Patenty so značkou «výroby»

Strana 64

Spôsob výroby kyseliny 6-(4-chlórfenyl)-2,2-dimetyl-7-fenyl-2,3-dihydro-1H-pyrolizín-5-yl- octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4902

Dátum: 21.08.2002

Autori: Dannhardt Gerd, Striegel Hans-günter, Laufer Stefan, Merckle Philipp, Kammermeier Thomas

MPK: C07D 207/00, C07D 487/00

Značky: 6-(4-chlórfenyl)-2,2-dimetyl-7-fenyl-2,3-dihydro-1h-pyrolizin-5-yl, kyseliny, výroby, octovej, spôsob

Text:

...vnasledujúcejStupne 1 a 2 sú známe z EP 0 172 371 A 1. Reakcia 2,2-dimetyl-1,3 propándiolu s tionylchloridom sa uskutočňuje v inertnom organickom rozpúšťadle,napríklad v halogenovanom uhľovodíku alebo v éteri, pri teplote výhodnejšie od O do 60 °C. Ďalšia reakcia vytvoreného 5,5-dimetyl-1,3,2-dioxatián-2-oxidu s kyanidom sodným za vzniku 4-hydroxy-3,B-dimetyl-butyronitrilu sa realizuje v DMSO pri teplote približne od 80 do 120 °C. Stupeň 1...

Diarylcykloalkylové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie ako aktivátorov PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1656

Dátum: 17.08.2002

Autori: Falk Eugen, Keil Stefanie, Wendler Wolfgang, Schwink Lothar, Frick Wendelin, Glombik Heiner, Schäfer Hans-ludwig

MPK: A61P 3/00, A61K 31/421, A61K 31/422...

Značky: výroby, deriváty, diarylcykloalkylové, spôsob, aktivátorov, použitie

Text:

...byť jeden alebo viac atómov uhlíka nahradených atómami kyslíka(C 1-C 5)-alkándiylovú skupinu, pričom V alkándiylovej skupine môže byť jeden alebo Viac atómov uhlíkaako aj ich fyziologicky prijateľné soli.Predovšetkýnl Výhodné sú zlúčeniny vzorca I, V ktorých zna menajúX (C 1-C 5)-alkándiylovú skupinu, pričom V alkándiylovej skupine môže byť jeden alebo viac atómov uhlíka nahradených atómami kyslíkaY (C 1-C 5)-alkándiylovú skupinu, pričom V...

Spôsob výroby uzáveru dutého priestoru sklenenej trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 129

Dátum: 13.08.2002

Autori: Kramp Ralf, Gorille Ingo

MPK: C03B 23/043, C03B 23/09, C03B 23/045...

Značky: výroby, trubice, uzávěru, sklenenej, spôsob, priestoru, dutého

Text:

...xenón, pričom však môže byť tiež použitý argón nebo kryptón. Xenón je obsiahnutý V dutom priestore lg pod tlakom asi 7 barov pri teplote miestnosti a slúži na to,aby pri štartovaní a nábehu výbojky zaistil rýchle vytváranie svetla. Po nábehu Výbojky nastáva vytváranie svetla V podstate pomocou ortute, pričom farba svetla môže byť ovplyvnená soľami jódu.Pri výrobe trubice sa najskôr predtvaruje sklenená trubica l z kremenneho skla so...

Sírne prísady pre spojiva pre vozovky a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3227

Dátum: 09.08.2002

Autori: Bailey William, Pugh Norm

MPK: C08L 95/00, C09D 195/00, C09D 1/00...

Značky: vozovky, spojiva, spôsoby, přísady, výroby, sírne

Text:

...modifikácie. Tieto aditívne materiály sa môžu tiež vyrábať vo formách, ktoré sú nelepkavé, netopia sa a netečú V širokom rozsahu okolitých teplôt, pri ktorých sa robí uskladnenie a transport. Aditívne materiály s týmito nelepkavými, netečúcimi a netopiacimi vlastnosťami sa môžu pohodlne transportovať na dlhe vzdialenosti, pričom sa zabráni problémom so znečistením, ktoré by mohli vznikať emisiami a rozsypaním iných foriem spojív, ktoré...

Plnený pekárenský výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1726

Dátum: 09.08.2002

Autori: Vitali Francesca, Torricelli Roberto, Calo' Guido, Buriani Ernesto

MPK: A23P 1/08, A21D 13/00, A21D 8/00...

Značky: výrobok, výroby, spôsob, plnený, pekárenský

Text:

...operácia plnenia akonáhle sa upečené cesto vychladnutím zmení na krehkú oblátku požadovaného trubičkového tvaru.0010 l ked sú konvenčné metódy široko používané, majú dobre známe nedostatky,medzi ktorými je limitovaný výber tvarov, ktoré môže mat oblátkový obal, vzhľadom na rýchlosť, vrámci ktorej je potrebné vykonať tvarovanie limitovaný výber náplní vzhľadom na to, že chrumkavý oblátkový obal je tak krehký, že musí byť použitá krémová...

Bicyklická zlúčenina, spôsob výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7373

Dátum: 07.08.2002

Autori: Kanzaki Naoyuki, Baba Masanori, Iizawa Yuji, Aikawa Katsuji, Seto Masaki, Shiraishi Mitsuru

MPK: A61K 31/395, A61K 31/4164, A61K 31/335...

Značky: výroby, bicyklická, zlúčenina, použitie, spôsob

Text:

...CCR 5.0005 Uvedení vynálezcovia intenzívne Študovali zlúčeniny,ktoré majú aktivitu antagonistu CCR 5 a zistili, že zlúčenina uvedená V nárokoch (ďalej, niekedy uvedená ako zlúčenina predloženého vynálezu, má vynikajúcu klinicky priaznivú farmakologickú vlastnosť, zahŕňajúcu aktivitu antagonistu CCR,obzvlášť aktivitu antagonistu CCR 5 a zostavili predložený vynález.4 Farmaceutickú kompoziciu, ktorá obsahuje zlúčeninu podľaprijateľný...

Spôsob výroby vlnitej lepenky opatrenej transpondérmi a vlnitá lepenka opatrená transpondérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 394

Dátum: 07.08.2002

Autor: Hibinger Frank

MPK: D21H 21/40, B31F 1/20, D21H 27/30...

Značky: transpondérmi, lepenky, opatřená, lepenka, vlnitá, opatrenej, vlnitej, spôsob, výroby

Text:

...je ďalej vyriešená vlnitou lepenkou vyrobenou jedným alebo viacerými z vyššie opísaných spôsobov, ktorá obsahuje krycí pás, ktorého jedna strana je nakašírovaná na jednu stranu vlnítého pásu, a ktorá obsahuje minimálne jeden transpondér vložený medzi krycí pás a vlnitý pás. Vo výhodnejšom uskutočnení vlnitej lepenky podľa vynálezu je na druhú stranu vlnítého pásu nakašírovaný jeden iný krycí pás. Krycie pásy ako aj vlnitý pás môžu...

Spôsob výroby inhalačných práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 112

Dátum: 03.08.2002

Autori: Walz Michael, Boeck Georg

MPK: A61K 9/14, A61K 31/46, A61K 9/72...

Značky: spôsob, práškov, výroby, inhalačných

Text:

...sa ukončí súčasne,pokiaľ súčasne aj začalo. Podľa vynálezu je výhodné ak N M. Výhodne je podiel N/M v rozsahu 1 N/M s 1,5, výnimočne výhodne je v rozsahu 1,001 s N/M s 1,2. V súlade s vynálezom je výnimočne významný spôsob, pri ktorom je podiel N/M v rozsahu 1,01 s N/M s 1,15, výhodne v rozsahu 1,02 s N/M s 1,1.Trvanie spoločného dávkovania (dodávania) oboch zložiek samozrejme závisí okrem iného na požadovanom celkovom množstve...

Spôsob výroby amino-chránených derivátov 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, gemifloxacínu, alebo ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4705

Dátum: 02.08.2002

Autori: Ricard François Xavier, Brechtelsbauer Clemens Michael Helmut, Lee Dongchul, Carpenter Stephen Thomas, Harris Michael Anthony, Saunders Richard Neville, Kim Yeongdae, Kwon Youngwoon, Grinter Trevor John

MPK: B01J 14/00, B01J 19/24, C07D 207/00...

Značky: solí, amino-chránených, gemifloxacínu, spôsob, 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, derivátov, výroby

Text:

...mixéry typu Kenics® KM-type, ako sú opísané nižšie, a/alebo keď je rezidenćný čas okolo 5 až okolo 60 sekúnd, výhodne 10 až 30 sekúnd, tak potom sa výhodne zásada používa so stechiometriou 2 5 alebo 2 6 ekvivalentov, výhodne 5 až 15, 5 až 12 alebo 6 až 12 ekvivalentov,výhodnejšie 5 až 7 alebo 6 až 7 ekvivalentov, najvýhodnejšie okolo 6 ekvivalentov, vo vzťahuk zlúčenine vzorca (ll). Takéto velké množstvo ekvivalentov je potrebné na...

Spôsob výroby koncového hrdla rúrky z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 82

Dátum: 01.08.2002

Autor: Schnallinger Helmuth Michael

MPK: B29C 57/02, B29C 57/10, F16L 47/06...

Značky: koncového, termoplastů, spôsob, hrdla, výroby, rúrky

Text:

...druhu tak, aby bolo možné pri relativne malých nákladoch zaistiť úzke výrobné tolerancie ato0004 vynález vytýćenú úlohu rieši tým, že koncové hrdlo rúrky s obvodovým žliabkom sa pri tvarovacej teplote, zodpovedajúcej aspoň teplote maknutia, vopred vytvaruje svàćšim rozmerom, ktorý umožňuje vloženie tesniaceho krúžku a po ochladení na teplotu nižšiu, než je teplota mäknutia, sa svloženým tesniacim krúžkom, pri zohľadnení zmršťovania...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1562

Dátum: 31.07.2002

Autor: Spangardt Günter

MPK: F27D 17/00, C21C 5/28, F27D 23/00...

Značky: povrchom, povrchov, spôsob, předmět, odstranitelných, použitie, alkoholov, výroby, samočistiacich, sekundárnych, takým

Text:

...štrbinu, pričom sú usporiadané tesniace prvky, rozdelené po obvode tesniaceho prstenca a nadväzujúce na tesniaci prstenec, pričom tesniaci prvok vykazuje úložnú skriňu a v nej uložený tesniaci materiál, pričom tesniaci materiál uložený v úložnej skrini pozostáva 2 množstva tepelne odolných tesniacich čiastočiek a pričom tesniaci materiál doliaha na komínový kryt a je na neho pritlačený. Tepelne odolnými tesniacimi čiastočkami sa v...

Kompozitný materiál a z neho vyrobená konštrukčná súčiastka pozostávajúca zo speneného kovového jadra a masívnych krycích plechov, jej použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 530

Dátum: 25.07.2002

Autori: Theobald Michael, Schwingel Dirk

MPK: B22F 3/11

Značky: kompozitný, materiál, spôsob, pozostávajúca, krycích, kovového, vyrobená, jádra, použitie, výroby, súčiastka, masívnych, speneného, konštrukčná, plechov

Text:

...dokument EP 1 000 690 A 2 výrobu takého kompozitnéhomateriálu na báze vopred vyrobeného práškového výliskus otvorenými pórmi, ktorý sa až pri neskoršom plátovaní valcovaním s krycími vrstvami stáva materiálom s uzavretými pórmi. Ostatné stupne postupu sú totožné. Prostredníctvom pôvodných otvorených pórov sa má zabrániť tomu, aby pri skladovaní práškového výlisku neviedlo prípadné uvoľňovanie plynu z nadúvadla ku geometrickým zmenám...

Spôsob výroby priehľadného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 731

Dátum: 19.07.2002

Autor: Heys James

MPK: G02B 1/10, B29D 11/00, B41J 2/01...

Značky: spôsob, priehľadného, výroby, výrobků

Text:

...sa dosiahne potiahnutie vybraných oblastí substrátu. Napríklad časti substrátu, ktoré je potrebné pripojit k ostatným súćastiam na vytvorenie kompletného prístroja zostanú selektívne nepotiahnuté, napríklad0015 vynález je možné použit na potiahnutie priehIadných substrátov relatívne malej veľkosti, napríklad dĺžky do 20 cm a šírky do 15 cm. Takéto substráty môžu byt vkladané postupne do tlačiarne na uskutočnenie operácie potiahnutia,...

Spôsob výroby výrobkov z polymérnych látok s medikamentóznym depotným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 149

Dátum: 17.07.2002

Autori: Hemmer Bernd, Ludwig Hans-josef, Mertens Wilfried

MPK: A61K 9/60, A61K 9/58, A61K 9/00...

Značky: medikamentóznym, látok, spôsob, polymérnych, účinkom, výroby, depotným, výrobkov

Text:

...všeobecne postačujú dávky žiarenia 20 až 66 kGy.Ako polymérna látka na výrobu výrobkov s medikamentóznym depotným účinkom, ako napríklad drenážnych hadičiek, je vhodný najmä silikónový kaučuk. Účinná látka sa prednostnepred zmiešaním s polymernou látkou viaže na anorganický alebo organický nosič. Ako nosiče sa osvedčili najmä molekulové sitá a/alebo vrstevnaté silikáty.Ako účinne látky na výrobu výrobkov s medikamentóznym depotným účinkom sa...

Nízkoohmový elektrický odpor a spôsob výroby nízkoohmových elektrických odporov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 33

Dátum: 17.07.2002

Autor: Hetzler

MPK: H01C 17/28, H01C 1/142

Značky: elektricky, odpor, nízkoohmový, nízkoohmových, elektrických, výroby, spôsob, odporov

Text:

...zliatiny nemusia byť leptané, čím sa odstránia nevýhody štruktúrovania pomocou leptania, totiž vytvorenie vybiehajúcich vyleptaných bokov,ktoré nie sú kolmé, a ktore vedú k veľkým výchylkám hodnôt odporuS výhodou sa prejaví to, že podľa vynálezu sa po fotolitografickej definícii plôch, ktoré majú byť vylúčené, môžu veľmi presne galvanicky vylúčiť pomerne hrubé medené kontaktné vrstvy, pričom je najmä dôležité vytvorenie bokov kolmé k...

Spôsob výroby vnútornej soli (R)- a (S)-aminokarnitínu, jej soli a deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1827

Dátum: 17.07.2002

Autori: Castagnani, De Witt Scalfaro, Piccolo

MPK: C07C 227/00, C07C 229/00, C07C 231/00...

Značky: spôsob, s)-aminokarnitínu, vnútornej, výroby, deriváty

Text:

...keďže je nebezpečné. 10 Pd/C katalyzátor použí vaný pri hydrogenačnej reakcii obsahuje vysoko cenný kov. Sumár vynálezu Teraz bol zistený spôsob prípravy vnútornej soli (R)- alebo(S)-aminokarnitínu, jeho solí a jeho derivátov, pričom sa vychá dza z (R)- alebo (S)-nitriloxykarnitínu, prostredníctvom tvorbya hydrogenácie intermediátu azidokarnitínu s tou istou absolút~ nou konfiguráciou.Hoci sa používa podobný prístup, ako bol...

Difrakčné optické zariadenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6140

Dátum: 16.07.2002

Autori: Drinkwater Kenneth John, Ryzi Zbynek, Matějka František

MPK: B42D 15/10, G02B 5/32, G02B 5/18...

Značky: zariadenie, difrakčné, spôsob, optické, výroby

Text:

...každý pixel obsahuje malé oblasti rozdielnych mriežkovacích priestorových frekvencií a orientácii a slúži na vytváranie difrakčného obrazu viditeľného z rozdielnych smerov. V tomto zariadení difrakčný nástroj prepína medzi dvomi opakovanými obrazmi vytváranými delením nástroja na niekoľko zostáv vzájomne previazaných pixelov, s každým pixelom rozdeleným do dielčích pixelov roviny difrakčných mriežkovaní s rozdielnymi dielčími pixelmi...

Spôsob výroby tabliet z rastlinných extraktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21

Dátum: 15.07.2002

Autori: Kuper Willi, Kroll Ulrike

MPK: A61K 35/78, A61K 9/20

Značky: extraktov, tabliet, spôsob, výroby, rastlinných

Text:

...činidiel, z ktorých jedným je hydrogenuhličitan sodný a zostávajúci podiel je rozdelený medzi dve zvyšné dezintegračné činidlá.Podstatou vynálezu je preto kombinácia pridávania nízkeho percchta vysoko dispergovaného oxidu kremičitého už pred kompaktovaním, znižovanie celkovej povrchovej oblasti extraktových kompaktátových častíc prostredníctvomspolu s dvoma inými dezintegračnými činidlami, ktoré sú vo významne znížených...

Použitie materiálu na magnetické chladenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6150

Dátum: 12.07.2002

Autori: Tegusi Ojiyed, De Boer Frank Roelof, Brück Ekkehard Hubertus

MPK: H01F 1/01

Značky: chladenie, materiálů, výroby, použitie, spôsob, magnetické

Text:

...väčšie ako uzliatin prechodných kovov. Avšak tieto modely sa uplatňujú len pri nízkych teplotách. Pri teplote miestnosti sa vo vhodných zliatinách na báze prechodných kovov podľa vynálezu môže vyskytovať silnejší magnetokalorický účinok.Ukázalo sa, že ked sú vyššie uvedené materiály MnFe(PAs) pripravené vychádzajúc z čistých látok As, P, Fe a Mn, výsledný materiál taktiež skutočne vykazuje silný magnetokalorický účinok, ale na druhej strane,...

Spôsob výroby produktov synchronizovaným reliéfnym razením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9447

Dátum: 12.07.2002

Autor: Garcia Eugenio Cruz

MPK: B31F 1/07, B44C 5/04

Značky: ražením, spôsob, produktov, synchronizovaným, výroby, reliéfnym

Text:

...hárku) alebo na uvoľnenom hárku.0010 Jestvuje teda potreba prijateľného spôsobu zhotovenia náhradných stavebných apovrchových materiálov tak, aby náhrady mali skutočný vzhľad aohmat tradičných výrobkov. Spôsob výroby mechanicky synchronizovane razených náhradných výrobkov by bol výhodnejši. Ešte výhodnejší by bol spôsob výroby mechanicky synchronizovane razenýchnáhradných výrobkov, ktoré by boli komerčne životaschopnć.0011 Predmetom...

Spôsob výroby derivátu benzofuránu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4544

Dátum: 11.07.2002

Autori: Yamashita, Ono Yujiro, Tawada Hiroyuki

MPK: C07D 307/00, C07C 43/00, C07C 49/00...

Značky: benzofuránu, spôsob, derivátů, výroby

Text:

...skupiny predstavovanej Y môže byť prípadne ďalej substituovaný,akruhB je prípadne substituovaný benzénový kruh, alebo jej soli so zlúčeninou predstavovanou vzorcomvktorej kruh C je prípadne substítuovaný benzénový kruh akruhD je 5- až 7-členný heterocyklický kruh obsahujúci dusík, ktorý môže byť prípadne substítuovaný halogénom alebo prípadne substituovanou uhľovodíkovou skupinou, alebo(ii) skupina predstavovaná vzorcom R 3 un-R v ktorej R...

Spôsob výroby nadstavby zubnej protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6266

Dátum: 08.07.2002

Autor: De Clerck René

MPK: A61C 1/08

Značky: protézy, zubnej, výroby, nadstavby, spôsob

Text:

...odstraňovalo z ćeľustnejkosti pred polohovaním vŕtacej šablóny.0008 EP 0534552 uvádza spôsob, v ktorom. sa čeľustná kosť musí obnažovať chirurgicky extrahovaním ďasna z postihnutejstrany pred polohovaním vŕtacej Šablóny.0009 Cieľom tohto vynálezu je prekonať uvádzané nevýhody navrhnutim spôsobu, ktorý umožňuje, aby sa diery, ktoré sú nutné na umiestňovaníe implantatov, vyvŕtavali veľmi jednoduchým a presným postupom. Tento spôsob má ďalšiu...

Spôsob diskontinuálnej výroby veľkých kryštálov cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7670

Dátum: 06.07.2002

Autori: Kohnke Jürgen, Bruhns Martin, Zingsheim Oliver, Huwer Thomas

MPK: B01D 9/00, C13B 25/00, C13G 1/00...

Značky: kryštálov, veľkých, výroby, spôsob, diskontinuálnej, cukrů

Text:

...procesu pridávajú pri konštantnej teplote vjednosmernom prúde alebo v protiprúde zárodočné kryštály. Kryštály sacharózy, rastúce V roztoku sacharózy, privádzanom do obehu, sa po dosiahnutí požadovanej veľkosti kryštálov oddelí sitom. Rovnako tentospôsob vedie k relatívne silnému mechanickému zaťaženiu kryštálov cukrua neposkytuje preto požadované veľké kryštály cukru, prípadne len vo veľmi0009 Rovnako spôsob podľa DE-B-1172200 vedie len...

Hydrofóbny prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282497

Dátum: 01.07.2002

Autor: Balogh Peter

MPK: C04B 24/08

Značky: použitie, hydrofóbny, prostriedok, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofóbny prostriedok je tvorený nehaseným práškovým vápnom v množstve 90 až 94 % hmotn. a rastlinným olejom v množstve 6 až 10 % hmotn. Spôsob výroby hydrofóbneho prostriedku spočíva v tom, že sa k nehasenému práškovému vápnu v množstve 90 až 94 % hmotn. pridá za stáleho miešania jemným rozprašovaním 6 až 10 % hmotn. rastlinného oleja. K takto pripravenej zmesi sa za stáleho miešania pridá 45 až 60 % hmotn. vody a po skončení hydratácie vápna...

Spôsob výroby upchávkových stĺpov na vylepšenie základu stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 679

Dátum: 01.07.2002

Autor: Priebe Heinz

MPK: E02D 3/00

Značky: výroby, základu, stavby, vylepšenie, spôsob, stĺpov, upchávkových

Text:

...materiálu stĺpa. Kohézna hodnota prisadového materiálu vystuženého vláknami by mala ležať medzi 5 a 50 kN/m 2, najmä medzi 10 a 30 kN/mg. Priemer stĺpa môže ležaťvo výhodnom rozsahu 0,6 až l,Om. Rozmer rastra, podľaktorého sú jednotlivé upchávkové stĺpy usporiadané, môže ležať medzi 1,2 a 3 m. Ako prisadový materiál sa použijenajmä piesok, avšak vhodné sú tiež štrk a drobný štrk.U výhodného uskutočnenia sa navrhuje, že upchávkový stĺp sa...

Spôsob výroby cyklopropánkarboxylových kyselín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282494

Dátum: 14.01.2002

Autori: Klemmensen Per Dausell, Winckelmann Ib, Kolind-andersen Hans

MPK: C07C 61/35, C07C 62/02, C07D 307/93...

Značky: medziprodukty, cyklopropankarboxylových, výroby, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ako medziprodukty pri príprave insekticídne účinných cyklopropánových esterov vznikajú zlúčeniny 3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2-dimetyl-(1R,3R)- cyklopropánkarboxylová kyselina, cis-3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylová kyselina a (1R,5S)-4-(1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretyl)-6,6-dimetyl-3-[3.1.0]hexan- 2-ón spôsob prípravy vychádza z...

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom, spôsob jeho výroby a použitie, vláknitá vystužená kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282485

Dátum: 14.01.2002

Autor: Vallittu Pekka

MPK: B29B 11/16, A61K 6/083

Značky: polymérom, použitie, spôsob, prípravok, predimpregnovaný, výroby, kompozícia, vláknitý, vystužená, vláknitá

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom pozostáva z vlákien a polyméru, pričom polymér je uložený medzi jednotlivými vláknami a ďalej obsahuje činidlo so schopnosťou vyvolať polymerizačnú reakciu tohto polyméru. V spôsobe prípravy vláknitého prípravku s polymérom sa na vlákna nanesie prášok, obsahujúci aspoň jeden polymér a výhodne aj činidlo vyvolávajúce polymerizačnú reakciu tohto polyméru, potom sa pridá k takto upraveným vláknam...

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Parg Adolf, Fricke Hans-michael, Wigger August, Kardorff Uwe, Kober Reiner

MPK: A01N 25/04

Značky: pesticídny, spôsob, použitie, výroby, rastlín, ochranu, viacfázový, vodný, stabilný, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Cyklické aminokyseliny, spôsob výroby ich D- a L- enantiomérov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282479

Dátum: 04.01.2002

Autori: Chen Huai Gu, Topliss John Gordon, Beylin Vladimir, Goel Om Prakash, Marlatt Mark Eugene

MPK: A61K 31/35, C07C 229/36, A61K 31/38...

Značky: výrobu, cyklické, spôsob, enantiomérov, aminokyseliny, medziprodukty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cyklické aminokyseliny všeobecného vzorca (I). Tieto aminokyseliny sú užitočné pri výrobe biologicky účinných peptidov. Ďalej je opisovaný spôsob výroby D- a L- enantiomérov týchto cyklických aminokyselín, pri ktorom sa na N-chránený derivát racemickej cyklickej aminokyseliny pôsobí (-)-cínchonidínom a vzniknutá soľ sa štiepi na požadované enantioméry. Konečne sú tiež opisované medziprodukty na výrobu týchto enantiomérov.

Spôsob potlačovania rastu nežiaducich rastlín, 2,6-substituované pyridíny, spôsoby ich výroby, použitie a herbicídny prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282475

Dátum: 04.01.2002

Autor: Kleemann Axel

MPK: C07D 213/69, A01N 43/40, A01N 43/56...

Značky: nežiadúcich, herbicídny, výroby, spôsoby, prostriedok, báze, použitie, 2,6-substituované, rastlín, rastu, pyridíny, potlačovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potlačovania rastu nežiaducich rastlín, pri ktorom sa na miesto, na ktorom má byť rastu zamedzené, aplikuje 2,6-substituovaný pyridín všeobecného vzorca (I), kde X predstavuje atóm kyslíka alebo atóm síry A predstavuje prípadne substituovanú päťčlennú alebo šesťčlennú heteroaromatickú skupinu obsahujúcu dusík B predstavuje prípadne substituovanú päť- alebo šesťčlennú cyklickú uhľovodíkovú skupinu, alkylskupinu, alkenylskupinu,...

Spôsob výroby cyklických depsipeptidov s 18 atómami v kruhu obsahujúcich kyselinu mliečnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283121

Dátum: 03.01.2002

Autori: Jeschke Peter, Zocher Rainer, Harder Achim, Mencke Norbert, Kleinkauf Horst

MPK: C07K 11/02, A61K 38/15

Značky: obsahujúcich, kyselinu, atómami, kruhu, mliečnu, cyklických, depsipeptidov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentatívny spôsob výroby opticky aktívnych cyklických depsipeptidov s 18 atómami v kruhu, obsahujúcich kyselinu mliečnu, pomocou kmeňov húb rodu Fusarium vo vhodnom živnom médiu alebo za prítomnosti syntetáz izolovaných z kmeňov húb rodu Fusarium.

Nasávacia rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282447

Dátum: 31.12.2001

Autori: Ernst Volker, Klotz Arthur, Leipelt Rudolf, Füsser Rolf, Andress Heinz

MPK: F02M 35/12, B29C 49/00

Značky: nasávacia, rúrka, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva z viac jednotlivých sacích rúrok (10, 16, 17, 18), ktoré sú na strane vstupu spojené so zbernou rúrkou (11). Podľa riešenia sú zberná rúrka (11) so sacími rúrkami (10, 16, 17, 18) vytvorené ako jeden kus technikou fúkania.

Hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282444

Dátum: 31.12.2001

Autor: Lynn Ann Brennan

MPK: C12N 7/01, A01N 63/00

Značky: zníženou, hostiteľa, spôsob, šíriť, životnom, hmyzí, schopnosťou, prostředí, virus, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa, ktorý je vytvorený proti hmyzu neinfekčným pozmenením miesta p74 génu kódujúceho 74kDa proteín tohto vírusu, ktorého infekčnosť je obnovená komplementáciou s funkčným génom p74 alebo kódovaným p74 proteínom príslušného vírusu divého typu, pričom hmyzia bunka nesúca tento pozmenený hmyzí vírus je prídavne transfekovaná fragmentom DNA...

Spôsob výroby netkaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282439

Dátum: 31.12.2001

Autor: Reiner Lennart

MPK: D21F 11/00

Značky: výroby, spôsob, materiálů, netkaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby netkaného materiálu pomocou hydrosplietania vláknitej štruktúry, pričom suché vlákna, prírodné a/alebo syntetické, sú dávkované do disperznej nádoby (11), prípadne sú predbežne zvlhčené. Vlákna sú dispergované v peniteľnej sa tekutine obsahujúcej vodu a povrchové aktívne činidlo na sformovanie disperzie penených vlákien, na ktorého základe je disperzia penených vlákien aplikovaná na sito (118) a odvodnená od peny, a následne po...

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Meier Heinrich, Fey Peter, Van Laak Kai, Kaulen Johannes, Mittendorf Joachim, Junge Bodo, Schohe-loop Rudolf

MPK: C07D 211/90

Značky: enantiomérne, túto, spôsob, derivátov, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, kyseliny, fenylsubstituovaných, výrobu, čistých, medziprodukty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282416

Dátum: 20.12.2001

Autori: Peil Kevin, Wilson David, Swindoll Robert, Kolthammer Brian, Story Bruce

MPK: C08F 2/34, C08F 10/02, C08F 4/643...

Značky: etylénového, fáze, reťazcom, plynnej, výroby, polymerů, dlhým, vetvenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia a so zlepšenou spracovateľnosťou vo fluidnom lôžku v plynnej fáze, uskutočňovaný pri tlaku nižšom ako 6890 kPa a pri teplote 0 až 110 °C, v najmenej dvoch reaktoroch, zapojených sériovo alebo paralelne. Každý reaktor, samostatne, môže mať stereošpecifický katalyzátor s koordinovanou stereošpecifitou alebo konvenčný Ziegler-Nattov katalyzátor potrebný na získanie in-situ miešaného...

Spôsob výroby konzumného mlieka s definovaným obsahom tuku v jednotlivých baleniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282400

Dátum: 17.12.2001

Autor: Axelsson Karl-gunnar

MPK: A23C 9/14, A23C 9/15

Značky: baleniach, spôsob, jednotlivých, obsahom, konzumného, mlieka, definovaným, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Konzumné mlieko s definovaným obsahom tuku v baleniach sa vyrába zmiešavaním dvoch frakcií. Jedna z frakcií má obsah tuku nižší, v porovnaní s konzumným mliekom, ktoré sa má vyrobiť, druhá potom obsah tuku vyšší ako je požiadavka na konzumné mlieko. Zmiešavanie obidvoch frakcií sa vykonáva bezprostredne pred plnením konzumného mlieka do obalu alebo počas takéhoto plnenia.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Meier Heinrich, Schmidt Bernard, Gao Zhan, Schuurman Teunis, De Jonge Maarten, Hartwig Wolfgang, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo

MPK: A61P 25/00, C07C 255/56, A61K 31/44...

Značky: prostriedok, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, medziprodukt, použitie, dikarboxylát, farmaceutický, spôsob, výroby, dimetylpyridín-3,5

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Spôsob výroby mono-N-substituovaných derivátov tetraazacyklododekánu a tetraazacyklotetradekánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282386

Dátum: 10.12.2001

Autori: Gries Heinz, Platzek Johannes

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, mono-n-substituovaných, tetraazacyklododekánu, výroby, tetraazacyklotetradekánu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobom podľa vynálezu je možné selektívnou monofunkcionalizáciou vyrobiť mono-N-substituované tetraazamakrocykly všeobecného vzorca (I). Podľa vynálezu sa nechá reagovať tetraazatricyklotridekán, prípadne tetraazatricyklopentándekán všeobecného vzorca (II) s alfa, beta-nenasýteným esterom, amidom alebo nitrilom, alebo s epoxidom, izotiokyanátom, aziridínom alebo bisepoxidom, s rozpúšťadlom alebo bez neho, pri teplote v rozmedzí 0 °C až 220...

Vo vode emulgovateľný granulát, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282383

Dátum: 10.12.2001

Autori: Kocur Jean, Maier Thomas, Schlicht Rainer, Heinrich Rudolf

MPK: A01N 25/14

Značky: granulát, výroby, použitie, emulgovatelný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vo vode emulgovateľný granulát so stredným priemerom častíc 0,3 až 5 mm, ktorý obsahuje 2 až 70 % hmotnostných aspoň jednej vo vode nerozpustnej, alebo len málo rozpustnej pesticídne účinnej látky, 20 až 80 % hmotnostných vysokovriaceho rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel a 10 až 80 % hmotnostných aspoň čiastočne vo vode rozpustného obalotvorného a štruktúrotvorného materiálu, ktorý spočíva v podstate z polyvinylalkoholu získaného...