Patenty so značkou «výroby»

Strana 179

Způsob výroby fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248901

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čížek Stanislav, Procházka Vladimír, Cechner Václav

MPK: C12P 1/06

Značky: fungicidinu, způsob, výroby

Text:

...8,0 fruktosového sirupu, 0,5 dusičnanu amonného a 1,0 mikromletého vápence, byla zaočkována 3 ml veqetativního inokula kmene Streptomyces noursei, starého 28 hod., připraveného na půdě,ve které byl kukuŕičný extrakt úplně nahražen sušenými kvasnicemi.složení inokulační půdy 1,0 sušených kvasnic, 0,5 sojové mouky, 4,4 glukczy,0,5 dusičnanu amonného, 0,5 mikromletého vápence, 0,2 chloridu sodného. Fermentováno na reciprokem tŕepacím...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249550

Dátum: 12.03.1987

Autori: Reuschling Dieter, Clauss Karl, Linkies Adolf

MPK: C07D 291/06

Značky: způsob, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, výroby

Text:

...~dioXidu během varu ve vodném roztoku (srov. shora cltovanou literaturu Angew. Chemie /1973/1Vzhledem k ne zcela uspokojujícím postupům známým ze stavu techniky pro výrobu B-methyl-3,ei-dihydro-l,2,3-oxath 1 azin-4-on-2,2-dioxidu a jeho netoxických solí,zvláště v důsledku nutnosti použití ne zcela snadno dostupných výchozích látek, především pak pro provádění V techníckém měřítku, existoval úkol příslušně zlepšit známé...

Způsob výroby acetoacetamid-N-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249549

Dátum: 12.03.1987

Autori: Clauss Karl, Linkies Adolf, Reuschling Dieter

MPK: C07C 143/72

Značky: výroby, kyseliny, acetoacetamid-n-sulfonové, způsob

Text:

...s 4 nitrofenyldiazonium~chloridem jako světle žluté barvívo snov. Ber. 83 1950, str. 551 až 558, zejména str. 555,poslední odst. před popisem pokusů a str. 558, poslední odstavecAcetoacetamid-N-sulfonov-á kyselina bylá jinak předpokládána pouze jako meziprodukt, resp. také jako meziprodttkt při roz kladu ô-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin~-4-on-2,2-díoxidu během varu ve vodném roztoku srov, shora citovanou literaturu Angew. Chemie...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249547

Dátum: 12.03.1987

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, způsob, účinné, látky, akaricidní, výroby, insekticidní

Text:

...soli sulfonovaného rlcinového oleje a alkylarylsulfonáty sodné, například dodecylbenzensulfonát, jakož i polymery ethylenoxldu a kopolymery ethylenoxidu s propylenoxidem.Prostředky podle tohoto vynálezu mohou být například ve formě srnáčltelných prášků,poprašü, granulí, roztoků, emulgovatelných koncentrátů, emulzí, suspenzních koncentrátů a aerosolů. Smačitelné prášky obvykle obsahují 25, 50 nebo 75 hmotnostních účinné látky a kromě...

Způsob výroby fenylbenzo(b)thiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249545

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ray Stephen James

MPK: C07D 333/52

Značky: způsob, derivátů, fenylbenzo(b)thiofenových, výroby

Text:

...ci lntestinalní tekutíny a vede ke zvýšení hmotnosti střeva v porovnání se stavem u kontrolních zvířat.Další skupině myší se podá nejprve toxin a pak testované sloučenina v různých dávkach. Po 2,5 hodiny, kdy se myši udržují při teplotě 23 °C, se pokusná zvířata usmrti a zjistí se hmotnost jejich siřeva v poměru k hmotnosti střeva těch zvířat, jimž testované látka nebyla podána. Zjišťuje se hodnota ED 5 o, což je dávka testované sloučeniny...

Způsob výroby nových imidazolylfenylamidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249544

Dátum: 12.03.1987

Autori: Donetti Arturo, Bergamaschi Mario, Cereda Enzo, Del Soldato Piero

MPK: C07D 233/64

Značky: způsob, imidazolylfenylamidinů, výroby, nových

Text:

...činidly receptoru H 2, které působí inhiblčně na sekrecí žaludeční kyseliny.Sloučeníny obecného vzorce l, ve kterém je amidinový zbytek v paura-poloze vůči benzenovému kruhu a R, R 1 a R 3 značí atomy vodíku a R 2 může znamenatkyano, norbornyl, benzyl, cyklopropyl,cyklopropylmethyl,dimethylcyklopropylmethyl,Inentyl, cyklohexylmethyl, fenyl, p-chlorfenyl,p-methylfenyl,p-methoxyfenyl,methylendioxyfenyl nebo 2-furylmethylová skupina, stejně ĺüko...

Způsob výroby cyklosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249542

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hofmann Hans, Kobel Hans, Wenger Roland, Traber René

MPK: C07K 7/64

Značky: výroby, způsob, cyklosporinů

Text:

...sloučeniny obecného vzorce III jsou známy například z uvedeného evropského patentu č. 0056 782, kde je rovněž popsán způsob jejich výroby, nebo mohou být vyrobeny způsobem ianalogickým postupu poosanému v evropském patentu číslo 0034 567 na který odkazuje zveřejněný spis 0 U 56 782 pro obecnou úplnou syntézu cyklosporinu, nebo ještě dalšími postupy popsanými zejména V příkladech.Tak mohou být například připraveny cyklosporiny...

Způsob výroby nových derivátů 1,2,4-oxadiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249541

Dátum: 12.03.1987

Autori: Simay Antal, Takács Kálmán, Virágh Sándor, Kiss Ilona, Hetyey Mária, Juhász Nagy, Literati Nagy Péter, Szegi József, Ecsery Marian

MPK: C07D 273/04

Značky: 1,2,4-oxadiazinu, způsob, nových, derivátů, výroby

Text:

...rezistenci o 15 při dávce 10 mg/kg i. v. Při dávce 5,1 mg/kg poskytuje sloučenlna 15 ochranný účinek při dextranovém edematózním testu u krys.Způsobem popsaným v příkladu 1 se re« akcí S-fenyl-6-chlormethyl-5,6-dihydro-4 H-1,2,4-oxadiazinu s methylcyklohexylaminem vyrobí 3-feny 1-6-(N-methyl-N-cyklohexyl arnlno-methyl-5,6 ~dihydro-4 H-1,2,4 ~oxadi~ azinhydrochlorid.Ke 2,0 g 3 ~fenyl~B~tosyloxymethyl-LEB-dihydro-áH-LZA-oxadiazinu se přidá...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249540

Dátum: 12.03.1987

Autori: Reuschling Dieter, Linkies Adolf, Clauss Karl

MPK: C07D 291/06

Značky: způsob, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, výroby

Text:

...srov. shora citovanou literaturu Angew. Chemie /1973/Vzhledem k ne zcela uspokojujícim postupům známým ze stavu techniky pro výrobu 6 ~methyl-3,4-dihydro-1,2,3 ~oxathiazin-4-on-2,2-dloxldu a jeho netoxických solí,zvláště v důsledku nutnosti použití ne zcela snadno dostupných výchozích látek, především pak pro provádění V technlckém měřítku, existoval úkol přislušně zlepšit známé postupy nebo vyvinout nový zlepšený postup.Tento úkol bylo...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249539

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: A61K 31/40, C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob, výroby, 3-substituovaných

Text:

...reakční schéma, v němž X, Y a R 1 mají shora uvedený významby větší .nadbytek chloreulfonylisokyanátu přinášel nějaké výhody a proto se z ekonomických důvodů nepoužíva.Takto vzniklé chlorsulfonylderiváty obecného vzorce Vll lze popřípadě izolovat nebo je lze bez izolace v téže reakční nádobě přímo převadět na sloučeniny obecného vzorce Il. Izolace intermediárních chlorsulfonylderivátů obecného vzorce VII se provádí o sobě známým...

Způsob výroby substituovaných hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1H-pyrido(1,2-a)chinolinů, hexahydrobenzo(e)-indenů a oktahydrofenanthrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249537

Dátum: 12.03.1987

Autori: Johnson Michael, Eggler James, Melvin Lawrence

MPK: C07D 471/04, C07C 13/60

Značky: hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1h-pyrido(1,2-a)chinolinů, substituovaných, oktahydrofenanthrenů, způsob, výroby, hexahydrobenzo(e)-indenů

Text:

...standardními ex trakčními postupy a popřípadě se vyčistí krystalizací nebo chromatograficky.Ve druhém stupni tohoto sledu reakcí se keton obecného vzorce IX nechá za podmínek Reforrnatského reakce reagovat s a-halogenesterem v přítomnosti kovového zinku,s výhodou však s esterem lithioctové kyseliny vzorce LiCH 2 C 00 R 4, kde R 4 má shora uvedený význam. Rozsáhlou diskusi Reformatského reakce lze nalézt například v publikaci Rathke, Organic...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Heil Bálint, Eifert Gyula, Bohus Péter, Kollár László, Tromfos Katalin, Bihari Ferenc, Toeroes Szilárd, Magyari István, Durkó Anna, Küronya István, Bakos József, Szulágyi János, Wohl László

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, fungicidní, prostředek, látek, účinných, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Způsob výroby sulfonylovaného derivátu cyklohexylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249534

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dahlstroem Mikael, Malmén Yngve

MPK: C07D 241/24

Značky: výroby, cyklohexylmočoviny, derivátů, způsob, sulfonylovaného

Text:

...na cyklohexylamin, který znovu reaguje s molekulou cyklohexylisokyanátu, takže se ve větším množství získávä N,N-dicyklohexylmočovina. jak již bylo svrchu uvedene,je mímoto cyklohexylisokyanát velmi nepříjemnou látkou, která dráždi kůži a sliznice podobně jako slzné plyny.V NSR patentovém spisu č. 2213 602 je popsán způsob výroby N-4-2-/5-methylpyrazinyl-2-karboxamido/ethyl benzensultonyl-Nľcyklohexylmočoviny, čili glipizidutak, že se uvede do...

Způsob výroby derivátů chinolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249533

Dátum: 12.03.1987

Autori: Campbell Simon, Roberts David

MPK: C07D 215/22

Značky: chinolonů, výroby, derivátů, způsob

Text:

...mk v poloze B a zejména pak představuje S-metlíylovou skupinu.R 1 představuje s výhodou atom vodíku,kyanoskupintl, alkoxvkarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku V alkoxylové části,nitroskupinu. atom halogenu nebo aminoskuplnu. ještě výhodněji představuje R 1 atom vodíku, kyanoskupintl, methoxykarbonylovou skupinu, nitroskuplnu, atom bromu nebo aminoskupintl, a nejvýhodněji pak atom vodíku.Y představuje s výhodou atom vodíku nebo...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249529

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jonckers Kees

MPK: C07C 126/02

Značky: močoviny, výroby, způsob

Text:

...druhou kondenzační zónu a 15 skladovací nádobu pro roztok karbamáttt získaný ve výměníku tepla v prvním odpařovacím stnjpni. Vztahovon značkou 15 je označeno čerpadlo pro čerpaní roztoku karbamátu a 17 představuje ejektor kapaliny.Přívodem lt a ejektorem 17 kapaliny se přivádí amoniak, společně s roztokem karbamátu, který se vede přívodním potrubím 19 z pračky 4 na plyn, do zaváděcího potrubí 20 ústícího v první kondenzační zóně 3. Sem...

Způsob výroby drůbeží, zejména krocaní a kuřecí šunky do konzerv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249528

Dátum: 12.03.1987

Autori: Varga Artur, Papp József, Patócs Ibolya

MPK: A22C 11/00

Značky: krocaní, zejména, kuřecí, výroby, drůbeží, konzerv, šunky, způsob

Text:

...emulzí, jež se skládá z masové kaše, tuku,loužicí soli a proteinů a vody a toto smísení se děje v poměru od 5 ku 95 hmot. do 30 ku 70 hmot. nativní bílkovinné emulze a vylouženého masa a poté se maso plní do konzervovaných nádob,které se uzavřou a po uzavření tepelně zpracovavají.Podstatou vynálezu dále je, že se loužení v mísicím bubnu provádí při podtlaku,až 50 0/0 atmosférického tlaku.Vynalez je blĺže vysvětlen příklady provedení,...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249527

Dátum: 12.03.1987

Autor: Buhr Gerhard

MPK: G03C 1/68, C07D 251/16

Značky: složky, světlo, způsob, účinné, směs, citlivá, výroby

Text:

...jak je polpsáno v GB-A č. 912 112.Nitrily používané ke kotrimerisací se mohou zvláště jednoduše syntetizovat Horner-Wittigovou olefinisací (srov. Houben-Weyl, sv. 5/lb, str. 396 až 401 a 895 až 899 podle schématuR 1 nebo R 11 znamenají nitrilovou skupinu,a všechny ostatní zbytky mají význam uvedený pod vzorcem l.Diethylester aralkylfosfonové kyseliny vzniká hladce reakcí odpovídajících w-halogenalkylaromátů s triethylfosfitem.Nitrily se...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249525

Dátum: 12.03.1987

Autori: Cross Peter Edward, Arrowsmith John Edmund, Stubbs John Kendrick, Campbell Simon Fraser

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, dihydropyridinů, výroby

Text:

...průměrnému dosjjaělému pacientovi 70 ltg pohybovat V rozmezí od 5 do 100 mg denně, obvykle od 10 do 60 mg denně. Jednotlivá tableta nebo kapsle určená k podání typickému dospěléinu pacientovi může tedy obecně obsahovat od 5 do 10 nebo 20 miligramů účinné látky V kombinaci s vhodným farmaceutický upotřebitelným nosičem.V případě intravenosní aplikace se bude dávkování pokud jde o jednotlivou dávku obvykle pohybovat podle potřeby od 1 do 10...

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249522

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sadaki Hiroshi, Myokan Isao, Saikawa Isamu, Ochiai Hirokazu, Inaba Takihiro, Nagai Takashi

MPK: C07D 501/06, C07D 501/04, C07D 501/46...

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Text:

...soli s alka~ litrkýnii kovy, jak-o například se sodíkeni,idraslíkem a juoudobrlě, soli s kovy alkalic~ kých zamin, jako například s vápníkem,hořčíkem a .podobné, amoniove soli a soli s organžckými bázemi obsahujícími dusík,jako například s prokainení, tlibenzylamínem, N-benzyl-Ľ-fenetylaminem, efenamr neni, N,N-ndibenzylethylendiamíxnem, triethylaminem, trimethylaminem, tributylaminem, N,N~dimethylani 1 inem, N-methylpiperidínem,...

Způsob výroby aromatických uhlovodíkových pryskyřic modifikovaných aromatickými karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249518

Dátum: 12.03.1987

Autori: Friedrich Bodo, Lücke Wolfgang, Beneke Herbert

MPK: C08F 12/08, C09D 11/10, C08F 12/00...

Značky: aromatických, kyselinami, uhlovodíkových, výroby, modifikovaných, způsob, aromatickými, karboxylovými, pryskyřic

Text:

...F-riewdel-Craitsova katalyzátoru jako brotrifluoridové-ho kom-plexu,»chloridu hlinitého, chloridu antimoničnéwho nebo chloridu ttíničitého a potom během 40 až 80 minut se ,přidävají nenasycené, upolyimelrovtaltelné slouěeniny tak ~alby se reakcní teplota udržovala v rozmezí 100 až l 60 ° Celsia.Po přidání nenasycených sloučenin proběllíiíe při polymeračni teplotě 10- až 20 minutová reakce. Potro-m se reakrční směs promyje horkou vedo-u a tím...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249516

Dátum: 12.03.1987

Autori: Campbell Simon Fraser, Arrowsmith John Edmund, Cross Peter Edward, Stubbs John Kendrick

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, dihydropyridinů, způsob

Text:

...vzorce II obvykle łnásledujícím způsobemAlrternativně lze dospět k meziproduktům obecného vzorce II následujícím possxtupemPřípawevy 16 a 17 popisují zvlášť vhodné poetuupy »k výrobě 2,B-wdichlolnbewnzaldehydu a 2-chlor-3-łtrifľuormetthylbenzaldešhydu, Adiční soli sľoàučenľn obecného ~vzvolrc~e I s .kynselinami je možno připreviłt běžnýni způsobem, naapřřklwd -rtaank-cí noztoku volné báze ve vhodném »orrgamrickém rozpouštěndle s roztokom...

Způsob výroby obilných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249515

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pallos István, Alapi Jószef, Gaspár László, Makk Antal, Kisberk Ferenc, Baldaszti László, Herczegh Márton, Jávorka István

MPK: A21D 8/00

Značky: výroby, obilných, produktů, způsob

Text:

...a je zesírtněn, .hraje při tvorbě struktury těsta podobnou úlohu jako glwten a zajišťuje soudržnost těsta.Struktura amylopekti-n-.bíľkovina, která je uezbytná ,při výrobě těsta., je zajištěna pouze .při použití mleté Ihybridní kukuřice,která obsahuje škrobovou frakcí s obsahom alespoň 90 amylopektinu.Při provádění zrpůsobu podle vynálezu je výhodné užít stvrchu uvedenou kukuřici,mletou na rozměr častíc, obvykle užívaný při výrobě těsita,...

Žáruvzdorný výrobek, jehož část povrchu přichází při provozu do styku s proudem roztaveného kovu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249507

Dátum: 12.03.1987

Autori: Copperthwaite Martin, Roberts Michael Anthony

MPK: C04B 35/74

Značky: styku, část, způsob, roztaveného, výrobek, povrchu, výroby, proudem, jehož, přichází, provozu, žáruvzdorný

Text:

...kov nebo termoplastický materiál.Tvarovací prostor, ohraničený tvarovacími členy 13, 14 a 15 se naplní žáruvzdornou plastickou hmotou za setřásání, aby bylo dosaženo hutného bezpórovêho vyplnění formy, přičemž se plastická hmota při 249507vadí otevřeným horním koncem tvarovaniho členu 13. Aby mohl během plnění formy unikat vzduch, jsou v tvarovacim členu 13 upravený otvory 24.Po naplnění formy se její betonov.ý obsah alespoň částečně...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249506

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sandmeier Rudolf, Harr Jost, Schelling Hanspeter

MPK: A01N 43/76

Značky: způsob, složky, výroby, fungicidní, prostředek, účinné

Text:

...vzduchu při tep 1. Testy íprováděné ve skleníkulotě okolí 15 až 22 °C kolísající V průběhu 24 hodinové Iperiody a o délce dne 16 hodin. omezení iíapaidení se hodnotí 6 dní po naoč-kování srowvínáním ošetře-.ných rostlin s podovbně Il-EIOĎKOVBIIÝIIIÍ neošetřenými rostliínami. Při použití zkoušené sloučeniny se pozoruje podstatné omezení ínapaudení houbou bez jakékoli fytotoxicity pro hostující rastlinu.Výsledky testů jsou shrnuty v...

Způsob výroby nových 1-[3-(3,4,5-trimethoxyfenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-aryl-piperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249503

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jakovlev Vladimir, Thiemer Klaus, Kleemann Axel, Engel Jürgen

MPK: C07D 295/08

Značky: nových, 1-[3-(3,4,5-trimethoxyfenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-aryl-piperazinových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...kovem, hydrídem alkalického .kovu nebo amidem alkalickěłío kovu obzviäště se sodikem nebo sloučeninolu sodíku při teplote v lrozmezí 0150 C a potom se lpřidá aoylační činidivo. Pokud se použije volná kyselina vzorcepotom je potřeby.) její aktivace přítomností kondenzačnĺch činídel, jako je napříkladndicyklohexylkarbodiimld, ubis-alkylamiłd kyseliny siřičité například SONCHs 22 ~, N,N-karbonyldiimidazol a podobné Organic Reactions, 12,...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila, Roubal Zdeněk, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 403/12

Značky: způsob, výroby, 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Elektroda na bázi kovu, jeho kysličníku, sirníku nebo halogenidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249460

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: sirníku, kovů, kysličníku, výroby, elektroda, halogenidů, její, bázi, způsob

Text:

...99 až 100 při teplotách V rozmezí od 50 °C do 15 °C, i když polarizace za průchodu proudu stoupala s klesající teplotou.od -15 OC níže se účinnost zhoršovàla velmi podstatné, např. při -25 °C byla už jen 66 . Po určité době vybĺjenĺ integrátoru za velmi nízká teploty došlo ke ztuhnutí elektrolytu v mikropőrech V důsledku koncentračních změn a tím vzrostla koncentrační polarizace. to se projevilo skokovým vzestupem napětí na svorkách...

Opticky aktivní estery monosacharidů 2-arylpropionových kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249459

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čapek Karel, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav

MPK: C07H 13/02

Značky: opticky, způsob, kyselin, monosacharidů, 2-arylpropionových, jejich, aktivní, výroby, estery

Text:

...Sloupcovou chromatografií zbytku /sillkagel,ohloroform/ bylo získáno 46 mg /90 / metylesteru 2-/6-metoxy-Zenaftyl/propionové kyseliny teploty tání 90,5 až 92 °c, d~ D -77,2 ° /o,55 a, chloroform/.125 mg esteru I získaného postupem podle příkladu 1 /gĺD -50 °/ bylo rozpuštěno ve směsi 5 ml acetonu, 1 ml vody a 1 ml kone. kyseliny chlorovodikové. Roztok byl zahříván 4 hodiny k varu, odoařen do sucha, zbytek byl rozpuětěn ve 20 ml chloroformu,...

Opticky aktivní estery 2-arylpropionových kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249458

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čapek Karel, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07H 13/02

Značky: aktivní, kyselin, opticky, způsob, výroby, estery, 2-arylpropionových, jejich

Text:

...způsobem neomezudi rozsah předmětu vynálezu.1,009 g esteru obecného vzorce II, kde Ar značí ő-methoxyuämuaftyl a R 1 je 1,25,6-di-0-1 eopropylidenglukofuranosový zbytek, bylo rozpnätěno ve 40 m 1 acetonu s 10 ml vody a za icháni bylo přidáno 5 m 1 silně kyselého katexu v H cyklu /Dowex 50/, směs nichána 12 hodin při teplotě místnoati. Kotalyaátor byl odetrąněn filtraci s roztok po odpuřenlĺ k uchu poskytl 0,912 g /98,5 55/...

Způsob výroby 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249451

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučera Oldřich, Nováček Alois, Ulrich Miroslav

MPK: C07D 237/22

Značky: způsob, 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu, výroby

Text:

...reakce provádí při teplot 120 °C po dobu 5 hodin. Reakce probíhá za prítomnosti dvojsiŕičitanu sodnáho v množství od 0,5 do 3 hmot. vztałných na hmotnost výchozího 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu.Ze těchto okolností jsou potlačeny oxidaćní reakce, které se v alkalickém prostředí upplatñují a které vedou k neládoucím barevný produktůn. Příznivl se v tomto případě projevílo snílení reskční teploty ze 130 °C na 120 °C a prodloužení reakční...

Způsob výroby koksu s lamelární strukturou karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249438

Dátum: 12.03.1987

Autori: Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: C10B 55/00

Značky: černouhelné, smoly, karbonizaci, způsob, koksu, strukturou, lamelární, výroby

Text:

...Jehličkovitého, resp. planenovitého typu. Při greflteci lehce přechazí v huetou lupinovitou strukturu s velkými rovnomerné vyvinutými ěupinami.Popsaný postup podle vynslezu se pri zachování vsech prednosti filtrace při 380 ai 400 °C vyznačuje nižäí energetickom náročnosti, oetřejäím způsobem děleni a vyllím karbonizečnim výtěžkem. Pri spodité núvaznosti dílcich operací dochází jen k minimelním tepel ným ztrátám.Způsob podle vynálezu je...

Těsnicí pás, zejména k těsnění spojů v kontrolované zóně jaderných elektráren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249422

Dátum: 12.03.1987

Autori: Földerová Mária, Lukáč Peter, Kusák František

MPK: G21C 13/06

Značky: těsnicí, výroby, způsob, pás, jaderných, zejména, kontrolované, elektráren, spojů, těsnění, zóně

Text:

...a 1 až 2 hmot. kompresorového oleje.Podstata způsobu výroby tohoto täsníoího pásu podle vynálezu spočivá v tom, že se impregnsce provádí impregneční směsi při teplotě 170 až B 5 °C.Výhodou těsnícího pásu a způsobu jeho výroby podle vynálezu při jeho vysoké životnosti je jeho nízká pořizoveoí ceno. Další výhodou je také to, že těsnící psa lze vyrobit z běžně dostupných surovin na běžných zařízeních. Těsnící pás podle vynálezu je...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249394

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 49/477

Značky: 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu, způsob, výroby

Text:

...roztok a při teplotě 20 Í 10 °C nasytí 1,05 až 1,5 molárním množstvím bezvodého plynného chlorcvodíku vztaženo na 1 mol ketoacetátu vzorce II. Po 24 až 100 hodinách stání při výše uvedené teplotě se k reakční směsi přidá aktivní uhlí a po odfiltrování nerozpustných podílů se zředí 2 až 4 násobným objemovým množstvím ledové vody. Po 2 až 10 hodinách stání se vyloučené krystaly odsají, promyjí ledovou vodou a po jejich vysušení se získá...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lelek Vladimír, Schejbal Tomáš, Šlár Ivo, Bárdoš Jozef

MPK: G21F 1/12

Značky: vrstvu, výroby, způsob, borovou, skladovacích, absorpční, jednotek, obsahujících

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Způsob výroby perlových dextranových materiálů pro gelovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249368

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čoupek Jiří, Peška Jan, Plichta Zdeněk, Beneš Milan, Lenfeld Jiří, Švec František

MPK: G01N 31/08

Značky: chromatografii, výroby, způsob, materiálů, gelovou, dextranových, perlových

Text:

...vody v rozsahu 10 až 20 ml/g je vhodné vycházet ze zřéděných roztoků dextranu v koncentraci 5 až 25 hmot. Ukázalo se, že poměr síčovadla k dextranu nutný k dasažení stejné zádrže vody, závisí silně na koncentraci dextranu ve výchozím roztoku o koncentraci 40 1-chlor-2,3-epoxypropan v množství 8,6 g/100 g dextranu, při 30 koncentrpci 16 a při 25 koncentraci již 27 g 1 ~chlor-2,3-epoxypropanu/100 g dextranu. Při použití roztoků o nižší...

Způsob výroby bílých chlupových kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249364

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák Štěpán, Kosla Adolf, Šmíd Zdeněk

MPK: D06L 3/12, D04H 17/00

Značky: bílých, způsob, kloboučnických, výroby, polotovarů, chlupových

Text:

...části vláken je neegálnost bílých klobcučnických výrobků větší, čím intenzívnější je optické bělení a opracování povrchu plsti.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, které zabezpečuje vybělení celé délky srsti. Apikálni části králičích a zaječích chlupü se opticky vybělí před poškozením mořicím procesem a zbytek délky srsti v následující zušlechtovací operací.Podstata řešení spočíva v tom, že do běžné mořicí lázně se přidá 0,1...

Sendvičová předzcitlivená rycí fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249362

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čihák Vladimír, Rusová Hana, Vrábel Ervín, Oktábec Karel

MPK: B41M 3/02

Značky: její, sendvičová, fólie, způsob, předzcitlivená, výroby, rycí

Text:

...kaučukového typu jako polyisoprenem přírodním či umělým,kopolymerem butadien-styrenu, butadien-p-chlorstyrenu, butadien-p-vinyltoluenu.Světlocitlivá vrstva se připravuje ze světlostálých pigmentů, plniv a světlocitlivého roztoku dispergací. Na transparentní fólii se nanáší s výhodou máčenim, dále stříkáním,navalováním nebo poléváním V tlouščce suché vrstvy 3-15 pm, optimálně 8 ľm. Fólie se suší při zvýšené teplotě nejlépe V protiproudé...

Sendvičová předzcitlivená slupovací fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249361

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rusová Hana, Vrábel Ervín, Oktábec Karel, Čihák Vladimír

MPK: B41M 3/02

Značky: slupovací, sendvičová, výroby, předzcitlivená, způsob, její, fólie

Text:

...versálové pigmenty,eventuálně plniva jako aerosil (oxid křemičitý) apod.Příprava hmoty vrstvy se provádí rozpouštěním jednotlivých podílů v etylenglykolmonoetyléteru letylenglykolmonometyléteru, etylenglykolmonobutyléteru, etylenglykolmonoetyléteracetátu) s následnou dispergací pigmentů, barviv a plniv do směsi. Disperze se zfiltrují a fólie se jimi ovrstvují obvykle máčením nebo poléváním a následným srovnáváním tyčovou stěr 3 249361kou do...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří, Socha Jiří

MPK: C01B 33/14

Značky: modifikovaného, koloidního, hliníkem, křemičitého, kysličníku, způsob, výroby

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249289

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hradilek Pavel, Kopička Karel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: značeného, izotopem, injekčního, bromsulfaleinu, způsob, roztoku, radioaktivním, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje postup podle vynálezu. Příprava injekčního roztoku bromsulfaleínu značeného radioaktivním ízotopem jódu je zde prováděna tak, že se na předem připravenou neradioaktivní reakční směs, sestávající z chromatograficky čistého bromsulfaleinu ve vodném roztoku o koncentraci 10-1 až 10-4 mol/l a hodnotě pH 2,0 až 8,0 a peroxídu vodíku o koncentraci 101 až 103 mol/1 působí roztokom 50-2 000 MBq radioaktivního jodidu sodného...