Patenty so značkou «výroby»

Strana 200

Způsob výroby isobutylenu a methanolu rozkladem methylterc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233728

Dátum: 15.08.1986

Autor: Paret Giancarlo

MPK: C07C 31/04, C07C 11/09

Značky: methylterc.butyletheru, způsob, výroby, methanolu, rozkladem, isobutylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isobutylenu a methanolu rozkladem methylterc.butyletheru, při kterém se methylterc.butylether uvádí do patrové destilační kolony obsahující na alespoň jednom patře sulfonovanou styrendivinylbenzenovou pryskyřici, jako katalyzátor, která pracuje za tlaku v rozmezí od 0,3 do 0,8 MPa a při teplotě odpovídající tomuto tlaku, vyrobený isobutylen se kontinuálně odvádí z horní části kolony a ze spodku kolony se jako produkt odvádí čistý...

Způsob výroby 3-pikolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233726

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dinkel Rolf

MPK: C07D 213/10

Značky: způsob, 3-pikolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-pikolinu podle vynálezu spočívá v tom, že se nechá reagovat výchozí látka 1, sestávající z acetaldehydu a/nebo acetaldehydacetálů a/nebo krotonaldehydu, s výchozí látkou 2, která sestává z formaldehydu a/nebo formaldehydacetálů a/nebo hexamethylentetraminu v tekuté, vodné fázi při teplotě 180 až 280 °C v uzavřené nádobě v přítomnosti amidů karboxylových kyselin vybraných ze skupiny zahrnující amidy alifatických karboxylových...

Polylaurolaktamová tvarová tělíska a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233725

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hartmann Werner

MPK: C08G 69/18

Značky: polylaurolaktamová, jejich, výroby, tvarová, způsob, tělíska

Zhrnutie / Anotácia:

Polylaurolaktamová tvarová tělíska získaná litím polymerující laurolaktamové taveniny po smíchání s katalyzátorem anionické polymerace a pak po přidání aktivátoru na vlákna nebo provazce, rozmělněním vláken nebo provazců na granulát a tvarováním vstřikovým litím rozmělněného materiálu při teplotách 220 až 255 °C a tlacích 5 až 10 MPa.

Způsob výroby psacích vláknových hrotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Vaníč Jiří, Marek Vojtěch

MPK: B43K 1/12

Značky: hrotu, způsob, psacích, výroby, vláknových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby psacích vláknových hrotů. Jedná se o psací vláknové hroty, které jsou určeny do psacích prostředků známých pod názvy popisovače a značkovače. Podstata vynálezu spočívá v tepelné předúpravě syntetických vláken, která umožní zachování zkadeření na vláknech a tím dosažení požadované porézní struktury a dostatečné kompaktnosti psacích vláknových hrotů.

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Filip Petr, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: sníženým, monochlorbenzenu, etylbenzenu, způsob, obsahem, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 233537

Dátum: 15.08.1986

Autori: Palečková Františka, Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, Adl Drahomír

MPK: C12N 9/56, A23K 1/165

Značky: krmného, výroby, způsob, bázi, exoproteáz, biologického, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krmného biologického preparátu na bázi exoproteáz, při němž se tekutá živná půda obsahující krmnou mouku, sušené mléko a kvasnice a obohacená zahuštěnou kukuřičnou máčecí vodou a stopovými množstvími solí kovů podporující sporulaci vyšlechtěného mikroorganismu Bacillus subtilis CCM 3622 po fermentaci prováděné za teplot 26 až 40 °C a za neustálého míchání a provzdušňování alespoň polovičním minutovým objemem vzduchu vztaženým na...

Způsob výroby vysokotekutého polypropylenu se zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233523

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pospíšil Ladislav, Petrůj Jaroslav, Šula Karel, Šulc Zdeněk, Ottis Jiří, Pác Jiří

MPK: C08F 110/06

Značky: výroby, houževnatostí, polypropylénu, zvýšenou, vysokotekutého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysokotekutého polypropylénu řízenou degradací polypropylénu iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolické antioxidanty, z nichž alespoň 1/3 tvoří stabilizátory na bázi stericky nebráněného fenolu nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny fosforité. Když použitý výchozí polypropylén obsahuje alespoň 20 % hmotnostních materiálu s...

Jemnozrnná emulze zejména pro holografický záznam optické informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233513

Dátum: 15.08.1986

Autor: Růžek Jiří

MPK: G03H 1/22, G03C 1/06

Značky: záznam, jemnozrnná, optické, holografický, výroby, její, emulze, způsob, zejména, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší emulze, které lze použít pro holografický záznam optické informace. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z 1,5 až 4 % hmotnosti jodidu stříbrného a 5 až 20 mg na 1 g bromidu stříbrného anhydro-3,3´-di/?-sulfopropyl/-5,5´-difenyl-9-etyl-oxacarbocyanin- hydroxidu a/nebo 5 až 20 mg na 1 g bromidu stříbrného barviva vzorce anhydro-3,3´-/?-sulfopropyl/-5,5´-dimetyl-9-etyl-thiacarbocyanin- hydroxidu. Vynález dále řeší způsob výroby...

Způsob výroby suchých porézních celulózových tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233502

Dátum: 15.08.1986

Autori: Peška Jan, Bertram Dieter, Lettau Herbert, Loth Fritz, Štamberg Jiří, Dautzenberg Horst

MPK: C08B 1/00

Značky: způsob, porézních, suchých, tvarovaných, výroby, celulózových, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby suchých porézních celulózových tvarovaných objektů působením organických rozpouštědel na mokré celulózové tvarované objekty a následným sušením produktů zvlhčených rozpouštědlem. Úkol a cíl vynálezu spočívají ve snížení technických a ekonomických nákladů na odstranění vody pomocí organických rozpouštědel při současném zachování porozity celulózových tvarovaných objektů. Podle vynálezu se toho dosáhne tím, že se na...

Způsob výroby L-efedrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233442

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jakl Vladimír, Svatoš Aleš, Červinka Otakar, Vodňanský Milan, Stružka Vladimír, Hilbert Otakar

MPK: C07C 91/16

Značky: způsob, výroby, l-efedrinu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba podle vynálezu spočívá v tom, že se na butylacetátový roztok surového /-/-fenylacetylmethanolu působí bezvodným methanolickým roztokem methylaminu za tlaku 250 až 350 kPa a při teplotě 20 až 25 °C v přítomnosti platinového katalyzátoru podle Adamse.

Spôsob výroby 2-amino-2-metyl-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselá Zlatica, Ďulák Karol, Truchlik Štefan, Vanek Juraj

MPK: C07C 121/453

Značky: 2-amino-2-metyl-propionitrilu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 2-amino-2-metylpropionitrilu reakciou 2-oxy-2-metylpropionitrilu s plynným amoniakom za atmosférického tlaku pri teplote do 65 °C, s využitím dosycovania plynným amoniakom, s časom doreagovania 2 dni pri laboratórnej teplote s následným odstránením reakčnej vody z reakčnej zmesi pretrepaním s tuhým hydroxidom draselným. Vzájomný pomer medzi amoniakom a 2-oxy-2-metylpropionitrilom je 1,45 mólu : 1,0 mólu. V prvej...

Způsob výroby kuželužského mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233423

Dátum: 15.08.1986

Autori: Škrabal Mojmír, Pospíšil Petr, Svoboda Václav, Koutný Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: výroby, kuželužského, mazadla, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalené výroby koželužského mazadla pro likrování usní. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení stanovitelného množství skupin - OSO3H v mazadle, což se následně projevuje rovnoměrnějším rozložením mazadla v řezu vylikrovaných usní, zejména hovězinových. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se k propraným sulfoesterům, připraveným ze směsi interakčního produktu oxidovaného parafinu s polypropylenovým olejem a z řepkového oleje...

Způsob výroby pentacyklického dilaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233420

Dátum: 15.08.1986

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

MPK: C07D 471/22

Značky: dilaktamů, způsob, pentacyklického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pentacyklického dilaktamu vzorce I z tetracyklických laktamů obecného vzorce II, kde R značí atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, působením kyseliny trifluoroctové, případně v přítomnosti dioxanu.

Způsob výroby steroidních 11,12-nenasycených sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233418

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Schwarz Vladimír, Štrof Jiří

Značky: výroby, způsob, 11,12-nenasycených, sloučenin, steroidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních 11,12-nenasycených sloučenin, významných meziproduktů pro výrobu farmaceutických účinných látek, jako je např. kyselina chenodesoxycholová nebo ursodesoxycholová. Nově navržený postup výroby spočívá v jednostupňové dehydrataci příslušných 12-alfa-hydroxysloučenin chloridy anorganických kyselin, např. tionylchloridem, oxychloridem fosforečným, chloridem fosforitým v inertním rozpouštědle za...

Způsob výroby acetalů a-bromfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Jiří, Staněk Jan, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Černý Miloslav

MPK: C07C 49/80

Značky: výroby, způsob, a-bromfenonů, acetalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acetalů alfa-bromfenonů obecného vzorce I, kde Ar značí fenyl nebo naftyl substituovaný 1 až 2 substituenty, a to alkylovou skupinou obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylen nebo metoxylovou skupinou nebo fenoxylovou skupinou nebo halogenem,jako chlor, brom, fluor, R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku nebo R+R společně tvoří -CH2CH2- skupinu, R1 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku,...

Antineoplasticky účinné deriváty 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233414

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mělka Milan, Křepelka Jiří, Královec Jaroslav

MPK: C07C 121/62

Značky: účinné, způsob, výroby, 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu, jejich, deriváty, antineoplasticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antineoplasticky účinných derivátů 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalenu obecného vzorce I, ve kterém R1 značí skupinu nitrilovou a současně R2, R3, R4 jsou vodíkové atomy nebo R1, R2, R3, R4 značí skupinu nitrilovou nebo R1 značí skupinu acetylovou a současně R2, R3, R4 jsou vodíkové atomy nebo R4 a R3 tvoří spolu dohromady seskupení CO-NH-NH-CO a současně R2 a R4 jsou vodíkové atomy. Vynález se týká rovněž způsobu výroby těchto...

Způsob výroby 7-acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233033

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jan, Šmíd Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Votava Vladimír, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-acyloxymetyltricyklo-/2,2 1,02,6/heptan-2-onů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, oxidací příslušného hydroxyderivátu chlorem za přítomnosti heteroaromatické báze v prostředí halogenového alkanu obsahujícího 1 až 3 atomy uhlíku při teplotě 10 °C až teplotě varu rozpouštědla při molárním poměru reakčních složek hydroxyesteru obecného vzorce II: chloru : heteroaromatické bázi 1 : 1...

Způsob výroby polovodičových diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 233012

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimko Timotěj, Stöckelová Jaroslava, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/38, H01L 21/22, H01L 21/02...

Značky: způsob, polovodičových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polovodičových diod na bázi monokrystalického křemíku typu N, při kterém se nejprve provede jednostranná difúze Al z roztoku Al/N03/3 v ethanolu nebo vodě s využitím jednostranného maskovacího účinku lesklého povrchu Si a Si deskami uloženými ve sloupci horizontálně na sobě, potom následuje oboustranná difúze donorů např. fosforu z plynné fáze. Potom se povrchová polovodičová vrstva typu N přiléhající k...

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233001

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tesař Petr, Lukovský Leo

MPK: D06N 7/00, B32B 5/24

Značky: čalounění, materiál, tvarově, způsob, vrstvený, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvený materiál pro tvarové čalounění je vytvořen z vrchní potahové látky nebo pleteniny ze syntetických vláken, mezivrstvy polyuretanové pěny a spodní termoplastické polyuretanové fólie. Tento vrstvený materiál je možno vakuově nebo mechanicky tvarovat. Vytvarované přířezy se v další pracovní operaci vypění polyuretanovou pěnou a slouží jako kompletní čalounění v automobilovém a nábytkářském průmyslu.

Textilní plošný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232446

Dátum: 15.07.1986

Autori: Soviš Vratislav, Sládeček Alexander, Fuchs Petr, Vyskočilová Jiřina

MPK: D06Q 1/02, D06C 23/00

Značky: výroby, způsob, plošný, textilní, útvar

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen využití v textilním průmyslu jako nosný podklad pro vyšívání nažehlovacích motivů, které se aplikují na prádlové výrobky, vrchní ošacení apod. Podstatou vynálezu je textilní plošný útvar v podobě tkaniny, pleteniny nebo netkané textilie, napuštěný ochrannou vrstvou z alkalických křemičitanů a dalšími chemikáliemi. Ochranná vrstva zajišťuje zasušení těchto dalších chemikálií - hlinitých solí kyseliny sírové nebo chlorovodíkové a...

Způsob výroby práškové mikrokrystalické oxycelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232439

Dátum: 15.07.1986

Autori: Langr Stanislav, Blažíček Ivan

MPK: C08B 15/02

Značky: způsob, mikrokrystalické, práškové, výroby, oxycelulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu podle vynálezu se celulózový materiál, zejména ve formě vláken, například lintrů, pomocí řízené heterogenní hydrolýzy ve vroucí 0,5N až 4,5N kyselině dusičné jednak zbaví amorfního podílu a jednak se přemění v prášek, načež se reakční směs ochladí a pak se z ní oddělí prášková mikrokrystalická celulóza, která se ve vlhkém stavu oxiduje aktivací v kyselině dusičné, potom se zahustí odstředěním a vloží do hermeticky uzavíratelného...

Barvený anorganický pigment a plnivo a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232424

Dátum: 15.07.1986

Autori: Halamová Květoslava, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Svoboda Lubor

MPK: C09C 3/08

Značky: výroby, pigment, barvený, anorganický, jejich, plnivo, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Barvené anorganické pigmenty a plniva na bázi oxidu titaničitého litoponu, oxidu zinečnatého blanc-fixe oxidu železitého, oxidu křemičitého, caolinu a křídy, dodatečně povlečené organickými barevnými pigmenty, které jsou upevněny na jejich povrch pomocí kovových hydroxidů a/nebo oxidu křemičitého, se připravují tak, že se organický barevný pigment nanáší při teplotě 60 (C na podkladový materiál s upevňuje se pomocí kovových hydroxidů a/nebo...

Spôsob výroby 2,2′-azobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232350

Dátum: 15.07.1986

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Macho Vendelín, Letz Štefan

MPK: C07C 121/16

Značky: 2,2'-azobisizobutyronitrilu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2,2´-azobisizobutyronitrilu z hydrazínu a/alebo jeho adičných zlúčenín cez 2,2´-hydrazobisizobutyronitril ako medziprodukt, na ktorý sa pôsobí peroxidom vodíka vo vodnom prostredí za prítomnosti minerálnej kyseliny a/alebo organickej kyseliny a za prítomnosti zlúčenín brómu tak, že pôsobenie peroxidu vodíka na 2,2´-hydrazobisizobutyronitril sa katalyzuje aspoň jedným prvkom a/alebo aspoň jednou zlúčeninou z prvkov...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232332

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubička Rudolf, Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav

MPK: C01B 3/36

Značky: plynů, výroby, způsob, generátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu se sníženým množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí bodu varu atmosférického a vakuového ropného zbytku, při němž se surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,776 až 0,820 m3n kyslíku a páry v množství 9,535 až 0,600 kg na jeden kg vstupní suroviny při teplotě 1 330 až 1 500 °C.

Spôsob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232328

Dátum: 15.07.1986

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 15/00

Značky: spôsob, hmoty, výroby, stavebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom výroby stavebnej hmoty, pozostávajúcej z anorganického spojiva, vody a najmenej jedného vo vode rozpustného monomeru. Pri výrobe stavebnej hmoty spôsobom podľa vynálezu sa po zmiešaní jednotlivých zložek so zámesovou vodou stavebná hmota nechá najprv zatvrdnúť pri bežnej teplote tvrdnutia, načo sa podrobí tepelnému ošetrovaniu pri teplote najmenej 50 °C, s výhodou 100 °C. Zloženie stavebnej hmoty, vyrábanej spôsobom...

Způsob výroby derivátů 2,5-dioxopiperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232319

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Kasafírek Evžen, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef

MPK: C07D 241/08

Značky: způsob, derivátů, 2,5-dioxopiperazinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 2,5-dioxopiperezinu termickou cyklizací esterů dipeptidů ve formě solí se slabými kyselinami, s výhodou acetátů, připravených konverzí solí esterů dipeptidů se silnými kyselinami, například hydrobromidů nebo hydrochloridů, pomocí silně bazických anexů v cyklu slabé kyseliny, zejména kyseliny octové. 2,5-dioxopiperaziny jsou významnými meziprodukty syntézy peptidických námelových alkaloidů.

Způsob výroby 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232312

Dátum: 15.07.1986

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/14

Značky: 1-naftolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-naftolu tak, že se na směsi 1-naftylaminmonosulfonových kyselin, s výhodou získaných sulfonací naftalénu při 5 až 160 °C, nitrací vzniklých naftalensulfonových kyselin a redukcí nitronaftalensulfonových kyselin, působí vodnými minerálními kyselinami při 130 až 280 °C, popřípadě za zvýšeného tlaku. 1-naftol je jedním ze základních polotovarů v chemii barviv a nový způsob jeho výroby nahrazuje klasický způsob přípravy z...

Způsob výroby přástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232311

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krkoška Bohdan, Huk František, Stratil František

MPK: D01G 15/58

Značky: přástu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby přástu v mykané přádelně, kde se přást vede od řemínkového dělicího ústrojí alespoň přes dvě dvojice zaoblovacích pásů, uspořádané za sebou ve směru průchodu přástu, vyznačující se tím, že se přást mezi dvojím zaoblováním protahuje.

Spôsob výroby spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232307

Dátum: 15.07.1986

Autori: Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Pavlačka Eduard, Suran Pavol

MPK: C08G 63/54, C08G 63/52, C08L 67/06...

Značky: spôsob, živíc, výroby, spojív, nenasytených, polyesterových, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc vhodných hlavne na výrobu náterových látok, na báze dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, jednomocných až trojmocných kyselín alebo ich prekurzorov (olefínoxidy), spravidla katalyzovanou esterifikáciou, resp. polyesterifikáciou a iniciovaným zosietením pomocou olefinicky nenasýtených monomérov (styrén vinyltoluén, divinylbenzén, metakryláty) tak, že dikarboxylové kyseliny a/alebo...

Spôsob výroby adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232306

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kopernický Ivan, Hlinšťák Karel, Jurečeková Emília, Macho Vendeliín, Pavlačka Eduard, Huba František, Matušková Márta, Kavala Miroslav

MPK: C07B 15/00, C07D 307/93

Značky: maleinovej, spôsob, adičných, diénmi, výroby, konjugovanými, kyseliny, maleinanhydridu, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi, hlavne s diénmi C5, sa uskutočňuje tak, že na zmes uhľovodíkov obsahujúcich okrem dicyklopentadiénu ešte nejmenej jeden ďalší uhľovodík s počtom uhlíkov v molekule C5 až C11, napr. na destilačný zvyšok pyrolýznej C5 -frakcie, sa p(sobí maleinanhydridom, resp. s meleinanhydridom s prímesami kyseliny maleinovej a ďalších dikarboxylových kyselín. Mólový...

Způsob výroby plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232304

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tomis Bořivoj, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Škvára František, Milichovský Miloslav, Kolář Karel, Lébr František, Kadeřábek Vladimír

MPK: C08K 5/07, C08H 5/02, C04B 13/24...

Značky: způsob, výroby, plastifikátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plastifikátoru pro cementy, tvářecí těsta, keramické licí břečky, malty, betonu, injekční směsi apod., z ligninových sloučenin a kondenzátů amidických derivátů kyseliny uhličité s aldehydy. Roztok ligninové sloučeniny s výhodou lignosulfonát vápenatý obsažený v sulfitovém výluhu nebo v odpadní vodě se sráží amidickým kondenzátem s výhodou močovinoformaldehydovým v hmot. poměru lignin : kondenzát = 20 až 0,1 : 1, načež vzniklá...

Způsob výroby N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232303

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Vlčková Drahuše

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby N-/(5R,-8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny vzorce I. Způsob výroby spočívá v hydrolytickém odštěpení nitrilové skupiny v N-/(5R,8S,-10R)-6-kyan-8-ergolinyl/-N´,N´-diethyl-močoviny působením vodně alkoholického roztoku alkalických hydroxidů za zvýšené teploty.

Způsob výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232301

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Vlčková Drahuše

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, 6-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočovin obecného vzorce I ve kterém R značí alkylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo allylskupinu. Způsob výroby spočívá v demethylaci N-/(5R,8S,10R)-6-methyl-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny působením bromkyanu, v redukčním odštěpení kyanskupiny ze vzniklého 6-kyanderivátu a v alkylaci 6-norderivátu vhodnými alkyl-, resp. allylhalogenidy. Redukční...

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231749

Dátum: 15.07.1986

Autori: Machová Alena, Krejčí Ivan, Kupková Běla, Servítová Linda, Brtník František, Hrbas Pavel, Barth Tomislav, Jošt Karel, Škopková Jana

Značky: výroby, analog, způsob, vasopresinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vasopresinu chemického vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady s výjimkou argininu, který má konfiguraci D. Tento analog vasopresinu, který má basickou aminokyselinu v poloze 8 v konfiguraci D, odstraněný glycinamidový zbytek v poloze 9 a disulfidovou vazbu nahrazenou thioéterovou skupinou, má blokována všechna nejdůležitější místa potenciálního enzymového štěpení má zachován účinek na centrální nervový systém a...

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231729

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pek Rudolf, Křepelka Jiří, Beran Miloš, Černý Antonín

MPK: C07C 69/63

Značky: výroby, ethyl-5-brompentanoátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu vzorce I Br(CH2)4COOC2H5 (I) reakcí draselné soli ethylhexandioátu s bromem v inertním prostředí za zvýšené teploty.

Vláknitý materiál pro výrobu vrstvených izolantů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231720

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fiala Karel, Slípka Karel

MPK: D21H 5/18, H01B 3/08

Značky: vrstvených, výroby, vláknitý, izolantů, materiál, způsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálů pro výrobu izolací pro elektrické stroje točivé nebo netočivé, pro které se převážně používají izolace vyrobené na bázi azbestového nebo slídového papíru. Vynález řeší zcela novou materiálovou bázi, přičemž odstraňuje problémy, které při současně používaných materiálech existují. Podstatou vynálezu je vláknitý materiál, vyrobený ze skleněných mikrovláken, který případně může obsahovat až 50 % hmotnostních vláken...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Marek Jaroslav, Hejda Zdeněk, Pavlas Pavel, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír, Pexidr Václav

MPK: C07C 87/52

Značky: zařízení, provádění, způsob, katalytickou, nitrobenzenu, vodíkem, fázi, výroby, plynné, anilinu, hydrogenaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Výrobky a polotovary z perliček a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231709

Dátum: 15.07.1986

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 9/00, D04D 9/06, D04D 1/04...

Značky: perliček, jejich, výrobky, způsob, polotovary, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nových výrobků z perliček a obdobných polotovarů a způsobu jejich výroby. Perličky navléknuté na nosném elementu, např. niti, jsou upevněny na podkladovém materiálu tak, že i s částí nosného elementu jsou v otvorech podkladového materiálu, přičemž rozměr otvorů je alespoň v jednom směru menší, než je průměr perliček.

Způsob výroby směsi z vláken a peří

Načítavanie...

Číslo patentu: 231705

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vondráček Josef, Maixner Václav, Petrů Pavel, Miklas Zdeněk, Tuška Josef, Zapletal František

MPK: D06M 19/00

Značky: směsi, způsob, peří, výroby, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi z vláken a peří pro náplň ložních souprav, spacích pytlů, bund a podobných výrobků, vyznačený tím, že se staplová vlákna a peří soustavou hrotů, jehliček, nebo jinak zdrsněných povrchů ze dvou protilehlých stran nejdříve ojednocují a rozprostírají a následně snímají a zahušťují za současného mísení obou komponent nabalováním vláken na jednotlivá pera peří a protahováním skrze jejich větvičky.

Způsob výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228499

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie

Značky: 3-brompropyl)trichlorsilanu, způsob, 3-brompropyl)metyldichlorsilanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)methyldichlorsi1anu adicí trich1orsilanu a methyldichlorsilanu k allylbromidu za katalýzy kyselinou chloroplatičitou v přítomnosti ligandu obecného vzorce R1R2R3M, kde Rl představuje alkylovou C1 až C10 skupinu, nebo arylovou C6 až C10 skupinu nebo cyklohexyl a R2, R3 atom vodíku nebo Rl, M představuje atom dusíku nebo fosforu. Reakce se provádí v přítomnosti...