Patenty so značkou «výroby»

Strana 191

Způsob výroby nových derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231988

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gull Peter

Značky: nových, derivátů, způsob, výroby, ergolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů ergolinu obecného vzorce I v němž R1 znamená přímou alkylovou skupinu se 2 nebo 3 atomy uhlíku, R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R4 znamená vodík nebo methylovou skupinu, ve formě volné báze nebo ve formě adiční soli s kyselinou, vyznačující se tím, že se kondenzují sloučeniny obecného vzorce II se sloučeninami obecného vzorce III...

Způsob výroby plochého dutého tělesa a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hegler Ralph-peter, Hegler Wilhelm

MPK: B29D 27/02

Značky: provedení, tohoto, dutého, způsob, zařízení, plochého, způsobu, tělesa, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plochého dutého tělesa, zejména pro drenážní nebo výměníkové desky s kanály pro dopravu kapaliny se provádí pomocí formy, sestávající z nekonečně vedených polovin úseků formy. Aby bylo možno ploché duté těleso vyrábět kontinuálně, je termoplastická hadice přiváděna do formy ještě před stisknutím dvou polovin úseků formy podrobena alespoň na části svého průřezu působení vakua a teprve na to je stlačena na části svého průřezu při...

Způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231985

Dátum: 15.12.1986

Autori: Malpass Dennis Benedict, Eidt Scott Hubert

Značky: způsob, výroby, alkylsodné, uhlovodíkového, sloučeniny, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny vzorce kde R1 a R2 jsou nezávisle volené C2-C6 alkylové skupiny s přímým řetězcem a R3 je vodík nebo C1-C3 alkylová skupina s přímým řetězcem, který se připravuje reakcí kovového sodíku s halagenidem příslušné alkylové skupiny v přítomnosti nasyceného alifatického nebo alicyklického rozpouštědla, načež se z výsledného roztoku odstraní pevné látky.

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szántay Csaba, Kis-tamás Attila, Rohály János, Ujvári István, Novák Lajos, Jurák Ferenc, Baán Gábor

MPK: C07C 67/327

Značky: 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, výroby, způsob, kyseliny, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny (obecný vzorec I ) Deriváty 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny jsou určeny pro oblast ochrany rostlin a pro veterinární lékařství k potírání zvířecích a rostlinných škůdců. Vyrobí se tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nechají zreagovat se sloučeninami obecného vzorce VI.

Způsob výroby katalytického systému pro výrobu poly-a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231980

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sato Akihiro, Kikuta Kazutsune, Uwai Toshihiro, Matsuda Kenji, Hanari Tohru

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: katalytického, poly-a-olefinů, způsob, výroby, výrobu, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro výrobu poly-a-olefinů se připraví tak, že se organohlinitá sloučenina nechá reagovat s donorem elektronů v rozpouštědle při teplotě od -20 do 2000 C za vzniku pevného produktu I, produkt I se nechá reagovat s chloridem titaničitým při teplotě od 0 do 200 °C a poté se odstraní vzniklý kapalný podíl a volný chlorid titaničitý promýváním, čímž se získá pevný produkt II, produkt II se nechá reagovat s donorem elektronů a...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-substituovaných kyselin 5-thiazolkarboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 231979

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lee Len Fang, Howe Robert Kenneth

MPK: C07D 277/32

Značky: kyselin, 2-substituovaných, výroby, způsob, 5-thiazolkarboxylových, 4-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin typicky reprezentovaných následujícím vzorcem I. Sloučeniny se vyrábějí z odpovídajících 2-aminoanalogů reakcí dusitanu sodného v přítomnosti silné kyseliny a následnou reakcí s chloridem měďnatým nebo roztokem jodidu draselného. Sloučeniny jsou účinnými herbicidními ochrannými prostředky.

Způsob kontinuální výroby pěnových plastických hmot se zlepšeným chováním při hoření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231977

Dátum: 15.12.1986

Autori: Golser Leopold, Woisetschläger Helmut

MPK: C08G 18/64

Značky: výroby, způsobu, hoření, zlepšeným, pěnových, chováním, provádění, zařízení, způsob, tohoto, plastických, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob výroby pěnových plastických hmot kondenzací předkondenzátů aminoplastů obsahujících vodu s di- nebo polyisodsyanáty, při kterém se v prvním mísicím stupni mísí isokyanát se 4 až 14 % hmotnostními katalyzátoru, kterým je organický amin a/nebo organická sloučenina kovu, při době setrvání 1 až 8 sekund a teplotě 40 až 130 °C, načež se bezprostředně nato ve druhém mísicím stupni vmísí předkondenzát aminoplastu a současně, ale...

Způsob výroby 4-amino-2-piperidinochinazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Campbell Simon Fraser, Greengrass Colin Wiliam, Danilevicz John Christopher

MPK: C07D 401/04

Značky: 4-amino-2-piperidinochinazolinových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chinazolinů obecného vzorce I kde substituenty mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Uvedené sloučeniny jsou antihypertenzívně účinné.

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bauer Denis John, Batchelor John Frederick, Young David Albert Blaker, Hodson Harold Francis, Selway John William Talbot

MPK: C07D 311/60

Značky: způsob, derivátů, výroby, flavanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II jakož i jejich z farmaceutického hlediska přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroksupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny vždy o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylové skupině nebo hydroxyskupiny za předpokladu,...

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hodson Harold Francis, Selway John William Talbot, Bauer Denis John, Young David Albert Blaker, Batchelor John Frederick

MPK: C07D 311/60

Značky: výroby, způsob, derivátů, flavanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II jakož i jejich z farmaceutického hlediska přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroksupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxylové zbytky o 1 až 4 atomech uhlíku, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny vždy o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylové skupině nebo hydroxyskupiny za předpokladu,...

Způsob výroby flavanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Young David Albert Blaker, Selway John William Talbot, Bauer Denis John, Hodson Harold Francis, Batchelor John Frederick

MPK: C07D 311/60

Značky: derivátů, flavanových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby flavanových derivátů obecného vzorce II a jejich farmaceuticky přijatelných solí, kde R1A až R1D a R2A až R2E znamenají atomy vodíku, atomy halogenu, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluormethylové skupiny, alkylové zbytky, alkoxylové zbytky, aminoskupiny, mono- a dialkylaminoskupiny nebo hydroxyskupiny za předpokladu, že alespoň jedna ze skupin, avšak nejvýš 4 ze skupin R1A až R1D a R2A až R2E jsou odlišné od atomu vodíku,...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Messer Mayer Naoum, Crisan Cornel, Jeanmart Claude, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/495, C07D 471/04

Značky: sloučenin, způsob, nových, heterocyklických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro, 5H-pyrrolo[3,4-b] pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem nebo alkylem s přímým nebo...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Crisan Cornel, Jeanmart Claude, Cotrel Claude, Messer Mayer Naoum

MPK: C07D 471/04, A61K 31/495

Značky: výroby, nových, sloučenin, způsob, heterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro, 5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem halogenu nebo alkylem s...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Cotrel Claude, Messer Mayer Naoum, Jeanmart Claude, Crisan Cornel

MPK: A61K 31/495, C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, heterocyklických, nových, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro-5H-pyrolo[3,4-b]pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem halogenu nebo alkylem s přímým...

Způsob výroby dervátů oktahydrooxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stadler Paul, Stütz Peter

MPK: C07D 498/14

Značky: oktahydrooxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazinu, dervátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oktahydrooxazolo [3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazinu obecného vzorce I, v němž R1 znamená kyanoskupinu nebo skupinu -COX, přičemž X znamená aminoskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená nižší alkylový zbytek s 1 až 5 atomy uhlíku, R3 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 až 5 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo nižší alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku...

Způsob výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-ergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231955

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/02, C07D 457/12, C07D 457/06...

Značky: 6-methyl-ergolinů, 8alfa-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-10alfa-H-ergolinů z odpovídajících 8alfa-substituovaných 9,10-didehydro-6-methyl-ergolinů redukcí alkalickým kovem v amoniaku. Redukce se provádí při teplotě v rozmezí -70 až -30 °C, popřípadě za přítomnosti dalšího rozpouštědla a/nebo popřípadě za přídavku arylaminu. Vyráběné látky slouží jako biologicky aktivní substance nebo jako meziprodukty k jejich výrobě.

Způsob výroby hydratovaného oxidu chromitého z chromových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 231954

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kagetsu Tadashi Jack, De Atley William Brantner, Fox Joseph Solomon

MPK: C01G 37/02

Značky: chromitého, způsob, hydratovaného, výroby, oxidů, chromových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hydratovaného oxidu chromitého z chromových rud, jehož podstata spočívá v tom, že se směs chromové rudy s uhličitanem sodným a oxidem vápenatým praží v prostředí s obsahem oxidačního plynu při teplotě 600 až 1100 °C po dobu 0,5 až 6 hodin, materiál se po pražení vymývá vodou při teplotě od 5 °C až do teploty varu vody, k promývací vodě se přidá kyselina k dosažení pH 3 až 9,5 a vysrážené hliníkové nečistoty se z promývací kapaliny...

Svařovaná mříž, zejména pro zajišťování podzemních staveb a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Asszonyi Csaba, Klausz István, Kmety István, Meitzen Nándor, Pásztor Reszö

MPK: E21D 11/14

Značky: mříž, zejména, způsob, svařovaná, staveb, podzemních, výroby, zajišťování, její

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata svařované mříže spočívá v tom, že sestává ze vzájemně kolmých nebo přibližně kolmých prutů, které jsou vzájemně spojeny v místech křížení, zejména svařením, přičemž jedna soustava prutů sestává ze vzájemně rovnoběžných přímých prutů a druhá soustava, která je zejména kolmá na první soustavu, je tvořena pruty, které jsou opatřeny zakřivenými úseky, které jejich délku stejnoměrně zkracují, přičemž zakřivené úseky mají zejména stejný...

Vrstvené dielektrikum a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231896

Dátum: 15.12.1986

Autori: Varhaník Jiří, Kula Leo, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav, Vilín Jindřich, Máčel Bohumil

MPK: B32B 27/04

Značky: dielektrikum, způsob, výroby, vrstvené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vrstveného dielektrika s adhezními vlastnostmi iniciovanými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, které je určeno zejména pro výrobu plošných drátových spojů. Toto vrstvené dielektrikum je tvořeno skelnou tkaninou, která je impregnována 5-15 hmotnostními % epoxidové pryskyřice /vztaženo na původní hmotnost tkaniny/ a dále opatřena oboustranným nánosem termosetického adheziva. Nános je asymetrický - lícová vrstva má tloušťku...

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ledvinová Marie, Staněk Jan, Ježek Karel, Čapek Antonín, Prošek Zdeněk, Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladimír, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav

Značky: výroby, alkyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Kakaová pasta zo šupiek kakaových bôbov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231783

Dátum: 15.12.1986

Autori: Minárik Štefan, Krajčovič Viliam

MPK: A23G 1/06

Značky: výroby, pasta, bôbov, kakaových, šupiek, kakaová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kakaová pasta zo šupiek kakaových bôbov rieši nedostatok ušlachtilých plnidiel do náplní výrobkov v odbore cukroviniek a trvanlivého pečiva a má za cieľ znížiť neustále stúpajúce nároky na spotrebu kakaového prášku a kakaovej hmoty, čo má v konečnom dôsledku dopad na dôkladnejšie zhodnocovanie dovážaných kakaových bôbov a zníženie nákladov na ich dovoz. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým spracovaním šupiek z kakaových bôbov, ktoré sa v...

Spôsob výroby metylvinylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231782

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šiška Vladimír, Poitz Bernhard, Kertész Jozef

MPK: C07C 49/205

Značky: spôsob, metylvinylketónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby metylvinylketónu dehydratáciou 3-ketobutanolu v prostredí vriaceho vodného roztoku chloridu sodného a za prítomnosti koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej, kedy z reakčnej zmesi odchádza azeotropická zmes metylvinylketónu a vody. Možnosť kontinuálneho prevedenia postupu podľa vynálezu a regenerácie reakčného zbytku predurčuje uvedený spôsob k priemyselnému využitiu. Metylvinylketón je dôležitým medziproduktom...

Spôsob výroby uhlíkového penového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231762

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sasák Stanislav

MPK: C08J 9/22

Značky: uhlíkového, spôsob, pěnového, výroby, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenou karbonizáciou do teploty 1000 stupňov Celsia až 2500°C penovej fenolformaldehydovej hmoty v inertnej atmosfére alebo uhlíkovom zásype sa vyrobí uhlíkový penový materiál o mernej hmotnosti 0,033 až 0,07 g/cm3, pevnosti tlaku 2 až 6 MPa, tepelnej vodivosti menšej než 0,2 W/m K. Takto vyrobená tepelnoizolačná hmota je ppužiteľná pre vákuové pece, pre neoxidačné agresívne prostredie a do prostredia ionizačného žiarenia do teploty 3000...

Spôsob výroby parenej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231759

Dátum: 15.12.1986

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/08

Značky: parenej, výroby, spôsob, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu parenej syroviny na kontinuálnych zmaselňovačoch KM 1000, 2000, 3000 československej výroby. Podstata vynálezu je v tom, že pariaca voda, pariaci roztok s obsahom 6 až 15 % soli o teplote 60 až 95 °C cirkuluje a je vytláčaný čerpadlom do výšky 10 cm nad úroveň zmaselňovača do lievika, kde splachuje rozdrobenú pridávanú syrovinu a samospádom tečie do mútiaceho valca, ktorého plášť horúcou vodou je zohriaty na 60 až 95 °C,...

Spôsob výroby metylesteru kyseliny 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231538

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kollár Jozef

MPK: C07C 69/612

Značky: výroby, metylesteru, 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby metylesteru kyseliny 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej, ktorý je účinnou látkou progresívne využiteľnou v poľnohospodárstve pri ochrane obilných kultúr. Spôsob podľa vynálezu sa vykonáva tak, že sa pripraví zmes metylesteru kyseliny akrylovej, acetónu a katalyzátora mimo telesa reaktora, v reaktore sa vytemperuje na 40 °C a pridáva sa do nej p-chlorbenzéndiazóniumchlorid rýchlosťou odpovedajúcou udržaniu teploty v...

Spôsob výroby osnovnej slučkovej pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231522

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fiamčík Pavol, Prišticová Božena, Šmída Stanislav, Šesták Jozef

MPK: D04B 21/04

Značky: spôsob, slučkovej, výroby, osnovnej, pleteniny

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je jednoduchý a aj z hľadiska ďalších ekonomických nákladov výhodný spôsob výroby osnovnej slučkovej pleteniny, pričom nie je použité prídavné zariadenie, pomocné prostriedky ani mechanická úprava stroja. Osnovná slučková pletenina s plastickým efektom sa vyrába minimálne z troch niťových systémov, z ktorých dva predstavujú základné a tretí je vzorový - pre samotnú tvorbu slučiek. Efektnú niť predstavuje nekonečné syntetické...

Inaktivovaná olejová vakcína proti Aujeszkyho chorobe a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231514

Dátum: 15.12.1986

Autori: Salaj Juraj, Brányik Alexander, Žuffa Alojz, Žuffová Jolanda

MPK: A61K 39/12

Značky: spôsob, proti, výroby, vakcína, aujeszkyho, inaktivovaná, chorobe, olejová

Zhrnutie / Anotácia:

Inaktivovaná olejová vakcína proti Aujeszkyho chorobe je určená na špecifickú profylaxiu Aujeszkyho choroby u vnímavých druhov hospodárskych a úžitkových zvierat. Pripravuje sa z atenuovaných kmeňov vírusu Aujeszkyho choroby, ktoré sú neškodné pre ošípané všetkých Vekových kategórií pri ľubovoľnej aplikácii, so zachovanou úplnou alebo čiastočnou patogenitou pre králiky. Vírusová suspenzia so pripravuje pomnožením v bunkových kultúrach a...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Henning Ewe, Justi Eduard, Brennecke Peter

MPK: H05K 3/06

Značky: destiček, obvody, integrované, výroby, způsob, hybridní

Text:

...nueuoqanx npononankon nepe Meñnoň mnpnha, pacnonomexnsx aa Hesamnmeanoä cropoae-4. . nonxomxn. B pesynbwawe, non Hanóonee ysxoñ qacTLm, TO BCTL san nepeceqeaem npononanxoa nepBoro yp 0 BHñ, B nonnomxe oópasymwcñ paspueu, a no Hanöonee mupoxoñ Haorzm ocwamrcn onopuue BHGMGHTE B BHĽB czonónxos na Meranna nonnoxxn.TaKMM o 0 pa 3 oM, B nonyqenaoň owpyxwype nposonanxn nepsoro yposnn óynyw coennnenu nepemuunamm B Bune apox B 0 BTOpOM ypoaue....

Způsob výroby rekombinací u pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241990

Dátum: 15.12.1986

Autori: Yellin Tobias Oregon, Schiele Ulrich, Gilman David John

MPK: A01H 1/04

Značky: pšenice, rekombinací, výroby, způsob

Text:

...Kouuenrpauma Bupyca B paoweHMHX Haóxnnaxacb Ha I 2-ruñ aaa nocne nx sapamenna. Y 3 apameHHHx pacrennñ qepes 7-IO nneü noasnammcñ CHMTOMH 3 aöoneBaHna, KOTODHG B nanbneñmem Macxnpymmca. Hocne oospenaxna c pacmennñ yónpamm ypomañ 3 epHa. Cemena, coópanuue c-3 apameHHHx paowenü, aucenamw nan pasmmomenma n Haqnnamm omóop pexomdmnannü. Pasmmomeñuue ceMeHa Hme~ Hnuu CHOBa Buoesamm n B ěaae KonomeHna~cospeBanma upononmamm omóop pexomönnauuñ -...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Holmwood Graham, Vermijs Winfried Johannes Wouterus, Büchel Karl Heinz

MPK: C04B 7/44

Značky: způsob, cementů, výroby

Text:

...yctranomce c cmraHneM na cJxoeM Mawepnwra rasa B Komqecrse 60 or Bcero neoóxomaoro ,um 06 mm rommna Irpn renmeparype ropnonmc rason B reqenne nepnux 3-3 Muay ÍIÍ 220 °C, a B treqenne nocnezwmero BpeMeHĽ - IIOO°C. Bucowa cms cuporo Mamepiaaaxa OOCTaBJIHJIa 300 MM.B oJmoñ cepmx 06 mm nponecc repmooópaóowm nposommcst no nszaecmnow cnocoóy, B npyroü cepnn - no upema» raeMow cnocoóy IaCTB uommomrenmax rpaHyJI (3,5. I 5. 30, 35 or...

Způsob výroby syntetického surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Noda Yukifumi, Neichi Tomohiro, Nakakimura Hiroshi, Murakami Yasushi, Matsuura Fumiaki, Takaku Sakae, Yamazaki Tamotsu

MPK: C21C 1/00

Značky: železa, výroby, způsob, surového, syntetického

Text:

...ornomeamn.- Honaqa TBepnoro Qeppocnnnuma, xax npaBu 5 o, cnssana c IIOHIIIHCEHMBM TeMnepaTypH mamu/I, Tai( HTC JlaHl-IHG MGTOIIH HB nonycnamw nanbaeñmeü nononanwensnoü oópaóomnu nnasxn,Tpeóyemoñ, Hanpnmep, nas canxeana yp 0 BHH BpenHu npnmeceñ npn npon 3 BoncTBe qyryua uns nepenena Ha qyryn c mapo 0 Ópa 3 HHM rpaànmom, nna nocwnxenna onpenexennoro M nocmoanmoro conepmannñ a 3 oTa, Kncnopona M T.H.Henbm nsoópemenna annaemca paspaóowxa...

Způsob elektroerozivní výroby válcovité elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241962

Dátum: 15.12.1986

Autori: Russell Clegg, Breznay Edde, Johnstone Richard

MPK: B23H 7/22

Značky: válcovité, elektrody, elektroerozivní, výroby, způsob

Text:

...no aepxuocrn nnJmąupnqecKoI-o anexrponaarcrumąameü nporexanne paóoqero T 033 mean .umóoñ ynouanymoü Bnóopxoñ n upoBonmueñ IIOBGPXHOOTLD neuau-Hoñ mamu.-4 Pexomeumrercs Buóopxy pacnonaran 3 zcauaJxe na rmyónne ownocnremno Hapyxnoä uonepxnocrn Tpyćn He ueaee A a 96 ,npn ycaxoannnzzro A z Žĺainžrue hmm - Mnnmuąuno nonycmaan myónna sanpen.nemm nnóopm owuocnrensxo Hapyxaoü nonepmocm tmmxmpnqecnoro anempoxa,A - mnpnna peaa,0 L - yroJ...

Způsob výroby 3-ketoandrostenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235999

Dátum: 15.12.1986

Autor: Varma Ravi Kannadikovilakom

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, výroby, 3-ketoandrostenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-ketoandrostenů obecného vzorce I při němž se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III v přítomnosti Lewisovy kyseliny a v přítomnosti organického rozpouštědla v inertní atmosféře a získaná sloučenina obecného vzorce I, v němž R3 znamená, hydroxylovou skupinu, se popřípadě dehydratuje k zavedení dvojné vazby do polohy 15, 16. Vyráběné sloučeniny jsou protizánětlivě účinné a lze je používat...

Způsob výroby nových derivátů pyridiniumthiomethylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235998

Dátum: 15.12.1986

Autori: Labeeuw Bernard, Salhi Ali

MPK: C07D 501/34

Značky: derivátů, způsob, nových, výroby, pyridiniumthiomethylcefalosporinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů pyridiniumthiomethylcefalosporinů obecného vzorce III, ve kterém význam substituentů R1, R2, R3, R4, A, X je uveden v opisné části, spočívající v tom, že u cefalosporinu C se blokuje primární aminová skupina ochrannou skupinou, načež se získaný produkt převede působením pyridintionu na produkt s kvartérní amoniovou skupinou, načež se provede rozštěpení acylového řetězce získané sloučeniny působením chloridu...

Způsob výroby roztoků 1-[3-methyl-4(4´-trifluormethylthiofenoxy)fenyl]-3-methyl-1,3,5- triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235997

Dátum: 15.12.1986

Autor: Voege Herbert

MPK: C07D 251/30

Značky: triazin-2,4,6-(1h,3h,5h)-trionu, 1-[3-methyl-4(4´-trifluormethylthiofenoxy)fenyl]-3-methyl-1,3,5, výroby, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roztoků 1-[3-methyl -4 -(4-trifluormethylthiofenoxy)fenyl]-3-methyl -1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionu rozpustných ve vodě, vyznačující se tím, že se účinná látka rozpustí v polárním, popřípadě alkalicky reagujícím rozpouštědle mísitelném s vodou a tento roztok se popřípadě rozpuštěním nebo suspendováním alkalicky reagujících přísad upraví na hodnotu pH od 8 do 11. Roztoky vyráběné podle vynálezu jsou vhodné k potírání...

Způsob výroby esterů penemkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235996

Dátum: 15.12.1986

Autori: Foglio Maurizio, Sanfilippo Aurora, Franceschi Giovanni

MPK: C07D 277/60

Značky: esterů, způsob, kyseliny, penemkarboxylové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů penemkarboxylové kyseliny obecného vzorce II v němž R znamená acetoxymethylovou skupinu, pivalcyloxymethylovou skupinu, methoxymethylovou skupinu, methoxyethoxymethylovou skupinu, ftalidylovou skupinu, ?-ethoxykarbonyloxyethylovou skupinu, acatemidomethylovou skupinu nebo benzamidomethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se esterifikuje sloučenina vzorce III nebo sůl této sloučeniny působením sloučeniny obecného vzorce v...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235995

Dátum: 15.12.1986

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: C07C 19/045, C07C 17/20

Značky: způsob, 1,2-dichlorethanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlórem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru z bezvodého chloridu železitého a další složky směsi a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě od 20 do 200°C a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělováním 1,2-dichlorethanu z chlorační směsi destilací, vyznačující se tím, že další složkou směsi je amoniak, primární, sekundární nebo...

Způsob výroby 4(5)-acetyl-2-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235993

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gales Ferry, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 233/64

Značky: 4(5)-acetyl-2-methylimidazolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4(5)-acetyl-2-methyl-imidazolu obecného vzorce I ve kterém R° znamená atom vodíku nebo benzylovou skupinu, vyznačující se tím, že se oxiduje sloučenina obecného vzorce II ve kterém R° má shora uvedený význam, oxidem manganičitým v inertním rozpouštědle.

Způsob výroby derivátů akridanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Link Helmut, Brombacher Urs, Montavon Marc

MPK: C07D 417/12

Značky: akridanonu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů akridanonu obecného vzorce I, v němž tečkovaná čára znamená případnou vazbu, R1 znamená vodík, halogen nebo nitroskupinu, R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu, jeden ze substituentů R3 a R4 znamená vodík nebo alkylovou skupinu a druhý znamená společně s R přídavnou vazbu, A znamená alkylenovou skupinu, R5 znamená pětičlenný aromatický heterocyklický kruh, který obsahuje dusík a který je popřípadě substituován, dále...

Způsob výroby derivátů akridanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235990

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schantl Joachim, Montavon Marc, Brombacher Urs, Türk Wolfgang, Bretschneider Hermann

MPK: C07D 417/12

Značky: akridanonu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů akridanonu obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce VIII nebo IX působí sloučeninou obecného vzorce X a získaná sloučenina vzorce I se popřípadě převede na farmaceuticky použitelnou adiční sůl s kyselinou.