Patenty so značkou «výroby»

Strana 212

Způsob výroby sendvičových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223285

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michna Bohuslav, Fajmon Antonín

Značky: sendvičových, způsob, výroby, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší zdokonalení technologie výroby sendvičových dílů, zejména pro interiéry karosérií vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že celý technologický postup, vytvoření výtažku z povrchové vzhledové vrstvy plastu a provedení výplně z pěnového plastu i vyzrání celého dílu se provádí v jediném zařízení.

Způsob odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 223281

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cigánek Jiří

Značky: vratné, výroby, způsob, fenolů, vysokotepelné, fenolátů, sodných, čpavkové, odfenolování, karbonizace, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných s následným odehnáním pevně i volně vázaného čpavku z čpavkové vody ostrou párou, což se provádí tak, že se nejdříve do surové čpavkové vody přidá 10 až 25 % vodný roztok vratné sody v množství 25,5 až 56 l na 1 m3 surové čpavkové vody, načež se provede odfenolování surové čpavkové vody a roztoku vratné sody...

Způsob kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223280

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holéci Ivan, Žabenský Jaroslav, Vyškovský Oldřich, Zuk Vladislav, Šolta František

Značky: způsob, výroby, zinečnatého, chloridů, krystalického, kontinuální, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby krystalického chloridu zinečnatého. Vynález se týká způsobu kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého odpařováním jeho roztoků za normálního nebo sníženého tlaku a následující adiabatickou krystalizací. Tímto způsobem se zabrání teplotnímu rozkladu chloridu zinečnatého a získá se vysoce čistý produkt. Spotřeba tepla je nižší než u jiných procesů.

Způsob výroby disodné soli kyseliny 1-hydroxyethan-1,1-difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223270

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kocíková Věra, Zobáčová Alena, Budský František, Jarý Jiří

Značky: způsob, výroby, kyseliny, 1-hydroxyethan-1,1-difosfonové, disodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby disodné soli kyseliny 1-hydroxyethan-1,1-difosfonové, vhodné pro přípravu radiodiagnostických preparátů. Způsob výroby spočívá v tom, že vodný roztok surové kyseliny získaný reakcí kyseliny octové s chloridem fosforitým a hydrolýzou vzniklého produktu se zahustí, vyloučená kyselina se překrystaluje z ledové kyseliny octové a získaný krystalický monohydrát kyseliny 1-hydroxyethan-1,1-difosfonové se ve vodném...

Způsob výroby a zpracování ingotů z uklidněné oceli pro výrobu bezešvých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 223265

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jaroš Karel, Vaníček Václav, Míček Petr

Značky: zpracování, bezešvých, výrobu, způsob, oceli, uklidněné, výroby, ingotu

Zhrnutie / Anotácia:

Do kokil se odlejí ingoty bez izolační desky nebo hlavového nástavce a ocel se zaleje hned po odlití vodou v poměru 1 kg vody na 3 kg oceli a pak se nechají ingoty před stripováním odstát, načež se vyválcují patou dopředu a provede se odstřih "vlaštovky", tj. nerovné části konce a takto vyválcované kruhové předvalky se děrují pomocí trnu bez postřiku chladicí vodou. Pro vyděrování je možno použít dvoustupňových trnů.

Spojka elektrovodných jader kabelů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223263

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeman Eduard

Značky: výroby, spojka, jader, způsob, elektrovodných, její, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka elektrovodných jader kabelů a způsob její výroby pro spojování silových elektrovodných jader kabelů kabelového spoje. Účelem vynálezu je spojování elektrovodných jader kabelů odlišných kabelových konstrukcí do kabelového spoje. Podstata vynálezu spočívá ve spojce elektrovodných jader kabelů opatřené ve svém středu příčnou přepážkou sloužící k zamezení pronikání kabelového impregnantu elektrovodným jádrem, přičemž na obou koncích této...

Způsob výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223255

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Ján, Rylek Milan, Chvalovský Václav, Zahradník Jindřich, Kubička Rudolf, Kratochvíl Jan, Sýkora Milan, Václavík Přemysl, Hartman Miroslav, Kaštánek František

Značky: oxidací, kyseliny, zařízení, isomáselné, způsob, tohoto, máselné, provádění, výroby, aldehydů, odpovídajících, způsobu, vzdušným, kyslíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem katalyzovanou solemi kobaltu nebo manganu v protiproudém uspořádání. Aldehyd nebo směs aldehydů se uvádí shora do patrového reaktoru, v němž přichází do styku se vzdušným kyslíkem uváděným do reaktoru zdola a oxidační produkt z reakce tvořený odpovídající C-4 kyselinou nebo směsí C-4 kyselin a v nich rozpuštěnými solemi...

Způsob výroby těles z vystužených reaktoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

Značky: výroby, způsob, vystužených, reaktoplastů, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby těles z vyztužených reaktoplastů, která jsou určena pro vysoká tahová namáhání. Podstata řešení spočívá v tom, že se impregnovaný pramenec navíjí do profilu, vytvořeného ze dvou či více částí děleného jádra a po navinutí předem určeného množství vláken se hotový návin na horních funkčních plochách vylisuje tvarovaným přípravkem, který dosedá na dělené jádro a zaručuje tak požadovaný obsah výztuže i pojiva.

Způsob výroby útlumové hmoty zejména pro mikrovlnné aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 223237

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zehentner Ján, Hoffmann Karel

Značky: zejména, výroby, způsob, mikrovlnné, útlumové, aplikace, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby útlumové hmoty pro mikrovlnné aplikace, který umožňuje ze zadaných výchozích složek získat hmotu s optimálními útlumovými vlastnostmi v určitém frekvenčním pásmu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na zhomogenizovanou směs prášku vodivého nebo polovodivého materiálu a pojiva působí v průběhu tuhnutí pojiva tlakem, jehož hodnota se v průběhu tuhnutí reguluje v závislosti na specifickém odporu směsi. Útlumovou...

Způsob výroby měkčených polyvinylbutyralových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 223230

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bačák Miloš, Svoboda Jiří, Čermák Jaroslav, Jerman Petr, Jelínek Otto, Sládeček Antonín, Obrdlíková Hana, Oulehla Zdeněk, Hroňková Danuše, Zvoníček Josef

Značky: měkčených, fólií, výroby, způsob, polyvinylbutyralových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpracovat technologický odpad polyvinylbutyralových fólií z výroby vrstvených bezpečnostních skel na nový materiál odpovídající svými vlastnostmi materiálu z nepoužitých směsí a tím snížit spotřebu polyvinylbutyralu. Bylo zjištěno, že tohoto účelu lze docílit vhodnou volbou polymeru ke zpracování. Podstatou vynalezeného způsobu je zpracování odpadu nebo čerstvého materiálu ve směsi s drceným odpadem ze směsí na bázi...

Vrstvený plošný ohebný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223228

Dátum: 15.03.1986

Autori: Karásek Otakar, Výlet Jiří, Plička Eduard, Petřík Stanislav, Varhaník Jiří, Mikula Jaroslav

Značky: ohebný, způsob, výroby, vrstvený, plošný, útvar

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného plošného ohebného útvaru, který je určen především pro galanterní, oděvní a obuvnické aplikace, a způsobu výroby tohoto útvaru. Vrstvený plošný ohebný útvar se skládá z podkladové vláknité vrstvy, přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené střední lehčené vrstvy a krycí vrstvy, případně z podkladové vláknité vrstvy a přímo nebo prostřednictvím laminační vrstvy připojené krycí vrstvy. Podstatou vynálezu je...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bolek Pavel, Myšinský Arnošt, Šafl Pavel, Pácl Petr

Značky: transformátorových, orientovaných, způsob, pásu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konečného tepelného zpracování za studena válcovaných ocelových pásů z křemíkové oceli v poklopových pecích s ochrannou atmosférou. Výchozí ocel obsahuje kromě železa a nečistot 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,02 až 0,08 % uhlíku, 0,002 až 0,015 % síry, selenu nebo telluru a méně než 0,010 v kyselinách rozpustného hliníku. Výhodou postupu podle vynálezu je zkrácení doby ohřevu svitků a současně dosažení...

Způsob výroby tvárné litiny v licí pánvi se spodní výlevkou a licí pánev k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223206

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mahďák Václav, Sýkora Pavel, Hornsteiner Pavel

Značky: tvárné, provádění, způsob, pánev, výlevkou, způsobu, výroby, tohoto, panví, licí, litiny, spodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tvárné litiny jednostupňově v licí pánvi se spodní výlevkou. Do licí pánve upravené tak, že její spodní část je rozdělena příčkou na reakční a nalévací prostor se ve vrstvách na sebe uloží na dně reakčního prostoru nodularisační očkovací předslitina, pak grafitisační očkovací předslitina a obě vrstvy se zakryjí vrstvou třísek z tvárné litiny. Tavenina se naleje do nalévacího prostoru licí pánve a po naočkování se...

Spôsob výroby síranu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223099

Dátum: 15.03.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: horečnatého, síranu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby síranu horečnatého z horečnatej suroviny obsahujúcej uhlčitanový alebo hydrouhličitanový anión alebo oxid alebo hydroxid horečnatý reakciou horečnatej suroviny so síranom železa vo vodnom prostredí. Horečnatá surovina sa pred reakciou so síranom železa a/alebo reakčná zmes horečnatej suroviny a síranu železa vo forme vodnej suspenzie nechá reagovať s oxidom uhličitým a/alebo kyselinou uhličitou. Voľný oxid...

Spôsob výroby 1-fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223089

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Juraj, Poór Robert

Značky: spôsob, výroby, 1-fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby 1-fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu amináciou 1-fenyl-4,5-chlór-6-pyridazónu amoniakom, vyznačený tým, že získaná zmes po aminácii, obsahujúca hlavne 1-fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazón, 1-fenyl-4-chlór-5-amíno-6-pyridazón, 1-fenyl-4,5-dichlór-6-pyridazón i NH4Cl, sa pridáva roztavená do vody alebo do roztoku chloridu amónneho, pričom technický 1-fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazón sa izoluje z roztoku a...

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223081

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voška Július, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Divák Břetislav

Značky: fluidizačných, prevádzaniu, spôsobu, výroby, zariadenie, prvkov, spôsob, tvarových, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov zo zrnitých alebo prachových bronzových materiálov tvorených meďou a 9 až 11 % cínu je podľa vynálezu vyznačený tým, že pri zrnitosti 0,15 až 0,3 mm sa bronzový materiál speká pri teplote 815 až 825° Celsia a pri zrnitosti 0,06 až 0,14 mm sa speká pri teplote 795 až 805 °C po dobu 90 až 120 minút a vychladzuje v redukčnej, alebo neutrálnej atmosfére do teploty 100 °C. Predmetom vynálezu je aj...

Sorpčný prostriedok na zachycovanie uhľovodíkov z vody alebo vzduchu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223067

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hässler Jozef, Florián Štefan

Značky: spôsob, uhľovodíkov, výroby, zachycovanie, vzduchu, sorpčný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje sorpčný prostriedok k zachycovaniu uhľovodíkov z vody alebo vzduchu, ktorý je vytvorený z vláknitých a amorfných polymérov, pričom vláknité polyméry sú zmesou syntetických vlákien v zložení hmotn. pomerov 45 až 65 % vlákien z izotaktického polypropylénu, 20 až 30 % vlákien polyamidových a 35 až 10 % vlákien polyesterových a ako amorfný polymér je použitý ataktický polypropylén o molekulovej hmotnosti 5000 až 120 000. Podiel...

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223066

Dátum: 15.03.1986

Autori: Porubský Juraj, Macho Vendelín, Glevitzký Edmund

Značky: vinylchloridu, kopolymerů, homopolymerů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu s olefinicky nenasýtenými komonomérmi, prostý alebo len s malým obsahom defektných častíc, tzv. rybích ôk, voľnoradikálovou homopolymerizációu alebo kopolymerizáciou pri teplote 5 až 80 °C, spravidla v suspenzii za spolupôsobenia pomocných látok tak, že sa na reakčný priestor homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie pred privedením východiskových surovín alebo aspoň pred privedením...

Spôsob výroby alkylovaného 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223060

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hoľko Michal, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav

Značky: 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu, výroby, spôsob, alkylovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technológiu výroby alkylovanéha 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu polymérmi, alebo kopolymérmi ?-alkénov so stredným polymerizačnyun stupňom 5 až 50, za katalytického účinku halogenidov bóru, štvormocného titanu, bieliacej hlinky, alebo aktivovanej kyselinou fosforečnou. Popisuje jednotlivé technologické uzly výroby a ich podmienky výroby. Vynález je možné využiť v odbore organickej technológie.

Způsob výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 223036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Burda Svatopluk, Turoň Slavomír, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

Značky: způsob, kovových, desek, tlustostěnných, volným, výroby, kruhových, kováním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním z kovářského ingotu, ze kterého se odsekne pata, vykove na něm manipulační čep a předkove do tvaru válce, načež se tělo válce podrobí pěchování ve směru své podélné osy mezi pěchovacími deskami s vydutými plochami přibližně do tvaru koule, která se dále pěchuje mezi rovnými pěchovacími deskami ve směru kolmém k původní podélné ose vykovaného těla válce do...

Katalyzátor pro výrobu koncentrátu C8-aromátů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223028

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

Značky: způsob, koncentrátů, katalyzátor, výroby, výrobu, c8-aromátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nový typ bimetalického katalyzátoru pro výrobu koncentrátu C8-aromátů katalytickým reformováním. Katalyzátor obsahuje velmi nízké koncentrace dvou kovů 8. a 7. skupiny periodické soustavy na gama-alumině aktivované oxidem kovů 4. skupiny periodické soustavy a halogenem. Jako konkrétní typ se uvádí 0,15 až 0,29 % hmot. platiny a rhenia na alumině aktivované dioxidem titanu a chlorem. Způsobem výroby zahrnujícím společné sycení...

Spôsob výroby maloobjemových mikrobunečných polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222892

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopál Pavel, Turčány Jozef, Behula František

Značky: spôsob, mikrobunečných, polyuretánov, výroby, maloobjemových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby maloobjemových mikrobunečných polyuretanov priamym napeňovaním na vláknité materiály. Vynález sa týka odborov 726, 727, 728, 729, 731. Rieši nový progresívny spôsob stabilizácie polyolového komponentu pre výrobu maloobjemových tvarovaných polyuretánových dielcov, priamo napenených na prírodné vláknité materiály. Použitím stabilizačného systému podľa vynálezu je možné pripraviť zmes polyolov, diolov, katalyzátorov a pigmentov,...

Spôsob výroby metyl-terc-butyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222886

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bolcha Ján, Kubelková Ludmila, Jírů Pavel, Macho Vendelín, Wichterlová Blanka

Značky: výroby, spôsob, metyl-terc-butyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metyl-terc-butyléteru sa uskutočňuje vysokoselektívnou adíciou metanolu na izobutén samotný alebo v zmesi s inými uhľovodíkmi, napr. v odbutadienizovanej pyrolýznej C4-frakcii, pri teplote 30 až 200 °C (70 až 140 °C) v plynnej alebo v parnej fáze na kyslom heterogénnom katalyzátore. Tým sú špeciálne opracované a aktivované zeolity Y o rozsahu výmeny NH4 od 20 do 99 % (70 až 95 %). Špeciálne opracované hydrotermálne zeolity Y v prúde...

Spôsob výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222885

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majling Ján, Balkovic Svetozár, Jesenák Viktor, Miazdra Marian, Petrovič Ján

Značky: spôsob, vápno-belitického, hydratácie, spojiva, začiatkom, spomaleným, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa surovinová zmes pre výrobu vápno-belitického spojiva pred výpalom homogenizuje s 1 až 4 % hmot. síranu vápenatého, v dosledku čoho vznikne v priebehu výpalu v spojive nízkoviskózna síranová tavenina, ktorá spomaľuje hydratáciu zložky spojiva - voľného vápna a tým aj začiatok hydratácie vápno-belitickéha spojiva....

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metarulgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222883

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: telies, pracujúcich, spôsob, podmienok, trenia, metarulgie, práškovej, výroby, postupmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby telies pracujúcich za podmienok trenia postupmi práškovej metalurgie sa vyznačuje tým, že z kovových práškov sa vylisujú dve pórovité telesá, pričom prvé teleso určené na funkčnú vrstvu materiálu, sa vylisuje z oceľového prášku legovaného aspoň dvoma zo skupiny prvkov zahrňujúcich W, Co, V, Ti, Ni, Mo, Cu, Mn, Cr a Si a druhé teleso určené na nosné jadro súčiastky sa vylisuje zo železného prášku, poprípade s prídavkom aspoň...

Spôsob výroby plastifikátora anorganických materiálov a/alebo stekucovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222881

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štepita Matej, Sabadoš Július, Pavlačka Eduard, Komora Ladislav, Macho Vendelín

Značky: spôsob, stekucovadla, anorganických, výroby, plastifikátora, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Plastifikátory anorganických materiálov a/alebo stekucovadlá, vhodné ako prísady do východiskových materiálov pri výrobe stavebných hmôt, ako betónu, pri spracovaní tuhých materiálov, napr. drvení vápenca, kameňa, resp. stekucovadlá pri výrobe keramických materiálov ap., sa vyrábajú buď kondenzáciou samotného formaldehydu, spravidla vo forme vodného roztoku v zásaditom prostredí (hydroxid sodný, hydroxid vápenatý) a/alebo kondenzáciou...

Kremíkavá oceľ najmä vyrábaná v konvertoroch pre elektrotechnické transformátorové plechy a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222876

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frič Vincent, Šolyom Alexander

Značky: transformátorové, konvertoroch, elektrotechnické, vyrábaná, kremíkavá, najmä, oceľ, výroby, plechy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kremíková oceľ, najmä vyrábaná v konvertoroch, pre elektrotechnické transformátorové plechy o hmotnostnom zložení 2,9 až 4,25 % kremíka, 0,02 až 0,04 % uhlíka, 0,05 až 0,12 % mangánu, stopy až 0,015 % fosforu a stopy až 0,015 % síry vyznačujúca sa tým, že ďalej obsahuje v hmotnostnej koncentrácii antimón v rozsahu 0,01 až 0,2 % a dusík v rozsahu 0,001 až 0,008 %.

Způsob výroby houževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228244

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěpek Jiří, Bartoš Otakar, Hladík Oldřich, Šimek Jan

Značky: polyvinylchloridu, houževnatého, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se plnivo před přidáním do polyvinylchloridové směsi upraví roztoky či disperzemi elastomerů a po odstranění kapalných složek se plnivo, které obsahuje 0,001 až 20 % hmot. elastomeru, vztaženo na hmotnost polymerní směsi, smísí s polyvinylchloridem. Plnivo se s výhodou smísí s roztokem či disperzí elastomeru a síťovacím systémem a po odstranění kapalných složek se elastomer sesíťuje. Jako elastomer se použije butadien-styrénový...

Způsob výroby obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222840

Dátum: 15.03.1986

Autori: Guryča Petr, Vítek František, Šperka Josef, Klimeš František

Značky: obuvi, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby obuvi odléváním pasty na bázi polyvinylchloridu, jenž spočívá v tvorbě svrškového pláště želatinací pasty na stěnách formy a vyplnění podpatkové dutiny. Podle vynálezu se postupuje tak, že běžnou cestou se ponechá zcela zželatinovat svrškový plášť a teprve poté se do podpatkové dutiny vleje tavenina termoplastu zahřátá již na želatinační teplotu, takže se vytvrdí bez dalšího působení za normálních fyzikálních...

Vysoceobjemný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228226

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bezemek Vladislav, Klusáček Ivan

Značky: výroby, textilní, útvar, vysoceobjemný, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v textilním průmyslu při výrobě délkových textilií ve tvaru nití, plošných textilií nebo prostorových, trojrozměrných textilií. Předmětem vynálezu je vysoceobjemný textilní útvar sestávající z alespoň jedné nosné složky vláken a alespoň jedné objemující složky vláken, které jsou vzájemně mechanicky nebo chemicky vázané. Podstatou vynálezu je konstrukce vysoceobjemného textilního útvaru spočívající v tom, že alespoň...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šaroun Vladislav, Krásný Ladislav, Hušek Bohumil

Značky: způsob, jednovrstvých, výroby, keramických, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jednovrstvových keramických kondenzátorů spočívá v tom, že dielektrikum se pokryje v místech požadovaných mezer ochrannou lakovou vrstvou odolnou proti aktivačním, oplachovým a pokovovacím lázním. Potom následuje bezproudové pokovení. Izolační mezery na celé pokovené ploše se vytvoří rozpuštěním pokované ochranné lakové vrstvy v rozpouštědle.

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222740

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pleska Alexander, Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Trněný Jaromír, Čihák Pavel

Značky: kopolymerů, způsob, roubovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřice se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi fragmenty persulfátu, vázanými ve sklovité polymerní fázi.

Způsob výroby výtvarného díla z textilních materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222721

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pavelka Jaroslav

Značky: výroby, provádění, zařízení, díla, způsob, způsobu, tohoto, textilních, materiálů, výtvarného

Zhrnutie / Anotácia:

Výtvarné dílo z textilních materiálů, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zlepšení výtvarných vyjadřovacích technik textilních výtvarníků. Uvedeného účelu se dosáhne podložkou s lepivým povrchem, na němž je z textilních materiálů vytvořena výtvarná kompozice, jež je opatřena alespoň jednou vrstvou filmu z bezbarvého matného laku, jímž je překryt textilní materiál i nepokrytá místa podložky s lepivým...

Způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222703

Dátum: 15.03.1986

Autori: Eckert Vít, Kruchňa Oldřich, Rathouský Jiří

Značky: konzervaci, výroby, stavebních, materiálů, hydrofobizaci, způsob, zpevňování, prostředků, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí z nich, tvořených např. pískovcem, maltovinami nebo keramikou, hydrolýzou vodou, případně za přídavku alifatického alkoholu s 1 až 5 atomy uhlíku. K hydrolýze se použije 20 až 50 % hmot. toluenový roztok destilačních zbytků z rektifikace fenylchlorsilanů, připravených syntézou z křemíku a chlorbenzenu, hydrolyzát se...

Mlecí nástroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222642

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mračko Dušan

Značky: výroby, mlecí, spôsob, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je vyriešená produktívna výroba menších súčiastok, slúžiacich pre mletie, rôzne trecie uloženia, puzdra a pod. Podstata vynálezu spočíva v použití spekania mlecích nástrojov z kovového prášku zloženého z Fe, Mn, C a Si s prídavkom mazadla a spôsobu vytvárania výliskov s následným spekaním a ochladzovaním so stanovením hustôt a tepelných režimov. Vynález je možné použiť hlavne pri výrobe mlecích kameňov do mlynčekov pre domácnosti,...

Spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222625

Dátum: 15.03.1986

Autori: Révus Miloš, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Vilím Rostislav

Značky: výroby, olejov, polymérnych, spôsob, nasýtených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických respektíve rafinérskych technológií. Rieši spôsob výroby nasýtených polymérnych olejov katalyzovanou hydrogenáciou nenasýtených polyolefinických látok pripravených oligomerizačnými, polymerizačnými, kopolymerizačnými, respektíve degradačnými postupmi. Hydrogenácia sa uskutočňuje na niklových katalyzátoroch, ktoré sa pripravujú kombinovanou redukciou kovového niklu, alebo zlúčenín niklu nanesených na...

Spôsob výroby osviežujúcich nealkoholických nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222612

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tamchyna Jozef, Szabová Beáta, Držka Štefan, Klempa Štefan

Značky: nealkoholických, výroby, osviežujúcich, spôsob, nápojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby osviežujúcich nealkoholických nápojov, s vystupňovanou plnosťou chuti vyznačený tím, že na 1000 objemových dielov nápoja sa použije 0,1 až 0,5 hmotn. dielov vo vodnom koloídnom roztoku s obsahom 40 - 55 % hmotn. hydrolyticky odbúraného dextranu do takého stupňa odbúrania, aby vodný roztok neprechádzal do gélovitej formy, s výhodou o molekulovej hmotnosti 70 000.

Vodné disperzie plastomérov stabilné vo zmesi s produktami na báze škrobu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hudák Pavol, Fraňo Ľudovít, Molda Emil, Šmíd Josef, Ďurinda Ján

Značky: báze, disperzie, spôsob, produktami, výroby, vodné, zmesí, škrobu, stabilné, plastomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie sú určené na lepenie vlnitej lepenky, vinutej kartonáže a impregnáciu textilu. Vodné disperzie sú pripraviteľné emulznou polymerizáciou vinylacetátu alebo vinylacetátu a alkylakrylátov v systéme pomocných látok obsahujúcou rozpustený jeden alebo viac produktov na báze škrobu vo vzájomnom hmotovom pomere monoméru alebo zmesi monomérov k produktu na báze škrobu rovnom 2 : 1 až 20 : 1. Vodné disperzie sa môžu použíť v papierenskom...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222528

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kryška Jindřich, Spěváček Jiří

Značky: způsob, výroby, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je závislý na vynálezu podle AO č. 210 436 a týká se způsobu výroby styrenu katalytickou dehydrogenací ethylbenzenu v adiabatických reaktorech. Použitý katalyzátor má tvar dutých tělísek, čímž se dociluje zvýšení selektivity reakce dehydrogenace.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247174

Dátum: 13.03.1986

Autor: Janda Jioí

MPK: C07D 213/04, A01N 43/40

Značky: herbicidní, látky, účinné, prostředek, způsob, výroby

Text:

...hydrogenačními prostředky.Sloučeniny obecného vzorce Ic se převáději na sloučeniny obecného vzorce Id jakýmkoliv známým způsobem substituci aromatické aminové skupiny atomem ohloru nebo kyanovou skupinou. Přikladem vhodné reakce se diazotace aminoskupiny známymi způsoby, například püsobením kyseliny chlorovodíkové a dusité, jak je popsáno v Org. Synth., Coll. Vol. 1, 517 (1932)a následná reakce diazosoli s kyanidem měčnatým nebo chloridem...