Patenty so značkou «výroby»

Strana 178

Elektricky vodivá ochranná vrstva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249161

Dátum: 12.03.1987

Autori: Neufuss Karel, Macku Aleš, Kasík Pavel, Tlučhoř Zdeněk, Forejt Antonín

MPK: H05B 7/06

Značky: způsob, vodivá, elektricky, ochranná, vrstva, její, výroby

Text:

...až 1,2 mm.Dále je řoďsĺäďou vynálezu způsob výroby elektricky vodivé ochranné vratvy, který spočivá v tom, že se do plemene plazmového hořáku, s výhodou hořáku s vodní stabilizaci, přivádi 1 až40 hmot. strueky, zejména strusky z elektrických obloukových peci o granulometrii 0,02 až 0,160 mm a 60 až 99 hmot.hliniku o granulometrii 0,08 až 0,18 mm.hsloženi strusky z elektrických obloukových peci se obvykle pohybuje v těchto mezich kysličnik...

Způsob výroby pryžových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 249156

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hovorka Jiří

MPK: F16G 5/00, F16G 5/08

Značky: způsob, membrán, pryžových, výroby

Text:

...v tom, že se před navinutím první vrstvy na konfekční buben, případně opatřený nânosem separačního prostředku, navlékne pružná separační vložka tvaru rukávce, případně na povrchu rovněž opatřená nánosem separačního prostředku. Tato pružná separační vložka se potom z bubnu-snímá spolu s hotovým konfekčním polotovarem nebo spolu e hotovou membránou po vulkanizaci, provádí~li se vulkaninece membrány přímo na bubnu.Hlavní přínoe...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249150

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 4(3h)-pyrimidonů, výroby, 2,5-disubstituovaných, způsob

Text:

...zkoušení cimetidínu, který je .a-ntagoinisbou Hz-receptorů histaminu, bylo zjištěn-o, že tato látka je účinným terapeutickým činidlem při léčbě peptických vředů Gray a spol., Lancet, 1,8 001 1977. jedna z výhodných sloručenin podle vynälezu byla v různých testech srovnavána s cimetidmem, přičemž bylo zjištěoo, že jako antagonlsta Hz-recept-orů hista 8minu je účinnější než cimetidin. Toto konstatování vyplýva z výsledků uvedených v...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249149

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 4(3h)-pyrimidonů, způsob, 2,5-disubstituovaných, výroby

Text:

...maji m, n, A a Z shora uvedený význam.Symbol R 3 znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atnom fluoru, chloru, bromu či jodu, alkylthíoskupinu, nitroaminoskupinu, fenoxyskupinu, substituovanou fenoxy« skupinu, alkoxyskupinu apod. Vhodné odštěpitelné skupiny jsou v daném oboru známe.Shora uvedené reakce se prová-dějí V inertnim rlozpouštědle, jako v methanolu či ethanolu. Zahajovací reakce se s výhodou uskutečňuje záhřevem reakčnich...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249148

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hunkeler Walter, Kyburz Emilio

MPK: C07D 487/04, C07D 495/14

Značky: způsob, derivátů, výroby, nových, imidazodiazepinů

Text:

...a R 5 znamenćr výhodné atramwx VoD-dĺku nebo atom halogenu.V rámci předloženého vyználezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupisny látek,která je defínoválua obecným vzmcem IDalším zvláště výhrodnýmí sloučeninanui vzorce I, vyráběnými postupem podle vyná lezu, jsou následující shoučenmyDalšími výhondnými sloučenínami Vyráběnými jpostupetn pojdle.vy~nálezujsml násle dující. sluvučenľny vzorceąl .vNehledě na shore uvedené...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249147

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů, výroby, způsob

Text:

...vhodného katalyzatoru,jako Raney-nniklu, nemo redukujiciho katalyzátoru, jako dithzioničitamu scudnêho.K terapeutickému použití se farmakolo gicky účinné sloučeniny obecného vzorce I normálně aplikují ve formě farmaceutických prostředků obsahujicich jako základní účinnou složku alespoň jednu z těchto sloučenin ve formě volné báze nebo ve fourmě netoxické, farmaceutický upotřebitelnê adični soli s kyselinou, V kombinaci s farmaceutický...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249146

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: C07D 495/14, C07D 487/04

Značky: výroby, derivátů, nových, imidazodiazepinů, způsob

Text:

...v 0 díku, abom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu a R 5 znamená výhodné .atom vlodíku nebo atom halogenu.V rámci předlo-ženého vynálezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupiny látek, která je defin-ována obecným vmrcam IDalšími zvláště výhodnými slroučeniąuaml vzorce I, vyráběnýnli postupem podle vynálezu, jsou následující slnoučeninyDalšĺmí Výh-Oldľlýmĺ sloučenínami Vyrábě nýmí plosltupem podle vynálezu jsou následující...

Způsob výroby nových beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249145

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bruderer Hans, Bernauer Karl

MPK: A61K 31/13, C07C 87/127

Značky: způsob, beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů, výroby, nových

Text:

...reaktívního komplexního hydridu kovu, jako lithiumaluminíumhydíñidu. Popřípadě se mohou získané směsi xdiastereoisomernich racematů sloučenin vzorce II rozudělit již na tomto stupni, přičemž se pro tyto účely dobře hodí frakčni krystaliziace a sloupoová chromatograľíe na silžiragelu nebo na oxidu hlinilém. Přírozeně se mohou na tomto stupni štěpit také případně získané racemáty. Na druhé straně je však možno, a to platí zejména pro...

Insekticidní, akaricidní, nematocidní nebo-a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249139

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hirata Kiminori, Baba Masatoshi, Taniguchi Masakazu, Hirose Masayoshi, Ochiai Yoshinori

MPK: A01N 43/58

Značky: způsob, účinné, nematocidní, fungicidní, nebo-a, výroby, insekticidní, prostředek, složky, akaricidní

Text:

...3 C 00 C 2 H 5 an zname-ná celé číslo od 1 dno 5, přičemž v přípaidě, že n znamená cele číslo od 2 do 5, může být symbol R 3 stejný nebo navzájem různý.Shoma uvedené a definované sloučeniny obecného vzorce l mají obzvláště vysokou insekticidrní a akaricidní účinnost a mají výtečąniou Olklalľlžĺtoll účinnost jakož i reziduállľlĺ aktivitu.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž iusekticidnĺ, akaricidní, nematvocindní nebo/a tungicidrní...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249137

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Schuster Ludwig

MPK: C07D 249/08, A01N 43/64

Značky: složky, prostředek, výroby, účinné, způsob, fungicidní

Text:

...který byl získam srážením vodného roztoku chloridu ruthenitého při pH 8. Oxidlcká forma přechází za reakčních podmínek na alctlwní kuatalyzátor.ako rozpouštědla slouží výhodné ethery,jako dioxian, tetra-hyudrofurao nebo glyktoldlmethylether.Teplota se může pohybov/at v širokých mezich. jako obecně vhodné se ukázaly teploty mezi 100 a 150 °C. Při těchto teplotách se musí predavat za tlaku. Postvačují tlaky od 1,0 do. 3,0 MP.a. Za vyšších...

Způsob výroby bicyklických sloučenin s benzenovým kruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249135

Dátum: 12.03.1987

Autori: Eggler James Frederick, Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman

MPK: C07C 69/157, C07D 311/66, C07C 39/373...

Značky: bicyklických, výroby, sloučenin, kruhem, benzenovým, způsob

Text:

...izoluje běžným způsobem. Získané surové meziprodukty se piopří-pladě čistí stanidardiními způsoby, »například překrystahoväiním nebo chromntografií tma sloupci.V případě, že se při výrobě mezipnoduktů obecného vzorrce Vl užije derivâtů lithia vzorce LiCR 2 R 5 Q 2, je možno two látky získat několika známými způsoby, které jsou uvedeny například V publikaci Fieser Reageints for Organic Chemistry, WileyIbnterscience, New York, sv. 3, 1972....

Způsob výroby nových 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249132

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klesel Norbert, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter, Schwab Wilfried, Kirrstetter Reiner

MPK: C07D 501/56, C07D 501/57

Značky: výroby, 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových, nových, derivátů, způsob

Text:

...chráněnou amínoskupínu, například amimbskupinu chránenom terebutyhołvłouu skupinou, ben~ zylowou skupinou nebo tritylovou skupinou,nebo aktimoxvuaným uderivátem této slworučeníny a takovýmí chínłolíruovými nebo ísrochínoliníovými bázemii, které ondplovívduaji zbytkům A ve vzorrci I, načež se případně přítoímná chránicí skupina oxdštěpi a získaná sloučeíninia obecného vzorce I se popřípadě převede no fyziłodtogicky poiužítelnłoiu sůl.Nechá-li...

Způsob jednostupňové výroby vrstvené desky tvářením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249130

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fugier Roger, Jean Yann, De Goys De Mezeyrac

MPK: B32B 27/04, B32B 7/12, B32B 27/42...

Značky: tohoto, desky, způsob, způsobu, výroby, tvářením, zařízení, provádění, vrstvené, jednostupňově

Text:

...poměr fiormaldehydu k feruolu 2 až 5, a katalyzotvaná v zásaiditém prostředí hydroxidy alkalických knołvů a kovů elkalických zemin, přičemž se pryskyřice nakonec neutralizuje na pH 7 p-řidá-ním zředěné kyseliny sírová. Pro p-ry-skyřice pH okolie. 1,5 až 3 se toto pH upravuje přidáním vody a kyseliny k základ 249130ní pryskyřici, kdežio pno pryskyřice s pH 8,5 až 12 se pH upravuje přidáním vody a zásady k této pryskyřici.Nvalmáčelní plstí z...

Válec pro třtinový mlýn a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249129

Dátum: 12.03.1987

Autor: Georget Jean-pierre

MPK: B30B 9/20

Značky: třtinový, výroby, způsob, válec, mlýn

Text:

...B, jehlož šířka je větší než průměr Ilädĺállľlĺch kamálků 7. Počet radiálních kanálků 7 je samozřejmě ve zIná-zohněném příklasdě rovněž d-vnanáct, pokud leží ve stejném příčném průřezu válce 1. V dalších příčných průřezech válce 1 jsou vytvořeny annnalnoągickýan způsobem další sovustavy nadiálních kanálků 7.Do vrnirtřku každého radialního kanálku 7 je vsazena zätka 8, která má nia vnitřním konci slepý otvor 9. Vsazená zátlda 8 je nejprve...

Způsob výroby bicyklických sloučenin s benzenovým kruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249127

Dátum: 12.03.1987

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Eggler James Frederick, Johnson Michael Ross

MPK: C07C 69/157, C07C 39/373, C07D 311/66...

Značky: výroby, benzenovým, kruhem, způsob, bicyklických, sloučenin

Text:

...substituent O 5 obsahuje karbolxylovosu skupinu, soli se tvoří neutralizací této karbloxylové skupiny zásadami, které ÍSIUU mydvlozenly od z farmaceutického hlediska přijnatelmých kovů, amlonii-aku a aminů. Příkla-dem kovů může být sodík, druaislik, vápník a liořčík. Příkladem vhodného amiunal může být ethainolamin a N-methylglukamin.Pod ploujmem z liarmacevutického hlediska přijatellných a-dičních solí s kyselilrrami se rlozumí adičnní...

Způsob výroby substituovaných hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů, hexahydro-1H-pyrido(1,2-a)chinolinů a oktahydrofenanthrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249126

Dátum: 12.03.1987

Autori: Melvin Lawrence, Johnson Michael, Eggler James

MPK: C07C 13/60, C07D 471/04

Značky: oktahydrofenanthrenů, hexahydro-1h-pyrido(1,2-a)chinolinů, způsob, výroby, substituovaných, hexahydropyrrolo-(1,2-a)chinolinů

Text:

...fenylovbwu nebo benzylsovou skupinu, nebo» R 9 a R 10 společně s dusíkrovýłm aromem, na který jsou navázány, tvoří piperidilrroskupinu, pyrmolídívnpskupinu, morfolinoskupinu nebo N-alkylpipeiwazrnoskupimu s 1 až 4 atomy uhlíku v .alkylové části, R 11 představuje »alkylovpu skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, trolylovou skupinu, benzyiovou skupinu, triľluormethylovou skupinu, furylovou skupinu, thienylrovou nebo pyridylsovou...

Trubicový potravinový obal upravený kapalným kouřem ochuceným o dehet a způsob výroby tohoto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249125

Dátum: 12.03.1987

Autor: Shin-gee Chiu

MPK: A22C 13/00

Značky: tohoto, potravinový, obalů, kapalným, kouřem, ochuceným, dehet, výroby, upravený, způsob, trubicový

Text:

...obal upravený kapalným kouřem ochuzeným o dehet,který pochází z kapalného kouře obsahujíCĺho dehet, a který se používá na povrchu obalu v dostačujícím množství pro získání absorpčního indexu alespoň při 0,2 při vlnovédélce 340 nm, přičemž tento povlak opatřený kapalným kouření ochuzeným 0 dehet poskytuje extrakt obalu o absorbanci při vlnové délce 210 nm, která není větší než asi 60 0/0 absorbance pro podobný extrakt za stejného obalu...

Způsob výroby derivátů benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249124

Dátum: 12.03.1987

Autori: Larsson Hákan, Von Wittken Sundell Gunhild Wika, Carlsson Enar, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: derivátů, benzimidazolu, způsob, výroby

Text:

...a Z 2 znamená skupinu vzorce SH a druhý ze substituentů Z 1 a Z 2 značí odštěpitelnou skupinu, za vzniku sloučeniny obecného vzorce I, která se popřípadé převede na terapeutlcky piíljatelnou sül.Příklodem odštěpných skupin Z 1 a Z 2 ve sloučeninách obecného vzorce II a III jsou atomy halogenu, výhodné chlor. brom nebo jod, acylové zbytky, například zbytky silných organických sulfonových kyselín, na 249124příklad kyseliny arylsulfonové,...

Způsob výroby nových imidazolylfenylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249115

Dátum: 12.03.1987

Autori: Donetti Arturo, Cedera Enzo, Bergamaschi Mario, Del Soldato Piero

MPK: C07D 233/64

Značky: způsob, nových, výroby, imidazolylfenylamidů

Text:

...činidly receptoru H 2, které působí inhibičně na sekrecí žaludeční kyseliny. Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém je amidinový zbytek v para poloze benzeoového kruhu a R,R 1 a R 3 značí atomy vodiku a R 2 může znamenat hydroxyl, methyl, ethyl, n-propyl,ísopropyl, n-butyl, isobutyl, sek. butyl, t-butyl, neopentyl, hexyl, heptyl, oktyl, allyl,a-methylallyl, prenyl, propargyl, a-methylpropargyl, kyano, norbornyl, benzyl, cyklopropyl,...

Způsob výroby derivátů 1,2,4-oxadiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249111

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szegi József, Juhász Nagy, Simay Antal, Kiss Ilona, Virágh Sándor, Literáti Nagy, Takács Kálmán, Ecsery Marian, Hetyey Mária

MPK: C07D 413/06

Značky: výroby, derivátů, způsob, 1,2,4-oxadiazinu

Text:

...obsahovaly v poloze 5 íminoskupinu jj. Heterocycl. Chem. 9, 435 19721, nebo jsou substituovány nítrotílrylovou skupinou C. A. 75,20 450 1971. Zlíámé sloučeniny mají anti~ bakteriální účinek.Sloučeniny obecného vzorce I se mohou používat ve farmacii ve formě účinné látky,stejně tak jako preparátů, obsahujících inertní pevné nebo kapalné, anorganické nobo organické nosiče. Preparáty se připravují způsobem obvyklým pro výrobu léčiv.Preparáty...

Způsob výroby retortových sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249103

Dátum: 12.03.1987

Autori: Potter Dennis, Hurst Ronald, Morehead William, Schaub Clyde, Horn John

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, retortových, způsob, výroby

Text:

...nebo v procentech od 120 do 220 0/0 spalování.Tímto způsobem je vytvářen proud horkých kouřových plynů, tekoucí vysokou lineární rychlostí. Dále bylo zjištěno, že je žádoucí tlakový rozdíl mezi spalovací komorou a reakční komorou, obnašející alespoň 6,89 líPa, a s výhodou 10,34 až 68,95 kPa. Za těchto podmínek vznika proud plynných,produktů spalování, mající ćostatečnou energií pro přeroěníi přiváděné zásobní kapaliny, (Jhsalnjjící...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Ledvinová Marie, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby, aktivního, 4-hydroxy-methyl-5, opticky, 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob výroby 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-D-glukopyranosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249097

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Jan, Jarý Jiří

MPK: C07H 7/02

Značky: 1,6-anhydro-4-0-(8-hydroxy-3,6dioxaoktyl)-beta-d-glukopyranosy, způsob, výroby

Text:

...prokázat. Reakcí 1,65,4-dianhydro-2-O-p-toluensulfonylç/ý-D-gelaktopyranosy vzorce I s triethylenglykolem obecného zorce II, kde n 2,se tak získala l,6-anhydro-4-O-/8-hydroxy~ 3,6-dioxeoktyl/-2-O-p-toluensulfonylj/ő~D-glukopyranosa obecného vzorce III, kde n ,2, analogicky byly připraveny249 U 97 i látky obecného vzorce III, kde n O, 1, 3. Reakci bylo možné provádět, na rozdíl od všech dosavadních príprav polyetherů Williamsonovou...

1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl estery kyseliny akrylové a methakrylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249095

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pošta Antonín, Hrabák František

MPK: C07C 69/653

Značky: methakrylové, způsob, estery, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl, akrylové, výroby, kyseliny, jejich

Text:

...polymerace do reakční směsi.249 095 výsledné monomery mohou být izolovány z reakční směsi frakCionací za snížsného tlaku nebo jen oddestilováním rozpouštědla z reakční směsi po jejím případném promytí vodou nebo vodným alkalickým roztokem.Způsob výroby esterů kyseliny akrylové a methakrylové obecného vzorce l je objasněn dále v příkladech.benzenu,(vysušeného nad sodíkem), ochlazenému ledovou vodou, byl za intenzívního michání přidán...

Způsob výroby dienových polymerů a kopolymerů radikálovou polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249092

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rosík Ladislav, Konečná Věra, Švarc Josef, Konečný Dušan

MPK: C08F 36/04

Značky: způsob, radikálovou, polymerů, výroby, kopolymerů, dienových, polymeraci

Text:

...konvenčních regulátorů nebo sítovadel není na překážku účinku vynálezu. Jako výchozí dienové monomery jsou zvlášt vhodné butadien-1,3, izopren, chloropren,ale obecně použitelná jsou i jejich složitější deriváty např.2,3-diohlorbutadien nebo piperylen. Jako vinylové monomery bývají nejčastěji používányvstyren,slfa-metyl.styren, akrylonitril, metylmetakrylát. Při použití viny lových monomerů, které reagují s merkaptany,je vhodné volit...

Způsob výroby středně esterifikovaných pektinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249013

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák Jiří, Šemberová Zdeňka, Špaček Bohumil, Douša Alexander

MPK: C08B 35/00

Značky: výroby, způsob, stredne, pektinu, esterifikovaných

Text:

...např. kyselinou citronovou. Podstata vynälezu spočíva v tom, že zahuštěný hydrolyzát se podrobí deesterifikaci kyselinou chlorovodíkovou při teplotě 30 až 70 °C. Po dosažení požadovaného stupně esterifikace pektinu v rozsahu 50 až 70 se proces deesterifikace ukončí neutralizací hydroxidem eodným na pH 2 až 4. Zahuštěný hydrolyzát deesterifikovaný a zneutralizovaný na požadovanou hodnotu se ochladí a pektin vysráží etanolem. Takto izolovaný...

Způsob výroby sýru s bílou plísní na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249009

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šimek Bohumil, Podaný Jiří

MPK: A23C 19/14

Značky: povrchu, bílou, způsob, sýrů, výroby, plísní

Text:

...takže sýry se před expedicí nebudou muset oškrábata mohou se konzumovať v celé hmotě.ll dní při teplotě 9 °C a relativní vlhkosti 92 o Po této době byl pasterován v solném nálevuo koncentraci 5 Nacl při teplotě 75 °ç po dobu 30 sec. Ihned po pasteraci byl očkován vočkovací lázni, složené ze směsismetanového zákysu,obsahujícího bakterie mléčného kysání Streptoc~ cocus lactia, Streptoccocus cremoris, Streptocoocus diacetilactis,...

Sposob výroby práškovej ocele vyššej spekavosti z kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248998

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: spékavosti, ocele, kovových, triesok, práškovej, spôsob, vyššej, výroby

Text:

...1 200 stupňov Celsia. Z toho dôvodu po konečnom redakčnom žihani prášku, ktoré sa Vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C, aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožňuje použit takúto práškovú ocel na výrobu náročných strojových súčiastok postupmi praškovej metalurgie. Ďalším nedostatkom uvedených spôsobov. je, že častice takto vyrobeného prášku tým, že vznikli z...

Sposob výroby práškovej ocele z odpadu po trieskovom obrábaní stredne a vysokouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248997

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: C22C 1/04

Značky: výroby, oceli, obrábaní, odpadů, ocele, stredne, spôsob, trieskovom, vysokouhlíkových, práškovej

Text:

...zŕn. Nakoľko v každej z takýchto oceli sa nachádza mangán »a chróm, čo sú prvky vysokej aiinity ku kyslíku, a preto ich kysličniky sú tažko redukovatelné, a to iba pri teplotách vyše 1200 °C. Z toho dôvodu po konečnom redukčnom žíhani prášku, ktoré sa vykonáva pri teplotách 900 až 1 050 °C,aby sa vylúčilo výraznejšie spečenie, prášková ocel má koncentráciu kyslíka stále ešte okolo 0,5 0/0 hmot. To znemožñitje použiť takúto práškovú...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kolesár Ján, Ferenčík Ján, Ambrož František, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Lichvár Milan

MPK: B01J 31/04, C07C 49/11, C07C 45/27...

Značky: regenerácie, oxidácie, cyklohexanu, spôsob, katalyzátora, cyklohexanonu, vzduchom, procese, výroby

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob kontinuálnej výroby kvapalných dusíkato-fosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248991

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nosko Vladimír, Chromický Karol, Hermann Ľuboš, Petrík Alojz, Teren Ján, Harmaniak Ivan, Drozdík Ernest, Meszároš Peter, Vážny Emil, Košiba Vladimír, Hutár Eduard

MPK: C05C 11/00

Značky: monofosforečnanového, kontinuálnej, dusíkato-fosforečných, hnojiv, výroby, spôsob, kvapalných

Text:

...dávkovaním reagujúcich zložiek do cirkulujficeho reakčného prostredia, pričom pH reakčnej zmesi sa počas reakcie trvale udržuje dávkovaním reagujúcich zložiek v relatívne úzkom rozsahu pH 5,7 až 7,4.Za týchto podmienok sa ukázalo byt dalej osobitne výhodným, tak sa do reakčného prostredia dävkovaná kyselina privádzala pred cirkulačným čerpadlem a ak kvapalný amoniak vstupoval do kvapalného cirkulujúceho reakčného prostredia na výtlačnej...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brokeš Peter, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef, Bobula Stanislav, Smejkal Václav, Glevitzký Edmund, Novák František, Kohút Anton

MPK: C08F 114/06, C08F 6/20

Značky: výroby, spôsob, emulzného, polyvinylchloridu

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Sposob výroby tiochloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 248970

Dátum: 12.03.1987

Autori: Demovič Stanislav, Maczek Ján, Dzúr Ivan, Sivák Michal, Hauskrecht Peter, Zervan Ivan

MPK: C01B 25/10

Značky: tiochloridu, spôsob, výroby, fosforečného

Text:

...vzniku chlorovodíka, ktorý zamoruje okolie. Postupom podľa vynálezu sa tieto nedostatky odstránia, čím sna zlepší životné prostredie a zvýši využiteľnosť surovín. Reakcia P 013 so síreu v prítomnosti aktívneho uhlia pri prvých várkach ťažšie nabieha, čo sa odstráni pridávaním k oxidu,hydroxidu, sultidu, polysulfidu, uhličitanu alkalickeho kovu, alebo ualkalíckých zemín. Rektiľikáoiou sa dá získat PS 013 vysokej čístoty.Do trojhrdlej banky,...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248963

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Hýbl Čestmír, Macho Vendelín

MPK: C01F 5/06

Značky: spôsob, produktov, oxidů, výroby, horečnatého, hydratácie

Text:

...alebo hydroxid horečnatý obsahuje len stopové množstvá oxidu vápenatého, ako aj prímesi zlúčenín kremíka, železa a hliníka, pochádzajúce z východiskového dolomitu alebo inej horečnatej, resp. horečnvatovápenatej suroviny.Z uvedeného je zrejmé, že na spôsob výr-oby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie podľa tohto vynálezu, pričom produktom hydratácie je látka alebo sústava látok vznikajúce interakciou molekúl vody s tuhým...

Sposob výroby syroviny pre parene syry

Načítavanie...

Číslo patentu: 248961

Dátum: 12.03.1987

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/08

Značky: parene, syroviny, výroby, spôsob

Text:

...bielkovín pre výr-obu parených syrov. Pridaná voda vyplaví zbytkový cukor, zbytkové minerálne látky, čím sa zlepší spájanie fibríl bielkovín pri parení syroviny. Z takto prlpravenej a naparenej syroviny sa dosiahne rovnomerné kvalita parených syrov. Naparená syrovina je vhodná na vyťahovanie stúh, niti pre výrobu pareníc. Dobre sa miest, je mäkkej, jemnejkonzistencie a u bochníkových syrov sa docieli hladký a lesklý povrch. Znlžujú sa...

Hydrogenalkandioáty 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248945

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Ledvinová Marie, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Neumitka Karel, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: jejich, 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, výroby, hydrogenalkandioáty, způsob

Text:

...a snadno dostupných reagencií a bez obtiží lze provádět v technologickém měřítku. Také z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je vyhovující. Z uvedeného je zřejmá i jeho ekonomická výhodnost.vynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika konkrétních příkladech, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Směs 352,4 g alkoholu obecného vzorce II, kde R značí C 6 H 5 C 6 H 4...

Způsob výroby 1,2-bis(4-methyl-3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248941

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čapek Karel, Jarý Jiří, Čapková Jindra

MPK: C07D 241/08

Značky: způsob, výroby, 1,2-bis(4-methyl-3,5-dioxo-1-piperazinyl)ethanu

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny na dále uvedených příkladech, které nijak nemezují jeho rozsah.V porcelánové třecí misoe bylo rozetřeno 51 g N,N~dimetylmočoviny a 54 g kyseliny etylendiaminotetraoctově. Potom byla směs těchto látek převedena do 500 ml baňky Nz 29,opatřené sestupným chladičem bez vodního chlazení. Baňka byla zahřívána v lázni, teplota lázně 160 °C asi po 10 minutách práškovitá reakční směs roztála, teplota taveniny se po 30...

Způsob výroby plynných nenasycených uhlovodíků a monocyklických aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248929

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lederer Jaromír, Dvořák Luděk

MPK: C10G 47/14

Značky: aromatických, nenasycených, uhlovodíku, plynných, monocyklických, způsob, výroby

Text:

...pyrolýzy surovín I a II na paládiovém katalyzátorus obsahem 0,2 až 0,5 hmot. paládia na alumině při 20 až 180 °C pod tlakem vodíku 3 až 5 MPa a destilačně oddělené od níževroucího podílu.Surovina III obsahuje převážně tricyklické nenasycene a nasycené uhlovodíky C 12 až C 12, v nichž převládá tricyklo /5,2,1,o 25/ 2 / dekanem a jejich alkylovahé homology vedle C 9 až C 11 monocyklíckých aromátů.na hydrogenaciuvedené vazby v...

Způsob výroby esterů N-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248909

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Hampl František

MPK: C07D 275/06

Značky: způsob, výroby, n-(omega-karboxyalkyl)benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidů, esterů

Text:

...způsobem reakčnĺ rychlost a zkracuje tudíž podstatné reakční dobu. Jako kvarterních soli se s výhodou používá hexadecyltrimetylamoniumbromid, hexadecyltributylfosfoniumbromid, trioktylmetylamoniumchlorid, henzyldodecyidimetylamoniumbromid, jako polyétery s výhodou 18-crown-6, dibenze-18-crown-6, polyetylenglykol-350 monometyléter, polyetylenglykol-600 dimetyléter /viz např. E. V. Dehmlow a spol. v knize Phase Transfer Catalysis,Verlag...

Způsob výroby směsí pro výrobky z plastů a elastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248904

Dátum: 12.03.1987

Autori: Koudelík Aleš, Kuchrýk František

MPK: C08K 3/00

Značky: plastů, způsob, výrobky, výroby, směsi, elastů

Text:

...a tím i zpracovatelský cyklus o 20 až 40.Kombinované plnění popílkem s tradičními plnivy umožňuje vyrábět výrobky ve větších tlouštkách, s vyšší korozní a atmosférickou odolností s nižším smrštováním.Způsob podle vynalezu odstraní dosavadní vysoké tečení plastů, které se projevujepri plnění pouze tradičními plnivy, např. mikromletým vápencem, kde způsobuje nižší pevnost a tepelnou odolnost, kterou bylo dosud nutno zlepšovat přídavkem drahých...