Patenty so značkou «výroby»

Strana 188

Způsob výroby inkluzních sloučenin cyklodextrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247765

Dátum: 15.01.1987

Autor: Krýsl Svatopluk

MPK: C08B 37/16

Značky: sloučenin, výroby, cyklodextrinu, inkluzních, způsob

Text:

...způsob výroby inkluzních sloučenin podle vyhálezu,jehož podstata spočívá v ton, že se cyklodextrin, nanesený krystalizací z polárního rozr pouštědla na granulovaný inertní mateŕiál, sytírparami těkavých látek. žáohyt látek z plynné fáze cyklodextrinem představuje jednoduchý a ekonomicky výhodný postup přípravy inkluzních sloučenin.EPři konstantní teplotě a tlaku se mezi cyklodextrinem a zachycenou látkou vytváří rovnovážný stav...

Způsob výroby fytosterolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247761

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svoboda Zdeněk, Vondráček Bohumír, Mareš Emil, Vodička Miloslav, Pinc Jiří, Schwarz Walter, List Jaroslav

MPK: C07J 9/00

Značky: způsob, výroby, koncentrátů, fytosterolového

Text:

...menší množství dalších doprovodných látek, přičemž celkový obsah nezmýdelnitelného podílu činil 32,6 hmot. V prvním stupni se odstranily těkavé podíly při teplotě 180 až 190 °C a tlaku 20 až 30 Pa. Ve druhém stupni byl připraven destilát při teplotě 220 až 230 OC a tlaku 0,5 až l Pa. Destilát se v šaržích po 100 až 200 kg rozpouštěl ve smaltovaném duplikátoru v trojnásobném hmotnostním množství acetonu. Obsah duplikátoru se během 14 hodin...

Kontinuální způsob výroby tetrasulfonovaných ftalocyaninů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rejlek Antonín, Horyna Jaroslav, Mach Karel, Holub Miroslav

MPK: C09B 47/24

Značky: ftalocyaninů, tetrasulfonovaných, kontinuální, způsob, výroby

Text:

...v práškoivitě až hrwdkrové tiormě. Tato neočekávatelna, experimentálne prtsvěřená zjištění umožnila realizovlat výrobu tetruasulfonowvaných ftalocyaninů kontitnuálním způsobem. Pro kontinuální způsloub je možné použít i vodné roztoky technických směsi tammnných solí,získané zředěním a amolniakalizací reakčních směsi pI 0 ~ sulfonaci ftal-anhydridu. Tyto noztionky - případně za prísady ostatních potrebných složek - se přeVedIOU. na pev« nou...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: přípravek, litím, čoček, výroby, způsobu, odstředivým, tohoto, způsob, kontaktních, provádění

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Způsob výroby plošných textilií s reliéfním efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lukáč Jiří, Stránský Oldřich, Dvorský Drahomír, Roušar Ladislav

MPK: D06C 23/04

Značky: plošných, způsob, efektem, reliéfním, výroby, textilií

Text:

...zpracování. Tak je možno dosáhnout pouze efektu v útkovém směru, navíc jde o postup energeticky náročný. Narozdí 1 né sráživosti, avšak v roztocích hydroxidů alkaliokých kovů nebo kapalném amoniaku, je založen i postup podle vynálezu,který řeší překvapivě jednoduchou technikou výrobu textilií s reliéfním efektom, v nichž lze dosáhnout značné variability Á reliéfního efektu a jeho lokalizování do barevně odliäenýoh plech.Vynález je založen na...

Způsob výroby soli lysinu s kyselinou acetylsalicylovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Roubalová Alena, Heřmanský Miroslav, Kasafírek Evžen, Pohorský Jaroslav

MPK: C07C 101/24

Značky: lysinu, kyselinou, způsob, acetylsalicylovou, výroby

Text:

...a zbaví těkavých podilů.247 aaa Způsob podle vynálezu se dále vyznačuje tim, že sevšechny operace prováději za starilnich podmínek. Prováději-li se všechny operace postupu podle vynálezu za sterilnich podmínek, zieká se produkt použitelný ve formě injekčniho roztoku. Obsah volné kyseliny ealicylové Jako zplodiny hydrolážy nepřesahuje v produktu ziekaném podle vynálezu 2 . Následující příklady způsob podle vynálezu dokládaji,ale...

Způsob výroby upravovaných nevstřebatelných chirurgických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 247619

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hoffman Pavel

MPK: A61B 17/06

Značky: upravovaných, chirurgických, způsob, nevstřebatelných, vláken, výroby

Text:

...orgánů, vystavené trvalému tahu. Dále se u kombinací polymerů docílí vlákna kompaktního s měkkým spirálovitým povrchem s trvalou pevnosti, spolehlivého pro překrývání se vláken nebo v uzlech. Takto upravované vlákno je vhodné pro ligatury.Jednoduchá polypropylenová příze 24 dtex byla převíjena z cívky na cívku pomocí soustavy válců, v délce 2 m procházela tunelem vyhřátým na 160 oc. Touto tepelnou exposící bylo docíleno slinutí jejich...

Sposob výroby dichlór-di-p-xylylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247592

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sojka Jozef, Polievka Milan, Olos Milan

MPK: C07C 15/08

Značky: spôsob, dichlór-di-p-xylylénu, výroby

Text:

...Reakciou 2-chlór-p-xylylohloridu 5 trimetylamínom vzniká kvartérna amóniová soľ, ktorá sa prevedie na príslušnú bázu a jej tepelným rozkladom sa získa vedľa polymérného poly-chlór-p-xylylénu v dobrom výtažku aj dimérny dichlór-di-p-xylylén.Tento doposiaľ nepopísaný viacstupňový postup je výhodný aj preto, že vychádza zozlúčenin ľahko prístupných, resp. bez problémov syntetizovateľných a poskytuje V porovnanis pyrolýznou cestou, ktorá sa...

Způsob výroby monohydrátu hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247588

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tíkalová Jana, Šindelář Karel

MPK: C07D 279/06

Značky: 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4h-5,6-dihydro-1,3-thiazinu, hydrochloridu, monohydrátu, způsob, výroby

Text:

...připraví způsobem podle vynálezu ve výtěžku 65.7 až 70 kvalitě odpovídající požadavkům pro lěkovou formu. Bezvodou sůl se nepodařilo připravit za obvyklých podmínek, ani při použití alkoholického nebo etherického roztoku çhlorovodíku. Produkt získaný způsobem podle vynálezu je přímo použitelný v praxi. Při přípravě bezvodé solí je nutno produkt sušit několik hodin při teplotě kolem 100 OC. Není to však účelné, protože produkt se stejně...

Sposob neutralizácie kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxioctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247587

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C01B 7/00

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, chlorovodíkovej, neutralizácie, 2-metyl-4-chlórfenoxioctovej

Text:

...2-metyl-6-chlôrfenoxioctovú, 2-metyl-4,6-dichlórfenoxioctovú a chlórderiváty 2-metylfenolu sa neutralizuje odpadnym hydroxidom vápenatým z výroby 2-merkaptobenztriazolu, ktorý obsahuje 3 at 59 8 hmotnosti hydroxidu vápennatého, 0,1 až 5 l hmotnosti vápenatej soli kaptaxu e 1 až Z 0 5 hmotnosti živíc vznikajúcich pri výrobe kaptaxu.Výsledná hodnota pH je 3 až 7, s výhodou 4 až 6. Po zneutralizování sú vyzrážané...

Sposob neutralizácie odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247586

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C01B 7/00

Značky: chlorovodíkovej, kyseliny, 3-metyl-4-nitrofenolu, odpadnej, neutralizácie, spôsob, výroby

Text:

...smolovité látky, 3-metyl-4-nitrofenol a nečistoty z technického hydroxidu vápennatého, predovšetkým kremičitany. Vyzrážané nečistoty sa oddelia s výhodou sedimen táciou a získaný roztok sa môže vypustiť do odpadných vôd.Výhodou podla vynálezu je, že sa použije na neutralizáciu odpadný hydroxid vápenatý,ktorý sa doteraz nevyužíva a skladuje sa nákladne na skládke chemických odpadov. Pri neutralizácii sa na ňu využije z vápenatých kalov...

Způsob výroby 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247585

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kasafírek Evžen, Moravec Julius, Šturc Antonín, Roubalová Alena, Šimek Petr

MPK: C07D 207/16

Značky: způsob, 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu, prolinů, výroby

Text:

...4,4- dimetozybenzhydrylamidu prolinu vzorceI ze 4,4-dimetoxybenzhydrylamindu benyloxykarbonyl-prolinu vzorce II hydrogenolýzou vodíkem za přítomnosti katalyzâtoru, např. paladia na uhlí, v prostředí organického rozpouštědla,např. metanolu nebo etanolu, za zvýšené teploty podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že se hydrogenolyzuje sloučenina vzorce II v roztoku metanolu nebo etanolu, o koncentraci10 až 60 8 hmot., s výhodou 20 až 40 ...

Způsob výroby (2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247569

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaňura Jan, Havel Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Kryštufek Jan

MPK: C07C 13/70

Značky: způsob, 2,2)paracyklofanu, výroby

Text:

...Jeho podstata spočívá v tom, že ee vodný roztok /4-metylbenzyl/-trimetylamoniumhydroxidu rozkladá v rozmezí teplot 60 až 140 °C, výhodné 70 až 95 °C v prostředí tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouštědlem jako benzen, toluen. xylen nebo tetralin a dimetyleulfoxidem.Hlavní výhoda vynálezu spočívá v tom, že se výtěžek syntézy zvyšuje na 80 až B 5 Q hmot. oproti výtěžku 70 hmot který poskytuje nejlepší dosud známá, technicky použitelná...

Nové 5-substituované 5,10-dihydro-11H-dibenzo(b,e)(1,4)-diazepin-11-ony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247562

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartsch Reni, Rüger Carla, Roehnert Helmut, Lohmann Dieter, Hoffmann Evelyn, Bahr Fritz, Schumaun Steffen

MPK: C07D 243/38

Značky: výroby, jejich, 5,10-dihydro-11h-dibenzo(b,e)(1,4)-diazepin-11-ony, 5-substituované, způsob, nové

Text:

...zkoumané látky a výsledek byl vyjádřen jako násobek původní šířky zornice.Jako ED byla určena dávka, při níž dojde k trojnásobnému rozšíření zornice ve srovná 3 ní se zjištěnou výchozí hodnotou.Akutni toxicita byla stanovena na skupinách 5 myších samců a 5 myších samic o hmotnosti 18 až 23 g vždy pro jednu dávku zkoumané látky. Zkoumané látky byly podávány perorálne. Hodnota LD 50 byla vypočítávána způsobem podle Litchfielda B...

Způsob výroby fazety plošných kruhových polovodičových systémů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247549

Dátum: 15.01.1987

Autori: Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/304

Značky: systému, polovodičových, výroby, plošných, kruhových, způsob, výkonových, fazety, součástek

Text:

...upevní a uvede do rotačního pohybu.Tvarovaným diamantovým nástrojem rotujícím v opačném smyslu kolem rotační osy rovnoběžné nebo různoběžné s rotační osou polovodičového systému se obrousí jeho válcová plocha do hloubky větší než hloubka narušená vrstvy v rozmezí 0,2 mm až 1 mm.Potom se plynulou změnou axiální a radiální souřadnice diamantového nástroje vybrousí fazeta žádaného qeometrického tvaru.Při broušení válcové plochy polovodičového...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247512

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, dihydrátu, bezvodného, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, způsob

Text:

...produktu od O °C až do bodu varu. vzniklé sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.ze zbylého roztoku obsahujícího amonnou sůl se regeneruje amoniak a vodorozpustná vápenatá sůl přidáním oxidu nebo hydroxidu vápenetého nebo jejich směsi V tuhém stavu nebo ve vodné suspenzi. Regeneraoe se s výhodou...

Způsob výroby kyseliny sírové kontaktním procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247501

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulička Milan, Prusek František, Tomášek Karel

MPK: C01B 17/765

Značky: výroby, kyseliny, kontaktním, procesem, způsob, sírové

Text:

...až na teplotu vzdušiny po sušení,zatímco vzdušina se ohřeje přibližně na její teplotu.Kyselina vytékající z této věže, nebo jiného zařízení se vede do předlohy absorpční kyseliny event. částečně do sušicí kyseliny.Výhody tohoto postupu jsou mnohostranné a záleží od celková koncepce technologické linky. Již samotná zvýšení teploty vzduchu po sušení znamená zvýšení využitelnáho vysokopotenciálního tepla, obvykle ve formě vodní páry o...

Způsob výroby pryskyřic z těžkých produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Navara Milan, Černý Jaroslav, Zelenka Jan, Kvapil Zdeněk

MPK: C08F 32/08

Značky: pryskyřic, výroby, způsob, pyrolýzy, těžkých, produktů

Text:

...benzinu, z něhož se destilačně oddělí C 5 laci při tlaku 10 až 40 kPa, teplotě v hlavě 75 až 95 OC, ve spodku 140 až 170 OC při minimálnim teplotním spádu ve vařáku kolony.-frakce a zbytek se podrobi vakuové desti Základem technologického postupu přípravy suroviny pro polymeraci na pryskyřice je zabráněni přístupu kysliku a šetrná vakuová destilace s malým tepelným zatíženim na krátkou dobou prodlení při destilaci a ohřevu nástřiku na vyšší...

Materiál pro sorpci tělních kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247461

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dvořák Zdeněk, Zástěra Svatopluk

MPK: A61L 15/01

Značky: sorpci, materiál, tělních, způsob, výroby, kapalin

Text:

...slisováním tohoto materiálu zformovaného do tvaru granuli. Lisování se provádí na objemovou hmotnost 300 až 700 kg/m 3, přičemž vyčnívající krátká vlákna z granulí se při lisování vzájemné zaplstí. Slisovaný materiál se sekáním dělí na požadované rozměry a tvary, např. kostky nebo proužky. Slisování. materiálu není vždy bezpodmínečně nutné.Jako nosiče absorbentu je možno použít krátkých vláken nebo drtí. Absorbent lze s výhodou použít...

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235350

Dátum: 15.01.1987

Autori: Findlay John William Addison, Coker Geoffrey George

MPK: C07C 87/28, C07D 213/24, C07C 87/29...

Značky: aminosloučenin, nových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I, kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3, které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu, acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235349

Dátum: 15.01.1987

Autori: Findlay John William Addison, Coker Geoffrey George

MPK: C07C 87/28, C07D 213/24, C07C 87/29...

Značky: nových, způsob, aminosloučenin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I, kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3, které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu, acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235348

Dátum: 15.01.1987

Autori: Findlay John William Addison, Coker Geoffrey George

MPK: C07D 213/24, C07C 87/128, C07C 87/29...

Značky: výroby, způsob, aminosloučenin, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I, kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3, které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy uhlovodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby nových aminosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235347

Dátum: 15.01.1987

Autori: Coker Geoffrey George, Findlay John William Addison

MPK: C07C 87/28, C07D 213/24, C07C 87/29...

Značky: aminosloučenin, nových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových aminosloučenin obecného vzorce I, kde R1 znamená bivalentní alifatickou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo jednoduchou vazbu, R2 a R3, které jsou shodné nebo rozdílné, značí vždy vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady s dusíkem dusíkatý heterocyklický kruh obsahující 4 až 6 členů v kruhu, R4 znamená vodík, halogen, hydroxyskupinu, kyanoskupinu, acyloxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Fungicidní prostředek k ošetřování rostlin nebo semen a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235346

Dátum: 15.01.1987

Autori: Richardson Kenneth, Whittle Petter John

MPK: A01N 43/64

Značky: prostředek, ošetřování, látek, semen, účinných, fungicidní, rostlin, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek k ošetřování rostlin nebo semen, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát triazolu obecného vzorce I, ve kterém R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním až třemi substituenty nezávisle na sobě vybranými ze skupiny zahrnující atomy fluoru, chloru, bromu a jodu a trifluormethylovou skupinu a n má hodnotu 0, 1 nebo 2, nebo jeho zemědělsky upotřebitelnou sůl, spolu se zemědělsky...

Způsob výroby N-fluoralkylendioxyfenyl-N’-benzoyl(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235345

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krehan Ingomar, Marhold Albrecht, Stendel Wilhelm, Klauke Erich, Hammann Ingeborg, Sirrenberg Wilhelm, Becker Benedikt

MPK: A01N 47/34

Značky: n-fluoralkylendioxyfenyl-n'-benzoyl(thio)močovin, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-fluoralkylendioxyfenyl-N´-benzoyl(thio)močovin obecného vzorce I, ve kterém CI) R1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R2 představuje atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená atom kyslíku nebo síry, s výjimkou té sloučeniny, v níž R1 znamená atom vodíku, R2 představuje atom fluoru v poloze 2 a X znamená atom síry, vyznačující se tím, že se substituované...

Způsob výroby nových derivátů 1,3-benzodioxol-4-etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235344

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schlager Ludwig

MPK: C07D 317/46

Značky: derivátů, nových, 1,3-benzodioxol-4-etherů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových derivátů 1,3-benzodioxol-4-etheru obecného vzorce I, které jednak mají farmaceuticky užitečné vlastnosti nebo mohou sloužit jako meziprodukty pro syntézu farmakologicky účinných sloučenin, jednak jsou surovinami k výrobě agrotechnických chemikálií nebo jimi sami mohou být a kromě toho hydrolytickým odštěpením dioxolanového kruhu umožňují dostupnost nových pyrogallolových derivátů, které se dají jinými...

Způsob výroby derivátů 20-aminotylosinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235343

Dátum: 15.01.1987

Autori: Omura Satoschi, Nakagawa Akiba

MPK: C07H 17/08

Značky: 20-aminotylosinu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nových makrolidních antibiotik ze skupiny 20-aminoderivátu tylosinu a podobných makrolidních látek, které jsou účinné proti bakteriím a mykoplasmatům.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235342

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schromm Kurt, Renth Ernst Otto, Hoefke Wolfgang, Gaida Wolfram, Mentrup Anton

MPK: C07D 413/14

Značky: výroby, piperidinů, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 jsou buď stejné nebo rozdílné a znamenají vždy atom vodíku, alkylovou nebo benzylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří skupinu -(CH2)4-, ve formě racemátů, popřípadě směsí stereoisomerů nebo čistých enantiomerů, jejich volných bází a adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se 4-aminochinoxalin obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, brom nebo...

Způsob výroby 1,5,10-triazadekanů substituovaných v poloze 10 zbytkem N-(w -guanidinoalkanoyl)aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235341

Dátum: 15.01.1987

Autori: Umeda Yoshihisa, Nakamura Teruya, Takeuchi Tomio, Takahashi Katsutoshi, Nishizawa Rinzo, Umezawa Hamao

MPK: C07C 129/12

Značky: způsob, 1,5,10-triazadekanů, guanidinoalkanoyl)aminokyseliny, výroby, substituovaných, poloze, zbytkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu nebo alifatickou acyloxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, R2 znamená skupinu obecného vzorce IV jakož i jejich fyziologicky upotřebitelných solí odstráněním chránicí skupiny z chráněných sloučenin příbuzných spergualinu obecného vzorce II a získané sloučeniny se popřípadě převedou na své fyziologicky upotřebitelné soli.

Způsob výroby derivátů ergopeptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235340

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bolliger Georg, Tscherter Hans, Kobel Hans, Sanglier Jean-jacques

MPK: C12N 1/38, C12P 1/06, C12N 1/14...

Značky: výroby, způsob, derivátů, ergopeptinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergopeptinu obecného vzorce I, v němž buď R1 znamená methylovou skupinu a R2 znamená isobutylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, nebo R1 znamená ethylovou skupinu a R2 znamená benzylovou skupinu nebo R1 znamená isopropylovou skupinu a R2 znamená isopropylovou skupinu, sek. butylovou skupinu, isobutylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, ve formě volné báze nebo adiční soli s kyselinou, kultivací kmene Claviceps purpurea...

Způsob výroby derivátů triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235337

Dátum: 15.01.1987

Autori: Richardson Kenneth, Whittle Peter John

MPK: C07D 249/08

Značky: výroby, způsob, triazolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů triazolu obecného vzorce I, ve kterém R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním až třemi substituenty nezávisle na sobě vybranými ze skupiny zahrnující atomy fluoru, chloru, bromu a jodu, a trifluormethylovou skupinu, a je jich farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se 1,2,4-triazol nebo jeho sůl s alkalickým kovem nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce II, kde R má shora...

Způsob výroby tautomerních 5-substituovaných 4,4a,5,6,7,8,8a,9-oktahydro-1H(a 2H)-pyrazolo[3,4-g]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235335

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schaus John Mehnert

MPK: C07D 471/04

Značky: 5-substituovaných, 2h)-pyrazolo[3,4-g]chinolinů, tautomerních, 4,4a,5,6,7,8,8a,9-oktahydro-1h(a, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tautomerních 5-substituovaných 4,4a,5,6,7,8,8a,9-oktahydro-1H(a 2H)pyrazolo[3,4-g] chinolinů obecných vzorců IIIa" a IIIb", ve kterém R" znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se formylderivát obecného vzorce IVb, ve kterém R" má shora uvedený význam,nebo jeho tautomer, nechá ve vodném prostředí reagovat s hydrazinem.

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235334

Dátum: 15.01.1987

Autori: Campbell Simon Fraser, Stubbs John Kendrick, Cross Peter Edward

MPK: C07D 211/82

Značky: způsob, výroby, 1,4-dihydropyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů obecného vzorce I, ve kterém R znamená monochlorfenylovou nebo dichlorfenylovou skupinu, R1 a R2 nezávisle na sobě představují vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo 2-methoxyethylovou skupinu, Y představuje skupinu -(CH2)n, -CH2CH)CH3)- nebo -CH2C(CH3)2-, X znamená pyridylový, pyrrolylový, imidazolylový, triazolylový, tetrazolylový, thiazolylový, thiadizaolylový nebo oxadiazolylový kruh, popřípadě...

Způsob výroby 7a-acetylthio-15,16-methylen-3-keto-17a-pregna-1,4-dien-21,17- karbolaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235333

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nickisch Klaus, Bittler Dieter, Laurent Henry, Losert Wolfgang, Wiechert Rudolf

MPK: A61K 31/585, C07J 31/00

Značky: karbolaktonů, 7a-acetylthio-15,16-methylen-3-keto-17a-pregna-1,4-dien-21,17, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 7?-acetylthio-15,16-methylen-3-keto-l7?-pregna-1,4-dien-21,17- karbolaktonů obecného vzorce I, ve kterém methylenová skupina v poloze 15,16 může mít polohu ?nebo?, vyznačující se tím, že sloučenina obecného vzorce II, ve kterém methylenová skupina v poloze 15,16 může mít polohu ?nebo?, se dehydrogenuje v poloze 1,2.

Způsob výroby nealkoholických ovocných nápojů s charakterem sektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235332

Dátum: 15.01.1987

Autori: Papp Kálmán, Izsáki Sándor, Csiszár József

MPK: A23L 2/02

Značky: sektu, nápojů, charakterem, ovocných, nealkoholických, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nealkoholických nápojů s charakterem sektu, při kterém se naředí koncentráty ovocných šťáv nebo ovocné šťávy, za nastavení konečného obsahu kyselin v rozmezí 6 až 7 g/litr, vodou s potřebným obsahem kyselin, tepelně se zpracují, stabilizují, čiří, přidá se kvasničný autolyzát a popřípadě ovocné aroma a dále se zpracují oxidem uhličitým. Pro vynález je charakteristické že se při ředění nastaví podíl přírodní šťávy...

Způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235331

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nakanishi Susumu

MPK: C07D 501/12, C07D 501/36

Značky: krystalické, výroby, cefoperazonu, sodné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu, který spočívá v tom, že se roztok sodné soli cefoperazonu ve směsi vody a acetonu smísí se směsí acetonu a methylenchloridu.

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235329

Dátum: 15.01.1987

Autori: Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Schillinger Ekkehardt, Skuballa Werner, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Casals - Stenzel Jorge

MPK: C07C 59/13

Značky: derivátů, výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, a v případě, že R2 znamená atom vodíku, jejich solí s fyziologicky vhodnými zásadami přičemž se sloučenina obecného vzorce II éterifikuje, popřípadě po chránění přítomných hydroxylových skupin, halogenketalem obecného vzorce III v přítomnosti zásady a vzniklý ketal se rozštěpí kyselinou, a popřípadě se pak v libovolném pořadí vzniklé isomery od sebe oddělí a/nebo se...

Způsob výroby katalyzátoru pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235326

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kikuta Kazutsune, Uwai Toshihiro, Sato Akihiro, Hanari Tohru, Miyajima Masazumi

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, a-olefinů, výroby, polymeraci, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů spočívá podle vynálezu v tom, že se nechá reagovat jeden molární díl organické sloučeniny hliníku s 0,1 až 8 molárními díly donoru elektronů v rozpouštědle při teplotě od -20 do 200 °C, čímž se získá pevný produkt (I), potom se tento pevný produkt (I) ponechá reagovat s chloridem titaničitým při teplotě od 0 do 100 °C při poměru počtu atomů hliníku ku počtu atomů titanu od 0,05 do 10, poté...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235325

Dátum: 15.01.1987

Autori: Blank Heinz Ulrich, Reinecke Paul, Marzolph Gerhard, Brandes Wilhelm, Scheinpflug Hans

MPK: A01N 37/32

Značky: prostředek, způsob, výroby, účinných, látek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný imid maleinové kyseliny obecného vzorce I, ve kterém X znamená atom chloru nebo bromu, X1 představuje atom chloru nebo bromu, R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou nebo benzylovou skupinu, R1 až R5 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, R6 představuje atom halogenu,...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235323

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Oeckl Siegfried, Kuck Karl-heinz, Paulus Wilfried

MPK: A01N 37/18

Značky: účinné, ochraně, rostlin, prostředek, materiálů, složky, mikrobicidní, způsob, fungicidní, výroby, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden halogenpropargylformamid obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo popřípadě jednou až pětkrát, stejně nebo různě halogenem, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinou s 1 až 5 atomy halogenu a s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinou,...