Patenty so značkou «výroby»

Strana 34

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Grohe Klaus, Metzger Karl Georg, Philipps Thomas, Schenke Thomas, Krebs Andreas, Endermann Rainer, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Haller Ingo

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: tieto, použitie, obsahujúce, výroby, látky, naftyridónkarboxylovej, deriváty, čisté, spôsob, enantiomérne, liečivá, chinolónkarboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Nakamatsu Tsuyoshi, Sugimoto Masakazu, Hayakawa Atsushi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 15/52, C12P 13/00, C12N 1/21...

Značky: l-lyzínu, autonomně, bakterie, výroby, reprodukovaná, rekombinantná, koryneformnej, spôsob, baktéria, buňkách, koryneformná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Spôsob výroby viacvrstvových náterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12080

Dátum: 14.06.2006

Autori: Brunner Marcus, Paschmann Volker, Avgenaki Giannoula, Kegel Volker

MPK: B05D 7/14, B05D 5/06

Značky: viacvrstvových, výroby, náterov, spôsob

Text:

...medzi vodou riediteľnýmizákladnými nátermi špecifickými farebnými odtieňmi so špeciálnymefektom, obsahujúcimi zvýšené podiely, napriklad 50 hmotn. alebo viac, sľudových pigmentov (pigmenty so špeciálnym efektom na základe potiahnuté, najmä oxidom kovu potiahnuté sľudy) V pigmentovej zložke. V prípade problémových farebných odtieňov môže UV svetlo prechádzať cez viacvrstvovú náterovú štruktúru,napríklad V rozsahu, presahujúcom špecifikovanú...

Spôsob výroby farmaceuticky prijateľnej soli klavulanovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285138

Dátum: 14.06.2006

Autor: Wagner Helmut

MPK: A61K 31/429, C07D 503/00

Značky: klavulanovej, kyseliny, prijateľnej, spôsob, farmaceutický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby alkalických solí klavulanovej kyseliny vzorca (I) konverziou klavulanovej kyseliny na farmaceuticky prijateľnú soľ klavulanovej kyseliny, ktorý spočíva v tom, že sa konverzia uskutočňuje v n-butanole alebo izobutanole, bližšie v 2-metyl-1-propanole ako rozpúšťadle. Tiež je opísaná draselná soľ klavulanovej kyseliny obsahujúca n-butanol alebo izobutanol.

Spôsob výroby roztierateľnej pečeňovej salámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4343

Dátum: 14.06.2006

Autor: Denker Erwin

MPK: A23L 1/317

Značky: výroby, spôsob, salámy, pečeňovej, roztierateľnej

Text:

...kutri. Finálnyprodukt je potom vyrábaný ohriatím a opätovným ochladením surovej pečeňovej salámy.0010 Prekvapujúco a výhodne sa pri realizácii vynálezu zistilo, že týmto spôsobom vzniká nekoagulovaný (t.j. nenáchylný na nepriaznivü agregáciu), dobre roztierateľný konečný produkt bez toho, aby rnäsove suroviny boli pred spracovaním v kutri vopred tepelne upravené, a beztoho, aby bola potrebná enzymatická úprava, napríklad proteolytickými...

Spôsob výroby a kompozícia farmaceutického výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5154

Dátum: 13.06.2006

Autori: Oliyai Reza, Yang Taiyin, Dahl Terrence, Menning Mark

MPK: A61K 31/513, A61K 31/675, A61K 31/535...

Značky: spôsob, kompozícia, farmaceutického, výrobků, výroby

Text:

...na užívanie pacientmi. Cielom teda bolo pripraviť vysoko koncentrovaný prípravok emtricítabínu a tenofoviru DP, ktorý by znížením množstva pomocných látok v prípravku prispel k celkovému zníženiu velkosti trojkombinačnej tablety. Jednoduché zníženie pomeru pomocnej látkykAFZ amokrá granulácia podľa známeho postupu však pri príprave stabilnejZatiaľ čo literatúra doterajšieho stavu techniky uvádza úspešnú výrobu chemicky stabilných...

Amorfné a nanokryštalické vodiče so skleneným povlakom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285131

Dátum: 12.06.2006

Autori: Ovari Tibor Adrian, Barariu Firuta, Pop Gheorghe, Chiriac Horia

MPK: H01F 1/12

Značky: vodiče, spôsob, povlakom, výroby, amorfné, skleněným, nanokryštalické

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiče pozostávajú z kovového amorfného alebo nanokryštalického jadra s priemerom rádovo 10exp(-6) m v zložení na báze prechodových kovov, polokovov a ďalších prídavných kovov a zo skleneného povlaku s hrúbkou steny rádovou s rovnakou veľkosťou. Vodiče vykazujú vysoké alebo stredné magnetizačné nasýtenie, magnetostrikciu pozitívnu, negatívnu alebo blízku nule a hodnoty koercívneho poľa a magnetickej permeability v závislosti od požadovaného...

Silentblok, spôsob výroby a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8637

Dátum: 08.06.2006

Autor: Morales Arnaez Agustin

MPK: B29C 45/14, B60G 7/00

Značky: výroby, spôsob, silentblok, zariadenie

Text:

...vyššie uvedených komponentov je už opäť dôležitá.0008 Ďalšou inou vlastnosťou, ktorú musi mat zariadenie so silentblokom, je modularita, čo je chápané ako schopnost vytvorit modul, ktorý je integrovaný do systemu, ktoreho súčasť tvori uvedene zariadenie so silentblokom. Zariadenia, zname pristave techniky majú návrh a konštrukciu, ktoré neumožňujúintegráciu do systemu spôsobom, ktorý možno ľahko prispôsobiť pre rôzne systémy, pretože...

Polymérna korková zátka, kompozícia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7645

Dátum: 08.06.2006

Autor: Schmidt Harald Peter

MPK: B65D 39/00, B29C 44/00, B65D 65/00...

Značky: zátka, výroby, polymérna, korková, kompozícia, spôsob

Text:

...80 až 90 kompozicie (hmotn.),zatiaľ čo obsah polyizobutylén sa pohybuje V rozmedzí od 10 do 20 , a kypridlo tvori približne 2 . Pokiaľ sa majú z tejto kompozicie vyrobit korkové zátky V dvoch po sebe idúcich stupňoch, ako je opisané vyššie, potom by sa mal vytlačujúci krok vedúci k vzniku peliet uskutočňovat pri teplote, ktorá je nižšia, než je teplota, pri ktorej sa aktivuje kypridlo, zatiaľ čo proces injekčného utvárania by sa mal...

Rám sedadla vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13144

Dátum: 02.06.2006

Autori: Jones Matthew, Brown Paul

MPK: B21D 39/20, B60N 2/18, B21D 39/06...

Značky: spôsob, sedadla, výroby, vozidla

Text:

...rozsah hodnôt vychýlenía (napr. Scu v grafe zobrazenom na obr. 1 ukazuje hodnoty stability pre sedadlo po jednom opakovaní axiálneho ubíjania tmou), a Sa v grafe ukazuje na hodnoty stability pre sedadlo poviacnásobných opakovaniach axiálneho ubíjania tŕňom).0007 Jednou nevýhodou viacnásobného ubíjania tŕňom je to, že keď je súčasne vykonávané na každej strane otočnej rúrky, je stredová sekcia otočnej rúrky podrobená kompresívnym...

Izolačný odlievací vtok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4767

Dátum: 02.06.2006

Autori: Stöcklein Rolf, Lanver Ulrich, Mekus Eckhard, Kuhlgatz Carsten

MPK: B22D 7/00, B22C 9/00

Značky: výroby, izolačný, odlievací, spôsob

Text:

...ich transparentnosti prestup tepla tepelnýmžiarením keramické duté guľôčky sú však pomerne netransparentné a znižujú tak tento efekt.0011 Prekvapivo sa pritom ukázalo, že izolačný odlievací vtok podľa vynálezu, ktorý je pre proces liatia zapustený vo formovacom piesku, je možné po odliatí zvlášť ľahko a aspoň v podstate bezo zvyšku opät oddeliť od formovacieho piesku. Toto zistenie je zrejme v priamej súvislosti so zvýšenou pevnosťou...

Piperidínové a pyrolidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285127

Dátum: 02.06.2006

Autori: Lo Castro Stephen, Ru Yu, Marquis Robert, Veber Daniel

MPK: A61K 31/445, A61K 31/44, A61K 31/40...

Značky: pyrolidínové, použitie, farmaceutický, deriváty, spôsob, piperidínové, výroby, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínové a pyrolidínové deriváty vzorca (I), kde A je C(O) alebo CH(OH) R1 je skupina vzorca (a), (b), (c) alebo (d) R2 je H, C1-6alkyl voliteľne substituovaný nezávisle jedným alebo dvoma halogénmi, SR, OR, N(R)2, C(O)N(R)2, karbamylom alebo C1-4alkylom, C3-6cykloalkyl-C0-6alkyl, Ar-C0-6alkyl, Het-C0-6alkyl, R5C(O)-, R5C(S)-, R5SO2-, R5OC(O)-, R5R'NC(O)-, R5R'NC(S)-, R'HNCH(R')C(O)-, R5OC(O)NR'CH(R')C(O)-, adamantyl-C(O)- alebo skupina...

Proces výroby želatínového hydrolyzátu s nízkou molekulovou hmotnosťou a želatínových hydrolyzátových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16245

Dátum: 31.05.2006

Autori: Keenan Tom, Babel Wilfried, Dolphin John, Russell Jason

MPK: C08L 89/06, C08H 1/06, C12P 21/06...

Značky: kompozícií, hydrolyzátových, hydrolyzátů, hmotnosťou, nízkou, želatinových, proces, výroby, želatínového, molekulovou

Text:

...oneskorením vlastnej dezintegrácie a rozpustením, čo jepravdepodobne vyskytuje pokiaľ karbonyl obsahujúce zložky v kapsulách, alebo dekompozičné zložky V karbonylových skupinách, reagujú s primárnymi amínmi a dalšími zlúčeninamidusíka v želatíne za vzniku prekriženia.0006 Prekríženie potom zvlášť môže mať priame dôsledky na vlastnosti želatínových kapsúl po dlhšie skladovanie a vystavenie extrémnym teplotám a vlhkosti. Nadbytočné prekríženie...

Spôsob výroby flexibilnej elastomérnej kompozitnej polyuretánovej povrchovej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7999

Dátum: 30.05.2006

Autori: Van Houcke Geert, De Winter Hugo, De Wilde Peter, Vanlandschoot Koen, Vanluchene Yvan, Benoit Kristof

MPK: B32B 27/40, B29C 67/24, C08G 18/28...

Značky: vrstvy, kompozitnej, polyuretánovej, povrchovej, flexibilnej, výroby, spôsob, elastomérnej

Text:

...špeciálnych organobizmutových alebo organocínatých katalyzátorov, v ktorých je atóm kovu viazaný k organickým skupinám s dlhým reťazcom, ako je oleylová, linoleylová alebo linolenylová skupina. Avšak vpraxi môže použitie týchto katalyzátorov spôsobovať procesné problémy kvôli nižšej kompatibilites polyolovou zmesou, do ktorej sú pridávané. Emisie prchavých organických zlúčenin môžu byt ďalej znížené zvýšením NCO-indexu, čo však vedie k...

Spôsob výroby syntézneho plynu pomocou parného reformingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285118

Dátum: 26.05.2006

Autori: Lucassen Hansen Viggo, Seier Christensen Peter, Dybkjaer Ib, Rostrup-nielsen

MPK: C01B 3/00

Značky: výroby, spôsob, syntézneho, parného, plynů, pomocou, reformingu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby plynu bohatého na vodík a monoxid uhlíka pomocou parného reformingu z privádzaných uhľovodíkov v prítomnosti katalyzátora na parný reforming, spevneného na stene reaktora vo forme tenkého filmu, ktorý pozostáva z týchto krokov: (a) voľného prietoku zásobného procesného uhľovodíkového plynu cez prvý reaktor s tenkým filmom katalyzátora parného reformingu, spevneným na stenách reaktora, v teplovodivom pomere s prúdom...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: výroby, priestory, uzatváracia, spôsob, tlakově, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Prací alebo čistiaci prostriedok vo forme tvarovaných teliesok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285108

Dátum: 25.05.2006

Autori: Blasey Gerhard, Schambil Fred, Jung Dieter, Kruse Hans-friedrich

MPK: C11D 17/00, C11D 11/00, C11D 3/22...

Značky: čistiaci, výroby, prostriedok, formě, spôsob, teliesok, prací, použitie, tvarovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívny prací alebo čistiaci prostriedok vo forme tvarovaných teliesok, najmä tabliet, ako sú tablety pracieho prostriedku, tablety prostriedku na umývanie riadu, tablety na odstraňovanie škvŕn alebo tablety na zmäkčovanie vody, obsahuje rozvoľňovadlo, ktoré je v prostriedku v granulovanej, prípadne kogranulovanej forme, pričom granulát rozvoľňovadla obsahuje minimálne 20 % hmotn. rozvoľňovadla a rozdelenie veľkosti častíc zistené sitovou...

Spôsob výroby kovovej súčasti so vzájomne susediacimi úsekmi s rozdielnymi materiálovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12328

Dátum: 24.05.2006

Autori: Heller Thomas, Beenken Heiko, Lenze Franz-josef, Sikora Sascha

MPK: B21D 22/02, C21D 1/673, B21D 37/16...

Značky: vzájomne, úsekmi, spôsob, rozdielnymi, materiálovými, výroby, susediacimi, kovovej, vlastnosťami, súčastí

Text:

...v prvom kroku spôsobu pritom už približne zodpovedákonečnému tvaru vyrábanej súčasti.Prípravok, použitý na uskutočnenie známeho spôsobu, má kanálové chladiace usporiadanie, ktoré je, v závislosti na teple, ktorú je potrebné odviesť, preplachovanê olejom, vodou,ľadovou vodou alebo soľným roztokom. Kanálové usporiadania je možné riadiť oddelene od seba, aby sa na hotovej súčastivytvorili zóny s navzájom odlišnými stupňami tvrdosti.Napriek...

Profil a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15583

Dátum: 24.05.2006

Autor: Seibt Christian

MPK: E06B 3/20

Značky: profil, výroby, spôsob

Text:

...vonkajšieho prostredia, ako nečistotou. Nazáklade otočitelnosti je ale tiež možná dodatočná výmena týchto uzatváracích prvkov, napríklad pre Údržbárske práce alebo po zlomení uzatváracieho prvku bez toho, aby sa okno, respektíve slepý rám museli zničiť (takéto rámy sú narezané na úkos a obvykle na rohoch navzájom spojené pomocou zvárania).0007 Ako nástroje na výrobu profilu sa môžu použiť extrúzne dýzy, alebo pretlačovací nástroj, takže...

Termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285109

Dátum: 24.05.2006

Autori: Voges Klaus-peter, Wahl Karl-heinz, Grunenberg Alfons

MPK: C07D 209/00

Značky: prostriedok, stabilná, použitie, modifikácia, výroby, spôsob, farmaceutický, termodynamicky, ramatrobanu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob výroby zárodočných kryštálov tejto modifikácie roztavením, rýchlym ochladením a miešaním v inertných rozpúšťadlách a spôsob jej výroby naočkovaním zárodočných kryštálov a jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Spôsob výroby komôrkovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17402

Dátum: 19.05.2006

Autori: Porret Laurent, Klinger Yves, Coste Jean-philippe

MPK: B29C 47/00, B29C 47/20, B29C 47/16...

Značky: komôrkovej, spôsob, dosky, výroby

Text:

...majú homogénnu hrúbku od jedného krytu k druhému. Laminovacie kanále môžu byt napájané pri rôznych tlakoch alebo môžu byť napájané materiálmi s odlišnými viskozitami alebo tekutosťami.0012 V nasledujúcom opise bude podrobnejšie opísaný spôsob podľa vynálezu v neobmedzujúcich rôznych uskutočneniach s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých- obrázok 1 ukazuje hubicu podľa doterajšieho stavu techniky v reze rovinou rovnobežnou so smerom...

Spôsob výroby pásu z nanokryštalického materiálu a zariadenie na výrobu toroidného jadra vinutého z tohto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10676

Dátum: 19.05.2006

Autori: Waeckerle Thierry, Save Thierry, Demier Alain

MPK: B21B 27/00, B21B 1/00, H01F 1/147...

Značky: jádra, zariadenie, spôsob, pásu, výrobu, toroidného, vinutého, materiálů, nanokryštalického, tohto, výroby

Text:

...menit teplotu žíhania beztoho, aby sa významne zmenili charakteristiky pása, najmä jeho krehkosť).Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob výroby nanokryštalických pásov schopných použitia V priemyslovom meradle, ako aj nanokryštalický produkt, ktorý je manipulovateľný a použiteľný pre geometrie magnetických obvodov, ktoré sú kompaktnejšie V porovnaní s magnetickými obvodmi doterajšieho stavu techniky, a ktorý má. najmä oveľamenší...

Spôsob výroby retardovaného viaczložkového prípravku s riadeným a od pohybu nezávislým uvoľňovaním, jeho použitie a prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285099

Dátum: 18.05.2006

Autori: Rupp Ronald, Kanikanti Venkata-rangarao, Chantraine Ernst, Brendel Erich, Weisemann Claus

MPK: A61K 9/16

Značky: viaczložkového, přípravků, spôsob, riadeným, použitie, uvoľňovaním, nezávislým, prípravok, výroby, retardovaného, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orálne aplikovateľné formy retardovaných prípravkov pozostávajúce z viacerých zložiek s riadeným a od pohybu nezávislým uvoľňovaním, spôsoby ich výroby s použitím zvoleného hydrofilného erodovateľného polyméru a obmedzenia maximálnej veľkosti častíc polyméru obsahujúcich účinnú látku na 3 mm.

Spôsob výroby vytvrdeného netkaného rúna, zariadenie na jeho výrobu, doska vyrobená z tohto rúna a rúrkovitý izolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285090

Dátum: 18.05.2006

Autori: Cridland Ian, Brandt Kim, Noergaard Luis Joergen

MPK: E04B 1/78, B32B 37/00, E04C 2/10...

Značky: výroby, tohto, doska, netkaného, rúna, izolačný, spôsob, zariadenie, výrobu, vyrobená, prvok, rúrkovitý, vytvrdeného

Zhrnutie / Anotácia:

Doska (146, 284) z minerálnych vlákien sa vyrába vyrobením prvého netkaného rúna (30) z minerálnych vlákien, obsahujúceho minerálne vlákna prevažne usporiadané v prvom pozdĺžnom smere a segmenty (38, 40) prvého rúna (30) z minerálnych vlákien sú usporiadané čiastočne vo vzájomnom presahu na výrobu druhého netkaného rúna (50) z minerálnych vlákien, ktoré obsahuje minerálne vlákna usporiadané celkove naprieč vzhľadom na ostatné Druhé rúno (50) z...

Spôsob výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4201

Dátum: 18.05.2006

Autori: Gebhardt Joachim, Zech Helmut, Häberle Rudolf, Schmidt Thomas, Löhr Sandra, Wevers Jan Hendrik, Keil Michael

MPK: C07D 239/00

Značky: výroby, spôsob, 1-alkyl-3-fenyluracilov

Text:

...hodnota pH udržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Na základe tohto sa predložený vynález týka spôsobu výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov vzorca I, ktorý zahŕňa reakciu 3-fenyluracilov vzorca II a alkylačných prostriedkov vzorca lll, vyznačujúcu sa tým, že počas celého priebehu reakcie sa hodnota pHudržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Prostredníctvom spôsobu podľa vynálezu sa získajú 1-alkyl-3-fenyluracily...

Disk škrtiacej klapky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6667

Dátum: 16.05.2006

Autor: Spalony Wojciech

MPK: F16K 1/22

Značky: spôsob, klapky, výroby, škrtiacej

Text:

...k výliskom s vysokou presnosťou rozmerov, čo eliminuje obrábanie konečného produktu. Tvarovanie čelných povrchov objimkového centrátora ahnacej objímky a kontrola tolerovanej vzdialenosti medzi týmito povrchmí, vykonávaná pred trvalým spojením týchto obalov a objímok a zosílňovacej súpravy, zabezpečuje požadovanú presnosť. 0010 Cieľ tohto vynálezu a príklad jeho uskutočnenia sú uvedené na obrázkoch. kdeObr. 1 znázorňuje pohľad spredu na disk...

Spôsob výroby vialiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20663

Dátum: 15.05.2006

Autori: Ishimi Yoshitaka, Senga Shinichiro, Kuwabara Hideo, Yamauchi Hideki

MPK: C03B 29/02, A61J 1/14, C03B 23/09...

Značky: vialiek, výroby, spôsob

Text:

...plamene kyslíka a plynného paliva, ktoré vydáva bodový horák. Navyše sa uvedené vyžíhanie s výhodou uskutoční pri rotovaní vialky.0008 V bežnom automatickom tvarovacom procese vytvárania vialiek 2 borosilikátových sklenených trubičiek sa táto Vialka vyrobí vytvorením jej hrdla na začiatku a potom vytvorením jej dna. V postupe vytvárania dna sa množstvo malých kvapôčok obsahujúcich alkáliu (Nazo) a uvoľnených alebo odparených zo skla usádza...

Spôsob výroby vialiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20448

Dátum: 15.05.2006

Autori: Yamauchi Hideki, Ishimi Yoshitaka, Senga Shinichiro, Kuwabara Hideo

MPK: A61J 1/14, C03B 29/02, C03B 23/09...

Značky: výroby, spôsob, vialiek

Text:

...vyššie, tak je tiež opísaný spôsob, kde sa po prvomkroku a pred druhým krokom uskutoční vložený krok plameňového žíhania vnútorného povrchu uvedeného kalíškovitého tela, a to V určitej dĺžke odo dna, smerom k otvoru uvedeného kalíškovitého tela, aby sa odstránila spracovaním spôsobená zhoršená oblasť. 0008 Vyššie uvedenými plameňmi sú s výhodou plamene kyslíka a plynného paliva, ktoré vydáva bodový horák. Navyše sa uvedené vyžíhanie s výhodou...

Metóda výroby a použitia kultúr prvokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11468

Dátum: 12.05.2006

Autor: Hess Michael

MPK: A23L 1/30, A61K 39/002, C12N 1/10...

Značky: prvokov, metoda, použitia, výroby, kultúr

Text:

...sa často používa na fylogenetické analýzy - a na niektorých pozíciách zistili miernu heterogenitu. Vyvodili z toho záver, že by to mohlo poukazovať na prítomnosť rôznych subpopulácií. Potvrdené indície o ich výskyte v rámci troch vyššie uvedených druhov prvokov boli zaznamenané u TetratrichomonasgaI/ínarum, ako o tom píše Čepička et al. (2005). Aj v prípade druhu B/astocystís bola podrobne zdokumentovaná jeho genetická rozmanitosť, aj...

Oporný kotúč na uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4001

Dátum: 06.05.2006

Autor: Fietz Roland

MPK: D01H 4/00

Značky: stroji, rotora, koncom, oporný, výroby, uloženie, kotúč, otvoreným, spriadacom, spôsob

Text:

...zakriveniami tak, aby sa vzduch dopravoval štrbinami v požadovanom smere. Pritom sa nechladí zvnútra len samotný oporný kotúč, ale aj konštrukčné diely, ktoré ležia V blízkosti, ako je rotor, valivé ložiská, brzdové čeľuste a podobne. Účinky prúdenia vedú k nižším teplotám v celom agregáte, zabraňujú takprehriatiu a predlžujú tým životnosť komponentov stroja. Podľa zvolenej formy uskutočnenianosičov môže byť prúd vzduchu riadené vedený z...

Deriváty ftalokyanínu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5036

Dátum: 04.05.2006

Autori: Mascheroni Stefano, Fantetti Lia, Chiti Giacomo, Dei Donata, Cocchi Annalisa, Roncucci Gabrio

MPK: A61K 41/00, A61K 33/30, A61P 31/00...

Značky: prostriedky, výroby, obsahom, farmaceutické, spôsob, použitie, deriváty, ftalokyanínu

Text:

...sú v polohe 2,9,16,23 ftalokyaninového prstenca.0011 Charakteristiky a výhody vynálezu budú podrobne ilustrované v ďalšom opise. PODROBNÝ OPIS WNÁLEZU0012 Deriváty vzorca (l) podľa vynálezu, hoci boli zahrnuté vo všeobecnom vzorci uvedenom v patente US 5,965,598, neboli tam špecificky vymenované. Ukázalo sa, že terajšie deriváty majú tiež prekvapujúcu účinnosť vo fotodynamickej terapii FDT proti bakteriálnym infekciám vyvolaným...

Zlepšená dúchacia rúrka pre LD proces výroby ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11646

Dátum: 04.05.2006

Autori: Ajmani Satish Kumar, Lenka Surya Narayan, Chandra Sanjay, Durst Franz, Sambasivam Rajamani

MPK: C21B 7/16, C21C 5/42, C21C 5/44...

Značky: rúrka, dúchacia, výroby, zlepšená, proces, ocele

Text:

...V priebehu dúchania môžu značne zlepšiťúčinnosť oceliarskeho procesu a zvýšiťt kvalitu takto vyrobenej ocele.0008 Dúchacia trubica je vyrobená 2 medi a má demontovateľnú hlavicu s upevnenými tryskami. Kyslík je do nádoby vháňaný tryskami nadzvukovými rýchlosťami V rozsahu Machovho čísla 2,0-2,4. Počet nadzvukových trysiek V dúchacej rúrke je daný veľkosťou nádoby, hmotnosťou vsádzky a prevádzkovými podmienkami. Typická dúchacia rúrka má...

Spôsob výroby cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285060

Dátum: 02.05.2006

Autori: Hrabčák Ján, Kirová Margita

MPK: C07C 29/00

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cyklohexanolu s čistotou najmenej 99 % hmotn., rektifikáciou zo zmesi získanej oxidáciou cyklohexánu vzduchom v kvapalnej fáze.

Spôsob výroby držiaku koryta pre odkvapový žľab a žľabový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6691

Dátum: 29.04.2006

Autori: Wewer Richard, Runde Herbert

MPK: E04D 13/072, B21D 53/00

Značky: žľab, výroby, koryta, odkvapový, spôsob, žlabový, držiaku

Text:

...redukovanú spotrebu materiálu. U známeho V priečnom profile pravouhlého profilu držiaku sa používa pásová med s vonkajšími rozmermi 29 x 4.8 mm, kým u spôsobu výroby podľa vynálezu sa môže používať medený drôt s nominálnym priemerom od 20 mm. Držiak odkvapového žľabu vyrobený z medeného drôtu má s plochou priečneho rezu od 91 mmz oproti ploche priečneho rezu od 139,2 mmz pri pravouhlom profile teda menšiu hmotnosť. Úspora materiálu je u...

Spôsob výroby papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16459

Dátum: 27.04.2006

Autori: Nyander Johan, Solhage Fredrik

MPK: D21H 17/42, D21H 17/37, D21H 17/68...

Značky: papiera, spôsob, výroby

Text:

...sieťovacími polyfunkčnými činidlami. Kompozícia sa používa ako flokulačné činidlo pri odvodňovaní suspendovaných zemín, pri úprave vody, odpadovej vody aodpadového kalu a ako Odvodňovacie a retenčné činidlo pri výrobe papiera.0009 Bolo by výhodné poskytnúť spôsob výroby papiera sďalšími vylepšeniami0010 Predkladaný vynález je zameraný na spôsob výroby papiera, ktorý obsahuje(i) poskytnutie vodnej suspenzie obsahujúcej celulózové vlákna(ii)...

Zariadenie na prenášanie nákladov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6774

Dátum: 26.04.2006

Autori: Rimmer Timothy, Morris Peter

MPK: B29C 44/02, B29C 70/00, B29C 41/04...

Značky: výroby, zariadenie, spôsob, nákladov, prenášanie

Text:

...nožičky na spodnom prvku palety a nástrčkové nožičky sú na hornom prvku palety. Kým horný a spodný prvok palety 18 a 20 tohto uskutočnenia sú typicky navzájom spojene, čim sa vytvorí paleta 10, horný prvok palety 18 bez spodného prvku palety 20 sa tiež môže použit ako paleta.0029 Ako je zobrazené na Obrázku 5, prírubové nožičky 22 sú duté, ako je napriklad naznačené na prvku 32, na zachytenie nástrčkových nožičiek 24. Tým sa umožňuje...

Spôsob výroby bochníkov a bochníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13506

Dátum: 26.04.2006

Autori: Berger Hugo, Sterling Evgenij

MPK: B22D 1/00, B22D 46/00, B22D 3/00...

Značky: bochníky, spôsob, výroby, bochníkov

Text:

...viskozitytaveniny nachádzajúcej sa V spracovávacej komore. Vynález vychádza z toho, že optimum vytvárania zmesových kryštálov sa ukáže vtedy, ked spracovaná tavenina aj napriek ochladeniu dosiahla zvláštny riedko tekutý stav, ktorý zostáva približne konštantný a potom sa už viac v podstate nemení. U jedného ďalšieho uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie,že vytváranie zmesových kryštálov sa zisťuje prostredníctvom merania teploty...

Substituované pyrolopyridíny, kompozície s ich obsahom, spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6062

Dátum: 26.04.2006

Autori: Tabart Michel, Halley Frank, Souaille Catherine, Desmazeau Pascal, Ronan Baptiste, Viviani Fabrice, Bacque Eric

MPK: A61K 31/4353, A61P 35/00, C07D 471/00...

Značky: substituované, výroby, pyrolopyridíny, spôsob, obsahom, použitie, kompozície

Text:

...zvolené z N, O a S.0010 Ak je A disubstituovaný, môžu byť tieto dva substituenty navzájom spojené za vytvorenia cyklu s 5 až 7 členmi zahrnujúcimi O až 3 heteroatómy zvolené z N, O a S.0011 Podľa výhodného uskutočnenia je A fenyl substituovaný aspoň jednou skupinou zvolenou zhalogénu, (C 1-C 4)a 1 ky 1 u, halogénovaného (C 1-C 3)alkylu, O-(Cl-C 4)alkylu,S-(Cl-C 4)alkylu, halogénovaného O-(C 1-C 4)alkylu, halogénovanćho S-(C 1-C...

Eolický systém zahŕňajúci výkonostné profily krídla a proces výroby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17064

Dátum: 24.04.2006

Autori: Taddei Franco, Ippolito Massimo

MPK: B63H 9/06, F03D 5/00

Značky: energie, křídla, proces, výroby, eolický, profily, systém, elektrickej, zahŕňajúci, výkonostné

Text:

...laná. Riadiaci mechanizmus je napojený na elektrické káble umiestnené vo vnútri poháňacieho lana, ktoré spája šarkan s navijakom, ktorý poháňa generátor na výrobu elektriny. Profil krídla stúpa tlačený vetrom využívajúc zdvižnú silu a opisujúc takmer kolmúdráhu ksmeru fúkania vetra. Po ukončení stúpania je šarkan obnovený a potom navedený tak, aby znovu zachytil vietor.0010 Americká prihláška patentu US 2005046197 zverejňuje zariadenie...

Spôsob výroby tvarovaných telies z materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3216

Dátum: 22.04.2006

Autori: Henning Torsten, Boinowitz Tammo, Lammerting Helmut

MPK: B29C 33/56, B27N 3/08

Značky: výroby, celulózu, telies, spôsob, materiálov, obsahujúcich, tvarovaných

Text:

...záujem o kvalitu okolitého prostredia a s tým súvisiace sprísnenie zákonných predpisov má za následok snahu obmedziť na obhájiteľné minimum použitie prchavých organických rozpúšťadiel (tzv. VOCs).V súčasnosti používané separačné prostriedky na oddelenie tvarovaných dielov od formy, zvyčajne obsahujú v nosiči dispergované separačné účinné látky, akými sú napríklad oleje, vosky,silikóny a/alebo mydlá.EP-A-O 207 192 opisuje silikónové živice ako...