Patenty so značkou «výroby»

Strana 222

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220334

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ferrini Pier Giorgio, Göschke Richard

Značky: merkaptoimidazolu, výroby, nových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž alespoň jeden ze zbytků R1 a R2 znamená nesubstituovanou thienylovou skupinu, pyridylovou skupinu nebo 1-oxidopyridylovou skupinu a druhý znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, n znamená číslo 1 nebo 2, a R, znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami,...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220333

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: merkaptoimidazolu, nových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají thienylovou skupinu nebo jeden ze zbytků R1 a R2 znamená thienylovou nebo pyridylovou skupinu, a druhý z těchto zbytků znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n znamená číslo 0 nebo 2, a R4 znamená alkenylovou skupinu s...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220332

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: derivátů, výroby, merkaptoimidazolu, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená nesubstituovanou thienylovou skupinu nebo pyridylovou skupinu a druhý z těchto zbytků znamená popřípadě nižší alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem substituovanou fenylovou skupinu, a R4 znamená nižší alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se nechá reagovat...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220331

Dátum: 15.11.1985

Autori: Göschke Richard, Ferrini Pier Giorgio

Značky: derivátů, merkaptoimidazolu, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená zbytek thienylový nebo pyridylový a druhý znamená zbytek fenylový, thienylový nebo pyridylový, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II v němž R1 a R2 mají shora uvedený význam, nebo její sůl, jako sůl s alkalickým kovem, s ethylenoxidem, a popřípadě se získaná volná...

Způsob výroby 11ß-hydroxysteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220330

Dátum: 15.11.1985

Autori: Petzoldt Karl, Annen Klaus, Laurent Henry

Značky: 11ß-hydroxysteroidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 11?-hydroxysteroidů podle vynálezu spočívá v tom, že se při hydroxylaci vychází z 11-desoxysteroidů a tyto se fermentují kulturou hub druhu Curvularia. Vynález spadá do oblasti chemie steroidů.

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220328

Dátum: 15.11.1985

Autori: Backhouse Alan James, Palluel Auguste Louis Lucien

Značky: polymerů, zesítěných, adičních, způsob, mikročástic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů, zahrnující disperzní polymeraci ethylenicky nenasycených monomerů v alifatické uhlovodíkové kapalině, která je rozpouštědlem monomerů avšak zároveň nerozpouštědlem vytvářeného polymeru, v přítomnosti stabilizátoru disperze, jehož molekuly obsahují alespoň jednu polymerní složku, která je solvatovatelná uhlovodíkovou kapalinou a alespoň jednu jinou složku, která není solvatovatelná...

Způsob výroby nových guanidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220327

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dave Krishna, George Thomas

Značky: guanidinových, způsob, derivátů, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových guanidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Ph znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, halogenem, trifluormethylovou skupinou, aminoskupinou, alkylaminoskupinou s nejvýše 4 atomy uhlíku nebo dialkylaminoskupinou obsahující v každé alkylové části vždy...

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220324

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ferrini Pier Giorgio, Göschke Richard

Značky: výroby, způsob, nových, merkaptoimidazolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů merkaptoimidazolu obecného vzorce I v němž alespoň jeden ze zbytků R1 a R2 znamená thienylovou skupinu nebo pyridylovou skupinu, a druhý znamená popřípadě fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 a 4 atomy uhlíku, a R4 znamená popřípadě fenylovou skupinou nebo v poloze vyšší než v poloze a hydroxyskupinou,...

Způsob výroby nových N-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220320

Dátum: 15.11.1985

Autori: Reichl Richard, Mentrup Anton, Traunecker Werner, Schromm Kurt, Hoefke Wolfgang, Renth Ernst Otto

Značky: nových, n-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových N-(fenylhydroxyalkyl)aminoalkylheterocyklů obecného vzorce I, uvedeného v definici předmětu vynálezu, redukcí odpovídající ketonické sloučeniny obecného vzorce III, uvedeného v definici předmětu vynálezu, na odpovídající hydroxysloučeninu vzorce I. Nové sloučeniny podle vynálezu jsou například cennými léčivy. Výhodné je jejich použití jako antihypertonik, broncholytik, činidel napomáhajících průtoku krve cévami a činidel s...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220318

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pagani Giorgio

Značky: způsob, močoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby močoviny s isobarickým dvojitým vracením za vzniku karbamátu amonného jakožto meziproduktu, při němž se amoniak a kysličník uhličitý nechají při teplotě 170 až 205 °C a za tlaku 9,8 až 24,5 MPa reagovat za molárního poměru amoniaku ke kysličníku uhličitému v rozmezí 2,5 až 10, syntézní produkt se zpracuje při tomtéž tlaku v přítomnosti vypuzovacího plynu a zbytkové látky a nadbytečné látky, uvolněné ze syntézního produktu, se...

Dialyzační membrána pro hemodialýzu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220316

Dátum: 15.11.1985

Autori: Henne Werner, Dünweg Gustav

Značky: dialyzační, hemodialýzu, membrána, její, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dialyzační membrány pro hemodialýzu a způsobu její výroby. Podstata dialyzační membrány podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořena alespoň dvěma na sebe uloženými a k sobě pevně lnoucími vrstvami. Podstata způsobu výroby dialyzační membrány spočívá v tom, že se nejméně dva roztoky Schweizerova činidla vytlačují zvlákňovací tryskou s alespoň dvěma od sebe od dělenými štěrbinami a proudy materiálu, vycházející z různých štěrbin...

Způsob výroby bakteriálních buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 220315

Dátum: 15.11.1985

Autori: Präve Paul, Sukatsch Dieter, Faust Uwe

Značky: způsob, buněk, bakteriálních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bakteriálních buněk pro použití v potravinářském průmyslu nebo jako krmivo v průmyslovém měřítku pěstováním bakterií čeledi Methylomonas za aerobních podmínek v živném prostředí, které obsahuje jako zdroj uhlíku methanol a minoto zdroj dusíku a anorganické soli tak, že se kultivace provádí při použití kmene Methylomonas clara ATCC 31226, koncentrace methanolu se pohybuje v rozmezí 5 až 50 ppm, vztaženo na hmotnost živného...

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220313

Dátum: 15.11.1985

Autori: Najer Henry, Dupont Régis, Guidicelli Don Pierre René Lucien, Lefevre Jean-pierre Gaston, Koletar Gabor Istvan, Morel Claude Constant Henri, Le Plessis-robinson

Značky: naftyridinu, způsob, derivátů, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů naftyridinu obecného vzorce ve kterém R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, 2-oxopropylovou skupinu, 2-hydroxypropylovou skupinu, 3-oxobutylovou skupinu, 3-hydroxybutylovou skupinu, cyklopropylmethylovou skupinu, benzylovou skupinu, halogenbenzylovou skupinu, s výhodou fluorbenzylovou nebo chlorbenzylovou skupinu, acetylovou skupinu, cyklopropylkarbonylovou skupinu, benzoylovou skupinu...

Způsob výroby tablet s krátkou dobou rozpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220306

Dátum: 15.11.1985

Autori: Spence John, Torode Allan John, Harden David

Značky: krátkou, výroby, tablet, způsob, rozpadu, dobou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby tablet s krátkou dobou rozpadu s obsahem 2,4-diamino-5-benzylpyrimidinu a sulfonamidu, granulačního činidla a desintegračního činidla, vyznačující se tím, že velikost částic 2,4-diamino-5-benzylpyrimidinu se sulfonamidem se sníží tak, že výsledné částice mají velikost menší nes 40 (m, načež se granuluje směs s obsahem 80 až 98 % hmotnostních účinných látek, granulačního činidla v roztoku s následným...

Způsob výroby samonosných tenkovrstvých kovových okének propustných pro vakuové ultrafialové záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 220250

Dátum: 15.11.1985

Autori: Eckertová Ludmila, Šíp Robert, Matolín Vladimír

Značky: záření, propustných, kovových, výroby, ultrafialové, okének, samonosných, tenkovrstvých, způsob, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby samonosných tenkovrstvých kovových okének propustných pro vakuové ultrafialové záření, pro oddělení prostoru výbojky od prostoru s ultravysokým vakuem, vyznačený tím, že se na podložku nanese rozpustná vrstva, na níž se nanese vrstva kovu s malým koeficientem absorpce v dané oblasti záření, například hliníku nebo jeho slitiny, přičemž se k této vrstvě přilepí trubička, která je součástí pláště výbojky a poté se oddělí od podložky...

Kontaktní příčka elektromagnetického vzduchového stykače a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220220

Dátum: 15.11.1985

Autor: Klecán Vladimír

Značky: elektromagnetického, vzduchového, kontaktní, stykače, výroby, její, příčka, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní příčka vzduchového stykače s odděleným obvodem hlavních a pomocných kontaktů, znázorněná na obr. 2, vytvořená tělesem profilu T, jehož horní stojina opatřená držáky kontaktních můstků a pružin hlavních kontaktů, je střední, příčnou částí spojena se spodní stojinou, vytvořenou jako prizmatické těleso se širokou drážkou pro uložení kotvy elektromagnetu. Po stranách horní i dolní stojiny jsou s příčnou částí spojené, vzájemně odvrácené...

Způsob výroby acetaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223945

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fuka Josef, Růžek Vladimír, Sádlo Luboš

Značky: acetaminofenolů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetaminofenolů acetylací aminofenolu acetanhydridem vyznačující se tím, že se acetylace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako kyseliny octové nebo etyl acetátu při teplotě 45 až 65 °C.

Způsob výroby Cléve kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223913

Dátum: 15.11.1985

Autori: Nerad Zdeněk, Mudroch Jaroslav, Bartoš Arnošt

Značky: cléve, výroby, kyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby Cléve kyselin sulfonací naftalenu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se sulfonace provádí v molárním poměru H2SO4 : naftalenu = 1,05 až 1,55, s výhodou 1,1, vzniklá příměs naftalen-1-sulfonové kyseliny se hydrolyzuje přehřátou vodní parou za vzniku naftalenu a H2SO4, naftalen se z reakční směsi odstraní, zachytí a vrátí do procesu, pak se upraví koncentrace H2O v reakční směsi popřípadě částečným oddestilováním H2O nebo přísadou...

Způsob výroby kloboučníckých plstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223907

Dátum: 15.11.1985

Autori: Grossmann Otto, Šmíd Zdeněk, Kosla Adolf

Značky: výroby, kloboučnických, plstí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kloboučnických plstí valchováním, obsahujících směs přírodních živočišných a syntetických vláken, vyznačený tím, že klobouková směs se vytvoří přidáním 3 až 40 % hmot. kopolymerních vláken z 85 % vinylchloridu a 15 % vinylacetátu do přírodních srstí, potom se zpracuje valchováním při teplotě 40 až 98oC.

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 223906

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dryák Pavel

Značky: etalonu, výroby, způsob, radioaktivity, velkoplošného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity, vyznačený tím, že homogenní směs epoxidové pryskyřice, ředidla a vodného roztoku radioaktivní látky se odlévá a polymerizuje ve vrstvě 1 až 5 mm na hladině rtuti v odlévací nádobě.

Způsob výroby N-benzoylovaných thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245088

Dátum: 13.11.1985

Autor: Mikota František

MPK: C07C 157/12

Značky: thiomočovin, výroby, n-benzoylovaných, způsob

Text:

...jiným syntézám.Výchozí produkty, acetylthiomočoviny, se získávají acetylací příslušných thiomoěovin acetanbydridem.1,18 g N-aoetylthiomnočovviny, 1,41 g benzoylchlorldu a 20 ml sušeného acetonu bylo vařeno na vodní lázni po dobu 2,5 hodiny. K vrouci směsi se přidává aceton, který současně se vznikajícím aoetyichloridem oddestilovávä. Celkové množství »odebraného kondenzátu je 170 ml. Po 2,5 hodinách zahřívání zastaveno a objem reakční směsi...

Spôsob výroby organických peroxidov a/alebo ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245074

Dátum: 13.11.1985

Autori: Hrubý Oldoich, Šmidák Štipán, Hickl Jioí, Doímal Jindoich

MPK: C07C 179/14

Značky: spôsob, zmesí, peroxidov, výroby, organických

Text:

...Podmienky syntézy prakticky vylučujú riziko vzniku havarijných stavov.Vyrobený produkt je velmi lahko oddelitelný od matečného lúhu jednoduchou filtráciou. získaný vlhký sypaný substrát po prípadnom premytí vodou je možné buď okamžite použit v- polymerizácii, alebo uložit na sklad.Organický peroxid, vyrobený podľa tohoto postupu., je zvlášť vhodný pre použitie v takých podmienkach, kde nie je na závadu vlhkost v ňom prítomná. Typické...

Způsob výroby řezného a tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227798

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

Značky: výroby, tvářecího, nástroje, způsob, řezného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řezného tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné, zhotovené z práškové nástrojové oceli a z vrstvy nosné, zhotovené z uhlíkové nebo nízkolegované oceli. Na nosnou vrstvu se nalisuje za studena směs prášků nástrojové oceli, nebo mezi nosnou vrstvu a činnou vrstvu se současně nalisuje spojovací vrstva z nízkouhlíkové práškové oceli. Tento polotovar se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a...

Způsob výroby přírodních pryskyřic modifikovaných fenolformaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227794

Dátum: 01.11.1985

Autori: Sternshuss Antonín, Staněk Milan, Pasecký Jan

Značky: modifikovaných, výroby, přírodních, fenolformaldehydovými, způsob, pryskyřicemi, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu esterů přírodních pryskyřic modifikovaných pryskyřicemi fenolickými s reprudukovatelnými vlastnostmi. Řešení záleží ve dvoustupňovém způsobu přípravy. V prvém stupni se připraví ester přírodní pryskyřice s troj- až čtyřmocným alkoholem, ve druhém stupni se získaný estér kondenzuje s fenolformaldehydovou pryskyřicí. Produktů je možno použít při formulaci nátěrových hmot.

Ekvimolární sloučenina bezvodé kyseliny arseničné s laktamem w – aminokyseliny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227784

Dátum: 01.11.1985

Autori: Černá Miluše, Kašáková Radka, Králíček Jaroslav, Provazník Michal, Kondelíková Jaroslava, Kůtek František

Značky: bezvodé, její, arseničné, ekvimolární, laktamem, aminokyseliny, kyseliny, sloučenina, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ekvimolárni sloučeniny bezvodé kyseliny arseničné s láktamem (-aminokyselin obecného vzorce H3AsO4. NH-/CH2/x-CO kde x je 3 až 11. Výroba spočívá v tom, že ke směsi vodného roztoku kyseliny arseničné s rozpouštědlem, tvořícím azeotrop s vodou, se přidá laktam (-aminokyseliny v koncentraci mol/mol H3AsO4, rozpouštědlo se oddestiluje za normálního nebo sníženého tlaku a destilační zbytek je sloučenina H3AsO4. NH-/CH2/x-CO. Uvedená...

Způsob výroby 1,4-dibutoxybenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227777

Dátum: 01.11.1985

Autori: Horák Milan, Čermák Jiří, Pilz Josef

Značky: výroby, způsob, 1,4-dibutoxybenzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,4-dibutoxybenzenu tak, že se působí na hydrochinon rozpušťěný ve vodném roztoku o koncentraci 3 až 5 mol/l hydroxidu alkalického kovu pod atmosférou inertního plynu p-toluensulfonanem butylnatým za teploty 6 až 120( C, přičemž reagující komponenty jsou v poměru 2 až 3,4 mol hydroxidu alkalického kovu a 1,8 až 2,6 mol p-toluensulfonanu butylnatého na 1 mol hydrochinonu, ze získaného produktu po reakci se separuje...

Spôsob výroby rádionuklidom značených mikročastíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 227755

Dátum: 01.11.1985

Autori: Berek Dušan, Trnovec Tomáš, Novák Ivan, Kállay Zoltán, Šoltés Ladislav

Značky: mikročástic, rádionuklidom, značených, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob výroby rádionuklidom značených mikročastíc je určeny pre potreby zdravotníctva. Podstata sposobu výroby spočíva v tom, že sa monodisperzná frakcia pórovitých silikagélových mikročastíc impregnuje roztokom soli rádionuklidu, ktorým sa naplnia póry mikročastíc, pričom sa nosné rozpúšťadlo následne odstráni vysušením a žíhaním pri teplote 1223 až 1573 K, až do úplného zlinutia pórov a po vychladnutí sa povrch mikročastíc hydrofobizuje...

Dvou-nebo vícesložková osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226334

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sokol Václav, Kochta Zdeněk, Reichl Alfréd, Skřepek Jan

Značky: efektem, dvou-nebo, plastickým, výroby, způsob, barevným, vícesložková, pletenina, osnovní, její

Zhrnutie / Anotácia:

Dvou-nebo vícesložková osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem, sestávající z nosné složky v podobě oček nebo oček spojených útkem nebo spojených kladením pod jehlami a z nejméně jedné efektní složky obsahující smyčky z nití efektní soustavy, vyznačující se tím, že efektní složka, sestávající z nití (2, 2´) efektní soustavy a z podélné útkové nitě (4´) pomocné soustavy, je připletena k nosné složce pomocí spojovacích kliček (6)...

Spôsob výroby nátierkového masla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226332

Dátum: 15.10.1985

Autor: Barabáš Ján

Značky: másla, nátierkového, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nátierkového masla vyznačený tým, že do smotany, alebo zmesi mliečneho tuku a mlieka o obsahu tuku 30 až 60 g v 100 g sa pridajú mliečne bielkoviny vo forme sušeného mlieka s výhodou sušeného odstredeného mlieka, alebo mliečnych bielkovinových koncentrátov, emulgátor a stabilizátor, zmes sa zahreje na teplotu 55 až 95 °C e homogenizuje pri tlaku 10 až 30 MPa po úprave aktívnej kyslosti.

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 226331

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dučak Ján, Benko Martin, Dudaško Ján, Ondruš Imrich

Značky: spôsob, fólií, výroby, polypropylénových, lakovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových lakovaných fólií nanášaním syntetických makromolekulárnych látok, vyznačujúci sa tým, že na polypropylénovú fóliu sa v jednej vrstve jedno stranne alebo obojstranne nanáša v množstve 15 až 70 g/m2 disperzia, pričom sušina disperzie pozostáva z 92 až 99,5 % hmot. terpolyméru, v ktorom je 70 až 40 % hmot. vinylchloridu, 30 až 60 % hmot. vinylacetátu a 3 až 12 % hmot. jedného monoméru zo skupiny alkylakrylátov,...

Mechanizovaný způsob výroby listového těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226321

Dátum: 15.10.1985

Autori: Malý Milan, Kučírek Miroslav, Hrabal Josef, Albrecht Jaroslav, Másílko Karel

Značky: výroby, těsta, mechanizovaný, způsob, listového

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný způsob výroby listového těsta, vyznačený tím, že se tuk dávkuje v ne přetržité lamě na lemu těsta, vzniklé dvouvrstvá se stočí do rolády, rozválí a několikanásobně překládá.

Spôsob výroby sorbentu na čírenie priemyselných odpadových vôd, termickou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225877

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kubelka Václav, Medveď Ján, Filák Mirek, Novák Ivan

Značky: vôd, čírenie, termickou, sorbentu, odpadových, úpravou, spôsob, priemyselných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sorbentu na čírenie priemyselných odpadových v(d, termickou úpravou dolomitu, vyznačený tým, že sa dolomit po dobu 0,5 až 3 hodín žíha pri teplote 650 až 950 °C, s výhodou pri teplote 700 až 800 °C a prípadne po vychladnutí podrví a rozfrakcionuje na veľkosť častíc od 0,01 do 0,5 mm.

Spôsob úpravy dreva a iných lignocelulózových surovín predhydrolýzou a rozvláknením, respektíve delignifikáciou pre nadväzujúce výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225851

Dátum: 15.10.1985

Autori: Rendoš František, Pajtík Jozef, Beracková Darina, Zelník Andrej

Značky: nadväzujúce, spôsob, iných, delignifikáciou, dřeva, predhydrolýzou, úpravy, surovin, lignocelulózových, respektíve, výroby, rozvláknením

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy dreva a iných lignocelulózových surovín predhydrolýzou a rozvláknením, respektíve delignifikáciou pre navädzujúce výroby, vyznačujúci sa tým, že drevné štiepky alebo iný lignocelulózový materiál sa parciálne hydrolyzuje zriedenými minerálnymi kyselinami, ako sú napríklad 1,5 až 3 % hmotnostné kyselina sírová pri teplote varu alebo 0,75 až 1 % hmotnostné kyselina sírová pri teplote 120 až 135 °C, po dobu 100 až 150 minút, ďalej sa...

Způsob výroby feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225748

Dátum: 15.10.1985

Autor: Niklík Josef

Značky: feritů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby feritů nikl-zinek systému včetně přísad s uzavřeným typem porézity, vhodných pro výrobu izostaticky dohutněných feritů zatepla se zbytkovou porézitou pod 0,1%, žíhaných a určených pro výrobu magnetických hlev, vyznačený tím, že se k přípravě feritů používají vstupní suroviny s měrným povrchem směsi nad 3 m2/g, mísení se provádí postupy práškové metalurgie, kalcinace směsi při teplotě od 700 do 1 000 °C po dobu 1 až 5 h, mletí...

Způsob výroby duté cívky induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225741

Dátum: 15.10.1985

Autori: Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

Značky: výroby, induktoru, duté, cívky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cívka induktoru, popřípadě chladiče nebo výměníku tepla se zhotovuje galvanoplastickým způsobem tak, že se tenkostěnná plastová trubka vyplní voskem, poté se vytvaruje do potřebného tvaru a profilu a po fixací a zvodivění se zavěsí do mědící galvanizační lázně. Po nanesení požadované tloušťky měděné vrstvy a vyjmutí indikátoru z lázně se vosk vytaví a plastová trubka se rozpustí.

w,w-dialkoxyalkylmethakrylát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225738

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav, Houska Milan

Značky: způsob, w,w-dialkoxyalkylmethakrylát, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

?,?-Dialkoxyalkylmethakrylát obecného vzorce I kde R je skupina -CH2- nebo -CH2CH2- a R1 je methyl nebo ethyl.

Způsob výroby polymerního materiálu s esterovými aldehydovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 225737

Dátum: 15.10.1985

Autori: Houska Milan, Plichta Zdeněk, Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

Značky: skupinami, aldehydovými, esterovými, způsob, materiálů, polymérního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerního materiálu s esterovými a aldehydovými skupinami, vyznačený tím, že se polymeruje 2-formylethylmethakrylát vzorce I za podmínek radikálové roztokové polymerace za přítomnosti přenašečů řetězce, nebo se látka vzorce I kopolymeruje s alespoň jedním radikálově polymerizovatelným komonomerem za podmínek suspenzní radikálové polymerace.

Způsob výroby pevného spoje dvou součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225722

Dátum: 15.10.1985

Autori: Fajmon Antonín, Michna Bohuslav

Značky: spoje, pevného, výroby, způsob, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém pevného spojení dvou součástí bez přídavných spojovacích elementů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spojované součásti se nejdříve do sebe zasunou, potom se sevřou upínacími čelistmi a v další fázi se působením lisovacího trnu, kolmo na osu spojovaných součástí, vytvoří alespoň v jedné z ních místní deformace, zabezpečující jejích pevné spojení jak v axiálním, tak v tangenciálním...

Způsob výroby lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225720

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vlasák František

Značky: lopatek, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby lopatek, zejména lopatek pro axiální turbiny a pro kompresory. Způsob výroby podle vynálezu zjednodušuje výrobu lopatek a v některých případech umožňuje zmenšit rozměry i hmotnost výchozích lopatkových polotovarů. Při aplikaci způsobu výroby podle vynálezu se lopatkový polotovar v upínacím přípravku upne za listovou část potom se na kotvicím konci lopatkového polotovaru vytvoří závěs a na volném konci se lopatkový...

Způsob výroby transparentních tepelně odrazných vrstev oxidu cínu na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 220175

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kavka Jan

Značky: výroby, odrazných, cínu, tepelně, transparentních, vrstev, způsob, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém dosažení maximální infračervené odrazivosti tenkých transparentních tepelně odrazných vrstev na skle. Povrch vyhřátého skla se přivede do kontaktu s médiem, které obsahuje alespoň jednu rozložitelnou organickou nebo anorganickou sloučeninu cínu a alespoň jednu rozložitelnou sloučeninu elektricky aktivní příměsi ze skupiny zahrnující fluor a antimon, po dobu dostačující k vytvoření vrstvy oxidu cínu, přičemž přesná hodnota...