Patenty so značkou «výroby»

Strana 67

Enkapsulované granulované hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282093

Dátum: 28.08.2001

Autori: Müller Michael Wolfgang, Kleinbach Eberhard, Engelhardt Karl, Horchler Von Locquenghien Klaus

MPK: C05G 3/00

Značky: spôsob, enkapsulované, hnojivo, granulované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Enkapsulované granulované hnojivo, ktoré pozostáva z organických alebo minerálnych, alebo organicko-minerálnych granulovaných hnojív, a/alebo kompaktných hnojív, ktoré sú potiahnuté kopolymérom etylénu nesúcim karboxylové skupiny, pričom tieto karboxylové skupiny môžu byť tiež vo forme solí, pričom uvedený kopolymér etylénu nesúci karboxylové skupiny je vytvorený z a) 75 až 90 hmotn. % etylénu a b) 10 až 25 hmotn. % alfa-olefínovo nenasýtenej...

Spôsob výroby cementu so zníženým obsahom chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282086

Dátum: 28.08.2001

Autori: Martauz Pavel, Orság Zdeno, Strigáč Július

MPK: C04B 24/00, C04B 22/10, C04B 22/00...

Značky: výroby, cementů, obsahom, spôsob, zníženým, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementu so zníženým obsahom chrómu, pri ktorom sa do surovinovej zmesi ako železitá korekčná zložka použije 0,01 až 10 % hmotnostných mechanicky a/alebo tepelne upravených uhličitanov železa s následným vypálením surovinovej zmesi pri teplote od 1 400 do 1 500 °C, čím sa dosiahne primárne zníženie obsahu CrVI v cemente na 0,5 až 20 ppm CrVI. Do takto pripraveného cementu sa počas mletia a/alebo po mletí pridajú...

Spôsob výroby tukovej zmesi použiteľnej v margaríne a V/O nátierkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282065

Dátum: 27.08.2001

Autori: Van Den Kommer Marcelle, Vermaas Leo Frans, Huizinga Hindrik, Sassen Cornelis Laurentius

MPK: A23D 7/00, C11B 7/00, A23D 9/00...

Značky: spôsob, použiteľnej, nátierkach, tukovej, zmesí, margaríne, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tukovej zmesi zahŕňa interesterifikovanie tukovej zmesi, ktorá obsahuje 30 až 55 % hmotn. kvapalného rastlinného oleja a 45 až 70 % hmotn. tuku, v ktorom najmenej 80 % hmotn. zvyškov mastných kyselín je nasýtených a má dĺžku reťazca najmenej 16 uhlíkových atómov, a frakcionizáciu interesterifikovaného produktu na získanie oleínovej frakcie, ktorá má obsah tuhého tuku N10 = 54 až 85, N20 = 32 až 70, N30 = 4 až 30, N35 < 18.

Spôsob kontinuálnej výroby oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282049

Dátum: 24.08.2001

Autor: Sokolowski Richard Bruno

MPK: C23C 2/06

Značky: kontinuálnej, plechů, ocelového, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej výroby oceľového plechu potiahnutého zliatinou železa a zinku a konvenčného galvanizovaného oceľového plechu na rovnakej kontinuálnej galvanizačnej linke, keď oceľový plech prechádza hliníkovo-zinkovým kúpeľom s obsahom hliníka najviac 0,15 % hmotn. Takto získaný pozinkovaný plech sa vystaví difúznemu teplu na konvertovanie zinkovej vrstvy na plechu na zliatinu zinku a železa. Následne plech prechádza druhým...

Spôsob výroby zmrazenej ovocnej zmrzliny naberateľnej lyžicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282048

Dátum: 24.08.2001

Autor: Hall Gordon

MPK: A23G 9/06, A23G 9/04

Značky: ovocnej, zmrzliny, výroby, lyžicou, naberateľnej, spôsob, zmrazenej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmrazenej ovocnej zmrzliny, ktorú možno naberať lyžičkou, pozostáva z krokov: (i) výroba zmrzlinových vločiek pri teplote -10 °C alebo nižšej, výhodne -20 °C alebo nižšej (ii) zomletie zmrzlinových vločiek vyrobených v kroku (i) na približne sférické granuly zmrzliny pri teplote -10 °C alebo nižšej, výhodne -20 °C alebo nižšej (iii) zmiešanie zmrzlinových granúl vyrobených v kroku (ii) s ochutenou suspenziou zmrzliny a (iv)...

Tablety s obsahom valacyklovírusu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282030

Dátum: 24.08.2001

Autori: Tillman Lloyd Gary, Carter Barry Howard

MPK: A61K 9/20, A61K 47/02

Značky: valacyklovírusu, spôsob, výroby, obsahom, tablety

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta obsahuje najmenej 50 % hmotn. valacyklovírusu a 0,05 až 3 % hmotn. koloidného oxidu kremičitého, ktorý má vynikajúcu pevnosť a sypkosť, pričom si zachováva dobrú lubrikáciu tabletových granúl. Drobivosť tablety nepresahuje 1 %, pevnosť je najmenej 9 kPa a ejekčná sila nepresahuje 1000 Newtonov. Spôsob výroby spočíva vo vytvorení granúl s obsahom valacyklovírusu s granulami sa zmieša lubrikant, koloidný oxid kremičitý a aspoň časť...

Spôsob výroby inhibítora HIV proteázy a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282021

Dátum: 24.08.2001

Autori: Reider Paul, Askin David, Eng Kan, Volante Ralph

MPK: C07D 401/06, A61K 31/495

Značky: inhibítora, proteázy, medziprodukt, výrobu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby inhibítora HIV proteázy, zlúčeniny J, ktorý spočíva v tom, že sa aspoň hodinu zahrieva zmes jedného ekvivalentu (S)-4-(3-pikolyl)-2-terc.butykarboxamidpiperazínu vzorca (1) s približne jedným ekvivalentom zlúčeniny vzorca (2) pri teplote v rozmedzí 25 až 150 °C, pričom zmes prípadne obsahuje rozpúšťadlo, zo získanej zlúčeniny vzorca (3) sa odštiepi ochranná skupina pôsobením kyseliny a zmes sa neutralizuje, čím vzniká...

Azoly, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282059

Dátum: 21.08.2001

Autori: Mesens Jean Louis, Van Der Eycken Luc Alfons Leo, Odds Frank Christopher, Heeres Jan, Backx Leo Jacobus Jozef

MPK: A61K 31/675, C07D 405/14, A61K 31/495...

Značky: báze, azoly, výroby, spôsob, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa azoly so všeobecným vzorcom (I), kde A a B spolu predstavujú dvojmocný zvyšok so všeobecným vzorcom (a) -N=CH, (b) -CH=N-, (c) -CH2-CH2-, (d) -CH=CH, (e) -C(=O)-CH2-, alebo (f) -CH2-C(=O)-, pričom jeden atóm vodíka v zvyškoch (a) a (b) je prípadne nahradený alkylskupinou s 1 až 6 atómami uhlíka a až dva atómy vodíka v zvyškoch (c), (d), (e) alebo (f) sú prípadne nahradené alkylskupinami s 1 až 6 atómami uhlíka D predstavuje skupinu...

Deriváty kyseliny octovej, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky na ich báze a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 282058

Dátum: 21.08.2001

Autori: Hadvary Paul, Steiner Beat, Weller Thomas, Hürzeler Müller Marianne, Alig Leo, Müller Marcel

MPK: C07D 401/12, A61K 31/445, C07D 403/12...

Značky: spôsob, farmaceutické, liečiv, báze, prostriedky, kyseliny, použitie, octovej, deriváty, výroby, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny octovej a ich použitia na výrobu liečiv. Tieto deriváty, ktoré zodpovedajú všeobecnému vzorcu (I), môžu byť použité na liečbu alebo profylaxiu chorôb, ktoré sú vyvolané väzbou adhezívnych proteínov na krvné doštičky, ako i agregáciou krvných doštičiek a adhéziou bunka-bunka. Vyrábajú sa odštiepením chrániacich skupín zo zodpovedajúcich chránených zlúčenín alebo prevedením kyanoskupiny na amidinovú skupinu v...

Spôsob výroby vysokomolekulových, vo vode rozpustných polyelektrolytov adiabatickou fotopolymerizáciou neionogénnych a katiónových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282041

Dátum: 21.08.2001

Autor: Brehm Helmut

MPK: C08F 220/34, C08F 2/48, C02F 1/56...

Značky: spôsob, polyelektrolytov, adiabatickou, rozpustných, výroby, neionogénnych, monomérov, fotopolymerizáciou, katiónových, vysokomolekulových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby vo vode rozpustných katiónových polyelektrolytov, pri ktorom sa polymerizácia vo vode rozpustných monomérov, iniciuje pri nízkych teplotách pomocou kombinácie ultrafialového žiarenia, fotoiniciátora a redoxného systému, pričom redoxný systém je schopný iniciovať polymerizáciu až pri teplotách rovných alebo vyšších ako 20 °C a prebieha kontinuálne vo výške roztoku väčšej ako 1 cm.

Zlúčeniny príbuzné milbemycínom a avermektínom, spôsob ich výroby a ich použitie a farmaceutické a veterinárne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282031

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bishop Bernard Frank, Pacey Michael Stephen, Perry David Austen

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70, C07H 19/01...

Značky: zlúčeniny, príbuzné, prostriedky, výroby, veterinárne, spôsob, farmaceutické, milbemycínom, báze, použitie, avermektínom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom prerušovaná čiara v polohách 22 - 23 predstavuje prípadnú väzbu, pričom buď je táto väzba prítomná a substituent R1 chýba alebo táto väzba chýba a R1 predstavuje vodík alebo hydroxyskupinu R2 predstavuje alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka alebo cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka R3 predstavuje atóm vodíka R4 predstavuje atóm vodíka alebo skupinu, ktorá je in vivo hydrolyzovateľná za vzniku...

Cigareta s filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282028

Dátum: 21.08.2001

Autori: Teufel Eberhard, Willmund Rolf, Sexauer Wolfgang

MPK: A24D 3/10, A24D 3/14

Značky: výroby, cigareta, spôsob, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrom, ktorej filter obsahuje vláknitý filtračný materiál, aditívum s antimutagénnym pôsobením na cigaretový dym, v množstve nižšom ako 15 % hmotn., vzťahujúc na hmotnosť vláken vo filtri, a pri vyfajčení rovnakej cigarety s filtrom, ktorý však neobsahuje žiadne aditívum a nie je ventilovaný, má retenciu nikotínu RN v %, vyhovujúcu vzorcu: RN >= 100 . (1 - D), v ktorom: D = exp(A . B + C), kde A = 21 mm pre filtre dĺžky 25 mm,...

Substituované 2-naftoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282020

Dátum: 21.08.2001

Autori: Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Englert Heinrich Christian, Lal Bansi, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/155, C07D 213/40, C07C 271/22...

Značky: liečivá, substituované, použitie, obsahuje, výroby, 2-naftoylguanidíny, diagnostika, spôsob, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované 2-naftoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R8 majú význam uvedený v nároku 1. Sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu, na liečenie anginy pectoris, preventívne inhibujú patofyziologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodeniach, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných arytmií srdca.

Vakcínová kompozícia obsahujúca saponín a sterol, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282017

Dátum: 13.08.2001

Autori: Garcon Nathalie Marie-josephe Claude, Friede Martin

MPK: A61K 39/39, A61K 39/02, A61K 39/12...

Značky: použitie, vakcínová, obsahujúca, sterol, výroby, saponín, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcínová kompozícia, ktorá zahŕňa antigén, imunologicky aktívnu saponínovu frakciu izolovanú z kôry Quillaja Saponaria Molena a sterol v hmotnostnom pomere od 1 : 1 do 1 : 100.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Brendel Joachim

MPK: C07C 279/22, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: liečivo, diagnostika, spôsob, použitie, kyseliny, liečivá, substituované, obsahuje, výroby, škoricovej, guanididy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Tekutá zmes, spôsob jej výroby a jej použitie na zamedzenie nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282014

Dátum: 03.08.2001

Autori: Kober Reiner, Kardorff Uwe, Parg Adolf, Wigger August

MPK: A01N 43/56

Značky: zamedzenie, změs, spôsob, tekutá, výroby, rastu, použitie, rastlín, nežiaducého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá zmes obsahujúca 2-chlór-(2',6'-dimetyl-N-pyrazol-1-yl-metyl)-acetanilid, ktorý môže byť až do 40 % vlastnej hmotnosti nahradený jedným alebo viacerými prostriedkami na ochranu rastlín, kopolymér, ktorý sa pripravuje kopolymerizáciou b1) jedného alebo viacerých C2-C20-monoolefínov, b2) jedného alebo viacerých monoolefinických nenasýtených C4-C8-anhydridov, a b3) prípadne iných monoolefinických nenasýtených zlúčenín, ktoré sú...

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/27, A61K 31/17, A61K 31/155...

Značky: substituované, benzyloxykarbonylguanidíny, obsahujú, liečivá, výroby, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Deriváty hydroxámovej kyseliny, medziprodkty a spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282002

Dátum: 03.08.2001

Autori: Johnson William Henry, Brown Paul Anthony, Broadhurst Michael John

MPK: A61K 31/445, C07C 259/06, C07D 291/06...

Značky: hydroxámovej, liečivá, spôsob, kyseliny, použitie, báze, medziprodkty, výroby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, R2 je nasýtený 5- alebo 8-členný monocyklický alebo premostený N-heterocyklický kruh, ktorý je viazaný cez atóm N a ktorý, ak je monocyklický, poprípade obsahuje NR4, O, S, SO alebo SO2, ako kruhový člen a/alebo je prípadne substituovaný, R3 je 5- alebo 6-členný N-heterocyklický kruh, R4 je H, nižší alkyl, aryl, aralkyl alebo chrániaca...

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Widlund Urban, Kling Robert

MPK: A61F 13/15, B29C 65/02

Značky: výrobok, jedno, výroby, spôsob, absorpčný, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Spôsob výroby veľkoplošných výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281904

Dátum: 27.07.2001

Autori: Stacho Ivan, Krčík Vojtech, Zvarík Jozef, Kuka Stanislav

MPK: B29C 67/04

Značky: granulovaných, výrobkov, výroby, spôsob, elastomérov, termoplastických, velkoplošných, termoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov sintrovaním za zvýšenej teploty a tlaku je východiskový materiál v tvare kompaktných granúl sintrovaný vo forme, pričom dutina formy i čelná plocha piesta uzatvárajúceho dutinu sú vybavené separačnou vrstvou pevného skupenstva a následne je forma chladená a vystavená tlaku.

Spôsob výroby metoprololu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281990

Dátum: 26.07.2001

Autori: Palmér Sven, Sidenqvist Michael

MPK: A61K 31/135, C07C 213/00, A61K 31/54...

Značky: výroby, spôsob, metoprololu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy metoprololu, ktorý v prvom kroku zahrnuje reakciu p-(2-metoxyetyl)fenolu a epichlórhydrínu vo vode ako rozpúšťadle v prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného pri teplote od 50 do 70 °C, odparenie nadbytku epichlórhydrínu a potom destiláciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu pri zníženom tlaku, a v druhom kroku reakciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu a...

Spôsob výroby felodipínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281989

Dátum: 26.07.2001

Autori: Palmér Sven, Gustavsson Anders, Källström Áke

MPK: C07D 211/90

Značky: spôsob, felodipínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby felodipínu reakciou 2,3-dichlórbenzylidénu a etyl-3-aminokrotonátu použitím alkoholu ako rozpúšťadla v prítomnosti pyridínu ako katalyzátora.

Spôsob prípravy arylpiperidínových derivátov metanolu a spôsob výroby paroxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281977

Dátum: 26.07.2001

Autor: Callander Sidney Edward

MPK: C07D 211/22, C07D 405/12, C07D 211/88...

Značky: výroby, paroxetínu, spôsob, metanolu, derivátov, přípravy, arylpiperidínových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčeniny so vzorcom (I), v ktorom R3 je vodík, C1-6 alkyl alebo C1-6alkylaryl, redukciou zlúčeniny so vzorcom (II), v ktorom R3 je rovnako určené ako vo vzťahu k vzorcu (I) a R4 je C1-6 alkyl, na redukciu sa použil dibóran.

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281991

Dátum: 23.07.2001

Autori: Günther Uwe, Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut

MPK: C08L 1/28, A61L 15/28, A61L 15/60...

Značky: kompozícia, látku, výroby, použitie, spôsob, obsahujúca, aktívnu, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, obzvlášť depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku alebo absorbentové kompozície, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasiakavých polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky a vodou nasiakavého polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného...

Červené pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281975

Dátum: 23.07.2001

Autori: Bekeniová Eva, Tuček Miroslav, Hauskrecht Petr, Štěpánek Jindřich

MPK: C12G 3/02, C12C 5/04

Značky: spôsob, výroby, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

Červené pivo obsahuje výťažky zo zmesi sušených bylín pozostávajúcich z plodu bazy čiernej, kvetu ibišteka sudánskeho a plodu borievky červenej. Zmes sušených bylín sa pri výrobe červeného piva dodá do várky pri chmeľovare.

Nástrojové materiály z modifikovaných práškových rýchlorezných ocelí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281966

Dátum: 23.07.2001

Autori: Fáberová Mária, Miškovičová Marta, Miškovič Vladimír

MPK: C22C 33/02, C22C 38/12

Značky: spôsob, oceli, práškových, modifikovaných, výroby, materiály, nástrojové, rychlořezných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie modifikovanej rýchloreznej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie. Ide pritom o rýchlorezné ocele typu SN 19 830 s modifikovaným chemickým zložením a s modifikovaným granulometrickým zložením. Východiskové práškové ocele sa získajú rozprašovaním dusíkom do dusíka v podmienkach rýchlej solidifikácie. Chemické zloženie rýchlorezných ocelí je modifikované prídavkom 1,8 až 2,0 hmotn. % Nb, resp. 0,5 až 1,0 hmotn. %...

Spôsob výroby karbazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281961

Dátum: 19.07.2001

Autori: Klausener Alexander, Buysch Hans-josef, Notheis Ulrich, Langer Reinhard

MPK: C07D 209/86, B01J 23/46, B01J 23/40...

Značky: karbazolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby karbazolu dehydrogenáciou zlúčenín vzorcov (I), (II) a (III), prípadne aminačnou dehydrogenáciou zlúčenín vzorcov (IV), (IVa), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX) a (X) za prítomnosti irídiových katalyzátorov alebo irídium obsahujúcich katalyzátorov na nosičoch pri teplote v rozmedzí 300 °C až 600 °C za prítomnosti vodíka.

Trihydrát (2R, 3S) -4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-1, 7beta-dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy- 3-fenylpropionátu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281958

Dátum: 19.07.2001

Autori: Leveiller Franck, Didier Eric, Taillepied Isabelle, Authelin Jean-rené

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: výroby, 7beta-dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy, 20-epoxy-1, 4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, trihydrát, spôsob, 3-fenylpropionátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je trihydrát (2R,3S)-4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta20-epoxy-1,7beta- dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu a spôsob jeho prípravy, ktorý spočíva v tom, že sa (2R,3S)-4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta- dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionát nechá vykryštalizovať zo zmesi vody a alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 3 atómy...

Farmaceutická tableta na báze ionomeničových živíc a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281920

Dátum: 19.07.2001

Autori: Shen Robert Wu-wei, Price Jeffrey Ellis

MPK: A61K 31/785, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: báze, výroby, spôsob, farmaceutická, ionomeničových, živíc, tableta

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická tableta na báze ionexových živíc obsahuje 1000 mg jemne mletého hydrochloridu colestipolu, 10 až 200 mg povidonu, 1 až 50 mg koloidného oxidu kremičitého a 1 až 30 mg stearanu horečnatého a má nasledujúcu fyzikálnu charakteristiku, tvrdosť 40 až 75 SCU a drobivosť najviac 0,1 %/15 minút. Hmotnosť tablety je 1017 až 1079 mg, čas rozpadu tablety je v kratší ako 5 minút a hrúbka tablety je 5,08 až 8,64. Spôsob výroby tabliet...

Spôsob výroby 2H-1-benzopyránov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281933

Dátum: 13.07.2001

Autori: Gottsponer Michael, Bossard Pierre, Finney Frances

MPK: C07D 311/72, C07D 311/58

Značky: spôsob, 2h-1-benzopyránov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2H-1-benzopyránov všeobecného vzorca (I), charakteristický tým, že v prvom reakčnom kroku reaguje alifatický aldehyd všeobecného vzorca (II) s alifatickým alkoholom všeobecného vzorca R4OH alebo HOR4OH v prítomnosti dehydratačnej zlúčeniny všeobecného vzorca HC(OR5)3 a hlinitokremičitého oxidového katalyzátora za vzniku alifatického acetálu všeobecného vzorca (III) a v druhom reakčnom kroku sa získaný acetál kondenzuje s fenolom...

Atovakvon vo forme častíc, farmaceutický prostriedok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281924

Dátum: 13.07.2001

Autor: Dearn Alan Roy

MPK: A61K 31/12, A61K 9/14

Značky: prostriedok, farmaceutický, formě, výroby, atovakvon, částic, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrofluidizované častice atovakvonu obsahujú najmenej 90 % častíc s objemovým priemerom v rozmedzí od 0,1 do 3 um. Farmaceutický prostriedok s ich obsahom má zlepšenú biologickú dostupnosť a používa sa na liečbu a/alebo profylaxiu protozoálnych parazitických infekcií a infekcií spôsobených Pneumocystis carinii. Pri výrobe sa atovakvon zmieša s kvapalnou pomocnou látkou za vzniku zmesi, v ktorej koncentrácia atovakvonu je menšia ako 450 mg/ml a...

Spôsob výroby peroxidu vodíka a katalyzátor na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281953

Dátum: 12.07.2001

Autori: Zhou Bing, Chuang Karl

MPK: B01J 23/40, B01J 23/44, B01J 23/58...

Značky: spôsob, peroxidu, katalyzátor, vodíka, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje priamou oxidáciou vodíka kyslíkom v kyslom vodnom prostredí, pri ktorom sa a) kyslé vodné prostredie, obsahujúce vodík a kyslík, privádza v tlakovej nádobe do styku s katalyzátorom, ktorý sa skladá z najmenej jedného kovu zo skupiny VIII periodického systému, výhodne paládia, naneseného na čiastočne hydrofóbnom a čiastočne hydrofilnom nosiči, výhodne fluorovanom uhlíku alebo uhlíku Vulcan, b) do kyslého vodného prostredia...

Vatová tyčinka najmä na hygienické použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281943

Dátum: 12.07.2001

Autori: Bastioli Catia, Rallis Angelos, Raffa Guiseppe

MPK: A61F 13/38

Značky: výroby, najmä, spôsob, hygienické, vatová, tyčinka, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčinka s bavlnenými očkami na hygienické použitie, ktorej palička pozostáva z termoplastických materiálov získaných z prírodných polymérnych látok, ktoré sú biologicky rozložiteľné a rozpustné vo vode v termoplastickom stave, alebo z biologicky rozložiteľných, vo vode rozpustných syntetických polymérov. Spôsob prípravy tyčinky extrúziou polymérnej látky pri teplotách 80 až 120 °C s vodou a zvláčňovadlom a následným tvarovaním pomocou...

Kontinuálny spôsob výroby viacvrstvového baliaceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281942

Dátum: 12.07.2001

Autor: Derkach William

MPK: B29C 47/04, B32B 27/00, B29C 55/02...

Značky: výroby, kontinuálny, spôsob, viacvrstvového, filmu, baliaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby baliaceho filmu je na tento film aplikovaný integrujúci/bariérový materiál s absorpčnými a bariérovými vlastnosťami, vybavený izolačnou vrstvou, ktorá je na ňom umiestnená v priebehu výroby pred napínacou operáciou.

Penový výrobok z biodegradabilného plastového materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281945

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bellotti Vittorio, Rallis Angelos, Del Tredici Gianfranco, Bastioli Catia

MPK: C08J 9/33, C08J 9/40

Značky: plášťového, výrobok, spôsob, pěnový, biodegradabilného, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Penový výrobok z biodegradabilného plastového materiálu tvorený aglomerovanými penovými časticami, ktoré majú hustotu v rozpätí od 0,1 do 0,003 g . cm-3 a veľkosti od 0,5 do 10 mm v priemere, je tvorený materiálom, ktorý obsahuje od 50 do 95 % hmotnostných termoplastického škrobu, od 0,5 do 45 % hmotnostných aspoň jedného termoplastického polyméru a od 2 do 20 % hmotnostných vody. Spôsob výroby tohto penového výrobku spočíva v tom, že sa...

Spôsob výroby stlačiteľného fitingu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281939

Dátum: 09.07.2001

Autori: Walter Heinz, Viegener Walter, Grau Wolfgang

MPK: B21D 51/16, B21D 17/02, B21D 41/00...

Značky: spôsobu, spôsob, zariadenie, tohto, vykonávanie, výroby, stlačitelného, fitingu

Zhrnutie / Anotácia:

Po vybehnutí oporného tŕňa (19, 19') s ubíjacím zariadením (14, 15) von z rúrkovej prípojnej časti (12, 13) sa zavedie do rúrkovej prípojnej časti (12, 13) valček (29, 29'), ktorým sa valcovaním vytvorí zvnútra v oblasti prstencovej drážky (7, 8, 23) obvodový vrub a stlačiteľný fiting sa vyberie z matrice (2), pričom polotovar (11) sa po vložení do matrice (2) a pred nabehnutím oporného tŕňa (19, 19') na rúrkovej prípojnej časti (12, 13)...

Indolové deriváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty pri postupe ich výroby, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty a použitie týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281938

Dátum: 09.07.2001

Autori: Macor John Eugene, Nowakowski Jolanta

MPK: C07D 417/14, A61K 31/40, C07D 413/14...

Značky: farmaceutické, derivátov, deriváty, tieto, obsahujúce, použitie, spôsob, indolové, přípravy, výroby, prostriedky, týchto, medziprodukty, postupe

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise a farmaceuticky prijateľné soli odvodené od týchto zlúčenín. Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako psychoterapeutiká, pričom sú účinné ako serotonínové (5-HT1) agonisty a je možno ich použiť pri liečení stavov depresie, úzkosti, porúch stravovacích návykov, obezity, drogovej závislosti, histamínovej cefalalgie, migrény, bolestí a chronickej paroxysmálnej...

Spôsob výroby sendvičovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281930

Dátum: 09.07.2001

Autor: Erhardt Günter

MPK: B32B 31/00, B32B 27/04, B32B 5/18...

Značky: výroby, spôsob, sendvičovej, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sendvičovej dosky pozostávajúcej z penovej termoplastickej jadrovej vrstvy (39), ktorá je po oboch stranách bez lepidla spojená s termoplastickými vonkajšími vrstvami (25, 25') vystuženými rohožami (10, 11) zo sklenených vlákien. Na vytvorenie vonkajších vrstiev (25, 25'), tvorených termoplastmi vystuženými rohožami (10, 11) zo sklenených vlákien, sa cez dýzové medzery (3', 4') impregnačných dýz (3, 4) súčasne vedú dve rohože (10,...

Spôsob výroby čistého melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281912

Dátum: 02.07.2001

Autori: Müllner Martin, Canzi Lorenzo, Giacomuzzo Silvano, Coufal Gerhard, Canzi Aldo, Virardi Mario

MPK: C07D 251/62, C07D 251/60

Značky: výroby, čistého, melaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého melamínu spočíva v dodatočnom spracovaní melamínu pozostávajúceho z nasledujúcich krokov: a) oddelenie NH3/CO2 - splodín z tekutého melamínu, eventuálne b) redukcia oxidu uhličitého rozpusteného v tekutom melamíne privedením plynného amoniaku, c) zdržanie tekutého melamínu počas 0 až 8 hodín pri teplote medzi 430 °C a teplotou topenia melamínu a parciálnom tlaku amoniaku 5 až 40 MPa a d) pomalé, kontrolované chladenie...

Krmivo pre zvieratá s vyššou nutričnou hodnotou, spôsob jeho výroby a použitie polyetylénglykolovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281911

Dátum: 02.07.2001

Autor: Samuelsson Anne-cathrine

MPK: A23K 1/00

Značky: krmivo, vyššou, spôsob, výroby, zlúčeniny, použitie, polyetylénglykolovej, hodnotou, zvieratá, nutričnou

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo pre zvieratá, ktoré obsahuje polyetylénglykolovú zlúčeninu vybranú zo skupiny zahrnujúcej: a) polyetylénglykol majúci molekulovú hmotnosť 3000 až 15 000, b) etoxylát karboxylovej kyseliny majúcej 8 až 24 atómov uhlíka, c) etoxylát mono-, di- alebo triglyceridu obsahujúci aspoň jednu acylovú skupinu majúcu 8 až 24 atómov uhlíka, d) etoxylát mono-, di- alebo triesteru sorbitanu s karboxylickým esterom, majúcim 8 až 24 atómov uhlíka a e)...