Patenty so značkou «výroby»

Strana 63

Deriváty O6-alkylguanínu, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282621

Dátum: 23.09.2002

Autori: Rafferty Joseph Anthony, Mcelhinney Robert Stanley, Mcmurry Thomas Brian Hamilton, Kelly Jene, Watson Amanda Jean, Mccormick Joan Elizabeth, Elder Rhoderick Hugh, Willington Mark Andrew, Margison Geoffrey Paul

MPK: C07D 473/18, A61K 31/70, A61K 31/52...

Značky: farmaceutická, deriváty, použitie, kompozícia, obsahom, o6-alkylguanínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty O6-alkylguanínu všeobecného vzorca (I), kde Y predstavuje atóm H, ribozylovú skupinu, deoxyribozylovú skupinu alebo R''XCHR''', kde X predstavuje atóm O alebo S, a R'' a R''' predstavujú vždy alkylovú skupinu s 1 až 20 atómami C, alebo Y predstavuje substituovaný derivát ktorejkoľvek z týchto skupín, R' predstavuje atóm H, alkylovú skupinu s 1 až 20 atómami C alebo hydroxyalkylovú skupinu s 1 až 20 atómami C, a R predstavuje...

Spôsob výroby tabliet obsahujúcich paroxetín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282620

Dátum: 23.09.2002

Autori: Doughty David George, Pathak Ram Dutta

MPK: A61K 9/20, A61K 31/445

Značky: obsahujúcich, paroxetín, tabliet, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Paroxetínové tablety vyrobené bezvodým spôsobom, granulované za sucha a komprimované po zmiešaní s excipientmi do formy tablety. Excipienty sú vybrané z fosfátu vápenatého, mikrokryštalickej celulózy, sodnej soli glykolátu škrobu a stearátu horečnatého, ktoré môžu byť primiešané vo vhodných pomeroch.

Tiazolidíndióny, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv na liečbu diabetu a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto tiazolidíndióny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282618

Dátum: 23.09.2002

Autori: Freund Peter, Mertens Alfred, Wolff Hans Peter

MPK: A61K 31/425, C07D 417/10, C07D 277/34...

Značky: spôsob, liečiv, prostriedok, výrobu, výroby, diabetu, farmaceutický, obsahujúci, tieto, tiazolidíndióny, liečbu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiazolidíndióny všeobecného (I), v ktorom A predstavuje benzénový alebo tiofénový kruh
R znamená pyridyl, tienyl alebo fenyl, ktorý je prípadne mono- alebo disubstituovaný substituentmi CF3, F alebo Cl, a ich tautoméry, enantioméry, diastereoizoméry a fyziologicky prijateľné soli, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok obsahujúci tiazolidíndióny a ich použitie na výrobu liečiv na liečbu diabetu.

Spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282617

Dátum: 23.09.2002

Autori: Bovenberg Roelof Ary Lans, Verweij Jan, Van Der Laan Jan Metske, De Vroom Erik, Koekman Bertus Pieter, Hoekema Andreas

MPK: C12N 15/52, C12N 15/55, C12N 1/15...

Značky: spôsob, kyseliny, izolácie, výroby, 7-aminodesacetoxycefalosporánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby a izolácie 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny, 7-ADCA, pri ktorom sa a) kmeň Penicillium chrysogenum transformuje génom expandázy za transkripčnej a translačnej regulácie expresných signálov vláknitej huby b) kmeň sa fermentuje v kultivačnom médiu, do ktorého sa pridá 3,3'-tiodipropiónová kyselina alebo jej soľ, alebo ester vhodný na získanie 3-(karboxyetyltio)propionyl-6-aminopenicilánovej kyseliny, t. j....

Spôsob výroby medziproduktov na výrobu inhibítorov HIV-proteázy a príslušné medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282616

Dátum: 23.09.2002

Autori: Volante Ralph, Askin David, Eng Kan

MPK: C07D 263/52

Značky: příslušné, výroby, výrobu, medziprodukty, spôsob, hiv-proteázy, inhibítorov, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby medziproduktov všeobecného vzorca (I), ktoré sú cennými látkami na výrobu inhibítorov HIV-proteázy reakciou medzi zlúčeninami všeobecného vzorca (IV) a amínmi všeobecného vzorca (V). V uvedených látkach majú jednotlivé všeobecné symboly význam uvedený v hlavnom nároku. Vynález sa týka aj medziproduktov všeobecného vzorca (IV), v ktorých všeobecné symboly majú význam uvedený v nároku 8.

Spôsob výroby L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282611

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kishino Hiroko, Ito Hisao, Ono Yukiko, Kurahashi Osamu, Izui Masako

MPK: C12P 13/04, C12N 15/54

Značky: výroby, l-aminokyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmus, ktorý má schopnosť produkovať L-aminokyseliny, zvlášť L-fenylalanín, L-tryptofán, L-tyrozín, L-treonín alebo L-izoleucín, v ktorom je zvýšená schopnosť tvoriť fosfoenolpyrohroznan, sa kultivuje v kultivačnom prostredí tak, že sa tvorí L-aminokyselina, akumuluje sa v tomto prostredí odkiaľ sa potom izoluje.

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra a spôsob výroby tejto štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 282596

Dátum: 20.09.2002

Autori: Dinelli Giancarlo, Fantinel Alessandro

MPK: C04B 35/66, C03B 5/43

Značky: výroby, žiaruvzdorná, kompozitná, struktura, monolitická, struktury, spôsob, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra, prispôsobená najmä na výrobu sklárskych pecí, je tvorená komponentom v tvare bloku, pozostávajúceho z elektrického odliatku zo žiaruvzdorného materiálu založeného na báze oxidov hliníka, zirkónu, kremíka a podobne, ktorého tvar a rozmery sú prispôsobené predpokladanému použitiu a vnútri ktorého je monoliticky vsadený najmenej jeden ochranný element. Ochranný element je vysoko odolný proti vplyvom...

Spôsob výroby karbapenémových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10376

Dátum: 20.09.2002

Autori: Wenslow Robert, Crocker Louis, Cvetovich Raymond, Johnson Brian, Kukura Joseph Ii, Sidler Daniel, Tung Hsien-hsin, Dolling Ulf, Williams John

MPK: C07D 477/20

Značky: spôsob, zlúčenín, výroby, karbapenemových

Text:

...vodu za získania premytej karbapenémovej pevnej látky obsahujúcej reziduálne organické rozpúšťadlo aa odparenie reziduálneho organického rozpúšťadla v premytej karbapenémovej pevnej látke pri zníženom tlaku a/alebo použitím inertného plynu pri nízkej teplote za získania karbapenémovej pevnej látkyvzorca I alebo jej soli obsahujúcej farmaceutický prijateľnéhladiny organických rozpúšťadiel, kde obsah vody v karbapenémových pevných...

Plnené pečivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1465

Dátum: 20.09.2002

Autor: Salazar Bello Jesus Ignacio

MPK: A21C 9/00, A21D 13/00, A21C 11/00...

Značky: pečivo, plněné, spôsob, výroby

Text:

...cestového produktu listového typu, kde sú použitérôzne typy cesta, výsledné pásma výrobku pOtOHl majú odlišnú charakteristiku, tvoriacu dohromady viacpruhovýU.S. patent US-5.962.055 popisuje spôsob prípravy potravinárskych produktov obahujúcich náplň. Náplň je pripravená zo zavareninových pretlakov, obahujúcich CereálnePCT publikácia č. W 0 O 3/022059 popisuje spôsob, akým môže byť pripravené cesto alebo pečivový produkt V peci...

Spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka, silumínu a/alebo kovového hliníka a prevádzkové zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282595

Dátum: 17.09.2002

Autor: Stubergh Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: kovového, hliníka, kremíka, prevádzkové, výroby, diskontinuálnej, zariadenie, spôsob, vykonávanie, kontinuálnej, silumínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin AlSi) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom alebo viacerých krokoch v jednej alebo vo viacerých peciach, za požadovaných podmienok z roztaveného kúpeľa, pričom sa používa živec alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo fluoride, ako aj prevádzkového zariadenia na realizáciu tohto spôsobu. V prvom kroku (krok I) sa vyrába vysoko...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5101

Dátum: 17.09.2002

Autori: Takagi Hiroshi, Nakamori Shigeru, Wada Masaru

MPK: C12N 1/20, C12P 13/00

Značky: produkujúca, l-cysteín, baktéria, l-cysteínu, výroby, spôsob

Text:

...Escherichia coli a Salmonela, Bunková a molekulárna bioléogia. 1996, ASM PRESS, Washington DC, US, strany 386 až 387 a 514 až 515 uvádza,že degradácia L-serínu sa uskutočňuje pomocou sdaA génu alebo metC génovćho produktu. 0010 Nakamori a kol. Nadprodukcia of L-cysteínu a L-cystínu pomocou kmeňov Escherichia coli s geneticky pozmenenou serínoacetyltransferázou. Aplikovaná a environmentálna mikrobiológia, Washington DC, US, zv. 64, č. 5,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 561

Dátum: 17.09.2002

Autori: Nakamori Shigeru, Wada Masaru, Takagi Hiroshi

MPK: C12N 1/20, C12P 13/00

Značky: l-cysteín, spôsob, l-cysteínu, produkujúca, výroby, baktéria

Text:

...gény kódujúce cystationín-B-lyázu a/alebo tryptofanázu.(3) baktériu podľa bodov (1) alebo (2), ktorá je ďalej modiñkovaná tak, že aktivita jednéhoalebo viacerých enzýmov biosyntetickej dráhy L-cysteínu je zvýšená.(4) baktériu patriacu do rodu Escheríchia podľa bodu (3), ktorá je modifikované tak, že serínacetyltransferáza by mala byt zvýšená,(5) baktériu patriacu do rodu Escherichía podľa bodu (4), ktorá je necitlivá na spätnoväzbovú...

Spôsob výroby klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282544

Dátum: 13.09.2002

Autori: Cook Michael Alan, Weeb Geoffrey Clive

MPK: C07D 503/00, A61K 31/424

Značky: výroby, spôsob, klavulanátu, draselného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby klavulanátu draselného, kde kyselina klavulanová v roztoku s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom sa privádza do styku, v oblasti styku, so zlúčeninou draslíka s organickou karboxylovou kyselinou, ktorá má vzorec R-CO2H, kde R je C1-20alkyl, v roztoku alebo suspenzii tak, že vznikne roztok soli kyseliny klavulanovej vo vodnej fáze, potom sa v separačnom kroku fyzikálnym spôsobom oddelí organická fáza od vodnej...

Spôsob výroby výrobkov, obsahujúcich disoli kyseliny mravčej a výrobky týmto spôsobom vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: 282502

Dátum: 13.09.2002

Autor: Hjornevik Leif

MPK: C07C 53/06, C07C 55/00

Značky: mravčej, vyrobené, výroby, obsahujúcich, spôsob, kyseliny, disoli, spôsobom, týmto, výrobkov, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitanu alebo mravčan draselný, hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitan alebo mravčan sodný, hydroxid, uhličitan, hydrogenuhličitan alebo mravčan cézny, alebo mravčan amónny, alebo amoniak sa zmiešajú s kyselinou mravčou pri 40 až 100 °C, zmes sa ochladí a centrifúguje. Odoberie sa filtrát obsahujúci soľ kyseliny. Filtračný koláč sa prepraví do sušičky/mixéra, kde sa môžu pridať ďalšie disoli, mravčan vápenatý...

Spôsob výroby vertikálneho prvku lešenia a vertikálny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2616

Dátum: 13.09.2002

Autori: Arnault Francis, Sarrazy Jean-pierre

MPK: E04G 7/00

Značky: lešenia, prvok, výroby, prvků, vertikálneho, spôsob, vertikálny

Text:

...po prečítaní nasledujúceho podrobného popisu niektorých spôsobov vyhotovenia, ktoré sú uvedené čisto ilustrativne. V uvedenom popise sú odkazy na priložené obrázky, keď- obrázky 1 A až 1 G znázorñujú po sebe nasledujúce etapy výroby vertikálneho prvku lešenia vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu- obrázok 2 je pohľad z perspektívy na vertikálny prvok lešenia podľa vynálezu- obrázky 3 a 4 sú schematlcké pohľady na varianty vyhotovenia...

Spôsob výroby odliatkov, formovací piesok a jeho použitie pre realizáciu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 755

Dátum: 13.09.2002

Autori: Stauder Bernhard, Gintner Walter

MPK: B22C 1/16, B22C 1/00

Značky: spôsobu, realizáciu, piesok, spôsob, formovací, výroby, odliatkov, použitie

Text:

...foriem vysokú pevnosť a rozmerovú stálosť, ktorá zostáva zachovaná ako aj počas výroby odlievacej formy tak aj pri pôsobení zaťaženívznikajúcich pri následnom odlievaní taveniny. Formovaciahmota má byť navyše jednoduchým spôsobom odstrániteľná poodliatí kovu. Naposledy menovaná požiadavka je dôležitánajmä vtedy, ak sú použité odlievacie formy s jadrami, pomocou ktorých sa V odliatkoch vytvárajú zložito tvarovanéFormovacie hmoty majú byť...

Spôsob výroby elektrotechnickej ocele s orientovaným zrnom (110) [001] s použitím odlievania pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 403

Dátum: 13.09.2002

Autori: Schoen Jerry, Huppi Glenn

MPK: C21D 8/12

Značky: použitím, 110, odlievania, spôsob, elektrotechnickej, orientovaným, ocele, výroby, zrnom, pásu, 001

Text:

...orientácie zrna (1 l 0)001 sú (1) oceľová tabuľa musi mat štruktúru rekryštalizovaných zŕn spožadovanou orientáciou pred pridelenim vysokej teploty vo finálnom žíhacom kroku, v ktorom dochádza k procesu známemu ako sekundárny rast zrna a (2) existencia spomaľovača rastu zrna na obmedzenie primárneho rastu zrna vo finálnom chladiacom kroku, dokial nie je podstatne dokončený sekundárny rast zrna. Prvý predpoklad vyžaduje, že oceľová tabuľa a...

Málo farebné, bonzoxazinónové UV absorbéry s nízkym obsahom sodíka a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7793

Dátum: 12.09.2002

Autor: Sarkar Asim

MPK: C08K 5/00, C07D 265/00

Značky: farebne, absorbéry, spôsob, bonzoxazinónové, málo, nízkým, obsahom, výroby, sodíka

Text:

...halogén, nitro, C 1 až C 8 alkyl, C 1 až C 3 alkoxy,alebo C 1 až C 3 alkenyloxy. Tieto zlúčeniny majú index žltnutia menší ako okolo O a koncentráciu sodíka nižšia ako okolo 50 0009 Tento spôsob prípravy zlúčeniny Vzorca I zahŕňa krok reakcie anhydridu kyseliny NFkarboXyantranilovej s približne stechiometrickými množstvami acylačnej zlúčeniny, kde anhydrid kyseliny N-karboxyantranilovej sa čistí rekryštalizáciou alebo0010 Predložený vynález sa...

Spôsob výroby zváraných rúrok a rúrka vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 338

Dátum: 12.09.2002

Autori: Guelton Nicolas, Schmitt Jean-hubert

MPK: C22C 38/04, C21D 8/00, C21D 9/08...

Značky: rúrka, spôsob, rúrok, výroby, týmto, zváraných, vyrobená, spôsobom

Text:

...sebe, následne sa tieto okraje zvaria a potom sa uskutoční odstránenie hrúbkového presahovania zvaru a po tom sa rúrka tvaruje ťahaním za studena alebo hydroformingom.S výhodou je obsah uhlíka v zliatine od 0 do 1.2 a obsah mangánu v zliatineEšte výhodnejšie je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 1,2 a obsah mangánu v zliatine je od 10 do 30.Veľmi výhodné je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 0,8 aobsah mangánu v zliatine je od 15 do...

Spôsob výroby účinnej zložky liečiva alebo diagnostického prostriedku v suspenznej kultúre MDCK buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10170

Dátum: 11.09.2002

Autori: Lübben Holger, Vorlop Jürgen, Gregersen Jens-peter, Frech Christian

MPK: C12N 5/07, C12N 7/00

Značky: zložky, liečivá, buniek, spôsob, výroby, kultuře, prostriedku, diagnostického, účinnej, suspenznej

Text:

...môžu0008 Je známe, že okrem vyššie uvedených vero buniek môžu aktívne rozmnožovať viaceré druhy vírusov napríklad aj adherentné BHK bunky (Baby Hamster Kidney) a adherentné MDCK bunky (Mandine Darby Canine Kidney) a ďalšie bunky a môžu sa používať ako substrát na výrobu farmaceutických výrobkov alebo sa ich použitie zvažuje. V MDCK bunkovej línii ATCC CRL 34(NBL-2) sa okrem vírusov chrípky experimentálne rozmnožoval aj vírus vezikulárnej...

Spôsob priemyselnej výroby vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8286

Dátum: 11.09.2002

Autori: Vorlop Jürgen, Frech Christian, Lübben Holger, Gregersen Jens-peter

MPK: C12N 5/07, A61P 31/12, A61K 39/12...

Značky: priemyselnej, výroby, spôsob, vakcín

Text:

...Canine Kidney) a ďalšie bunky a môžu sa používať ako substrát na výrobu farmaceutických výrobkov alebo sa ich použitie zvažuje. V MDCK bunkovej línii ATCC CRL 34(NBL~ 2) sa okrem vírusov chrípky experimentálne rozmnožovali aj vírus vezikulárnej stomatitidy, coxsackie B 5 virus (nie však B 3 alebo B 4), reovirus typu 2 a 3, adenovírus typu 4 a 5,ako aj vírus vakcínie. Všetky príslušné publikácie sa však zameriavajú výlučne na adherentné...

Merkaptoalkanoylový a acylmerkaptoalkanoylový derivát oxazepínu, tiazínu a tiazepínu, spôsob jeho výroby, medziprodukt na jeho výrobu a farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282529

Dátum: 10.09.2002

Autori: Godfrey Jollie, Robl Jeffrey, Kronenthal David

Značky: acylmerkaptoalkanoylový, oxazepinu, derivát, výroby, tiazínu, medziprodukt, merkaptoalkanoylový, farmaceutický, obsahuje, výrobu, prípravok, spôsob, tiazepínu, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný merkaptoalkanoylový a acylmerkaptoalkanoylový derivát oxazepínu, tiazínu a tiazepínu všeobecného vzorca (I), kde znamená A skupinu všeobecného vzorca (a), v ktorom R1 a R12 znamená od seba nezávisle atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 5 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom, skupinu -CH2-cykloalkylovú s 3 až 6 atómami uhlíka v cykloalkylovom podiele, -CH2-fenylovú, -CH2-naftylovú, -CH2-tienylovú, -CH2-tiazolylovú...

Spôsob výroby minerálnej vlny z roztaveného minerálneho materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282504

Dátum: 10.09.2002

Autori: Aube Jean-yves, Yang Alain, Thouvenin Jean-marie

MPK: C03B 37/04

Značky: minerálnej, spôsob, zariadenie, vykonávanie, roztaveného, materiálů, výroby, minerálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny sa roztavený minerálny materiál odstreďuje cez priechodné otvory v obvodovej stene (2) rozvlákňovača, na vytváranie primárnych vláknových útvarov, ktoré sa podrobujú následnému stenčovaciemu pôsobeniu prstencovito usporiadaného horúceho plynného prúdu, prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny (2) rozvlákňovača a ohrievajúceho ju, a vytváraného prstencovým horákom (8), usporiadaným sústredne s rozvlákňovačom (1),...

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282578

Dátum: 09.09.2002

Autori: Roreger Michael, Einig Heinz

MPK: A61K 9/70, A61K 38/48, A61L 15/38...

Značky: dávkovanie, výroby, kolagenázy, lieková, forma, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany obsahuje obväzový materiál dostatočnej flexibility s tvárniteľnosťou s cieľom prispôsobiť sa k rane, s kontrolovane uvoľňujúcou sa kolagenázou s konštantnou hrúbkou a homogénnym rozdelením kolagenázy v potrebnej koncentrácii na plošné špecifikované uvoľňovanie kolagenázy v terapeuticky prispôsobenej miere ošetrovania povrchu rany, pričom obväzový materiál je aplikovateľný v plochých kusoch, ktoré...

Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282576

Dátum: 09.09.2002

Autori: Dhalewadikar Shashank Vaman, Dhanuka Vinodkumar Ramniranjan, Mistry Niraj Dhansukhlal, Pacha Fakhruddin Esmail

MPK: C11D 11/04, C11D 17/06

Značky: zmesí, časticovej, detergentnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi, ktorá má sypnú hustotu v rozsahu 350 až 650 g/l, zahŕňa dávkovanie časticového materiálu, ktorý obsahuje neutralizačné činidlo a voliteľne detergentný builder, do fluidizačnej zóny, fluidizovanie materiálu, kontaktovanie kvapalného kyslého prekurzora aniónovej povrchovo aktívnej látky, s fluidizovaným materiálom na uskutočnenie najmenej čiastočnej a výhodne úplnej neutralizácie kyslého prekurzora a...

Spôsob výroby bezšvovej za tepla zhotovenej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282573

Dátum: 09.09.2002

Autori: Kutzenberger Karlheinz, Wiemer Hans-eike, Kohlhage Hans, Kron Heinz Josef

MPK: B22D 11/00, B21J 5/10, B21B 23/00...

Značky: bezšvovej, výroby, spôsob, rúrky, zhotovenej, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby bezšvovej za tepla zhotovovanej rúrky z ocele s obmedzenými možnosťami zmeny tvaru, predovšetkým z ocele na valivé ložiská, pri ktorom je predbežne spracovaná a odplynená, ako i dezoxidovaná tekutá oceľ žiaduceho chemického zloženia uliata v pásmovom odliatku s ľubovoľným priečnym rezom a po oddelení od pásma je tyč pásmového odliatku, rozdelená na použitú dĺžku, podrobená pretváraniu. Použitá dĺžka bez predtvarovania, t. j....

Kryštalické adičné soli cefému s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282545

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schmid Peter, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: A61K 31/545, A61P 31/04, C07D 501/00...

Značky: cefemu, spôsob, krystalické, adičné, kyselinami, obsahom, liečivo, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n sa rovná 1 alebo 2 a m sa rovná 0,4 až 2,6, pričom X znamená anión z niektorej fenolickej karboxylovej kyseliny, ktorých význam je uvedený v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie bakteriálnych infekcií.

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Zaťko Ľudovít, Komora Ladislav, Bajús Martin, Boroška Fedor, Bakoš Dušan, Čičmanec Peter, Macho Vendelín

MPK: C10L 5/16, C10L 10/00, B01D 53/34...

Značky: výroby, vhodné, spôsob, palivo, ekologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Deriváty imidazolidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282518

Dátum: 09.09.2002

Autori: Knolle Jochen, Klingler Otmar, Jablonka Bernd, Breipohl Gerhard, König Wolfgang, Zoller Gerhard, Just Melitta

MPK: A61K 38/07, C07K 5/02, C07K 5/10...

Značky: imidazolidínu, deriváty, preparát, farmaceutický, výroby, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty imidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom Y znamená skupinu -(CH2)m-CO-, pričom m znamená celé číslo 1 až 4, alebo skupinu C6H5-CO-, pričom benzénové jadro je substituované r znamená číslo 0 až 3 Z znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry W znamená alkoxyskupinu s 1 až 28 uhlíkovými atómami, arylalkoxyskupinu so 6 až 14 uhlíkovými atómami v aryle a s 1 až 8 uhlíkovými atómami v alkoxyle, aryloxyskupinu so 6 až 14...

Deriváty fenylimidazolidínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282517

Dátum: 09.09.2002

Autori: Knolle Jochen, Zoller Gerhard, Klingler Otmar, König Wolfgang, Jablonka Bernd, Breipohl Gerhard, Just Melitta

MPK: A61K 31/4164, A61K 38/04, A61P 7/02...

Značky: výroby, prostriedok, farmaceutický, obsahom, fenylimidazolidínu, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové deriváty fenylimidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, najmä ako inhibítor agregácie trombocytov.

Deriváty 12,13-epoxy-tylozínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282511

Dátum: 09.09.2002

Autori: Narandja Amalija, Lopotar Nevenka

MPK: C07H 17/08, A61K 31/335, C07D 313/00...

Značky: 12,13-epoxy-tylozínu, deriváty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 12,13-epoxy-tylozínu, konkrétne 10,11-dihydro-12,13-epoxy-tylozín a 10,11-dihydro-12,13-epoxy-oxím-tylozínu, a ich príprava. Uvedené deriváty sa pripravujú z nenasýtených derivátov 12,13-epoxy-tylozínu hydrogenáciou a následnou oximáciou alebo priamou oximáciou.

Puzdro, spôsob jeho výroby a zmes na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2368

Dátum: 09.09.2002

Autor: Prat Urreiztieta Jaime

MPK: B22C 9/00, B22D 7/00

Značky: výroby, výrobu, puzdro, spôsob

Text:

...známe exotermické puzdrá na báze piesku,široko využívané v zlievarňach tvárnej zliatiny. Zmes pre tieto puzdrá na báze piesku s vysokou. hustotou obsahuje väčšie množstvo hliníka, a to tak, aby množstvo produkovaného tepla bolo veľmi vysoké. Toto teplo je nevyhnutné na zvýšenie teploty puzdra na báze piesku pred výhodným ovplyvňovaním0007 V roku 1997 bola vyvinutá technológia bez vláknitých puzdier, prinášajúca novú alternatívuPatentová...

Insekticídne hnojivové zmesi a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282571

Dátum: 06.09.2002

Autori: Schütte Manfred-heinrich, Baron Gerhard

MPK: A01N 25/34, A01N 25/12, A01N 51/00...

Značky: zmesí, spôsob, výroby, insekticídne, hnojivové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tvarovo stabilné zmesi, ktoré obsahujú aspoň jednu zlúčeninu vzorca (I), spôsob výroby uvedených zmesí a ich použitie.

Spôsob výroby skrine obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282553

Dátum: 06.09.2002

Autori: Altes Balana Josep Ma, Kroebl Nieto Rodolfo

MPK: B23K 35/26, H05K 3/28, H05K 1/03...

Značky: skříně, výroby, spôsob, obsluhy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby skrine obsluhy a jej častí, pri ktorom sú najskôr zhotovené čapy, pripravené prívodné káble a polotovary dosiek s tlačenými obvodmi, pričom na dosky s tlačenými obvodmi sú prispájkované jednotlivé súčasti, potom sú dosky s tlačenými obvodmi podrobené operácii konečnej úpravy, v priebehu ktorej sú vybavené náterom, potom nasleduje kompletizácia skrine obsluhy. Operácia spájkovania dosiek s tlačenými obvodmi sa uskutočňuje...

Spôsob výroby za studena lisovaných brikiet obsahujúcich železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282552

Dátum: 06.09.2002

Autori: Schrey Günter, Kopper Klaus, Katzensteiner Karl, Tessmer Gero

MPK: C22B 1/242

Značky: výroby, lisovaných, brikiet, obsahujúcich, spôsob, studena, železo

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe za studena lisovaných brikiet obsahujúcich železo z hutnej odpadovej látky obsahujúcej železo, zmiešanej so spojivom sa na dosiahnutie vysokej pevnosti brikiet a kvôli dosiahnutiu takmer úplnej redukovateľnosti magnetitickej hutnej odpadovej látky (1), ako okovín, sa táto magnetitická hutná odpadová látka (1), ako okoviny, mieša s hematitickou jemnou látkou (50) pri tvorbe vrstvy (10) pozostávajúcej z častíc (5) hematitickej pevnej...

Spôsob výroby vodoodpudivej aramidovej tkaniny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 724

Dátum: 06.09.2002

Autori: Ven Van De Henk, Böttger Christian Kurt, Stolze Kurt Rainer, Hartert Rüdiger, Jager Jan, Akker Peter Gerard

MPK: D06M 23/00, F41H 1/00, D06M 15/21...

Značky: aramidovej, použitie, vodoodpudivej, spôsob, tkaniny, výroby

Text:

...prostriedku nastriekať na aramidovú priadzu. Taktiež je možné fonnuláciu vodoodpudivého prostriedku aplikovat na priadzu pomocou čerpadla a pomocou kolíkového, štrbinového alebo blokového aplíkátora.Výhodnejšie sa uskutočňuje V kroku b) spôsobu podľa vynálezu aplikácia vedením aramidovej priadze cez valec, ktorý sa ponára do kúpeľa obsahujúceho vodnú emulziu vodoodpudivého prostriedku, pričom emulzia má teplotu V rozmedzí od 15 do 35...

Spôsob výroby imunosupresíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6736

Dátum: 29.08.2002

Autori: Poornaprajna Acharya, Ganesh Sambasivam, Sreenilayam Gopeekrishnan

MPK: C07D 307/00

Značky: spôsob, výroby, imunosupresíva

Text:

...reakciou s dibenzylamínom.0013 Sodná soľ C 2 až C 10 kyseliny karboxylovej je vybraná z acetátu sodného, 2 ~etylhexanoátu sodného alebo kaprylátu sodného.0014 Zlúčenina vzorca I je konvertovaná na svoju amónnu soľ pôsobením amoniaku. Amónna soľ vzorca I je podrobená reakcii s acetátom sodným alebo s 2-etylhexanoátom sodným alebo kaprylátom sodným, aby sme dostali sodnú soľ zlúčeniny vzorca ľ.0015 Nasledujúce príklady ďalej ilustrujú...

Zloženie ocele s veľmi vysokou pevnosťou, spôsob výroby výrobku z takejto ocele a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1550

Dátum: 28.08.2002

Autori: Vandeputte Sven, Mesplont Christophe, Jacobs Sigrid

MPK: C22C 38/04, C21D 8/02, C22C 38/02...

Značky: výrobků, týmto, vyrobený, výrobok, spôsobom, výroby, spôsob, ocele, zloženie, vysokou, pevnosťou, velmi, takejto

Text:

...že meď veľmi zhoršuje húževnatosť teplom ovplyvnenejoblasti po zváraní a preto zhoršuje zvárateľnosť. Je to tiežčasto spojené s problémami krehkostí za tepla.0005 Dokument EP 0019193 opisuje spôsob výroby dvojfázovej ocele, obsahujúcej hlavne jemnozrnný ferit s V ňom rozptýlenými zrnami martenzitu. Zloženie obsahuje 0,05 až 0,2 C, 0,5 až 2,0 Si, 0,5 až 1,5 Mn, 0 až 1,5 Cr, 0 až 0,15 V, 0 až 0,15 Mo, 0 až 0,04 Ti, 0 až 0,02 Nb....

Spôsob výroby izolačných dosiek a zmes spojív na tieto dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9033

Dátum: 22.08.2002

Autor: Suren Josef

MPK: C04B 35/00, C08K 5/20, C08J 5/10...

Značky: spôsob, dosky, izolačných, výroby, tieto, dosiek, spojív

Text:

...a nesubstituovanými amidmi mastných kyselín sú predovšetkým opísané ako spojivá pre piesok pri výrobe foriem v odbore zlievárenstva JP A 60111734 ( C.A. 103 182359 ) alebo JP A 57209741 (C.A.98 165573 ).0012 Pri jednej skúške o vplyve aditív na schopnost tečenia a0013 Pri spôsobe podľa vynálezu sa pridávajú produkty zo skupiny amidov mastných kyselín alebo substituovaných amidov mastných kyselín v množstve 1 až 10 hmotn., s...

Mikrobicídna a algicídna kompozícia, mikrobicídny a algicídny spôsob ošetrenia vodného systému a spôsob výroby mikrobicídnej a algicídnej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16

Dátum: 21.08.2002

Autori: Morita, Nagai, Uchida, Tsuneki

MPK: A01N 59/02

Značky: kompozície, mikrobicídnej, vodného, kompozícia, algicídna, mikrobicídny, ošetrenia, výroby, algicídny, spôsob, systému, algicídnej, mikrobicídna

Text:

...reakciou sulfámovej kyseliny alebo jej soli a oxidačného činidla na báze chlóru) a aktívneho donora chlóru (príklad l. nárok l a stlpec 4. ríadky 14-23). Golton a kol. (US-B-3,749.672) a Rutkiewtic (USB-3.767.586) publikoval prípravu stabilných vodných systémov obsahujúcich N vodíkovú zlúčeninu a brómnan. chlórnan v rovnováhe so zodpovedajúcott N halogénovou zlúčeninou alebo zlúčeninami, pričom stabilita je dosiahnutá začlenenim pufra,...