Patenty so značkou «výroby»

Strana 194

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235547

Dátum: 15.11.1986

Autor: Klaus Michael

MPK: C07C 13/48, C07C 13/465

Značky: tetrahydronaftalenu, nových, výroby, derivátů, způsob, indanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu obecného vzorce I v němž n znamená číslo 1 nebo 2, a jejich farmaceuticky použitelných solí, vyznačující se tím, že se na [2-(5,6,7,8-tetrehydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naftyl)propenyl]- popřípade [2-(1,1,3,3-tetramethyl-5-indonyl) propenyl] halogenbenzeny obecného vzorce II v němž n má shora uvedený význam X znamená halogen, působí v přítomnosti silné báze kysličníkem siřičitým, načež se...

Způsob výroby nových racemických aglykonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235544

Dátum: 15.11.1986

Autori: Penco Sergio, Angelucci Francesco, Arcamone Federico

MPK: C07C 50/22

Značky: nových, způsob, výroby, racemických, aglykonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových racemických aglykonů obecného vzorce II v němž jeden ze zbytků R1 a R2 znamená vodík a druhý z těchto zbytků znamená hydroxylovou skupinu, které se používají jako výchozí suroviny pro výrobu farmaceutických látek.

Způsob výroby nových derivátů benzoylfenylpiperidinu jakož i jejich adičních solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235542

Dátum: 15.11.1986

Autori: Robin Jacques, Dodey Pierre, Bellamy Francois, Majoie Bernard

MPK: C07D 295/02, C07D 211/14

Značky: derivátů, adičních, benzoylfenylpiperidinu, kyselinami, jejich, způsob, výroby, jakož, nových, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-piperidinobenzofenonu obecného vzorce I ve kterém každý ze symbolů R1, R2 a R3, které jsou shodné nebo různé, znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu, trifluormethylovou skupinu, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlí-ku v přímém nebo rozvětveném řetězci nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, R5 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo...

Způsob kontinuální výroby pásu plochého skla a zařízení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235541

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kamperhoff Gerd

MPK: C03B 13/04

Značky: kontinuální, způsobu, zařízení, plochého, způsob, výroby, tohoto, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Souvislý pás plochého skla se vzhledem antického skla se vyrábí dvojicí válců, přičemž do roztaveného skla bezprostředně před dvojicí válců se vhání proudy vzduchu, které vytvářejí bublinky a šlíry ve vytvořeném pásu skla. Proudy vzduchu se vhánějí dýzovými trubkami, ponořenými do skleněné taveniny, přičemž dýzovým trubkám se uděluje nepravidelný posuvný pohyb ve směru rovnoběžném s osami obou válců, kývavý pohyb ve směru proudění skleněné...

Způsob výroby nových derivátů glykosidů anthracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235540

Dátum: 15.11.1986

Autori: Arcamone Federico, Angelucci Francesco, Penco Sergio

MPK: C07H 15/24

Značky: nových, výroby, anthracyklinu, glykosidů, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů glykosidů anthracyklinu obecného vzorce I vyznačující se tím, že se na racemický aglykol obecného vzorce II působí chráněným halogencukrem obecného vzorce III v bezvodém dichlormethanu v přítomnosti stříbrné soli trifluormethansulfonové kyseliny a dehydratačního činidla, přičemž se získají N,O- nebo N-trifluoracetylchráněné glykosidy, které se podrobí působení methanolu při teplotě místnosti, přičemž se získají dva...

Způsob výroby nealkoholických nápojů s kvasnicovým aroma

Načítavanie...

Číslo patentu: 235537

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schur Fritz

MPK: A23L 2/38

Značky: aróma, nealkoholických, nápojů, kvasnicovým, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nealkoholických nápojů s kvasničným aroma, jehož podstata spočívá v tom, že se uvede do styku vodná kapalina, obsahující živné a/nebo chuťové látky, popřípadě připravená smísením koncentrátů živných a/nebo chuťových látek s vodou, se 3 až 30 % hmotnostními kvasinek, odebraných z kvasného procesu a zbavených zkvašené kapaliny, při teplotě -0,5 až 0 °C a pH v rozmezí 3 až 6 po dobu 24 až 48 hodin, načež se kvasinky...

Způsob výroby kola z plastického materiálu například pro vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235534

Dátum: 15.11.1986

Autori: Olsson Jan Gustaf, Västra Frölunda, Samuelsson Lars Erik

MPK: B29F 1/022, B29F 1/00

Značky: tohoto, zařízení, způsobu, způsob, výroby, materiálů, například, provádění, vozidla, plastického

Zhrnutie / Anotácia:

Plastický materiál se vstřikuje do formy, jejíž dutina má tvar, odpovídající tvaru žádané konstrukce kola, a má sudý počet paprskotvorných úseků. Materiál se vstřikuje do formy na sudém počtu vtokových vstupů, přiřazených dutinám pro paprsky, načež se materiál vede od každého vtokového vstupu v radiálních směrech jednak ke středu kola a odtud k obvodu kola a jednak přímo k obvodu kola a jednotlivé proudy materiálu se řídí do vzájemného spojení...

Vodonosná výbušná směs a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235527

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sandell Lionel Samuel

MPK: C06B 23/00

Značky: výroby, výbušná, vodonosná, směs, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vodonosná výbušná směs obsahující oxidační složku, palivovou složku a senzibilační složku ve spojité vodné fázi, která má ztuženou nebo zgelovatělou strukturu, vyznačující se tím, že obsahuje jodidové ionty, jodičnanové ionty nebo kombinaci jodidových a jodičnanových iontů získané z kyseliny jodovodíkové, kyseliny jodičné nebo z jodidových nebo jodičnanových solí vybraných ze skupiny zahrnující alkalické, alkalickozemité, amonné nebo...

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235526

Dátum: 15.11.1986

Autor: Klaus Michael

MPK: C07C 13/48, C07C 13/465

Značky: výroby, nových, indanu, derivátů, způsob, tetrahydronaftalenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu a indanu obecného vzorce I, v němž n znamená číslo 1 nebo 2, Z znamená merkaptoskupinu nebo skupinu vzorce -S(0)mR, ve které m znamená číslo 0, 1 nebo 2, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo, když m znamená číslo 1 nebo 2, také hydroxyskupinu, a farmaceuticky upotřebitelných solí sulfonových a sulfinových kyselin vzorce I, vyznačující se tím, že se nechají reagovat...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235523

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brandes Wilhelm, Kühle Engelbert, Paul Volker

MPK: A01N 47/34

Značky: látek, fungicidní, způsob, výroby, prostředek, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden N-sulfenylovaný biuret obecného vzorce I ve kterém, R1 znamená trihalogenmethylovou skupinu, R2 představuje přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu obsahující v každé alkylové části do 2 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu s nejvýše 3 atomy uhlíku, cyklohexylovou nebo fenylovou skupinu, R3 znamená přímou nebo...

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a olefinických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235519

Dátum: 15.11.1986

Autori: Forti Sergio, Manica Michele, Denesi Sergio

MPK: C08L 23/16

Značky: bázi, způsob, zesíťovaných, polymerů, výroby, olefinických, kompozic, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kompozic na bázi zesíťovaných EPDM kaučuků a thermoplastických olefinických polymerů, vyznačující se tím, že se mastikuje směs 20 až 60 % hmotnostních olefinického polymeru s 80 až 40 % hmotnostními nenasyceného elastomerního terpolymeru skládajícího se ze dvou alfa-olefinických monomerů a dienického monomeru v přítomnosti vymezeného zesíťovacího systému při teplotě postačující pro roztavení olefinického polymeru a po dobu...

Způsob výroby propylenových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235518

Dátum: 15.11.1986

Autor: Suzuki Takeshi

MPK: C08F 4/64, C08F 10/06

Značky: výroby, polymerů, propylenových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propylenových polymerů nebo kopolymerů polymerací propylenu nebo jeho směsí a jinými alfa-olefiny v přítomnosti katalytického systému obsahujícího sloučeninu na bázi chloridu titanitého, organohlinitou sloučeninu a popřípadě tzv. třetí složku. Aby bylo možno recyklovat bez čištění část nebo celé množství polymeračního rozpouštědla, modifikuje se katalytický systém předpolymerací za vytvoření 0,1 g nebo více polypropylenu na 1 g...

Způsob výroby esterů hydroxyalkylpurinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235514

Dátum: 15.11.1986

Autori: Giner-sorolla Alfredo, Guttag Alvin, Simon Lionel Norton

MPK: C07D 473/30

Značky: esterů, hydroxyalkylpurinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby esterů hydroxyalkylpurinů obecného vzorce I který spočívá v tom, že se nechá reagovat hydroxylalkylpurin obecného vzorce II s kyselinou odpovídající alkanoylovému zbytku nebo a jejím anhydridem, za vzniku sloučeniny obecného vzorce I. Sloučeniny vyrobitelné podle vynálezu působí jako imunomodulátory, mají protivirový účinek a účinek proti nádorům a jsou také inhibitory enzymů. Sloučeniny se mohou používat též...

Herbicidní prostředek a spůsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235512

Dátum: 15.11.1986

Autor: Lavanisch Jerome Michael

MPK: A01N 43/50, A01N 43/72

Značky: účinné, spůsob, výroby, herbicidní, látky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I ve kterém A znamená 5-(1,1-dimetyletyl)isoxazol-3-yl nebo 3-(1,1-dimetyletyl)isoxazol-5-yl a R znamená vodík nebo hydroxylovou skupinu, v hmotnostní koncentraci 0,05 až 95 %, vztaženo na hmot. množství herbicidního prostředku. Herbicidní prostředek podle vynálezu může obsahovat inertní ředidlo, nosič nebo rozpouštědlo. Způsob...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235510

Dátum: 15.11.1986

Autor: Spencer Homer Kenneth

MPK: A01N 43/64

Značky: látek, způsob, fungicidní, prostředek, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Způsob výroby nových 7-amino-3-formylmethyl cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235508

Dátum: 15.11.1986

Autori: Farge Daniel, Moutonnier Claude, Peyronel Jean-francois, Le Roy Pierre

MPK: C07D 501/24

Značky: derivátů, způsob, cefalosporinových, 7-amino-3-formylmethyl, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových cefalosporinových derivátů obecného vzorce I. Sloučeniny obecného vzorce I, v nichž n znamená 0 nebo 1, mohou mít formu 3-oxoethyl-2- bicyklooktenu nebo 3-oxoethyl-2-bicyklooktenu nebo 3-oxoethyllidenbicyklaoktenu, v případě, že n = 0 a forma 3-oxoethyl-2-bicyklooktenu nebo 3-oxoethylidenbicyklooktenu v případě, že n = 1 podle nomenklatury v Chemical Abstracts.

Způsob výroby 1-etyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nishimura Yoshiro, Matsumoto Junichi, Takase Yoshiyuki

MPK: C07D 295/10

Značky: způsob, vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3, kyseliny, 1-etyl, výroby, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 1,8-naftyridin-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená atom fluoru nebo chloru, R1 znamená etylovou skupinu nebo vinylovou skupinu a jejích netoxických a farmacentricky přijatelných solí a jejich způsobů výroby. 1,8-naftyridinové sloučeniny a jejich soli jsou užitečné jako antibakteriální činidla a jejich meziprodukty.

Vlákenná vrstva, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235494

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hanuš Jaroslav, Rychlík Dalibor

MPK: D01G 15/46, D04H 1/00

Značky: vrstva, vlakenná, zařízení, vlákenné, vrstvy, provádění, způsob, způsobu, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenná vrstva 8 je vytvořena ze zhuštěných skladů 22 do tvaru vlnovek, které probíhají po celé šíři vlákenné vrstvy 8 a jsou řazeny těsně za sebe v podélném směru. Výška vlnovek skladů 22 určuje výslednou tloušťku vlákenné vrstvy 8. Zhuštěné sklady 22 vláken jsou v podélném směru vzájemně provázány. Podstata způsobu výroby vlákenné vrstvy 8 spočívá v tom, že se snímá textilní materiál 7 z části obvodu ojehleného bubnu 1, kterážto část obvodu...

Způsob výroby heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235485

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Luboš, Kálal Jaroslav, Bleha Miroslav, Vacík Jiří, Štamberg Jiří

MPK: B01J 47/12

Značky: heterogenních, membrán, výroby, způsob, ionexových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká heterogenních ionexových membrán vhodných k použití v různých elektrochemických procesech jako semipermeabilní diafragmata mletím ionexové pryskyřice ve vodné suspenzi, vytříděním částic požadované velikosti o maximálním průměru 20 až 80 ?m, jejich promytím, vysušením, zapracováním do polymerního pojiva na kalandru a případně i lisováním na membránový list, při kterém se mletí ionexové pryskyřice provádí v přítomnosti 10-3 až...

Kompositní ionexová membrána a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235484

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Luboš, Štamberg Jiří, Bleha Miroslav, Vacík Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: B01J 47/12

Značky: kompositní, její, ionexová, membrána, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kompositní ionexová membrána sestávající a mikročástic ionexové fáze o velikosti 10 až 80 ?m dispergovaných v množství od 50 do 70 % hmot., vztaženo na součet hmotnostních množství ionexové fáze a pojiva, v hydrofobním termoplastickém polymerním pojivu. Membrána je oboustranně armována textilní síťkou z hydrofobního vláknotvorného polymeru, přičemž k oběma povrchům takto armované membrány přiléhají ochranné fólie z regenerované celulózy, které...

Černá tuš na bázi disperze sazí ve vodném prostředí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235481

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 11/16

Značky: její, prostředí, vodném, disperze, způsob, černá, sazí, bázi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká černé tuše, která je určena k použití především v těch technických trubičkových perech, která jsou opatřena zásobníkem tuše, ze kterého je tuš přiváděna kapilárním systémem ke vlastní psací trubičce. Vynález řeší problém stability tuše a problém její výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tuš obsahuje 5,00 až 10,00 hmot. dílů sazí, 5,00 až 15,00 hmot. dílů prostředku proti předčasnému zasychání tuše, 2,50 až 6,00 hmot. dílů...

Psací tekutina do psacích prostředků s kuličkovými psacími hroty a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235480

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartušek Tomáš, Čurda Ludvík

MPK: C09D 11/18

Značky: psací, kuličkovými, její, hroty, způsob, prostředků, tekutina, psacími, výroby, psacích

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutina je určena do psacích prostředků obvykle známých pod názvy kuličkové popisovače, které se používají pro psaní, malování a kreslení, přičemž je požadovaná jemná a neměnná stopa písma. Vynález řeší vytvoření psací tekutiny rozpuštěním barviva v rozpouštědlovém systému na bázi směsi destilované vody a/nebo deionizované vody s glykoly a/nebo glykolétery a/nebo alkoholy. Požadované fyzikální vlastnosti psací tekutiny jsou dány poměrem...

Krmivo pro telata založené na bázi zakvašeného mléka a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235475

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zajíček František, Vrána Václav, Plicková Věra, Miler Jaroslav, Pytloun Jaroslav, Větrovcová Lydie, Jedlička František, Smola Jan

MPK: A23K 1/18

Značky: mléka, teľatá, výroby, založené, způsob, krmivo, zakvašeného, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krmivo pro telata, založené na bázi zakvašeného mléka 1 % máslařské kultury N1, s výhodou typu Flora Danica. Krmivo se vyrábí tím způsobem, že se krmné mléko obohacené máslařskou kulturou N1 zakvašuje při teplotě 21 až 23 °C po dobu 16 až 18 hodin až do dosažení kyselosti 38 až 42 SH.

Způsob výroby štěrkového vápna v rotační peci a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235451

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holáň Jan, Kazílek Zdeněk

MPK: F27B 7/14

Značky: zařízení, provádění, způsobu, výroby, štěrkového, vápna, rotační, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do rotační pece v místě teplot 750 až 1 100 °C se zavádí práškový CaC03 nebo Ca0 nebo jejich směs, čímž se váže síra obsažená ve spalinách, čímž se vypálené štěrkové vápno získá chemicky čistší s tím jakostnější, vhodné pro chemický a hutní průmysl. Toto zavádění práškového materiálu se provádí dávkovačem od předehřívače do dolního konce rotační pece, nebo prostřednictvím prstence s těsnicími komůrkami na plášti pece.

Způsob výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235438

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Urie Milan, Kaplánek Rudolf, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Čapek Antonín, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan

MPK: C07C 49/487

Značky: 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-substituovaných-5-halogenbicyklo(2,2,1)heptan-2-onů obecného vzorce I, ze snadno dostupné sloučeniny obecného vzorce II, jehož podstata spočívá v tom, že se reakce provádí za přítomnosti katalytického množství Lewisovy kyseliny v prostředí chlorovaných uhlovodíků, načež se z reakční směsi odstraní přebytečný halogenovodík a po oddestilování rozpouštědla se získá produkt obecného vzorce I, který je meziproduktem...

Způsob výroby 5-/2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy/7-oxo-7H-benzo/c/fluorenhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235429

Dátum: 15.11.1986

Autori: Křepelka Jiří, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zjednodušeného postupu výroby cytostatika Benfluron, chemicky 5-/2-(N,N-dimethylamino)-ethoxy/-7-oxo-7Hbenzo/c/fluoren hydrochloridu, spočívajícím v alkylaci 5-hydroxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu působením 2-(N,N-dimethylamino)-ethylchloridu v prostředí směsi acetonu s inertními rozpouštědly typu toluenu nebo nízkovroucích chlorovaných alifatických uhlovodíků, ze katalýzy bezvodým uhličitanem draselným. Reakční směs po zpracování...

Způsob výroby a izolace alkensulfonátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 235425

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svoboda Jiří, Dlask Jan, Lutišanová Marta, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Busková Jiřina, Paleček Jaroslav, Hampl František, Veselý Karel, Olyšar Karel

MPK: C11D 1/12, C07C 143/16

Značky: izolace, sodných, výroby, alkensulfonátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby a izolace alkensulfonátů sodných obecného vzorce I působením vodného roztoku siřičitanu sodného na 2-alken-1-ylchlorid, jehož podstata spočívá v tom, že reakce probíhá při poměru reakčních složek 1,0 až 1,2:1,0 v přítomnosti katalytického množství 0,1 až 1,0 % mol. jodidu sodného a 0,05 až 10 % mol. kvartérní fosfoniové soli při teplotě 25 až 70 °C, načež se po ukončené reakci převážná část objemu vody oddestiluje...

Způsob výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235417

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bouda Josef, Thur Stanislav, Fousek Josef, Tesařík Bohumil

Značky: krystalického, manganatého, způsob, výroby, speciální, účely, octanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely, zejména jako katalyzátoru při výrobě umělých vláken na bázi glykol-tereftalové kyseliny, z elektrolytického manganu a kyseliny octové. Mangan se postupně rozpouští v kyselině octové o koncentraci 100 až 350 g/l při teplotě 40 až 90 °C, reakce se ukončí při obsahu volné kyseliny octové 10 až 50 g v jednom litru roztoku, vzniklý roztok se zahustí na hustotu 1,2...

Způsob zpracování C4-frakce odpadajíci z výroby methyl-terc.butyl-etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235404

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Halaška Vlastimil

MPK: C08L 23/18, C07C 93/04

Značky: způsob, odpadající, methyl-terc.butyl-etheru, výroby, c4-frakce, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování C4-frakce odpadající z výroby methyl-terc.butyl-etheru označená jako rafinát II, vyznačený tím, že 1-buten a 2-buten-cis a -trans, které jsou převážně přítomny se po odstranění methanolu na hodnotu nižší než 2 000 ppm podrobí vzájemné katalytické kopolymeraci při teplotách +50 až -80 °C a použití o sobě známých kationtových katalyzátorů v množství do 2 % hmot. počítáno na produkt, za vzniku olejovitých...

Způsob výroby ergotderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229948

Dátum: 15.11.1986

Autori: Saurer Gerhard, Ast Gerhard, Neef Günter, Schröder Gertrud, Eder Ulrich

MPK: C07D 457/06

Značky: výroby, způsob, ergotderivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergotderivátů obecného vzorce I ve kterém značí jednoduchou vazbu C-C- nebo dvojnou vazbu-C=C-, R2 vodík, chlor nebo brom, R6 alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X methyl, methoxyl, vodík, fluor, chlor, aminoskupinu nebo skupinu vzorce kde R` a R", které jsou stejné nebo různé, značí vodík nebo alkyl s 1 nebo 2 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nechá reagovat ekvimolární množství trimethylaluminia a volného anilinu nebo derivátu...

Způsob výroby 3´´´-dehydrokardenolidtridigitoxosidoximů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229946

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hoyer Edgar, Neubert Peter, Schaumann Wolfgang, Voigtländer Wolfgang, Kaiser Fritz

MPK: C07J 19/00

Značky: způsob, výroby, 3´´´-dehydrokardenolidtridigitoxosidoximů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3´´´-dehydrokardenolidtridigitoxosidoximů obecného vzorce I ve kterém znamenají R1 vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku popřípadě alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 dva atomy vodíku, skupinu nebo oximinovou skupinu obecného vzorce = NORl, kde R1 má shora uvedený význam, vyznačující se tím, že se 3´´´-dehydrokardenolidtridigitoxosidy obecného vzorce II...

Způsob výroby aminomethylfosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229945

Dátum: 15.11.1986

Autor: Maier Ludwig

Značky: aminomethylfosfonové, způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminomethylfosfonové kyseliny vzorce I vyznačující se tím, že se ester hexahydro-1,3,5-triazin-N,N`,N"-tris-karboxylové kyseliny obecného vzorce II ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, nechá při teplotě 90 až 150 °C, v přítomnosti Lewisovy kyseliny jako katalyzátoru, reagovat s esterem fosforité kyseliny obecného vzorce III ve kterém R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy...

Způsob výroby derivátů cyklopentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229944

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cleophax Jeanine, Gero Stephan, Barriere Jean-claude, Cier André

MPK: C07C 35/06

Značky: způsob, derivátů, výroby, cyklopentenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů cyklopentenu obecného vzorce I ve kterém R značí chránicí skupinu hydroxylové skupiny obecného vzorce - CH2Rl, ve kterém Rl značí fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou methylovou skupinou, nebo benzylový zbytek, popřípadě substituovaný v aromatickém kruhu methylovou skupinou, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II ve kterém R má shora uvedený význam, působí diisobutylaluminiumhydridem v bezvodém...

Způsob výroby aminovaných derivátů pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229941

Dátum: 15.11.1986

Autori: Biziere Kathleen, Kan Jean-paul, Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 237/20

Značky: aminovaných, výroby, pyridazinu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminovaných derivátů pyridazinu obecného vzorce I kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R2 znamená vodík nebo fenylovou skupinu, R3 znamená vodík nebo fenylovou skupinu nebo p-hydroxyfenylovou skupinu, přičemž jeden z těchto symbolů, a to pouze jeden, znamená fenylovou nebo p-hydroxyfenylovou skupinu, A znamená alkylenovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném...

Způsob výroby substituovaných derivátů pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229940

Dátum: 15.11.1986

Autori: Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges, Kan Jean-paul

MPK: C07D 413/12

Značky: pyridazinu, výroby, substituovaných, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů pyridazinu obecného vzorce I kde X znamená vodík nebo v případě, že benzenové jádro je vázáno v poloze 4 pyridazinového kruhu, může X znamenat také -OH nebo -OCH3 skupinu, a R znamená vodík nebo fenylovou skupinu, vyznačující se tím, že se 3-chlorpyridazin obecného vzorce II kde X a R mají výše uvedený význam a po případě přítomná hydroxylová skupina je chráněna, nechá reagovat s aminem vzorce III v...

Způsob výroby imidazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229938

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chapleo Christopher Bourne, Myers Peter Leslie

MPK: C07D 405/04

Značky: výroby, způsob, imidazolinových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidazolinových derivátů obecného vzorce I nebo jejich netoxických solí, přičemž v uvedeném obecném vzorci R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, R2 znamená vodík, methylovou skupinu nebo chlor a R3 znamená vodík, methylovou skupinu, methoxylovou skupinu, fluor, chlor nebo brom, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R1, R2 a R3 mají výše uvedený význam a R znamená alkylovou...

Způsob výroby nového kyselého antibiotika typu polycyklických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229936

Dátum: 15.11.1986

Autori: Celmer Walter Daniel, Tone Junsuke, Shibakawa Riichiro, Cullen Walter Patrick

MPK: C12P 17/04

Značky: způsob, polycyklických, výroby, nového, kyselého, etherů, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového kyselého antibiotika typu polycyklických etherů, vzorce nebo kationtových solí tohoto antibiotika, vyznačující se tím, že se pěstuje mikroorganismus Streptomyces helstedii ATCC 31812 při teplotě 21 až 37 °C a pH 6,9 až 8,0 ve vodném živném prostředí s obsahem využitelného zdroje uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek a antibiotikum se z fermentačního prostředí izoluje.

Způsob výroby derivátů 3-amido-N-[2-(5-dimethyl-aminomethylfuran-2- ylmethylthio)ethyl]benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229935

Dátum: 15.11.1986

Autori: Boveri Sergio, Roncucci Romeo, Nisato Dino, Carminati Paolo, Bianchetti Alberto

MPK: C07D 307/52

Značky: derivátů, způsob, 3-amido-n-[2-(5-dimethyl-aminomethylfuran-2, výroby, ylmethylthio)ethyl]benzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amido-N-[2-(5-dimethylaminomethylfuran-2-dymethylthio)ethyl] benzamidu obecného vzorce III, kde A znamená skupinu CO nebo SO2 a B znamená alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek, pyridylový zbytek, pyridyl-1-oxidový zbytek, pyrazinylový zbytek nebo thienylový zbytek, jakož i jejich farmakologicky vhodných solí, vyznačující se tím, že se na 2-(5-dimethylaminomethylfuran-2-yl-methylthio)ethylamin vzorce IV...

Způsob výroby derivátů subst. indolylakrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229934

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cross Peter Edward, Dickinson Roger Peter

MPK: C07D 403/06, C07D 401/06

Značky: způsob, výroby, kyselin, subst, derivátů, indolylakrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů subst. indolylakrylových kyselin obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atom halogenu, R3 znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, Y představuje karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku...

Způsob výroby značkovacích pásů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229932

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stucke Walter, Hümbs Matthias A Wibner Michael, Glissmann Karl-heinz

MPK: B29F 3/04

Značky: způsobu, výroby, způsob, zařízení, značkovacích, pásu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby značkovacích pásů z polyetylénu, rozdělených po obvodu povrchu ocelových trubek, opláštěných polyetylénem, jejichž opláštění se vytváří současným vytlačováním hadicové fólie z kopolymeru etylénu, sloužící jako lepicí prostředek a hadicové polyetylénové fólie, která se ukládá na ni, a to pomocí vytlačovací hlavice se dvěma prstencovými kanály, vyznačující se tím, že jako plášťová fólie se vytlačuje polyetylén s tavným indexem i2,16...