Patenty so značkou «výroby»

Strana 61

Spôsob výroby produktu na báze minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282871

Dátum: 05.12.2002

Autori: Husemoen Thor, Cuypers Jean Marie Wilhelmus, Huijs Mathijs Johannus Anthonius Maria

MPK: C03C 25/10

Značky: minerálnej, spôsob, báze, produktů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby produktu na báze minerálnej vlny, ktorý zahrnuje: i) prípravu vodného prostriedku obsahujúceho fenolformaldehydovú živicu, kde fenol a formaldehyd sú v molárnom pomere 1 : 2,8 až 1 : 6, amoniak a cukrový prostriedok, ii) nanášanie prostriedku na minerálnu vlnu a iii) vytvrdenie minerálnej vlny za vytvorenia produktu.

Spôsob výroby zmesi ochranných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16300

Dátum: 03.12.2002

Autori: Haas Burkhard, Miklos Ernst

MPK: B01J 19/14, B23K 35/38

Značky: spôsob, výroby, ochranných, zmesí, plynov

Text:

...spôsobe sa NOrozpúšťa v kvapalnom argóne a potom sa tento roztok odparuje spotrebiteľom plynu.Príprava dopovaných zmesí ochranných plynov nie je však uspokojivo riešená z technického a praktického hľadiska. Najmä neexistuje žiadny jednoduchý a nekomplikovaný postup, ktorý v sebe spája výhody plynúce z použitia dodávky kvapalného argónu, svýhodami, ktore poskytuje prídavok dopujúceho plynu. Dôležitý je však nielen praktický výrobný postup...

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282924

Dátum: 02.12.2002

Autori: Müller Frank, Becher Frank, Koch Reinhard

MPK: B65D 75/26

Značky: spôsob, bezpečný, látkou, náplast, výroby, účinnou

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

Hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu, spôsob jej výroby, použitie a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282922

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ogilvie Ronald James, Harding Valerie Denise, Macrae Ross James

MPK: A61K 31/40, C07D 403/06

Značky: prostriedok, báze, výroby, použitie, farmaceutický, spôsob, 3-(n-metyl-2(r)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1h-indolu, hydrobromidová

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinylmetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu vzorca (I). Farmaceutický prostriedok obsahujúci kryštalickú alfa-polymorfnú formu uvedenej soli a jej použitie na výrobu liečiva na kuratívne alebo profylaktické liečenie chorobných stavov, pri ktorých je indikovaný selektívny agonista 5-HT1 receptora. Takým chorobným stavom je napríklad migréna. Tiež je opísaný spôsob výroby alfa-formy zlúčeniny...

Tesnenie na motorové vozidlá, spôsob jeho výroby a tvarovacia forma na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282885

Dátum: 02.12.2002

Autori: Hill Alistair, Buchholz Hans-volker, Kirchmann Günter

MPK: B60J 10/08, B60R 13/06

Značky: tvarovacia, spôsob, spôsobu, forma, tesnenie, vykonávanie, motorové, vozidla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie (1) na motorové vozidlá s elastickým tvarovaným tesnením (19) s prerušeniami, cez ktoré prechádzajú do kotviaceho otvoru (28) karosérie spony (16) spevňujúcej lišty (11) zhotovenej z plastu v jednom kuse so sponami (17), pričom spevňujúca lišta (11) je pevne spojená s tvarovým tesnením. Tvarové tesnenie (19) sa v tvarovacej forme (2) formuje a navulkanizováva na spevňujúcu lištu (11) vopred vloženú do tvarovacej formy (2). Tvarovacia...

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu, spôsob jej výroby, viacvrstvové termotmeliace fólie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282881

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wilkin Mathieu, Deblauwe Veerle, Mikielski Raymond

MPK: B32B 27/32, C08L 23/16, C09J 123/16...

Značky: výroby, termotmeliace, kompozícia, spôsob, použitie, fólie, báze, kopolymérov, statistických, propylenu, viacvrstvové

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu obsahujúca: 68 až 80 hmotn. % kopolyméru A, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 12 až 20 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 0 až 2 % hmotnostné jednotiek od etylénu, a 32 až 20 % hmotn. kopolyméru B, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 0 až 15 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 1 až 8 % hmotnostných jednotiek odvodených...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282876

Dátum: 02.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: výroby, zariadenie, umělého, vykonávanie, sněhu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu umelého snehu obsahuje držiak (1) v tvare lievika, ktorý má pri vstupnom konci ventilátor (2) prispôsobený na poskytovanie prúdu (3) vzduchu cez uvedený držiak (1) a pri svojom výstupnom konci rozprašujúci prstenec (5) rozprašujúcich dýz (6) pripevnených tesne k čelnému kužeľu (4) stroja, a najmenej tri vodné prstence (7) vodných rozdeľovacích dýz (8) usporiadaných na vystrekovanie clony vodných kvapiek (12) do prúdu (3)...

Spôsob výroby medenej fólie, medená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282866

Dátum: 02.12.2002

Autori: Otsuka Hideo, Streel Michel, Wolski Adam, Suzuki Akitoshi

MPK: C25D 1/04

Značky: fólie, medenej, fólia, spôsob, výroby, použitie, medená

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby medenej fólie elektrolýzou obsahuje kroky prechodu elektrolytu obsahujúceho 3-merkapto 1-propánsulfonát a stopy chloridových iónov zariadením obsahujúcim anódu a katódu priechodu elektrického prúdu obidvoma elektródami na ukladanie medi na povrch katódy, pričom elektrolyt ďalej obsahuje vysokomolekulárny polysacharid. Matná strana medenej fólie získanej uvedeným spôsobom má drsnosť povrchu Rz, ktorá je v podstate rovnaká alebo...

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: B01J 20/30, B01J 20/28, C08J 3/12...

Značky: spôsob, výroby, částice, použitie

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Spangenberg Jürgen, Uecker Arwed, Latz Wilhelm

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: prúdové, klzného, spôsob, kontaktů, hustoty, súčiastky, stredne, vysoké, výroby

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Spôsob výroby plastov vystužených sklenenými alebo uhlíkovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4175

Dátum: 27.11.2002

Autor: Lauridsen Keld

MPK: B29C 70/04

Značky: uhlíkovými, skleněnými, plastov, výroby, vláknami, spôsob, vystužených

Text:

...uno ako vrsva na odobraie prebytočnej živice počas výrobného procesu, ktore zostava z tepla spájanych umelých vlákien, pričom najmenej jedna strana runa má spevnený povrch s menšou veľkosťou porov v porovnani 5 ostatnými velkostami porov runa. Toto runo má rad výhod. Môže sa používaťako v odstredivom spôsobe, tak aj vo vakuovom spôsobe na vyrobuplastov vystužených sklenenými alebo uhlikovými vláknami. Ukázalo sa, že rúna podľa vynálezu...

Výrobok z umelých minerálnych vlákien a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282859

Dátum: 26.11.2002

Autori: Rasmussen Svend Grove, Christensen Vermund Rust, Jensen Soren Lund, Guldberg Marianne

MPK: C03C 13/00

Značky: minerálnych, výroby, spôsob, vlákien, umělých, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok z umelých minerálnych vlákien je vytvorený zo zmesi oxidov, ktoré majú hmotnostné zloženie: 36 až 55 % SiO2, 15 až 30 % Al2O3, 3 až 30 % CaO, 5 až 20 % MgO, 4 až 15 % FeO, 1 až 12 % Na2O + K2O, do 6 % TiO2 a do 15 % iných prvkov, pričom pomer Si4+ k Si4+ + Al3+ v zmesi oxidov je do 0,67, viskozita zmesi oxidov pri teplote likvidu je vyššia ako 30 Pa.s a teplota likvidu zmesi oxidov je do 1300 °C, rýchlosť rozpúšťania minerálnych vlákien...

Spôsob výroby D-pantotenátu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 282858

Dátum: 26.11.2002

Autori: Shibutani Kosaku, Yada Hideo, Nishimura Sunao, Matsumoto Junichi, Miki Hiroshi

MPK: C12P 13/02, C07C 235/08

Značky: vápenatého, výroby, d-pantotenátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, ktorý pozostáva z oddelenia nerozpustných tuhých látok z fermentačného média mikroorganizmov produkujúcich kyselinu D-pantoténovú z odfarbenia fermentačného média aktívnym uhlím na získanie roztoku obsahujúceho kyselinu D-pantoténovú z úpravy pH roztoku obsahujúceho kyselinu D-pantoténovú na hodnotu pH 1 až 5 z uvedenia tohto roztoku do kontaktu s granulovaným aktívnym uhlím uloženým najmenej v dvoch kolónach sériovo...

Vedenie uhlíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3550

Dátum: 25.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: výroby, uhlíkov, spôsob, vedenie

Text:

...kief. Ak by sa príslušné vrstvy z polytetrafluóretylénu nanášali napríklad rozprašovaním, poskytli by sa tak sice tenšie vrstvy, tie však nemajú mechanickú pevnosť V takomrozsahu, aby bolo použitie v držiakoch uhlíkových kiefZ dokumentu US 3,983,432 je známy držiak uhlíkových kief,ktorý má plastovú nosnú platňu, v ktorej sú vložené kovovéV dokumente EP O 547 437 A 2 je opisovaná vodiaca trubka uhlíkovej kefy pozostávajúca 2 mosadzného...

Deriváty chinoxalíndiónu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 282851

Dátum: 22.11.2002

Autori: Turski Lechoslaw, Huth Andreas

MPK: C07D 241/44, A61K 31/66, A61K 31/495...

Značky: použitie, deriváty, spôsob, liečivách, výroby, chinoxalíndiónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové deriváty chinoxalíndiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách.

Spôsob výroby solí 4-oxoimidazolínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282845

Dátum: 22.11.2002

Autor: Jackson Barry

MPK: C07D 233/70

Značky: 4-oxoimidazolínia, solí, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Soli 4-oxoimidazolínia všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 buď nezávisle od seba znamenajú C1-10-alkyl, C2-10-alkenyl, C3-7-cykloalkyl alebo prípadne substituovaný aryl, arylalkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl alebo R1 a R2 spolu so spojujúcim atómom uhlíka tvoria troj- až sedemčlenný nasýtený alebo nenasýtený karbocyklický alebo heterocyklický kruh, R3 je C1-10-alkylskupina, C2-10-alkenylskupina, C3-7-cykloalkylskupina, arylskupina,...

Amidy kyseliny alkoxyiminooctovej, spôsob ich výroby, ich použitie a prostriedok na hubenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282830

Dátum: 22.11.2002

Autori: Seitz Thomas, Stenzel Klaus, Hänssler Gerd

MPK: A01N 37/00, C07D 307/02, C07C 251/48...

Značky: prostriedok, škodcov, spôsob, alkoxyiminooctovej, kyseliny, hubenie, použitie, amidy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú priamu alkylénovú skupinu, Q znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry, R1 znamená prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, cykloalkylénovú skupinu, arylovú skupinu alebo heterocyklylovú skupinu, R2 a R3 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú alebo cykloalkylovú skupinu a R4 znamená prípadne...

Farmaceutický prípravok obsahujúci aktivátory plazminogénu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282827

Dátum: 22.11.2002

Autori: Fischer Stephan, Kohnert Ulrich, Markl Hans-jörg, Woog Heinrich

MPK: A61K 47/26, A61K 47/18, A61K 38/49...

Značky: plazminogénu, spôsob, prípravok, výroby, aktivátory, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané farmaceutické prípravky obsahujúce aktivátory plazminogénu a sacharid vybraný z monosacharidov alebo disacharidov, kyselinu trans-4-(aminometyl)cyklohexánkarboxylovú ako jedinú aminokyselinu a prípadne pufer, pričom citrát je ako pufer vylúčený. Prípravky sú vo forme lyofilizátov alebo vodných injekčných alebo infúznych roztokov s hodnotou pH 5,5 až 6,5. Ďalej je opísaný spôsob výroby uvedených prípravkov.

Spôsob výroby povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 103

Dátum: 21.11.2002

Autori: Streit Jürgen, Raab Dieter, Auer Heinz-jochen, Krall Stefan, Belik Pavel, Desch Wolfram, Scholl Sybille

MPK: B05D 3/04, C09D 4/06, B05D 3/12...

Značky: výroby, spôsob, povlakov

Text:

...ohrozenia zdravia. I keď sa pomocou použitia tejto reaktívnej živice už môžu získať povlaky s vhodnými užitočnými vlastnosťami, technikavyžaduje pre mnoho oblastí využitia povlaky s vyšším podielomspektrum vlastnosti povlakov cielene prispôsobovať podľaSo zreteľom k doterajšiemu stavu techniky je teda úlohou predloženého vynálezu poskytnúť spôsob nanášania povlaku na plochu, ktorý ďalej minimalizuje ohrozenie zdravia pri nanášaní...

Zariadenie a postup výroby respiračného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2268

Dátum: 20.11.2002

Autori: Friberg Harri, Däscher Jakob

MPK: A61M 16/08, A61M 16/10, B01D 53/26...

Značky: vzduchu, zariadenie, postup, respiračného, výroby

Text:

...problém odvlhčovania čiastočne vyriešili vďaka mechanickým odlučovačom s mikrofiltrom, prostredníctvom prehrievania vzduchu teplom alebo pomocouchemických systémov sušenia (napr. soľou).US 4080103 predstavuje prenosný vzduchový kompresorový systém pre respirátor, ktorý je poháňaný energetickým zdrojom. Systém je vybavený množstvom kompresorov. Každý kompresor disponuje ventilátorom, aby umožnil prúdenie vzduchu kompresorom a ma výstup pre...

Opuzdrený izolačný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 652

Dátum: 19.11.2002

Autori: Corteil Philippe, Vantilt Pierre

MPK: B32B 3/04, E04B 1/78, B32B 5/22...

Značky: izolačný, výrobok, opuzdrený, výroby, spôsob

Text:

...boli vyriešené podľa vynálezu opuzdreným výrobkom typu opísaného V úvode, V ktorom druhý krycí prostriedok je zároveň spojený s druhým hlavným povrchom. Tým,že prvý krycí prostriedok v tvare pásu je pevne pripojený k prvému hlavnému. povrchu vláknitej podložky a že druhý krycí prostriedok je pevne pripojený k druhému hlavnému povrchu atiež ku krajným častiam prvého hlavného povrchu, má tentovýrobok výbornú mechanickú odolnosť proti...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282819

Dátum: 18.11.2002

Autori: Hohn Wolfgang, Greissinger Dieter, Friedrich Heinz, Polzer Wolfgang, Binder Wolfram, Lotter Hermann, Hertz Ulrich, Dahm Franz-ludwig

MPK: A23K 1/17, A23K 1/16

Značky: spôsob, prísada, použitia, zvieratá, báze, fermentačnej, výroby, břečky, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prísada do krmiva pre zvieratá, ktorá je tvorená výstavbovým granulátom a fermentačný produkt je obsiahnutý minimálne v množstve 33 % hmotn., pričom 70 % hmotn. granulátu má veľkosť zrna menšiu ako 2 mm. Opisuje sa aj spôsob výroby tejto prísady, pri ktorom sa fermentácia uskutočňuje pri teplote medzi 30 °C až 40 °C, hodnote pH fermentačného média medzi 6,0 až 8,0 a fermentačná brečka sa prípadne po odstránení časti obsahových látok...

Spôsob výroby boridových vrstiev na povrchy kovových materiálov odolných proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282806

Dátum: 15.11.2002

Autori: Hunger Hans-jörg, Trute Gerhard, Löbig Gunter

MPK: C23C 16/28

Značky: povrchy, kovových, odolných, proti, výroby, vrstiev, oteru, spôsob, materiálov, boridových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby boridových vrstiev na povrchu kovových materiálov odolných proti oteru, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako nosič bóru zmieša aspoň jeden halogenid bóru zvolený zo skupiny zahrnujúcej fluorid boritý, bromid boritý a jodid boritý s vodíkom a prípadne s argónom a/alebo dusíkom na prípravu reakčného plynu, ktorý obsahuje 1 až 35 % objemových halogenidu bóru a takto získaná zmes sa pomocou plazmového výboja tak...

Zlúčeniny antagonizujúce tachykinínové receptory pre morfolín a tiomorfolín, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282800

Dátum: 15.11.2002

Autori: Mills Sander, Maccoss Malcolm, Finke Paul, Hale Jeffrey, Shah Shrenik, Harrison Timothy, Chambers Mark Stuart, Dorn Conrad, Williams Brian John, Ladduwahetty Tamara

MPK: C07D 265/32, C07D 279/12, C07D 413/04...

Značky: obsahom, spôsob, tachykinínové, farmaceutické, použitie, výroby, tiomorfolín, prostriedky, zlúčeniny, antagonizujúce, morfolín, receptory

Zhrnutie / Anotácia:

Morfolínové zlúčeniny antagonizujúce tachykinínové receptory vzorca (IA), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky je možné použiť na antagonizáciu neurokinínov v mieste ich receptorov a vo forme farmaceutických prostriedkov ich použiť na liečenie zápalových ochorení, bolestivých stavov, astmy, migrény, rôznych neuropatií a neuralgií, cystickej fibrózy a zvracania u cicavcov vrátane človeka. Niektoré z...

Spôsob výroby elektroplechu s neorientovaným zrnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 155

Dátum: 14.11.2002

Autori: Wuppermann Carl-dieter, Fischer Olaf, Schneider Jürgen, Friedrich Karl Ernst, Rasim Wolfgang

MPK: C21D 8/12

Značky: zrnom, neorientovaným, elektroplechu, spôsob, výroby

Text:

...(2000) č. 2, s. 61 ~ 68. Obvykle hrúbky pásovej ocele valcovanej za tepla sú pri tom 2 1,8 mm.Úlohou vynálezu bolo vytvorenie spôsobu menej nákladnej výroby elektroplechu alebo pásu elektrotechnickej oceleTáto úloha sa rieši na základe vyššie objasneného stavu techniky prostredníctvom spôsobu výroby elektroplechu alebopásu elektrotechnickej ocele s neorientovaným zrnom, valcovaného za studena, s výslednou hrúbkou S 0,75 mm, ktorýzahŕňa...

Spôsob výroby ovíjacej pásky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282816

Dátum: 12.11.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: B29C 47/32, B29D 29/00, B29C 53/78...

Značky: spôsobu, vykonávanie, pásky, zariadenie, ovíjacej, výroby, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby ovíjacej pásky s tvarom prierezu, ktorý sa líši od pravouhlého tvaru, z plastu odolného proti vysokým teplotám, schopného sintrovania, sa plast tvaruje pretláčaním pasty a nasledujúcim vyvalcovaním pretlačeného povrazca za vytvorenia pásu materiálu (1). Pás materiálu (1) so šírkou, ktorá zodpovedá minimálne dvojnásobku požadovanej šírky hotovej ovíjacej pásky, sa kontinuálne delí v pozdĺžnom smere vytláčacím delením a súčasne...

Spôsob výroby metylénmočoviny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282814

Dátum: 12.11.2002

Autor: Teren Ján

MPK: C07C 273/00

Značky: metylénmočoviny, zariadenie, tohto, spôsob, vykonávanie, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby metylénmočoviny reakciou metanalu (HCOH) s močovinou (CO(NH2)2) v dvoch reakčných stupňoch. V prvom stupni výroby sa pripraví kvapalný medziprodukt, a to tak, že v reakčnom prostredí pripadá 2 až 6 hmotn. dielov močoviny na hmotový diel metanalu, pričom reakčná zmes obsahuje tiež 16 až 44 hmotn. dielov vody. Pred reakciou, v priebehu nej alebo ihneď po reakcii sa pH reakčnej zmesi upraví na hodnotu 4 až 12,5, pričom na...

Spôsob výroby kolorimetra na farebnicový valec tlačiarenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282807

Dátum: 12.11.2002

Autor: Bruni Hanspeter

MPK: B41F 31/04

Značky: kolorimetra, stroja, tlačiarenského, válec, výroby, spôsob, farebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kolorimetra (10) na farebnicový valec tlačiarenského stroja z aspoň 2 mm hrubej kovovej dosky. Vyrobia sa paralelné štrbiny (18), ktoré sa rozprestierajú od pracovnej hrany kolorimetra (10) ponad jednu časť šírky dosky a vytvárajú sa lamely (24) v šírke farebného pásma. Najskôr sa v šírke farebného pásma vyhĺbia v príslušných odstupoch, vychádzajúc z pracovnej hrany, plytké končiace paralelné priečne drážky (16) z...

Betonárska oceľ valcovaná za studena a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282802

Dátum: 12.11.2002

Autori: Brodmeier Jürgen, Farthmann Hans, Muller Klaus, Scherl Peter, Schwarzkopf Michael, Russwurm Dieter, Schaefer Frank Jürgen

MPK: B21B 1/16, E04C 5/03

Značky: výroby, oceľ, spôsob, valcovaná, betonárska, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Pri betonárskej oceli vo forme výstužného prúta s kruhovým prierezom, obsahujúceho zavalcované priehlbne (4), sú tieto priehlbne (4) tvorené v rozvinutej povrchovej ploche vystuženého prúta kruhovými oblúkmi s rozdielnymi polomermi zakrivenia, usporiadanými súmerne vzhľadom na os priehlbní. Priehlbne sú zvalcované do povrchu výstužného prúta do konštantnej hĺbky a sú po obvode ohraničené strmými bokmi (10). Tým sú dosiahnuté aj s malými...

Spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282789

Dátum: 12.11.2002

Autori: Desmond Richard, Tillyer Richard, Dolling Ulf, Tschaen David, Marcune Ben

MPK: C07D 307/58, C07C 69/614

Značky: medziprodukt, zlúčenín, spôsob, výroby, fenylheterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky je možné použiť ako účinné inhibítory cyklooxygenázy-2, to znamená, že ide o látky, ktoré majú protizápalovú, analgetickú a antipyretickú účinnosť, okrem toho spôsobujú inhibíciu maternicových sťahov, ktoré boli vyvolané pôsobením hormónov, a inhibíciu niektorých typov zhubného bujnenia.

2-(Iminometyl)aminofenylové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282773

Dátum: 12.11.2002

Autori: Chabrier De Lassauniere Pierre-etienne, Auguet Michel, Auvin Serge, Bigg Dennis

MPK: A61K 31/49, A61K 31/38, A61K 31/50...

Značky: obsahom, použitie, spôsob, farmaceutický, deriváty, výroby, 2-(iminometyl)aminofenylové, prostriedok, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú určené v patentových nárokoch, spôsob ich výroby, ich použitia ako liečiv a farmaceutických prostriedkov obsahujúcich tieto látky a medziprodukty všeobecného vzorca II(A) na výrobu zlúčenín všeobecného vzorca (I).

Spôsob výroby v podstate enantiomérne čistého N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282782

Dátum: 11.11.2002

Autori: Wallis Christopher John, Dawson Michael John, Mahmoudian Mahmoud

MPK: C12P 13/00, C12P 41/00, C07D 209/52...

Značky: spôsob, výroby, n-chráněného, enantiomérne, čistého, 1r,4s)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu, podstatě

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby v podstate čistého N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu vzorca (IV), kde P je aktivačná a ochranná skupina, v ktorom sa na racemickú zmes N-chráneného (1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-ónu pôsobí acylázovým enzýmom a nezreagovaný enantiomér vzorca (IV) sa izoluje z reakčnej zmesi bežnými spôsobmi.

Spôsob výroby polyamidových filamentov s nízkou zrážavosťou a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282774

Dátum: 11.11.2002

Autori: Kent George Michael, Armen Ardy

MPK: D01D 5/16, D01D 5/092, D01D 5/088...

Značky: spôsob, vykonávanie, filamentov, zrážavosťou, výroby, zariadenie, nízkou, polyamidových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby polyamidových filamentov s nízkou zrážavosťou, s vysokou kryštalinitou a s vysokým obsahom kryštálov alfa sa tavenina kontinuálne zvlákňuje, filamenty sa ochladia, apretujú a tepelne spracovávajú v parnej a tepelnej jednotke pred dĺžením a prípadným tvarovaním. Parná a tepelná jednotka zahrnuje parný box (6), prvú stupňovú galetu (5) a druhú stupňovú galetu (7).

Bezšvové kapsuly, spôsob ich výroby a zariadenie na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282772

Dátum: 11.11.2002

Autori: Glenn Blake, Kiefer Jesse

MPK: B01J 2/04, B01J 13/04, B01J 2/06...

Značky: výrobu, kapsuly, výroby, zariadenie, spôsob, bezšvové

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka bezšvových kapsúl zahŕňajúcich obalový materiál zapuzdrujúci materiál jadra, naplnený vnútri, pričom obalový materiál je tvorený sacharidom v sklovitom stave, a spôsobu a zariadenia na výrobu bezšvových kapsúl.

Aminokyselinová prísada do krmiva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282763

Dátum: 08.11.2002

Autori: Hisashi Osada, Hisao Ito, Toshihiko Ishiguri, Kazuhiko Mori

MPK: A23K 1/16

Značky: krmiva, prísada, spôsob, výroby, aminokyselinová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je aminokyselinová prísada do krmiva, ktorá zabraňuje tvorbe konglomerátov, založená na fermentačnom zákvase, vytvorená pridaním a miešaním granulovanej prísady do krmiva, pričom obsahuje najmä aminokyseliny, ktoré majú od 80 do 95 % granúl s veľkosťou častíc od 0,3 mm do 5,0 mm a od 0,1 do 5 % jemných častíc prostriedku na zabránenie tvorby konglomerátu. Prísada do krmiva vytvorená zmiešaním granulovanej prísady do krmiva, obsahujúcej...

Deriváty 4-hydroxyfenylalkánových kyselín, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282753

Dátum: 08.11.2002

Autori: Brackeen Marcus, Deaton David Norman, Henke Brad Richard, O‘callaghan John Mark, Boswell Grady Evan, Willson Timothy Mark, Sharp Matthew Jude, Káldor István, Collins Jon Loren, Erickson Greg Alan, Cobb Jeffrey Edmond, Mook Robert Anthony

MPK: C07C 229/36, C07C 235/30, A61K 31/42...

Značky: obsahom, deriváty, spôsob, prostriedok, 4-hydroxyfenylalkánových, kyselin, použitie, farmaceutický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), kde A predstavuje: i) fenyl prípadne substituovaný jedným alebo viacerými nasledujúcimi substituentmi: atóm halogénu, C1-6alkyl, C1-3alkoxy, C1-3-fluóralkoxy, nitril, alebo -NR7R8, kde R7 a R8 sú nezávisle atóm vodíka alebo C1-3alkyl ii) 5- alebo 6-členná heterocyklická skupina obsahujúca aspoň jeden heteroatóm zvolený zo súboru kyslík, dusík, síra iii) fúzovaný bicyklický kruh a, v ktorom kruh C znamená heterocyklickú...

Benzoylguanidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282751

Dátum: 08.11.2002

Autori: Eickmeier Christian, Bürger Erich, Roos Otto

MPK: A61K 31/495, C07D 295/14, C07D 207/40...

Značky: deriváty, spôsob, benzoylguanidínové, prostriedok, výroby, použitie, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzoylguanidínové deriváty všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie pri výrobe farmaceutických prípravkov na liečenie ischémie.

Spôsob výroby spicového kolesa pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3688

Dátum: 08.11.2002

Autori: Meggiolan Mario, Passarotto Maurizio

MPK: B60B 1/00, B60B 21/00

Značky: výroby, kolesa, bicykle, spôsob, spicového

Text:

...nie sú také ráfiky vhodne pre bezdušové pneumatiky, pretože pripojovací kanál pneumatiky nie je vďaka vyššie uvedeným prístupovýrn0012 Spis DE 44 44 044 A 1 podobne zverejňuje ráñk, kde je väčšie množstvo prístupových otvorov, každý s príslušným pripevňovacím lôžkom spice, vytvorené v postranných plocháchna záber čeľustí brzdy.0013 Na zabránenie uvedeným nedostatkom a na poskytnutie ráfika, v ktorom má homý mostík len otvor pre nafukovací...

Spôsob výroby epoxidovaných polyalkenylénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 481

Dátum: 07.11.2002

Autori: Denkinger Peter, Freitag Werner, Andrejewski Werner, Berlineanu Andreas, Ondruschka Bernd, Ortelt Martina, Scholz Peter

MPK: C08C 19/00

Značky: výroby, spôsob, polyalkenylénov, epoxidovaných

Text:

...procesu, a tým sa minimalizujú náklady na premývanie a vyrábaÚlohou vynálezu bolo tiež nájdenie obzvlášť účinnýchkatalyzátorov na použitie pri spôsoboch epoxidácie.Predmetom vynálezu je spôsob výroby epoxidovaných polyalkenylénov, ktoré majú priemernú molovú hmotnosť 500 až 50 000 g/mol a obsah epoxidového kyslíka l až 25 hmotn.,reakciou s 15 až 90 roztokom peroxidu vodíka a karboxylovými kyselinami s 1 až 3 atómami uhlíka v...

Spôsob výroby vnútorného vybavenia automobilu rôznych úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1359

Dátum: 06.11.2002

Autori: Peters Arnis, Rink Kevin, Weinstock Dan

MPK: B29C 45/14

Značky: automobilů, vybavenia, spôsob, vnútorného, rôznych, výroby, úrovní

Text:

...To znamená, že nástroje, lisovnice, lisovacie stroje,vstrekovacie formy atď. musia byť samostatne nakupované navýrobu každého dielu pre každú úroveň takého dielu.Okrem toho musia byť najímaní zamestnanci na výrobu dielov vnútorného vybavenia rôznych úrovní, pričom každý diel vnútorného vybavenia príslušnej úrovne musi byť samostatneVšetky také vybavenia a práce zvyšujú náklady na výrobudielu vnútorného vybavenia každej úrovne.0005...