Patenty so značkou «výroby»

Strana 190

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Andrus Ludvík, Dolejš Václav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

MPK: C01B 3/32

Značky: generátorového, plynů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných nebo/a dehtových surovin, vroucích v rozmezí teploty varu atmosférického a vakuového destilačního zbytku, při kterém se vstupní surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,76 až 0,95 mn3, párou v množství 0,3 až 0,6 kg a kyslíčníkem uhličitým v množství 0,001 až 1 mn3 na 1 kg vstupní suroviny. Přitom se snižuje produkce sazí z 2,75 až 3,5 % na hodnotu...

Způsob výroby přesných bezešvých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234775

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ručková Hana, Lička Stanislav, Huták Ivan, Wiesner Hubert, Horký Pavel, Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 35/00

Značky: způsob, přesných, trubek, bezešvých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přesných bezešvých trubek, zejména pro parogenerátory jaderných elektráren, a vytváří podmínky k podstatnému zlepšení kvality jejich vnitřního povrchu. Účelu je dosaženo zavedením třískového opracování vnitřního povrchu předhotovního rozměru, po kterém je nepřípustné provedení jakékoliv chemické úpravy tohoto povrchu. Deformační zvrásnění vznikající při hotovním válcování již není dalším válcováním přetvářeno v...

Způsob výroby živičných obalovaných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudla Ludvík, Venc Václav, Wagner Jiří, Navrátil Jiří

MPK: C08L 95/00

Značky: výroby, živičných, způsob, obalovaných, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora podstatné části tepelné energie, neboť není třeba ohřívat kamenivo. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že asfaltové pojivo ohřáté na 100 až 180 °C se smíchá s 1 až 5 hmotnostními procenty vody z hmotnosti pojiva při přetlaku vzduchu 50 až 850 kPa, načež se vzniklá pěna smichá s kamenivem.

Bižuterní nažehlovací vzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234767

Dátum: 15.01.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: A44C 27/00

Značky: nažehlovací, způsob, výroby, bižuterní

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o bižuterní nažehlovací vzor zdobený bižuterními polotovary, například perlemi nebo i funkčními polotovary, například háčky atp., přičemž z 1ícové strany podložky, například textilie nebo papíru jsou umístěny jednotlivé nebo vzájemně propojené, například nosičem, tvořeným nití, kroužky atp. bižuterní nebo i funkční polotovary tvořící motiv, vzor, písmena a na rubové straně podložky je umístěna soustava, například vrstva nízkotavitelné...

Ozdobný předmět a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234760

Dátum: 15.01.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: A44C 15/00

Značky: ozdobný, výroby, způsob, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterního a spotřebního průmyslu. Řeší vznik nového ozdobného předmětu, například z trubiček, tyčinek a perliček skla, případně z částic drátu nebo trubiček z kovu, dřeva. Řešena je současně produktivní výroba částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že například částice tyčinek, trubiček, drátu jsou opatřeny alespoň na rubové straně vrstvou teplem tavitelné hmoty, například polystyrénu. Existují i další možnosti i kombinace...

Pružný lehčený materiál na bázi polyolefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232883

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kosina Jaromír, Holda Josef, Peřina Pavel, Šmíd Emil, Štěrba Luděk, Hawlík Jiří

MPK: C08L 23/04

Značky: pružný, výroby, materiál, polyolefinů, lehčený, bázi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního a výplňového materiálu, zejména pro sportovní účely a obalovou techniku. Účelem vynálezu je připravit materiál s nízkou měrnou hmotností, s vynikajícími pružnými vlastnostmi, bez tvarových defektů v okrajových partiích i v celém průřezu výrobku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že pružný lehčený materiál má měrnou hmotnost v rozmezí 0,035 až 0,070 g/cm3, jakož i způsobem výroby, podle něhož se směs materiálu,...

Spôsob výroby prírodných syrov s urýchleným zrením prírodnou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232877

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krčál Zdeněk, Ďurko Michal, Kontová Marcela

MPK: A23C 19/08

Značky: výroby, spôsob, urýchleným, syrov, zrením, prírodnou, prírodných, cestou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby prírodných syrov s urýchleným zrením za použitia kultúry Brevibacterium linens, ktorá sa pridáva do syroviny po pokrájaní a prekysnutí. Po vylisovaní a vysolení sa rast kultúry Brevibacterium linens na povrchu syrov zabráni bakterocídnymi látkami a zabalením syrov do zrecej fólie. Podľa vynálezu sa doba zrenia syrov, ako z nízkodohrievanej tak z vysokodohrievanej syroviny, skráti na polovicu.

Addukty isothiokyanátů s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232392

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk

MPK: A01N 47/46, C08G 18/32

Značky: addukty, obsahujícími, polyméry, skupiny, hydroxylové, výroby, isothiokyanátů, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adduktů isothiokyanátů s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny obecného vzorce I, kde r a s je 2 až 15, n je 2 až 100, H je mer vinylalkoholu anebo glykol metakrylátu anebo metyl cellulozy, Y je zbytek alkylisothiokyanátu. Tyto addukty se vyrobí reakcí alkylisothiokyanátu s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny za teploty 333 až 450 K. Jsou to účinná desinfekční činidla.

Způsob výroby sklem vyztužených silikátových tenkostěnných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 232380

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vašátko Eduard

MPK: B32B 13/02

Značky: silikátových, výroby, dílců, způsob, tenkostenných, vyztužených, sklem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenkostěnných sklem vyztužených silikátových dílců se provádí tlakovým stříkáním pomocí stříkací hlavy. Jednotlivé složky práškového silikátu, vody a/nebo roztoků polymérního pojiva a sekaných skleněných vláken se ve zvoleném poměru stříkají odděleně na formu a to pod úhlem nejvýše 45° směrem k podélné ose stříkací hlavy. Osy jednotlivých proudů složek se protínají nejméně ve vzdálenosti 100 mm od čela stříkací hlavy a po...

Spôsob výroby supravodičov z intermetalickej zlúčeniny Nb3Sn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232364

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ivan Jozef, Synak Dušan, Neuschl Jozef, Polák Milan

MPK: H01B 12/00

Značky: zlúčeniny, výroby, spôsob, supravodičov, intermetalickej, nb3sn

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť závislosť parametrov difúznych Nb3Sn supravodičov na kvalite vstupnej podložky, zvýšiť priemernú úroveň týchto parametrov a súčasne zjednodušť technologický proces výroby. Uvedeného účelu sa dosiahne disociačným žíhaním povrchovo oxidovanej podložky zo zliatiny nióbu a zirkónia, počas ktorého dochádza k tepelnému rozkladu kysličníkov nióbu, ale súčasne zostáva kyslík sústredený v povrchovej vrstve podložky, kde sa...

Způsob kontinuální výroby plošného útvaru na bázi lehčeného polymerního materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232361

Dátum: 01.01.1987

Autori: Spurník Vladimír, Svoboda Jiří, Sýkora Stanislav, Škrabal Bernard

MPK: B29D 27/00

Značky: útvaru, materiálů, výroby, způsobu, bázi, způsob, tohoto, provádění, lehčeného, polymérního, zařízení, plošného, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální výroby plošného útvaru na bázi lehčeného plymerního materiálu, zejména polyvinylchloridu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se útvar, vystupující z ploché hlavy vytlačovacího stroje, rozvíjí při napěňování do šířky, přičemž současně probíhá kompenzace nerovnoměrností, vznikajících při expanzi. Tato kompenzace se provádí tím, že velikost síly, působící ve směru normály ke křivce neutrální osy do...

Spôsob spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234699

Dátum: 01.01.1987

Autori: Maksinová Elena, Franko Ján, Teren Ján, Herman Lubomír

MPK: C05B 11/08

Značky: spôsob, fosforečnanu, močoviny, spracovania, lúhov, výroby, kryštalizačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny a/alebo z roztokov kyselín fosforečných obsahujúcich močovinu na stabilné NPS suspenzné hnojivo. Zmes kryštalizačného lúhu s kyselinou sírovou v hmotnostnom pomere P205 : S = 1,0 : 0,01 až 1,8 sa neutralizuje plynným amoniakom a/alebo vodným roztokom amoniaku pri teplote 50 až 145 °C, tlaku 0,5 . 105 až 1,7 . 105 Pa, za súčasnej dehydratácie reakčnej zmesi...

Způsob výroby difenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234691

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dudek Ivan, Jarkovský Lubor, Horáková Jana, Pašek Jozef, Mrázová Celina

MPK: C07C 87/54

Značky: výroby, difenylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se při zpracování reakční směsi rektifikací odstraňují produkty vedlejších reakcí vroucí mezi teplotou varu anilinu a difenylaminu. Zregenerovaný anilin se vrací zpět do reakce.

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234682

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku vodorozpustné vápenaté soli se amoniakem a oxidem uhličitým nebo uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, promyje a vysuší. Ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi regeneruje amoniak a vápenatá sůl, které se spolu s oxidem...

Způsob výroby napařovaného lineárního fotoodporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234678

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kalous Jan, Kolář Alois

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, výroby, fotoodporu, napařovaného, lineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby napařovaného lineárního fotoodporu řeší problém strmosti a lineární charakteristiky fotoodporů. Podstata řešení spočívá v tom, že za účelem dosažení vysoké linearity a strmosti odporové charakteristiky fotoodporu se ve vakuu na keramickou destičku vyhřátou na teplotu 250° až 350°C napaří aktivní fotocitlivá vrstva sulfoselenidu kademnatého CdSxSel-x, kde x = 0,90 až 0,94 v množství na jeden až dva gramy na jeden napařovací cyklus,...

Způsob výroby kalených ocelových prizmatických lišt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234665

Dátum: 01.01.1987

Autori: Semecký Jiří, Zieba Bohumil

Značky: prizmatických, výroby, oceľových, kalených, lišt, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k výrobě kalených ocelových prizmatických lišt pro obkládání vodicích ploch přímočarých valivých vedení, zejména obráběcích strojů. Při závěrečné strojní operaci se lišta obrábí obvodovým brousicím kotoučem z karbidu křemíku s velikostí zrn 315 až 400 ?m. Tímto způsobem lze dosáhnout přijatelné ceny lišt i při kusové nebo malosériové výrobě.

Způsob výroby D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234623

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tadra Milan, Málek Jiří

MPK: C07C 31/26

Značky: d-mannitolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

D-Mannitol se vyrábí způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se katalyticky hydrogenují dextranové výpalky a po skončené hydrogenaci, odfiltrování katalyzátoru a zahuštění filtrátu se nechá vykrystalovat D-mannitol.

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234613

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dědek Vladimír, Vondrášek Otakar

MPK: C21D 8/02, C21D 9/52

Značky: válcovaných, niobem, studena, navařovacích, stabilizované, výroby, způsob, oceli, korozivzdorné, dvoufázové, pásků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli pro jednovrstvé navařování, kde výchozí za tepla válcovaná pásová ocel se před následujícím válcováním za studena homogenizačně vyžíhá v rozmezí žíhacích teplot 850 až 1150 °C s minimální dobou výdrže 45 sekund na žíhací teplotě, načež se z žíhací teploty ochladí minimální rychlostí 500 °C za minutu až do teploty 300 až 400 °C a dále na...

Způsob výroby svařovaného oběžného kola lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Velfl Oto, Klaus Lubor, Jetel Václav, Kučera Josef

MPK: F04D 29/28

Značky: turbokompresoru, způsob, stroje, výroby, zejména, svařovaného, oběžného, lopatkového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oběžného kola sestávajícího z nosného a krycího kotouče a oběžných lopatek spojených s jedním kotoučem svárem. V drážce pro spojování svár, vytvořené v kotouči, se v místě styku s návarovou plochou lopatky vytvoří před provedením svaru souvislý nebo z více segmentových částí sestávající můstek přídavného materiálu pro kořenový svár. Můstek je vytvořen na dně, popřípadě na stěnách drážky, nebo na návarové ploše lopatky. Je možná...

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Gazda Jiří, Vodička Zdeněk, Severa Oldřich Ing, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, kostry, výroby, způsob, stroje, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Způsob výroby esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233389

Dátum: 01.01.1987

Autori: Průša Zbyněk, Krupička Josef, Malík Miloš

MPK: C08K 5/12, C07C 69/80

Značky: kyseliny, výroby, esterů, ftalové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby esterů kyseliny ftalové esterifikací ftalanhydridu alifatickými alkoholy C7 až C11 za přítomnosti katalyzátoru na bázi TiO2, případně karborafinu a křemeliny. Jeho podstatou je, že se pro esterifikaci použije v množství 0,001 až 0,5, s výhodou 0,05 až 0,2 % hmotnostních, vztaženo na celkovou esterifikační násadu, směsného katalyzátoru na bázi aktivovaného gelu Ti02.H20, promotovaného přídavkem 0,1 až 50 % hmotnostními...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: kalcinovaného, spôsob, magnézie, slinutej, výroby, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Způsob výroby lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233119

Dátum: 01.01.1987

Autor: Driemer Vladimír

MPK: B22F 7/08

Značky: lamel, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby lamel s kovokeramickým obložením s drážkami i bez drážek lisováním a slinováním vsázky. Podstatou vynálezu je, že se v průběhu slinování přeruší tlak na kovokeramické obložení a přenese na ocelové nosiče, potom se vsázka doslinuje.

Spôsob výroby dlhých predmetov z kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233098

Dátum: 01.01.1987

Autor: Juráška Ondrej

MPK: B22F 5/00

Značky: spôsob, kovových, dlhých, výroby, práškov, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby dlhých predmetov z kovových práškov v kovových lisovacích formách v dvoch etapách. V prvej etape sa najprv zhotoví výlisok, ktorého dĺžka je rovná polovici celkovej dĺžky predmetu, zväčšenej približne o 30 % tejto polovičnej dĺžky, pričom sa zároveň vylisujú upraveným čelom razníka vyhĺbenia na jednom výlisku. V druhej etape se spoja tieto polovičné výlisky s lisovaním v zápustke na požadovanú dĺžku.

Způsob výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233097

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hudeček Jan, Dvořák Zdeněk, Podhajský Jaroslav, Bednařík Karel, Lumnitzer Michal

MPK: B29H 7/14

Značky: formě, kroužkovou, lisováním, spirálovou, elastomerických, výroby, hladkých, hadíc, způsob, výztuhou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu. Při lisování těchto hadic na trnu s kruhovým průřezem dochází k nerovnoměrnému uložení výztužného prvku ve stěně hadice nebo k prolisování spirály na vnější nebo vnitřní povrch hadice, což má za následek snížení pevnosti hadice a při prolisování nebezpečí styku materiálu výztuže s dopravovaným mediem. Uvedené nedostatky...

Způsob výroby acetalů 2-formylchinoxalin- 1,4-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233090

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hebký Jaromír, Ševčík Bohumil

MPK: C07D 241/42

Značky: 2-formylchinoxalin, acetalů, 1,4-dioxidu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu obecného vzorce, kde alk značí nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 4 atomy uhlíku, popřípadě oba zbytky dohromady mohou značit alkylenový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku a tvořit cyklický acetal, tím, že reakce benzofurazan-l-oxidu s acetalem methylglyoxalu se provádí ve vodě v přítomnosti amoniaku při teplotách 30 až 80 °C. Acetaly podle vynálezu jsou meziprodukty pro výrobu...

Spôsob polokontinuálnej výroby borovičkového destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233084

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lukašík Dušan, Kliman Cyril, Trieb Miloš, Urbanová Anna, Držka Štefan, Tamchyna Jozef, Vlha Jozef

MPK: C12G 3/12

Značky: borovičkového, polokontinuálnej, výroby, spôsob, destilátů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že vyfermentovaná zápara z borievok sa po prídavku ovocného destilátu najprv kontinuálne destiluje a prvý destilát sa frakčne, priamou rektifikačnou destiláciou za prítomnosti rastlinných látok, upravuje. Destilát sa môže priamo upotrebiť v liehovinárskej výrobe v širokom sortimente nápojov, pričom sa dosahuje zvýšené využitie borovičkovej silice pri výrobe borovičkového destilátu ako polotovaru v liehovinárskej...

Způsob výroby vpichované plsti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233079

Dátum: 01.01.1987

Autori: Domas Josef, Steinz Stanislav, Seidl Jan

MPK: D04H 1/48

Značky: způsob, vpichované, plstí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vpichované plsti s obsahem vláken živočišného původu. Způsob výroby vychází ze zpevnění vlákenné vrstvy vpichováním ve 100 až 200 vazných bodech na cm2 a následujícího valchování v definovaném prostředí na objemovou hmotnost 0,25 až 0,50 g/cm3.

Ohebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232700

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petřík Stanislav, Varhaník Jiří, Kahánek Václav

MPK: B32B 5/00

Značky: způsob, ohebný, výroby, plošný, materiál, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o materiál sestávající z lícové polymerní nebo polymerním pojivem impregnované vláknité vrstvy, kompaktní nebo lehčené laminační mezivrstvy a podkladové vláknité vrstvy, případné rovněž impregnované polymerním pojivem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že laminační mezivrstva zhotovená z elastomerní směsi, zejména na bázi přírodního kaučuku, butadien-styrenového kaučuku, butadien-akrylonitririlového kaučuku nebo polyuretanového...

Způsob výroby kovových zubních náhrad a pomocná modelová hmota pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232685

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kůst Bedřich, Ludvíkovský Miroslav

MPK: A61C 5/10

Značky: provádění, kovových, tohoto, náhrad, způsob, způsobu, modelová, výroby, hmota, pomocná, zubních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduššího způsobu kovových zubních náhrad, který je pracovně jednoduchý a umožňuje získání kovových zubních náhrad o vysoké přesnosti. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v sejmutém primárním otisku zubní dutiny se zhotoví pracovní model z pomocné modelové hmoty, na němž se z voskové modelové hmoty vytvaruje požadovaná zubní náhrada, poté se pracovní model odstraní...

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kroupa Petr, Polidor Jaromír, Zvěřina Karel, Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk Rndr

MPK: H05H 1/24

Značky: plasmatu, nízkoteplotního, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...

Spôsob výroby kvapalného koncentrátu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232648

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pálka Ján, Liptáková Veronika, Kotvas František, Vážny Emil, Nádvorník Róbert, Nigrovičová Valéria

MPK: C01G 39/00

Značky: výroby, koncentrátů, molybdenu, kvapalného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kvapalného koncentrátu molybdénu z dezaktivovaných molybdén alebo molybdén a kobalt alebo molybdén a iný kov obsahujúcich katalyzátorov alebo adsorbentov alebo iných látok. V jednom až desiatich cykloch, s výhodou vo dvoch až štyroch cykloch sa šaržovitým alebo protiprúdnym kontinuálnym spôsobom nechá reagovať každý hmotnostný diel molybdénu obsiahnutý v dezaktivovanom katalyzátore alebo adsorbente alebo inej...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232631

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: výroby, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenol)tiofosfátu kondenzáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolom a/alebo jeho sodnou soľou v prítomnosti chlórovodík viažúceho činidla. Kondenzácia prebieha v prítomnosti kryštalického, alebo roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného a minerálnych solí z predchádzajúcej kondenzácie. Vynález možno využiť pri výrobe O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, ktorý sa...

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232627

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hodoši František, Čiško Vojtech, Ondruška Jaroslav

MPK: C22B 1/243

Značky: spôsob, výroby, tepelným, magnetitových, peliet, umělých, nárazom, odolných, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom podľa vynálezu spočíva v tom, že ku vsádzke na peletizáciu sa primieša 3 až 25 % hmotnostných jemnozrnný sideritový koncentrát o zrnitostí 80 % pod 0,1 mm a vlhkosti maximálne 15 % H2O. Spôsob podľa vynálezu je využiteľný pri peletizačnom skusovení umelého magnetitu v baníctve alebo hutníctve.

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Letz Štefan, Čučiaková Alžbeta, Chovanec František, Čučiak Jozef, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: spôsob, výroby, kyslých, odpadných, lúhov, metylmetakrylátu, síranových, etyl, esterifikácii, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Způsob výroby nových ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232000

Dátum: 15.12.1986

Autori: Arcari Giuliana, Ruggieri Daniela, Temperilli Aldemio, Bernardi Luigi, Salvati Patricia

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, nových, ergolinových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových ergolinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku, atom halogenu, methylovou skupinu, kyanoskupinu, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylthioskupinu, R3 znamená atom vodíku nebo methoxyskupinu, R4 představuje alkylovou, alkenylovou, alkinylovou nebo cykloalkylovou skupinu, obsahující vždy až 4 atomy uhlíku nebo methylcyklopropylovou...

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231998

Dátum: 15.12.1986

Autori: Steuernagel Hans Helmut, Meininger Fritz

MPK: C09B 62/085, C09B 62/51

Značky: vodě, výroby, monoazosloučenin, rozpustných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě obecného vzorce 1 s alespoň dvěma skupinami způsobujícími rozpustnost ve vodě, přičemž R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atom chloru, R2 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, D znamená skupinu vzorce 2a nebo 2b v nichž skupina -SO3M je vždy v ortho-poloze k...

Způsob výroby 2-cyklopentenonových deritátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jurák Ferenc, Ujvári István, Majoros Béla, Fekete Jenö, Novák Lajos, Szántay Csaba, Kis-tamás Attila

MPK: C07C 49/603

Značky: 2-cyklopentenonových, způsob, deritátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-cyklopentenových derivátů substituovaných v poloze 3 obecného v poloze 3 obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávislé na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo větveným řetězcem, R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom vodíku nebo R3 a Y spolu dohromady znamenají atom kyslíku nebo dvojnou vazbu, vyznačující se tím, že na 2,5-dodekandionový...

Způsob výroby cementu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231992

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/38, F28C 3/10

Značky: výroby, cementů, tohoto, zařízení, provádění, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementu, při němž se surovinová moučka před odkyselením v kalcinátoru a následným vypálením v peci předehřívá vícestupňovou tepelnou výměnou s proudem odpadních plynů jednak z pece a jednak z kalcinátoru, přičemž proudy odpadních plynů se vedou jako soustředěné do dvou paralelních větví, z nichž jedna vede odpadní plyny z pece a druhá odpadni plyny z kalcinátoru, přičemž proud surovinové moučky se vede střídavě od vždy jednoho...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Aya Masahiro, Shiokawa Kozo, Saito Junichi, Yasui Kazuomi

MPK: C07D 239/10, A01N 43/54

Značky: účinných, výroby, prostředek, herbicidní, způsob, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný tetrahydropyrimidinonový derivát obecného vzorce I ve kterém jednotlivé symboly Ar mohou být stejné nebo rozdílné a znamenají vždy a-naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde X znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinu, kyanoskupinu, alkylkarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy...