Patenty so značkou «výroby»

Strana 210

Způsob výroby substituovaných n-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227343

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fuchs Viktor, Freter Kurt, Oliver James

Značky: výroby, n-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných N-(4-indolylpiperidinoalkyl)benzimidazolonů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, atom fluoru, chloru či bromu nebo methoxyskupinu, R2 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku, alkylovou nebo alkenylovou skupinu obsahující vždy nejvýše 3 atomy uhlíku a n je číslo o hodnotě 2, 3,...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227341

Dátum: 15.03.1986

Autori: Riebel Hans-jochem, Hamman Ingeborg, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm, Krüger Bernd-wieland

Značky: akaricidní, prostředek, insekticidní, látek, způsob, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden kyanhydrinester fosforečné kyseliny obecného vzorce Ia v němž R´ znamená vodík nebo popřípadě metoxyskupinou, metyltioskupinou nebo dimetylaminoskupinou substituovanou alkylovou skupinou s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, popřípadě chlorem nebo/a metylovou skupinou, alkoxykarbonylovou skupinou s 1 až 4 atomy...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227340

Dátum: 15.03.1986

Autori: Yoneyoshi Yukio, Funaki Yuji, Ishiguri Yukio, Izumi Kazao

Značky: výroby, látky, fungicidní, způsob, prostředek, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát triazolylalkoholu obecného vzorce I kde X znamená atom vodíku nebo atom chloru a hvězdička označuje asymetrický atom, který má optickou aktivitu (-).

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových kyselin a sulfonamidových derivátů 6,6-methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu) a jejich dimerových a trimerových kondezačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227333

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bär Vilmos, Richter Péter, Böszörményi József, Rozsnyai Tamás, Mercz Jenö

Značky: alkalických, sulfonových, způsob, kovů, kondezačních, jejich, trimerových, dimerových, výroby, sulfonamidových, 6,6-methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu, solí, kyselin, derivátů, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových kyselin a sulfonamidových derivátů 6,6´- methylen-bis(2,2,4-trimethyl-1,2-dihydro-chinolinu) a jejich dimerových a trimerových kondenzačních produktů, obecného vzorce I, kde X1 a X2 znamenají vodík nebo zbytek -SO2-O-Me, ve kterém Me značí alkalický kov, a Z1 a Z2 navzájem nezávisle znamenají vodík nebo zbytek obecného vzorce IV nebo zbytek obecného vzorce V, v kterýchžto vzorcích X1´a X2´mají...

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační minerální vaty se sníženým obsahem železa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227332

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vida László, Mézes Tibor, Kálóczy Ferenc, Kovács Dezsö, Andrejkó Gyula, Szalai Gyula, Zalán György

Značky: zařízení, železa, sníženým, výroby, zvukové, minerální, obsahem, způsob, tohoto, tepelně, provádění, způsobu, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační minerální vaty se sníženým obsahem železa, v jehož průběhu se do pece na tavení horniny dávkuje koks, čedič a vápenec, dmýchá předehřátý vzduch a vsázka se taví, načež se roztavená hornina odvádí, vyznačující se tím, že v průběhu tavby se železo, jenž se koksem redukuje ze svých sloučenin na slitinu železa, během kontinuálního provozu pece vypouští.

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: morfolínu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VII v němž R má shora uvedený význam, nechá reagovat za hydrogenačních podmínek se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se báze vzorce I...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227329

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: způsob, morfolínu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce V nechá reagovat se sloučeninou poskytující karboniový ion obecného vzorce VI v němž R má shora uvedený význam, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227328

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: výroby, derivátů, způsob, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce IV v němž R má shora uvedený význam a obě přerušované čáry představují jednu další vazbu, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě převede...

Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227324

Dátum: 15.03.1986

Autori: Madaus Rolf, Gőrler Klaus

Značky: semen, výroby, bázi, způsob, lusek, senesových, jitrocele, projímadla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby projímadla na bázi semen jitrocele a senesových lusek, vyznačující se tím, že se semena jitrocele a senesové lusky rozemleté odděleně na zrnitost 99 % jemnějších než 500 ?m 85 % jemnějších než 400 ?m 50 % jemnějších než 200 ?m směšují v poměru asi 4 až 5:1, smísí za sucha, směs se zadělá rychle a rovnoměrně s co možná nejmenším množstvím vody, zadělaná směs se granuluje a usuší až na zbytkový obsah vlhkosti maximálně 3,5 %...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227322

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hamprecht Gerhard, Varwig Juergen

Značky: prostředek, účinné, herbicidní, složky, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní přísady a jako účinnou složku alespoň jeden derivát 4H-3,1-benzoxazinu obecného vzorce 1 v němž R1 znamená vodík nebo halogen a R2 znamená fenylovou skupinu substituovanou helogenalkenyloxyskupinou s až 3 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinou s až 3 atomy uhlíku, nebo znamená thenylovou skupinu substituovanou metylovou skupinou, dále pak R2 v případě, když R1 neznamená vodík,...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: derivátů, výroby, způsob, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se halogenid obecného vzorce II v němž R má shora uvedený význam a Y znamená chlor, brom nebo jod, nechá reagovat se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě...

Způsob výroby ve vode rozpustných derivátů 6,6´-methylen-bis(2,2´,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 227309

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bär Vilmos, Richter Péter, Böszörményi József, Rozsnyai Tamás, Mercz Jenö

Značky: 6,6´-methylen-bis(2,2´,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu, způsob, výroby, rozpustných, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových derivátů a sulfonamidových derivátů 6,6´-metylén-bis-(2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinolin) a jejich dimerových a trimerových kondenzačních produktů obecného vzorce I, kde X1 a X2 znamenají vodík nebo skupinu -SO2-NH2 nebo skupinu -SO2-O-Me, ve které Me představuje atom alkalického kovu a Z1 a Z2 znamenají nezávisle na sobě vodík nebo skupinu vzorce IV nebo V, kde X1´a X2´mají význam uvedený shora...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227308

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sato Shigeji, Fujioka Keiji, Noguchi Takeshi, Noguchi Tetsuo, Yamahira Yoshiya

Značky: způsob, prostředků, výroby, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby farmaceutického prostředku, vyznačující se tím, že se smíchají fumarát benzcykalnu a cyklodextrin v molárním poměru od 1:5 do 5:1 za převedení celého množství nebo části fumarátu benzcyklanu a cyklodextrinu na uzavřenou (inklusní) sloučeninu a výsledná směs se popřípadě vysuší.

Způsob výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227301

Dátum: 15.03.1986

Autori: Berger Herbert, Kampe Wolfgang, Bicker Uwe, Grafe Alfred, Bosies Elmar

Značky: kyseliny, aziridin-2-karboxylové, derivátů, výroby, n-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-kyrboxylové kyseliny s imunostimulačním účinkem, které se mohou používat jako léčiva.

Spôsob výroby narážanej mokasínovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221692

Dátum: 15.03.1986

Autori: Duchovič Leopold, Kurkin Rudolf, Beňuška Vladimír, Bebjak Valent, Majtás Slavomír

Značky: obuvi, výroby, spôsob, mokasínovej, narážanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednoduchý spôsob tvarovania zvršku pri výrobe narážanej mokasínovej obuvi, ktorej zvršok má po celom obvode vytvorenú napínaciu záložku. Podstata spôsobu spočíva v tom, že svršok spolu s napínacou záložkou sa v špici do šírky napínacej záložky a v päte predtvaruje na tvar kopyta, narazí sa na kopyto, potom sa napínajú jeho strany a päta a súčasne sa dotvaruje priehlavok a predná časť napínacej záložky. Na napínanie strán a päty...

Minerálnovláknitá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šteflovičová Anna, Juhás Otto, Jančok Tibor, Bleha Karol, Machalová Jana, Pach Ladislav, Papánek Demeter

Značky: izolačná, minerálnovláknitá, spôsob, doska, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru výroby nehorľavých izolačných dosiek. Rieši zloženie a spôsob výroby nehorľavej izolačnej dosky pojenej modifikovaným hydrosólom SiO2. Doska pozostáva z 55 až 70 % hmot. minerálnych vlákien, z 8 až 25 % hmot. halloyzitu, z 3 až 12 % hmot. bentonitu, 0,02 až 0,2 % hmot. kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,2 % hmot. silanolátu sodného, 2,5 až 12 percent hmot. gélu kysličníka kremičitého a 0,2 až 1,2 % hmot. zložiek, ktorými sú...

Způsob výroby derivátů 4-amino-5-alkylsulfonylorthoanisamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226200

Dátum: 15.03.1986

Autori: Thominet Michel, Acher Jacques, Monier Jean-claude

Značky: výroby, derivátů, 4-amino-5-alkylsulfonylorthoanisamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 4-amino-5-alkylsulfonylortoanisamidů obecného vzorce I kde R1 znamená metyl, etyl, propyl nebo allyl a R2 znamená metyl, etyl, propyl nebo isopropyl, jakož i jejich N-oxidů, jejich kvarterních amoniových solí, solí s kyselinou, přijatelnými z farmakologického hlediska a jejich pravotočivých a levotočivých isomerů, vyznačující se tím, že se působí na kyselinu obecného vzorce II kde R2 má svrchu uvedený význam, nebo na...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grasselli Robert Karl, Hardman Harley Foch, Suresh Dev Dhanaraj

Značky: methakrylové, akroleinu, akrylové, methakroleinu, kyseliny, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorce I SbaAbDcEdFefBigMo12Ox, kde A je alkalický kov, thalium...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226198

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grasselli Robert Karl, Suresh Dev Dhanaraj, Hardman Harley Foch

Značky: akroleinu, akrylové, způsob, kyseliny, methakrylové, výroby, methakroleinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorce I XaAbDcEdFefBigMo12Ox, kde X je niob, germanium, chrom...

Způsob výroby vymražováním sušených mikroporézních rozpustných částic kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226195

Dátum: 15.03.1986

Autori: Croton-on-hudson, Saleeb Fouad Zaki, Hudak Stephen Francis

Značky: rozpustných, mikroporézních, výroby, kávy, vymražováním, částic, způsob, sušených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vymražováním sušených mikroporézních rozpustných částic kávy, majících objem pórů 3 až 30 mikrolitrů na gram pevných částic, vyznačený tím, že se rozstřikuje vodný extrakt kávy do kryogenní kapaliny o teplotě -100 až -210 °C a suší se vymražováním.

Způsob výroby antigenního přípravku pro potlačování zubního kazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226190

Dátum: 15.03.1986

Autori: Colman Geoffrey, Russell Roy Robert Baird

Značky: zubního, potlačování, antigenního, přípravků, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antigenního přípravku pro potlačování zubního kazu u savců, kultivací druhu Streptococcus mutans v živném prostředí pro získání kultury, přičemž se z kultury odstraňují alespoň buněčné stěny pro získání zbývajícího bílkovinného roztoku, který je filtrátem kultury, buněčným extraktem nebo kombinací jich obou, a požadovaný antigenní přípravek se oddělí od bílkovinného roztoku, vyznačující se tím, že antigenní přípravek se oddělí od...

Způsob výroby derivátů isochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226186

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horwell David Christopher, Tupper David Edward

Značky: způsob, výroby, isochinolinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů isochinolinu obecného vzorce I ve kterém zbytek A-B značí skupinu obecného vzorce -CH2-NR3-nebo -NR3-CH2-, v němž R3 značí atom vodíku, C1-6 alkylovou skupinu, C3-5 alkenylovou skupinu nebo skupinu benzylovou R značí atom vodíku, C1-2 alkylovou skupinu a R1 a R2 značí jednotlivě atom vodíku nebo spolu dohromady značí chemickou vazbu, a/nebo jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se redukuje sloučenina...

Způsob výroby nových derivátů piperazinmethaniminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226185

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pascal Jean-claude, Pinhas Henri

Značky: výroby, piperazinmethaniminu, nových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů piperazinmethanimimu, obecného vzorce I kde R1, R2 a R3 stejné nebo různé znamenají atom vodíku, atom halogenu, trifluormethylový zbytek, alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxyl o 1 až 4 atomech uhlíku, benzyloxyskupinu nebo hydroxylovou skupinu, R5, R6 a R7 stené nebo různé znamenají atom vodíku, atom halogenu nebo alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, A znamená ethylenovou, trimethylenovou nebo propylenovou skupinu, X...

Způsob výroby styrenových pryskyřic ASA vyztužených kaučukovým polymerem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226184

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bracke William

Značky: kaučukovým, vyztužených, způsob, pryskyřic, styrenových, polymerem, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby styrenových pryskyřic ASA vyztužených kaučukovým polymerem, vyznačený tím, že se monomerní směs, která je schopna polymerací vytvářet kaučukový polymer a která obsahuje sloučeninu se dvěma dvojnými vazbami a alifatický ester kyseliny zvolené ze skupiny zahrnující kyselinu akrylovou, kyselinu methakrylovou a jejich směsi, přidá ke kopolymeru styrenové sloučeniny a akrylonitrilové sloučeniny, načež se kopolymer styrenové sloučeniny...

Způsob výroby derivátů N-ethyl-2-(2,6-dialkoxybenzamidomethyl)pyrrolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226183

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ögren Sven Ove, Florvall Gösta Lennart

Značky: výroby, způsob, derivátů, n-ethyl-2-(2,6-dialkoxybenzamidomethyl)pyrrolidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů N-ethyl-2-(2,6-dialkoxybenzamidomethyl)pyrrolidinu obecného vzorce I kde R1 značí alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíky, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a jednotlivě značí atom vodíku, chloru nebo bromu, nebo jejich fyziologicky přijatelných solí nebo stereoisomerů, vyznačující se tím, že se uvádí do reakce derivát 2,6-dialkoxybenzoové kyseliny obecného vzorce II ve kterém R1, R2 a R3 mají výše uvedený význam a -CO-Z...

Způsob výroby 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Aschwanden Werner, Kyburz Emilio

Značky: způsob, výroby, 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu, vyznačující se tím, že se acyluje 2-pyrrolidinon v poloze 1.

Způsob výroby derivátů 4-amino-5-alkylsulfonylorthoanisamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226181

Dátum: 15.03.1986

Autori: Acher Jacques, Thominet Michel, Monier Jean-claude

Značky: způsob, výroby, 4-amino-5-alkylsulfonylorthoanisamidů, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 4-amino-5-alkylsulfonylorthoanisamidů obecného vzorce I kde R1 znamená methyl, ethyl, propyl nebo allyl a R2 znamená methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, jakož i jejich N-oxidů, jejich kvarterních amoniových solí, solí s kyselinou, přijatelnými z farmakologického hlediska a jejich pravotočivých a levotočivých isomerů, vyznačující se tím, že se působí na kyselinu 2-methoxy-4-amino-5-merkaptobenzoovou alkylsíranem s...

Způsob výroby ß-cyklodextrinových inkluzních komplexů přirozených aróma a koření

Načítavanie...

Číslo patentu: 226176

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lindner Karoly, Kolta Rezsö, Szejtli József, Köszegi Béla, Szente Lajos, Zilahy Tibor

Značky: komplexu, inkluzních, způsob, koření, výroby, aróma, ß-cyklodextrinových, přirozených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby beta-cyklodextrinových inkluzních komplexů přirozených aróma a koření, jakož i syntetických aróma, vyznačující se tím, že se beta-cyklodextrin rozpustí, s výhodou při 50 až 60 °C, ve vodě, etanolu nebo jejich směsi a za intenzívního míchání nebo třepání se nechá reagovat s přirozenými nebo syntetickými aróma a/nebo kořeními a/nebo jejich roztoky, načež se stáním a/nebo chlazením vyloučí z reakčního roztoku krystaly inkluzního...

Způsob výroby vodných emulzí na bázi samovolně síťujících kationtových pryskyřic pro katodické nanášení povlaku při elektrickém lakování máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226172

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hönig Helmut, Pampouchidis Georgios

Značky: samovolně, způsob, síťujících, emulzí, povlaků, kationtových, nanášení, elektrickém, máčením, bázi, pryskyřic, katodické, lakování, výroby, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vodných emulzí na báze samovolně síťujících kationtových pryskyřic pro katodické nanášení povlaku při lakováni máčením po alespoň částečném zneutralizování zásaditých zásaditých skupin pryskyřičných složek, vyznačující se tím, že se do 95 až 50 % hmotnostních samovolně síťující, po zneutralizování anorganickými nebo arganickými kyselinami vodorozpustné pryskyřičné složky, vykazující počet dvojných vazeb v rozmezí od 0,6 do 1,5 na...

Spojka trubek a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226169

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wyss Walter

Značky: spojka, způsob, trubek, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka trubek s objímkou a těsněním, souměrná podle střední radiální roviny, vyložená po celé své délce jedinou souvislou těsnicí částí, opatřenou prstencovými vnitřními výstupky, vyznačující se tím, že těsnicí část (2) je po celé své délce zakotvena v trubkové objímce (1) a v oblasti každého ze svých obou konců je zevnitř opatřena těsnicím žebrem (12), jehož táhlý kuželový bok (13a) je od vstupního průměru (D1), který je menší než trubkový...

Způsob výroby antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 226162

Dátum: 15.03.1986

Autori: Metzger Karl Georg, Kaufmann Wilfried, Frommer Werner, Schröder Theo, Bauer Klaus, Scheer Martin, Schäfer Dietmar, Schmidt Delf

Značky: způsob, výroby, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového antibiotika, které je neutrální látkou a při elektroforéze se nevzdaluje od počátku, sestává z uhlíku, vodíku a kyslíku, má specifickou otáčivost [?]D20 =-6,6° v roztoku o koncentraci 1 hmotnostní % v methanolu, v ultrafialovém světle má maximum při vlnové délce 307 nm, je dobře rozpustné v chloroformu, acetonu, ethylesteru kyseliny octové, acetonitrilu, dimethylformamidu, dimethylsulfoxidu, methanolu a ethanolu a málo...

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kalaus György, Szabó Lajos, Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Szporny László

Značky: způsob, výroby, oktahydroindolochinolizinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu obecného vzorce I ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, jakož i jejich solí a optických antipodů, vyznačený tím, že deriváty indochinolizinu obecného vzorce II ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, A vodíkový atom a B anion kyseliny, nebo A elektronový pár a B H2O, se redukují a pokud je to žádoucí, se sloučenina získaná ve formě volné báze...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226158

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grasselli Robert Karl, Suresh Dev Dhanaraj

Značky: kyseliny, methakroleinu, výroby, methakrylové, způsob, akroleinu, akrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorca I XaAbDcEdFefBigMo12Ox (I) kde X je cer, thorium, mangan,...

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 226153

Dátum: 15.03.1986

Autori: Béládi Ilona, Hammer Helga, Kahán Ilona

Značky: výroby, rozpustných, antibiotik, tetracyklinové, způsob, neutrálních, komplexu, nových, vodě, řady, stálých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady, s výhodou komplexů tetracyklinu, oxytetracyklinu, doxycyklinu, metacyklinu nebo chlortetracyklinu, vyznačený tím, že se na antibiotikum tetracyklinové řady působí tris(hydroxymetyl)aminometanem v inertním rozpouštědle.

Spôsob výroby 2-metylfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221186

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koleda Ľubomír, Poór Robert, Štolc Peter, Šmída Tibor, Bučko Jozef

Značky: spôsob, výroby, 2-metylfenoxyoctovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-metyl-fenoxyoctovej kyseliny, reakciou monochlóroctanu sodného alebo draselného s krezolátom sodným alebo draselným a provedením získaného fenoxyoctanu na kyselinu fenoxyoctovú okyslením minerálnou kyselinou, pričom sa k vodnému roztoku krezolátu sodného alebo draselného pridá vodný roztok monochlóroctanu o koncentrácii 20 až 50 % hmot., ďalej sa oba komponenty kondenzujú počas 10 až 120 minút pri teplote 70 až...

Způsob výroby kyseliny 6-aminopenicilánové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226151

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ishimaru Toshiyasu

Značky: 6-aminopenicilánové, kyseliny, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-aminopenicilánové kyseliny vzorce II z 6-acylaminopenicilánové kyseliny obecného vzorce I ve kterém R1-CO- znamená acylskupinu organické karboxylové kyseliny obsahující 1 až 17 atomů uhlíku, vyznačující se tím, že se a) karboxylová skupina v poloze 3 kyseliny 6-acylaminopenicilánové obecného vzorce I chrání reakcí této kyseliny nebo její soli s chlorovanou sloučeninou obecného vzorce III ve kterém R2 znamená skupinu vzorce, v...

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221179

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petríček Stanislav, Hrabovecký Imrich

Značky: alkylfenolátového, výroby, přísady, olejov, mazacích, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prísady do mazacích olejov alkylfenolátového typu pôsobením oxidu uhličitého na miešanú zmes oxidu alebo hydroxidu vápenatého s derivátom fenolu v prostredí alifatického alkoholu s 1 až 3 atómami uhlíka, vody, kvapalných uhľovodíkov a výhodne i soli kovu alkalickej zeminy ropnej alebo alkylarylsulfónovej kyseliny mol. hmotnosti 350 až 600 za použitia 0,4 až 0,8 mol oxidu uhličitého na 1 mol zásaditej zlúčeniny vápnika a následným...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Baxa Jozef, Bučko Miloš, Smiešková Agáta, Maťaš Michal, Matejíček Jozef, Hlinšťák Karol, Veselý Václav, Bajús Martin

Značky: spôsob, alkénov, frakcií, ropných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby kovových listových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221165

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pavlovec Oldřich

Značky: spôsob, kovových, súčiastok, listových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby kovových listových súčiastok, najmä listov turbínových lopatiek. Účelom vynálezu je výroba kovových listových súčiastok s odstránením nežiadúcich vplyvov na mechanické vlastnosti obrobku pri jeho výrobe. Tohoto účelu sa dosiahne spôsobom podľa tohoto vynálezu, ktorého podstatou je, že polotovar listovej súčastky sa najskór elektrochemicky obrobí s prídavkom na plochu 0,1 ( 0,2 mm v tolerancii ( 0,05 a potom sa tvární na...

Spôsob výroby zložky výživy z pivovarského mláta

Načítavanie...

Číslo patentu: 221155

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanula Peter, Raško Anton, Sochorová Viera, Klempa Štefan

Značky: zložky, pivovarského, mláta, spôsob, výživy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru potravinárskej technológie. Rieši spôsob výroby zložky výživy z pivovarského mláta tak, že sa mláto po rmutovaní preperie vodou upravenou prídavkom kyseliny mliečnej na hodnotu pH 5,3 až 4,8, ďalej sa mláto odfiltruje a odfiltrovaná hmota sa homogenizuje na kašovitú hmotu o veľkosti častíc väčšej ako 100 µm a ďalej sa bezprostredne použije, prepravovaná za neprístupu vzduchu alebo sa suší na obsah sušiny 22 až 33 %...