Patenty so značkou «výroby»

Strana 206

Způsob výroby nových derivátů 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247177

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dostál Josef, Vilím František, Chromý Ladislav, Cankao Jaroslav, Arient Josef, Davídková Pavla, Vojtich Jindoich, Zohorna Jan, Slováeek Josef, Zíma Vojtich, Šebek Vladimír

MPK: C07D 217/04

Značky: výroby, 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, nových, způsob, derivátů

Text:

...inertním organickém rozpouštědle, výhodné V halogenovaných uhlovodících (například V metylenchloridu,chloroformu atd.).Reakční teploty jsou závislé na aktivitě katalyzátoru. Použije-li se jako katalyzátoru kyseliny sírová, pak reakce probíhá rychle již při nízké teplotě, například při teplotě 0 až 6 °c.Reakční směs se může zpracovávat o sobě známými metodami. Používá-li se jako katalyzátoru kyseliny sírové, pak se reakční směs vylije na led,...

Způsob výroby zapažovacích rohoží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247171

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kůdela Vlastimil

MPK: B21F 27/10

Značky: zařízení, způsobu, rohoží, zapažovacích, provádění, způsob, výroby

Text:

...g a při přířezu jednotlivých zapažovacích rohoží ł na délku se stejným oddělovacím řezem přiřezává na šířku zapažovacích rohoží ł.Tim je dosahována plynulá výroba zapažovacích rohoží ł.1. Způsob výroby zapažovacích rohoží pro důlní výztuž a drátěné mříže se svařovanými příčnými a podélnými tyčemi z drátěné tkaniny, podle něhož se k pozdějšímu tvoření příčných tyčí odvíjejí lana z cívek, srovnávaji se do příčné polohy mříže, na srovnaná drátěná...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Staněk Jan, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Černý Miroslav, Čapek Antonín, Ježek Karel

MPK: C07D 319/06, C07C 177/00

Značky: způsob, výroby, acetalů, prostanoidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Způsob výroby N-ethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230623

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hájek Jaroslav, Pašek Josef, Heral Václav, Dlouhý Jiří

MPK: C07C 87/62

Značky: výroby, n-ethylanilinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-ethylanilinu působením anilinu na N,N-diethylanilin, vyznačený tím, že se reakce provádí v kapalné fázi při 150 až 250 °C za přítomnosti měděného katalyzátoru a za tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230598

Dátum: 15.05.1986

Autori: Büchel Karl Heinz, Draber Wilfried, Lürssen Klaus, Regel Erik, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: rostlin, účinné, způsob, růstu, výroby, regulaci, prostředek, fungicidní, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát azolylthioetheru obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená skupinu CO nebo CH(OH), m znamená číslo 0 nebo 2, R1 znamená popřípadě halogenem nebo/a alkylovou skupinou s až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinu, R2 znamená popřípadě methylovou skupinou substituovanou...

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230596

Dátum: 15.05.1986

Autori: Meininger Fritz, Kohlhaas Folker

MPK: C09B 62/51, C09B 62/085

Značky: vodě, rozpustných, způsob, výroby, monoazosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě t.j. azobarviv reaktivních vůči vláknům všeobecného vzorce (1) kde význam jednotlivých substituentů je vysvětlen v opisné části.

Způsob výroby 3-pikolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230589

Dátum: 15.05.1986

Autori: Grayson James Ian, Dinkel Rolf, Roedel Hilmar

MPK: C07D 213/10

Značky: 3-pikolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-pikolinu vyznačující se tím, že se nechá reagovat výchozí látka 1, sestávající z acataldehydu a/nebo acetaldehydacetalů a/nebo krotonaldahydu a výchozí látkou 2, sestávající z formaldehydu a/nebo formaldehydacetalů m/nebo hexamethylentetraminu v kapalné, vodné fázi při teplotách 180 až 280 °C v uzavřené nádobě v přítomnosti amoniaku a/nebo amonných iontů a v přítomnosti aniontů anorganických a/nebo organických kyselin, které...

Způsob výroby 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230583

Dátum: 15.05.1986

Autori: Graham Bruce, Felauer Ethel, Guelph (kanada), Puttock Michael

MPK: C07D 327/06

Značky: způsob, výroby, 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu vzorce I vyznačující se tím, že se benzoin nechá reagovat s 2-merkaptoetanolem v prostředí alkoholu se 2 až 8 atomy uhlíku v přítomnosti kyselého katalyzátoru, například kyseliny p-toluensulfonové. 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiin, vyrobený způsobem podle vynálezu má herbicidní účinky a lze jej použít též jako regulátoru růstu rostlin.

Způsob výroby polymerů ethylenu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230572

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gloriod Pierre, Durand Pierre

MPK: C08F 10/02

Značky: polymerů, způsob, zařízení, provádění, výroby, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů ethylenu v nepřetržitě pracující soustavě za tlaku v rozmezí 40 až 300 mPa a při teplotě v rozmezí 150 až 320 °C, zahrnující první oddělovací stupen pro oddělování vyrobených polymerů od reakční směsi v první oddělovací zóně udržované pod tlakem v rozmezí od 10 do 50 mPa, a druhý oddělovací stupen pro oddělování polymerů, oddělených v prvním oddělovacím stupni,od zbytkových plynů v druhé oddělovací zóně udržované pod...

Způsob výroby chemické buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230564

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kroneld Erik Gustav, Andersson Per-erik

MPK: D21C 3/02

Značky: chemické, způsob, buničiny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemické buničiny vařením celulózové suroviny obsahující terpentinovou pryskyřici, při němž se celulózová surovina přivádí do zásobní zóny suroviny k vytvoření lože materiálu v této zóně, načež se celulózová surovina odvádí ze zásobní zóny do varné zóny a varný výluh, získaný vařením celulózová suroviny ve varné zóně a obsahující terpentinovou pryskyřici, se po odvedení z varné zóny nechá expandovat za vzniku expanzní páry,...

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230563

Dátum: 15.05.1986

Autori: Laganá Vincenzo, Saviano Francesco

MPK: C07C 126/067

Značky: amoniaku, integrované, výroby, způsob, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku rozkladem karbamátu amonného na močovinu v zařízení pro syntézu močoviny, rozkladem karbamátu amonného obsaženého ještě v odtékajícím roztoku močoviny na amoniak a kysličník uhličitý, a zpětným vedením těchto plynů do zařízení pro syntézu močoviny, vyznačující se tím, že a) surová směs plynů z reformování parou nebo z parciální oxidace uhlovodíků, obsahující vodík,dusík a kysličník uhličitý, se...

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230562

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sprague Peter, Ondetti Miguel

MPK: C07D 207/16

Značky: výroby, derivátů, způsob, n-(merkaptoacyl)prolinu, halogenovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu, obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkanoylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, n- má hodnotu 0 nebo 1, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, každý ze symbolů R2 a R2 představuje atom vodíku nebo halogenu, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo trifluoraethylovou skupinu, přičemž v případě, že n- má...

Tuhý pryskyřičný meziprodukt v práškovém nebo celistvém stavu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230555

Dátum: 15.05.1986

Autori: Estrees Saint Denis (francie), Hanton Daniel

MPK: C08J 9/00

Značky: tuhý, meziprodukt, práškovém, způsob, stavu, celistvém, výroby, pryskyřičný

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhý pryskyřičný meziprodukt v práškovém nebo celistvém stavu schopný nadouvání a vytvrzení působením tepla, čímž se přemění v pěnovou fenolovou pryskyřici, zahrnující zejména reaktivní resolovou pryskyřici a nadouvadlo, vyznačující se tím, že zahrnuje resolovou pryskyřici s hodnotou molárního poměru formaldehyd : fenol v rozmezí 1,2 až 3,1, s výhodou 1,2 až 1,8, povrchově aktivní látku a popřípadě mazivo.

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sádlo Luboš, Pliný Miroslav, Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Seitl Jaromír

MPK: C08G 63/52, C08K 5/10, C08G 63/12...

Značky: kompozic, způsob, bázi, pryskyřic, jejich, alkydových, modifikátory, výroby, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230515

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nejezchleb Karel, Křiva Jiří, Boudyš Miroslav, Královcová Eva

MPK: H01L 41/22

Značky: filtru, elektromechanických, výroby, měničů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů, vyznačený tím, že zpolarizované piezokeramické rezonátory se připájí ke kovovým rezonátorům a po spájení se provede jejich další polarizace.

Způsob výroby 3-benzazepinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233740

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mathews William David, Hieble Jacob Paul, Demarinis Robert Michael

MPK: C07D 223/16

Značky: 3-benzazepinových, výroby, sloučenin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 3-benzodiazepinových sloučenin obecného vzorce I kde jednotlivé substituenty mají význam, uvedený v definici předmětu vynálezu, vyznačující se tím, že se vyklizuje sloučenina obecného vzorce?(( kde jednotlivé substituenty mají význam, uvedený v definici předmětu vynálezu.

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228188

Dátum: 15.05.1986

Autori: Koucký Jiří, Nosek František

Značky: odolný, způsob, proti, výroby, dekorativní, napařený, galvanickému, vákuové, povlak, pokovení

Zhrnutie / Anotácia:

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení, tvořený systémem vakuově napařených vrstev, vyznačený tím, že poslední vakuově napařená vrstva je tvořena kysličníkem křemičitým, na němž je fixována vrstva silikonového laku.

Pletotkanina se vzhledem tkaniny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228159

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kryštůfek Jiří, Kraus Jindřich, Špelda Vlastimil

Značky: způsob, výroby, vzhledem, její, tkaniny, pletotkanina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový druh pletotkaniny METAP. Pletotkanina má vzhled tkaniny na lícní straně, přičemž z lícové strany jsou zakryty sloupky vytvořené pletenými řetízky. Pletotkanina se vyznačuje tím, že lícová strana je tvořena osnovním řádem a provazující útek se projevuje převážně na rubu pletotkaniny. Způsob výroby řeší zušlechťování pletotkaniny, prováděné za účelem vysrážení po šíři. Pletotkanina se v uvolněném stavu sráží ve vodné lázni a při...

Spôsob výroby N-fenylpiperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nevydal Jozef, Zlatinský Emil, Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Miklovič Jozef

Značky: výroby, n-fenylpiperazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby N-fenylpiperazínu, vyznačujúci sa tým, že sa uvedie do styku dietanolamín a anilín vo forme báze alebo len jeden z nich vo forme hydrochloridu, za súčasného p(sobenia plynného chlorovodíka a vyhrievania reakčnej zmesi po dobu 8 až 24 hodín pri teplote 220 až 240 °C, pričom molárny pomer dietanolamínu k anilínu je 1:1,0 až 1,5 a plynný chlorovodík je 5 až 20 % hmot. nadbytku od stechiometrického množstva.

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Milánová Alena, Sohler Ervín, Jonas František, Sutoris Viktor, Šmída Tibor, Truchlik Štefan, Kovačič Henrich

Značky: výroby, spôsob, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s plynným amoniakom, prípadne v prítomnosti sulfitového výluhu a/alebo močoviny, pri teplote udržujúcej reakčnú zmes vo forme taveniny vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti katalyzátora zo skupiny zahrňajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca I R1 - COOX /I/ v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka,...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob, hexametyléntetramínu, výroby, nitrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v koncentrovanej kyseline dusičnej. Podstatou vynálezu je uskutočňovanie nitrolyzačného procesu v prítomnosti 0,01 až 8,2 % hmot. tetrahydroimidazo/4,5-d/-imidazol-2,5(1H,3H)diónu za dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti procesu a výťažnosti.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227913

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spôsob, 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, nitrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu kyselinou dusičnou obsahujúcou oxid dusičný, rieši výrobu titulnej zlúčeniny tak, že proces nitrolýzy sa uskutočňuje v prítomnosti močoviny do nitrolyzačného systému pridanej v množstve 0,05 až 10,0 % hmot., počítané na hmotnosť do reakcie vstupujúceho 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby zmesi monocyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227911

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: výroby, nitramínov, zmesí, monocyklických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby zmesi monocyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v prostredí kyseliny octovej a acetanhydridu za prítomnosti močovinoformaldehydového kondenzátu. Táto zmes je v technickej praxi žiadaným zdrojom oktogénu označovaného kódom HMX, resp. je uplatniteľná pre zvláštne účely.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227907

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s názvom "Sp(sob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu" rieši výrobu titulnej zlúčeniny za Bachmannových podmienok v prostredí acetanhydridu a za prítomnosti močovino-formaldehydového kondenzátu, pričom sa v podstatnej miere ovplyvňuje výťažok a bezpečnosť procesu.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, výroby, hexametyléntetramínu, spôsob, nitrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu kódovým označením RDX z hexametyléntetramínu. Účelom vynálezu je vytvorenie podmienok pri nitrolýze prítomnosťou látok zo skupiny amidov látok a/alebo ich derivátov v množstve 0,001 až 1,000 mól hexametyléntetramínu, čím sa dosahuje zvýšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním horeuvedených látok do nitračného systému. Vynález je možné...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Fedák Ján, Dimun Milan

Značky: výroby, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu. Účelom vynálezu je zvýšenie výťažnosti nitračného štiepenia a jeho bezpečnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým pridaním 0,05 až 13,00 % hmot. produktov kyslo alebo alkalicky katalyzovanej kondenzácie močoviny s formaldehydom zo skupiny polymetylénmočovín samostatne a/alebo v zmesi aspoň v jednom reakčnom prúde. Vynález je možno využiť v technológiach výroby hexagénu...

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227903

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá nitrolýzou hexametyléntetramínu vedenej k 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu v prítomnosti produktu kondenzácie močoviny s formaldehydom v množstve 0,01 až 10 % hmot. počítané na hexametyléntetramín.

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových a/alebo kryštalických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227902

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Macho Vendelín, Dimun Milan, Lipka Radislav, Fedák Ján, Ambrož František

Značky: produktov, výroby, krystalických, neaglomerujúcich, práškových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových i kryštalických produktov s využitím vo vode nerozpustných alebo obmedzene rozpustných antispekavých prísad na báze kondenzátov močoviny s formaldehydom za katalytického účinku silných kyselín (NHO3). Ich podstatou sú zmesi trimetyléntetramočoviny až hexametylénheptamočoviny a cyklické kondenzáty, napr. 2-keto-5-karboxamid-1,3,5-perhydrotriazín. Tieto antispekavé prísady sa aplikujú v množstve 0,001 až...

Způsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227901

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fridrich František, Ambrož František, Dimun Milan, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Fedák Ján

Značky: močovinoformaldehydových, výroby, způsob, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba ve vodě málo rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů působením formaldehydu na močovinu za katalýzy minerálními kyselinami. Nejvýhodnější molární poměr močoviny ku formaldehydu je 0,90 až 1,51. Produkty mohou sloužit jako komponenty pro přípravu hnojiv, gumárenských chemikálií a jiných výrobků chemické technologie.

Spôsob kontinuálnej výroby metakrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231680

Dátum: 01.05.1986

Autori: Freiberg Jürgen, Polievka Milan, Kieser Hartmut, Macho Vendelín, Seeboth Helmuth, Kavala Miroslav

MPK: C07C 121/32

Značky: kontinuálnej, metakrylonitrilu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metakrylonitrilu sa uskutočňuje amonoxidáciou aspoň jednej kyslíkatej organickej zlúčeniny C4 alebo C8 (terc-butylalkohol, izobutyl-terc-butyléter, diizobutyléter), prípadne spolu s izobuténom alebo aj diizobuténmi pri teplote 250 až 550 °C, spravidla za prítomnosti vodnej pary alebo interného plynu. Katalyzátorom sú viaczložkové heterogénne katalyzátory hlavne na báze molybdénu, bizmutu, železa, napr. typu Moa Bib Fec XdOf, kde x môže...

Enzymové katalyzátory pro biotransformace a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231656

Dátum: 01.05.1986

Autori: Krumphanzl Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Jirků Vladimír, Čulík Karel, Bárta Miroslav

MPK: C12N 11/08

Značky: enzymové, biotransformace, katalyzátory, jejich, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká enzymových katalyzátorů pro biotransformace na bázi imobilizovaných enzymů mikrobiálního, živočišného a rostlinného původu a způsobu jejich výroby. Enzymové katalyzátory získané postupem podle vynálezu sestávají z různých enzimů o různé čistotě, s výhodou technických nebo surových enzymových preparátů, nesoucí zejména hydrolázovou, izomerázovou, lyázovou nebo racemázovou aktivitu, které jsou imobilizovány chemicky reaktivním...

Způsob výroby hydrochloridu a-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231654

Dátum: 01.05.1986

Autori: Havel Karel, Michalský Jiří, Hrubý Milan, Jakešová Ludmila, Ferenc Milan, Körbl Jiří, Němeček Oldřich, Jančik Fedir

MPK: C07C 103/52, A23L 1/236

Značky: a-l-aspartyl-l-fenylalaninmethylesteru, způsob, výroby, hydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Z kyselého (HCl) vodně-methanolického roztoku po katalytickém hydrogenolytickém odštěpení chránící benzyloxykarbonylové skupiny ze směsi ? - a ?-N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesterů se přivede žádány hydrochlorid ? - L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru ke krystalizaci přídavkem látek, zvyšujících koncentraci chloridových iontů, s výhodou chloridu sodného.

Způsob výroby krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231653

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kubec Karel, Čulík Karel, Pešek Milan, Benda Antonín, Hilbert Otakar

MPK: C12P 1/02

Značky: fungicidinu, způsob, výroby, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického fungicidinu z vyfermentované půdy po skončení kultivaci produkčního mikroorganismu Streptomyces noursei. Vyfermentovaná půda se zředí 0,5 až 5 objemy vody při zvýšené teplotě, kapalný podíl se oddělí a pevný podíl se vysuší na obsah vody 1 až 10 %, promyje organickým rozpouštědlem, ve kterém se fungicidin nerozpouští. Fungicidin se z předčištěného pevného podílu extrahuje methanolem načež se...

Způsob výroby prednisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231651

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hanč Oldřich, Tadra Milan, Čapek Alois

MPK: C12P 33/04

Značky: prednisonu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prednisonu mikrobiální dehydrogenací kortizonu enzymovým systémem mikroorganismu Mycobacterium flavum v organickém rozpouštědle mísitelném s vodou.

Způsob výroby 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231626

Dátum: 01.05.1986

Autori: Křepelka Jiří, Šimonová Marie

MPK: C07C 49/617

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká způsobu výroby 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu, spočívajícím v intramolekulární cyklizaci kyseliny 3-fenyl-1-oxoinden-2-yloctové působením acetanhydridu za refluxu a v izolací produkt u cyklizace z reakční směsi jejím ochlazením na teplotu 0 až 20 0C.

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231612

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: C07C 63/26, B01J 23/34, B01J 23/84...

Značky: výroby, spôsob, kyseliny, tereftálovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej katalyzovanou oxidáciou zmesí p-xylénu, p-tolaylovej a vody v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénneho katalyzátora pozostávajúceho z kobaltu alebo mangánu a ich vzájomných zmesí v hmotnostnom pomere kobaltu ku mangánu 30 : 1 až 20 : 1 alebo kobaltu s olovom alebo striebrom alebo zirkónom, alebo zmesi mangánu s niklom alebo polybdénom v...

Stlačná válcová dutinka pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231608

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kříž František, Hůla Jiří, Hrubý Antonín

MPK: B65H 75/04, D06B 23/04

Značky: sráživých, válcová, její, dutinka, vysoce, barvení, stlačná, přízí, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dutinky z antikorozní ušlechtilé slitinové oceli vhodné pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby. Podstatou řešení je, že dutinka je vyrobena z pásu plechu o tloušťce 0,4 až 0,7 mm, který obsahuje 16 až 18,5 % Cr, 0,13 až 0,15 % C a maximálně po 1 % Mn, Ni, Si přičemž pás plechu je zpevněn na minimální mez kluzu. 460 MPa několikanásobným převálcováním polotovaru za studena v daném směru. Případně je mezi některé...

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal, Jurčacko Milan, Kopernický Ivan, Sučanský Peter, Bučko Miloš, Spitzer Pavol

MPK: C07C 15/00, C07C 11/00

Značky: uhľovodíkov, alkénov, aromatických, spôsob, palív, motorových, výroby, koncentrátů, reaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Způsob výroby tvrdých indenových a styrenových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230113

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vejmelková Jiřina, Mikulášek Bohuslav

MPK: C08F 4/14, C08F 232/08, C08F 212/08...

Značky: výroby, styrenových, tvrdých, pryskyřic, indenových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvrdých indenových a styrenových pryskyřic z frakcí, zejména koksochemického a pyrolyzního původu, obsahujících styren, inden a jejich homology v libovolném poměru, katalytickou polymerací, vyznačující se tím, že se k frakci o obsahu 10 až 60 % hmotnosti polymerovatelných složek, s výhodou 30 až 40 % hmotnosti polymerovatelných složek přidá v množství 0,5 až 10 % hmotnosti, s výhodou v množství 1,5 až 3,0 % hmotnosti kapalný...

Spôsob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230110

Dátum: 01.05.1986

Autori: Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Bodajla Michal

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hexametyléntetramínu z formaldehydu a amoniaku v prítomnosti vody vyznačujúci sa tým, že v stupni sýtenia sa pripraví reakčný roztok s obsahom 1 až 68 kg nezreagovaného amoniaku na 1 m3 roztoku, zavádzaním amoniaku do zmesi 34-38% hmot. formaldehydu, 59-66% hmot. vody a 0-3% hmot. metanolu a hexametyléntetramín z tohoto roztoku sa získa po dozretí kryštalizačným odparením, filtráciou a sušením.