Patenty so značkou «výroby»

Strana 183

Způsob výroby nových derivátů L-tyrosyl-D-alanyl-glycyl-L-fenylalanylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235072

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frederickson Robert Curtis Arthur, Shuman Robert Theodore, Smithwick Edward Lee

MPK: C07C 103/52

Značky: nových, způsob, derivátů, l-tyrosyl-d-alanyl-glycyl-l-fenylalanylamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů L-tyrosyl-D-alanyl-glycyl-L-fenylalanylamidu obecného vzorce I, ve kterém L a D, tam kde je to vhodné, definují chiralitu, R3 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku nebo primární alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R5 znamená atom vodíku nebo primární alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku s tím, že jeden ze symbolů R4 a R5 znamená vždy primární alkylovou skupinu s 1...

Způsob výroby aroylfenylnaftalenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235057

Dátum: 15.02.1987

Autori: Suarez Tulio, Jones Charles David

MPK: C07C 97/10

Značky: výroby, aroylfenylnaftalenových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aroylfenylnaftalenových derivátů obecného vzorce I, kde X znamená skupinu -CH2-CH2- nebo -CH=CH-, R znamená atom uhlíku nebo methoxyskupinu, R1 znamená atom vodíku nebo methoxyskupinu a R2 a R3 tvoří spolu s atomem dusíku, na nějž jsou vázány, pyrrolidinový zbytek a citrátů těchto sloučenin reakcí substituovaného tetralenu obecného vzorce II s fenylmagnesiumbromidem obecného vzorce III, takto získaný produkt se uvede v reakci s...

Způsob výroby a-6-desoxytetracyklinu a 6–hydroxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235053

Dátum: 15.02.1987

Autor: Morris Thomas Arthur

MPK: C07C 49/83

Značky: 6--hydroxytetracyklinu, způsob, a-6-desoxytetracyklinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-desoxytetracyklinu a 6-desoxy-6-hydroxytearacyklinu a adičních solí těchto látek hydrogenací tetracyklinu obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyl a X znamená atom vodíku, chloru nebo fluoru, nebo adiční soli tohoto tetracyklinu působením vodíku a rhodia na tetracyklin při teplotě 0 až 100 °C a při tlaku atmosférickém až tlaku 14 MPa, v inertním reakčním prostředí za přítomnosti trifenylfosfinu nebo...

Způsob výroby naftalenových a benzo-heterocyklických inhibitorů thromboxan-synthetasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cross Peter Edward, Dickinson Roger Peter

MPK: C07D 307/81, C07D 233/60, C07D 209/14...

Značky: výroby, způsob, thromboxan-synthetasy, inhibitorů, benzo-heterocyklických, naftalenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby naftalenových a benzo-heterocyklických inhibitorů thromboxan-sythetasy obecného vzorce I, ve kterém Y je navázán na kruh A a představuje karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo karbamoylovou skupinu, X představuje kyslík, síru, skupinu N-alk, kde alk znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo představuje skupíinu -CH=CH-a. R1 je navázán na některý z uhlíkových atomů...

Způsob výroby semisynthetických makrolidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235049

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sciavolino Frank Christian, Guadliana Mark Alan

Značky: semisynthetických, způsob, výroby, makrolidu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby semisynthetických makrolidů, zejména 9-dihydro-4"-epierythromycinu A 11,12-karbonátu a jeho derivátů tak, že se redukuje 4"-epierythromycin A 11,12-karbonát borohydridem sodíku a pak se popřípadě a) acyluje 2´-hydroxyskupina nebo se b) produkt převede na z farmaceutického hlediska přijatelnou sůl s kyselinou.

Způsob výroby semisynthetických makrolidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235048

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sciavolino Frank Christian, Guadliana Mark Alan

Značky: výroby, způsob, semisynthetických, makrolidu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby semisynthetických makrolidů, které jsou deriváty 9-dihydro-4"-epirythromycinu A za jeho 11,12-karbonátů tak, že se podrobí hydrogenaci 4"-desoxy-4"-oxoerythromycin A za přítomnosti Raneyova niklu jako katalyzátoru při tlaku 9,8 MPa, načež se popřípadě a) acyluje 2´-hydroxyskupina b) působí na 9-dihydro-4"-epierythromycin A ethylenkarbonátem za vzniku 11,12-karbonátu a c) produkt se převede na z...

Způsob výroby antibiotika A 47934

Načítavanie...

Číslo patentu: 235045

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kastner Ralph, Hamill Robert

Značky: způsob, 47934, antibiotika, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby antibiotika A 47934 tak, že se pěstuje při teplotě 15 až 40 °C, při pH 6,4 až 7,0 po dobu 1,5 až 10 dnů v submerzní kultuře za aerobních podmínek nový kmen Streptomyces toyocaensis NRRL 15009 v živném prostředí, které obsahuje využitelné zdroje uhlíku, dusíku a anorganické soli, antibiotikum je účinné proti grampozitivním bakteriím in vitro i in vivo. Antibiotikum rovněž podporuje růst drůbeže a vepřů a zlepšuje...

Způsob výroby nového derivátu 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno-[3,2-c]-2-pyridinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frehel Daniel, Vallee Eric, Maffrand Jean-pierre

MPK: C07D 495/04

Značky: derivátů, způsob, výroby, 5,6,7,7a-tetrahydro-4h-thieno-[3,2-c]-2-pyridinonu, nového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového derivátu 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]-2-pyridinonu vzorce I, vyznačující se tím, že se a) podrobí nitrozaci sloučenina vzorce II, b) takto získaný ketooxim vzorce III se hydrogenuje a c) takto získaná hydrogenovaná sloučenina vzorce IV se podrobí působení kyseliny za vzniku sloučeniny vzorce I.

Způsob výroby 2-{[(5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl]-thio}ethanaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235040

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lah Jolanda, Hribar-kikelj Alenka, Žmitek Janko

MPK: C07D 307/38

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob výroby 2-{[(5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl] thio}ethanamin vzorce I vyznačující se tím, že se v 2-{((5-/dimethylamino/methyl-2-furanyl)methyl]thio}ethanolu vzorce II halogenuje primární alkoholová hydroxyskupina a získaná látka se aminuje za vzniku výsledné látky amoniakem. Výsledný produkt je možno užít jako meziprodukt při výrobě ranitidinu, který se užívá jako léčivo při vředové chorobě.

Způsob výroby esterů kyseliny dihydrolysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235039

Dátum: 15.02.1987

Autor: Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/04

Značky: způsob, výroby, kyseliny, dihydrolysergové, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny dihydrolysergové obecného vzorce kde R značí alkyl až se 3 atomy uhlíku a substituent v poloze 8 může být v poloze ? nebo ?, z příslušných amidů kyselin reakcí s alkoholem při teplotách mezi 20 a 55 °C po dobu 8 až 50 hodin, v přítomnosti kyseliny nebo kyselé iontoměničové pryskyřice při hodnotě pH 0 až 1.

Způsob výroby esterů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235038

Dátum: 15.02.1987

Autori: Haffer Gregor, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/04

Značky: lysergové, výroby, esterů, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny lysergové obecného vzorce kde R značí alkyl až se 3 atomy uhlíku, z amidů kyseliny lysergové a kyseliny isolysergové reakcí s alkoholem při teplotách mezi 0 a 65 °C po dobu 2 až 30 hodin v přítomnosti kyseliny při hodnotě pH 0 až 1.

Způsob výroby 4″-epierythrormycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 235036

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gales Ferry, Sciavolino Frank Christian, Guadliana Mark Alan

Značky: výroby, 4"-epierythrormycinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 4"-epierythromycinu a jeho derivátů tak, že se hydrogenuje 4"-desoxy-4"-oxoerythromycin A nebo jeho 11,12-karbonát za přítomnosti Raneyova niklu jako katalyzátoru při tlaku 0,35 MPa a pak se popřípadě a) acyluje 2´-hydroxyskupina, b) vytvoří se 11,12-karbonát působením ethylenkarbonátu a c) produkt se převede na z farmaceutického hlediska přijatelnou sůl s kyselinou.

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zwahlen Günther

MPK: C08J 3/22

Značky: barvivových, popřípadě, přípravků, výroby, pigmentových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků k barvení lineárních polyamidů, zejména vláknotvorných, ve hmotě hnětením pigmentu nebo v polyamidu rozpustného barviva s roztokem lineárního polyamidu na bázi ?-kaprolaktamu nebo hexamethylendiaminu a adipové kyseliny a rozložením hmoty po hnětení přídavkem vody nebo alkoholu, při kterém se jako rozpouštědla lineárního polyamidu používá hmotnostně 5% až nasyceného roztoku chloridu...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235032

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: výroby, způsob, 1,2-dichlorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chloru v jedné reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, jakož i kazalyzátor obvyklý pro přenos chloru a popřípadě inhibitor ke snížení tvorby vedlejších produktů.

Způsob výroby tripeptidů obsahujících N-karboxyalkylprolinový zbytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235030

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pfeiffer Francis Richard

MPK: C07C 108/52

Značky: n-karboxyalkylprolinový, zbytek, obsahujících, tripeptidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tripeptidů obsahujících n-karboxyalkylprolinový zbytek, obecného vzorce I, ve kterém alk představuje přímý nebo rozvětvený alkylenový řetězec s 1 až 5 atomy uhlíku, s výjimkou ethylidenové skupiny, n je číslo o hodnotě 0 až 2 a A představuje zbytek aminokyseliny odvozený od D- nebo L-Ala, D- nebo L-Phe, D- nebo L-ß-methyl-ß-Ala, D- nebo L- ß-fenyl- ß-Ala, nebo ß-Ala, a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí a prekursorů.

Prostředek regulující růst a vyvolávající odlistění a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235029

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krüger Hans-rudolf, Arndt Friedrich, Rusch Reinhard

MPK: A01N 47/36

Značky: odlistění, prostředek, regulující, účinné, výroby, způsob, růst, vyvolávající, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahující jako účinnou látku derivát 1,2,3-thiadiazol-5-ylmočoviny obecného vzorce I, kde R1 znamená atom vodíku, R2 znamená fenyl, R3 znamená alkyl s 1 až 7 atomy uhlíku nebo benzyl a X znamená atom kyslíku a způsob výroby účinné látky v přítomnosti organického rozpouštědla, popřípadě suspendačního činidla a popřípadě také katalyzátoru.

Prostředek regulující růst a vyvolávající odlistění a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235028

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rusch Reinhard, Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 47/36

Značky: prostředek, odlistění, růst, regulující, výroby, účinné, látky, vyvolávající, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahující jako účinnou látku derivát 1,2,3-thiadiazol-5-ylmočoviny obecného vzorce I, kde R1 znamená fenyl a R2 znamená atom vodíku, alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, benzyl, acyl se 2 až 4 atomy uhlíku, chloracetyl, benzoyl, chlorbenzoyl, methylkarbamoyl, dimethylkarbamoyl nebo fenylkarbamoyl, a způsob výroby účinné látky za teploty 0 až 20 °C v přítomnosti organického rozpouštědla.

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Link Gerhard, Hennen Hans, Kuxdorf Bernhard, Püsche Herbert, Vomberg Heinz, Scholz Harald, Hundeck Joachim

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 1,2-dichlorethanu, čištění, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chlóru v reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, při teplotě pod teplotou odpařování prostředí při tlaku panujícím v reakční zóně a v přítomnosti obvyklého katalyzátoru k přenosu chlóru a popřípadě inhibitoru ke snížení tvorby vedlejších produktů, za vzniku surového 1,2-dichlorethanu, který se odebírá z reakční...

Způsob výroby nových 6a-methoxypenicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235024

Dátum: 15.02.1987

Autori: Woitun Eberhard, Eberlein Wolfgang, Reuter Wolfgang, Maier Roland, Goeth Hanns, Trummlitz Günter, Wetzel Bernd, Lechner Uwe

MPK: A61K 31/505

Značky: nových, 6a-methoxypenicilinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 6?-methoxypenicilinů obecného vzorce I, ve kterém význam substituentů A,R je uveden v opisné části, spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém A má shora uvedený význam, s popřípadě chráněnou karboxylovou skupinou, například ve formě silylesteru, nechá reagovat s popřípadě v reakční směsi připraveným pyrimidinovým derivátem obecného vzorce III nebo IIIa v nichž R má shora uvedený význam a B znamená...

Způsob výroby naftalenových a benzo-heterocyklických inhibitorů thromboxan-synthetasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235023

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cross Peter Edward, Dickinson Roger Peter

MPK: C07D 307/81, C07D 233/60, C07D 209/14...

Značky: způsob, benzo-heterocyklických, thromboxan-synthetasy, naftalenových, inhibitorů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby naftalenových a benzoheterocyklických inhibitorů thromboxan-synthetasy obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce a získaný produkt se popřípadě převede na jiné sloučeniny obecného vzorce I nebo na sůl. Vyráběné sloučeniny selektivně inhibují účineě enzymu thromboxan-synthetasy bez výrazné inhibice účinků enzymů prostacyklin-synthetasy nebo...

Vícevrstvá, štěrbin prostá ocelová trouba a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235022

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gross Heinz, Koch Friedrich-otto, Wennemann Werner, Peeck Adolf

MPK: B21C 37/06

Značky: trouba, její, štěrbin, prostá, způsob, ocelová, vícevrstvá, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhuje se vkládat více trub se šroubovicovým švem o různém průměru do sebe a mechanicky je rozpínat do vícevrstvé trouby tak, že ve vnitřní troubě po následném uvolnění zůstává tlakové napětí, což působí proti korozi z trhlin způsobených pnutím. Lze tak výhodně kombinovat přednosti trub se šroubovicovým švem, to je levnou výrobu velkých průměrů, přednosti z hlediska vzniku a šíření trhlin, s výhodami lamelové nebo vrstvené výroby trub, to je...

Způsob výroby čistých terciárních olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235020

Dátum: 15.02.1987

Autori: Herwig Jens, Schulwitz Bruno, Schleppinghoff Bernhard, Scheef Hans-volker, Lange Peter

MPK: C07C 11/09

Značky: olefinu, čistých, způsob, terciárních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých terciárních olefinů ze směsí uhlovodíků obsahujícíh alespoň jeden terciární olefin reakcí s alkanolem za vzniku alkyl-terc.alkyletherů, oddělením zbylých uhlovodíků v podstatě prostých terc. olefinů od alkyl-terc.alkyletherů, opětovným štěpením alkyl-terc.alkyletherů na terc. olefiny a na alkanol a oddělením čistých terc. olefinů od alkanolu, vyznačující se tím, že se alkanol po opětovném štěpení alkyl-terc.alkyletheru...

Tubovitá obalová nádržka, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235013

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mägerle Karl

MPK: B29D 23/10

Značky: výroby, způsob, způsobu, zařízení, tubovitá, tohoto, její, nádržka, obalová, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba tubovité obalové nádržky se provádí navinutím vícevrstvé fólie do válcového trubkového tělesa (1) a svařením překrývajících se konců. Dále se vytvoří částečně vzhůru uzavřená rondela (5), která se upraví na tomto trubkovém tělese (1), ale i hlavový kus (3) z plastické hmoty, který jednak spojuje trubkové těleso (1) s rondelou (5) a jednak vytváří uzávěr tuby směrem nahoru. Rondela (5) má před zpracováním jednoduchou základní formu a...

Způsob výroby polyolefinových vláken s vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235001

Dátum: 15.02.1987

Autori: Smith Paul, Lemstra Pieter Jan, Pennings Albertus Johannes

MPK: D01F 6/04, D01D 5/06, D01D 5/12...

Značky: vláken, způsob, pružnosti, vysokým, vysokou, polyolefínových, modulem, pevnosti, výroby

Text:

...Zatímco se rozpvouštědlo absorbuje a objem Vzrůstá, vytvorí se silně zbobtnalý gel, který Však vzhledem k jeho konzistenci a stabilitě tvaru může být stále považován za jakýsi druh pevné látky. Obecně se predpokladá, že p.o 1 ymer je složen z uspořádaných krystalických a méně uspořádaných amortních oblastí. Predpokládá se, že uspořádané oblasti působí jako zak-otvovací body a tak propůjčují gelu stálost V tvaru. vytvoření gelu a rozpuštění...

Způsob výroby voštinového sendviče

Načítavanie...

Číslo patentu: 248900

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hodes Jan, Fridrich Ján

MPK: B32B 1/10

Značky: způsob, voštinového, sendviče, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby voštinového sendviče, jehož potahy tvoří neekvídistantni plochy, podle vynálezu. jehož podstata spočíva v tom, že expandované voštinové jádro e technologickými tloušškovými přidavky se spodni plochou nalepi konstrukčnim lepidlem na spodni potah, který se upne pomoci připravku na stůl obráběciho stroje, načež se hořni plocha oprećuje do požadovaného tvaru pro nalepení horniho potahu.Výhodou navrhovaného...

Způsob výroby N-acetyl-p-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248864

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zelinka Alfréd, Kotyk Milan, Skalický Petr, Dračka Jaroslav, Jaroš František, Růžek Vlastimil, Lehký Zdeněk

MPK: C07C 91/44

Značky: n-acetyl-p-aminofenolu, způsob, výroby

Text:

...vedlejších reakcí a vznik nežádoucích barevných zplodin, což se pozitivně projeví na kvalitě i výtěžku.Na zlepšení kvality se v nemalé míře podílí též odbarvení filtrátů po separaci pevných podílů a po celou dobu, při níž probíhá doacetylování zbývajícího podílu p-aminofenolu. Dalším přínosem způsobu podle vynálezu je snížení spotřeby kyseliny solné a sody proti dosavadním apůsobům.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu je dále uveden...

Mikronosiče vhodné k pěstování živočišných buněk a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248861

Dátum: 12.02.1987

Autori: Adam Milan, Veber Pavel, Štol Miroslav, Tolar Miroslav, Víška Jarmil

MPK: C08L 89/00, C12M 3/00

Značky: vhodné, výroby, jejich, živočišných, buněk, mikronosiče, pěstování, způsob

Text:

...podmínek, tj. 15 minut při 120 °c.Hydrolytická stabilita aldiminového vazebného seskupení, která je sice v kyselém prostředí malá, je v oblasti pH 7,0 až 7,6 výborná a tím je umožněno využití popsané biologické aktivity aldiminů v technice tkáňových či buněčných kultur.Mikronosiče připravené způsobem podle přítomného vynálezu je však možno hydrolyticky štěpit za pomoci proteolytických enzymů, které obvykle štěpí samotnou želatinu,...

Způsob výroby skruží z anorganických vláken pro tepelnou izolaci potrubí o průměru do 100 milimetrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248834

Dátum: 12.02.1987

Autori: Strnadel Karel, Šaffek Ludvík

MPK: F16L 59/02

Značky: vláken, milimetrů, skruží, způsob, průměru, potrubí, anorganických, izolaci, výroby, tepelnou

Text:

...prachového odpadu e asi 30 až 40 bmoTkterý je nutno zpracovat známými recyklačními metodami. Tato nevýhoda a rozměrové omezení určené tlouštkou desek použitýchjako polotovar nedovoluje uplatnění metody podle vynálezu pro výrobu skruží velkých průměrů. Výhodou je velmi jednoduché výrobní zařízení, jednoduchý pracovní postup nenáročný na obsluhu i dodatećnou kalibraci a velká produktivita výroby. iPostup výroby je znázmwêh na přiloženěn...

Způsob výroby dílů na bázi vyztužených reaktoplastů se zpevněným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248819

Dátum: 12.02.1987

Autor: Batík Jan

MPK: C08L 67/00

Značky: způsob, povrchem, bázi, reaktoplastů, dílů, výroby, vyztužených, zpevněným

Text:

...pryskyřice na bázi reaktoplastu naplní tryskacimi ocelovými broky o velikosti od 0,1 do 5 mm v množství nejméně 100 a nejvýše 2100 hmotnosti pryskyřice. Upraví se tixotropni vlastnosti směsi a takto připravená hmota se natře, nastřiká nebo nalije na povrch separované formy, kde se ponechá k částečně polymeraoi. Zesilení povrchu se pak provede laminovánim vláknité výztuže, impregnované pryskyřicí, jejiž báze je shodná s bázi povrchové...

Způsob výroby N,N-diethyl-m-toluidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248798

Dátum: 12.02.1987

Autori: Terč Jiří, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Červinková Jana

MPK: C07C 87/56

Značky: n,n-diethyl-m-toluidinu, výroby, způsob

Text:

...komponenty. Celkový výtěžek separovaného dietylovaného m-toluidinu rektifikací je poměrně nízky v rozmezí 35 až 45 , vztaženo na m-toluidin.Cílem vynálezu bylo propracovat takový průmyslový proces dietylace m-toluidinu, při kterém by vznikal N,N-dietyl-m-toluidin o 90 až 95 čistotě, což by dávalo předpoklad k vynechání celého separačnlho rektifikačního stupně včetně hospodářství s recykly. Pro tento cíl se jevil etanol jako málo energické...

Způsob izolace sloučenin arsenu z odpadní vody z výroby kypových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248792

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dolejš Václav, Hrubý Václav, Šnajdr Petr, Wildová Jana

MPK: C02B 1/23

Značky: izolace, arsenu, odpadní, způsob, výroby, sloučenin, barviv, kypových

Text:

...uvedené nevýhody lze odstranit způsobem izolace sloučenin arzénu z odpadní vody z výroby kypových barviv podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je ~ za určitých podmínek stechiometrického poměru vápníku k arzénu - vypuštění operace chlorace. Tento způsob spočíva v tom, že se k odpadnĺ vodě přidá suspenze hydroxidu vápenatého v molárním poměru vápníku k arzénu 1,51 až 2,0 l, s výhodou 1,55 až 1.6021 a vyloučená pevná fáze se oddělí od odpadní...

Způsob výroby ohebného plošného útvaru s vynikající propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248777

Dátum: 12.02.1987

Autori: Výlet Jiří, Dudák Zdeněk, Karásek Otakar

MPK: D06N 3/14

Značky: útvaru, ohebného, způsob, páry, plošného, výroby, vynikající, propustností, vodní

Text:

...koaqulačním roztokem rozpouštědlo-nerozpouštědlo s nízkým obsahem nerozpouštědla, s výhodou o koncentraci 2-30 5 objemových nerozpouštědla. Lačním roztokem s vysokým obsahem nerozpouštědla, lázně 9 koaga pak se nános přenese do druhé s výhodou o koncentraci 60Při působení koagulačního roztoku s nízkým obsahem nerozpouštědla se na povrchu nánosu vytváří vrstva mikropörů. Časový interval působení koagulačního roztoku je důležitý pro vytvoření...

Způsob výroby kopolymerů butylmetakrylátu s akrylovými nebo vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 248767

Dátum: 12.02.1987

Autor: Tomka Milan

MPK: C08F 220/18

Značky: akrylovými, vinylickými, výroby, monomery, kopolymerů, butylmetakrylátu, způsob

Text:

...polymerace natolik, aby byl právě ještě zachován zvládnutelný průběh polymerace podle dané účinnosti odvodu polymeračního tepla. C) přenosem růstu polymeračnich řetězců použitím vhodných regulátorů stupně polymerace.Propracováním a optimalizaci vzájemných vztahů hodnot uvedených veličín bylo zjištěno,že obsah ztvrzujícího monomeru se může pohybovat v koncentračním rozmezí 0,5 až 50 hmotnostnich vzhledem k celkové násadě monomerú, přičemž...

Způsob výroby dialyzovaných toxických kultur mikroorganismu Clostridium septicum

Načítavanie...

Číslo patentu: 248764

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lettl Aleš, Hnátková Zuzana, Hnátek Josef

MPK: C12M 1/12

Značky: clostridium, způsob, výroby, mikroorganismu, kultúr, septicum, dialyzovaných, toxických

Text:

...mikroorganismu Clostridíum septicum použita.Přednost navrženého postupu spočívá v tom, že Clostridium septícum se v uvedené aparatuře pomnožuje. Poměr mezi kultivačnim a nutríčním objemem je přibližně 12, takže při užití přímé dialyz ní trubice o velké ploše je média dobře využito i při krátkodobé kultivaci..Další předností navrženého postupu je skutečnost, že při přiměřené spotřebě kapalného živného média je toxický protein...

Způsob výroby 2-(N-subst. guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248750

Dátum: 12.02.1987

Autor: Reiter Lawrence

MPK: C07D 249/10, C07D 277/42, A61K 31/425...

Značky: 2-(n-subst, způsob, výroby, guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Text:

...4 dny, načež se pak vzniklý 2-N-substguanidino-4-1,2,4-triazol-5-yllthiazol obecného vzorce I izoluje standardními technikami, jako odpařením rozpouštědla a popřĺpadě vyčištěním surového produktu, například krystalizací nebo sloupcovou chromatografií.Do rozsahu vynälezu spadají rovněž farmaceutický upotřebitelné adiční soli nových sloučenin obecného vzorce I s kyselinami. Tyto soli se snadno připravi tak, že se příslušná Volná báze uvede do...

Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248749

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: výroby, 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových, způsob, kyselin

Text:

...skupinu, zbytek NR 5 R 9, C 0 NR 3 R 9,NHCORW, nitroskupinu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NR 8 R 9, C 0 NR 3 R 9, NHCORW, nitroskuplnu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NRB, R 3 a R 9 nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, R 10 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku,...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248748

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: způsob, výroby, 6-(subst.)methylenpenicilanových, kyselin

Text:

...nebo fenylovou skupinu, R 11 znamená atom vodíku, methylovou, ethylovou nebo acetylovou skupinu aR 45 a R 17 bud nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo hydroxyalkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, nebo R 16 a R 17 společně s dusíkovým atomem, na který jsou navázány, tvoří pyrrolidinoskupinu,piperidinoskupinu, morfolinoskupinu, thiomorfolinoskupinu nebo tl-methylplperazino skupinu, a...

Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248747

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových, kyselin, způsob, výroby

Text:

...srpissech ň. PV 6 9332-85 na PV 6934-85. Kromě tohno však ty slouučeminy obleornéšhlo vzolrne ll, |v~ sněmž R 1 znamena amorm vodírku nebo slhomlaw delfmovra-.ný esterrowý -zbytelk snadnou hydłrollysolvatelmý in vivo R, jsuouu upaoltřełbíttehné vr důsledku své immmm účiilnďlionsfti na. olekbamąsu, zejména pałk jsou-li použitý ve spojení s (Mak-tamovýąm almtaiblixotijkem.Zvlášť výhroudnýąmri sluolwčeninąazmí olbeonéhĺo VlZIOIĽCG II jsou ty...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248746

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: výroby, 6-(subst.)methylenpenicilanových, způsob, kyselin

Text:

...nebo 4-IIIBĚIILYLpÍPGTIHzilnoskuąpłifrhw, a fsammaceurticłky upojtřeblstelně axďiďiní som s skysewlwijnwmi těch shoxwčenim,vv znicfhlž R 12 nebo R 13 olblsoaihují baszícský amom dxusiéku nebo fammarcerust-icky upotřtabirteylsmé katvilomcłké soli těch sułumria uvedených sylowčemm, v nichž R 1 znaxmemrä at 0 m vodíiku nebo zbytky R 12 čb R 13 soàbsvmhiwłí vkamboxylomvom skupiłnu.Shronwa uvedené yslàoiwčeunľny, v...

Způsob výroby D(-)-alfa-aminobenzylpenicilinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248744

Dátum: 12.02.1987

Autori: Merslavič Marjo, Gnidovec Jože, Vitezič Natalija, Zupet Pavel

MPK: C07D 499/60, C07D 499/70, C07D 499/68...

Značky: výroby, derivátů, způsob, d(-)-alfa-aminobenzylpenicilinových

Text:

...sůl kysellrny 6-D---oe-4-ethy 1-2,3-dijokxo-l-paip Słľnüíz imyjlžkarrborxajmndxo fanylamertarmichojpvenamcihazmové4 g Iatmuaíciüísmtmihyłclwáxtu v susjpemzí ve 40 mílialmjneech rvrondy se mzpwstí v ukxoxnccanmrtowąetnéąm rülzüůilíül chllomotvantdiku. Ifxaküo ziskvatný nazüok se zřejdjí 250 ml avcemnxnm, zchlaaydí se na wteplłortu -10 °C a ,powk se zarčrrmojtt pňmzánaxt 2 g tl-łaühxyl-Z,3 dilema-l-tpipemazmyükannbxon nylcąłmlomxjdu v...