Patenty so značkou «výroby»

Strana 196

Spôsob výroby koncentrátu z odpadného hydrolyzátu predhydrolýzy listnatého dreva a zariadenie k uskutočneniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230252

Dátum: 15.10.1986

Autori: Leško Zoltán, Hojnoš Ján, Hubaľ Ján, Foltín Jozef

MPK: B01D 1/30, D21C 11/10

Značky: hydrolyzátů, zariadenie, uskutočneniu, listnatého, dřeva, odpadného, predhydrolýzy, spôsobu, spôsob, tohoto, koncentrátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre výrobu koncentrátu z predhydrolýzy listnatého dreva. Koncentrát sa tvorí zo zahusteného a inkrustu zbaveného odpadového hydrolyzátu, ktorý sa zhromažďuje v zásobnej nádrži, kde sa z neho vylúčia nerozpustné látky pomocou odstredivky, sedimentáciou, neutralizáciou hydroxidom, alebo uhličitanom vápenatým, zahustí sa v odparke na koncentráciu 20 - 60 % a. s., pričom sa ďalej zbaví zbytku vylúčených...

Způsob výroby slinuté magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234035

Dátum: 15.10.1986

Autori: Stadler Peter, Grohmann Helmut

MPK: C01F 5/10

Značky: způsob, výroby, slinuté, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby slinuté magnézie z kysličníku hořečnatého, vznikajícího pyrolýzou solanky chloridu hořečnatého připravené rozpuštěním hořečnatých výchozích surovin v kyselině chlorovodíkové. Přitom se odpadní plyn ze slinovací pece, zpracovávající kysličník hořečnatý na slinutou magnezii, před odvedením do atmosféry podrobuje vypírání rmutem chloridu hořečnatého, přičemž se tento rmut chloridu hořečnatého odebírá ze stupňů...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Balák Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...

Speciální ozdobný předmět a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234137

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kotyza Jaroslav, Filip Radoslav

MPK: A44C 27/00

Značky: předmět, způsob, výroby, ozdobný, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterního a spotřebního průmyslu. Řeší výrobu ozdobných předmětů, například kabelek, bižuterie, ozdobných obalů knih, očí panenek, ozdob obuvi a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ozdobné nebo funkční nebo užitkové prvky, popřípadě jejich kombinace, jsou trvale nebo přechodně, a to volné a/nebo upevněné uzavřeny mezi dvěma hmotami, například z plastu, látky, papíru, kovu a podobně, přičemž alespoň jedna z nich je...

Způsob výroby maziva proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234133

Dátum: 01.10.1986

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo

MPK: C10M 5/20

Značky: způsob, proti, opotřebení, vibračnímu, maziva, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby maziva, zejména proti vibračnímu opotřebení, obsahujícího v konečném stavu alkanicko-cyklanický olej, vápenatou sůl vyšší mastné kyseliny o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až C20, kondenzační produkt trietanolatminu a vyšší mastné kyseliny a alespoň 25 % hmotnostních hydratovaného kysličníku vápenatého. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že vstupní reakční směs obsahující 15 až 48 % alkanickocyklanického oleje,...

Spôsob výroby polykaproamidových tvarovaných kobercových káblikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234055

Dátum: 01.10.1986

Autori: Onderišin Štefan, Puškár Ján

MPK: D01F 6/60, D01D 5/088

Značky: kobercových, tvarovaných, polykaproamidových, káblikov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polykaproamidových tvarovaných kobercových káblikov, pri ktorom sa nedĺžené vlákno zvlákňuje z taveniny pri odťahových rýchlostiach od 150 do 300 m/min, pričom výsledná jemnosť nedĺženého vlákna od 7000 do 13000 dtex sa dosahuje použitím zvlákňovacej hubice, alebo sústavy hubíc s počtom otvorov od 130 do 220 a získané vlákna pod hubicou sú chladené vzduchom tak, a by nedĺžené vlákna mali homogénnu štruktúru s obsahom 25 až 30 %...

Způsob výroby muramylpeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245787

Dátum: 17.09.1986

Autori: Füzy Štefan, Eernáková 1udmila, Kvasna Drahoš, Slobodnak Viliam

MPK: A61K 37/02, C07K 15/14

Značky: způsob, výroby, muramylpeptidů

Text:

...k profylaxi zejména k püaiylaxi a terapii chorob, které jsou vyvolrivány dále blíže označenými viry k nomenklatuře srov. j. L. Melnick, Prog. med. Virol, 25,214-232 1980 a 28, 208 ~ 221 1982)jVýhodné se Sloučeniny vzorce l použivají v případě DNA virů s obaleným virionem a kubickou symetrií kapsi-dy, v případě RNA virů srkubíckoií symetrií kapsidy a neobaleným virionem a v případě RNA virů s helikoidální symetrií kapsidy, v nichž je obal...

Způsob výroby lepidel na bázi močovinoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 237964

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ulrich Katerina, Bad Dürrenberg, Mittag Lisa, Kunath Gerhard, Petz Annelies, Peinze Konrad, Findeisen Gerhard, Oehler Kurt, Winter Harald, Hammer Lothar, Raue Gudrun, Steinke Ulrich, Barse Joachim, Esser Gerhard, Müller Heinz, Neuman Reiner, Drechsel Henry

MPK: C08G 12/12, C09J 3/16

Značky: močovinoformaldehydových, způsob, pryskyřic, bázi, výroby, lepidel

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lepidel z močovinoformaldehydových pryskyřic s velmi malým obsahem formaldehydu, spočívající v tom, že se močovina a formaldehyd kondenzují ve vodném roztoku za přítomnosti 0,05 až 0,5 % organické a anorganické kyseliny, počítáno na použitou močovinu za tlaku kysličníku uhličitého 1 až 4 x 105 Pa, tak dlouho, pokud není vázáno více než 40 % formaldehydu v podobě metylenových můstků a tento produkt se dále kondenzuje po přídavku...

Způsob výroby betonu s umělou pórovitostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237959

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pietzsch Ingolf, Kanthak Franz, Dietze Rainer, Estel Heinz

Značky: umělou, výroby, způsob, betonů, pórovitostí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby betonu s uměle vytvořenými póry. Nejčastěji se uvedený způsob používá pro žáruvzdornou a ohnivzdornou vyzdívku průmyslových pecí za účelem zlepšení energetického účinku na základě procesu vnitřní rekuperace a za účelem zlepšení technologie ohřevu. Vynález spočívá ve výrobě žáruvzdorného a ohnivzdorného betonu s uměle vytvořenou porositou, který může mít široké použití ve výstavbě průmyslových pecí z kvádrů, jakožto stavebních...

Způsob výroby sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237793

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vološin Gennadij Andrejevič, Rogov Alexandr Vladimirovič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Stěpanov Sergej Fedorovič, Korenjak Nikolaj Kalistratovič, Sažin Gennadij Vasiljevič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Babič Gennadij Vasiljevič, Bobrik Michail Jakovlevič

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oblasti výroby technického uhlíku (sazí). Cílem řešení je zvětšení produkce vysoko-disperzních sazí ze suroviny. Vytčeného cíle se dosahuje tím, že ve známém způsobu výroby sazí, zahrnujícím axiálně točivý proud plynného paliva do pásma hoření, koaxiálně k němu točivě proudící základní proud vzduchu a dodatečný proud vzduchu vedený axiálně do točivě proudícího proudu plynného paliva, za vzniku točivé proudícího proudu produktu...

Způsob výroby esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237790

Dátum: 15.09.1986

Autori: Maximenko Elena Georgijevna, Sorokina Inna Alexandrovna, Nosovskij Jurij Jefimovič, Berštejn Rema Samuilovič, Kirilovič Věra Ippolitovna, Kucenko Aron Josifovič

MPK: B01J 21/06, C07C 69/34, C07C 67/08...

Značky: esterů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů spočívá v esterifikaci mono- nebo polykarboxylových kyselin alifatických nebo aromatických nebo jejich anhydridů C6 až C18 nebo směsí uvedených kyselin nebo jejich anhydridů jednomocnými nebo dvojmocnými n- alkoholy nebo iso-alkoholy C4 až C15 nebo jejich směsmi při teplotě 150 až 250 °C a od tlaku 101,325 kPa do zbytkového tlaku 266,6 Pa v přítomnosti katalytického systému, sestávajícího z tetraalkyltitanátu a promotující...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237783

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fedorov Alexandr Pavlovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Butajev Erkin Mananovič, Tašpulatov Turgun Chasanovič, Urajev Rafchat Enverovič, Nudělman Boris Izrajlovič

MPK: C04B 7/36

Značky: slínku, výroby, způsob, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementového slínku, spočívající v tom, že se připraví jako základní surovina granulovaná směs, obsahující palivo s chloridem výpenatým, načež se podrobí tepelnému zpracování na dopravníkovém roštu. Nově je použito postupu spočívajícího v tom, že na roštnice dopravníkového roštu se přisypává 10 až 30 % konečné výšky vrstva granulovaného materiálu obsahujícího 0,5 až 2,0 hmot. % chloridu vápenatého a na něj se přisypává granulovaný...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237781

Dátum: 15.09.1986

Autori: Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrailovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič

MPK: C04B 7/36

Značky: cementářského, výroby, způsob, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, který je charakterizován tím, že surovinová směs v množství 5 až 25 % z celkového množství se podrobuje sušení a ohřevu a potom se dává její 30 až 100 mm vrstva na mřížku a dále na ni ostatní směs.

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237780

Dátum: 15.09.1986

Autori: Urajev Ravchat Enverovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Fedorov Alexandr Pavlovič, Ibragimov Sunnat Ibragimovič, Nudělman Boris Izrailovič

MPK: C04B 7/44

Značky: slínku, cementářského, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, s cílem intenzifikace procesu pálení a zvýšení jakosti slínku v dolní části vrstvy, čehož se dosahuje tím, že ve středu zóny spékání se provádí perforování surovinové směsi na 40 až 60 % výšky vrstvy a na hranici zón demineralizace a ochlazování na 90 až 95 % výšky vrstvy.

Způsob výroby riboflavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237777

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ždanov Viktor Grigorjevič, Stěpanov Anatolij Ivanovič, Panova Valentina Alexandrovna, Kukanova Anna Jakovlevna

MPK: C12P 25/00

Značky: riboflavinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený způsob výroby riboflavinu je založen na využití produkčních mikroorganismů kmene Bacillus subtilis VNII genetika 304 nebo VNII genetika 304á získaných z rodičovského kmene dosahujícího nejvyšší syntézy riboflavinu. Maximální výtěžek riboflavinu v předloženém způsobu je 1 000 mg/l za 48 hodin růstu. Ve srovnání s metodou přípravy riboflavinu kulturou hub Eremothecium ashbyii, dovoluje předložený způsob až dvojnásobně zkrátit dobu...

Způsob výroby dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230193

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kramlová Marie, Přistoupil Tomáš Ivan, Ulrych Stanislav, Fořtová Hana

MPK: A61K 35/14, A61K 35/16

Značky: výroby, stabilního, oxyhemoglobinu, způsob, dlouhodobé, rozpustného, suchého, rychle

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu z destromatizovaného hemolyzátu lidské nebo zvířecí sterilní erytromasy lyofilizací v přítomnosti sacharózy a dosušením ve vakuovém exsikátoru, vyznačený tím, že v hemolyzátu s koncentrací oxyhemoglobinu 20 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60 g/l, a s relativní příměsí nejvýše 8 % methemoglobinu, se rozpustí sacharóza na konečnou koncentraci 55 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60...

Způsob výroby pryžových odledňovacích povlaků křídel letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230162

Dátum: 15.09.1986

Autori: Heš Jiří, Mahovský Jan, Švajda Stanislav

MPK: B64C 3/30

Značky: křídel, pryžových, povlaků, způsob, výroby, letadel, odledňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby pryžových odledňovacích povlaků křídel letadel vulkanizací v rotačním bubnovém lisu s přítlačnou gurtou. Odledňovací povlak je konstrukčně upraven a zjednodušen tak, aby jej bylo možno propustit rotačním bubnovým 1isem při vulkanizaci. Postup podstatně zrychlí a zlevní výrobu a umožní se dosažení vyšších užitných hodnot při nižší hmotnosti výrobku.

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kočandrlová Jana, Drbohlavová Jitka, Hrbek Pavel

Značky: způsob, materiálů, izolačního, tepelně, výroby, kompozitního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozitního tepelně izolačního materiálu, který zahrnuje výrobu tvrdé polyuretanové pěny zpěňováním prekursoru pro výrobu polyuretanu při teplotě v rozmezí 300 až 400 K a za tlaku do 0,8 MPa v přítomnosti perlitu, přičemž perlitu se použije ve formě předlisovaných granálií o velikosti uzpůsobené tloušťce výrobku, ze směsi perlitu a fenolformaldehydové pryskyřice, ve kterých je fenolformaldehydová pryskyřice neúplně vytvrzena.

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230015

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Tomis Bořivoj, Milichovský Miloslav, Klimeš Stanislav, Dimun Milan

MPK: C08G 12/12

Značky: močovinoformaldehydových, plnidiel, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidie1 reakciou močoviny s formaldehydom za prítomnosti kondenzačného činidla, vyznačujúci sa tým, že sa kondenzuje močovina s formaldehydom v molárnom pomere 1:0,6 až 2 vo vodnej suspenzii s obsahom vody 3 až 26 mólov, vztiahnuté na 1 mól močoviny, pri teplote 20 až 105 °C a pH 1 až 5,5 po dobu 5 až 120 minút, s výhodou za prítomnosti tenzidu a/alebo ochranného koloidu aplikovaného v množstve v rozmedzí...

Způsob výroby karbidů bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229848

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 31/36

Značky: karbidu, bóru, křemíku, zásypy, způsob, boridovací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy vyznačený tím, že se karboredukci podrobí současně směs oxidu boritého nebo kyseliny borité a oxidu křemičitého.

Způsob výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229840

Dátum: 15.09.1986

Autori: Spousta Eduard, Řeháková Miroslava, Elefantová Dagmar, Bartášková Pavla, Filipová Jaroslava

MPK: C08G 65/44

Značky: polyfenylenoxidu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyfenylenoxidu oxidační polykondenzací 2,6-xylenolu v přítomnosti katalytických komplexů aminů s ionty mědi ve směsích rozpouštědel a srážedel polyfenylenoxidu vyznačený tím, že oxidační polykondenzace se provádí v přítomnosti 0,5 až 10 hmotnostních % látek, které ve své struktuře mají ketoskupinu.

Způsob výroby ztužených lihovarských výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229832

Dátum: 15.09.1986

Autori: Buriánek Josef, Antoš Jan

MPK: C05C 9/02, C05C 11/00

Značky: ztužených, lihovarských, výroby, výpalků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ztužených lihovarských výpalků umožňujících jejich mletí na bázi močovinoaldehydového plastu vyznačený tím, že se k roztoku obsahujícímu močovinu a alifatický aldehyd, s výhodou formaldehyd, přimísí zahuštěné lihovarské výpalky, získaná směs se promísí, načež se získaný mezivýrobek rozmísí s anorganickou kyselinou.

Způsob výroby tenké elektricky vodivé spojky obdélníkových vlnovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229816

Dátum: 15.09.1986

Autori: Endal Jiří, Linhart Petr

MPK: H01P 1/04

Značky: obdélníkových, způsob, vodivé, elektricky, spojky, tenké, výroby, vlnovodu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenké elektricky vodivé spojky obdélníkových vlnovodů zabraňující vyzařování mikrovlnné energie a zachovávající i všechny další elektrické i mechanické vlastnosti homogenního vlnovodového vedení, vyznačující se tím, že z tenkého vodivého materiálu se vytvoří ploché těleso mající vnější obrys shodný s vnějším obry sem příčného řezu vlnovodu a vnitřní obrys shodný s vnitřním obrysem příčného řezu vlnovodu, přičemž na dvou...

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229812

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: polohový, transformátor, rozkladač, rotační, způsob, pohyb, zejména, lineární, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor s magnetickým obvodem obsahujícím stator, rotor a vzduchovou mezeru, s budicím vinutím, výstupním vinutím a kompenzačním vinutím a odporem, který je zapojen paralelně s kompenzačním vinutím, vyznačený tím, že za účelem snížení rozdílu transformačního poměru mezi sériově vyráběnými polohovými transformátory kompenzační vinutí (7) je uložené v drážkách...

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229811

Dátum: 15.09.1986

Autori: Milota Lubor, Škrdlant Karel

MPK: H02K 23/00

Značky: lamel, zejména, výroby, čelních, způsob, elektromotorů, stejnosměrných, komutátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů, vyznačující se tím, že nejprve se vytvoří z pásku komutátorové mědi v jeho příčném průřezu tvar jedné lamely v rozloženém stavu, mající spodní část převážně přímkovou a horní část tvarovou, obsahující dvě osově symetrické úkosové části svírající mezi sebou tupý úhel, kde na obou koncích horní tvarové části se vytvoří vybrání rovnající se hloubce a poloviční šířce...

Elektricky vodivé saze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229810

Dátum: 15.09.1986

Autori: Budin Anatolij Nikonovič, Sažin Genadij Vasil, Surovikin Vitalij Fedorovič, Anikejev Valerian Nikolajevič

MPK: C09C 1/48

Značky: elektricky, způsob, vodivé, jejich, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky vodivé saze, vyznačující se tím, že primární seskupení sazí mají rovnoměrné rozdělení částic v seskupení, střední průměr D rovný 150 až 200 nm, hustotu seskupení ? rovnou 0,14 až 0,25 g.cm3, střední počet částic v seskupení n rovný 100 až 200, průměr částic d rovný 20 až 25 nm, koeficient hrubosti sazí K rovný 1,5 až 2,5 a obsah popela v sazích je nejvýše 0,5 procenta hmotnosti.

Způsob výroby vrstvených plošných útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229574

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mikulaštík František, Patrman Stanislav

MPK: D06N 3/00

Značky: zařízení, provádění, plošných, tohoto, vrstvených, způsob, způsobu, výroby, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu spočívá v novém návrhu způsobu výroby vrstvených plošných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu, čímž se umožní ideální vyžehlení materiálu a odstraní se nežádoucí vzduchové bubliny, které vznikají při pracování při přímém natírání. Předmětu vynálezu je možno využít u všech způsobů přímého natírání plastických hmot na různé druhy podkladových materiálů.

Způsob výroby bílkovinného krmného komponentu ze strojní, zejména loužené klihovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229559

Dátum: 15.09.1986

Autori: Slovák Josef, Kašpar Josef, Jašek Antonín, Korýdek Jiří

MPK: A23K 1/10

Značky: způsob, krmného, zejména, komponentu, strojní, loužené, klihovky, bílkovinného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování ložené strojní klihovky na bílkovinný krmný komponent. Podstatou vynálezu je současné zpracování ložené strojní klihovky s kafilerními surovinami v běžném kafilerním destruktoru, přičemž přídavek klihovky činí až 30 % hmotnostních bez rušivých vlivů klihovatění na technologické zařízení. Jsou uvedeny rozmezí konkrétních hodnot časů, teplot a podtlaku, při nichž proces probíhá.

Způsob výroby syntetického alumosilikátového aktivního pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229557

Dátum: 15.09.1986

Autori: Neuvirt Jiří, Morávek Jaroslav, Klimeš Stanislav, Hančil Jan, Boček Bohumil

MPK: C09C 1/40, B01J 13/02

Značky: pigmentů, alumosilikátového, syntetického, způsob, aktivního, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se suspenze aktivního pigmentu, která nemá gelovitý charakter, lze ji po přidání pojidla použít k nánosu příjmové vrstvy obvyklým natíracím zařízením a při vhodné volbě reakčních složek neobsahuje rozpustné soli. Srážení se provádí směšováním solu SiO2 (5 až 30%) a vodného roztoku hlinité soli (10 až 57 g Al3+/dm3) ve směšovací nádobě za kontrolovaného pH (3,5 až 8), pomocí alkalicky reagující látky a za intenzivního míchaní určeného...

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229555

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hix Petr, Žižka Slavomír

MPK: H01J 1/46

Značky: vysílací, výroby, mřížky, způsob, elektronky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mřížky vysílací elektronky z vysokotavného kovu, například molybdenu, tantalu nebo ze speciálních vysokotavných materiálů, sestávající z válcové nebo kónusové pracovní části, zhotovené z jednoho kusu materiálu a z rozšířené nosné části také z jednoho kusu materiálu, vyznačený tím, že po mechanickém dohotovení obou částí se pracovní část po pokrytí antiemisní vrstvou podrobí tepelnému zpracování v ochranné atmosféře nebo ve vakuu,...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terrence James, Archibald John Leheup

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: výroby, derivátů, způsob, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu, se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5-hydroxytryptaminu a mohou proto být vhodné pro terapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: derivátů, výroby, piperidinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1 předmětu vynálezu. Sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5hydroxytryptaminu a mohou být proto vhodné pro therapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234046

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

Značky: derivátů, výroby, způsob, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I, kde Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8-, -N-CR8- nebo -N=N-, a význam substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části. R znamená popřípadě substituovaný arylový nebo heteroarylový nebo cykloalkylový zbytek s 5 až 7 atomy uhlíku, přičemž heteroarylový zbytek obsahuje jako heteroatom kyslík, dusík nebo síru, každý ze symbolů R1,...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: piperidinů, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde přerušovaná čára znamená případnou vazbu, Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8- nebo -N=CR8- nebo -N=N-, a význam dalších substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části, symboly R1, R2, R3 a R9 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n znamená 0 nebo 1, X znamená kyslík =O, síru =S nebo iminoskupinu =NH,...

Způsob výroby 2,3-dihydro-1,4-dithiinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234041

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brewer Arthur, Tsai Allan, Lennox Duncan

MPK: C07D 339/08

Značky: způsob, výroby, 2,3-dihydro-1,4-dithiinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,3-dihydro-1,4-dithiinů obecného vzorce I kde R1 a R2 znamenají oba vodík nebo stejné nebo různé alkylové skupiny o 1 až 6 atomech uhlíku nebo společně znamenají kruh o 3 nebo 4 metylenových skupinách a R3 a R4 znamenají oba vodík nebo stejné nebo různé alkylové skupiny o 1 až 10 atomech uhlíku, přičemž tyto alkylové skupiny jsou samy popřípadě substituovány 1 nebo 2 alkoxyskupinami o 1 až 3 atomech uhlíku, vyznačující se tím, že...

Způsob výroby karbidu vanadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234024

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gardner Harry Eugene

MPK: C01B 31/30

Značky: vanadu, výroby, karbidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu vanadu spočívající v tom, že se připraví vodný roztok obsahující vanadičnanový iont, do tohoto vodného roztoku se přidá oxid siřičitý a neoxidující kyselina k dosažení redukce vanadičnanového iontu na vanadylový iont, vanadylový iont se extrahuje z vodného roztoku organickým rozpouštědlem, a z organického rozpouštědla se vanadylový iont izoluje přidáním hydroxidu amonného za vzniku sraženiny vanadylhydrátu, načež se pevný...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234018

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sawyer David Alan, Elphick Albert Reginald, Baxter Martin George, Miller Alistair Ainslie

MPK: C07D 253/06

Značky: 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-6-fenyl-1,2,4-triazinu obecného vzorce III, v němž R6 představuje chlor, brom, jod, methyl nebo trifluormethyl, R7 představuje vodík, chlor nebo brom, nebo R6 a R7 tvoří skupinu -CH = CH - CH = CH -, R8 představuje vodík nebo brom, R9 představuje vodík, chlor nebo brom R10 představuje vodík, methyl nebo fluor a R11 představuje aminoskupinu, acetamidoskupinu nebo dimethylaminomethylenaminoskupinu, za podmínek,...

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(a,a-disubstituovaných acetamido)-penicilinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234015

Dátum: 15.09.1986

Autori: Godtfredsen Wagn Ole, Von Daehne Welf

MPK: C07D 499/48, C07D 499/08

Značky: acetamido)-penicilinátů, způsob, nových, výroby, acyloxyalkyl-6-(a,a-disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 značí fenylovou, 4-hydroxyfenylovou, 1,4-cyklohexadienylovou nebo 3-thienylovou skupinu, R2 značí aminoskupinu nebo kyrboxylovou skupinu, R3 značí atom vodíku nebo C1-C6-alkylovou, fenylovou nebo fenyl-C1-C4-alkylovou skupinu, s výhodou methylovou, fenylovou nebo benzylovou skupinu, a A značí 1,1-dioxo-penicilancyloxy-, klavulanoyloxy-, 1,1-dioxo-6alfa-halogenpenicilanoyloxy,...

Chromogenní materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234013

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brockett Bruce Wilford, Hoover Troy Eugene, Miller Robert Erwin

MPK: B41M 5/12

Značky: chromogenní, materiál, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromogenního materiálu, který jako chromogenně aktivní složku obsahuje 5-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-5-4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b(pyridin-T-on a/nebo 7-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-7-(4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b(pyridin-5-on.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228308

Dátum: 15.09.1986

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef

Značky: magnézie, spôsob, výroby, slinutej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou, z hydroxidu horečnatého a/alebo oxidu horečnatého získaného termickým rozkladom zlúčenín horčíka, ako je napr. hydroxid horečnatý, chlorid horečnatý a pod. Hydroxid horečnatý a/alebo oxid horečnatý získaný tepelným rozkladom hydroxidu pri teplote 250 až 650 °C, alebo oxid horečnatý získaný pyrohydrolýzou chloridu horečnatého, sa podrobí procesu dezintegrácie...