Patenty so značkou «výroby»

Strana 209

Způsob výroby derivátů (ergolinyl)-N’,N’-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223809

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kehr Wolfgang, Lorenz Hans Peter, Eder Ulrich, Horowski Reinhard, Sauer Gerhard

Značky: způsob, výroby, ergolinyl)-n',n'-diethylmočoviny, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů (ergolinyl)-N',N'-diethylmočoviny obecného vzorce kde obecné symboly mají význam uvedený v předmětu vynálezu, spočívá v tom, že se R''' substituovaný methylester kyseliny lysergové nechá reagovat při teplotě 20 až 100 °C s hydrazinem na hydrazid, poté se převede kyselinou dusitou na azid, ze kterého se zahřátím na teplotu 70 °C až na teplotu varu reakční směsi utvoří isokyanát, který se poté nechá reagovat s diethylaminem...

Způsob výroby vláken z termoplastického dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223801

Dátum: 15.04.1986

Autor: Guignard Claude

Značky: materiálů, způsob, vláken, výroby, termoplastického, dielektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vláken z termoplastického dielektrického materiálu, který má pro první danou teplotu viskozitu dovolující vytvoření vláken z tohoto materiálu a nabývá pevné konzistence pro druhou danou teplotu. Problém je podle vynálezu řešen tím, že se vytvoří na povrchu podkladu vrstva uvedeného termoplastického dielektrického materiálu při první dané teplotě, načež se tento termoplastický materiál vystaví působení...

Způsob výroby styrenových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223745

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zach Jiří, Dušek Stanislav, Krofta Karel, Kovařík Jan, Petrů Vladimír, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Vyroubal Čestmír

Značky: výroby, styrenových, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby styrenových pryskyřic vyztužených kaučukem metodou blokové předpolymerace s následující suspenzní polymerací, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před započetím blokové předpolymerace na každých 100 hmot. dílů monomeru v polymerační násadě přidá regulátor molekulové hmotnosti a směs nejméně dvou iniciátorů, jejichž roubovací účinnost je nejméně o dva řády rozdílná, přičemž množství iniciátoru s vyšší roubovací...

Způsob výroby detektoru pro termoluminiscenční dozimetrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223701

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gotlib Vitalij Isakovič, Grant Zigurd Arturovič, Grube Majga Martynovna

Značky: způsob, termoluminiscenční, detektoru, dozimetrii, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby detektoru pro termoluminiscenční dozimetrii ve tvaru tabletky na bázi práškové iontové sloučeniny. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že prášková iontová sloučenina se zahřívá v kelímku při vakuu nebo v inertní atmosféře při teplotě nad teplotou tání sloučeniny až k jejímu úplnému roztavení, načež se ochladí na teplotu, ležící o 150 až 200 °C pod teplotou tání sloučeniny, rychlostí 0,5 až 2 °C/min.

1-O-(3-Triethoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-diethoxymethylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229088

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hetflejš Jiří, Rosenberg Ivan, Čapka Martin, Holý Antonín

MPK: C07D 317/32, C07F 7/18

Značky: substituovaný, 1-o-(3-diethoxymethylsilylpropyl, 1-o-(3-triethoxysilylpropyl, výroby, způsob, 2,3:4,5-di-o-isopropyliden-d-arabitol

Zhrnutie / Anotácia:

1-O-(3-trietoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-dietoxymetylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol obecného vzorce I kde R představuje metyl nebo etoxyskupinu.

2-(w-Alkoxykarbonylalkyl)-g-butyrolakton a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229087

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jarý Jiří Praha, Doležal Stanislav

MPK: C07D 307/32

Značky: 2-(w-alkoxykarbonylalkyl)-g-butyrolakton, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

2-(omega-alkoxykarbonylalkyl)-gama-butyrolakton obecného vzorce I kde n je 1 až 13 a R je alkyl s 1 až 4 uhlíky.

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229086

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černý Antonín, Spáčil Jiří, Křepelka Jiří, Stuchlík Josef

MPK: C07D 457/02

Značky: d-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8 beta-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10 alfa-methoergolinu vzorce I vyznačující se tím, že se a) kyselina 1-methyl-D-lysergová vzorce VII uvede za ozařování, v přítomnosti silné kyseliny, do reakce s methanolem za vzniku methylesteru kyseliny 1-methyl-10 alfa-methoxydihydrolysergové vzorce VIII b) získává methylester vzorce VIII se zredukuje komplexním hydridem, výhodně borohydridem sodným, na 1-methyl-10...

Způsob výroby 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, 3,5 )heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229083

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dědek Václav, Čapek Antonín, Staněk Jan, Ježek Karel, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Mostecký Jiří, Černý Miloslav, Čapek Karel, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

MPK: C07C 49/487

Značky: způsob, 7-hydroxymethyltricyklo(2,2,1,0, výroby, heptan-2-onu

Text:

...není omezen pouze na specifické příklady, podmínky uvedené v nąsledujícich příkladech provedení jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezuji předmět e rozsah vynálezu.21,8 g diolu vzor-ce II se rozpustí v 200 m 1 acetonu a při teplotě mistnosti (20 až 25 OC) se přidé 29,6 ,g p-toluensulfonylchloridu ve 110 m 1 ecetonu. Reakční směs se míchá při teplotě mistmosti 2 hodin, ooeton se odpaři za vakua, zbytek se extrahuje chloroformem....

Způsob výroby prostaglandinu F2a a jeho analog

Načítavanie...

Číslo patentu: 229064

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Eichler Pavel, Čapek Antonín, Staněk Jan, Černý Miloslav, Ježek Karel, Mostecký Jiří

Značky: analog, způsob, výroby, prostaglandinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostaglandinu F2? a jeho analog a řeší otázku pracnosti a čistoty výsledného produktu. Jeho podstata spočívá v tom, že se na laktol nebo jeho C-15 epimer působí ylidem v roztoku polárních aprotických rozpouštědel a získá se bisacetol prostaglandinu nebo jeho C-15 epimer, z kterého se žádaný produkt uvolní bez izolace 0,4 až 2 N roztokem kyseliny šťavelové nebo po izolaci katexem v prostředí vody s 10 až 80 %...

[2-O-Methyltyrosin]deamino-6-karba-oxytocin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229054

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machová Alena, Škopková Jana, Barth Tomislav, Jošt Karel, Hrbas Pavel, Lebl Michal, Slaninová Jiřina

Značky: způsob, výroby, 2-o-methyltyrosin]deamino-6-karba-oxytocin

Zhrnutie / Anotácia:

[2-O-metyltyrosin]deamino-6-karba-oxytocin vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady.

Spôsob výroby vlákenných alebo plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228766

Dátum: 15.04.1986

Autori: Adásek Štefan, Zmund Marián, Matula Jozef, Talián Igor, Hankus Augustín, Macho Vendelín, Kordík Jozef, Jánošík Pavol

MPK: C08L 27/06

Značky: plošných, materiálov, spôsob, vlákenných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby vlákenných alebo plošných materiálov nanášaním tekutých, resp. pastovitých polymérnych látok, prípadne ich zmesí na nosné útvary. Podstata riešenia spočíva v tom, že vnútorný alebo plošný útvar, spravidla lubrikačne upravený, sa pred stykom s obdukačným systémom nahreje, potom sa uvedie do kvapalného obdukačného systému, nanesený obdukačný systém sa ponechá pri zvýšenej teplote po povrchu roztiecť počas 0,1 až 3 s...

Způsob výroby 4-methyl-2-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228758

Dátum: 15.04.1986

Autori: Koníř Otakar, Janiš Josef, Konečný Luboš

MPK: C07C 79/26

Značky: způsob, 4-methyl-2-nitrofenolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-metyl-2-nitrofenolu používaného k výrobě krezidinu, který je důležitým barvířským polotovarem. Podstata vynálezu je v tom, že se tavenina surového 4-metyl-2-nitrofenolu nejprve ochladí na teplotu 0 až 22 °C a po teplotní výdrži 0,5 až 30 hodin se zahřeje ne 20 až 34 °C, přičemž odtékající kapalné podíly se jímají. Zbylý krystalický skelet se zahřátím ne teplotu 35 až 45 °C roztaví a vypustí.

Spôsob výroby tepelnoizolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228439

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: tepelnoizolačného, výroby, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tepelnoizolačného materiálu pripraveného zo zrnitého expandovaného perlitu a organického hydrofóbneho spojiva vyznačujúci sa tým, že 100 hmotnostných dielov zrnitého expadnovaného perlitu s objemom hmotnosti od 125 do 200 kg . m-3 sa mieša mechanicky nútene s 48 až 200 hmotnostnými dielmi organického hydrofóbneho spojiva až do rovnomerného obalenia zrniek expandovaného perlitu organickým hydrofóbnym spojivom, ďalej sa vzniknutá...

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227989

Dátum: 15.04.1986

Autori: Marek Petr, Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Prokopová Irena, Frimlová Blanka, Dvořák Vladimír

Značky: způsob, výroby, aminoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminoplastů při teplotách 80 až 120 °C v jedné operaci ve vznosu, vyznačený tím, že polykondenzace je katalyzována ekvimolární sloučeninou kyseliny fosforečné s laktamy omega-aminokarboxylových kyselin obecného vzorce H3PO4.NH(CH2)nCO, kde n = 3 až 11 v množství 0,1 až 5 % hmot. na výchozí polykondenzační suroviny.

Způsob výroby kysličníku dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 227957

Dátum: 15.04.1986

Autori: Březina Jaroslav, Židek Rudolf, Pěgřimoč Bohuslav

Značky: dusného, kysličníku, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kysličníku dusného kvantitativním termickým rozkladem kontinuálně dávkované taveniny dusičnanu amonného o teplotě odpovídající koncentraci, vyznačující se tím, že tavenina o koncentraci minimálně 90 % hmotnosti a pH 7 až 9 se vstřikuje do zóny vyhřáté na teplotu 220 až 324 °C, s výhodou 250 až 290 °C.

Způsob výroby mikrokrystalické karboxycelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227955

Dátum: 15.04.1986

Autori: Možíšek Maxmilián, Černý Pavel, Provazníková Danuše

Značky: výroby, karboxycelulózy, způsob, mikrokrystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikrokrystalické karboxycelulózy o průměrném polymeračním stupni pod 1 000, sterilizovatelné ionizujícím zářením a vstřebatelné tkáněmi, z nativního celulózového materiálu, spočívající v hydrolýze a oxidaci celulózy, vyznačený tím, že se nativní celulóza podrobí nejprve selektivní oxidaci, jíž se část primárních hydroxylových skupin celulózy přemění na skupiny karboxylové a po případné částečné nebo úplné neutralizaci se vzniklá...

Způsob výroby nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230787

Dátum: 01.04.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 7/08

Značky: výroby, nástroje, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby řezného a tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné zhotovené z vysokolegované nástrojové oceli a vrstvy nosné, vyrobené z nástrojové uhlíkové oceli. Na nosnou vrstvu se nanese v tenké vrstvě od O,2 až 1 mm spojovací vrstva práškové nízkouhlíkové oceli, na kterou se položí činná vrstva nástroje. Takto sestavený komplet se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a potom se kove v zápustce ve tvaru...

Způsob výroby technologické páry u pekařské pásové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230781

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vencl Luboš, Mázl Josef, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: způsobu, pekařské, páry, pásové, způsob, výroby, tohoto, zařízení, technologické, provádění

Text:

...regulačním orgánem se spojovacím prostorem, tedy s místem nejstudenéjších spalín topného okruhu spojujícím oběhový ventílátor se směšovacíkomorou. Ochlazené spalíny po průchodu výrobníksm páry odcházejí výstupním kanálem přes sací ventilátor a komínový prostor do atmosféry, případně část je vedena vratným kanálem přes regulační orgán do vstupního potrubí oběhového ventilátoru. Dalšího ochlazení odcházejících spalín lze.dosáhnout...

Způsob výroby usní s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230777

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ambrož Miloslav, Jemelka Zlatko, Barták Vlastimil, Svoboda Václav, Ludvík Jaromír

MPK: C14C 9/00

Značky: usní, výroby, způsob, povrchem, vlasovým

Text:

...holina speciální úpravě, aby došlo k dokonalému odstranění denaturovaných podílů kůže s povrchu- 3 2 mu 777 po tepelném působení. Holína se k tomuto účelu nehodí do sudu, ve kterém se předehřeje na 32 °C, potom se lázeň s ho- linou upraví na hodnotu pH 9,2 až 9,4 za přídavku anionaktivního emulgátoru a moři se po dobu jedné až dvou a půl hodiny v lázni obsahující 1,2 až 2,2 hmotnostního procenta pankreatického enzymu při teplotě do...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Slonka Oto, Kabeláč Oldřich, Hohn Josef, Kupka František, Pavlík Oldřich

MPK: C21B 11/00

Značky: surového, způsob, výroby, železa, šachtovém, pevně, vsázky, reaktoru

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Vpichovaná textilní hadice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230758

Dátum: 01.04.1986

Autori: Steinz Stanislav, Antoš Pavel, Domas Josef, Kotrouš Jiří

MPK: D04H 1/46

Značky: vpichovaná, textilní, její, hadice, výroby, způsob

Text:

...pouze po obvodě hadice. Kezpevnění trubky ve směru osy nedochází.Dále je známé zpevnění vpichovených hadic v kombinaci s výztužnými tkaninami. Nevýhodou tohoto provedení je potřebu přípravy zpevňovaoích tkanin, zhoršení technologických podmínek při vpichování a zejména snížení poréznosti hadice a zhoršení propustnosti-VDále jsou známé konstrukce vpichovaných truhkových.texti 1 ií,u kterých dochází ke střídání vrstev vlákenných roun, líšících...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 69/06

Značky: hydrokrakovania, olefínov, pyrolýzou, výroby, spôsob, podielov, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sýkora Stanislav, Suran Pavol, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Komorová Eva

MPK: C08G 63/02, C08K 5/10

Značky: monomérneho, spôsob, zmäkčovadla, polymérneho, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...

Spôsob čistenia odpadových vôd najmä z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230416

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bednár Jozef, Kuzma Vladislav

MPK: C02F 1/00

Značky: odpadových, spôsob, čistenia, najmä, výroby, azbestocementovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových vôd najmä z azbestocementovej výroby na limity zbytkového znečistenia, vyznačujúci sa tým, že sa do odpadovej vody pridá v prvom stupni čistenia síran železnatý v množstve 0,5 až 10,0 g.l-l, v druhom stupni neaktivovaný prípadne aktivovaný bentonit v množstve 5,0 až 30,0 g.l-1 a v treťom stupni čistenia opäť síran železnatý alebo minerálna anorganická kyselina alebo kysličník uhličitý alebo vzduch v množstvách...

Spôsob výroby potravinárského bielkovinového koncentrátu z horkých pivovarských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230409

Dátum: 01.04.1986

Autori: Cupáková Mária, Hronček Ján, Klempová Františka

MPK: C12N 1/18

Značky: kalov, spôsob, bielkovinového, koncentrátů, pivovarských, výroby, potravinářského, horkých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bielkovinového koncentrátu z odpadaných horkých chmeľových kalov sa vyznačuje tým, že horké chmelové kaly sa protiprúdne extrahujú etanolom 50 až 70 °C teplým, po okyselení suroviny na pH 2,5 až do úplného zbavenia horkých látok.

Spôsob výroby veľmi tvrdých bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230094

Dátum: 01.04.1986

Autori: Révus Miloš, Kopernický Ivan, Sventek Ján, Runa Alfréd, Suchánek Vlastimil, Náter Pavel, Kresan Ondrej, Masaryková Margita

MPK: C10C 3/04

Značky: tvrdých, velmi, bitúmenov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby veľmi tvrdých bitúmenov penetračného rozmedzia 3-12 penetračných jednotiek pri teplote 25 oC a bodu mäknutia KG 80-105 oC. Veľmi tvrdé bitúmeny podľa vynálezu možno vyrobiť oxidáciou vzduchom pri teplote 200-300 oC surovín, vákuového destilačného zvyšku, zmesi vákuových destilačných zvyškov, prípadne zmesi vákuového destilačného zvyšku s menej hodnotnými rafinérskymi produktmi ako napr. extraktom po selektívnej rafinácii...

Způsob výroby krystalické D-fruktosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230088

Dátum: 01.04.1986

Autori: Heřmánková Věra, Vodrážka Zdeněk, Marek Miroslav, Jarý Jiří, Kefurt Karel, Staněk Jan, Valentová Olga, Ineman Václav

MPK: C13K 3/00

Značky: krystalické, výroby, d-fruktosy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Směs se selektivně oxiduje kyslíkem nebo vzduchem na katalyzátoru ze skupiny vzácných kovů, přičemž oxidace se provádí ve vodném prostředí při pH v rozmezí 8 až 10 a ukončí se v reprodukovatelném časovém limitu po vytvoření 0,85 až 1,0 ekvivalentu karboxylové kyseliny, počítáno na množství D-glukózy v použité směsi a produkt s celkovou koncentrací sacharidů v rozmezí od 5 do 60 hmot. 7 se nanese, eventuelně po odkrystalisováni části soli...

Stabilizovaný aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230084

Dátum: 01.04.1986

Autori: Souček Jiří, Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Kovář Pavel

MPK: C11D 3/395

Značky: peroxosloučenin, způsob, aktivátor, výroby, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný aktivátor se přidává do pracích a čistících prostředků, které pak vykazují oxidační, bělící a dezinfekční efekt již od teploty 20 oC. Stabilizovaný aktivátor obsahuje jako aktivující složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid, maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší alifatickou karboxylovou kyselinu. Vyrábí se tak, že se roztavená směs aktivační a stabilizační složky rozprašuje na částice o průměru 0,1 až 2,5 mm, které v proudu...

Zařízení pro zpracování kapalných až pastovitých odpadních produktů z výroby nebo z použití makromolekulárních látek nebo hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230068

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kudrna Milan, Klíma Bedřich, Lešek František

MPK: B01D 3/02

Značky: bázi, jejich, výroby, makromolekulárních, produktů, použití, látek, zpracování, pastovitých, odpadních, zařízení, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Sestává z vařáku, v němž je instalován alespoň jeden distributor vodní páry a dále obsahuje ve spodní části otvor pro vyhrabávání granulátu a přívod vody. Ve střední části boční stěny je instalován výpustní otvor pro odtok kapalné fáze a při svislé stěně vařáku je umístěna uklidňující přepážka, která je případně spojena s víkem a zasahuje pod hladinu a za níž se v horní části boční stěny nachází přepadový otvor směřující do vně připojené...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kabíček Vladimír, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Tribulík Ján, Svoboda Josef, Smejkal Václav, Glos Ján, Macho Vendelín

MPK: C08F 2/18, C08F 4/38

Značky: emulzií, stabilných, spôsob, výroby, iniciátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lederer Jaromír, Zelenka Jan, Baxa Josef, Kubička Rudolf, Mostecký Jiří, Bajús Martin, Weisser Otto, Králíková Ulrika

MPK: C07C 11/04

Značky: způsob, výroby, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...

Způsob výroby tenkých blan a folií a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229398

Dátum: 01.04.1986

Autori: Frank Helmar, Ryšánek Vladimír

MPK: C03B 37/00

Značky: výroby, zařízení, provádění, fólií, tenkých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nanášení roztavená látky na otáčející se válec se provádí za přítomnosti ionizovaného plynu, například argonu, za atmosférického tlaku. U zařízení je před nanášecí trysku umístěn kartáč, doléhající na otáčející se válec a připojený na zdroj stejnosměrného napětí.

Spôsob výroby polymérov vinylchloridu so zlepšenou farebnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229391

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bobula Stanislav, Radosa Metód, Nemčok Peter, Krajčovič Štefan, Novák Ladislav

MPK: C08K 3/24, C08F 114/06, C08K 5/09...

Značky: polymérov, zlepšenou, výroby, vinylchloridu, farebnosťou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu výroby polymérov vinylchloridu so zlepšenou farebnosťou. Tieto polyméry sa vyrábajú postupom emulznej polymerizácie v prítomnosti emulgátorov a vodorozpustných iniciátorov tak, že po ukončení polymerizácie sa pridá k latexu 0,001 až 1,000 % hmot. na polymér, alkalickej soli karboxylovej nasýtenej a/alebo nenasýtenej alifatickej a/alebo aromatickej kyseliny a/alebo hydroxykyseliny s počtom atómov uhlíka 1 až 8, ktorej...

Způsob výroby sypké křemelinové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229356

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bulandr Jiří, Urbánek Milan, Jeriová Jitka, Jusko František

MPK: B02C 19/12

Značky: křemelinové, výroby, způsob, hmoty, sypké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sypké křemelinové hmoty, použitelné jako plnivo, nosič katalyzátorů, přísada do tepelně izolačních materiálů, filtrační látka apod. Účelem vynálezu je umožnit zpracování dosud nebilanční diageneticky zpevněné diatomitové suroviny. Dosahuje se ho tím, že výchozí diageneticky zpevněná diatomitová surovina se rozdrtí a za sucha mechanickými rázy rozmělňuje na jemný produkt o zrnitosti v rozsahu zrnitosti celistvých rozsivkových...

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxopenicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227350

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: kyseliny, derivátů, způsob, výroby, 1,1-dioxopenicilanové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,1-dioxopenicilanové kyseliny obecného vzorce V ve kterém X znamená chlor, brom, jod nebo skupinu OSO2R2, kde RZ představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo zbytek C6H4R3, v němž R3 znamená chlor, brom, jod, nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a buď každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje...

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2-fenylacetamido)- penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227349

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: výroby, 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2-fenylacetamido, penicilanátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6-(2-amino-2- fenylacetamido)penicilanátů obecného vzorce II ve kterém R1 znamená vodík, nebo hydroxylovou skupinu, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 má shora uvedený význam každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje chlor, brom nebo jod a Q...

Způsob výroby 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227348

Dátum: 15.03.1986

Autori: Goettel Mary Elizabeth, Jones Charles David

Značky: 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(4-aminoethoxybenzoyl)benzo[b]thiofenů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo společně tvoří polymethylenovou skupinu se 4 až 6 atomy uhlíku, skupinu -(CH2)2O(CH2)2- nebo -CH2CH(CH3)CH2CH2-, jejich fyziologicky přijatelných etherů či esterů, jakož i fyziologicky přijatelných adičních solí shora uvedených dihydroxyrderivátů, jejich etherů a esterů s...

Způsob výroby 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2-aminoethoxy)- benzoyl]benzo[b]thiofenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227347

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jones Charles David, Peters Mary Kathleen

Značky: výroby, 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2-aminoethoxy, benzoyl]benzo[b]thiofenů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfernyl)-3-[4-(2- aminoethoxy)benzoyl]benzo[b]thiofenů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo společně tvoří polymethylenovou skupinu se 4 až 6 atomy uhlíku, skupinu -CH2CH(CH3)CH2CH2- nebo skupinu -(CH2)2O(CH2)2-, jejich fyziologicky přijatelných etherů či esterů, jakož i fyziologicky přijatelných adičních solí shora uvedených...

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227345

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jasys Vytautas John

Značky: výroby, způsob, 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-penicilanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymetylpenicilanátů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu, každý ze symbolů Y a Z představuje chlor, brom nebo jod, nebo Y znamená atom vodíku a Z představuje chlor, brom nebo jod a Q znamená skupinu N3 nebo NHCO2CH2C6H4R4, kde R4 představuje atom vodíku, chloru či bromu, nitroskupinu, metylovou skupinu nebo metoxyskupinu, vyznačující se tím, že se ekvimolární množství...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227344

Dátum: 15.03.1986

Autori: Burks Henk Christiaan, Douwes Adolphe Marie, Jonckers Kees

Značky: způsob, močoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby močoviny, při kterém ve vysokotlakém stupni zahrnujícím syntézní zónu, rozkladnou zónu a kondenzační zónu při tlaku, rozmezí od 12 do 15 MPa -tvoří se první proud produkované močoviny obsahující nekonvergovaný karbamát amonný, -rozkládá se karbamát amonný přítomný v uvedeném prvním proudu produkované močoviny na amoniak a oxid uhličitý, které se odstraňují jako první plynná směs z druhého proudu produkované močoviny, -uvedená...