Patenty so značkou «výroby»

Strana 187

Kombinovaný sendvič z velkoplošných materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237587

Dátum: 15.01.1987

Autor: Novotný Milan

MPK: E04C 3/292

Značky: způsob, výroby, velkoplošných, materiálů, sendvič, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Sendvič je určen ke stavebním účelům a je odolný proti povětrnostním vlivům. Ochranné povrchové, kovové a barevně provedené pláště sendviče k jádru z velkoplošných materiálů jsou připojeny lisovací tepelnou technologií o různých teplotách a tlaku pomocí lepicích fólií tavného lepidla na bázi ethylenvinylacetátového kopolymeru.

Sposob výroby 2-furaldehydu z rastlinných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248059

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reiser Vladimír, Rendoš František, Madlo Viliam, Blažej Anton Akademik, Pajtík Jozef, Šurina Igor, Zelník Andrej, Košík Martin

MPK: C07D 307/50

Značky: 2-furaldehydu, surovin, výroby, rastlinných, spôsob

Text:

...surovina sa potom vystaví účinkom teploty 160 až 250 °C -vo vibrofluidnom reakt-ore po dobu 2 až 180 minút, pričom vznikajúci pro.dukt sa vo forme pár .kontinuálne z reaktora odvádza.Cez reaktor sa môže prepúšťať vodná para alebo pary iného inertného média, aby sa Z-furaidehyd rýchle odvádza z reakčnej zóny. Z-Fural-dehyd sa v ďalšom izoluje zVýhodou spôsobu .podľa vynálezu je to, že sa da uskutočniť v jed-noduchom zariadení,~akuo postup...

Sposob výroby umývatelných tapiet s extrúznym nánosom pigmentovaných a plnených polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248057

Dátum: 15.01.1987

Autori: Preclík Bohuslav, Majling Ján, Vaško Milan, Čech Jozef

MPK: B32B 29/00

Značky: pigmentovaných, tapiet, polyolefínov, umývatelných, nánosom, plnených, výroby, spôsob, extrúznym

Text:

...systému, nakoľko je nutné pracovat pri vysokých teplotách a dlhých pohybových dobách materiálu V spracovatelsl-om zariadeni, pri ktorých dochádza k hlbokej riegrawdacii polyméru, čo sa prejav-uje vznikom plynných splodín degradacie, ktoré pri. vytlačovaní filmu taveniny .ejpôsobujú vznik trhlin a nehomogenít.Teplota taveniny musí byt dostatočne vysoká, aby došlo k (ÍOkDl 1 ällŠíľll.l zakotveniu polyméru V papierovej podložka. Toto sa dá...

Sposob výroby stabilnej koncentrovanej emulzie selektívneho kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248054

Dátum: 15.01.1987

Autori: Poór Robert, Kopinič Vladimír, Nosko Vladimír, Svitek Imrich

MPK: A01N 25/04

Značky: přípravků, kombinovaného, emulzie, koncentrovanej, herbicídneho, stabilnej, spôsob, výroby, selektívneho

Text:

...a Z-chlör-ćgd-bis-etylamíno-triazínu je voliteľné.Zistili sme že záverečné mletie prípravku možno vynechať, ak všetky účinné látky atrazín, simazín sú pred finalizáciou požadovanej jemnostl, t. j. zbytok na site 125 je menší ako 0,1 °/0.je výhodné spojiť proces mletia s prida ním polysacharidu a uskutočniť ho po pridaní účinnej druhej látky. Tiež je výhodne pridat do roztoku soli 2-metyl-e-chlortenoxyoctovej kyseliny druhú účinnú...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248050

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Schneider Herbert Hans, Huth Andreas

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02, C07D 457/12...

Značky: nových, způsob, ergolinu, výroby, derivátů, 2-substituovaných

Text:

...derivát Z-lithiumergolinu.Představuje-li substituent v pol-oze 2 vo-lnou karboxylovou funkci, pak lze tuto funkci popřípadě o sobě známymi metodami esteriiikovat působením alifatického alkoholu vzorce RDH, v němž R znamená ualkylovou skupinus 1 až 4 atomy uhlíku.Za tim üčelem se například ergolin-z-karboxylová kyselina uvede v reakcí s alkoholem v přítomnosti anorganické kyseliny jako kyseliny chlorovodíkové nebo kyseliny chloristé při...

Způsob výroby penicilinu V a G

Načítavanie...

Číslo patentu: 237553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zajíček Jiří, Bučko Michal, Hano Alexander, Varga Vladimír, Lazor Ondrej

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, penicilinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu V a G submerzní kultivací mikroorganismu Penicillium chrysogenum v tekuté živné půdě, obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku, anorganické i organické zdroje dusíku, prekurzory a živné soli.

Způsob výroby (+)-enantiomerních nebo (±)-racemických 4a,9b-trans-hexahydro-1H-pyridoindolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248044

Dátum: 15.01.1987

Autori: Welch Willard, Harbert Charles

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, +)-enantiomerních, 4a,9b-trans-hexahydro-1h-pyridoindolových, ±)-racemických, derivátů, způsob

Text:

...agresivity, agitovaností, deprese, halucinace, tense a emotivní nebo sociální odcizení.Popisované deriváty obecně vykazují výraznou tranvílízační účinnost s nižším výskytem vedlejších účinků než mají V současné době používaná léčiva.Sloučeniny podle vynálezu je možno upravovat na řadu farmaceutických prostředků, které obsahují tyto deriváty bud samotné, nebo v kombinaci s tarmaceutíckými nosiči, jako jsou ínertní pevná ředidla, v.odné...

Způsob výroby 2-exo-hydroxy-7-oxabicyklo(2,2,1)heptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248036

Dátum: 15.01.1987

Autor: Payne George

MPK: C07D 493/08

Značky: výroby, způsob, 2-exo-hydroxy-7-oxabicyklo(2,2,1)heptanu

Text:

...V rozpouštědle, například acetonu a potom epoxid jako meziprodukt zpracovat, s výhodou in situ se sulfonovou kyselinou, zvláště s kyselinou p-toluensulfonovou. V některých případech se kyselina tvoří během epoxidačního stupně z peroxykyseliny, například kyseliny m-chlorperbenzoové a produkuje se přímo požadova ný cyklizovaný produkt.Stupeň epoxidace a uzavření kruhu se může provadět postupně, popřípadě se 3-cyklohexen-l-ol může běžným...

Způsob výroby kyselin [4-oxo-4H(1)-benzopyran-8-yl]karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 248035

Dátum: 15.01.1987

Autori: Briet Philippe, Berthelon Jean-jacques, Collonges Francois

MPK: C07D 311/22, C07D 311/30, A61K 31/35...

Značky: výroby, kyselin, 4-oxo-4h(1)-benzopyran-8-yl]karboxylových, způsob

Text:

...dostupné a usnadňují použití těchto sloučenin.Kyseliny a jejich deriváty vyrobené způsobem podle vynálezu, zejména pak sloučenina z příkladu 2, vykazují výhodné farmakologické vlastnosti v antítumorální oblasti. S těmito sioučeninaml byly provedeny farmakologické testy na několika typech tumorů, například naTest byl proveden na myši kmene CFDI. V nultý den se intraperitoneálně implantuje 0,1 ml ascitické kapaliny obsahující 105 buněk....

Způsob výroby jednoduše nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248034

Dátum: 15.01.1987

Autori: Obenaus Fritz, Reitemeyer Otto, Scholz Bernhard, Nierlich Franz

MPK: C07C 5/16

Značky: výroby, jednoduše, nenasycených, uhlovodíku, způsob

Text:

...při způso-bu podle předloženého vynále-zu třeba hrát zřetel pouze tehdy, když minimalní množství kysličníku uhelnatého s teplotou stoupá. Vzhledem k vysokým reakčním rychlostem je možno -selektivní hydrogenaci provádět takě při nízkýc-h teplotách. Dolní hranice reakční teploty se přednostně určuje na základě praktických zkoušek, které jsou pro předmět vynálezu nepodstatné.U uhlovodíkových směsi, které obsahují vodu, leží dolní hranice -reakční...

Způsob výroby 2-(2-thienyl)-a 2-(3-thienyl)ethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248028

Dátum: 15.01.1987

Autori: Heymes Alain, Chekroun Isaac

MPK: C07D 333/32, C07D 333/20

Značky: 2-(2-thienyl)-a, způsob, 2-(3-thienyl)ethylaminů, výroby

Text:

...alkoh-oly, amidy,zejména dimethyltormamid, sulfoxidy, ze jména dimethylsulfoxid. V některý-ch .případech může být výhodné, a to zejména .při použití hydroxidů kovů, .pr-ovádět postup V biiazickém systemu (voda lrozp-ouštěvdlo,například halogenované rozpouštěadlo jako dichlormethan nebo dramatický uhlovodík jako benzen, toluen nebo xyleny za přítomnosti katalyzätoru, například kvartérní amoniové soli jako tetra-n-butylamoniumjodidu »nebo...

Způsob výroby mlékárenských výrobků fortifikovaných fosfolipidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237477

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartošek Vít, Březina Pavel, Čurda Ladislav, Plachý Bohuslav

MPK: A23C 23/00

Značky: výroby, výrobků, fosfolipidy, mlékarenských, fortifikovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se podmáslí zpracuje na tvaroh kyselým nebo kombinovaným sladkým a kyselým srážením nebo se na tvaroh zpracuje směs mléka a podmáslí a pak se aplikuje jako náhrada tvarohu vyrobeného tradičním způsobem do některých mlékárenských výrobků, např. tavených sýrů a tvarohových desertů.

Způsob výroby nových cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248025

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wieduwilt Manfred, Seeger Karl, Blumbach Jürgen, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545, C07D 501/38...

Značky: nových, cefemderivátů, způsob, výroby

Text:

...uhlíku v obou .alkylových částech, jako zejména methyloxýkarbonylmethylovou skupinou, ethyl-oxykarbonylmethylovou skupinou, methyloxyzktarbonylethylovou skupinou, alkylkarbonylalkyiovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v obou alkylových částech, jako zejména methylkarbonylmethylovou skupinou, ethyllkarbonylméthylovou skupinou, methylkarbonylet-hylovou skupinou a ethylkarbonylethylovou skupinousulfoalkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Němec Václav, Grenár Antonín, Kunz Milan, Veselý Karel

MPK: C09C 3/04

Značky: karbonátových, výroby, plniv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.

Způsob výroby monomerních nebo polymerních sloučenin s obsahem isokyanurových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248022

Dátum: 15.01.1987

Autor: Robin Jean

MPK: C07D 251/02, C07F 7/10, C08G 18/02...

Značky: výroby, isokyanurových, obsahem, skupin, sloučenin, způsob, polymerních, monomerních

Text:

...R znamená alkyl-ový zbytek, a to zbytek methylový, ethylový, prsopylový nebo butylový, »dále zbytek S 1 R 3, v zněmž R má s-vrchu uvedený význam, zbytek -CO«-NR-R a-CO~NR-SlR 3, kde R má svrchu uvedený význam, R znamená zbytek methylový, ethylový,propylový nebo butylový nebo atom vodíku.Mimoto mohou zbytky R a R spolu tvořit butylenový nebo pentylenový zbytek.ak již bylo uvedene, může být katalyzátorem aminosilan, udiaminosilan,...

Způsob výroby (+)-enantiomerních nebo (–)-racemických 4a,9b-trans-hexahydro-1H-pyridoindolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248020

Dátum: 15.01.1987

Autori: Welch Willard, Harbert Charles

MPK: C07D 471/04

Značky: –)-racemických, 4a,9b-trans-hexahydro-1h-pyridoindolových, způsob, výroby, derivátů, +)-enantiomerních

Text:

...brom, methoxyskupinu, methylovou skupinu a ethylovou skupinu, aR 3 má některý z významü uvedených výše pro R 2, s tím omezením, že znamená-li A 1 methanoskupinu, kyslík nebo zbytek NR 3, má p hodnotu 1, čímž se opět vylučují čtyřčlenné kruhy nespadající do rozsahu vynálezu,obecného vzorce IIIve kterém Qľ představuje zbytek vzorceA a Z společně a A 3 .a Z 5 společně tvoří vždy eübanoskuvpinu, propenoskupinu, ethenoskupínu nebo...

Spôsob výroby amidických polyéteresterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237454

Dátum: 15.01.1987

Autori: Komanický Vladimír, Jambrich Martin, Uhlár Ladislav, Drobný Michal, Polievka Milan, Macho Vendelín

MPK: C08G 69/44

Značky: polyéteresterov, amidických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amidických polyéteresterov s využitím polyéteresteru aspoň s jednou voľnou karboxylovou skupinou v molekule a prekurzorov amidov sa uskutočňuje pri teplote 140 až 300°C tak, že za katalytického účinku esterifikačných alebo polyesterifikačných katalyzátorov (zlúčeniny Ti, Sn, Ge, Sb ap.) a stabilizátorov s antioxidačným účinkom (kys. fosforná a jej soli) reaguje monoetylénglykol až polyetylénglykol s dikarboxylovou kyselinou alebo...

Způsob výroby směsi 1R cis S- a 1S cis R-isomerů derivátů esteru kyseliny cyklopropankarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248017

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bull Michael

MPK: C07C 69/747

Značky: způsob, směsi, esterů, r-isomerů, kyseliny, cyklopropankarboxylové, derivátů, výroby

Text:

...produkt sestávat v podstatě úplně ze směsi. 11 1 R cis S- a 1 S cis R-i-somerů sloučeniny vzorce I.Výhodné organické aminové zásady obsahují šest atomů uhlíku. Bylo zjištěno, že velmi účivnnými organickými .aminovými zá~sa~ciami jsou triethylamin a dii-sopropylamin. Z těchto je obzvláště výhodné triethylamin.Ačkoliv přítomnost malého množství vody v organické aminové zásadě je možno tolerovat, má být její množství menší než 2 z...

Způsob výroby směsi 1:1 1R cisS- a 1S cis R-isomerů derivátu esteru kyseliny cyklopropankarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248016

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mason Ronald Frank, Wood Derek Alexander

MPK: C07C 69/747

Značky: kyseliny, esterů, r-isomerů, způsob, cyklopropankarboxylové, derivátů, směsi, ciss, výroby

Text:

...popsané V příkl-audech 1 až 5 a 7, byly provedeny za prakticky bezvodých podmínek, poněvavdž hmotnostní množství v-ody, obsažené V triethylamlnu,bylo 0,1 0/0, vztaženo na hmotnostní množství trlethyiaminu.5,8 g kry-stalické racemické směsi cis-isomerů oe-kyano-S-fen-oxybenzylesteru kyseliny 3-(2,2-udichlorViny 1 l-ZZ-dimethylcyklopropankarboxyiové o teplote taní V rozmezí 58 až 77 C se zahřívaním na teplotu 70 C rozpuzstí v 10 ml...

Způsob výroby stálého injekčního roztoku chelátu oxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248013

Dátum: 15.01.1987

Autor: Armstrong William

MPK: A61K 9/08, A61K 31/65

Značky: oxytetracyklinu, výroby, roztoku, chelátů, stálého, způsob, injekčního

Text:

...v němž pretrváva účinná hladina v krvi. Této doby nelze dosáhnout při použití samotného »cihelátu hořčiku.Injekční roztok je možno vyrobit z ná-siedujících složekg/100 m 1 oxytetracyklitn účinnost 927 ,ug/mg 2 navíc 27,51 kyłsličnřk hořečnatý 1,844 octan łvápenatý 1,931 Z-pyrrolidogn 50,00 polyvinylpyrrolidon, K-17 5,00 formaiudehyd vsulfoxylát sodný 0,30 monoethanolamin do pH 8,5 voda do 100 miOctan vápenatý se rozpu-sti v 10 ml vody....

Způsob výroby suroviny obsahující heparin s obohaceným obsahem aktivní složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248012

Dátum: 15.01.1987

Autori: Illés János, Gere Pál, Takács István, Kerey Gyoergy, Neszmélyi Erzsébet, Czebe László, Rudolf Péter

MPK: A61K 31/725

Značky: heparin, způsob, obohaceným, obsahující, výroby, složky, obsahem, aktivní, suroviny

Text:

...v dosud ínedosažené -míře. Navíc chemické, fyzikální .a morfologické složení získaného materiálu je íkonstantní.jestliže je tento materiál, získaný .postupem podle uvedeného vynálezu, skladovánpři teplotě okolí, zachová-va si své složení poneomezenou dobu bez potřeby speciálních podmínek včetně počtů zárodků mikroorganismů, který je velmi nízký za použitý-ch podmínek. Z tém suroviny novéh-o typu je možno vyrobit konečný produkt terapeutické...

Způsob výroby piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 248006

Dátum: 15.01.1987

Autor: Geiger Kenneth

MPK: C12C 11/04

Značky: výroby, způsob

Text:

...hodinách od počátku fermentace se přidá do částečně zfermentované mladiny přídavek kvasinkami dobře utílizovatelného cukru., načež fermentace pokračuje. Po uvedené době vzejde ve zkvašované mladlně alespoň polovina z celkového množství kvaČas potřebný k tomu, aby kvasnice d-o-statečně působily na -sladinu před Ipřidáním zkvasitelněho cukru, se může měnit v závislosti na fermentačních podmínkách. Tento vztah -bude podrobněji trbjasněn v...

Způsob výroby derivátu 9-hydroxyethoxymethylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248005

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schaeffer Howard John

MPK: C07D 473/18

Značky: 9-hydroxyethoxymethylguaninu, způsob, výroby, derivátů

Text:

...mohou používat lokálně ve formě ma-stí, rkrémů, .aerosolů neho prášků, nebo je lze podávat jako oění či nosní kap~ky, vždy V zavislosti na tom, zda se přípravek používá k léčbě internĺho nebo externího virového onemocnění.Při interních infekcích se podávají sloučeniny obecného vzorce I v dávkach .od 0,1 do 250 mg na 1 kg, přepočteno na volný moHOÍOSÍOTEČDÝ ester, a s vý-hodou se podávají v rozmezí od 1,0 až do 50 mg na 1 kg hmotnosti těla...

Způsob výroby štočků fotografickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248004

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kumano Jasumitsu, Kameyama Joshio

MPK: B41N 1/06

Značky: způsob, výroby, štočků, cestou, fotografickou

Text:

...světelným zdrojem. Světelným zdrojem pro tuto expozici může být oblouková lampa,rtuťova lampa, Xenonové lampa, halogenová lampa a podobné.V případě použití alutotypického pozitivu,kde body sítového štočku ve středním zabarvení ik zastíněné části jsou plynulé, jako planografického autotypicukého pozitivu -nebo reliefního autotypického pozitivu, je plynulá část opatřena ohrazem čiar hlubotiskové sítě popsanou expozicí s hlubotiskovou sítí V...

Způsob výroby derivátů 9-hydroxyethoxymethylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248003

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schaeffer Howard John

MPK: C07D 473/18

Značky: způsob, 9-hydroxyethoxymethylguaninu, výroby, derivátů

Text:

...očí nebo jiných zevních orgánů, například úst .a kůže,používat roztoky, masti nebo krémy jarko lokální přípravky, .které lze -označit za výhodné. Koncentrace se pohybuje v rozmezí 0,1 až 10 0/o, s výhodou 0,3 až 6 0/0, nej-výhodněji 3 0/0.Sloučeniny podle tohoto vynález-u se používají pro léčení virových onemocnění savců, záležejíci v podávání účinné-ho a netoxickeho antivirového množství sloučeníny obecného vzorce I. Výraz účinné a...

Způsob plynulé výroby vlákenných izolačních trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248002

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bichot Bernard, Gest René

MPK: B28B 1/52, B28B 1/42, F16L 59/14...

Značky: výroby, způsobu, způsob, tohoto, trubek, izolačních, vlákenných, plynule, provádění, zařízení

Text:

...Toto uspořádání dovoluje, aby díly la vlákenněho pásu 1 byly přiváděny do navíjecího zařízení 6 v přesné poloze.Místo pásového dopravníku je možno téžpoužít dopravníku, který je zobrazen na obr. Sa, a který má v.álečky 13, 13 a, 14, 14 a,pás 16 .a výškově stavitelný váleček 19, přičemž rychlost válečků 13, 13 a, 14, 14 a a pásu 16 se stále zvyšuje -během navíjení vlákenného pásu 1 a rychlost válečku 14 a je regulována tachymerickým...

Způsob výroby tvarových konců tyčového materiálu a trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247997

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Pavel, Langer Zdeněk

MPK: B23D 25/08

Značky: tyčového, způsob, trubek, výroby, konců, zařízení, způsobu, tohoto, materiálů, tvarových, provádění

Text:

...vedení. ve kterem je euvně uložennolůžko 1. Horní plocha § lůžka 1 má tvar výeeče vnäjäího průměru opracovanć tyče 2. Lůžko 1 ad na boční hrane oaazení, na ktere doaede pružina LL, jejíž druhy konec je eakotven v zdkladovd dance 13.Zpraoovevana tyč l je uložena na lüžko 1 a zaeunuta na neznázornšný doraz. Během první pracovní operace ejíždí baran s horními etřižnyli noži L do dolní mrtvd polohy. apodní etřižnd nože g ae nepohybují a...

Způsob výroby 4-chlortoluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247989

Dátum: 15.01.1987

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 25/02, C07C 17/12

Značky: 4-chlortoluenu, způsob, výroby

Text:

...8 °C až 35 00. Odtok tepelných podilů ze zpracovúvané kryatalinké hmoty gravitací může být urychlen vytvořením nižäího tlaku v předloze, do níž ,jsou kapalné frakce jímány.Použití krystalizace vymrazováním a frakčního tavení pro výrobu lł-chlortouluenu podle vynálezu umožňuje snížení surovinových a energetických nákladů a vyšší kvalitu produktu ve srovnání s doposud známým způsoby výroby 4-ch 1 orzo 1 uenu.Nízkoteplotni režim způaobu výroby...

Způsob výroby chelatujících ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247974

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štamberg Jiří, Krauss Dieter, Schwachula Gerhard, Wagnitz Uwe

MPK: B01J 45/00

Značky: chelatujících, ionexů, výroby, způsob

Text:

...pH od 8 do 10.Pryskyřice vyrobené způsobem podle vynálezu obsahují jako chelatující skupiny nejen známou iminodioctovou skupinu ale 1 sulfonamidově skupiny. Monosubstituovsný sulfonamidový dusík obsahuje kyselé vodíkové atomy a kůže tvořit.so 1 e v závislosti na povaze substituentu. Vysoká kapacity vůči kovüm zvláště V kyselé oblasti pH se tudíž přičítedí spolupůsobení sulfonamidových a íminodioctových skupin, neboĺ obě seskupení vykazuàí...

Způsob výroby etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Filip Petr, Huml Miroslav

MPK: C07C 2/68

Značky: způsob, etylbenzenu, výroby

Text:

...a kapalných fázích. Pevné fáze tvoří nerozpuštěný AlC 13 a redukovadlo kapalnou polární fázi Hcl, vlhkosti aromátů a případně voda dávkovaná do přípravy katal. komplexu nepolární fázi aromáty.V kapalných fázích je částečně rozpuštěn AlCl 3 a redukovadlc. Volný chlor je jednak vázán na pevný A 1 Cl 3 a dále je rozpustěn v obou kapalných fázích, kde v polární fâzi probíhä redukce optimálně a je vyjádřena standardním redox potenciálem R° -...

Způsob výroby kyseliny octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247929

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lukáč Lubomír, Bošina Stanislav, Havlíček Werner, Martinec Alexandr

MPK: C07C 53/08, C07C 57/07

Značky: výroby, octové, způsob, kyseliny

Text:

...a symbo 1 emR~ 260 rozkladač dimeru kyseliny akrylové.KolonyC-260 a C 270 rozšiřující současnou soustavu rafinační části výrobny kyseliny akrylové jsou náplňové rektifikační kolony o rozměrech náplnívařáky kolon jsou trubkové tepelné výměníky s nuceným oběhem destilované kapaliny. KolonaC 260 je opatřena děličkou k rozdelení destilátu na vodnou a organíokou vrstvu. ostatní příslušenství kolon je standardní.Řešení podle vynálezu zajišťuje...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kubeš Ladislav, Šípek Karel, Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: bezpečnostní, výroby, způsob, vrstvené

Text:

...vyroben se směsi o hmotnostním složení 45 až 75 polymerní složky na bázi polyvinylbutyrnlu /I hmotnostním obsahom hydroxylovýoh skupin, stanovených jako polyvinylalkohol, v rozmezí 15 až 30 Q/, dále 15 al 45 t změkčovadla, 0,2 až 1,0 8 UV absorbéru a/nebo sntioxidantu, 0,1 až 30 5 prášku obsahujícího kovový prvek, a to především prášku kovu, prášku slitiny kovu nebo prášku chemické sloučeniny kovu s velikostí částic 0,01 až 200 gnn a/nebo...

Způsob výroby albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247887

Dátum: 15.01.1987

Autori: Khain Bohuslav, Králová Blanka, Vodrážka Zdeněk, Demnerová Kateřina, Loučka Miloslav

MPK: A23J 1/06

Značky: výroby, albuminu, způsob

Text:

...drůbežf krve Jsou méně odolné vůči mechanickýmAvlívům než erythrocyty savoů. Při nešetrné manípulaci s drůbçžíkrvi dojde proto snadno k uvolnění krevního barviva a k zbarvení sěra Aby se tomu zabránilo, je nutné dodržovat.optímá 1 nI podminà ky při přípravě krevniho sére zdrůbeží krve. Další odlišností drůboži krve od krve savčí je její vyšší srážlivost. Toho se dá vhodnou úpravou využít pro snàdnější a šetrnější přfpŕhvu sêra Byly proto...

Způsob výroby jehličkovitého koksu karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 247847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: C10B 55/00

Značky: karbonizaci, černouhelné, smoly, jehličkovitého, koksu, způsob, výroby

Text:

...negativní vliv ještě zvyšují částice inertnich látek pevně zachycené v pőrech. Výsledkem filtrace je zvýšený obsah inertních látek ve filtrátu a jenĺmale nebo žádné usměrnění planárních molekul. Jestliže se zvolí hustý filtr,zvýši se ostrost dělení, avšak pőry s menším průřezem se zanášejí nalými částicemi interníchlátek, což znemožňuje ustavení laminárního toku a urychluje neprüchodnost filtru. Výsledkem je filtrát s nízkým obsahem...

Způsob výroby di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pospíšek Jan, Chromík Jindřich, Lukáč Juraj, Míčková Růžena, Šturc Antonín, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Bláha Karel, Křepelka Jiří, Novák Pavel, Ferenc Milan, Trojánek Jan, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Michalský Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, di-terc.butyl-dikarbonanu, způsob

Text:

...přičemž k přípravě terc. butylátu sodného se s výhodou použije hydrid sodný.Při postupu podle vynálezu se reakcí hydridu sodného /s výhodou disperze v minerálním oleji/ 5 ekvivalentem terc. butylalkoholu v inertním rozpouštědle /vyšší alifatické uhlovodíky, s výhodou toluen/ při teplotě 20 až 110 OC, s výhodou 60 OC. získaná reakční směs se syté oxidem uhličitým za atmosférickeho tlaku při teplotě 0 až 100 OC, s výhodou 60 °C.Po nasycení se...

Způsob výroby polovodičových součástek na extrémně tenkých monokrystalických polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Janiš Ivo, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor, Louda Jaromír, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Šátek Jaroslav

MPK: H01L 21/46

Značky: polovodičových, extrémně, součástek, způsob, monokrystalických, výroby, deskách, tenkých

Text:

...a na obnaženém povrchu polovodičové desky provést dokončující technologické operace.Způsob výroby polovodičových součástek podle vynálezu umožňuje konstrukci nových typů součástek vyžadujících velmi tenké polovodičové desky. Popsaný způsob umožnuje nahradit epitaxní techniku ekonomicky výhodnějším postupem a vytvořit vysokoodporové vrstvy bez poruch a růstových chyb.Výhodou vysokodotované polovodičové podložky je, že po spojení s tenkou...

Způsob výroby práškových tenzidů na bázi alkylbenzensulfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Morák Milan, Müller Karel, Šípa Martin, Pedál Miroslav

MPK: C11D 11/04, C11D 3/10

Značky: způsob, alkylbenzensulfonátů, tenzidů, výroby, bázi, práškových

Text:

...vody v uhličitanu sodném zlepšují se vlastnosti vzniklých práškových tenzidů se snižujícím se obsahem vody. V rozmezí 0 až 2 hmot. není vliv vody na kvalitu prášků pozorovatelný. Nad 10 E hmot. vody jsou prášky již dosti lepivé. Při obsahu vody v uhličitanu sodném mezi 3 až 10 hmot. probíhá již částečně neutralizace ve stádiu adsorpce. To nepůsobí zásadní obtíže při uskutečnění postupu, avšak může to vést k zvýšené lepivosti produktů,...

Způsob výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 22/20

Značky: tkacím, prohoz, výroby, vzduchový, trysky, způsob, stroji, vzduchové, útku, tělesa

Text:

...trysky a zajistit maximální kvalitu vnitřního povrchu dutin, zejména s délkou nad 25 průměrů a zároveň přispět k dalšímu zlepšení funkce.Je toho dosaženo způsobm výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že silnostěnná trubice o menším průměru se protlačuje za studena do tvaru Lavalovy dýzy a potm se k silnostěnné trubici souose pripojí vstupní trubice tělesa vzduchové...

Způsob výroby tavného lepidla ve formě folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247802

Dátum: 15.01.1987

Autori: Suchý Josef, Hezina Jiří, Matějka Jindřich

MPK: C09J 7/00

Značky: způsob, výroby, lepidla, fólie, formě, tavného

Text:

...přičemž vzniká fólie o tlouščce 1 až 4 mm se smrštěním odlepuje.Hlavní výhodou způsobu výroby tavného lepidla podle vynálezu je to, že takto lze připravit lepidlo ve formě főlie, které je pak možno přímo použít pro speciální účely, jako vs stavebnictví při lepení izolačních materiálů na krytinu, při výrobě izolačních panelů,při spojování různorodých materiálů /jako například hliníkový plech s polystyrenem/, ale i pro laminování různých...

Způsob výroby jemných drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247796

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hartmann Oldřich

MPK: B21K 1/54

Značky: výroby, způsob, drážek, jemných

Text:

...Způsob výroby jemných drážek dle vynálezu je možno využít nejen na převodníku jízdního kola, ale i nn jiné lisované součástí 5 krčkem. Výhodou je vysoká produktivita práce prakticky neomezené životnosti drážkového trnu, který při pěchování stojí a navíc možností přesouvání trnu v beranu lisu je možno využít jeho celé účinné délky. Trn je souvislý nepřerušovený, takže je výrobné levnější. Další podstatnou předností postupu dle vynálezu je...