Patenty so značkou «výroby»

Strana 184

Způsob výroby 2-amino-3-ethoxykarbonylamino-6-(p-fluorbenzylamino)-pyridinglukonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248743

Dátum: 12.02.1987

Autori: Engel Jürgen, Emig Peter, Hettche Helmut

MPK: A61K 31/44, C07D 213/75

Značky: způsob, výroby, 2-amino-3-ethoxykarbonylamino-6-(p-fluorbenzylamino)-pyridinglukonátu

Text:

...me» zisłkaxt tim, že se Z-asmmo-3-ettrhnomyłšarbmmykamzhnnor-6- p~fkuoxr 1 ae 1 rnztyLmmi 1 nummpyrrídmn StInłĺSÍ s »přebyltkam kysxelüąny glxwlšxoimovwé nebo ő-lalçtonnam kysxebiany gçlwľšąonnwé a přísrlusšnýtm rompIoMš~ těďheum (směsi porlyesthxyhełnghyxkxovlu s moądołu,směsi glyknofurrotlru s v«odou., směsi rpolyeťtihy 1 en.g 1 yk.o 41 u, glynkozhfuursahu a wody, nínpřikltíud míłohànim nebo snwąpetrlłdlotvuâtnñm při txeplzostě mieizi...

Způsob výroby 2-(N-subst. guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248741

Dátum: 12.02.1987

Autor: Reiter Lawrence

MPK: C07D 249/10, A61K 31/425, C07D 277/42...

Značky: 2-(n-subst, výroby, guanidino)-4-heteroarylthiazolů, způsob

Text:

...-4-hellogenlascetylimidxarzolu .nebo 2- R 4-substituowaný -4 ľballügBÝHIHJCÉIłtYhÍhÍÍHyZOwTH obecného vzorce X. l když liaallogewrem ve shlora. zmsínělných slourčetnmách může .být lak chlor, bulk boom, je nicméně .ploss-Letdně zmxíněný hąallogen obe-cině rvýlnoadmější.Rewakce se provádí v přířuomnoeťi ilnyertního ovrganického .rozpvowuštědila, juakvou temnehvdrOfuraJnu, nižšího iaikuanmolu., jako memhłanolui, eithianoxlu či isłoąpnropxwnowlu,...

Způsob výroby derivátů 3-tetrahydronaftyl-4-hydroxy-2H-(1)-benzothiopyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248740

Dátum: 12.02.1987

Autor: Berthelon Jean-jacques

MPK: C07D 335/06

Značky: způsob, 3-tetrahydronaftyl-4-hydroxy-2h-(1)-benzothiopyran-2-onu, derivátů, výroby

Text:

...pmovxedený (ma plslu rransy Beagle3 psi masy Beagle dotsvtávlají orálaíě lklalžídý den 50 ,ug/kg sl-oočeniny podle příklavdu 1,tj. sloučeąoilny 1, a dlalší 3 psi ľâlSY Belagzle dostáylají obdloblně lsltaejmou. díávlku slowčyeuoiny A. Bíoluogíoké porzonolvlální zahrnuje ur~ čem Quickorvta ČBJSOVĚDJU fakltoru s přemušením pokusu, když tem/to faktor dosáhme 300 sekund. Křivky na obr. 1 na připojeném výkcresu zlnázolrňíísjí účinky získané mal...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248739

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Wachtel Helmut, Huth Andreas, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02, C07D 457/12...

Značky: nových, derivátů, ergolinu, způsob, 2-substituovaných, výroby

Text:

...skupinu, pak se postup provádí tak, že se nechá reagovat ergolin vzorce II s acylchloridem v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako například chloridu hlinitého. Není-li však acylchlorid kapalnou látkou, pak se může jako rozpouštědlo používat například nitrobenzen nebo chlorbenzen.Reakce se provádí výhodné při teplotách pod teplotou místnosti, jako při teplotách od ~ 10 do -5 °C a je ukončená po 1 až 5 hodinách.Karbonylová skupina, která je...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248738

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Huth Andreas

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48, C07D 457/12...

Značky: nových, výroby, derivátů, 2-substituovaných, ergolinu, způsob

Text:

...dvojnou vazbu uhlíkuhlík nebo trojnou vazbu uhlíksuhlík, pak lze tuto nenasycenou vazbu snadno redukovat například za použití Raney-niklu nebo paiádia na uhlí V alifatickém alkoholu při teplotě místnosti a atmosférickém tlaku úplně nebo parciärně za vzniku odpovidajícího hydrogenačního produktu.Obsahuje-li ethinylový substituent v. poloze 2 chránicí skupinu, jako skupinu siMezR, pak je možno tuto skupinu odstranit působením slabe...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248736

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lipps Wolfgang, Cornils Boy, Konkol Werner, Bahrmann Helmut

MPK: C07C 45/50, C07C 47/02

Značky: aldehydů, výroby, způsob

Text:

...nebo arhydroxyeillçylový zbytek s přímým nebo rojrzvčtverxým. řetězcem obsahujcí 1 až 4 atomy uhlíka nebo C a D společně s atomem Clllžšĺkll tvoří pětičlenný ttebo šestičlenný heterocyklicláý štruk, E znnnąená chlorid, bromíd, jojid a ze~ jména sulľat, tetrŕilluerborzít, acetát, methosulíát, benzensulľonát, alkylhenzensulfonát,tolueíisulftanát, laktát nebo citrát.Vzhledem ke svému malému korozívnímu chování jsou jako aniontý vhodné...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248735

Dátum: 12.02.1987

Autori: Reuschling Dieter, Linkies Adolf, Clauss Karl

MPK: C07D 291/06, A23L 1/236

Značky: výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, způsob

Text:

...popřípadě vi inertním anorganickém nebo organickém rozpouštědle, načež se přitom ve formě kyseliny vzniklý B-methyl-S,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,Z-dioxid, popřípadě ještě neutralizuje působením draselné báze.Při reakci vzniká pravdepodobne nejdřive z jednoho molärního dilu acetoacetamid a jednoho molárniho dilu oxidu sírového acetoacetamid-N-sulfonová kyselina, která se pak působením dalšího molárního dilu oxidu sírového cyklizuje na...

Způsob výroby krystalických solí acetoacetamid-N-sulfofluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248734

Dátum: 12.02.1987

Autori: Linkies Adolf, Reuschling Dieter

MPK: C07C 143/86

Značky: výroby, solí, krystalických, acetoacetamid-n-sulfofluoridu, způsob

Text:

...solí acetamido-N-sulfoťluori-du hladkou reakcí s vysokými výtěžky je velmi překvapující, nebot obvykle mají soli organických dusíkatých bázi amoniově soli a soli s alkalickými kovy ~ s vžndy stejnou anionickou složkou soli stejnou fyzikální konzistenci. Kromě toho- byl hladký a rychlý průběh reakce neočekávaný také proto, protože se anorganické báze používané při postupu .podle vynálezu v organickém reakčním prostředí v podstatě...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248733

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: 6-(subst.)methylenpenicilanových, kyselin, způsob, výroby

Text:

...C 6 H 4 S,nýmí skupinami ve významu symbolu R 14 jsou shora uvedené penicilinové zbytky, v -CHR 4 NR 15 R 17,nichž R 15 představuje Z-fenylacetamid-oskupínu, -CNR 5 R 9,Z-fenoxyacetamidoskupinu, I( D-2-aminn-Z-Íenylacetamídoskupinu, S D-2-amino-2- ćł-hydroxyľenyl acetamldo skupinu, -CNR 3 R 9,2 ~karboxy-2-fenylacetylamidoskupínu, Z-karboxy-Z- Z-thíenyl acetamido- NH skupinu,m má hodnotu 2 nebo 3, má hodnotu D nebo 1, t má hodnotu 0, 1...

Způsob výroby fenyl-dihydropyridazinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248731

Dátum: 12.02.1987

Autor: Slater Robert

MPK: C07D 237/04, A61K 31/50

Značky: výroby, derivátů, fenyl-dihydropyridazinonových, způsob

Text:

...angiotensin, například captopril,anti-anginální prostředky, například isosorbid-nitrát, glycerýi-trinitrál a pentaerythritol-tetranitrát, antiarýtmické prostředky, například chinidin, prokainamld a lig nokain, srdeční glykosidy, například digoěPředmětem výnálezu je způsob výroby sloučenin shora uvedeného obecného vzorce I a jejich farmaceutický vhodným solí,vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce IIIR 1 má shora uvedený...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248730

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Laurent Henry, Wendt Hans

MPK: C07J 5/00, C07J 7/00

Značky: derivátů, 6alfa-methylkortikoidu, způsob, výroby

Text:

...R mají výše uvedený význam,chloruje v poloze 21.Podmínky výroby sloučenin podle vynáezu jsou popsány v některém z německých zveřejňovacích spisu DOS č. 2 645 104,Z 645105, 2 340 591, 1 958 549, US patentu č. 3 383 394, jakož i v j. Org. Chem. 38, 4 203 1973.Způ-sob podle vynálezu je blíže objasněn v dále uvedených příkladech provedení.pri teplotě 130 °C oddestíluje přes odlučo-vač vody 150 m 1 benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248729

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Wendt Hans, Laurent Henry, Hofmaister Helmut

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: derivátů, výroby, způsob, 6alfa-methylkortikoidu

Text:

...ml benzenu. K reakčnímu roztoku se za horka pomalu přiída 10 m 1 triethylesteru kyseliny orthooctové, načež se oddestiluje další množství benzenu a jiné snad-no těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku do sucha. izoluje se Boa-chlor-17 aa,21- ethoxyethylidendioxy j -llý-hydroxy-ôoe-methyl-lA-pregnadien-Szü-dion V po-době oleje.b Surový 9 a-chl 0 r-17 a,21-ethoxyethylidendioxyj-1...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248728

Dátum: 12.02.1987

Autori: Annen Klaus, Wendt Hans, Laurent Henry, Hofmaister Helmut, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: výroby, 6alfa-methylkortikoidu, způsob, derivátů

Text:

...teplotě tánĺ 205 až 206 °C.a 5,0 g 17 a,2 l-dihydroxy-Ga-methyi-1,4,911 j-pregnatrien-BJO-dionu se nechá reagovat postupem popsaným v přikladu la s 10 ml triethylesteru kyseliny orthopropionové za vzniku 17 a,21-ethoxypropy 1 idemdioxy-6 a-methyl-1,4,9 lu-pregnatrien-3,20 dionu ve formě oleje.b Surový 1705,21-ethoxypropylidendioxy-6 a-methyl-1,4,911-pregnatrien-3,20-dion se míchá 20 hodin za teploty tläzně 80 C se směsi 250 ml...

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylkortikoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248727

Dátum: 12.02.1987

Autori: Laurent Henry, Wendt Hans, Hofmeister Helmut, Annen Klaus, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 5/00, C07J 7/00

Značky: způsob, výroby, derivátů, 6alfa-methylkortikoidu

Text:

...10 ml trietbylesteru kyseliny orthooctové, načež seoddestiluje další množství benzenu a jiné snadno těkavé reakční složky. Pak se přidají 4 ml .pyridinu a směs se odpaří za sníženého tlaku -do sucha. Izoluje se Qaz-chlor-17 a,21- ethoxyethylidendioxy -llgi-hydroxy-Ba-methyl-1,tl-pregna-dien-3,20-dio-n v podobě oleje.b Surový 9 a-chlor-17 a,21-ethoxyethylidendioxy-llp-hydroxy-öa-methyl-lgł-pregnadien-SĽO-dion se rozpustí ve 150 ml...

Způsob výroby etherových prekursorů protizánětlivě účinných oxicamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248726

Dátum: 12.02.1987

Autor: Marfat Anthony

MPK: A61K 31/54, C07D 279/02, C07D 417/12...

Značky: etherových, způsob, výroby, prekursoru, oxicamů, protizánětlivě, účinných

Text:

...ustavu techniky viz například shore uvedený přehled literatury o- oxicamech. Potrebná reaukční činidla obecného vzorce R 1 X jsou bud dostupná »komerčná nebo je lze přlpravlt známymi metodami,popřípadě metodami -detailně popsanými v níže uvedených prípravách.Protizánětlivä účinnost derivátů oxicamů obecného vzorce I se rovněž h-odnotí podle známých metod, jako jsou test na edému na tlapce Krysy, test na arthritixdě vyvolané u krysy pomocnou...

Způsob výroby krystalického monohydrátu cefalexin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248725

Dátum: 12.02.1987

Autori: Yang Kuo, Engel Gary, Rose Harry, Mcshane Lawrence, Indelicato Joseph

MPK: C07D 441/22

Značky: cefalexin-hydrochloridu, krystalického, monohydrátu, způsob, výroby

Text:

...nevznikne monohydrát s krystalickou strukturou podle vynálezu, ale amorłfní hmota.V souhlase s výhodným provedením způsobu podle vynálezu se ethanolový solvát hydrochloridu vystaví působení vzduchu o relativní vlhkosti zhruba 20 až 4 U , při teplote cca 20 až 50 (3. Za těchto podmínek je konverze na krystalický monohydrát hydrochloridu prakticky úplně ukončená zhruba za 1 až 15 dnů.Krystalický m-onohyndrát cetalexin-hydrochloridu...

Výplet tenisové rakety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248722

Dátum: 12.02.1987

Autor: Michiels Hugo

MPK: A63B 51/12

Značky: výroby, způsob, rakety, výplet, tenisové

Text:

...otvorem 14 V rámu, se sousední uzlovací kolíky 3 nastaví podle obr. 14 svými podélnými ldnrážkamí 12 k sobě a struna 2 do nich zapadne.Obr. 15 znázorňuje podélný řez uzlovacím kolíkem 3, kde obě ramena 9, 16 horní příčky 4 mají stejnou tloušťku a otvor 11 vede ramenem 10 napříč.V provedení podle obr. 16 až 18 je v některých ús-ecích rámu nebo případně vedle každého otvoru 14 uspořádán zpětný otvor 24, kterým se volný konec struny 2 nebo...

Způsob výroby karbapenem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248721

Dátum: 12.02.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04, A61K 31/41...

Značky: způsob, karbapenem-derivátů, výroby

Text:

...nebo heteroaromatíckého kruhového systému, který může obsahovat .další heteroatvomy vybrané ze sku~ piny zahrnující kyslík, síru a dusík, R 15 představuje atom v-oidíku nebo popří padě substituovanou alkylovou, alkenylo-pvou či alkinyiovou skupinu s až 1 U atomy uhlíku, cjfukloalkylov-ou, cykloalkylalkylovou nebo alkylcykloal-kylovou skupinu obsahující 3 až 6 atomů uhliku V cykloalkylové a 1 až 6 atomů uhlíku v alkylové...

Způsob výroby chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248720

Dátum: 12.02.1987

Autori: Davies Roy, Green Richard

MPK: C07D 257/04, C07D 401/04, C07D 215/22...

Značky: výroby, chinolonů, způsob

Text:

...výsledná směs se extrahuje pětkrät vždy 60 ml dichlormethanu, extrakt se Vysuší alod-pamřise naolejovitý odparek, »který stáním přes noc částečně z-tuhne Pevný materiál se odfiltruje, promyje se toluenem a vysuši se ve vakuu. Získáa se nový 1-4-f luor-z-methylaminofenyl -2- 1-methyl-lH-tetrazol-ő-ylethanon o teplotě tání 132 až 1314 °C.d Směs 11,0 g shora připraveného -ethanonu, 3,5 ml triethšyl-orłhhofdrmiátu, 17,5 ml toluenu, A 14...

Způsob výroby klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248719

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zsóka Erzsébet, Udvardy Nagy, Kordik Gabriella, Trinn Mária, Vida Zsuzsanna

MPK: C12P 17/18, C12R 1/645

Značky: alkaloidů, způsob, klavinových, výroby

Text:

...na 3,5 až 5,6 hydroxidem amonným a potom stejně, jako je uve-deno pro žívné prostředí A, se připraví 1 lítr živného prostředí.Výše uvedené složky se ředí vodou na 1000 ml, hodnota pH se nastavuje na 6,5 až 6,8 a potom se ,roztok sterilizuje při teplotě 110 C po dobu 30 minut.Kultivace se provádí v kterémkoliv výše uvedeném živnem prostředí za sterilních aerobních p-odmínek při teplotě 20 až 28 °C v přítomnosti přísad zvyšujícíoh tvorbu...

Způsob výroby triazolo-pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248718

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vallat Jean-noël, Barthelemy Gérard, Hallot André

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, triazolo-pyrimidinových, výroby, způsob

Text:

...molu kyseliny methansulfonové. Lyolílizací získaného roztoku se zlská prášok, který se pr~omyje etherem a usuší ve vakuu. Tímto způsobem se ve výtěžku 98,5 získá 6,9 g bílého prášku. Získané sůl se neohá překrystalovat s polovinou molekuly vody a její teplota tání je pak 208 °C.Postupuje se způsobem podle příkladu 7,čímž se z 3-methy 1-5-oXo-7-Z-pyrildylltriazolo 4,3-alHjpyrimidinu a ethylbromidu jako výchozích látek získa ve výtěžku 72...

Způsob výroby hydrochloridu 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248717

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fuchs Oszkár, Makk Nándor, Balogh Tibor, Somogyi Tibor, Toldy Lajos, Stefkó Béla, Lázár Árpád, Kosáry Judit, Vitális Beáta, Láng Tibor, Diesler Eszter, Engler József, Borvendég János, Szabó Antal, Mátyus Péter, Kasztreiner Endre

MPK: C07D 307/52, A61K 31/35

Značky: hydrochloridu, 1-‹2-[5-dimethyl-aminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl]›amino-1, methylamino-2-nitroethylenu, výroby, způsob

Text:

...je možno připravit hydrochlorid 1-2-S-dimethylaminomethyl-ZPři způsobu podle vynálezu se ke směsi hydrochloridu sloučeniny vzorce IV s hydrochloridem cysteaminu přidá katalytické množství látky skýtající za reakčních podmínek minerální kyselinu nebo minerální kyselinu a -o-rganickou kyselinu obdobné síly, ako je sila minerálních kyselln, s výhod-ou halogenidu fosforu například oxychloridu fosforečného nebo halogenidu organické či...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 210/16, C08F 4/00

Značky: způsob, výroby, kopolymerů, modifikovaných, ethylenu, jedním, alfa-olefinem, alespoň

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...

Vysazovací balíček, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248715

Dátum: 12.02.1987

Autori: Boettcher Günter, Evert Paul, Mielke Johannes

MPK: A01C 1/04, A01G 9/10

Značky: způsob, provádění, tohoto, zařízení, způsobu, výroby, vysazovací, balíček

Text:

...s žebrovaným povrchem, který slouží k sypání vláken na nosný pás 43 vedený po válcích 41, 42. Rouno 13, které vzniká na nosném .pásu 43, má nepatrnou výšku vůči své šířce a je homo-genní, což je důležité pro stejnoměrnost provazcve náplně. Do proudu 13 a vláken za metacím válcem 33 lze stříkat z trysky 44 například pomocí tlakového vzduchu proud 5 lepidla.jako lepidlo se hodí vodná disperze polyvinylacetátu. S výhodou je lepidlo...

Způsob výroby nových 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248714

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dürckheimer Walter, Seeger Karl, Lattrell Rudolf

MPK: C07D 501/56, C07D 501/57

Značky: nových, 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...bázemi, které odpovídají zbytkům R ve vzorci I, načež se popřipardě přítomná chránicí skupina odštěpi a získaná sloučenina obecného vzorce I se popřípadě převede na fyzíologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.Nechá-li se při postupu podle vynálezu reagovat slovučenina obecného vzorce A nejdříve se sloučeninou obecného vzor-ce IV nebo s acylovaným derlvátem této sloučeniny a pote s pyridinovými, ohinolinovými nebo ísochinolinovými...

Způsob výroby derivátů 6 alfa-methylkortikoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248712

Dátum: 12.02.1987

Autori: Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Laurent Henry, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 7/00, C07J 5/00

Značky: způsob, derivátů, výroby, alfa-methylkortikoidů

Text:

...a řitě, trudoviny růžovitě, kožniho erythematodu, lupénky, lišeje plochého červeného a bradavčitêho a podobných kožních onemocnění.3 Tato speciální léčiva se vyrábějí »obvyk lým způsobem tím, že se účinné látkys vhodnými přísadami převedou v požadované aplikační formy, -jako jsou například roztoky, pleťové vody, masti, krémy nebonáplasti. V takto Tormulovaných léčivechzávisí koncentrace účinné látky na aplikační formě. U platových vod a...

Způsob výroby derivátů (1,2,4) triazolo (4,3-a) chinoxalin-4-aminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248711

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sarges Reinhard, Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 487/04

Značky: triazolo, způsob, chinoxalin-4-aminu, 4,3-a, výroby, 1,2,4, derivátů

Text:

...hmotvnostních, vztaženo na hmotnost shora uve»deného acylačníbo činidla. Při použití nadbytku tohoto tercíárního aminu může toto činidlo sloužit současně 1 jako reakčnírozpouštědlo. I když je Ido-cela dobře možné a v některých případech dokonce velice žádoucí prováwdět reakci v nepřit-omnosti rozpouštědla, m-oh-ou se vyskytnout prípady,k-dy je žándoucí použití vhodného inert-ního organíckého rozpouštědia. Mezi vhodná organické rozpouštědla...

Herbicidní prostředek se zvýšenou selektivitou v porostech kukuřice a prosa a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248710

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veerasekaran Ponnan, Hunt Leslie Victor

MPK: A01N 33/12

Značky: zvýšenou, látky, kukurice, prostředek, prosa, selektivitou, způsob, účinné, herbicidní, výroby, porostech

Text:

...například jejich esteryxyniltriethylamoniovou sůl je možno uží jednotlivé i ve směsi s dalšími svrchu uvedenými herbicidy k řízení růstu dv-ozuděložnich plevelů v porostech Ikukuíice a pro-sa po vzejití plevelů i plodiny. je-li to žádoucí, je možno nanášet bromoxyniltrimethylamoniovou a bromoxyniltriethylamoniovou sůl po osetí pozemku kukuřící nebo prosem a po včlenění do půdy některěho z následujících herbicidníc.h prostředkůPři...

Způsob výroby aktivátoru lidského tkáňového plasminogenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248705

Dátum: 12.02.1987

Autori: Goeddel David, Pennica Diane, Kohr William, Vehar Gordon

MPK: C12N 15/00

Značky: plasminogenu, lidského, aktivátoru, výroby, způsob, tkáňového

Text:

...Systémy mikroorganismů nebo buněčných kultur modifikovaných prodle způ-sobů genetického inženýrství umožñují výrobu lidského tkáňově-ho plasminogenového aktivátoru mnohem účinněji, než to kdy bylo možné. Tím umožňují i jeho, aždosud jenom ilusivní, komerční využití. Navíc, podle druhu hostltelské buňky, může být lidskýrtkáňový plasminogenový aktivátor ve srovnání s přirozeným materiálem glykosylován do menšího nebo většího stupně. V...

Způsob výroby desek plošných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248668

Dátum: 12.02.1987

Autori: Franc Karel, Kuchař Drahomír

MPK: H05K 3/42

Značky: strojů, desek, plošných, způsob, výroby

Text:

...jehož podstata epočívá v tom, že ee plošný přepíneč a motív plošných spojů nejdříve pokovují a potom se provádí leptání spojů a motívu.Způsob podle vynálezu podstatné snižuje podíl ruční práce,- 2 nan umožňuje sériovou výrobu. odpadá leptení v kyselině fluoroborítě. což vede ke zvýšení hygieny práce. Není třeba odstreňovet vytvrzený neekovecí lak, kresba desky je znečně zjednodušene. poněvedž ee stříbří dřív, než jsou vyleptány spoje...

Způsob výroby aryloxyalkanhydroxamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248630

Dátum: 12.02.1987

Autor: Stibor Ivan

MPK: C07C 83/10

Značky: kyselin, způsob, výroby, aryloxyalkanhydroxamových

Text:

...nsčel so prdblh reakce sleduje pomocí chromatografie na tenke vrstvč slliksgelu. Po ukončení reakce se reskl ni směs vlije do vody a produkt se extrshuje ethersm. bensonem, nebo toluenem.Spojené organické podíly se pronyjí vodným roztokom hydrovgenułnličitanu sodneho, vysuäí besvodým síranem sodným nebo hořečnatým a po oddeetilování se sískd odpovídající ester nervtyloąyslkouové kyseliny, který je možné bez izolace převést působení solí...

Způsob výroby hadic z plastů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248629

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tilšer Jaroslav, Rozsypálek Miroslav

MPK: B29C 49/04

Značky: plastů, výroby, způsob, zařízení, hadíc, provádění

Text:

...variabilní a nobilní konstrukční celek, může mít vlastní pohon nebo jeho pohon může být odvozen od zařízení, na kterém bude instalován. což je jednoduěäí e příznivějěí z energetického hlediska.Vynelezený způsob výroby hadic z plastů, zejména z polyetylenu a zařízení pro provádění tohoto způsobu, jsou dále popsány na konkrétní provedení, k čemuž slouží připojeně výkresy, kde na obr. 1 je schěmaticky znázorněn výrobní postup a zařízení...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Kováč Jozef, Lichvár Milan, Bodorík Gustáv, Kudelás Boris, Žedényi Mikuláš, Kellnerová Vlasta, Lipka Radislav, Bodajla Michal

MPK: C08G 12/32, C08L 61/24, C08G 12/12...

Značky: spôsob, formaldehydu, melaminu, výroby, močoviny, polykondenzátov, nízkotoxických, trojzložkových

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferenčík Ján, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Halko Miron, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Lelko Jozef, Berežný Viktor, Kurajda Pavol

MPK: C01G 51/00

Značky: cyklohexanonu, výroby, získavania, odpadných, spôsob, produktov, kobaltu

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaššovič Vratko, Klempa Vladimír, Bučko Miloš, Masarovič František, Kopernický Ivan, Gogola Ivan, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Šimko Karol

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: spôsob, rozpúšťadiel, inicátorov, etylénu, polymerizácie, výroby

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob výroby ozubeného kolesa s velkým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248566

Dátum: 12.02.1987

Autori: Beleš Ladislav, Pilárik Stanislav, Murgaš Marian

MPK: B22D 27/02

Značky: kolesa, spôsob, modulom, výroby, ozubeného, velkým

Text:

...materiálov. U ozubonýoh kolies s veľký modulom sa to prejavuje najmä u parametrov tažnoot a vrúbová húžovnatosť.Uvedené nsvjhody doterajšieho stavu techniky sú odstránená spôsobom výroby ozubenćho kolesa s veľkým modulom Hnrěho predhotovený venieo z liste uhlikcvej ocele s obsahom uhlíka c od 0,1 z do 0,25 as ná. po obvode do hĺbky jedno) ittrtiny hrúbky vence vytvorená vyhrania na pitnú šírku zubov, do ktorýoh sú z konštrukčne logovanoj...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikula Oldřich, Masarovič František, Kopernický Ivan, Kavala Miroslav, Bučko Miloš, Schwarz František, Tomčík Kazimír, Guba Gustáv, Hagara Anton, Adam Valér, Kovaľ Ján, Richter Ján, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: vedľajších, zariadenie, acetónu, spôsobu, výroby, tohto, uskutočňovanie, produktov, spôsob, komplexného, spracovania, fenolů

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Sposob výroby vinylacetátu kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 248558

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ondruš Imrich, Papp Jozef

MPK: C07C 53/10

Značky: spôsob, octovej, výroby, kyseliny, vinylacetátu

Text:

...prúdov recirkulujúceho acetylénu pre nezvládnuteľnosť regulačných eyetémov v dô J íł Šsladku kondenzácie pár kyseliny octovej v regulačných prvkoch.uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby vinylacetátu kagtalytickou syntázou z acetylánu a kyseliny octovej, pričom pre pripravu reakčnaj zmesi sa aplikujú i.nezreagované suroviny, ktorý sa uskutočňuje tak, že do parnej fázy regenerovansj kyseliny octovej sa dávkuje čerstvá kvapalná...

Vodné disperze kopolymerů akrylových a/nebo methakrylových monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248550

Dátum: 12.02.1987

Autori: Frýbertová Daniela, Kaška Jiří, Vaňouček Jaroslav, Dobáš Ivan, Kouřil Jiří, Pivoňková Alena, Štěpánek Oldřich, Šňupárek Jaromír, Marková Eva

MPK: C08L 33/06, D06M 15/263

Značky: způsob, akrylových, monomerů, výroby, methakrylových, vodné, disperze, jejich, kopolymerů

Text:

...pojení a úpravy plošných vlákenných útvarů a textilnich materiálů a způsob jejich výroby. Podstata tohoto vynálezu spočŕvá v tom že tyto disperze jsou připravitelné semikontinuálni emulzni kopolymeraoí 0,5 až 5 hmot. dílů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, 70 až 99 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a monofunkčních alkoholů s počtem uhlíkových atomů l až 8, 0,5 až 15 hmot. dílů diesteru kysen liny akrylové a/nebo...

Způsob výroby stereoisomerních E-homoeburnan-16-o1-22-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248549

Dátum: 12.02.1987

Autori: Koblicová Zdena, Trojánek Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: stereoisomerních, e-homoeburnan-16-o1-22-onů, výroby, způsob

Text:

...na sloučeniny obecného vzorce II působí v aprotickém rozpouštědle,jako např. v bezvodém tetrehydrofuranu, v hexemethyltriamidu kyseliny fosforečné nebo v jejich směsich silnou organickou basi, např. lithium-diisopropylamidem, při teplotách nižších nez 40 °C, s výhodou od 0 do 40 °C,naÉeZ se oxiduji peroxiden molybdenu ve formě komplexu vzorce III, M 005 . Py . IMPA (III), kde Py značí pyridin a HA hexamethyltriamid kyseliny fosforečné....