Patenty so značkou «výroby»

Strana 182

Způsob výroby vápenaté soli oxaprozinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236674

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mughal Ahmed Saeed

MPK: A61K 31/42, C07D 263/14

Značky: oxaprozinu, vápenaté, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vápenaté soli oxaprozinu jakožto nové sloučeniny se vyznačuje tím, že se na oxaprozin nebo jeho vodorozpustnou sůl působí vodorozpustnou vápenatou solí ve vodném roztoku. Jako vodorozpustné vápenaté soli se výhodně použije chloridu vápenatého. Vzniklý produkt se s výhodou izoluje jako tetrahydrát vápenaté soli oxaprozinu.

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236670

Dátum: 15.02.1987

Autori: Yasudomi Norio, Osaki Norio, Goto Takeshi, Takao Hisashi, Murata Tadateru

MPK: A01N 37/26

Značky: účinné, způsob, látky, nematocidní, výroby, insekticidní, prostředek, akaricidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje insekticidně, akaricidně nebo nematocidně účinné množství alespoň jednoho S-methyl-N-{[N-methyl-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)karbamoyl]oxy}thioacetamidátu obecného vorce I.

Bezzákrutová příze ze syntetických vláken, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236669

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scott Alexander

MPK: D02J 1/08, D02G 3/24

Značky: její, způsobu, způsob, vláken, provádění, bezzákrutová, výroby, zařízení, příze, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká příze sestávající alespoň ze dvou vzájemně propletených pramenů syntetických vláken, způsobu a zařízení pro její výrobu. Příze je ohebná, pevná a stejnoměrná tím, že vlákna alespoň jednoho z pramenů vykazují řadu výstupků tvořených utaženými smyčkami, které brání vzájemnému pohybu vláken a kterými jsou jednotlivé prameny do sebe zaklesnuty, takže tvoří kompaktní útvar, v němž jednotlivé prameny jsou od sebe nerozlišitelné. Příze...

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236668

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rupprecht Eckhard, Sauter Robert, Kaubisch Nikolaus, Eisele Bernhard, Kähling Joachim, Hurnaus Rudolf, Griss Gerhart, Grell Wolfgang

MPK: C07D 213/79

Značky: kyselin, aralkylamidů, způsob, výroby, aminofenylalkankarboxylových, amino-3-pyridylalkankarboxylových, 2-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aralkylamidů 2-substituovaných aminofenylalkankarboxylových a amino-3-pyridylalkankarboxylových kyselin obecného vzorce I, ve kterém m je číslo o hodnotě 0 nebo 1, n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, X znamená skupinu CH nebo atom dusíku a význam dalších substituentů R, R1, R2, R3, R8 a Z je uveden v opisné části spočívající v tom, že se karboxylová kyselina obecného vzorce II, ve kterém R, R1, R2, R3, R8, X a m mají shora uvedený...

Způsob výroby nových derivátů 4-amino-6,7-dimethoxy-2-piperazinochinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236667

Dátum: 15.02.1987

Autori: Campbell Simon Fraser, Plews Rhona Margaret

MPK: C07D 403/14

Značky: výroby, 4-amino-6,7-dimethoxy-2-piperazinochinazolinu, nových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Het znamená pyrimidinylový, pyrazinylový, pyridazinylový nebo triazinylový zbytek navázaný na piperazinový kruh jedním ze svých uhlíkových atomů, popřípadě substituovaný je možno připravit reakcí chinazolinu obecného vzorce III, ve kterém Q znamená snadno odštěpitelnou skupinu, s piperazinem obecného vzorce IV, ve kterém Het má shora uvedený význam.

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236665

Dátum: 15.02.1987

Autori: Raabe Thomas, Bohn Helmut, Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero

MPK: C07D 237/22

Značky: výroby, způsob, pyridazinu, bazicky, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce V působí sloučeninou obecného vzorce IV a ze vzniklé sloučeniny se hydrogenolýzou odštěpí hydrogenolyticky odštěpitelný zbytek Y a popřípadě se získaná sloučenina působením kyseliny převede na adiční sůl s kyselinou.

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236663

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kirst Herbert Andrew, Wild Gene Muriel, Seno Eugene Thomas, Baltz Richard Henry

MPK: C12P 19/62

Značky: 20-dihydro-20-deoxy-5-o-mycaminosyltylonolidu, makrolidových, způsob, výroby, antibiotik, 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu obecného vzorce I, kde Q znamená atom vodíku nebo kultivaci kmene Streptomyces fradiae v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek při teplotě 10 až 40 °C.

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236662

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schally Andrew, Coy David

Značky: způsob, peptidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů obecného vzorce I, A-B-C, kde A znamená zbytek ze skupiny L-pyroglutamylu, D-pyroglutamylu a L-homopyroglutamylu, B znamená zbytek ze skupiny L-histidylu, D-histidylu a L-3´-methylhistidylu, a C znamená zbytek ze skupiny glycinu, glycinamidu a jeho alkylamidů s 1 až 6 atomy uhlíku a D-alaninu, s podmínkou, že C má jiný význam než glycin nebo glycinamid, pokud A znamená L-pyroglutamyl a B znamená L-histidyl, jakož i jejich...

Vícekanálová nahrávací a/nebo přehrávací hlava magnetofonu, způsob její výroby a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236657

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rudasi Károly, Török Béla, Stenczinger Sándor, Jágfalvi Gyula, Pusztai István

MPK: G11B 5/42

Značky: provádění, zařízení, hlava, přehrávací, způsobu, způsob, její, nahrávací, magnetofonu, výroby, vícekanálová, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vícekanálová nahrávací a/nebo přehrávací hlava magnetofonu s útlumem postranních stop sestávající ze dvou poloprofilů, pólových svazků vložených v pólových drážkách, a feromagnetických stínicích desek, uspořádaných v drážkách, vytvořených mezi sousedními pólovými drážkami a obsahující mezeru, vyznačující se tím, že v drážkách (8) jsou uloženy stínicí desky (2) přemosťující mezeru (4) magnetické hlavy, jejichž jeden okraj dosahuje až k zrcadlu...

Způsob výroby 3-iminomethylderivátů rifamycinu SV

Načítavanie...

Číslo patentu: 236653

Dátum: 15.02.1987

Autori: Marsili Leonardo, Pasqualucci Carmine

MPK: C07G 11/00

Značky: způsob, rifamycinu, 3-iminomethylderivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce III, kde X znamená skupinu =NR, ve které R představuje benzylovou skupinu, nebo aminoskupinu nebo 4-methylpiperazinoskupinu reakcí rifamycinu S vzorce II se sloučeninou obecného vzorce V v inertním organickém rozpouštědle, při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu rozpouštědla, za vzniku meziproduktu, který se zpracuje vodou a inertním organickým rozpouštědlem nemísitelným s vodou při pH 4 až 6,...

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236651

Dátum: 15.02.1987

Autori: Reisser Fritz, Milzner Karlheinz

MPK: A01N 57/16

Značky: insekticidní, výroby, akaricidní, účinné, způsob, prostředky, nematocidní, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, nematocidní a akaricidní prostředky podle vynálezu obsahují jako účinnou složku alespoň jeden pyrimidinylfosfát obecného vzorce I, uvedeného v popisu, spolu s nosnými látkami a pomocnými látkami.

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236650

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sohler Ervín, Holčík Ján, Vanek Juraj

MPK: C07D 237/10

Značky: 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou reakčnej zmesi obsahujúcej fenylhydrazínhydrochlorid, získanej diazotáciou anilínu, redukciou benzéndiazóniumchloridu a nasledujúcou hydrolýzou -fenylhydrazíndisulfonátu sodného kyselinou chlorovodíkovou, s mukochlórovou kyselinou kontinuálne v prietokovom reaktore pri teplote 70 až 100 stupňov Celsia. Reakčná zmes s obsahom 3,6 až 8,0 % hmotnostných...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236636

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hýbl Čestmír, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, spôsob, vápenatého, výroby, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého zo surovín a/alebo priemyselných odpadov obsahujúcich ako hlavnú zložku oxid a/ alebo hydroxid vápenatý, vyznačujúci sa tým, že na 1 až 40 hmotn. dielov suroviny a/alebo priemyselného odpadu sa pôsobí pri teplote 0 až 100 °C 100 hmotn. dielmi lúžiaceho roztoku obsahujúceho soľ alebo soli odvodené interakciou anorganických a/alebo organických kyselín tvoriacich rozpustné vápenaté soli, ako je kyselina...

Způsob výroby 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236627

Dátum: 15.02.1987

Autori: Křepelka Jiří, Královec Jaroslav

MPK: C07D 317/54

Značky: způsob, 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-4,5-methylendioxybenzaldehydu vzorce I, vyznačující se tím, že se oxiduje 2-methyl-4,5-methylendioxy-3´,4´,5´-trimethoxybenzofenon hexanitroceričitanem amonným v prostředí 50% kyseliny octové.

Spôsob výroby hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236626

Dátum: 15.02.1987

Autori: Polievka Milan, Milová Daniela

MPK: C01F 5/16

Značky: horečnatého, spôsob, hydroxidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu hydroxidu horečnatého z oxidu horečnatého z odťahových peliet fluidného reaktora pre spaľovanie zahustených bisulfitových výluhov. Reakcia premeny oxidu horečnatého na hydroxid horečnatý sa uskutočňuje pri teplote 110 až 170 °C, za prítomnosti zlúčenín sodíka a/alebo draslíka v množstve 2 až 15 % hmotnosti, vztiahnuté na reagujúci oxid, horečnatý, a za prítomnosti povrchovoaktívnej látky v množstve 0,5 až 8 % hmotnosti,...

Spôsob výroby legovaných hliníkových bronzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235600

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Tolnay Marián, Proksa Miloslav, Podolský Michal

MPK: C22C 30/02

Značky: legovaných, hliníkových, bronzov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby legovaných hliníkových bronzov s presným chemickým zložením bez prítomnosti škodlivých prvkov s reprodukovateľnými vlastnosťami, najmä tvrdosťou, ktorá podľa chemického zloženia danej zliatiny dosahuje hodnôt nad 500 HV a oteruvzdornosťou, ktorého podstatou je, že v prostredí fyzikálno-chemických účinkov plazmy, za vytvorenia regulovateľnej neutrálnej, oxidačnej alebo redukčnej atmosféry ako aj zabezpečením...

Spôsob výroby dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235587

Dátum: 15.02.1987

Autori: Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: C07D 487/04

Značky: spôsob, výroby, dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5(1h,3h)-diónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe dinitrotetrahydroimidazo [ 4,5-d ] imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu, známeho pod kódovým označením DINGU, nitráciou tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu kyselinou dusičnou, pričom je do reakčného systému v procese výroby pridaný postupne alebo naraz dusičnan močoviny v množstve 0,01 až 25 % hmot. na hmotnosť navážku nitrovanej substancie. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a kvalitu produkcie DINGU.

Spôsob výroby dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazól-2,5-(1H,3H)diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235585

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C07D 487/04

Značky: spôsob, dinitrotetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazól-2,5-(1h,3h)diónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe dinitrotetrahydroimidazo [ 4,5-d ] imidazól-2,5 ( 1H,3H )-diónu, známeho pod kódovým označením DINGU, nitráciou tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazól-2,5- ( 1H,3H ) diónu kyselinou dusičnou, pri čom, je do reakčného systému v procese výroby pridaný postupne, alebo naraz dikyandiamid v množstve 0,01 až 15 % hmot. na hmotnosť navážku nitrovanej substancie. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a bezpečnosť výroby DINGU.

Spôsob výroby vinylidénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235577

Dátum: 15.02.1987

Autori: Furmanová Mária, Ondruš Imrich

MPK: C07C 21/08, C07C 17/34

Značky: spôsob, výroby, vinylidénchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobnosť vinylidénchloridu pri dehydrochlorácii 1,1,2-trichloretánu v kvapalnej fáze pôsobením vodných roztokov alkalických činidiel na objemovú jednotku reakčného priestoru za jednotku času sa zvýši použitím vodno-etanolických roztokov alkalických činidiel. Okrem zvýšenia výrobnosti znižuje sa energetická spotreba na prípadné zahusťovanie vznikajúcich roztokov alkalických chloridov.

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235570

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čučiaková Alžbeta, Kaláb Vladimír, Grečnár Milan, Hudec Zdeno

MPK: C07C 69/54

Značky: metylmetakrylátu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu amidáciou kyselinou sírovou a nasledujúcou esterifikáciou metanolom v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni sa pridá pri 50 až 70 °C metanol v množstve 1 až 2 moly na 1 mol acetónkyanhydrídu a voda v množstve 3 až 5 molov na 1 mol acetónkyanhydrínu, zmes sa vyhreje k varu a nechá 1 až 2 hodiny refluxovať. Potom sa pridá v druhom stupni ďalší metanol v množstve 0,5 až 1 mol na...

Spôsob výroby C8aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235566

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudec Pavol, Novanský Jozef

MPK: C07C 15/02

Značky: spôsob, výroby, uhľovodíkov, c8aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby C8aromatických uhľovodíkov konverziou aromatickej suroviny na katalyzátore obsahujúcom aspoň jeden kov VI. a/alebo VIII. skupiny periodickej sústavy, zeolit a pojivo pri zvýšenej teplote a tlaku a za prítomnosti vodíka alebo vodík obsahujúceho plynu, pri ktorom sa súčasnej transalkylácii metylbenzénov, hydroalkylácii vyšších alkylbenzénov a hydrokrakovaniu nearomátov podrobuje aromatická frakcia, vriaca pri 140 až...

Spôsob výroby 1,3,5.trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235560

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dimun Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 251/06

Značky: 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v dýmavej kyseline dusičnej, pri čom je v procese výroby do reakčného systému pridaný postupne alebo naraz dikyandiamid v množstve 0,01 až 15 % hmot. na hmotnosť, navážku hexametyléntetramínu. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a bezpečnosť výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu.

Spôsob výroby 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235559

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan

MPK: C07D 251/06

Značky: spôsob, výroby, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5-lrinitro-1,3,5-triazacyklohexánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v dýmavej kyseline dusičnej, pri čom je v procese výroby do reakčného systému pridaný postupne alebo naraz dusičnan močoviny v množstve 0,01 až 25 % hmot. na hmotnosť navážku hexametyléntetramínu. Postup podľa vynálezu zvyšuje ekonomiku a bezpečnosť výroby titulnej substancie.

Regulačný ventil s vyrovnávaním tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235233

Dátum: 15.02.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: F16K 1/06

Značky: regulačný, ventil, spôsob, výroby, tlaku, vyrovnávaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru regulácie prietoku kvapalín. Rieši problém konštrukcie regulačného ventilu s vyrovnávaním tlaku medzi zásobníkom a priestorom, do ktorého sa dávkuje kvapalina cez dutú rúrku slúžiacu zároveň ako uzatváracie zariadenie. Konštrukčný materiál zaručuje použiteľnosť pre širokú paletu organických a anorganických kvapalín. Pri výrobe regulačného ventilu sú dielce spájané nasadením za využitia tepelnej roztažnosti.

Spôsob výroby (3Z,5E) a (3Z,5Z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, alebo ich zmesi s ďalšími izomérmi 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235228

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šauša Igor, Krajč Tibor, Frimm Richard, Proksa Bohumil

MPK: C07C 49/20

Značky: 3z,5z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, zmesí, spôsob, 3z,5e, 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, výroby, ďalšími, izomérmi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrobiť ( 3Z, 5E ) a ( 3Z, 5Z )-6-10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ón alebo ich zmes s inými izomérmi 6,10-dimetylundekatrien-2-ón nenáročným technicky ľahko prevediteľným spôsobom. Uvedený účel sa dosiahne zmiešaním organickej alebo anorganickej kyseliny 3,7-dimetyl-6-okten-1-in-3-olu a technického 2-metoxypropénu v molárnom pomere 0,5.10-3 až 2,1 : 10-3 : 1 : 2 až 2,2 a zahrievaním reakčnej zmesi pri teplote 20 až 120 °C po...

Chrániče sluchových orgánov a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235220

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berek Dušan, Florián Štefan

MPK: A61F 11/02

Značky: orgánov, spôsob, sluchových, výroby, chrániče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chráničov sluchových orgánov a spôsobu ich prípravy. Podstata chráničov sluchových orgánov spočíva v tom, že obsahujú 30 až 90 % hmot. polyméru zmäkčeného 5 až 70 % hmot. oligomérov a 0,05 až 10 hmot. buničitej vaty, 0,1 až 3 % hmot. antiseptického prostriedku, 0,001 až 0,5 % hmot. farbiva a 0,001 až 0,2 % hmot. voňavky. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy chráničov sluchových orgánov, ktorý sa vyznačuje tým, že sa...

Způsob výroby 6-substituovaných 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235178

Dátum: 15.02.1987

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: 6-substituovaných, způsob, 1-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituované 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny obecného vzorce I, ve kterém R značí alkylovou skupinu s přímým nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem se 2 až 4 atomy uhlíku nebo cyklopentylovou skupinu, se dají výhodně připravovat redukční alkylací v poloze 6 nesubstituované močoviny vzorce II karbonylovými sloučeninami v přítomnosti kyanoborohydridu sodného. Sloučeniny obecného vzorce I mají silný inhibiční účinek na sekreci...

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235168

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šmejkal František, Zikán Viktor, Zelená Dana, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: substituované, jejich, způsob, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R je atom vodíku nebo methylskupina. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235167

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šmejkal František, Zikán Viktor, Zelená Dana, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, jejich, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, způsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 i R2 značí atom vodíku, nebo R1 i R2 značí methylskupinu, nebo R1 je methylskupina a R2 je ethoxykarbonylmethylskupina nebo karboxymethylskupina, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A -Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Způsob výroby jemně krystalického alfa-kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235157

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gavrilko Vladimir Mojsejevič, Vorošilov Igor Leonidovič, Kreisberg Valerij Abramovič, Onaiko Vladimir Alexejevič, Dančevskaja Marina Nikolajevna, Torbin Sergěj Nikolajevič, Budova Galina Pavlovna, Panasjuk Georgij Pavlovič, Lazarev Vladislav Borisovič

MPK: C01B 33/12

Značky: alfa-kysličníku, krystalického, jemné, výroby, křemičitého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemně krystalického ?-kysličníku křemičitého s krystaly velikosti 0,08 až 0,8 mm. Způsob spočívá v tom, že se provádí krystalizace amorfního kysličníku křemičitého v atmosféře vodní páry za přítomnosti aktivátoru krystalizace základní látky v množství od 1 . 10-3 do 1 % z hmotnosti amorfního kysličníku křemičitého při teplotě 300 až 500 °C a tlaku 2 až 40 MPa po dobu 5 až 100 hodin. Vynález lze použít ve výrobě...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235149

Dátum: 15.02.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Podlešáková Eliška, Kubový Otto, Maťátko Jan, Šolta František, Fiala Jiří

MPK: C01B 17/96

Značky: kyseliny, methylmethakrylátu, způsob, zpracování, výroby, odpadní, sírové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu na práškovitý hořečnato-vápenatý substrát vhodný ke hnojení, kompostování a úpravě sorpčního komplexu půdy. Jeho podstata spočívá v tom, že se do předložené hořečnato-vápenaté suroviny přidá 10 až 200 % hmotnostních odpadní kyseliny sírové z výroby methylmethakrylátu, vztaženo na hmotnost násady hořečnato-vápenaté suroviny, teplota této odpadní kyseliny...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Černý Miloslav, Štěrbáček Zdeněk, Králíček Jaroslav, Mařík Jiří

MPK: C08G 69/18

Značky: polyamidů, 6-kaprolaktamu, bázi, výroby, kopolyamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Mikroporézní umělá useň a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235120

Dátum: 15.02.1987

Autori: Halbsgut Ivo, Ambrož Ludvík, Horák Josef, Kaszonyi Pavol, Műcková Zuzana, Hrabal Zdeněk, Mück Eduard

MPK: D06N 3/04

Značky: umělá, výroby, její, způsob, mikroporézní, useň

Zhrnutie / Anotácia:

Useň se zlepšenými hygienickými parametry, jako je zejména sorpce a desorpce vodní páry, to je potu. Účelem vynálezu je dosáhnout dokonalejšího rozložení mikroporézní struktury v příčném řezu usní, zmenšováním velikosti jednotlivých pórů od strany rubové směrem k líci umělé usně, avšak v celé soustavě vláknité pojené struktury. Tohoto účelu se dosahuje tím, že useň je tvořena pórovitou objemovou makrostrukturou soustavy vláken s pojivem, jejíž...

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235098

Dátum: 15.02.1987

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Berhard, Haffer Gregor, Schneider Herbert, Lorenz Hans Peter, Eder Ulrich

Značky: sloučenin, způsob, ergolinylových, substituovaných, poloze, výroby, dusíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem obecného vzorce I, kde substituent v poloze 8 může být v poloze ? nebo ß a vazba mezi uhlíkovými atomy v poloze 9 a 10 znamená jednoduchou nebo dvojnou vazbu, R2 znamená atom vodíku, methylovou nebo acetylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo bromu, R4 znamená alkylovou skupinu, cykloalkylalkylovou skupinu nebo alkenylovou skupinu, R5 znamená atom vodíku, alkylovou...

Způsob výroby a-6-desoxytetracyklinu a 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235092

Dátum: 15.02.1987

Autor: Morris Thomas Arthur

MPK: C07C 49/83

Značky: 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu, způsob, výroby, a-6-desoxytetracyklinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-desoxytetracyklinu a 6-desoxy-6-hydroxytetracyklinu a adičních solí těchto látek hydrogenací tetracyklinu obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyl a X znamená atom vodíku, atom chloru nebo fluoru nebo adiční soli tohoto tetracyklinu působením vodíku a rhodia na tetracyklin při teplotě 0 až 100 °C a při tlaku atmosférickém až tlaku 14 MPa v inertním reakčním prostředí, za přítomnosti R1R2R3P kde R1 a R2, stejné...

Způsob výroby nových taurinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235091

Dátum: 15.02.1987

Autori: Andersen Lars Henrik, Hildén Leif Albin Ingemar

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, taurinových, derivátů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby taurinových derivátů obecného vzorce I, kde R znamená methylovou, ethylovou, n-propylovou, isopropylovou nebo n-butylovou skupinu, vyznačující se tím, že se uvede v reakci ftalimidoethynsulfonamid obecného vzorce II s alkylačním činidlem, například alkylhalogenidem obecného vzorce III nebo alkylsíranem obecného vzorce IV, kde X znamená atom halogenu a R má svrchu uvedený význam, při teplotě 50 až 100 °C pod zpětným chladičem v...

Herbicidní prostředek nebo/a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235090

Dátum: 15.02.1987

Autori: Böhner Beat, Rempfler Hermann

MPK: A01N 43/40

Značky: regulaci, způsob, rostlin, účinné, složky, růstu, prostředek, výroby, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek nebo/a prostředek k regulaci růstu rostlin vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát pyridyloxyfenoxypropionové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená vodík nebo halogen, R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně znamenají...

Způsob výroby nových taurinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235088

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hildén Leif Albin Ingemar, Andersen Lars Henrik

MPK: C07D 209/48, C07D 403/12

Značky: taurinových, výroby, způsob, nových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby taurinových derivátů obecného vzorce I, kde R1 znamená atom vodíku a R2 znamená methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl nebo n-butyl nebo N R1R2 spolu tvoří pyrolidínový kruh vyznačující se tím, že se uvede v reakci ftalimidoethansulfonylchlorid vzorce II s primárním aminem nebo pyrrolidinem obecného vzorce R1R2NH, kde R1 a R2 mají svrchu uvedený význam, v nízkovroucím inertním organickém rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C za...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235086

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kompis Ivan

Značky: farmaceutického, prostředků, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby farmaceutického prostředku ve formě vodného roztoku na podkladě ve vodě rozpustné soli sufonamidu, potenciátoru sulfonamidu a alifatického aldehydu s 1 až 3 atomy uhlíku, jakož i odparků takových roztoků, vyznačující se tím, že se nechá reagovat vodný roztok sulfonamidu, potenciátor sulfonamidu a vodný roztok aldehydu v molárním poměru potenciátoru ku aldehydu 1 : 1 až 1 : 4 a v molárním poměru sulfonamidu ku potenciátoru 5 : 1 až...

Přípravky pro výživu, popřípadě prevenci lidí a zvířat, chudé na vodu, šetřící chrup a popřípadě obsahující cukr a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235075

Dátum: 15.02.1987

Autori: Eatin Sielbeck Gorny Dietrich, Lembke Andreas

MPK: A61K 7/16

Značky: vodu, chrup, popřípadě, prevenci, přípravky, chudé, jejich, výživu, lidí, výroby, šetřící, způsob, zvířat, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravky podle vynálezu obsahují laktátdehydrogenázu v množství 0,2 mg až 0,5 g/kg vztaženo na specifickou aktivitu 300 U/mg a enzym invertující sacharózu, např. (?-fruktosidázu nebo ?-glukosidázu v množství 0,05 až 5,0 g/kg, vztaženo na specifickou aktivitu 100 U/mg. Přípravek se vyrábí tak, že se do něj vnáší v homogenním rozdělení při pH 4 až 7, s výhodou 4,7 až 5,2, a teplotě 20 až 50 stupňů C laktátdehydrogenáza v množství 0,2 mg až 0,5...