Patenty so značkou «výroby»

Strana 197

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228301

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bezeková Mariana, Beneš Luděk, Búčiová Ľubica, Švec Pavel, Borovanský Alois, Bauer Viktor, Kozlovský Ján

Značky: kyselin, substituované, způsob, 1-alkoxymethylethylestery, 2-bazicky, jejich, výroby, alkoxykarbanilových

Zhrnutie / Anotácia:

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových obecného vzorce I, ve kterém Rl značí atom vodíku nebo alkoxyl se 2 až 9 atomy uhlíku, R2, R3 jsou atomy vodíku nebo alkyly se 2 nebo 3 atomy uhlíku, které popřípadě spojeny tvoří spolu s atomem dusíku pyrrolidinový, piperidinový nebo hexamethyleniminový kruh, R4 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Spôsob výroby a renovácie mlecích elementov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233499

Dátum: 15.09.1986

Autori: Blaškovits Pavel, Krajňák Ján, Kunka Antonín, Lesňák Štefan, Ecler Miroslav

MPK: B23K 25/00

Značky: renovácie, mlecích, naváraním, elementov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby a renovácie mlecích elementov ventilátorových mlynov používaných v parných elektrárňach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na opotrebený mlecí element z mangánchromovej ocele alebo v prípade výroby nového kusa na nízkouhlíkatú oceľ alebo oceľoliatinu sa navarí elektrotroskove na nosnú plochu materiál odolný voči erózii definovaného chemického zloženia a na reznú hranu materiál odolný voči obrazii s rázmi tiež...

Spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233475

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kardoš Emil, Klučovský Pavol, Ježek Marián, Fratrič Ján

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, ftalimidu, draselnej, výroby, sodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu, chemického vzorca I priamou reakciou voľného alebo v organickom rozpúšťadle suspendovaného ftalimidu s draselnou alebo sodnou soľou alkoholu C1 až C4, získanou rozkladom draselnej alebo sodnej amalgámy v prebytku alkoholu. Využitie draselnej alebo sodnej soli ftalimidu ako medziproduktu pre ďalšie spracovanie je vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe organických farieb a pri...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233472

Dátum: 15.09.1986

Autori: Paličková Jindra, Macho Vendelín, Petrjánoš Luděk, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08G 18/42

Značky: polyuretánov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyuretánov reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu, ktorý sa uskutočňuje tak, že použitý polyol pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky, tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexanónu a alkoholickej zložky na báze...

Spôsob kontinuálnej výroby esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233464

Dátum: 15.09.1986

Autori: Antalík Ján, Bobok Ján, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 67/08

Značky: spôsob, výroby, esterov, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kontinuálnej výroby esterov organických kyselín. Podstatou spôsobu kontinuálnej výroby esterov podľa vynálezu, najmä esterov s počtom uhlíkov v molekule 6 až 12 z organických kyselín a alkoholov je, že do esterifikačného systému sa privádzajú, s výhodou ako zmes, suroviny navyše s vodou a/alebo s vodnou fázou z destilácie esteru v množstve 2 až 90 % hmot. vody na suroviny, s výhodou podľa množstva vody v destiláte zníženej...

Způsob výroby komplexující směsi pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 232926

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šír Zdeněk, Řeřicha Roman, Vilím Jindřich, Čapka Martin, Hetflejš Jiří, Cífková Zuzana Ing

MPK: C23C 3/00

Značky: výroby, poměďování, komplexující, chemickému, směsi, bezproudovému, lázně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexující směs pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování, při němž se v přítomnosti vody při teplotě 60 až 110 °C ponechá reagovat ethylendiamin s přebytkem propylenoxidu a po dosažení alespoň 97 % konverze se tato reakční směs použije, aniž by byle nutné oddělení produktu reakce od výchozích látek a vody. Při vhodně volených podmínkách reakce lze vzniklou reakční směs použít bez úprav jako složku mědící lázně pro...

Způsob výroby přípravku pro zvyšování úžitkovosti hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 232905

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý, Miroslav, Adl Drahomír, Bastl Vladimír, Čulík Karel, Lakota Vladimír, Palečková Františka

MPK: A23K 1/18, C12R 1/125

Značky: způsob, zvířat, zvyšování, užitkovosti, hospodářských, přípravků, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy a zpracování fermentační půdy do formy stabilního vysoce účinného a živou formu mikroorganismu obsahujícího přípravku pro zvyšování užitkovosti krmných směsí pro hospodářská zvířata. Aktivní složkou jsou spory Bacillus subtilis CCM 3623.

Koagulační prostředek pro čištění vody a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Závodník Jiří, Svoboda Lubor, Brodský Artur

MPK: C02F 1/52

Značky: koagulační, výroby, čištění, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je na jedné straně ekonomicky vyřešit žití štěpné kyseliny, odpadající s výroby titanové běloby, na druhé straně zajistit účinný koagulační prostředek pro čištění povrchových i odpadních vod. Štěpná kyselina, obsahující jako hlavní znečišťující složku dvoujmocné železo se po zahuštění a odfiltrování kyselých systémů nebo ještě před zahuštěním oxiduje činidlem, které nezvyšuje obsah solí, například peroxidem vodíku, ozonem nebo...

Cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232513

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sládeček Alexandr, Fuchs Petr, Procházka Rostislav, Dvořák Jan

MPK: A61F 1/00, D06H 1/00

Značky: protéza, výroby, cévní, její, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k uplatnění ve zdravotnictví, konkrétně při chirurgických zákrocích jako implantát. Přihláška vynálezu chrání cévní protézu v podobě prodyšného textilního dutého útvaru, zejména pleteniny v hladkém nebo vrapovaném provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že cévní protéza je opatřena na svém povrchu podélným značením, které probíhá rovnoběžně s osou cévní protézy se které je vytvořeno na jejím povrchu z nejméně jedné barevně...

Způsob výroby 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232509

Dátum: 15.08.1986

Autori: Punčochář Ludvík, Mayer Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07F 3/02

Značky: 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu podle vynálezu se reakce hořčíku s 3-dimethylaminopropylchloridem provádí v alifatických uhlovodících, případně v jejich směsi s aromatickými uhlovodíky. Reakci je možno provést výhodně tak, že obě výchozí reakční komponenty do reakce vstupují již od samého začátku v celých dávkách. Kromě toho lze připojit přípravu 3-dimethylaminopropylchloridu z jeho hydrochloridu a přípravu Grignardova činidla do jediného sledu výrobních operací.

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237446

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nudělman Boris Izrailovič, Urajev Ravchat Enverovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič

MPK: C04B 7/36

Značky: cementů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je předložen způsob výroby cementu směšováním suroviny s pevným palivem a chloridem vápenatým, granulováním a následujícím tepelným zpracováním na dopravníkovém roštu podle vynálezu, kdy se při granulování jádro granule připravuje ze suroviny s 5 až 10 % chloridu vápenatého a dalším nanesením vrstvy suroviny s 0,5 až 3,0 % chloridu vápenatého při poměru hmotnosti vnější vrstvy k hmotnosti jádra granule 0,025 až 2,0.

Způsob výroby polovodičových prvků, řízených polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrova Valentina Zacharovna, Kandyba Petr Jefimovič, Panova Zoja Vasiljevna

MPK: H01L 21/18

Značky: prvků, polem, řízených, způsob, výroby, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie polovodičových prvků, zejména způsobu výroby MDP - tranzistorů řízených polem a polovodičových prvků vázaných nábojem. Cílem vynálezu je zlepšení výtěžku při výrobě polovodičových prvků řízených polem, majících izolovanou závěrnou vrstvu. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že se při výrobě polovodičových prvků řízených polem získává vrstva křemičito-fosforečného skla metodou iontové syntézy, spočívající v implantaci...

Způsob výroby práškového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237413

Dátum: 15.08.1986

Autori: Golovko Vladimir Nikolajevič, Pochodňa Igor Konstantinovič, Alter Vladimír Fjodorovič

MPK: B23K 35/40

Značky: drátu, práškového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby práškového drátu. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity procesu a kvality práškového drátu. Daného cíle se dosahuje tím, že se provádí tváření za studena válcovaného pásu do žlabu, dále zaplnění žlabu práškovitou vrstvou, tváření žlabu do trubky a mnohonásobné tažení zaplněné trubky, přitom zaplnění žlabu vrstvou je 5 až 65 % z objemu dutiny trubky a tažení trubky se provádí s celkovou redukcí 70 až 95 % a...

Způsob výroby fólií na bázi papírového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237402

Dátum: 15.08.1986

Autori: Scheithauer Margot Rndr, Sirch Hans-jürgen, Dahl Günther, Konrad Herbert

MPK: D06N 7/06, D21H 1/40

Značky: pásu, fólií, způsob, bázi, papírového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba úpravnické fólie, kterou je možno použít k úpravě povrchu nábytku
její zpracování je jednoduché pro zmenšení výskytu deformací, vyrábí se stejně jako fólie podle čs. autorského osvědčení 195 919 v jednom pracovním procesu, za použití přídavné vrstvy. Fólii lze nalisovat ne plošné dřevěné výrobky.

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230244

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Chovanec František, Grečnár Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 109/087

Značky: spôsob, výroby, 1,1´-hydrazobisformamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu z močoviny a hydrazínu, vyznačujúci sa tým, že reakčný produkt z prípravy hydrazínu, pozostávajúci z nereagovanej močoviny, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, chloridu sodného a hydrazínu sa okyslí na pH 1,3 až 1,7, s výhodou na pH 1,5 a na tento sa pôsobí močovinou.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/42

Značky: polyuretánových, spôsob, tvrdých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánove pieny sa pripravujú reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva z polyesterpolyolu pripraveného esterifikácíou, polyesterifikáciou alebo reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky na báze alifatických di- až tetraolov.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánizokyanurátových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paličková Jindra, Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef, Macho Vendelín

MPK: C08G 18/42

Značky: tvrdých, spôsob, výroby, polyuretánizokyanurátových

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánizokyanurátové pieny sa vyrobí reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky.

Způsob výroby nespékavých průmyslových hnojiv a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229299

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vacek Antonín, Pašek Josef, Galia Milan, Volf Jiří, Hauptman Jindřich, Ružička Jaroslav

MPK: C05G 3/00

Značky: výroby, způsob, hnojiv, solí, nespékavých, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu jsou na povrchu těchto materiálů nanášeny soli mastných kyselin s alkylpolypropylenpolyaminy. Ty jsou aplikovány v koncentraci 0,005 až 0,2 % hmot. účinné látky buď ve formě taveniny, disperze, anebo roztoku. S výhodou lze k tomuto účelu použít například dispearát oktadecylpropiendiaminu, jehož aplikace výrazně snižuje spékavost průmyslových hnojiv.

Způsob výroby licích práškových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229283

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hříbal Vladimír, Zdeněk Zdenko, Svárovský Vratislav, Malý Ladislav

MPK: B22D 27/18, B22D 7/10

Značky: výroby, práškových, způsob, směsi, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby licích práškových směsí k ošetřování hladiny oceli, jež jsou vhodné pro odlévání oceli jak do kokil, tak i krystalizátorů plynulého lití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se použije jednoosého tlaku o velikosti 0,5 až 8 MPa, jímž se na licí práškovou směs působí po dobu 1 až 60 minut.

Způsob výroby jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229265

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jaroš Aleš, Krmela Stanislav, Dobeš František

MPK: D02G 3/36

Značky: příze, způsob, jádrové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přilnavosti obalu tvořeného spřádanými střížovými vlákny k jádru příze a tím i zvýšení odolnosti vůči oděru. Řešení spočívá v tom, že se jádrová příze vyrobená opřádáním jádra opatřeného nánosem termoplastického pojidla vystavuje působeni tepla v rozmezí teplot od 60 °C do 200 °C. Účinkem tepla se pojidlo natavuje a po ochlazeni oba1 s jádrem pevně spojuje.

Spôsob výroby priemyselného kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229253

Dátum: 15.08.1986

Autori: Teren Ján, Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika, Obdržálková Jana

MPK: C05C 1/00

Značky: kvapalného, hnojiva, spôsob, priemyselného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby priemyselného kvapalného hnojiva obsahujúceho dusík viazaný vo forme terciárneho amínu reakciou vodných roztokov a/alebo suspenzií obsahujúcich amóniové ióny, pričom vodné roztoky a/alebo suspenzie obsahujúce amóniové ióny reagujú s vodným roztokom formaldehydu v množstve odpovedajúcom 0,67 až 25 mólov, s výhodou 0,67 až.13,4 mólov amónia na 1 mól formaldehydu pri teplote 20 až 80 °C, s výhodou 35 až 50 °C, pričom...

Způsob výroby jemného prášku z oxidovýxh celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 229252

Dátum: 15.08.1986

Autori: Uhlíř Jan, Černý Pavel, Vetlický Boris, Müller Jiří, Kmeco Rudolf, Král Vítězslav, Král Zdeněk

MPK: A61K 31/715, C08B 15/02

Značky: celulózových, oxidovýxh, prášků, výroby, vláken, jemného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemného prášku z oxidových celulózových vláken, jejichž podstatnou část tvoří polyglukuronová kyselina nebo její soli. Podstatou vynálezu je, že surová oxicelulóza je cyklicky předmílána a domílána ostrými hranami mlecího zařízení s úhlem pod 60° v prostředí isopropylalkoholů. Dá1e je umletá oxicelulóza kalibrována síty vytvořenými minimálně s 8O oky na cm a frakce obsahující částice délky do 250 mikronů je poté...

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228949

Dátum: 15.08.1986

Autor: Richardson Kenneth

MPK: C07D 249/08

Značky: výroby, způsob, 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1h-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu vzorce I a jeho farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se alespoň dva molekvivalenty 1,2,4-triazolu nebo jeho adiční soli s kyselinou nechají v přítomnosti báze reagovat se sloučeninou vzorce II ve kterém Hal znamená chlor nebo brom, načež se popřípadě vzniklá sloučenina vzorce I převede na svoji farmaceuticky upotřebitelnou sůl.

Způsob výroby penicilanoyloxymethylderivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228948

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/32, C07D 499/80

Značky: penicilanoyloxymethylderivátů, kyseliny, 1,1-dioxidu, výroby, penicilanové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby penicilanoyloxymethylderivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny obecného vzorce III ve kterém X znamená zbytek vzorce IIIa nebo IIIb kde R1 znamená azidoskupinu, aminoskupinu, 1-methoxykarbonylpropen-2-ylaminoskupinu nebo benzyloxykarbonylaminoskupinu a R2 představuje atom vodíku nebo hydroxyskupinu, vyznačující se tím, že se 1 molární díl sloučeniny obecného vzorce VI ve kterém X má shora uvedený význam a Y znamená chlor, brom...

Způsob výroby penicilanoyloxymethylderivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228947

Dátum: 15.08.1986

Autor: Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/80, C07D 499/32

Značky: penicilanoyloxymethylderivátů, penicilanové, způsob, výroby, 1,1-dioxidu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby penicilanoyloxymethylderivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny obecného vzorce III ve kterém X znamená zbytek vzorce IIIa nebo IIIb v nichž R1 znamená azidoskupinu, aminoskupinu, 1-methoxykarbonylpropen-2-ylaminoskupinu nebo benzyloxykarbonylaminoskupinu a R2 představuje atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu, vyznačující se tím, že se 1 molárním dílem sloučeniny obecného vzorce IV ve kterém Y znamená chlor, brom nebo jod, nechá...

Způsob výroby derivátů pyrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228946

Dátum: 15.08.1986

Autori: Agnes Giovanni, Felicioli Maria Giuseppina, Ribaldone Giuseppe, Santini Claudio

MPK: C07D 241/12

Značky: výroby, derivátů, pyrazinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrazinu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená hydroxylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce NR2R3 v němž R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo jsou tyto symboly spolu spojeny za vzniku pěti- nebo šestičlenného nasyceného kruhu, který popřípadě obsahuje jeden nebo několik dalších heteroatomů vybraných ze skupiny...

Způsob výroby derivátů 4-piperazinyl-4-fenylchinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228944

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kan Jean-paul, Hallot André, Biziere Kathleen

MPK: C07D 403/04

Značky: derivátů, 4-piperazinyl-4-fenylchinazolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 4-piperazinyl-4-fenylchinazolinu obecného vzorce II ve kterém R3 znamená halogen, s výhodou chlor, nebo nitroskupinu, R4 znamená H nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy a R5 znamená halogen, s výhodou chlor nebo fluor, a solí těchto derivátů s kyselinami, vyznačený tím, že se jako výchozího produktu použije chinazolonu obecného vzorce IIa ve kterém R3 a R5 mají výše uvedený význam, na který se působí...

Způsob výroby substituovaných derivátů 1,4-dihydropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228943

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stubbs John, Campbell Simon Fraser, Cross Peter Edward

Značky: 1,4-dihydropyridinu, substituovaných, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů 1,4-dihydropyridinu obecného vzorce I ve kterém Y znamená skupinu -(CH2)2- nebo skupinu -(CH2)3-, R představuje arylový nebo heteroarylový zbytek, R1 a R2 nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo 2-methoxyethylovou skupinu a R3 a R4 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo arylalkylovou skupinu obsahující v alkylové části 1 až 4...

Způsob výroby nových 1-furyl-3,4-dihydroisochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228942

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kuhn Franz-josef, Roos Otto, Lösel Walter, Reichl Richard, Gau-algesheim (nsr)

Značky: výroby, 1-furyl-3,4-dihydroisochinolinů, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 1-furyl-3,4-dihydroisochinolinů, obecného vzorce I ve kterém R1 znamená methoxyskupinu, R2 představuje methoxyskupinu nebo hydroxyskupinu, R3 znamená kyanoskupinu nebo zbytek vzorce IIa a Y představuje hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, zbytek vzorce IIb zbytek -NH-alkyl, kde alkyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku, zbytek -NH-CH2-CHOH-CH3, zbytek -NH-CH2-C=CH nebo zbytek obecného vzorce -NH-(CH2)n-R kde n je...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg, Reinecke Paul, Büchel Karl Heinz

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: fungicidní, způsob, složky, účinné, prostředek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylfenoxyderivát obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH) R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenfenylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228937

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ambrosi Dominique, De Reinach Hirtzbach Francois

MPK: A01N 43/40

Značky: účinných, látek, prostředek, způsob, výroby, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I ve kterém každý ze symbolů R1, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamená vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyalkylovou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, R4 znamená kyanoskupinu, kyanalkylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu se...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228935

Dátum: 15.08.1986

Autori: Matsumoto Hiroshi, Kamoshita Katsuzo, Hashimoto Shunichi, Nagano Eiki, Yoshida Ryo

MPK: A01N 43/90

Značky: způsob, účinné, herbicidní, složky, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje herbicidně účinné množství alespoň jedné sloučeniny obecného vzorce I v němž X znamená atom chloru nebo atom bromu, Y znamená skupinu -CH2-, -S- nebo -S02- a R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, allylovou skupinu nebo propargylovou skupinu, jako účinnou složku a inertní nosič.

Způsob výroby ftalanhydridu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228934

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polacco Ezio, Benedetti Francesco, Celli Angelo

MPK: C07D 307/89

Značky: způsob, tohoto, zařízení, způsobu, výroby, ftalanhydridu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ftalanhydridu oxidací v přítomnosti katalyzátoru na bázi oxidu vanadičného a oxidu titaničitého, vyznačující se tím, že se provádí oxidace směsi o-xylenu a naftalenu, při níž poměr přiváděcích rychlostí o-xylen/naftalen se pohybuje od 100/0 do 10/90 v závislosti na fyzikálně chemickém stavu katalyzátoru zjišťovaném analýzou suboxidačních produktů ve ftalanhydridu, přičemž se jako vodítko pro stanovení suboxidačních produktů...

Způsob výroby substituovaných aryletherů aminoalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228933

Dátum: 15.08.1986

Autori: Demarne Henri, Wagnon Jean

MPK: C07C 93/14

Značky: výroby, aminoalkanolů, aryletherů, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných aryletherů aminoalkanolů obecného vzorce I kde R1 a R2 společně znamenají atom kyslíku =0 nebo R1 znamená atom vodíku a R2 znamená hydroxylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci nebo alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, R5 znamená atom vodíku,...

Způsob výroby N-alkyl-N-aralkylaminoalkylsubstituovaných fenylacetonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228932

Dátum: 15.08.1986

Autori: Seitz Werner, Michel Alfred, Scheib Klaus

MPK: C07C 121/66

Značky: výroby, fenylacetonitrilů, n-alkyl-n-aralkylaminoalkylsubstituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-alkyl-N-aralkylaminoalkylsubstituovaných fenylacetonitrilů obecného vzorce I v němž D, E, F, H, I a K znamenají atomy vodíku nebo atomy halogenu, alkoxylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, G znamená přímý nebo rozvětvený alifatický uhlovodíkový zbytek až s 20 atomy uhlíku, reakcí ?-substituovaných fenylacetonitrilů obecného vzorce II v němž D, E, F a G mají shora uvedené významy, se...

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228931

Dátum: 15.08.1986

Autor: Richardson Kenneth

MPK: C07D 249/08

Značky: 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1h-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olu vzorce I a jeho farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se 1,2,4-triazol nebo jeho adiční sůl s kyselinou v přítomnosti báze nechá reagovat se sloučeninou vzorce II načež se popřípadě výsledná sloučenina vzorce I převede na svoji farmaceuticky upotřebitelnou sůl.

Způsob výroby krystalických, nehygroskopických, ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228930

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lombardino Joseph George

MPK: C07D 417/12, A61K 31/54

Značky: výroby, rozpustných, krystalických, vodě, nehygroskopických, způsob, dioxidu, solí, n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalických, nehygroskopických, ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu s ethylendiaminem, monoethanolaminem nebo diethanolaminem, vyznačující se tím, že se N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxid nechá reagovat s nejméně ekvimolárním množstvím ethylendiaminu, monoethanolaminu nebo diethanolaminu v polárním protickém...

Způsob výroby ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228929

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lombardino Joseph George

MPK: C07D 417/12, A61K 31/54

Značky: n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, dioxidu, solí, vodě, způsob, výroby, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných solí N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu s lysinem nebo argininem, vyznačující se tím, že se N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxid nechá reagovat s nejméně ekvimolárním množstvím lysinu nebo argininu v polárním protickém rozpouštědle při teplotě 20 až 100 °C.

Způsob výroby disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228928

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hoyer Ernst, Fass Rudolf, Meininger Fritz

MPK: C09B 31/057

Značky: disazosloučenin, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových disazosloučenin rozpustných ve vodě, které odpovídají obecnému vzorci (I), v němž D1 a D2 znamenají každý fenylový nebo naftylový zbytek, přičemž oba tyto zbytky jsou substituovány skupinou dále definovaného zbytku vzorce Y nebo zbytku vzorce Z a navíc jsou popřípadě substituovány jedním nebo dvěma substituenty vybranými ze skupiny tvořené sulfoskupinou, chlorem, bromem, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy...

Způsob výroby kyseliny fumarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228927

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polacco Ezio, Celli Angelo, Benedetti Francesco

MPK: C07C 57/15

Značky: výroby, fumarové, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny fumarové s využitím izomerizace kyseliny maleinové, vyznačující se tím, že se promývací vody obsahující kyselinu maleinovou, získané promýváním vodou odpadních plynů obsahujících maleinanhydrid a pocházejících z oxidace uhlovodíků, podrobí předběžnému tepelnému zpracování zahříváním na teplotu v rozmezí od 70 do 100 °C, s výhodou od 90 do 100 °C, pak se promývací vody přefiltrují při teplotě předběžného tepelného...