Patenty so značkou «výroby»

Strana 189

Fungicidní a mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235322

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reinecke Paul, Paulus Wilfried, Schmitt Hans-georg, Genth Hermann, Radt Walter

MPK: A01N 33/12

Značky: složky, mikrobicidní, prostředek, fungicidní, účinné, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu jodpropargylamoniovou sůl obecného vzorce I, v němž R a R1 jsou stejné nebo různé a znamenají přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku v každém z alkylových zbytků, R2 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku, ferrocenmetylovou skupinu,...

Způsob výroby nových 1,3-benzodioxol-4-etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235321

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schlager Ludwig

MPK: C07D 317/46

Značky: 1,3-benzodioxol-4-etherů, výroby, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 1,3-banzodioxol-4-etheru obecného vzorce I, s cennými farmakologickými vlastnostmi, které jsou použitelné jako ?-blokátory a mají též analgetické vlastnosti.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235319

Dátum: 15.01.1987

Autori: Szigeti Zoltán, Hornyák Mária Hámori, Radványi Erzsébet Hegedüs, Mármarosi Katalin Kellner, Schawartz József, Bujtás Klára Tölgyes, Sági János, Cseh Edit

MPK: A01N 47/06

Značky: herbicidní, výroby, látky, způsob, prostředek, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce II,s ve kterém A znamená atom kyslíku nebo síry, B znamená alkoxylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, fenoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v každé z obou alkoxylových částí nebo dimethylaminoskupinu, a X znamená chlor, brom nebo jod, v hmotnostní koncentraci 0,1 až 90 %, spolu s tuhými nebo kapalnými...

Způsob výroby substituovaných penemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235317

Dátum: 15.01.1987

Autori: Franceschi Giovanni, Alpegiani Marco, Foglio Maurizio, Bedeschi Angelo, Perrone Ettore

MPK: C07D 513/04, C07D 499/00

Značky: substituovaných, penemových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných penemových derivátů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky nebo veterinárně použitelných solí, vyznačující se tím, že se nechají reagovat sloučeniny obecného vzorce II v němž se sloučeninou obecného vzorce III nebo s její solí nebo s jejím reaktivním derivátem, načež se popřípadě přemění získaná sloučenina vzorce I na jinou sloučeninu vzorce I nebo/a získaná volná sloučenina vzorce I se popřípadě převede na sůl...

Způsob výroby bicyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235316

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paróczai Margit, Kárpáti Egon, Nádor Károly, Sinkó Katalin, Kraiss Gábor, Szporny László

Značky: bicyklických, výroby, způsob, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bicyklických sloučenin obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 znamenají jednotlivě alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku a 6 atomy uhlíku a R3 znamená esterifikovanou hydroxyskupinu obecného vzorce OCO-R5, který představuje -fenylacetoxyskupinu, -cinnamoyloxyskupinu, popřípadě obsahující halogénový substituent nebo alespoň jeden alkoxylový substituent s 1 až 4 atomy uhlíku, -benzoyloxyskupinu, popřípadě obsahující alkylový...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235315

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fricker Urs, Martin Henry

MPK: A01N 25/32

Značky: ochraně, účinných, látek, rostlin, výroby, prostředek, způsob, kulturních

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ochraně kulturních rostlin před poškozením herbicidy, vyznačující se tím, že vedle inertních nosných látek a přísad obsahuje jako účinnou složku 0,1 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho oximetheru obecného vzorce I v němž n znamená číslo 1 nebo 2, R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R2 znamená atom vodíku, atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy...

Prostředek regulující růst rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235314

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pieroh Ernst Albrecht, Puttner Reinhold, Krähmer Hansjörg, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 31/14

Značky: regulující, způsob, výroby, účinné, látky, rostlin, růst, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek regulující růst rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden benzyléterderivát pentitu obecného vzorce I ve kterém jeden ze substituentů Y značí skupinu vzorce II a čtyři další substituenty Y jsou stejné nebo rozdílné a značí skupinu vzorce III kde R1 značí vodík nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 značí fenylový zbytek, který je popřípadě jednou nebo vícenásobně substituován alkylem s 1 až 6...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235313

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rowson Graham Pont, Percival Albert, Judson Philip Neville, Saffron Walden

MPK: A01N 37/44

Značky: výroby, fungicidní, způsob, prostředek, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 nebo 2 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovým zbytkem, který je popřípadě substituován jedním až pěti atomy chloru nebo nitroskupinami, nebo furylovou skupinou, jeden ze symbolů R4 a R5 znamená kyanoskupinu a druhý z...

Způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235311

Dátum: 15.01.1987

Autori: Berg Jan, Verberk Francois, Bulten Eric Jan

MPK: C07F 15/00, A61K 31/555

Značky: 1,3-alkandiaminu, výroby, komplexního, 2,2-disubstituovaného, platnatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají význam objasněný v popise, podle vynálezu je založen na tom, že se vodný roztok chloroplatnatanu draselného vzorce K2PtCl4 nechá reagovat s nasyceným vodným roztokem jodidu draselného, potom se přidá amin a z reakční směsi se izoluje sloučenina a v ní se skupina X popřípadě přemění v jiný anion.

Způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235310

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Berg Jan, Verbeek Francois

MPK: A61K 31/555, C07F 15/00

Značky: způsob, platnatého, výroby, 1,3-alkandiaminu, 2,2-disubstituovaného, komplexního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého obecného vzorce I ve kterém obecné substituenty mají význam objasněný v popise, podle vynálezu je založen na tom, že se roztok chloroplatnatanu draselného vzorce K2PtCl4 přidá k hydrochloridu sloučeniny obecného vzorce II kde R1 až R4 mají výše uvedený význam, směs se vaří, načež se k ní přidá roztok hydroxidu sodného ve vodě až se dosáhne pH roztoku 6 a skupina X se...

Způsob výroby derivátů 20-aminotylosinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235309

Dátum: 15.01.1987

Autori: Omura Satoshi, Nakagawa Akira

MPK: C07H 17/08

Značky: derivátů, způsob, výroby, 20-aminotylosinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby derivátů 20-aminotylosinu tak, že se podrobí reduktivní aminaci odpovídající aldehyd a výsledný produkt se popřípadě esterifikuje nebo se převede na sůl. Získané látky je možno užít proti bakteriím a mykoplasmatům.

Fungicidní a akaricidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235308

Dátum: 15.01.1987

Autori: Santini Georges, Giraudon Raymond

MPK: A01N 43/52

Značky: fungicidní, prostředek, látek, účinných, výroby, způsob, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát 2-kyanbenzimidazolu obecného vzorce II, ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby těchto účinných látek spočívající v tom, že se 2-kyanbenzimidazol obecného vzorce III nebo jeho sůl s alkalickým kovem nebo amoniová sůl, nechá reagovat s halogenidem obecného vzorce IV.

Způsob výroby derivátů 6a-karbaprostaglandinu-l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235307

Dátum: 15.01.1987

Autori: Casals - Stenzel Jorge, Town Michael Harold, Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut

MPK: C07C 59/46

Značky: 6a-karbaprostaglandinu-l2, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výroby 13,14-didehydro-18,18,19,19-tetradehydro-6a-karba-prostaglandinu-I2 reakcí (1R,5S,6R,7R)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)-6-(3S,4RS)-2-brom-3- (tetrahydropyran-2-yloxy)alk-1-en-6-inyl bicyklo 3,3,0 oktan-3-onu s aniontem 4-karboxybutyltrifenylfosfoniumbromidem (jakožto Wittigovým činidlem) obecného vzorce III. Deriváty karbaprostaglandinu-I2 vyrobené způsobem podle vynálezu mají vlastnosti typické pro prostacykliny. Mimoto...

Způsob výroby 2-acyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrazino[2,1-a]-4-isochinolinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235304

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maffrand Jean-pierre, Frehel Daniel

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, 2-acyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2h-pyrazino[2,1-a]-4-isochinolinonových, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2-acyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrazino [2,1-a]-4-isochinolinonových derivátů obecného vzorce I kde R má význam uvedený dále. Sloučeniny, získané způsobem podle vynálezu, jsou použitelná jako anthelmintika nebo jako mezi produkty pro výrobu dalších látek s týmž účinkem.

Spůsob výroby derivátů ergopeptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235303

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kobel Hans, Bolliger Georg, Tscherter Hans, Sanglier Jean-jacques

MPK: C07D 498/14, C07D 519/02

Značky: spůsob, ergopeptinu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergopeptinu obecného vzorce I v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 a R5 znamenají oba vodík nebo R4 a R5 společně tvoří jednoduchou vazbu a R6 znamená vodík, methylovou skupinu nebo atom halogenu s atomovým číslem od 9 do 35, a jejich adičních solí s kyselinami,...

Způsob výroby bicyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235302

Dátum: 15.01.1987

Autori: Szporny László, Kraiss Gábor, Paróczai Margit, Sinkó Katalin, Nádor Károly, Kárpáti Egon

Značky: sloučenin, bicyklických, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bicyklických sloučenin obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 znamenají jednotlivě alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku a R3 znamená eterifikovanou hydroxyskupinu obecného vzorce -OR4, v němž R4 značí benzylovou skupinu, benzhydrylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, popřípadě nesoucí fenylový nebo trihalogenmethylový substituent nebo alespoň jeden halogenový substituent, nebo jejich stereoisomerů nebo farmaceuticky vhodných...

Způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235301

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Berg Jan, Verbeek Francois

MPK: A61K 31/555, C07F 15/00

Značky: platnatého, 2,2-disubstituovaného, komplexního, způsob, výroby, 1,3-alkandiaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby komplexního 2,2-disubstituovaného 1,3-alkandiaminu platnatého obecného vzorce I ve kterém substituenty mají význam objasněný v popise, spočívající v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce X v němž R1, R2, R3 a R4 mají významy uvedené shora, s dusičnanem nebo síranem stříbrným ve vodném prostředí, vzniklý jodid stříbrný se odstraní a zbylý roztok se nechá reagovat s vodným roztokem sloučeniny...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235000

Dátum: 15.01.1987

Autor: Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: slinutej, magnézie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu vyrábajúceho žiaruvzdorné materiály na báze oxidu horečnatého a špeciálnu oxidovú keramiku. Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou z oxidu horečnatého získaného pyrohydrolýzou horečnatých solí. Produkt pyrohydrolýzy obsahujúci viac ako 97,5 % oxidu horečnatého sa rozdelí vo vzdušnom triediči na drobnú frakciu s výnosom z podania 45 až 75 perc. s veľkosťou častíc najviac 15 ?m a...

Spôsob výroby odorantu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234983

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kavala Miroslav, Šebeň Michal, Matušková Mária, Leboc Ivan, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Kolbányi Zoltán

MPK: C10J 1/28

Značky: plynov, výroby, odorantů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchým spôsobom výrobu bezsírneho odorantu vykurovacích plynov na báze dicyklopentadiénu z dostupných surovín. Podstatou spôsobu výroby odorantu plynov, ako svietiplynu, na báze dicyklopentadiénu, s teplotou tuhnutia nižšou ako -30 stupňov Celsia a s obsahom dicyklopentadiénu 70 až 98 % hmot. je, že z uhľovodíkovej frakcie obsahujúcej uhľovodíky C4 až C10, s výhodou z pyrolýznej C5-frakcie obsahujúcej 1 až 40 %...

Prírubové klzné ložisko a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234975

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fašung Eduard, Pavolka Ján

MPK: F16C 33/00

Značky: klzné, ložisko, výroby, spôsob, přírubové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je vyriešené prírubové klzné ložisko so segmentovou časťou a s jednou alebo dvoma prírubovými časťami, ktoré sú tvorené z prírubových dielov, medzi ktorými sú výrezy zasahujúce k segmentovej časti. Výrezy sa vystrihujú na predohnutých okrajoch pásu z klzného, prípadne bimetalického materiálu, ktorý sa potom vytvaruje. Ložisko je určené najmä pre spaľovacie motory.

Nástroj pre trieskové a beztrieskové obrábanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234955

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čajka Augustín, Hlisnikovský Stanislav, Fedor Bohumil, Gajdoš František

MPK: B22F 7/06

Značky: beztrieskové, výroby, trieskové, spôsob, obrábanie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že nástroj, zvlášť pre trieskové a beztrieskové obrábanie, ktorého nosné teleso je opatrené vrstvou, alebo niekoľkými vrstvami z nástrojovej ocele sa vyrába lisovaním za studena v kovovej forme, alebo za použitia studeného izostatického lisovania v plastickej forme a nasledovným spekaním a kovaním.

Spôsob výroby mliečneho emulgačného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234951

Dátum: 15.01.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 1/16

Značky: výroby, přípravků, mliečneho, emulgačného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby mliečneho emulgačného prípravku určeného pre použitie v potravinárskych výrobkoch. Zlepšuje fyzikálne vlastnosti a biologickú hodnotu potravinárskych výrobkov. Podstata vynálezu spočíva v pridávaní monoacylglyceridov alifatických karboxylových kyselín, alebo zmesi monoacylglyceridov a diacylglyceridov alifatických karboxylových kyselín do mlieka pred jeho sušením.

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234950

Dátum: 15.01.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, směsi, dihydrátu, vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku vodorozpustné vápenaté soli se amoniakem a oxidem uhličitým nebo uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší, popřípadě částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234949

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku vodorozpustné vápenaté soli se amoniakem a oxidem uhličitým nebo uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenatého nebo jejich směsi regeneruje amoniak a vápenatá sůl, která...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234945

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, vápenatého, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, směsi, způsob, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, vzniklý roztok se sráží roztokem hydroxidu sodného, ze suspenze se oddělí sraženina, která se promyje, vysuší, popřípadě dehydratuje tepelným zpracováním, pokud její složení neodpovídá požadovanému produktu. Zbylý roztok hydrogenfosforečnanu sodného se sráží roztokem chloridu vápenatého vznikajícím při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234944

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, vzniklý roztok se sráží roztokem hydroxidu sodného, ze suspenze se oddělí sraženina, která se promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok hydrogenfosforečnanu sodného se sráží roztokem chloridu vápenatého vznikajícím při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů nebo tímto roztokem po snížení obsahu chloridu sodného. Ze suspenze se...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234943

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, dihydrátu, způsob, výroby, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, roztokem hydroxidu sodného se vysráží dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, který se promyje a vysuší. Zbylý roztok hydrogenfosforečnanu sodného se sráží roztokem chloridu vápenatého vznikajícím při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů nebo tímto roztokem po snížení obsahu chloridu sodného. Ze suspenze se oddělí sraženina a zpracuje...

Způsob výroby tvarově složitých výlisků, zvláště zalomených hřídelů v ohýbacím nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234942

Dátum: 15.01.1987

Autori: Elfmark Jiří, Grégr Miroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: složitých, hřídelů, ohýbacím, zvláště, zalomených, nástroji, výlisků, způsob, výroby, tvarově

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a přesnost výroby výlisků při současném snížení spotřeby kovu a výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla, kde tvarový předkovek (1) se ohýbacím trnem (2) ohne o 180° přes ohýbací část ohýbacího nástroje (3) s poloměrem ohybu odpovídajícím 0,2 až 0,5násobku rozdílu mezi délkou tvarového předkovku (1) a šířkou jeho kalibrační dutiny, do které se zalisuje, načež se...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234934

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, dihydrátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého, případně ve směsi s hydroxylapatitem nebo/a fosforečnanem vápenatým z kyseliny trihydrogenfosforečné a uhličitanu vápenatého, vyznačující se tím, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem nebo/a oxidem nebo/ hydroxidem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, zamoniakalizuje a sraženina se oddělí, zbylý roztok se sráží roztokem chloridu vápenatého, vznikajícím při...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, výroby, bezvodého, vápenatého, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého, případně ve směsi s hydroxylapatitem nebo/a fosforečnanem vápenatým z kyseliny trihydrogenfosforečné a uhličitanu vápenatého, vyznačující se tím, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem nebo/a oxidem nebo/ hydroxidem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, zamoniakalizuje, vzniklá sraženina se oddělí a tepelným zpracováním dehydratuje, zbylý roztok se sráží roztokem...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234932

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, směsi, způsob, bezvodého, dihydrátu, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého, popřípadě ve směsi s hydroxylapatitem nebo/a fosforečnanem vápenatým z kyseliny trihydrogenfosforečné a uhličitanu vápenatého, vyznačující se tím, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se zneutralizuje uhličitanem nebo/a oxidem nebo/a hydroxidem vápenatým v rozsahu 10 až 40 %, zamoniakalizuje a ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, která se promyje, vysuší a...

Způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Máca Karel, Šestauber Karel, Sebők Tibor, Míková Libuše, Svoboda Eduard, Šťavík Jaroslav

MPK: C08L 97/02

Značky: betonů, cementových, směsi, výroby, plastifikátorů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí bez obsahu sacharidů, zejména ze sulfitových výluhů nebo sulfitových výpalků. Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se sulfitový výluh nejprve zahustí na koncentraci vyšší než 300 kg.m-3, načež se po dosažení hydrolýzy hemicelulóz mikrobiologicky inokuluje mikroorganismy z čeledi Enterobacter nebo Erwinia, čímž se dosáhne odstranění sacharidů. Nakonec se teplota zvýší...

Způsob výroby plochých průřezů například pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234908

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holler Milan, Malý Ladislav, Novák Jaroslav, Machek Václav, Veselý Jaroslav

MPK: B21B 3/00, B21B 1/30

Značky: průřezu, plochých, výroby, způsob, například, pásků

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové polotovary z titanu s maximálním obsahem nečistot do 1 % hmotnostního se po očistění na rozměr 85 až 45 mm válcují při teplotě 940 až 980 °C na tloušťku 4 až 8 mm. Vývalky se moří v lázni zásaditých solí a mechanicky, např. hoblováním, se očistí, načež se válcují za studena. Po docílení rozměru 2,2 až 0,7 mm se vývalky žíhají při teplotě 600 až 880 °C v ochranné atmosféře a potom válcují za studena na tloušťku 1,5 až 0,1 mm ve dvou...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234890

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Dzúr Ivan, Zervan Ivan, Fančovič Karol

MPK: C07F 9/18

Značky: výroby, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu kondezáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolátom sodným. Kondenzácia prebieha v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla, aromatického uhľovodíka alebo aromatického uhľovodíka a vody. Časť sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa pridáva vo forme vodného roztoku koncentrácie 0,5 až 40 % hmot. a obsahuje hydroxid sodný a/alebo minerálne soli...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234889

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: výroby, 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu 3-metyl-4-nitrofenolu nitráciou 3-metylfenolu a následnou oxidáciou vzniklého 3-metyl-4-nitrofenolu kyselinou dusičnou v prebytku minerálnej kyseliny. Časť prebytočnej minerálnej kyseliny sa použije na vyzrážanie 3-metyl-4-nitrofenolu z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného, obsahujúceho ako nečistoty organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru. Kyselina dusičná čiastočne dezodoruje organické...

Spôsob výroby čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234861

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: výroby, spôsob, uskutočneniu, čistého, zariadenie, argonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výroby čistého argónu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapalný argón sa premení na tuhý argón, od ktorého sa oddelia kyslík a dusík a tuhý argón po ohreve sa ako čistý dodáva do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného alebo plynného argónu a kvapalného dusíka a najmä v metalurgických kombinátoch pri výrobe špeciálnych druhov ocelí, kde sa používa argón. Spôsob a zariadenie podľa...

Transparentná a vodivá dvojvrstva na sklenených substrátoch a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234859

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tvarožek Vladimír, Novotný Ivan, Harman Rudolf

MPK: C03C 17/34

Značky: dvojvrstva, vodivá, výroby, substrátoch, spôsob, transparentná, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru mikroelektroniky. Rieši zloženie a spôsob výroby transparentnej a vodivej dvojvrstvy na sklenených substrátoch. Transparenčná a vodivá dvojvrstva na sklenených substrátoch pozostáva z prvej vrstvy z nealkalického alumínioborosilikátového skla hrúbky 0,01 až 1 (m, na ktorej je ďalej vrstva zložená molárne z 80 až 95 % oxidov india a 5 až 20 % oxidov cínu hrúbky 0,01 až 0,5 (m. Pri spôsobe výroby sa postupuje tak, že...

Spôsob výroby kryštalických zeolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petro Milan Csc, Ilavský Ján, Majling Ján, Hrabě Zdeněk, Suchá Alena, Mravec Dušan

MPK: C01B 33/28

Značky: zeolitov, krystalických, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalických zeolitov zo skupiny ZSM-5 vyznačujúci sa tým, že sa ako látka, použitá na formovanie štruktúry zeolitov, použije etylamín a východisková reakčná zmes, okrem etylamínu, obsahuje vhodný zdroj kremíka, hliníka, sodíka a vodu, pričom sa hydrotermálna syntéza zeolitov uskutočňuje pri teplote 120 až 200 °C, výhodne 140 až 180 °C, počas 4 až 15 dní, za tlaku, ktorý zodpovedá tlaku pár sústavy pri pracovnej teplote a syntéza...

Spôsob výroby superplastifikátora zo sulfitových výluhov a/alebo sulfitových výpalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234808

Dátum: 15.01.1987

Autori: Staník Vojtěch, Antoš Kamil, Bistrická Margita, Vajner Jozef

MPK: C04B 31/30

Značky: výluhov, sulfitových, výpalkov, superplastifikátora, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zamedzenie retardácie tuhnutia betónu a na stabilizáciu vzduchu v betónovej zmesi. Jeho podstatou je, že sa vyrobí zo sulfitových výluhov a/alebo výpalkov, a to po rozložení sacharidov v zásaditom a/alebo kyslom prostredí, pričom vytvorená zrazenina sa oddelí a z vyčíreného roztoku po pridaní odpevňovadla a/alebo dezinfekčného činidla a po úprave prostredia na pH 3 až 10, kyselinou sírovou alebo hydroxidom sodným, sa získa...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234797

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vrzáň Jozef, Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf, Vyskočil Zdeněk

MPK: C01B 3/32

Značky: generátorového, výroby, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu tlakovým zplyňováním ropných nebo/a dehtových surovin parciální oxidací, přičemž má zplyňovaná surovina na vstupu do tlakového generátoru v závislosti na teplotě předehřátí viskozitu nejvýše 20 mm2/s.