Patenty so značkou «výroby»

Strana 181

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného materiálu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237607

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vašíček Alois, Navrátil Jan, Bareš Richard

MPK: B32B 21/00

Značky: způsob, výroby, materiál, rostlinného, kompozitní, částic, bázi, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní materiál je tvořen částicemi rostlinného materiálu s obsahem polysacharidů, celulózy a ligninu, pojenými navzájem furfurylaldehyd-furfurylalkohol-ligninovýu pojivem kopolymerního typu, navázaným na základní strukturní jednotky celulózy v rostlinných částicích kovalentní vazbou a odvozeným ze základního materiálu částic způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na částice se nanese aktivační hydrolyzační činidlo,...

Způsob výroby derivátů aminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236500

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hege Hans-guenther, Mueller Josef, Lietz Helmut, Wiersdorf Walter-wielant, Mueller Claus, Raschack Manfred, Gries Josef, Franke Albrecht, Von Philipsborn Gerda, Lenke Dieter

MPK: A61K 31/135, A61K 31/395, C07C 93/06...

Značky: výroby, způsob, aminopropanolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů aminopropanolových derivátů 2-hydroxy-beta-fenyl-propiofenonů obecného vzorce I, jakož i jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce IV katalyticky hydrogenuje a popřípadě se takto získané sloučeniny převedou na své fyziologicky snášitelné adiční soli s kyselinami.

Ochranný plášť elektrody olověného akumulátoru, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236476

Dátum: 16.02.1987

Autori: Pintér József, Sényei Kálmán, Grolmusz József, Csorba Lörinc, Sárosi Ferenc

MPK: H01M 4/14

Značky: ochranný, způsobu, výroby, tohoto, provádění, plášť, zařízení, olověného, akumulátorů, způsob, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata ochranného pláště podle vynálezu spočívá v tom, že jeho vnitřní prostor, obsahující všechna poje pláště, je ze dvou protilehlých stran ohraničen vždy jednou rovinnou stěnou a obě rovinné stěny jsou na okrajích vzájemně spojeny bočními stěnami, přičemž vnitřní prostor je rozdělen na jednotlivá, vzájemně rovnoběžná pole, která jsou také rovnoběžná a bočními stěnami, pomocí příčných přepážek, vytvořených z pásků nebo nití. Podstata...

Způsob výroby porézního materiálu o velké měkkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244501

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Novák Zdenik, Kueera František, Prudilová Marcela, Pavlica Ivo, Vidieean Jioí, Mega Jaroslav

MPK: D06N 3/04, D06N 3/08

Značky: výroby, měkkosti, způsob, velké, materiálů, porézního

Text:

...Ha Heoóxommoe oóopynozsazme, a Taxome Tpymłocmbxo ynpameHm HM B CBHBH c Heoóxommocwmo OTJĽBJIBHOTO uposenemm npouec 244501-4 0 GB nonyverma zcaprcacnoñ nema m nponmzcm. IDIF npmxałmn ROKGHOĽOÓHOPO xapamrepa aeoóxommo BHIIOJIBIITB eme omg OIIGPSIMIO. JIaHHuü cuocoó npenctrasamew 1 mm 0119115 ysme sossnoxmocwn ero npmweuermx,Tau Ka pacu-Bopncrenn, npumememm m Ixpommrzm, JIOJLTBI-I 62 m, HepacTBopmTeJIeM nełmcrcro Kaprcaca.llpyroü cnocoó,...

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chvála Alois Ing, Hoza Vladimír, Dubnová Renata, Václavek Miroslav

MPK: C08J 9/14, C08J 9/16

Značky: výroby, lehčených, kontinuální, útvaru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů z polymerních materiálů, především na bázi olefinických nebo styrenových polymerů, při němž lehčená struktura útvaru vzniká v procesu jedno- nebo vícenásobného stabilizovaného vytlačování. Fyzikální nadouvadlo na bázi uhlovodíku a/nebo jejich halogenderivátů se dávkuje do předsměsi příslušného polymerního materiálu, obsahující pro účinnější dispergaci nadouvadel a nukleačních činidel 0,1 až 3,0 hmot. %...

Způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90

Načítavanie...

Číslo patentu: 237018

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jasanovský Pavel, Kokta Ladislav, Hégrová Vladimíra

MPK: G21G 4/04

Značky: částic, způsob, zdrojů, výroby, radioaktivních, radionuklidem, plošných, stroncium

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90 ve fyzikálně aktivní vrstvě oxidu hlinitého, vyznačující se tím, že sorpce stroncia 90 se provádí z neutrálního alkoholového roztoku chloridu strontnatého obsahujícího stroncium 90, přičemž se použije 10-10 až 10-2 molárního roztoku chloridu strontnatého v 75 až 100% etylalkoholu. Uvedeným způsobem lze připravit radioaktivní zdroje...

Způsob výroby halogenmenthyl-1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236800

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: C07D 499/00

Značky: výroby, halogenmenthyl-1,1-dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby halogenmethyl-1,1- dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů obecného vzorce III(, ve kterém X znamená chlor, brom nebo jod, vyznačující se tím že se sloučenina obecného vzorce III( ve kterém M znamená kationt tvořící sůl na karboxylové skupině, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce ve kterém X má shora uvedený význam, v inertním organickém rozpouštědle při teplotě od -20 do 60 °C.

Způsob výroby halogenmethyl-6-(2-fenylacetamido)-penicilanoyloxymethyl-karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236799

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: C07D 499/50

Značky: výroby, způsob, halogenmethyl-6-(2-fenylacetamido)-penicilanoyloxymethyl-karbonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce IV´, ve kterém R1 znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu, formyloxyskupinu, alkanoyloxyskupinu se 2 až 7 atomy uhlíku, alkoxykarbonyloxyskupinu se 2 až 7 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce R2C6H4COO, ve kterém R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, atom fluoru, bromu či jodu, nebo kyanoskupinu, Q představuje azidoskupinu,...

Způsob výroby cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236798

Dátum: 15.02.1987

Autori: Yamada Yoshihisa, Yamaguchi Totaro, Oine Toyonari, Sugano Hiroshi, Ohshima Satoshi

MPK: C07D 501/46, C07D 501/38, C07D 501/48...

Značky: způsob, výroby, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 7beta-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyimino-acetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde R1 znamená vodík nebo C1 až C4 alkyl, R2 znamená acetoxyskupinu nebo (1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thioskupinu a R3 znamená -COO- a Y znamená vodík, hydroxymethyl nebo karbamoyl a n znamená celé číslo 2 nebo 3, nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí.

Způsob výroby nových derivátů cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236797

Dátum: 15.02.1987

Autori: Labeeuw Bernard, Salhi Ali

Značky: nových, způsob, cefalosporinu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby derivátů cefalosporinů obecného vzorce I, ve kterém skupina -C vázaná v poloze 4, je zbytek kyseliny (A=vodík) nebo farmaceuticky vhodné soli s alkalickým kovem, nebo zbytek snadno hydrolyzovatelného esteru nebo metabolicky labilního farmaceuticky vhodného esteru R1 znamená skupinu obecného vzorce RA|-C-COOH-|RB, kde každý ze symbolů RA a RB znamená nezávisle na druhém vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby 3-[3-(trifluormethyl)fenoxy]-1-azetidinkarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236796

Dátum: 15.02.1987

Autor: Teng Lina Chen

MPK: C07D 205/04

Značky: výroby, způsob, 3-[3-(trifluormethyl)fenoxy]-1-azetidinkarboxamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-[3-(trifluormethyl)fenoxy]-1-azetidinkarboxamidu spočívající v reakci 3-(3-(trifluormethyl)fenoxy]azetidinu s nitromočovinou. Sloučenina podle vynálezu má protikřečový účinek.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236795

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Reinecke Paul, Lürssen Klaus, Scheinpflug Hans, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: výroby, složky, způsob, prostředek, rostlin, regulaci, účinné, fungicidní, růstu

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 1-azolyl-2-oximinobutanu obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu -CH=, Rl znamená vodík, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, přímou nebo rozvětvenou alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku,...

Způsob výroby norskopinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236793

Dátum: 15.02.1987

Autor: Banholzer Rolf

MPK: C07D 491/18, C07D 451/06

Značky: norskopinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby norskopinu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se norskopolamin, popřípadě jeho soli hydrogenolyticky štěpí v rozpouštědle působením komplexního hydridu, načež se získaný norskopin vzorce I popřípadě převede na adiční sůl s kyselinou. Vyráběné sloučeniny se používají jako výchozí látky pro výrobu spasmolyticky a broncholyticky účinných léčiv.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236791

Dátum: 15.02.1987

Autori: Shiokawa Kozo, Saito Junichi, Yasui Kazuomi, Kamochi Atsumi

MPK: A01N 31/16, A01N 43/40

Značky: účinné, prostředek, herbicidní, způsob, výroby, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný fenoxypropionát obecného vzorce I v němž Ar znamená skupinu vzorce nebo skupinu vzorce kde Y znamená atom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu a b znamená číslo 1 nebo 2, R znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, X znamená atom vodíku, atom halogenu, nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4...

Způsob výroby nových kvartérních 6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-N-alkyl-norskopinentherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236790

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bauer Rudolf, Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/06, C07D 491/18

Značky: výroby, způsob, nových, kvartérních, 6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-n-alkyl-norskopinentherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových kvartérních 6,11-dihydrodibenzo [b,e] thiepin-11-N-alkyl-norskopinetherů obecného vzorce I v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a X(-) znamená farmakologicky nezávadný aniont, vyznačující se tím, že se na sloučeniny obecného vzorce II v němž X znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atom halogenu nebo zbytek organické sulfonové kyseliny, působí sloučeninami obecného vzorce III...

Způsob výroby derivátů thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236788

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pioch Richard Paul

MPK: C07D 277/28, C07D 413/06

Značky: thiazolu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů thiazolu obecného vzorce XX a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce XXI nechá reagovat s aminem obecného vzorce H2NCRôR9R a výsledný produkt se popřípadě převede na svoji farmaceuticky upotřebitelnou sůl.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236787

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Daum Werner

MPK: A01N 37/22

Značky: fungicidní, výroby, účinných, způsob, látek, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný oximinoacetanilid obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu a R6 znamená alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, alkoxykarbonylalkylovou...

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236786

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bolliger Georg

MPK: C07D 457/02, C07D 457/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, ergolinu, poloze, arylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1 obecného vzorce I v němž Ar znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě monosubstituována nebo disubstituována chlorem nebo fluorem, nebo která je popřípadě monosubstituována hydroxyskupinou, methylovou skupinou, methoxyskupinou nebo trifluormethylovou skupinou, R, R1 a R2 znamenají každý atom vodíku nebo R znamená atom vodíku a R1 a R2 znamenají společně jednoduchou vazbu nebo R a R1...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236785

Dátum: 15.02.1987

Autori: Saito Junichi, Shiokawa Kozo, Aya Masahiro, Yasui Kazuomi

MPK: A01N 43/54

Značky: herbicidní, výroby, účinných, látek, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden methylsubstituovaný derivát tetrahydro-2-pyrimidinonu obecného vzorce I v němž Ar znamenají nezávisle na sobě případně substituovanou fenylovou skupinu nebo nesubstituovanou (-naftylovou skupina, přičemž fenylová skupina je popřípadě mono nebo polysubstituována jedním nebo několika substituenty zvolenými ze skupin, která je tvořena halogenem, alkylovou...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236783

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hammann Ingeborg, Homeyer Bernhard, Behrenz Wolfgang, Heywang Gerhard, Kühle Engelbert

MPK: A01N 47/10

Značky: výroby, složky, insekticidní, nematocidní, účinné, prostředek, akaricidní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahu je alespoň jeden arylester Noxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Účinné sloučeniny obecného vzorce I se vyrábí tím, že se na arylestery N-chloroxalyl-N-methylkarbamové kyseliny obecného vzorce II působí nukleofilními sloučeninami obecného vzorce III popřípadě v přítomnosti ředidla...

Způsob výroby 5´S-(2R-butyl)peptidergotalkaloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236782

Dátum: 15.02.1987

Autor: Giger Rudolf

Značky: 5´s-(2r-butyl)peptidergotalkaloidu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5`S-(2R-butyl)peptidergotalkaloidu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, při němž se adiční sůl sloučeniny vzorce II s kyselinou, kondenzuje s reaktivním kyselinovým derivátem sloučeniny vzorce III a získaná sloučenina vzorce I se popřípadě izoluje ve formě adiční soli s kyselinou. Vyráběné sloučeniny se používají jako léčiva.

Způsob výroby nových 6-(2-amino-2-fenylacetamido)penicilanoyloxymethyl-1,1- dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236779

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: C07D 499/32, C07D 499/04

Značky: výroby, nových, způsob, dioxopenicilanoyloxymethyl-karbonátů, 6-(2-amino-2-fenylacetamido)penicilanoyloxymethyl-1,1

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových. chemických sloučenin, které jsou cenné jako antibakteriální činidla, jimiž jsou nové bis-estery hydroxymethylkarbonátu vzorce v němž je jedna hydroxyskupina esterifikována karboxylovou skupinou 1,1-dioxidu penicilinové kyseliny a druhá hydroxyskupina je sterifikována karboxylovou skupinou (-aminopenicilinu. Z amerického patentního spisu č. 4234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam)...

Výrobek ze sádry, zejména nepřetržitý pás nebo desky, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236774

Dátum: 15.02.1987

Autori: Delcoigne Adrien, Lanneau Jacques

MPK: B28B 1/14

Značky: způsob, sádry, výrobek, zejména, nepřetržitý, desky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobek ze sádry, zejména nepřetržitý pás nebo desky, vyznačující se tím, že je vytvořen z neúplně hydratované sádry, nicméně natolik hydratované, aby měl mechanickou pevnost umožňující s ním manipulovat, přičemž obsahuje maximálně 5 % nadbytečné vody nad množství potřebné k úplné hydrataci.

Způsob výroby plechů jádra tvaru E a plechů jha tvaru I tlumivky nebo transformátoru, zejména pro plynové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236771

Dátum: 15.02.1987

Autor: Albeck Bernhard

MPK: H01F 41/02

Značky: jádra, plechů, způsob, transformátoru, tlumivky, plynové, výbojky, výroby, zejména, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bylo možno vyrábět bez odpadu nebo alespoň s malým odpadem ražením plechy (1) jádra tvaru E a plechy (2) jha tvaru I, zasunuté mezi vnější ramena (6) plechů (1) jádra, pro tlumivky nebo transformátory, použité zejména jako předřadné přístroje pro plynové výbojky, razí se dvě řady plechů (1) jádra tvaru E otevřenými stranami proti sobě a v poloze vedle sebe a vzájemně přesazeně tak, že konce (10) na sebe doléhajících vnějších ramen (6) dvou...

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(substituovaných amidino)-penicilanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236766

Dátum: 15.02.1987

Autori: Godtfredsen Wagn Ole, Von Daehne Wolf

MPK: C07D 499/32, C07D 499/70

Značky: acyloxyalkyl-6-(substituovaných, nových, výroby, amidino)-penicilanátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových acyloxyalkyl-6-(substituovaných amidino)-penicilanátů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí pěti- až desetičlenný azacykloalkylový nebo azabicykloalkylový zbytek připojený pomocí dusíkového atomu a případně substituovaný jednou nebo dvěma stejnými nebo různými C1-C6-alkylovou, fenylovou nebo fenyl-C1-C4-alkylovou skupinu, A značí některý z uvedených zbytků a až c a to obecný vzorec II, III, IV, ve kterých význam...

Způsob výroby derivátů thieno[1,5]benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236753

Dátum: 15.02.1987

Autori: Roman Wood (velká Británie), Chakrabarti Jiban Kumar, Tupper David Edward

MPK: C07D 243/12

Značky: výroby, způsob, thieno[1,5]benzodiazepinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů thieno (1,5( benzodiazepinu obecného vzorce I, kde významy jednotlivých substituentů jsou uvedeny výše, spočívá v tom, že se amin obecného vzorce R5H, v němž R5 má shora uvedený význam, uvede v reakci se sloučeninou obecného vzorce V. Získaná sloučenina se popřípadě hydrolyzuje na amin. Sloučeniny obecného vzorce I mají významnou účinnost na centrální nervový systém.

Způsob výroby kondenzovaných pyrimidinových sloučenin s dusíkovým můstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236752

Dátum: 15.02.1987

Autori: Breining Tibor, Horváth Ágnes, Vasvári Lelle, Kökösi Jósef, Hermecz István

MPK: C07D 471/04

Značky: můstkem, kondenzovaných, výroby, způsob, pyrimidinových, dusíkovým, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované pyrimidinové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu vázanou v poloze 6 nebo 8, R3 znamená karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, aminokarbonylovou skupinu nebo kyanoskupinu, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou, benzylový zbytek, naftylový zbytek, tetrazolylový zbytek nebo pyridylový zbytek, R5...

Způsob výroby substrátů pro stanovení a-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236751

Dátum: 15.02.1987

Autori: Wahlefeld August Wilhelm, Weimann Günter, Gruber Wolfgang, Ziegenhorn Joachim, Deneke Ulfert, Michal Gerhard, Hagen Alexander, Rauscher Elli, Schaich Eugen, Neumann Ulrich

MPK: G01N 31/00

Značky: a-amylázy, výroby, substrátů, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro stanovení (-amylázy, tvořeného sloučeninou obecného vzorce I, kde R znamená fenylglukozidovou, mononitrofenylglukozidovou nebo dinitrofenylglukozidovou skupinu, vyznačující se tím, že se příslušný fenylglukozid, popřípadě nitrovaný fenylglukozid, nechá reagovat s (-cyklodextrinem, amylózou nebo rozpustným škrobem v přítomnosti amylázy z Bacillus macerans.

Způsob výroby nových derivátů 2-aminokarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236700

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kähling Joachim, Eisele Bernhard Dr, Hurnaus Rudolf, Rupprecht Eckhard, Sauter Robert, Griss Gerhart, Grell Wolfgang, Kaubisch Nikolaus

MPK: C07D 213/79

Značky: derivátů, kyselin, způsob, 2-aminokarboxylových, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 2-aminokarboxylových kyselin obecného vzorce I a jejich adičních solí s anorganickými nebo organickými kyselinami, jakož i bázemi, při němž se sloučenina obecného vzorce II reakcí s dusitanem převede na diazoniovou sůl, která se pak v přítomnosti kyseliny sírové, v přítomnosti mědi nebo v přítomnosti příslušné soli jednomocné mědi záhřevem přemění na odpovídající žádanou sloučeninu, jež se pak popřípadě převede na...

Způsob výroby 8-halogenalkyl-4H-[1]-benzopyran-4-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236696

Dátum: 15.02.1987

Autori: Briet Philippe, Beynost Miribel (francie), Decines Charpieu, Berthelon Jean-jacques, Collonges Francois

MPK: C07D 311/22

Značky: způsob, výroby, 8-halogenalkyl-4h-[1]-benzopyran-4-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, kde AR znamená vodík, fenylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovovu skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenem, thenylový zbytek, pyridylový zbytek, furylový zbytek, naftylový zbytek, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, aralkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části nebo aralkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku v alkenylové...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236695

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Kraatz Udo, Kranz Eckart, Büchel Karl Heinz, Lürssen Klaus, Regel Erik

MPK: A01N 43/64

Značky: účinných, rostlin, způsob, fungicidní, růstu, látek, prostředek, výroby, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden cykloalkyl-((-triazolyl-((-hydroxy)keton obecného vzorce I, v němž R1 znamená cykloalkylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku v kruhovém systému, který je popřípadě substituován alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a s 1 až 5 atomy halogenu nebo...

Způsob výroby ve vodě rozpustných symetrických nebo asymetrických 1:2-chromkomplexních nebo 1:2-kobaltkomplexních azosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236694

Dátum: 15.02.1987

Autori: Meininger Fritz, Fuchs Hermann

MPK: C09B 45/14

Značky: 1:2-chromkomplexních, azosloučenin, vodě, způsob, asymetrických, 1:2-kobaltkomplexních, výroby, rozpustných, symetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě rozpustných symetrických nebo asymetrických 1:2-chromkomplexních nebo 1:2-kobaltkomplexních azosloučenin odvozených od monoazosloučenin obecného vzorce 1 jakož i jejich směsných komplexů kovů 1:2, přičemž význam jednotlivých substituentů je uveden v opisné části. Výchozí sloučeniny použije ve formě komplexu s chromem, nebo kobaltem, nebo se výsledná sloučenina převede působením soli chromem, nebo kobaltu na příslušný...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236691

Dátum: 15.02.1987

Autori: Elbe Hans-ludwig, Lürssen Klaus, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: způsob, prostředek, fungicidní, rostlin, regulaci, růstu, výroby, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden azolyl-alkenon nebo -ol obecného vzorce I, ve kterém uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho adiční sůl s kyselinou, nebo komplex s chloridem mědi. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236688

Dátum: 15.02.1987

Autori: Yamamoto Shigeo, Ishiguri Yukio, Takahashi Junya, Kamoshita Katsuzo, Noguchi Hiroshi, Kato Toshiro

MPK: A01N 47/10, C07C 125/06

Značky: prostředek, způsob, složky, účinné, fungicidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, který jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-fenylkarbamát obecného vzorce I v němž R1 a R2 mají stejný nebo vzájemně rozdílný význam, a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, allylovou skupinu, propargylovou skupinu nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 3 až 8 atomy...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236684

Dátum: 15.02.1987

Autori: Martorana Piero, Raabe Thomas, Bohn Helmut, Nitz Rolf-eberhard

MPK: C07D 237/22

Značky: bazicky, substituovaných, pyridazinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají nezávisle na sobě vodík, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, alkenyloxyskupinu s až 6 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se bazicky substituovaný pyridazin obecného vzorce Ia v němž Rl, R2 a R3 mají shora uvedené významy, W znamená chlor nebo brom, a Y znamená...

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236683

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Raabe Thomas, Bohn Helmut, Martorana Piero

MPK: C07D 237/22

Značky: pyridazinu, výroby, bazicky, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bazicky substituovaných pyridazinů obecného vzorce I tak, že se na sloučeninu obecného vzorce VI působí sloučeninou obecného vzorce IX a získaná sloučenina se popřípadě převede působením kyseliny na adiční sůl s kyselinou. Význam jednotlivých substituentů je uveden v opisné části.

Způsob výroby 1,1-dioxidů esterů 2ß-substituované 2a-methyl-(5R)penam-3a-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236681

Dátum: 15.02.1987

Autor: Barth Wayne Ernest

Značky: esterů, 2ß-substituované, způsob, 2a-methyl-(5r)penam-3a-karboxylové, 1,1-dioxidu, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-dioxidů esterů 2(-substituované 2(-methyl-(5R) penam-3(-karboxylové kyseliny obecného vzorce C, ve kterém R7 znamená chránící benzylovou nebo 4-nitrobenzylovou skupinu nebo zbytek esteru snadno hydrolyzovatelného in vivo a Z představuje alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, (-hydroxyalkoxyskupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethoxy-skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo (-acetamidoalkoxyskupinu obsahující v alkoxylové...

Způsob výroby derivátů imidazoazepinu, -oxazepinu nebo -thiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236680

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fügner Armin, Schneider Claus, Walter Gerhard, Weber Karl-heinz

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04, C07D 498/04...

Značky: způsob, imidazoazepinu, thiazepinů, výroby, derivátů, oxazepinu

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučeniny odpovídající obecnému vzorci I, ve kterém R1 a R3 které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo atom chloru, R5 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, R6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku a X představuje atom kyslíku, atom síry nebo skupinu -CH2-, a přerušovaná čára označuje přítomnost buď jednoduché,...

Způsob výroby nových benzoheterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236679

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fügner Armin, Mentrup Anton, Schromm Kurt, Renth Ernst Otto

MPK: C07D 265/36, C07D 267/14

Značky: nových, způsob, benzoheterocyklických, sloučenin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benzoheterocyklických sloučenin obecného vzorce I tak, že se sloučenina obecného vzorce V redukuje a popřípadě poté se ještě přítomné chránicí skupiny odštěpí, načež se popřípadě získané sloučeniny rozdělí na enantiomery, popřípadě na diastereomerní páry antipodů, nebo se získané báze převedou na adiční soli s kyselinami nebo se získané adiční soli s kyselinami popřípadě převedou na báze nebo na soli s jinými kyselinami.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236677

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frohberger Paul-ernst, Jäger Gerhard, Jautelat Manfred, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: látek, účinných, výroby, prostředek, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 5-aryloxy-5-azolyl-3,3-dimethyl-1-penten-4-on nebo -ol obecného vzorce I, ve kterém Ar znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný halogenem nebo/a fenylovou skupinou, Az představuje 1,2,4-triazol-1-ylovou 1,2,4-triazol-4-ylovou nebo 1-imidazolylovou skupinu a B znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s...