280031

Dátum: 12.07.1999

Autori: Geurts Herman Joseph Johannes Maria, Erkens Leonardus Johannes Hubertus, Corvers Werner Franciscus Cornelus Gerardus, Schmitt Gregor

MPK: C09C 1/00, C09D 7/12, C08K 3/24...

Značky: výroby, spôsob, pigmentov, bizmutitovanadičnanových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov a pevných roztokov založených na bizmutitovanadičnane zmiešaním roztoku bizmutitej soli, obsahujúcim voliteľne jednu alebo niekoľko ďalších solí kovov alebo ich zmes, s vodným roztokom vanadičnej soli, obsahujúcim voliteľne molybdénan, volfráman alebo sulfát alebo ich zmes a nasledujúcim spracovaním takto získanej suspenzie na prevedenie častíc vyzrážaných v amorfnej forme na kryštalické...

Plazmidy, spôsob ich výroby a ich použitie na získavanie aktivátora plazminogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280028

Dátum: 12.07.1999

Autori: Strassburger Wolfgang, Hillen Wolfgang, Wilhelm Martin, Brigelius-flohé Regina, Flohé Leopold, Steffens Gerd

MPK: C12N 15/70, C12N 15/67, C12N 15/58...

Značky: výroby, plazmidy, spôsob, použitie, plazminogénu, získavanie, aktivátora

Zhrnutie / Anotácia:

Operón opísaných plazmidov obsahuje Trp-promótor alebo Tac-promótor ako regulovateľný promótor, Shine-Dalgarnovu sekvenciu účinnú ako väzobné miesto ribozómov, štartovací kodón v odstupe 6 až 12 nukleotidov od Shine-Dalgarnovej sekvencie, syntetický štruktúrny gén pre urín-plazminogénový aktivátor "scuPA" s jedným reťazcom obsahujúci 411 zvyškov aminokyselín, v ktorom sa použije ako kodón pre arginín triplet CGT, pre leucín triplet CTG, pre...

Spôsob výroby derivátov cyklopropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280020

Dátum: 12.07.1999

Autori: Urch Christopher John, Worthington Paul Anthony, Crowley Patrick Jelf

MPK: C07C 33/50

Značky: derivátov, spôsob, cyklopropánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby derivátov cyklopropánu vzorca (I), v ktorom Y znamená halogén a R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba vodík alebo C1-4-alkyl, ktorý spočíva v tom, že sa nechá reagovať zlúčenina vzorca (II) so zlúčeninou CH2Z1Z2, kde Z1 a Z2 znamenajú halogén, v prítomnosti kovového zinku a v éteroch ako rozpúšťadle. Pripravené zlúčeniny sa používajú ako medziprodukty na výrobu fungicídne účinných látok.

Pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279988

Dátum: 11.06.1999

Autori: Hyde Richard Martin, Leach Michael John, Miller Alistair Ainslie, Nobbs Malcolm Stuart

MPK: C07D 239/42, A61K 31/535, A61K 31/505...

Značky: farmaceutický, výroby, spôsob, použitie, prostriedok, obsahom, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená NH2,N-(C1-6alkyl)aminoskupinu alebo N,N-di-(C1-6alkyl)aminoskupinu, R2 znamená NH2, R3 znamená trifluórmetyl alebo -CH2X, kde X je hydroxyskupina, C1-6alkoxyskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo atóm halogénu, R4 a R5 sú každý atóm halogénu a R6 až R8 sú každý atóm vodíka, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob výroby čistej, nesymetricky disubstituovanej močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279982

Dátum: 11.06.1999

Autori: Wörther Rudolf Helmut, Thonhofer Kurt, Auer Egmont, Korntner Horst

MPK: C07D 277/82, C07C 273/18, C07C 275/28...

Značky: výroby, močoviny, spôsob, disubstituovanej, čistej, nesymetricky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená fenylový zvyšok, prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl, aryloxyl alebo trifluórmetyl, ďalej môže R znamenať oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl, izotiazolyl, benzoxazolyl alebo benzotiazolyl, vždy prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl alebo trifluórmetyl a...

Spôsob výroby 2-perfluóralkyl-3-oxazolín-5-ónových zlúčenín a perfluóralkanoylaminonitrilové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279970

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 263/18, C07D 409/04, C07D 407/04...

Značky: perfluóralkanoylaminonitrilové, výroby, spôsob, zlúčenín, 2-perfluóralkyl-3-oxazolín-5-ónových, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde n je číslo 1 až 8, význam substituentu R je uvedený v opise, reakciou aminonitrilu s perfluorovaným acylačným činidlom, v prítomnosti rozpúšťadla, prípadne v prítomnosti bázy. Vzniknutý perfluóralkanoylaminonitril sa cyklizuje v prítomnosti kyseliny a aspoň jedného molárneho ekvivalentu vody.

Sekvencia DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279959

Dátum: 11.06.1999

Autor: Fu-kuen Lin

MPK: C07K 14/575, C12N 15/16, A61K 38/22...

Značky: polypeptid, hostiteľská, prostriedok, erytropoetínu, buňka, výroby, plazmid, vektor, spôsob, sekvencia, báze, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze. Uvedená sekvencia DNA je použiteľná na zaistenie expresie polypeptidového produktu, ktorého štruktúra aspoň sčasti zodpovedá primárnej štruktúre erytropoetínu na zaistenie jeho biologických vlastností spočívajúcich vo zvyšovaní produkcie retikulocytov a červených krviniek v bunkách kostnej drene a vo...

Spôsob výroby tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279951

Dátum: 11.06.1999

Autori: Saperstein Zalman Philip, Cottone Andrew Bohn

MPK: B23K 1/00, F28F 7/00

Značky: tepelného, výroby, výmenníka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tepelného výmenníka, pozostávajúceho z rúrok s rebrami, keď jedna zo súčastí je zhotovená zo železného materiálu a druhá z hliníka. Súčasť zo železného materiálu sa vybaví povlakom obsahujúcim hliník a súčasť z hliníka sa vybaví krycou vrstvou obsahujúcou hliník, súčasti sa priložia k sebe do požadovanej polohy a nanesie sa na ne tavivo, potom sa súčasti ohrejú na teplotu dostatočnú na aspoň čiastočné roztavenie krycej vrstvy a...

Spôsob výroby debniacich prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279948

Dátum: 11.06.1999

Autor: Krecké Edmond

MPK: E04B 2/86

Značky: spôsob, debniacich, výroby, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby debniacich prvkov so stenami (1) a spojovacími prvkami (20) v tvare písmena I s dvoma prírubami (12) umiestnenými na navzájom protiľahlých stenách (1) a medzikusom (13, 23, 33) sa na vnútornej strane steny (1) uloží šablóna (2), ktorá má otvory (5) zodpovedajúce tvaru príruby (12). Do otvorov (5) sa naplní tekutá malta (6) a hladko sa urovná. Pritom sa kvôli spojeniu tekutej malty (6) a steny (1) medzi nimi pôsobí adhéznym...

Plochý terapeutický systém, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279947

Dátum: 11.06.1999

Autori: Wolter Karin, Kissel Thomas, Herrmann Fritz, Hoffmann Hans-rainer, Reinhardt Joerg, Simon Günther

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, terapeuticky, výroby, spôsob, použitie, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý terapeutický systém na podávanie účinných látok kožou so zásobníkom alebo zásobníkmi (5) účinnej látky a plochami (2, 8, 13) na odovzdávanie účinnej látky a s týmito v rovnakej úrovni ležiacimi plochami (1, 7, 12) samolepiacimi na kožu a usporiadanými na strane kože má plochy (1, 7, 12) samolepiace na kožu usporiadané bez prerušenia po celej ploche styku s kožou a pomocou úsekov odovzdávajúcich účinnú látku má vytvorené prerušenia alebo...

Spôsob výroby piva s obsahom alkoholu nižším ako 1% objemové

Načítavanie...

Číslo patentu: 279934

Dátum: 11.06.1999

Autori: Swindels Wim, Lommi Heikki, Van Dieren Ben

MPK: C12C 11/00, C12C 11/07, C12C 11/09...

Značky: nižším, výroby, objemové, obsahom, spôsob, alkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nízkoalkoholického alebo nealkoholického piva kontinuálnym zakvasovaním kvasnicami pri nízkej teplote. Vyčerená mladina sa spracováva odparením a/alebo adsorpčnými činidlami a potom sa vedie plneným stĺpcovým reaktorom, obsahujúcim imobilizované kvasnice, pri teplote medzi teplotou tuhnutia mladiny a +10 °C. Kvasnice sa reaktivujú pri teplote 2 až 30 °C počas 10 až 30 hodín. Plnený stĺpcový reaktor sa prípadne môže...

Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-leucínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284765

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bachina Tatiana Aleksandrovna, Gusyatiner Mikhail Markovich, Rostova Yulia Georgievna, Livshits Vitaly Arkadievich, Kozlov Yuly Ivanovich, Khurges Evgeny Moiseevich, Akhverdyan Valery Zavenovich, Lunts Maria Grigorievna, Ivanovskaya Lirina Valerievna, Debabov Vladimir Georgievich

MPK: C12P 13/06, C12N 1/20

Značky: patriaca, spôsob, l-leucínu, baktéria, výroby, escherichia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-leucín a je schopná rásť v médiu obsahujúcom 15 g/l L-leucínu, ako aj spôsob výroby L-leucínu s použitím uvedenej baktérie.

Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyseliny malónovej, a/alebo ich metylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281462

Dátum: 13.04.1999

Autori: Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Macho Vendelín, Šnupárek Vladislav, Vojtko Ján, Škoda Alojz, Králik Milan, Mravec Dušan

MPK: C07C 55/08, C07C 51/25, C07C 51/34...

Značky: metylesterov, malónovej, spôsob, výroby, azelaovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov, a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karboxylových kyselín C16 až C22 pri teplote 0 až 130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidáciou vytváraných aldehydických skupín na karboxylové, pričom ozonizácia konjugovaná s rozkladom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stupni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim plynom a/alebo kyslík i ozón...

Spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam zvierat a dermatofytických alergénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279831

Dátum: 13.04.1999

Autori: Rybnikář Alois, Vrzal Vladimír, Chumela Josef

MPK: A61K 41/00, A61K 39/35, A61K 39/00...

Značky: proti, vakcín, alergénov, dermatofytických, spôsob, výroby, dermatofytózam, zvierat

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam zvierat, pri ktorom je využitý šetrný spôsob inaktivácie vakcinačných kmeňov dermatofytov ožiarením Co60. Využitie navrhovaného postupu umožňuje tiež pripraviť dermatofytické alergény.