Patenty so značkou «výroby»

Strana 201

Kompozitní sorbent a způsob výroby tohoto sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228489

Dátum: 15.07.1986

Autori: Štamberg Jiří, Mikoláš Petr, Procházka Hubert, Peška Jan, Bor Jan, Lenfeld Jiří, Štamberg Karel

Značky: způsob, výroby, kompozitní, sorbent, tohoto, sorbentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitního sorbentu pro zachycování kovů, zejména k selektivní sorpci elektropozitivních prvků ze zředěných roztoků a způsobu jeho výroby. Podstatou vynálezu je kompozitní sorbent sestávající z gelu regenerované celulózy nabotnalé ve vodě, v němž jsou rozptýleny anorganické sorbenty ve formě částic libovolného tvaru o průměrné velikosti od 0,1 do 100 ?m, v množství od 1,0 do 30 obj. % na objem kompozitu, a které mají tvar...

Spôsob výroby supravodivého korekčného vinutia a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228474

Dátum: 15.07.1986

Autori: Plávka Ján, Križanová Viera

Značky: korekčného, spôsobu, výroby, tohoto, vinutia, vykonávanie, supravodivého, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie a týka sa spôsobu výroby supravodivého korekčného vinutia pre zvýšenie homogenity magnetického poľa supravodivěho magnetu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Spôsobom podľa vynálezu sa postupne navíjajú jednotlivé jednocievky v takej vzájomnej polohe, aká zodpovedá ich umiestneniu na povrchu hlavného vinutia supravodivého magnetu. Jednocievky sa fixujú na povrch fólie opatrenej sklenenou...

Způsob výroby náběhových ploch ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228471

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ruth Jaroslav, Zieba Bohumil, Hosnedl Stanislav

Značky: ploch, způsob, ozubení, náběhových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náběhových ploch ozubení vyznačující se tím, že osa obrobku se odkloní od směru osy obráběcího nástroje a pootočením kolem osy obrobku se jeden ze zubů ozubení nastaví do přípravné polohy, načež pohybem nástroje nebo obrobku ve směrech libovolných dvou základních os pravoúhlého souřadného systému stroje se nastaví taková vzájemná výchozí poloha nástroje a nastaveného zubu, při níž pohybem nástroje nebo obrobku ve směru zbývající...

Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste, najmä skľučovadiel a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228452

Dátum: 15.07.1986

Autor: Tóth Imrich

Značky: výroby, najmä, čeľuste, skľučovadiel, spôsob, upínacej, vykonávanie, zariadenie, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby upínacej plochy čeľuste upínačov rotačných obrobkov a zariadenie na jeho vykonávanie. Spôsob výroby upínacej plochy čeľuste podľa vynálezu je taký, že sa aspoň jedna upínacia čeľust najprv upne na rotačný prípravok v požadovanej vzdialenosti od osi rotácie, potom sa rotačný prípravok roztočí na blokovacie otáčky, pri ktorých sa sústružníckym nožom obrobí upínacia plocha. Zariadenie na vykonanie spôsobu je...

Způsob výroby organických isokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228451

Dátum: 15.07.1986

Autori: Trdlička Václav, Votava Vladimír, Ježek Karel, Mostecký Jiří, Zajíc Rudolf, Černý Miloslav, Kubelka Vladislav Rndr, Řehoř Jan

Značky: organických, isokyanátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že reakce chloruhlovodíku obecného vzorce RCl, kde R je alkylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo alkenylskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 6 nebo arylskupina s počtem atomů 6 až 7, a thiokyanátu sodného nebo draselného se provádí v prostředí roztoku chloridu téhož kovu, který tvoří kationt použitého thiokyanátu, při koncentraci chloridu ve vodě, na počátku reakce vyšší než 15 % hmot. Organické...

Způsob výroby derivátů 1-amino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228143

Dátum: 15.07.1986

Autori: Courregelongue Jean, Maffrand Jean-pierre

Značky: způsob, derivátů, výroby, 1-amino-2-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin, které lze znázornit obecnými vzorci I a II, kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená nezávisle na druhém symbolu atom vodíku, alkylový zbytek s 1 až 10 atomy uhlíku, cykloalkylový monocyklický nebo polycyklický zbytek s 3 až 14 atomy uhlíku, popřípadě monosubstituovaný nebo polysubstituovaný alkenylový zbytek se 3 až 7 atomy uhlíku, alkinylový zbytek se 3 až 7 atomy uhlíku, fenylový nebo fenylalkylový zbytek popřípadě...

Způsob výroby přímých nebo monocyklických polypeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228140

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pless Janos, Bauer Wilfried

Značky: způsob, výroby, monocyklických, přímých, polypeptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové polypeptidy, způsob jejich výroby, farmaceutické prostředky obsahující tyto plypeptidy a jejich použití jako farmaceuticky účinných látek. V souhlase s vynálezem jsou výhodnými sloučeninami polypeptidy obecného vzorce I.

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228139

Dátum: 15.07.1986

Autori: Weith André, Alban Albert, Courbat Pierre

Značky: výroby, 3-(+)-kyanidolu, derivátů, o-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidanolu obecného vzorce I kde R1O znamená alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě substituovaný alkoxyskupinou o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxyethoxyskupinou o 3 až 6 atomech uhlíku nebo benzoyl, popřípadě substituovaný atomem halogenu, alkenyl o 2 až 5 atomech uhlíku, benzyl, popřípadě substituovaný alkylovým nebo alkoxylovým zbytkem o 1 až 4 atomech uhlíku na aromatickém jádře, zbytek...

Způsob výroby nonapeptidových a dekapeptidových derivátů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 228133

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vickery Brian Henry, Jones Gordon Henry, Nestor John Joseph

Značky: způsob, derivátů, výroby, hormonu, uvolňujícího, nonapeptidových, luteinizační, hormon, dekapeptidových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nonapeptidových a dekapeptidových derivátů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon, obecného vzorce I, že se na sloučeninu obecného vzorce II působí na výslednou sloučeninu nebo na sloučeninu obecného vzorce II činidlem rozkládajícím tuhý nosič, popřípadě s následujícím působením alkanolem za vzniku sloučeniny shora uvedeného obecného vzorce I nebo její soli, a popřípadě sloučenina shora uvedeného obecného vzorce I se působením...

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228126

Dátum: 15.07.1986

Autori: Olsson Otto Agne Torsten, Wetterlin Kjell Ingvar Leopold, Svensson Leif Âke, Persson Nils Henry Alfons, Waldeck Carl Bertil

Značky: nových, způsob, derivátů, výroby, 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce I ve kterém n značí číslo 1, 2 nebo 3, R1 značí vodík, alifatickou acylovou skupinu o 2 až 5 atomech uhlíku nebo nesubstituované nebo substituované benzoylové skupiny obecného vzorce kde R3 značí vodík nebo methylovou skupinu a R2 značí atom vodíku, alifatickou alkylovou skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, benzyl, alifatickou acylovou skupinu o 2 až 5 atomech uhlíku...

Slitina polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228123

Dátum: 15.07.1986

Autori: Greidanus Pieter Jan, Heslinga Adolf

Značky: způsob, polymerů, výroby, slitina, její

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina polymerů, stabilní a homogenní do vysokých teplot, vyznačující se tím, že sestává z první složky tvořené kopolymerem maleinanhydridu s monomerem zvoleným ze skupiny zahrnující styren a metylvinyléter s obsahem 95 až 20 molárních procent anhydridových skupin, jejichž zbývající část byla protolyzována za účelem vnesení vodíkových atomů, jakož i druhé složky tvořené polymerem ze skupiny zahrnující po1yvinylacetát, estery celulózy,...

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228119

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tonomura Shinji, Tamao Yoshikuni, Okamoto Shosuke, Hijikata Akiko, Kikumoto Ryoji, Ohkubo Kazuo, Tezuka Tohru

Značky: výroby, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů obecného vzorce I, ve kterém R znamená skupinu vzorce (str. 22), ve kterém R1 má význam udaný výše, R1 a R2 znamenají vodík nebo chránicí skupinu, kde R1 je vodík nabo C1 až C5-alkyl, a Ar znamená 1,2,3,4-tetrahydro-8-chinolyl, popřípadě substituovaný jakož i fyziologicky neškodných solí těchto sloučenin, vyznačující se tím, že se odstraňuje substituent NG a, je-li R2 aralkylem, pak se odstraňuje...

Způsob výroby merkaptoacylderivátů substituovaných prolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228118

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krapcho John, Ondetti Miguel Angel

Značky: způsob, prolinů, výroby, substituovaných, merkaptoacylderivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby merkaptoacylderivátů substituovaných prolinů, obecného vzorce I ve kterém skupina X-R1 je navázána v poloze 3 nebo 4 prolinového kruhu, X představuje kyslík nebo síru, R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu, methylovou skupinou nebo methoxyskupinou, R2 znamená atom vodíku, nebo...

Způsob výroby derivátů 3-nitropyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228117

Dátum: 15.07.1986

Autori: Roantree Michael Laurence, Young Rodney Christopher, Welwyn Garden City

Značky: 3-nitropyrrolu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-nitropyrrolu obecného vzorce I ve kterém Het znamená 2- nebo 4-imidazolylový nebo 2-pyridylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo halogenem, nebo znamená furanylový zbytek substituovaný skupinou R1R2N-CH2, kde každý ze symbolů R1 a R2, které jsou stejné nebo rozdílné, znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R3 představuje atom vodíku, alky1ovou...

Způsob výroby 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových, -1,4,5,6-tetrahydropyridinových a -1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228116

Dátum: 15.07.1986

Autori: Roantree Michael Laurence, Young Rodney Christopher, Welwyn Garden City

Značky: 1,4,5,6-tetrahydropyridinových, způsob, 1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových, derivátů, výroby, 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-nitro-4,5-dihydropyrrolových, -1,4,5,6-tetrahydropyridinových a -1,2,3,6-tetrahydropyrimidinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Het znamená 5-methy1-4-imidazoly1ový zbytek a B představuje 1,2-ethand'ylovou skupinu, 1,3-propandiylovou skupinu, 1,4-butandiy1ovou skupinu nebo 2-aza-1,3-propandiy1ovou skupinu obecného vzorce -CH2NR3CH2 -, kde R3 znamená benzylovou skupinu a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s...

Způsob výroby derivátů 1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228115

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mills Stuart Dennett

Značky: 1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1-benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridinu, obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jeden ze symbolů R2, R3, R4, R5 a R6 znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, hydroxylovou skupinu, nitroskupinu, kyanoskupinu, karboxamidoskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylavé části,...

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228114

Dátum: 15.07.1986

Autori: Olsson Otto Agne Torsten, Svensson Leif Âke, Persson Nils Henry Alfons, Wetterlin Kjell Ingvar Leopold, Waldeck Carl Bertil

Značky: výroby, způsob, derivátů, nových, 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce I vyznačující se tím, že se uvádí do reakce styrenoxidový derivát obecného vzorce III s fenylalkylaminovým derivátem obecného vzorce IV za vzniku derivátu 1-(4-hydroxyfenyl)-2-aminoethanolu obecného vzorce V se sloučenina obecného vzorce I takto získaná převádí na farmaceuticky přijatelnou sůl a/nebo se dělí ve své optické isomery.

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228113

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ohkubo Kazuo, Tonomura Shinji, Tezuka Tohru, Hijikata Akiko, Tamao Yoshikuni, Kikumoto Ryoji, Okamoto Shosuke

Značky: výroby, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, solí, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí obecného vzorce I, že se uvede v reakci N2-arylsulfonyl-L-arginylhalogenid obecného vzorce s derivátem aminokyseliny obecného vzorce RH načež se popřípadě reakční směs hydrolyzuje.

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-( + )-kyanidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228112

Dátum: 15.07.1986

Autori: Courbat Pierre, Albert Alban, Weith André

Značky: o-substituovaných, způsob, výroby, derivátů, kyanidolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby O-substituovaných derivátů 3-(+)-kyanidanolu obecného vzorce I (str. 45) kde R znamená alkyl popřípadě substituovaný alkanoyl popřípadě substitovaný cykloalkanoyl nebo cykloalkenoyl popřípadě substituovaný benzoyl, popřípadě substituovaný fenylalkyl popřípadě substituovaný zbytek kyseliny piperidinkarboxylové, zbytek kyseliny alkylsulfonové, zbytek kyseliny fenylsulfonové, popřípadě substituovaný zbytek kyseliny dialkylfosforečné,...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228110

Dátum: 15.07.1986

Autori: Friebe Walter-gunar, Wiedemann Fritz, Dietmann Karl, Kampe Wolfgang, Sponer Gisbert, Bartsch Wolfgang

Značky: nových, derivátů, způsob, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích, jejich farmakologicky použitelných solí, způsobu jejich výroby, jakož i farmaceutických přípravků s obsahem sloučenin vzorce I. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228109

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dietmann Karl, Bartsch Wolfgang, Kampe Wolfgang, Sponer Gisbert, Wiedemann Fritz, Friebe Walter-gunar

Značky: nových, způsob, výroby, derivátů, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228108

Dátum: 15.07.1986

Autori: Wiedemann Fritz, Bartsch Wolfgang, Dietmann Karl, Friebe Walter-gunar, Sponer Gisbert, Kampe Wolfgang

Značky: výroby, derivátů, způsob, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení sloučenin vzorce I na jejich farmakologicky nezávadné soli se...

Detonační zápalnice s nízkou energií, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228107

Dátum: 15.07.1986

Autor: Yunan Malak Elias

Značky: výroby, tohoto, detonační, její, způsobu, provádění, způsob, zařízení, zápalnice, energií, nízkou

Zhrnutie / Anotácia:

Detonační zápalnice s nízkou energií, sestávající z průběžného pevného jádra z detonační výbušniny, výztužných prvků tohoto jádra a ochranného pláště kryjícího jádro a výztužné prvky, vyznačující se tím, že detonační výbušnina je tvořena tvárnou výbušnou směsí obsahující nejméně 55 % hmotnostních krystalické výbušné složky citlivé na rozbušku, zvolené ze skupiny obsahující organické polynitráty a polynitraminy smíšené s pojivem, přičemž...

Způsob výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228106

Dátum: 15.07.1986

Autori: Friebe Walter-gunar, Dietmann Karl, Wiedemann Fritz, Kampe Wolfgang, Bartsch Wolfgang, Sponer Gisbert

Značky: způsob, derivátů, nových, 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 3-(4-fenoxymethylpiperidino)propanolu obecného vzorce I v němž význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích. Sloučeniny vzorce I a jejich farmakologicky použitelné soli mají při nízké toxicitě výrazné vasodilatační vlastnosti, které se hlavně projevují v poklesu krevního tlaku. Kromě toho bylo pozorováno potlačování adrenergických ß-receptorů. Za účelem převedení...

Způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228103

Dátum: 15.07.1986

Autori: Okamoto Shosuke, Tezuka Tohru, Kikumoto Ryoji, Hujikata Akiko, Tonomura Shinji, Ohkubo Kazuo, Tamao Yoshikuni

Značky: jejich, n2-arylsulfonyl-l-argininamidů, výroby, způsob, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby N2-arylsulfonyl-L-argininamidů a jejich solí obecného vzorce I, kde význam substituentů je definován v opise, přičemž se uvádí ve styk NG-substituovaný-N2-arylsulfonyl-L-argininamid s kyselinou, nebo se hydrolyzuje NG-substituovaný-N2-arylsulfonyl-L-argininamid za přítomnosti katalyzátoru aktivujícího vodík ve vodíkové atmosféře a pak se popřípadě reakční směs hydrolyzuje.

Způsob výroby derivátů 7ß-aminocefam-3-on-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228101

Dátum: 15.07.1986

Autori: Scartazzini Riccardo, Bickel Hans

Značky: kyseliny, způsob, derivátů, 7ß-aminocefam-3-on-4-karboxylové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 7?-aminocefam-3-on-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1a znamená vodík nebo chránicí skupinu aminoskupiny R1A obsahující až 18 atomů uhlíku, a R1b znamená vodík nebo acylovou skupinu Ac obsahující až 18 atomů uhlíku, nebo R1a a R1b společně představují dvojvaznou chránicí skupinu aminoskupiny s až 18 atomy uhlíku, R2A znamená zbytek tvořící společně s karbonylovým seskupením -C(=O)- chráněnou karboxylovou...

Způsob výroby barviva chlorací technického violantronu chlorem v rozpouštědle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232994

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bahník Miloš, Slavíček Jiří

MPK: C09B 3/08

Značky: violantronu, technického, barviva, způsob, chlórem, rozpouštědle, chlorací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu výroby barviva chlorací technického violantronu chlorem v prostředí nepolárního rozpouštědla ze přítomnosti chloridu sodného a tetraboritanu sodného.

Způsob výroby magnetického oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232989

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zezula Jaromír, Sýkora Vladimír, Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš, Bolf Vladislav, Hejl Vlastimil

MPK: C01G 49/02

Značky: způsob, železitého, oxidů, magnetického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém se týká přípravy magnetického oxidu železitého y-Fe203 přeměnou oxidhydroxidu železitého za teplot 150 až 800°C v redukčním a oxidačním prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se oxidhydroxid železitý vystaví postupně teplotě 500 až 750°C po dobu 0,5 až 3 h v proudu nosného plynu, dále teplotě 350 až 500°C po dobu 10 min...

Způsob výroby částic y-oxidu železitého pokrytých epitaxní vrstvou ferritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232988

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šubrt Jan, Hanslík Tomáš, Pálfy Alexander, Dadák Vojtěch, Zezula Jaromír, Bolf Vladislav, Zapletal Vladimír, Gardián Jiří, Mlčoch Antonín, Hejl Vlastimil

MPK: C01G 49/06

Značky: způsob, výroby, částic, vrstvou, epitaxní, ferritů, pokrytých, y-oxidu, železitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Vynález řeší problém výroby částic y-oxidu železitého, pokrytých epitaxní, vrstvou ferritu obecného vzorce MeFe204, kde Me je kobalt, nikl, hořčík, vápník, stroncium, zinek, kadmium nebo mangan, nebo směsí ferritů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu částic oxidu železnato-železitého se známým postupem vytvoří vrstva ferritu...

Způsob výroby jehlicovitého y-oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232987

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hejl Vlastimil, Mlčoch Antonín Csc, Mašková Hana, Hanslík Tomáš, Pálffy Alexander, Gardián Jiří, Sýkora Vladimír, Dadák Vojtěch, Zapletal Vladimír, Zezula Jaromír, Šolcová Alexandra, Šubrt Jan, Bolf Vladislav

MPK: C01G 49/06

Značky: výroby, jehlicovitého, způsob, železitého, y-oxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru:záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém představuje způsob výroby y-Fe 2 0 3, vycházející z dvoustupňového oxidačního srážení roztoků FeSO4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v prvním kroku oxidačního srážení se z roztoku FeS04 za přístupu vzduchu alkalicky vysráží 20 až 60 % železnatých iontů, směs se homogenizuje bez přístupu vzduchu po dobu 0,25 až 1 hod s...

Lyžařský vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232982

Dátum: 15.07.1986

Autori: Řezníček Pavel, Hruška František, Henych Stanislav

MPK: C09G 3/00

Značky: výroby, způsob, lyžařský

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžařský vosk na bázi směsi přirozených i polymerovaných uhlovodíků, voskovitých látek, olejů, plastifikátorů, pryskyřic, vlního tuku, surové gumy obsahuje jako složku zlepšující skluzné s stoupací vlastnosti 0,15 až 25 % hmotnostních polypropylénu o viskozitě 500 až 5 000 mPas/180°C s ataktickým podílem minimálně 50 % a bodem měknutí KK 80 až 210 °C. Polypropylén se rozpustí v materiálech uhlovodíkového charakteru jako je např. parafin,...

Způsob výroby gonadorelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232977

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Flegel Martin, Engstová Jarmila

Značky: výroby, gonadorelinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby gonadorelinu vzorce, který se označuje též jako faktor pro uvolňování luteinizačního a folikuly stimulujícího hormonu nebo LH/RH apod. Taktika nové syntézy vychází z nového reakčního schématu 3 + (2 + 5), který byl vybrán pro zřetelně odlišný charakter tripeptidu 1-3 od zbytku molekuly gonadorelinu.

Způsob výroby syřidla z drůbežích předžaludků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232966

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hušek Vladimír, Klíma Ladislav, Cakl František

MPK: A23C 19/00

Značky: drůbežích, výroby, způsob, syridla, předžaludků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba syřidla z drůbežích předžaludků (žláznatých žaludků) v přečištěném stavu, technicky snadno realizovatelným postupem při současném zvýšení stability syřidla. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že autolyzáty nebo extrakty se přečistí pomocí přídavku škrobu anebo křemeliny, které usnadňují oddělení kalů a tuku sedimentací a/nebo odstředěním, přičemž ke zvýšení stability syřidlových enzymů může být během výroby přidáno sušené...

Způsob výroby ethylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233817

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vítek Josef, Chvalovský Václav Člen Korespondent, Pola Josef

MPK: C07C 11/04, C07C 4/10

Značky: výroby, ethylenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ethylénu C02 laserem fotosenzibilovaným rozkladem n-alkanů. Podstata vynálezu spočívá v indukci uvedené reakce fokusovaným zářením kontinuálního C02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m s výkonem alespoň 5 W v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaným způsobem lze při jednoduchém experimentálním uspořádání a při dosažení vysokých konverzí v krátkém reakčním čase...

Způsob výroby kompozitních analgetik na bázi p-acetylaminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233696

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kršiak Miloslav, Fousková Helena, Elis Jiří, Líkařová Eva, Sajvera Jiří, Tomašíková Zuzana

MPK: A61K 31/135, C07C 87/452

Značky: způsob, výroby, bázi, kompozitních, analgetik, p-acetylaminofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kompozitních analgetik na bázi p-acetylaminofenolu v podobě tablet s rychlým nástupem účinku. Postup spočívá v tom, že se nejprve p-acetylaminofenol zpracuje s použitím pojiva na bázi derivátu celulosy v granulát, který se potom homogenizuje alespoň s jednou další účinnou látkou a/nebo granulátem alespoň jedné další účinné látky, připraveným stejně jako granulát p-acetylaminofenolu, načež se po přídavku...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Matelová Vlasta, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Pilát Petr, Mikláš Emil, Bulla Ján, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, půdy, charkteristik, výroby, řízení, reologických, fermentační, podle, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

N-(2,2-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233672

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří

MPK: C07C 103/133

Značky: n-(2,2-dialkoxyethyl)-n-methylakrylamid, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

N-(22-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, se připravuje tak, že se na dva ekvivalenty (2,2-dialkoxyethyl)-methylaminu působí jedním ekvivalentem akryloylchloridu v přítomnosti bezvodého rozpouštědla, s výhodou etheru. Sloučenina podle vynálezu je výchozí látkou pro výrobu hydrofilních polymerů obsahujících sekundární amidoskupinu a aldehydickou skupinu, kterých lze použít jako nosičů biologicky...

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233671

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 20/36

Značky: amidovými, polymerní, jejich, sekundárními, způsob, skupinami, acetalovými, výroby, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami tvořené jednotkami N-(2,2-dialkoxyethyl(-N methylakrylamidu obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, nebo směsí jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných komonomerů vybraných ze skupiny zahrnující alkylenbisakrylamidy a alkylenbismethakrylamidy. Tyto polymenní materiály se připravují radikálovou (ko)polymerací příslušných monomerů. Polymerních...

Způsob výroby matečních zákysů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233659

Dátum: 01.07.1986

Autor: Klempa Jaromír

MPK: A23C 9/00

Značky: způsob, matečních, výroby, zákysů

Zhrnutie / Anotácia:

Kozí mléko se přidává ke kravskému v množství 10 až 50 obj. %, za dosažení kyselosti sledované jogurtovým testem v syrovém mléku od 25 do 40 ml c (NaOH) = 0,25 mol/l l. při teplotách 40 °C. Kozí mléko slouží jako doplněk živého substrátu kravského mléka pro kultivaci kulturní mléčné mikroflory, využívané při technologických postupech výroby kysaných mléčných výrobků.

Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227298

Dátum: 15.06.1986

Autori: Protějovský Josef, Rajkovič Eduard, Vaněk Izidor, Pospíšilová Hana, Poštulka Karol, Katuščák Svetozár

Značky: spôsob, konštrukčných, výroby, reaktoplastov, dielcov, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, ktorých povrch je dyhovaný dyhami modifikovanými reaktoplastami ako sú epoxidové, polyesterové, alkydové alebo polyuretánové živice, vyznačujúci sa tým, že dyhy o hrúbke 0,2 až 10 mm impregnované roztokom reaktoplastu v organickom rozpúšťadle s viskozitou impregnačnej látky v rozsahu 2 až 30 mPa . s sa predtvrdia na konverziu polyméru 35 až 90 %, na obsah rozpúšťadla 5 až 25 % a...