Patenty so značkou «výroby»

Strana 211

Spôsob výroby zubnej pasty s antibakteriálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221049

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káša Jozef, Kopřivová Serafína, Filák Mirek, Medveď Ján, Koudelková Lýdia, Hudač Alexander, Ležovič Ján

Značky: zubnej, pasty, spôsob, výroby, účinkom, antibakteriálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Účeľom vynálezu je vyrobiť zubnú pastu na zníženie kazivosti zubov a na liečenie procesov zápalistých slizníc ústnej dutiny, a s aglutinačnými vlastnosťami. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sa pôsobí gélom hydratovaného kremičitanu vápenatého, horečnatého alebo hlinitého na organický gél 30 až 60 min. Ďalej sa postupne pridajú abrazívne látky, vonné a chuťové látky a zmes sa 1 až 3 hod. homogenizuje a nakonec sa pridá roztok trojboritanu...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Jiří, Bajús Martin, Novák Václav, Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil, Baxa Jozef, Veselý Václav, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan

Značky: frakcií, výroby, hydrogenovaných, ropných, olefínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Spôsob výroby nitrátov derivátov trimetylolmetánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Červenka Zdeněk, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, nitrátov, trimetylolmetánu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby nitrátov derivátov trimetylolmetánu, všeobecného vzorca v ktorom R je etyl, alebo zoskupenie O2N-O-CH2-, respektíve (CH2ONO2)3C-CH2-O-CH2. Podstatou vynálezu je uskutočnenie procesu esterifikácie v prítomnosti močoviny, čo sa prejaví na zvýšení výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné využiť v priemyselných podnikoch so zameraním na výrobu výbušnin, raketových palív, resp. liečiv, ktoré vyrábajú hore...

Spôsob výroby 2metyl-4-chlórfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poór Robert

Značky: 2metyl-4-chlórfenolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 2-metyl-4-chlórfenolu vysokej čistoty, pričom rieši spôsob jeho výroby včítane spôsobu jeho čistenia. Podstatou vynálezu je chlorácia o-krezolu sulfurylchloridom za katalytického pôsobenia chloridu zinočnatého. Čistenie spočíva v rektifikácií získaného 2-metyl-4-chlórfenolu a jeho opakovanej kryštalizácii z petroléteru. Vynález možno využiť pri príprave 2-metyl-4-chlórfenolu, ako organického medziproduktu, ako i pri...

Spôsob výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 221002

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján

Značky: roztokov, dusičnanov, spôsob, horečnatých, chloridov, výroby, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vodných roztokov dusičnanov a/alebo chloridov horečnatých z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový, alebo hydrogenuhličitanový anión, kysličník, alebo hydroxid horečnatý, ktorého podstata spočívá v tom, že horečnatá surovina obsahujúca uhličitanový a/alebo hydrogenuhličitanový anión, a/alebo kysličník a/alebo hydroxid horečnatý sa vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii s dusičnanom a/alebo chloridom...

Spôsob výroby monometylditiokarbamátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221001

Dátum: 15.03.1986

Autori: Polach Ján, Švábeková Eliška, Sandtner Stanislav, Poór Robert

Značky: monometylditiokarbamátu, spôsob, výroby, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu o názve "Spôsob výroby monometylditiokarbamátu sodného", je zlepšenie spôsobu jeho výroby vo forme vodného roztoku spočívajúci v kondezácií monometylamínu, hydroxidu sodného a sírouhlíka výhodne o ekvimolárnom pomere reagujúcich komponent pri teplotách + 5 až + 30 stupňov Celsia, pričom sa dávkuje sírouhlík do vodného roztoku monometylamínu a hydroxidu sodného s následovným doreagovaním reakčnej zmesi. Vynález možno využiť v...

Spôsob výroby káblových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220988

Dátum: 15.03.1986

Autori: Náter Pavel, Kotek Jiří, Révus Miloš, Runa Alfréd, Kabeš Vlastimil, Jánošík Štefan, Prokeš Jozef

Značky: olejov, káblových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby káblových olejov, získaných spracovaním parafinických rôp. Káblové oleje sa v súčasnosti vyrábajú kyselinovou rafináciou pseudorafinátov vznikajúcich pri selektívnej rafinácii olejových destilátov. Okrem vysokej viskozity sa od káblového oleja vyžaduje optimálny obsah aromatických uhľovodíkov v závislosti na druhu použitej zahusťovacej látky. Technológia podľa vynálezu umožňuje vyrábať viskóznejšie káblové oleje oproti...

Elektroizolačný bezrozpúšťadlový impregnant a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220979

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matulay Dušan, Bínová Gabriela

Značky: impregnant, bezrozpúšťadlový, výroby, elektroizolačný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektroizolačných materiálov pre potreby motorárskeho priemyslu. Rieši sa problematika bezrozpúštadlových impregnantov na báze nenasýtených polyesterimidových živíc, vhodných pre impregnáciu vinutí elektrických strojov a zariadení s trvalou teplotnou zaťažiteľnosťou do 155 °C, pričom riešenie je zamerané zvlášť na potreby súvisiace s uplatnením technológie máčania alebo zaplavovania za atmosferického tlaku,...

Spôsob výroby združeného bimetalického pásu pre klzné ložiská s klznou vrstvou zo zliatiny hliníka s kremíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220974

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fedor Bohumil, Cempa Štefan, Repčák Vladimír, Schmiedl Juraj, Bognár Jozef

Značky: klzné, vrstvou, klznou, hliníka, pásu, výroby, spôsob, kremíkom, bimetalického, ložiska, združeného, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojárenskej technológie. Rieši spôsob výroby združeného bimetalického pásu pre klzné ložiská s klznou vrstvou zo zliatiny hliníka s kremíkom, ktorá obsahuje 8 až 15 % hmotnosti kremíka, 0,05 až 0,2 % hmotnosti mangánu, 0,05 až 0,2 % hmotnosti chrómu, 0,05 až 0,2 % hmotnosti železa a 0,03 až 0,6 % hmotnosti medi tak, aby súčet hmotnosti mangánu, chrómu a železa neprevýšil hmotnosť medi. Postupuje sa tak, že pás zo...

Spôsob výroby polyvinylacetátových disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220973

Dátum: 15.03.1986

Autori: Oravec Eduard, Uhlár Ján, Sikorai Štefan, Molda Emil, Waradzin Walter

Značky: polyvinylacetátových, výroby, disperzií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe kopolymérnych a terpolymérnych polyvinylacetátových disperzií za použitia monoetylénglykolových esterov kyseliny maleinovej a fumarovej sa znižuje množstvo koagulátov prídavkom monoetylénglykolu jednorázove na začiatku polymerizácie alebo kontinuálne počas polymerizácie. Navrhnutým spôsobom možno kvalitné disperzie vyrobiť aj z menej kvalitných surovín, pričom sa vyrobené disperzie dajú spracovať bez predchádzajúcej filtrácie.

Spôsob výroby zosieťovaných močovinoformaldehydových kondenzátov vo forme prášku a/alebo šupiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220964

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Kellner Michal, Dimun Milan, Lipka Radislav

Značky: zosieťovaných, kondenzátov, spôsob, výroby, šupiniek, močovinoformaldehydových, prášků, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby sypkých práškov a/alebo šupiniek s obmedzenou rozpustnosťou vo vode spracovaním roztokov alebo suspenzií pojidiel na báze močovinoformaldehydových kondenzátov. Podstatou vynálezu je katalyzovaná tepelná expozícia pojidla v medznej vrstve alebo vo vznose po dobu nepresahujúcu 2 minúty za nasledujúceho spracovania živice mechanickým rozrušením a triedením.

Spôsob výroby mikrokontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220907

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubek Jozef, Hrubčín Ladislav, Guldan Arnošt

Značky: spôsob, výroby, mikrokontaktov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby mikrokontaktov prechádzajúcich polovodičovou doštičkou, ktoré možno využiť pri výrobe polovodičových súčiastok a vtedy ak elementy nachádzajúce sa na oboch povrchoch polovodičovej doštičky treba kontaktovať iba z jednej strany doštičky.

Spôsob hromadnej výroby planárne-epitaxných kapacitných polovodičových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220903

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šatala Zoltán

Značky: planárne-epitaxných, polovodičových, kapacitných, hromadnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby polovodičových prvkov. Rieši dosiahnutie malého sériového odporu na vysokodotovaných substrátoch s veľkou rozpustnosťou prímesi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncentrácia epitaxnej vrstvy je na začiatku rastu znížená, pričom dĺžka oblasti zníženej koncentrácie je určená následnými vysokoteplotnými procesmi. Vynález je možné využiť v hromadnej sériovej výrobe planárne-epitaxných kapacitných polovodičových diod, na...

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223697

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zaťko Stanislav, Zálešáková Eva, Jakabský Štefan, Bakoš Jozef

Značky: kvapaliny, magnetickej, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny chemickou cestou, pri ktorom sa koloidný feromagnetický kysličník pripraví zrážacou reakciou, zvyšky reakčných činiteľov sa odstránia premývaním za pôsobenia magnetického poľa. Koloid sa potom peptizuje niektorou z mastných organických kyselín vo vhodnej nosnej kvapaline.

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223682

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

Značky: spôsob, kyseliny, tereftálovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru prípravy organických látok a rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej. Jeho podstatou je, že heterogénny katalyzátor obsahujúci kobalt alebo mangán alebo ich zmesi sa použije v rozsahu 0,05 až 3,0 % hmotnostných kovu príslušného heterogenného katalyzátora na násadu kvapalnej zmesi p-xylénu, p-toluylovej kyseliny a vody, ktorá je oxidovaná plynom, obsahujúcim molekulový kyslík. Použitie kyseliny tereftálovej je hlavne v...

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd z výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrů Kamil, Letz Štefan, Ilavský Vladimír

Značky: výroby, polykondenzátov, odpadových, zneškodňovania, spôsob, formaldehydových, alkoxylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov. Rieši zneškodňovanie odpadových vôd, ktoré obsahujú rozpustený formaldehyd, metanol a jeden, alebo viac vyšších alifatických alkoholov. Podľa vynálezu sa na takéto vody pôsobí síranom amonným, alebo jeho vodným roztokom, vytvorená alkoholická vrstva sa oddelí a z vodnej vrstvy sa vydestiluje zvyšok alkoholov. Množstvo síranu amonného sa volí tak, aby bolo súčtom množstva,...

Zmesný elektroizolačný káblový impregnant olejového typu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokeš Jozef, Mňuk Jiří, Valsa Stanislav, Macko Ladislav, Zlomek Josef, Skřivan Vladislav

Značky: zmesný, káblový, impregnant, spôsob, výroby, olejového, elektroizolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektroizolačných materiálov pre kabelársky priemysel. Rieši sa problematika olejového typu zmesného káblového impregnantu, ktorého podstatnou zložkou je elektroizolačný olej na báze rafinátov minerálneho oleja, ktorý spolu s homogenizovanými ďalšími zložkami, podielmi syntetických polymérov a syntetickej živice tvorí produkt určený pre impregnáciu vysokonapäťovej papierovej izolácie silnoprúdových káblov tzv. klasickej...

Spôsob rektifikačného oddeľovania formaldehydu z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu a zariadenie na uskutečňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobok Ján, Kordík Jozef, Hagara Anton, Vidovenec Ján, Paľo Ondrej, Paulech Jozef, Vanko Milan, Kováč Jozef

Značky: pentaerytritolu, tohto, oddeľovania, zariadenie, formaldehydu, reakčného, výroby, spôsobu, spôsob, roztoku, rektifikačného, uskutečňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nezreagovaný formaldehyd, voľný i viazaný v labilných zlúčeninách, sa odstraňuje z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu rektifikáciou v etážovej kolóne, vybavenej dvojstupňovým vyvíjačom nasýtenej vodnej pary o tlaku 0,15 MPa. Rektifikácia sa uskutočňuje pomocou kombinovaného prívodu jednak priamej pary pod najspodnejšiu etáž kolóny a jednak do vyvarovacieho systému s cirkuláciou v pomere 10 až 25:1 na odvádzaný reakčný roztok zbavený...

Spôsob výroby 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223661

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: 3h)-diónu, 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1h, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,4-dinitro-tetra-hydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu nitráciou tetrahydroimidazo [4,5-d]-imidazol-2,5(1H, 3H)-diónu v prostredí kyseliny dusičnej, pričom podmienky nitrácie sú volené v prítomnosti močoviny, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Vynález je možné bez problémov využívať pri výrobe titulnej substancie.

Spôsob výroby vláknitých dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: 223651

Dátum: 15.03.1986

Autori: Müller Miroslav, Dvořák Anton, Varga Dominik

Značky: výroby, spôsob, vláknitých, dosák

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých dosák a iných výliskov suchým spôsobom z hydrotermicky spracovaného lignocelulózového materiálu. Drevársky Účelom vynálezu je maximálne využitie vlastností lignocelulózového materiálu pri suchom procese výroby DVD, čo sa prejavuje zlepšením fyzikálnych vlastností nasiakavosti a napúčania ako i mechanických vlastností. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne spôsobom výroby podľa vynálezu, pri ktorom sa lignocelulózový...

Ester 2-/1-hydroxyalkyl/-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doležal Stanislav, Jarý Jiří

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557, C07C 62/02...

Značky: kyseliny, způsob, ester, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esteru 2-(1-hydroxy-alkyl)-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce I a způsobu jeho výroby, která spočívá v tom, že se na alkoholický roztok esteru 2-(1-hydroxyalkyl)-5-oxocyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce II působí roztokem komplexního hydridu, který selektivně redukuje karbonylovou skupinu, např. roztokem tetrahydridoboritanu sodného ve vodě. Produkt se pak čistí a dělí preparativní chromatografií na...

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229026

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dočkal Antonín

MPK: B23B 19/00

Značky: závitů, výroby, způsob, matic, pohybových, suportů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby závitů pohybových matic suportu, vyznačený tím, že v sestavě suportu se vytvoří štěrbina držákem (1), šroubem (2) natřeným separátorem a maticemi (4), která se vtokovým otvorem (6) zalije vytvrditelnou hmotou.

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229023

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kašpárková Pavla, Ševčík Bohumil, Mrlíková Eva, Uličný Jan

MPK: B32B 7/10

Značky: způsob, plošného, materiálů, výroby, ohebného, vrstveného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu, složeného z textilního podkladu, kompaktní nebo lehčené adhezívní mezivrstvy a lícové polymerní vrstvy nebo lícové textilní, případně polymerním nánosem upravené vrstvy, vyznačený tím, že se na jednu ze spojovaných vrstev nanese adhezívní mezivrstva ve formě termosenzibilní vodné disperze polymeru s koagulační teplotou v rozmezí 30 až 70 °C, nános se tepelným šokem v trvání 0,5 až 20 minut...

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pokorný Milan, Sládeček Linhart, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava

Značky: způsob, výroby, zlatého, perleťového, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zlatého perleťového pigmentu s povlakem oxidu titaničitého a hematitu na částečkách slídy. Hydrolýzou titaničité soli se na částečkách slídy vyloučí nejprve hydrát oxidu titaničitého a na tento povrch se neutralizační hydrolýzou železnaté soli při konstantním pH (4 až 7) v přítomnosti silného oxidačního činidla vysráží 5 až 10 % hematitu. Produkt se zfiltruje, promyje, vysuší a kalcinuje při teplotě 800 až 950 °C. Pokrok dosažený...

Způsob výroby nerozpustných derivátů celulosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Musil Václav, Mlejnek Jaromír, Peška Jan, Štamberg Jiří, Beneš Milan

MPK: C08L 1/02

Značky: nerozpustných, celulosy, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nerozpustných derivátů celulosy modifikací sférické regenerované celulosy reakcí s alkylačním činidlem v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, vyznačený tím, že se reakce provádí v heterogenním prostředí tvořeným vodnou fází, která je převážně obsažena v částečkách celulosy a fází organickou, v množství větším než 30 % hmot. na celulosu, přičemž organickou fází, která se nemísí s vodou a je inertní k reagujícím složkám je...

Způsob výroby esterů sacharosy s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223440

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bláhová Markéta, Čapková Jindra, Vydra Tomáš, Čapek Karel, Ranný Mojmír, Kvapilová Eva

Značky: sacharosy, esterů, výroby, způsob, kyselinami, karboxylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto estery se uplatní jako tensidy, změkčovadla, tužidla vodního skla pro přípravu forem ve slévárenském průmyslu nebo při výrobě kopolymerů. Výroba spočívá v tom, že na roztok okta-O-acyl-sacharosy se působí oxidem hlinitým impregnovaným hydroxidy, methoxidy nebo uhličitany alkalických kovů nebo kovů žíravých zemin v množství 1 až 15 % hmot. za teploty 0 až 70°C, v požadovaném stupni deacylace se reakční směs zneutralizuje a vzniklá směs se...

Spôsob výroby alkylcyklopentánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223431

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maťaš Michal

Značky: výroby, alkylcyklopentánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši spôsob prípravy alkylcyklopentánov katalytickou hydroizomerizáciou cyklohexánu a jeho alkylderivátov. Postupuje sa tým spôsobom, že cyklohexán a/alebo alkylcyklohexán sa zmieša s vodíkom v molárnom pomere 1:1 až 12, s výhodou v molárnom pomere 1:1,5 až 10 a hydroizomerizuje sa na katalyzátore, ktorý sa skladá z 96 až 99,6 % hmot. kryštalického aluminosilikátu s molárnym pomerom oxidu...

3-Bazicky substituované 4-[2-,3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223425

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švec Pavel, Beneš Luděk, Kozlovský Ján, Tichý Miloš, Sýkorová Hana, Borovanský Alois

Značky: substituované, způsoby, 4-[2-,3, jejich, výroby, fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany, 4-(1-alkoxy, 3-bazicky

Zhrnutie / Anotácia:

3-Bazicky substituované 4-[2-, 3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]tetrahydrofurany obecného vzorce I ve kterém R1 je dimethylmino- nebo trimethylaminoskupina, R2 je atom vodíku nebo alkoxyl s 4 až 9 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Způsob výroby 2-oxo-tricyklo(2,2,1,0 3,5) heptan-7-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223423

Dátum: 15.03.1986

Autori: Špaček Miroslav, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Körblová Eva, Čapek Karel, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Dědek Václav, Kubelka Vladislav

Značky: heptan-7-karboxylové, kyseliny, 2-oxo-tricyklo(2,2,1,0, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny 2-oxo-tricyklo (2,2,1,03,5)heptan-7-karboxylové, který spočívá v tom, že se formiát vzorce II převede působením alkoholu s 1 až 4 atomy uhlíku na diol, na který se působí Jonesovým činidlem v acetonu při teplotě 10 ± 5 °C v molárním poměru reagujících složek diol : činidlo 1 : 2,1 až 2,6. Kyselina 2-oxo-tricyklo(2,2,1,03,5)heptan-7-karboxylová je významným meziproduktem při syntéze prostaglandinů s...

Způsob výroby dialkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223418

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mostecký Jiří, Čapek Karel, Špaček Miroslav, Černý Miloslav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Veselý Ivan, Kubelka Vladimír, Staněk Jan, Šmigol Vladimír, Dolanský Vladimír, Stibor Ivan

Značky: způsob, dialkylfosfonátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dialkylfosfonátů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, Rl značí vodík, chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxy- nebo alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, Rz značí vodík nebo chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxylovou nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku nebo Rl a R2 společně tvoří O-CH2-O skupinu, x je 0 až 3, y je 0 až 3, přičemž platí, že...

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223412

Dátum: 15.03.1986

Autori: Exner Rudolf, Adámek Milan

Značky: prostředků, průzkum, stavebnictví, chemického, průmysl, výroby, geologický, keramický, kožedělný, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví, na bázi nenasycených kyselin, hydrolýzou substituovaného polybutenu obecného vzorce kde přičemž M = -OH, -OCH3, -OC2H5, B = -A, -C6H5, -OCOCH3, D = -H, -CH3 a n = 1 až 500, účinkem hydroxidu alkalického kovu za teplotyy 20 až 100 °C, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí v přítomnosti sulfitových výluhů v hmotnostním množství...

Způsob výroby uhličitanu manganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223407

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šťastný František

Značky: manganatého, výroby, uhličitanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby MnCO3 z chudé manganové rudniny, která vedle MnCO3 a MnSiO3 a vedle dalších příměsí obsahuje MgCO3, MgSiO3, CaCO3, CaSiO3 a Ca3(PO4)2 tak, že vyrobený MnCO3 je poměrně čistý bez vyššího obsahu hořečnatých soli a bez P2O5, přičemž se současně využije odpadních roztoků kyseliny sírové a síranu železnatého z výroby titanové běloby nebo z moření ocelových plechů, pro které není dosud vhodné a ekonomické využití.

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223404

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ježek Karel, Čapek Antonín, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Špaček Miroslav, Votava Vladimír, Ledvinová Marie, Staněk Jan

Značky: přípravu, prostadienové, kyseliny, derivátů, meziproduktu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enolů" obecného vzorce II kde R je zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-Rz, kde Rz je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že se na "enony" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, působí trialkoxyhliníkem, přičemž alkoxyskupina obsahuje 2 až 4 atomy uhlíku, ve směsi aromatického...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223403

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čapek Karel, Ježek Karel, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Špaček Miroslav, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Stibor Ivan

Značky: přípravu, kyseliny, meziproduktu, prostadienové, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enonů" obecného vzorce II kde R představuje zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-R2, kde R2 je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že na 15 R epimer "enolu" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, se působí Jonesovým činidlem v acetonu při teplotách 223,2 až 273,2 K, s výhodou při...

(3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2H- cyklopenta[b]furan-2-ony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223402

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubelka Vladislav, Čapek Karel, Dědek Václav, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Jarý Jiří, Veselý Ivan

Značky: výroby, jejich, cyklopenta[b]furan-2-ony, 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2h, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

(3a?,4?,5?,6a?) hexahydro-5-hydroxy-4-alkoxykarbonyl-2H-cyklopenta[b]furan-2-ony obecného vzorce I kde R značí alkylovou skupinu obsahující 1 až 5 atomů uhlíku.

Katalyzátor pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223371

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokop Zdeněk, Setínek Karel Csc

Značky: dehydrogenaci, organických, oxidací, katalyzátor, sloučenin, případně, oxidativní, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin v plynné nebo kapalné fázi kyslíkem, příp. vzduchem, který sestává z prostorových styren-divinylbenzenových makromolekul s obsahom divinylbenzenu 10 až 40 % o průměrné molekulové hmotnosti 1.106, přičemž všechna, nebo část benzenových jader zbylých v původním styren-divinylbenzenovém řetězci je substituována sulfoskupinami v průměrném množství 1,90...

Způsob výroby licích samonivelizačních směsí ve stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223309

Dátum: 15.03.1986

Autori: Morávek Jan, Malich Miloslav

Značky: způsob, samonivelizačních, směsi, stavebnictví, výroby, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a zhospodárnit výrobu a rozšířit hromadné použití licích, samonivelizačních směsí, které nahrazují v pozemním stavitelství tradiční betonové mazaniny. Uvedeného účelu se dosáhne navrženou technologií výroby, která je zejména založena na dvoufázovém míchání. V první fázi zajišťuje upravená vrtule mixéru mechanickou aktivaci a v druhé fázi upravená vrtule domíchávače zabezpečuje požadovanou homogenizaci směsi. Tento...

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228697

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hájek Jaroslav

MPK: C03B 9/02

Značky: mechanicky, hrdlem, ruční, výroby, předmětů, sklenených, namáhaným, dutých, tvarovaným, tvárnic, stavebních, způsob, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic, o hmotnosti nad 30 kg, foukáním na píšťale, s nejméně dvěma náběry skloviny, vyznačený tím, že se v předformě vytvaruje hrdlo do konečného tvaru a vzniklý předtvar uchycený za hrdlo na píšťale se zchladí na teplotu, odpovídající viskozitě v rozmezí 108 až 1012 Pas a baňka předtvaru před dalším náběrem do výše hrdla se povrchově...

Způsob výroby lehkých dřevěných podešví pro dámskou letní vycházkovou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 223289

Dátum: 15.03.1986

Autori: Křepelka Ladislav, Matoušek Oldřich, Kreidl Ivan, Hašpica Jiří, Vejmelka Jiří, Gruchalák Ondřej

Značky: letní, způsob, výroby, lehkých, dámskou, podešví, vycházkovou, dřevěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby dřevěných podešví tvarovaných z dýhových přířezů, pro dámskou obuv na vysokém podpadku. Účelem vynálezu je dosáhnout u podešví fyziologické nezávadnosti při styku s pokožkou uživatele při nošení a odolnosti podešví proti působení vody a vůbec vlhkosti. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že slepování jednotlivých vrstev dýh se provádí lepidlem na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice, a sice ve formě 65 až 70% roztoku...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanu amonného a/nebo hydrogenfosforečnanu diamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 223286

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubrava Jiří Tech

Značky: způsob, výroby, amonného, dihydrogénfosforečnanu, hydrogenfosforečnanu, diamonného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby dihydrogenfosforečnanu amonného a/nebo hydrogenfosforečnanu diamonného, jež obsahují velmi malé množství fluoru, spočívající v působení draselných a/nebo sodných solí na matečné louhy po separaci krystalického produktu. V matečných louzích, které se vracejí zpět do výroby, se vysrážejí málo rozpustné alkalické soli kyseliny fluorokřemičité a fluorovodíkové, které se separují a případně dále průmyslově využijí. Tím...