Patenty so značkou «výroby»

Strana 213

Způsob výroby derivátů 2-(trialkylsilyl)ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247100

Dátum: 13.03.1986

Autori: Tjokorda Agung, Kropáeek Vladimír, Voborský Zlatko, Bouška Vladimír

MPK: A61K 31/695, A61K 31/48, C07D 457/00...

Značky: 2-(trialkylsilyl)ergolinu, způsob, derivátů, výroby

Text:

...roztok lithiumdlisopropylamidu. Tento r-oztok se ochladí na ~ 20 C a přikape se k němu roztok 12,7 g bromagroclavinu 30 mmolů ve 115 ml bezvodého tetrahydroturanu, směs se míchá po dobu 15 minut při této teplotě a potom se k ní přidä 7,3 ml terc.buty 1 dimethylsilylchloridu 48 mmolů v 15 ml bezvoděho tetrahydroľuranu. Tato směs se nechá zahřát na teplotu místnosti a potom se míchá po dobu 2 dnů. Směs se potom rozdělí mezi ethyiacetát a...

Způsob výroby substituovaných 2-fenylhexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247098

Dátum: 13.03.1986

Autori: Frýbertová Daniela, Eerný Otakar

MPK: A61K 31/53, C07D 401/10, C07D 253/06...

Značky: výroby, způsob, substituovaných, 2-fenylhexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Text:

...množství alkalického kovu, kovu alkalické zeminy nebo amoniaku na odpovídající soli. Pro tyto účely se výhodně používáSloučeiíiny obecného vzorce I jsou novými chemoterapeutiky, které se mohou používat proti protozoálním onemocněním,zejména jako kokciodiostatika. Tyto sloučeniny jsou dále použitelná jako meziprodukty pro. syntézu léčiv.Kokciodiosa způsobuje při chovu drůbeže ñmrtnost a tím velké hospodářské ztráty. Proto jsou nutná...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247096

Dátum: 13.03.1986

Autori: Strakoš Karel, Mikule Oldoich

MPK: A01N 43/52

Značky: látek, způsob, účinných, použití, zemědělství, fungicidní, výroby, prostředek

Text:

...vzorce VIIR a n mají význam jako v obecném vzorci V. redukcí ni-troskupiny na aminoskupinu.Tuto redukci je HTOŽTIO uskutečnit libovolným způsobem, o němž je známe, že jej lze použít k redukci nitrobenzenu na anilin bez noxpadení dalších substituentů prítomných na benzenovém kruhu, například působením chloridu cínatého V prítomnosti koncentrované kyseliny chlorovoclíkové.Nitroanilin obecného vzorce VII je možno získat působvením kyseliny...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247095

Dátum: 13.03.1986

Autori: Koudela Jioi, Káš Karel

MPK: A01N 43/653

Značky: účinné, fungicidní, prostředek, složky, způsob, výroby

Text:

...anorganické báze při teplotě 0 a 100 °C. ako reakční prostředí může sloužit vodné prostředí nebo/a prostředí obsahující rozpouštědlo, jako uhlovodík nebo ether, alkohol nebo polární rozpouštědlo.Dále uvedené příklady vynález blíže objasňují, aniž by jeho rozsah nějakým způsobem omezovaly.Příklady 1 až 3 a tabulka l ilustrují zejména způsoby přípravy sloučenin obecného vzorce I podle vynálezu, a ilustrují rovněž tyto sloučeníny samotné. Z...

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-{[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]karbonyl}-6H- dibenz[b,e]-azepin-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247094

Dátum: 13.03.1986

Autori: Rožánek František, Reissig Ivo, Will František, Kejkrt Poemysl, Sůva Milan, Liška Václav

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, 5,11-dihydro-11-{[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]karbonyl}-6h, dibenz[b,e]-azepin-6-onu, způsob

Text:

...sliznice žąludku Sekrece slinLátka s antimuskarinovým účinkem se aplikuje v rovnoměrně odstupňovaných dávkach 15 minut před podaním oxotremorinu intravenosně. Kontrolní skupiny zvířat dostavaji místo testovaných látek v odpovídajícím množství pouze rozpopuštědlo a suspenzni prostředek.Bezprostředně po podání oxotremorinu se zvířata pozorují po dobu 15 minut ve skleněné kleci.Test na ovlivňoväní sekrece slin indukovane oxotremorinem se...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247093

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hach Jindoich, Tichý František, Janoušek Ivan

MPK: A01N 57/32

Značky: způsob, účinné, výroby, prostředek, složky, insekticidní

Text:

...nebo soli získané ze směsi přírodních mastných kyselín, jako například z kokosového oleje nebo talového oleje. Uvést nutno dále také soli mastných kyselín s methyltaurinem.Častěji se však používá tzv. syntetických tensidů, zejména mastných sulfonátů, mast 6ných sulfátů, sulíonovaných derivátů benzimidazoltt nebo alkylarylsulfonátů.Mastné sulfonáty nebo mastné sulfáty se vyskytují zpravvidla ve formě solí s alkalickýrni kovy, s kovy...

Antifungální prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247091

Dátum: 13.03.1986

Autor: Eerný Otakar

MPK: A01N 43/40

Značky: látek, způsob, použití, prostředek, zemědělství, účinných, antifungální, výroby

Text:

...směsi stereoisomerů.vynález dále popisuje způsob výroby sloučenin shora uvedeného obecného vzorce l.Ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 0 znamená kyanoskupinu, je možno ziskat tak, že se derivat pyridinu obecného vzorce IIIR 1, Z a m mají význam jako v obecném vzorci I, nechá reagovat s anilinovým derivátem obecného vzorce IVHN ñAr IV ve kterémAr a R 2 mají význam jako v obecném vízorci l, V prítomnosti kyseliny kyanovodíkové,...

Způsob výroby nových derivátů 1-(acetylamino)-2-aminopropanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247087

Dátum: 13.03.1986

Autor: Brukner Josef

MPK: C07C 103/44

Značky: 1-(acetylamino)-2-aminopropanonu, derivátů, způsob, výroby, nových

Text:

...a rozpouštěůlo se odpaří, čímž se získá 25 g hnědooranžového oleje. Tento olej se v ethylacetátovem prostredí smí-sí s ethanolovým roztokem kyseliny chlorovodíkové.Po čištění krystalizací a průchodem aktivním uhlím CXA v bezvodém ethanolu se tímto způsobem získá 19,8 g výsledné sloučeniny CRL 41240. Výtěžek je 79,9 . Teplota tání 240 °C za rozkladu Koflerův- blok).Způsob výroby dihydrochloridu 1-4-acetylaminotenyl ~ 2- rł-methylpiperazín...

Fungicidní, baktericidní a růst regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247085

Dátum: 13.03.1986

Autori: Dietz Günther, Fiedler Werner, Mann Wolfgang

MPK: C07D 233/61, A01N 43/50, A01N 43/64...

Značky: látky, výroby, účinné, regulující, baktericidní, prostředek, fungicidní, způsob, růst

Text:

...přípravků, jako prášků,popraší, granulátů, roztoků, emulzí nebo suspenzi za přídavku kapalných a/anebo pevných nosičů, popřípadě zřeďovacích prostředků a popřípadě prostředků smáčecích,zvyšujících přilnavost, emulgačních a/nebo dispergačních.Vhodné kapalně nosiče jsou například voda, allfatické a aromatické uhlovodíky,jako benzen, toluen, xylén, cyklohexanon,isotoron, dimethylsulfoxíd, dimethylformamid, dále frakce minerálních olejů a...

Způsob výroby 29-hydroxy-3,11-dimethylnonakosan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247084

Dátum: 13.03.1986

Autori: Lojev Alexadd Michajlovie, Wetzel Wilhelm, Lazareva Galina Alexaddovna, Faust Gottfried, Püpel Werner, Lehmann Dieter

MPK: C07C 45/61

Značky: způsob, 29-hydroxy-3,11-dimethylnonakosan-2-onu, výroby

Text:

...odstraní oxiclačním zpracováním. Tím vzniklá oleiinická kyselina se redukuje lithiumaluminiumhvdridem za vzniku príslušnéhoalkoholu, jehož tosylát se přemění v 4 S-methý 1-5-hexenylbromid obvyklým způsobemKromě takto v-zniklého élR- poprípade 48-methyl-S-lsexenylbromidu se jako další složky při kopulaci použije S- popřípadě R-23-benzyloxyr-S-methyltrikos-S-ittyltosylátu. K přípravě R-tosylátu se teiiradekan-i.,14-diol přemění v (PŤÍSIUŠHÝ...

Způsob výroby nových derivátů kyseliny bicyklo(3,2,1)oktan-3-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247083

Dátum: 13.03.1986

Autori: Rekunova Margarita Michajlovna, Šabanova Anna Georgijevna, V Jurij Petrovie, Nicberg Leon Velvelevie

MPK: C07C 103/19, C07C 61/13

Značky: bicyklo(3,2,1)oktan-3-karboxylové, nových, výroby, způsob, derivátů, kyseliny

Text:

...reakčních složek S-ethylbicyklo 3,2,1 oktan-3 ~methy 1 karboxylát o teplotě varu 91 až 92 °C pri tlaku 590 Pa a pak kyselina B-ethylbicyklo 3,2,1 oktan-S-karboxylová o teplotě tání 81Způsob výroby kyseliny S-isopropylbicyklo 3,2,1 oktan-3-karboxylové derivát č. 4způsobem, popsaným V příkladu 1, se postupně získá z příslušných reakčních složek 3-isopropylbicyklo 3,2,1 oktan-3-methylkarboxylát o teplote varu 94 až 96 °C při tlaku 660 Pa a...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247081

Dátum: 13.03.1986

Autori: Abramson Dina Lazarevna, Sladkov Alexej Michajlovie, Kogan Nina Davydovna, Šeedroloseva Galina Viadimirovna

MPK: C07D 501/46

Značky: způsob, výroby, cefemderivátů

Text:

...kruhy, které obsahují atom kyslíku a které obsahují dvě nebo jednu dvojnou vazbu, lze uvést například furo-, pyrano-, dihydrofuro- a dihydropyrano-skupinu.ako nakondenzované kruhy obsahující atom síry, které obsahují jednu nebo dvě dvojné vazby lze uvést thieno-, thiopyranm,dihydrothieno- a dihydrothíopyrano-skupinu. Z nakondenzovaných kruhů, které obsahují jeden atom kyslíku nebo síry, přichazejí pro substituci methylovou...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247080

Dátum: 13.03.1986

Autori: Žilo Nikolaj Fedorovie, Šabanova Anna Georgijevna, Pineuk Valentin Vasiljevie, Maškin Vasilij Pavlovie

MPK: C07D 501/46

Značky: cefemderivátů, výroby, způsob

Text:

...dvojnou vazbu.ako zvláště výhodné přicházejí v úvahu například následující substituentycykloalkylaľkylová skupina se 3 až 7 atomy uhlíku v cykloalkylové části a s 1 až 6 atomy uhlĺku v alkylové části,jako zejména cyklopropylmethylová skupina, cyklobutylmethylová skupinaR 5 , přičemž R 4 a R 5 jsou stejné nebo různé a zname nají vodik nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 aiomy uhlíku, jako napříkladR 4 a R 5 společně s atomem uhlíku, na který jsou...

Herbicidní a mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247077

Dátum: 13.03.1986

Autori: Jakuškin Alexadd Ivanovie, Štrejs Gennadij Borisovie, Nichajeuk Anatolij Dmitrievie, Šeerbin Leonid Alexaddovie, Razin Gennadij Pavlovie, Addejev Gennadij Nikolajevie

MPK: C07D 239/48, A01N 43/56

Značky: látek, prostředek, výroby, herbicidní, způsob, mikrobicidní, účinných

Text:

...purpurea hiuchavka nachová Lamium amplexicaule hluchavka objíma váLapsana communis kapustka obecná Portulaoa oleracea šrucha zelnáSínapis arvensis hořčice rolníStellaria media ptačinec žabinec)Veronica persicvaria rozrazil perský Veronica hederaeľolia rozrazil břečtano listýXanthium pensyivanícum řepeň Alopecurus myosuroides psärka polní Avena fatua oves hluchýEchinochloa crus-galli ježatxka kuří noha Echinochloa colonumDigitaría sanguinalis...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247073

Dátum: 13.03.1986

Autori: Redikulcev Jurij Vasiljevie, Litvininko Leonid Addjevie

MPK: C07D 215/42

Značky: způsob, výroby, 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů, 2-substituovaných

Text:

...upotřebitelné adiční solí sloučenin obecného vzorce I s kyselinami je možno připravit obvyklým způsobem, například reakcí volné báze s přislušnou kyselinou V inertním organickém rozpouštědle a shromážděním vysrážené soli filtrací nebo odpeřením reakční směsi. e-li to nutné, lze produkt vyčistlt překrystalováním.Pokud sloučeniny podle Vynálezu obsahují centrum asymetrie, zahrnuje vynález jak nerozštěpené formy, tak formy rozštěpené. Štěpení...

Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Zelenka Antonín, Dejmek Luboš

MPK: C07C 47/19

Značky: způsob, alkoxydihydroderivátů, citronellalu, výroby

Text:

...do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a...

Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

MPK: C07D 311/12

Značky: výroby, kyseliny, deriváty, způsob, jejich, 8-ethoxykumarin-3-karboxylové

Text:

...jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se...

Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231091

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pavelka Ladislav, Kořínek Stanislav, Mohelnický Josef, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: zařízení, tohoto, způsob, pletenotkanina, provádění, její, výroby, způdobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořenou pletařskou osnovní vazbou, vykazující sloupky oček, umístěné mezu skupinami osnovních nití, provazujících s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkalcovské vazbě, jednak způsobu vyroroby pletenotkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález jednak rozšiřuje sortiment pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které propůjčují...

Způsob výroby dvou a více oddělených pruhů pletenotkané textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231087

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zmatlík Václav, Jíša Miloslav, Tlapa Bohumír, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: oddělených, výroby, tohoto, provádění, více, zařízení, způsob, pruhů, pletenotkané, způsobu, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Rešení podle vynálezu umožnuje vyrábět více pruhů pletenotkané textilie na pletenotkacím stroji s minimální dělicí mezerou mezi nimi. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že při výrobě se od středu dělicí mezery zakládají příslušné krajové útkové nitě vždy na jednu a tutéž stranu, to je do téhož pruhu pletenotkané textilie, kde se provazují s ostatními útkovými a osnovními nitěmi. Proti zakladení krajových útkových nití do sousedních pruhů...

Způsob výroby forem na seriovou výrobu lícnic resuscitačních loutek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231059

Dátum: 01.03.1986

Autori: Norský Petr, Marešová Vlasta, Landa Václav

MPK: G09B 23/28

Značky: resuscitačních, výrobu, lícnic, výroby, sériovou, forem, loutek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby forem vhodných pro seriovou výrobu lícnic resuscitačních loutek. Podstata řešení spočívá v tom, že se ze sádrového modelu odlije forma ze silikonového kaučuku, do které se odlije náhradní voskový originál, na němž se vyloučí pomocná galvanoplastická skořepina, do níž se odlije modelová lícnice z měkčeného PVC, která se fixuje v původní lukoprenové formě a vyplní se voskem a zvodiví se před galvanoplastickým...

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230470

Dátum: 01.03.1986

Autori: Průša František, Landa Václav Csc, Lucek Jiří

MPK: C25D 1/10

Značky: nástroje, tažení, výlisků, výroby, plechových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků galvanoplastickým způsobem prováděný tak, že se tvarovaný model výlisku z plechu po obou stranách po celé své ploše galvanicky pokoví, načež se po vyloučení potřebné tloušťky kovu galvanická vrstva po okraji celého modelu odřízne. Obě samostatné protilehlé části skořepiny se poté usadí do nosných částí nástroje a prostor mezi zadní stranou skořepiny a nosnou částí nástroje se vyplní zalévací...

Spôsob výroby nízkonasiakavých elektroizolačných vrstvených materiálov na báze organických výstuží a reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230465

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kováčiková Magdaléna, Vasiljev Roman, Chraščel Kamil

MPK: B32B 27/42

Značky: spôsob, výstuží, elektroizolačných, báze, výroby, reaktoplastov, vrstvených, organických, nízkonasiakavých, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektroizolačných materiálov. Navrhnuté riešenie je zamerané na užšiu problematiku výroby už nízkonasiakavých vrstvených elektroizolačných materiálov, tj. výrobkov s vyššími elektrotechnickými parametrami, ale zhotovených na báze bežných duroplastových živíc ako impregnantov a organických materiálov, najmä papierov ako výstuže, a to tak v ich vyhotoveniach ako samotných izolačných vrstvených materiálov. resp....

Pletenotkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230461

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zmatlík Václav, Tlapa Bohumír, Žid Jaromír, Machalová Jana, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: výroby, způsob, pletenotkaná, její, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pletenotkané textilie, která vykazuje sloupky oček, které jsou umístěny mezi skupinami osnovních nití, přičemž tyto skupiny osnovních nití provazují se spojovacími kličkami oček v tkalcovské vazbě. Podstata řešení spočívá v tom, že v celé šíři nejméně jednoho tkaného pruhu A, B textilie obsahuje alespoň dva dvojútky 2, které vážou shodně s osnovními nitěmi 1, obsaženými v tomto tkaném pruhu A, B. Spolu sousedící tkané pruhy A, B...

Spôsob výroby sekaných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229494

Dátum: 01.03.1986

Autori: Miškolci Anton, Hrubala Henrich, Matula Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03B 37/01

Značky: vlákien, sekaných, výroby, sklenených, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu sekaných sklenených vlákien dispergovateľných vo vode dvojstupňovou technológiou. Pri spracovaní sklenených prameňov sa tieto pred sekaním povlečú vodou v množstve 2 až 30 % hmotnosti a vo forme pramenca zloženého z 5 až 100 prameňov sa následne sekajú na zvolenú dĺžku. Zlepšenie zmáčavosti vlákien vodou je možné docieliť 0,01 až 2 % hmotnosti povrchovoaktívnych látok, ich pridaním do vody. Takto vyrobené mokré sekané...

Způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229477

Dátum: 01.03.1986

Autori: Špalek Otomar, Balogh Karel, Paseka Ivo

MPK: C01B 15/00

Značky: vodíku, peroxosloučenin, způsob, alkalických, roztoku, redukci, výroby, katodickou, peroxidu, kyslíku, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru technické elektrochemie a řeší způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, především peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku v plynových porézních elektrodách, s použitím sodných elektrolytů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do anodového prostoru elektrolyzéru uvádí roztok sodného elektrolytu, například hydroxidu sodného, a do katodového prostoru voda v takovém množství, aby koncentrace sodných iontů v...

Způsob výroby tetrahydroboratu sodného s izotopem boru 10B

Načítavanie...

Číslo patentu: 229336

Dátum: 01.03.1986

Autori: Macháček Jiří, Čásenský Bohuslav

MPK: C01B 6/21

Značky: výroby, způsob, sodného, izotopem, tetrahydroboratu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru syntézy anorganických sloučenin a řeší způsob výroby tetrahydroboratu sodného, obsahujícího izotop 10 B, který umožňuje získat tento hydrid v čistém stavu s ve vysokém výtěžku na výchozí borovou sloučeninu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v prostředí benzenu nebo toluenu ponechá reagovat tetrahydridohlinitan sodný s tria (2-methoxyethoxy) boranem(3) v molárním poměru 1,33 až 1,75 : 1. Produkt se používá zejména pro...

Způsob renovace a výroby razníku a vyhazovače pro lisování ochranných pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 229325

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vašíček Jaroslav, Plucar Anatol, Fišer Rudolf, Smrkovský Evžen, Skokan Alfons

MPK: B21C 3/18

Značky: způsob, výroby, ochranných, razníků, vyhazovače, renovace, lisování, pouzder

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob renovace a výroby razníku a vyhazovače pro lisování ochranných pouzder použitelných zejména pro výpal porcelánu za účelem zvýšení jejich životnosti. Podle vynálezu předem opracované dosedací a stykové plochy na základních dílech razníku a vyhazovače se tepelně zpracují žíháním na měkko. Potom se obnoví tvar razníku a dosedacích ploch pro natažení a usazení zděři. Následující operací je tepelné zpracování části razníku a vyhazovače...

Způsob výroby kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229302

Dátum: 01.03.1986

Autor: Schätz Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, kontaktních, způsob, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polysiloxanu pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím. Použití polysiloxanů a trojrozměrnou kaučukovou sítí pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím je umožněno jejich velkou propustností pro plyny, zejména pro kyslík. Kontaktní čočky vyrobené za použití vynálezu jsou naprosto zdravotně nezávadné a čiré a velmi dobrými optickými vlastnostmi. Jsou značně elastické v rozmezí vysokých i nízkých teplot a při...

Vpichované textilní obklady stěn a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228750

Dátum: 01.03.1986

Autor: Skala Václav

MPK: D04H 3/10, D06N 7/04

Značky: obklady, textilní, stěn, jejich, výroby, způsob, vpichované

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichované textilní obklady stěn jsou určeny na tepelnou a zvukovou izolaci
obklady mají plastický vzor tvořený konturami textilních materiálů vložených mezi dva plošné útvary. Lícní strana je vlákenné rouno. Vpichováním textilie ze strany vlákenného rouna vystoupí obrysy vloženého materiálu.

Způsob výroby antibiotika narasinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227700

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hamill Robert, Kastner Ralph Emil

Značky: antibiotika, způsob, narasinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika narasinu, vyznačující se tím, že se pěstuje Streptomyces granuloruber NRRL 12389 v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek, načež se antibiotikum ze živného prostředí izoluje.

Způsob výroby kyseliny auromerkaptojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227699

Dátum: 15.02.1986

Autori: Haas Dieter, Rapp Erich, Reiter Winfried

Značky: kyseliny, výroby, způsob, auromerkaptojantarové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny auromerkaptojantarové reakcí solí zlata kyselinou merkaptojantarovou, vyznačující se tím, že chlorid zlatitý nebo kyselina tetrachlorozlatitá v bezvodé podobě nebo v podobě hydrátů nechá reagovat s kyselinou merkaptojantarovou v prostředí alifatických ketonů se 3 až 10 atomy uhlíku, s výhodou se 4 až 6 atomy uhlíku.

Způsob výroby nových 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,0]alk-2-en-5-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227692

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lehmann Hans Dieter, Koenig Horst, Gries Josef, Rossy Phillip, Franke Albrecht, Lenke Dieter, Thyes Marco

Značky: nových, výroby, způsob, 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,0]alk-2-en-5-onů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,O]-alk-2-en-5-onů, obecného vzorce I v němž n znamená číslo 1 nebo 2, m znamená číslo 1, 2 nebo 3, R a R3 jsou stejné nebo různé a znamenají atomy vodíku nebo methylové skupiny, vyznačující se tím, ře se na cykloalkankarboxylovou kyselinu obecného vzorce II v němž m a n a R3 mají shora uvedené významy, působí hydrazinem obecného vzorce NH2NHR v němž R má shora uvedený význam.

Způsob výroby derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227690

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

Značky: výroby, 5h-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů, 5h-thiazolo, 3,4-dihydro-2h,6h-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález opisuje způsob výroby nových derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, jejich farmaceuticky přijatelných adičních solí s kyselinami a jejich stereochemických isomerních forem. Tyto sloučeniny mají cenné farmakologické vlastnosti. Vyznačují se zvlášť silní psychotropní účinností, antihistamínovou a antiserotonínovou účinností.

Způsob výroby uzavřených komplexů N-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227689

Dátum: 15.02.1986

Autori: Stadler Ágnes, Kiss Pál, Vikmon Mária, Virág Sándor, Korbonits Dezsö, Szejtli József, Turcsán István

Značky: komplexu, uzavřených, cyklodextrinem, hydrochloridu, způsob, n-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uzavřených komplexů N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem, vyznačující se tím, že se báze N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu nechá zreagovat ve vodném a/nebo ethanolickém prostředí za míchání při 4 až 60 °C s 1 až 3 mmoly cyklodextrinu přepočteno na 1 mmol báze nebo hydrochloridu a pro výrobu hydrochloridu se získaný komplex popřípadě zpracuje kyselinou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227688

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wuerzer Bruno, Jahn Dieter, Goetz Norbert, Becker Rainer

Značky: výroby, herbicidní, způsob, složky, prostředek, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená pětičlenný nebo šestičlenný aromatický heterocyklický zbytek s jedním nebo dvěma atomy dusíku, který může obsahovat jeden nebo dva substituenty ze skupiny tvořené alkylovou skupinou s 1 až 2 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, methoxykarbonylovou skupinu...

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227686

Dátum: 15.02.1986

Autori: Penco Sergio, Casazza Anna Maria, Arcamone Federico, Suarato Antonino

Značky: způsob, účinné, glykosidové, protinádorově, výroby, sloučeniny, antracyklinové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyskupinu, ve formě hydrochloridu, vyznačující se tím, že se 4´-deoxy-4´jod-N-trifluoracetyldaunorubicin obecného vzorce II rozpuštěný v acetonu podrobí alkalické hydrolýze 0,1 N vodným roztokem hydroxidu sodného prováděné za mírných podmínek po dobu 3 hodin za teploty 0 °C, aby se získala volná glykosidová báze...

Způsob výroby antibiotika A-4 696 faktoru G

Načítavanie...

Číslo patentu: 227683

Dátum: 15.02.1986

Autori: Merkel Kurt Edgar, Hershberger Charles Lee, Wild Gene Muriel, Weeks Robert Edgar

Značky: výroby, faktoru, způsob, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika A-4696G, který je glykopeptidem se dvěma aminoskupinami zásadité povahy, ve formě dihydrochloridu jde o bílou krystalickou sloučeninu, v podstatě rozpustnou ve vodě a nerozpustnou v organických rozpouštědlech jako methylalkoholu, acetonu, chloroformu a benzenu, s přibližným procentuálním prvkovým složením 52,90 % uhlíku, 4,29 vodíku, 6,39 % dusíku, 30,96 % kyslíku a 5,46 % chloru, s absorpčním maximem v ultrafialovém...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227681

Dátum: 15.02.1986

Autor: De Reinach Hirtzbach Francois

Značky: účinných, látek, způsob, prostředek, herbicidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek pro použití v zemědělství, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát 2,3-dihydro-3-methyl-6-fenyl-4-pyronu obecného vzorce II ve kterém R2 znamená alkylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku a R3 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku.

Způsob výroby kaseinu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227675

Dátum: 15.02.1986

Autor: Salmon Michel Charles Jean

Značky: zařízení, kaseinu, provádění, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kaseinu z odstředěného mléka, vyznačený tím, že odstředěné mléko se uvede za nepřetržitého míchání do styku s kationtovou pryskyřicí ve formě H po dobu potřebnou k poklesu pH mléka na hodnotu v rozmezí od 4,7 do 5 a k nasycení pryskyřice ionty kovů z mléka, mléko oddělené od nasycené pryskyřice se sráží na sýřeninu a sérum, které se od sebe oddělí, a kationtová pryskyřice se po regeneraci odděleným sérem opětovně zavádí do...

Pórovitá impregrovaná granule a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227671

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rider Richard Harold, Scher Herbert Benson, Hahn Alice Ulhee

Značky: granule, její, způsob, pórovitá, impregrovaná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pórovitá impregnovaná granule, jejíž póry uzavřené pórovitou membránou obsahují zachycenou látku, alespoň částečně nemísitelnou s vodou a určenou k pomalému uvolňování, vyznačená tím, že membrána z polymočoviny je tvořena produktem reakce in situ mezi nevodným organickým roztokem, obsahujícím látku k zachycení a 2 až 75 % hmotnosti organického polyisokyanátu, a vodným roztokem obsahujícím vodu a 0,01 až 10 % hmotnosti katalyzátoru ze skupiny...