Patenty so značkou «výroby»

Strana 192

Způsob výroby 4-oxo-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235989

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kardys Joseph Anthony

MPK: C07D 279/02

Značky: 4-oxo-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů obecného vzorce IV, ve kterém R znamená atom vodíku, benzylovou skupinu nebo alkylovou skupinu a Z představuje popřípadě alkylsubstituovaný 2-pyridylový zbytek, 2-thiazolylový zbytek, popřípadě substituovaný, nebo 5-alkyl-3-isoxazolylový zbytek, vyznačující se tím, že se ester obecného vzorce II, ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu nebo alkylovou skupinu a R má shora uvedený...

Způsob výroby nových semikarbazidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Traunecker Werner, Mentrup Anton, Renth Ernst Otto, Reichl Richard, Schromm Kurt

MPK: C07D 239/94

Značky: nových, způsob, semikarbazidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových semikarbazidů obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu nebo trifluermethylovou skupinu, R2 a R3 znamenají atom vodíku, methylovou skupinu nebo ethylovou skupinu, R4 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R5 znamená atom vodíku alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v...

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6ß-aminopenicilanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235986

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gales Ferry, Weeks Paul Douglas

MPK: C07D 499/42, C07D 499/10

Značky: výroby, 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6ß-aminopenicilanátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-6 -aminopenicilanátu vzorce I vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu nebo fenoxymethylovou skupinu, působí za bezvodých podmínek halogenačním činidlem v přítomnosti inertního organického rozpouštědla a terciárního aminu, při teplotě od -70 do 20°C, za vzniku imonohalogenidu, který se nechá reagovat s primárním alkoholem obecného vzorce ve...

Způsob výroby nových derivátů 3-amino-1-fenoxy-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235985

Dátum: 15.12.1986

Autor: Lafon Louis

Značky: způsob, výroby, 3-amino-1-fenoxy-2-propanolu, nových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 3-amino-1-fenoxy-2 propanolu ze skupiny 3-alkyl-1-(2-chlor-3,5-dimethoxyfenoxy)-2-propanolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená CH(CH3)2 nebo C(CH3)3, a jejich adičních solí. Tyto nové produkty jsou použitelné v lékařství, zejména jakožto beta-blokující činidla.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235984

Dátum: 15.12.1986

Autor: Szczepanski Henry

MPK: A01N 47/36

Značky: prostředek, herbicidní, složky, účinné, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek obsahuje jako účinnou složku alespoň jednu N-fenylsulfonyl-N´-triazinylmočovinu nebo N-fenylsulfonyl-N´- pyrimidinylmočovinu obecného vzorce I, v němž E znamená atom dusíku nebo -CH=, Q znamená atom vodíku, halogenu, alkyl, halogenalkyl, alkoxy, halogenalkoxy, alkylthio, halogenalkylthio s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenyl, halogenalkenyl, alkenyloxy, halogenalkenyloxy, alkoxyalkyl, alkoxyalkoxy, alkinyloxy, alkinylthio,...

Způsob výroby kysliny octové katalytickým přesmykem methylesteru kyseliny mravenčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bub Günter, Hög Hans-ulrich

MPK: B01J 23/85, C07C 53/08

Značky: katalytickým, methylesteru, způsob, přesmykem, kyseliny, mravenčí, octové, výroby, kysliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny octové katalytickým přesmykem metylesteru kyseliny mravenčí, při kterém se používá katalyzátorový systém obsahující rhodium, popřípadě soli rhodia-nebo jeho komplexy, neobsahuje žádné ligandy V. skupiny periodického systému, obsahuje sloučeniny chrómu a/nebo molybdenu, výhodně karbonyly a/nebo halogenidy, a halogenový promotor, výhodně metyljodid. Koncentrace tohoto katalyzátoru činí 0,05 až 5...

Způsob výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stelczer Tibor, Tomaskovics Gyula, Jandó Tamás, Farkas Ferenc, Kertész Tibor, Varju Ernö

MPK: B29D 27/00

Značky: výroby, pěnovou, způsob, strukturou, plošných, polyvinylchloridu, útvaru, jedno, vícevrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jedno nebo vícevrstvých plošných útvarů z polyvinylchloridu s pěnovou strukturou při kterém se vychází z kompozice, sestávající z polyvinylchloridu, vyrobeného emulzní, suspenzní a/nebo blokovou polymerací, termoplastických polymerů a popřípadě o sobě známých a pro výrobu plošných útvarů z polyvinylchloridu obvyklých přísad a/nebo pomocných látek. Uvedená suchá práškovitá kompozice se tváří při 80 až 160°C,...

Způsob výroby nových protinádorových analogů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235979

Dátum: 15.12.1986

Autori: Penco Sergio, Arcamone Federico, Franchi Giuliano, Casazza Anna Maria

Značky: způsob, daunorubicinu, nových, protinádorových, analogů, výroby, doxorubicinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových protinádorových analogů daunorubicinu a doxorubicinu, obecného vzorce I ve kterém X znamená vodík nebo hydroxyl, R1 znamená vodík nebo methyl, ze symbolů R2 a R3 jeden znamená methoxyskupinu a druhý znamená vodík, vyznačující se tím, že 4-demethoxy-daunomycinon nebo 2,3-dimethyl-4-demethoxy-daunomycinon rozpuštěný v bezvodém methylendichloridu, se uvádí do reakce při teplotě místnosti se...

Způsob výroby pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235976

Dátum: 15.12.1986

Autor: Pioch Richard Paul

MPK: C07D 417/12

Značky: derivátů, výroby, pyrimidinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyrimidonových derivátů obecného vzorce XX ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, nebo R1 a R2 společně se sousedícím dusíkovým atomem tvoří pyrrolidinový kruh, X představuje síru nebo kyslík, A znamená alkylenovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, skupinu -OCH2- nebo -0- a B představuje...

Fungicidní a baktericidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reinecke Paul, Kuck Karl-heinz, Kühle Engelberf

MPK: A01N 47/34

Značky: fungicidní, způsob, látek, prostředek, účinných, výroby, baktericidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a baktericidní prostředek k ochraně rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden ester N-sulfenylované biuret-N"-karboxylové kyseliny obecného vzorce I ve kterém R1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R2 představuje methylovou, ethylovou nebo fenylovou skupinu, R3 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6...

Způsob výroby nových azinorifamycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235972

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vioglio Sergio, Marsili Leonardo, Sanfilippo Aurora, Franceschi Giovanni, Cusano Milanino (itálie)

MPK: C07D 498/08, C07H 17/08

Značky: nových, výroby, způsob, azinorifamycinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových azinorifamycinů obecného vzorce I kde Y značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, R1 značí buď přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku a R2 značí přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, chloralkylovou skupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku v...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235971

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Knops Hans-joachim

MPK: A01N 43/50, A01N 43/30

Značky: účinných, prostředek, výroby, látek, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden 2-imidazolylmethyl-2-fenyl-1,3-dioxolem obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby účinných látek.

Způsob výroby 2-guanidino-4-triazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lamattina John Lawrence, Lipinski Christopher Andrew

Značky: výroby, způsob, 2-guanidino-4-triazolylthiazolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-triazolylthiazolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená aminoskupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R má shora uvedený význam, zahřívá k varu ve vodném prostředí, načež se popřípadě výsledná sloučenina reakcí s farmaceuticky upotřebitelnou kyselinou převede na svoji...

Způsob výroby 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lipinski Christopher Andrew, Lamattina John Lawrence

Značky: 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-thiazolylthiazolů obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku, skupinu -NH2, -NHR1 nebo -NHC0Rl, kde R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R" představuje atom halogenu, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce, ve kterém R má shora uvedený význam, načež se...

Způsob výroby 2-guanidino-4-imidazolylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lipinski Christopher Andrew, Lamattina John Lawrence

Značky: výroby, 2-guanidino-4-imidazolylthiazolů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-guanidino-4-imidazolyltiazolů obecného vzorce I, ve kterém Y představuje skupinu C-CH3 nebo CH a R znamená atom vodíku, hydroxymetylovou skupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R s Y mají shora uvedený význam a R´ představuje atom halogenu, nechá reagovat s N-amidinotiomočovinou, v...

Způsob výroby 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gozzo Franco, Piccardi Paolo, Troiani Nicola

MPK: C07C 19/08, C07C 17/24

Značky: výroby, 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanů, vyznačující se tím, že se 1,2-dihalogentetrafluorethany podrobí isomerizaci katalyzované aktivovaným komplexem získaným reakcí bezvodého halogenidu hlinitého s předem připraveným isomerním 1,1-dihalogen-1,2,2,2-tetrafluorethanem v prostředí tvořeném 1,2-dihalogentetrafluorethanem, přičemž atomy halogenů obsažené v dihalogentetrafluorethanech nebo/a v halogenidu hlinitém jsou vybrány ze...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Elbe Hans-ludwig, Büchel Karl Heinz, Paul Volker, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: prostředek, fungicidní, látek, způsob, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden fenoxyfenyl-azolylmetylketon či -karbil obecného vzorce I v kterém obecné smyboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nagy József, Dombay Zsolt, Pásztor Károly, Urszin Eszter, Tasi László, Balogh Károly, Tóth István, Grega Erzsébet, Pintér Zoltán, Tar Csaba

MPK: C07C 155/02, A01N 47/10

Značky: prostředek, herbicidní, účinné, výroby, způsob, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob výroby 3-ketoandrostenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235959

Dátum: 15.12.1986

Autor: Varma Ravi Kannadikovilakom

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, 3-ketoandrostenů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-ketoandrostanů obecného vzorce I přičemž se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako bortrifluoridetherátu, a získaná sloučenina obecného vzorce I, v němž R znamená hydroxylovou skupinu, se popřípadě dehydratuje k zavedení dvojné vazby do polohy 15,16. Vyráběné sloučeniny jsou protizánětlivě účinné a lze je používat jako léčiva.

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Willms Lothar, Hüttelmaier Thomas, Bürstell Helmut, Bauer Klaus, Bieringer Hermann, Mildenberger Hilmar

MPK: A01N 47/36, A01N 47/34

Značky: regulaci, růstu, prostředek, způsob, výroby, složky, účinné, herbicidní, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek s prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Podle vynálezu se účinné látky obecného vzorce I připravují tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nebo sloučeniny obecného vzorce III uvádějí v reakci se sloučeninami obecného vzorce IV.

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Shalaby Shalaby Wahba, Jamiolkowski Dennis

MPK: C08G 63/66, A61L 17/00

Značky: normálně, tuhého, sterilizovatelného, výroby, způsob, zářením, polymerů, vstřebatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vstřebatelného, zářením sterilizovatelného, normálně tuhého polymeru sestávajícího z jednotek obecného vzorce I, ve kterém G znamená zbytek dvojmocného alkoholu bez hydroxylových skupin, majícího 2 až 16 atomů uhlíku, Ph znamená fenylenový zbytek vázaný v poloze 1,2-, 1,3- nebo 1,4- a každý ze symbolů R znamená vodík nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se fenylen-bis/oxyacetát/ obecného vzorce II ve kterém R a Ph mají...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu benzothiazin-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235955

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kardys Joseph Anthony

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-karboxamidů, výroby, způsob, meziproduktu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I vyznačující se tím, že se ester obecného vzorce II nechá reagovat s ekvimolárním množstvím aminu obecného vzorce III. Vyráběné sloučeniny jsou užitečné jako meziprodukty pro výrobu protizánětlivých činidel na bázi benzothiazin-karboxamidu.

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hert Marius, Raviola Florent, Ma Chon Jean-pierre

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: výroby, alfa-olefinů, ethylenu, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů ethylenu a ?-olefinů s alespoň 4 atomy uhlíku, majících objemovou hmotnost 0,905 a 0,940 g/cm3, index toku taveniny 0,2 až 2 dg/min a střední obsah ?-olefinových jednotek 1 až 8 molárních procent, jehož podstata spočívá v tom, že plynný proud přiváděný do reaktoru je tvořen ve stacionárním stavu 10 až 80 %, hmotnosti ethylenu a 20 až 90 % hmotností ?-olefinu, přičemž se použije katalytického systému obsahujícího jednak...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Algieri Aldo Antonio, Crenshaw Ronnie Ray

MPK: C07D 285/10

Značky: 1,1-dioxidu, výroby, 3,4-disubstituovaných, 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a 1,1,-dioxidů, jakož i jejich netoxických, farmaceuticky vhodných solí, hydrátů, solvátů a A-oxidů, kteréžto sloučeniny jsou histaminovými H2 - antagonisty a jsou účinnými inhibitory vyměšování žaludečních kyselin u lidí a zvířat, takže jsou výhodnými léčivy pro léčení vředových onemocnění zažívacího traktu.

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235306

Dátum: 15.12.1986

Autori: Findlay John William Addison, Coker Geoffrey George

MPK: C07C 87/29, C07C 87/28, C07D 213/24...

Značky: nových, výroby, způsob, aminosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3 které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu, acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu...

Způsob výroby biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240437

Dátum: 15.12.1986

Autori: Havlík Štefan, Svitek Imrich, Tomašovič Milan, Markusek Július, Staoová Aurélia

MPK: C12N 1/14

Značky: biomasy, způsob, výroby

Text:

...c nocnenymmnm omeneanem nowqenaoü óuomaccu o-r Kynmvypans 240437mi mmocrz, aHa au-open Gram Ha ompaóomauaoü zcynary~ pansaoñ mmocm Bupammsąmm Mnueimanbaue rpäóu, .aa nepBÓÍ/Í cramm COBMGGTHO c ,ząpomaramz pena Candida Bupanwsam cMeca Mnuezmanbaux a xąpoxxenoąxoóaux rpnöon.II p a »Ä e p. Crormns 50 m cymsnpntraoro npomsnoncraa ILGIIIHOIIOBH c conepmamem yPJIGBOJLOB IO r/zt, pH m 5 abseoóxommum Komqecmaom ummawensnm cozxeñ B Bane aaorà m...

Způsob výroby koncentrovaného roztoku hydroxidu alkalického kovu a chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240435

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tolman Jioí, Pátková Marta, Procházka Karel, Mikulcová Dagmar, Nádvorník Róbert, Marek Miroslav

MPK: C25B 1/46

Značky: způsob, výroby, roztoku, alkalického, hydroxidů, koncentrovaného, chlóru

Text:

...B aHoJmTe 4,3-5,3 Mom/JI n BHaTíGIíIdH pH anomra 1,5-2,5.Baxexrpoms BBJUT npn Temneparypě 90 °C. B uponecce anemrpoamaa anomzrr rmpicyampyer qepes emcocn, uze- OH noHacumaerca XIIODEJLOM menormoro nemame. n nomuacmemca.Im neumemm BHCOROKOHIIGHTDIDOBGHHOPO pacmBopa mnpooxn cm menotmoro meraJrJra HGIIOGDBJIOTBGHHO B anexrpomaêpe Ka 240435Tomu uoxmmunam a npouecce suewrpomsa paGTBODOM menoqn c KOHHGHTDQIUAGÍ 700-750 r/JI. HDOTOK aHoJmTa zapas 1...

Spôsob výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236098

Dátum: 01.12.1986

Autori: Poitz Bernhardt, Šiška Vladimír

MPK: C07C 49/539

Značky: výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón sa vyrába z cyklopentadiénu a vodnatého metylvinylketónu obsahujúceho 0,5 až 99,5 % hmotnostných vody za prítomnosti 3 až 50 % hmotnostných toluénu vzhľadom k celkovému množstvu reakčnej zmesi. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón je medziproduktom pri syntéze 3-metyl-2-pentén-4-in-l-olu, ktorý je medziproduktom pri priemyselnej výrobe vitamínu A.

Spôsob výroby tesniaceho uhlíkového materiálu pre agresívne prostredie do teploty 670 K

Načítavanie...

Číslo patentu: 236079

Dátum: 01.12.1986

Autori: Michalička Jozef, Hodál Emil, Matejovič Vladimír, Sasák Stanislav, Ďatelinka František, Ďuračka Ľudovít, Horňáček Gustáv

MPK: C09K 3/10

Značky: teploty, tesniaceho, výroby, materiálů, prostredie, uhlíkového, agresívne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob výroby uhlíkového materiálu z uhlíkových surovín a kameňouholnoj smoly, ktorého póry sa zaplnia uhlíkovým zbytkom vzniklým z fenolformaldehydovej živice regulovaným tepelným rozkladom. Týmto sp(sobom vyrobený uhlíkový materiál má tieto vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 80 Mpa, Tvrdosť podľa Brinela min. 70, Nasiakavosť vodou max. 8 %, Odolnosť v oxidačnej atmosfére 670 K.

Způsob výroby žebrovek se zvýšeným a stálým přestupem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236060

Dátum: 01.12.1986

Autor: Macháček Jiří

MPK: B21C 37/22

Značky: stálým, výroby, tepla, způsob, zvýšeným, přestupem, žebrovek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby žebrovek se zvýšeným a stálým přestupem tepla, uzpůsobených k použití jako teplosměnných elementů vzduchem chlazených výměníků anebo ohřívačů vzduchu popřípadě i jiných plynů.

Způsob výroby elastického propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235826

Dátum: 01.12.1986

Autori: Faulhaber Ervín, Koudelka Bedřich

MPK: D04B 21/14

Značky: způsob, propletu, výroby, elastického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v oblasti mechanicky vázaných netkaných textilií s určením pro technické textilie, například na snímatelné autopotahy. Předmětem vynálezu je způsob výroby elastického propletu, sestávajícího z jednoho nebo více niťových plošných útvarů ve formě pleteniny nebo současně z dalšího vlákenného plošného útvaru a z niťových komponentů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně jedna pletenina se proplétá ve stavu...

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235801

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: vzduchu, tlakového, zařízení, způsob, produktů, výroby, způsobu, dělení, nízkoteplotního, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu najde uplatnění především u zařízení s produkcí kapalného kyslíku a dusíku s se současnou výrobou tlakového kyslíku nebo dusíku, například pro plnění do tlakových lahví. Kapalný produkt, kyslík, dusík nebo argon, se z nízkoteplotního zařízení vede do zásobníku a odtud se část nebo celý vyráběný tok kapalného plynu dopravuje čerpadlem za...

Způsob výroby směsných aldolizačních katalyzátorů na bázi oxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého, barnatého a hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235794

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nondek Lubomír, Vít Zdeněk

MPK: B01J 23/02, C07C 29/132, B01J 21/04...

Značky: uhličitanu, bárnatého, bázi, katalyzátoru, horečnatého, aldolizačních, oxidů, způsob, směsných, výroby, hlinitého, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsných aldolizačních katalyzátorů na bázi oxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého, barnatého a hořečnatého, při němž se sražením, obsahující hydrogel oxidu hlinitého a uhličitan vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, připravená srážením vodných roztoků rozpustných solí hlinitých a vápenatých, hlinitých a hořečnatých nebo hlinitých a barnatých, jako dusičnanů, chloridů nebo síranů, příp. v jejich vzájemné kombinaci roztokem uhličitanu...

Těsnící provazec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235787

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pantoflíček Jan, Nedbal František, Drahokoupil Jaroslav

MPK: E02B 3/16

Značky: výroby, těsnicí, provazec, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnícího provazce, zejména pro těsnění spár skládaného ostění proti pronikání podzemní vody a způsobu jeho výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těsnící provazec sestává z pletené hadičky, nejlépe z bavlny, vyplněné těsnící hmotou na základě rozpínavého cementu. Způsob výroby těsnícího provazce vychází z regulovaného množství volně padající těsnicí směsi, která se v pádu oplétá bavlněnými vlákny, čímž dochází k uzavření...

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám škůdců z krystaloforních bacilů druhu Bacillus thuringiensis

Načítavanie...

Číslo patentu: 235786

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, Černý Miroslav, Vaňková Jiřina, Weiser Jaroslav

MPK: A01N 63/02

Značky: bacilů, housenkám, druhu, výroby, bakterijního, preparátu, krystaloforních, bacillus, škůdců, thuringiensis, proti, insekticidního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám z krystaloforních bacilů ze skupiny Bacillus thuringiensis submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím, že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a vitaminů se použije v poměru...

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235785

Dátum: 01.12.1986

Autori: Weiser Jaroslav, Vaňková Jiřina, Bastl Vladimír, Černý Miroslav, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: komárů, specifického, výroby, mikrobního, preparátu, způsob, proti, larvám, muchniček

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifického mikrobního preparátu proti larvám komárů a muchniček z krystaloforního bacila Bacillus thuringiensis serovar H-14 (israelensis) submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a...

Způsob výroby kovů, zejména železa, z rud a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235772

Dátum: 01.12.1986

Autor: Balšík Josef

MPK: C21B 11/06

Značky: způsobu, výroby, provádění, kovů, železa, tohoto, způsob, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kovů, zejména železa, z rud nepřímou redukcí a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu výroby kovů podle vynálezu spočívá v tom, ze se ruda přivádí do redukčního místa, v němž se do lázně roztaveného redukovaného kovu dmychá ohřátý redukční plyn a nad lázeň redukovaného kovu se přivádí předehřátý vzduch potřebný k hoření redukčního plynu prošlého lázní redukovaného kovu. Spaliny z redukčního místa...

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pálffy Alexander, Knápek Bernard, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav, Jiráková Dagmar, Donát Feodor, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: jadrový, výroby, antikorozní, způsob, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...

Způsob výroby oxibenzinové složky autobenzínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235760

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Navara Milan

MPK: C10G 69/02

Značky: oxibenzinové, autobenzínů, výroby, způsob, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby oxibenzínu obsahujícího kromě uhlovodíků C4 až C6 metyl terc. alkylétery, zvláště terc. amylmetyléter, a nezreagovaný metanol ze selektivně hydrogenované směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy a metanolu na katexu v H-formě.

Měkký vrstvený plošný materiál a způsob výroby tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235753

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kostka Pavel, Mikula Jaroslav, Popelka Karel, Kotoučkova Marie, Petřík Stanislav

MPK: D06N 3/08

Značky: materiál, plošný, tohoto, vrstvený, výroby, měkký, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkkého vrstveného plošného materiálu obsahujícího homogenní polymerní lícovou vrstvu a vláknitou podkladovou vrstvu a způsobu výroby tohoto materiálu. Jeho podstatou je, že obsahuje mezi lícovou a podkladovou vrstvou středovou vrstvu o plošné hmotnosti 150 až 700 kg/m3, která je vytvořena z vláken počesu podkladove textilie nespojitě propojených porézní polymerní hmotou. Polymerní hmota pro středovou vrstvu může být na bázi...