Patenty so značkou «výroby»

Strana 177

Způsob výroby surového železa a ferroslitin ve sklopném ocelářském agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239601

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oachaj Eugen, Ce1uch Ján, Kvietok Anton

MPK: C21B 11/00

Značky: ferroslitin, železa, způsob, surového, sklopném, ocelářském, výroby, agregátu

Text:

...vynálezu ze vsázky, tvořené železnou rudou, aglomerátem, peletami nebo jejich vzájemnou kombinací, její redukcí redukčnim plynem, jehož podstata spočívá v tom, že redukce se provádí zplodínami vzniklými nedokonalým spalováním uhlovodíků přiváděných do hutnického agregátu hořáky s kyslíkem a snižování množství křemíku, fosforu a síry v surovém železu foukáním prachového vápnaVýhodou způsobu výroby surového železa podle vynálezu je to, že...

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238950

Dátum: 16.03.1987

Autori: Novák Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 277/40

Značky: syn-forma, způsob, hydrochloridu, výroby, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu, její

Zhrnutie / Anotácia:

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/acetylchloridu a způsob její výroby. Uvedená nová látka je velmi výhodným novým výchozím produktem syntézy polosyntetických, tzv. aminothiazolových beta-laktamových antibiotik se širokým spektrem účinnosti
vyrábí se chlorací bezvodé syn-formy kyseliny 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/octové.

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238944

Dátum: 16.03.1987

Autori: Louda Miloš, Lásková Soňa

MPK: C07D 275/06

Značky: způsob, o-sulfobenzoové, imidu, čistoty, kyseliny, výroby, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové /sacharinu/ vysoké čistoty oxidací o-toluensulfonamidu a následujícím frakčním srážením roztoku vzniklých sodnodraselných solí o-sulfamoylbenzoové kyseliny okyselením kyselinou chlorovodíkovou, vyznačující se tím, že druhá frakce se sráží za horka při teplotě 85 °C až 95 °C.

4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238943

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čižmáriková Ružena, Dingová Anna, Švec Pavel, Béderová Eva, Borovanský Alois, Kozlovský Ján

MPK: C07C 91/22

Značky: 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny, výroby, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových 1-aryloxy-3-amino-2-propanolov všeobecného vzorca I kde R1 je nasýtený alebo rozvetvený alkyl s 1-10 atómami uhlíka a R2 znamená rozvetvený alkyl s 3-4 atómami uhlíka /izopropyl, terc. butyl/a 4 spôsobov prípravy týchto zlúčenín. Pripravené látky vykazujú betalytickú a antiarytmickú účinnosť. U vyšších analógov bola zistená povrchová lokálno anestetická a antimikróbna aktivita. Využitie týchto látok sa predpokladá v...

Způsob výroby kopolymerů propylenu s polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 238940

Dátum: 16.03.1987

Autori: Majerová Karla, Kučera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02

Značky: způsob, výroby, propylenu, polyétery, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kopolymerů propylenu s polyétery. Na řetězcích polypropylenu se v prostředí nedezaktivujícím ionty generují oligomerními dikationty kationtová centra, s nimiž se potom nechá reagovat při teplotě 250 až 350 K roztok polyéteru nebo směsi polyéterů.

Spôsob výroby terc-butylovaného arylalkylfenolu alebo zmesi terc-butylovaných arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238938

Dátum: 16.03.1987

Autori: Guba Gustáv, Jureček Ľudovít, Poór Robert, Macho Vendelín, Nosko Vladimír

MPK: C07C 39/06

Značky: terc-butylovaného, spôsob, terc-butylovaných, zmesí, výroby, arylalkylfenolov, arylalkylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Arylalkylfenol alebo zmes arylalkylfenolov obecného vzorca C6H5C/RR'/C6H4OH, v ktorom R a R' sú rovnaké alebo rozdielne a môžu byt H alebo CH3, s výhodou benzylfenol alebo kumylfenol sa terc-butyluje izobutylénom v mólovom pomere k arylalkylfenolu alebo k arylalkylfenolom 0,5 až 5 :1 pri teplote 20 až 250 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín alebo ansolvokyselín, prípadne tiež za prítomnosti rozpúšťadla alebo rozpúšťadiel tak,...

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238934

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hrušková Věra, Kaminská Zdena, Běluša Jindřich

MPK: C07C 49/784

Značky: alfa-ethyldeoxybenzoinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu reakcí benzoinu s ethylbromidem v přítomnosti vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu a katalyzátoru fázového přenosu, při němž se přídavkem minerální kyseliny upraví pH reakční směsi po ukončení první fáze reakce na hodnotu 7 až O při teplotě 20 až 100 °C, načež se na směs, po případném částečném zbavení vody, působí ethylbromidem za přítomnosti 50% roztoku hydroxidu alkalického kovu v minimálně 4...

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238933

Dátum: 16.03.1987

Autori: Běluša Jindřich, Hrušková Věra, Kaminská Zdena

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu reakcí 4-bromfenolu s 2-dimethylaminoethylchloridem v inertním nepolárním rozpouštědle, při němž se reakce provádí v přítomnosti 50% vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, za azeotropického oddestilování vody. 4-/2-Dimethylaminoethoxy/brombenzen slouží k výrobě tamoxifenu, který se používá k léčení zejména tumoru prsu.

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Štovčíková Irena, Rendko Tibor, Mikeštík Antonín, Kavala Miroslav

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, brzdové, kvapaliny, komponentov, spôsob, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...

Spôsob výroby n-alkánmonokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238921

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vojtko Ján, Čihová Milina, Škriniarová Jaroslava, Hrušovský Mikuláš

MPK: C07C 53/126

Značky: výroby, kyselin, spôsob, n-alkánmonokarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby n-alkán-monokarboxylových kyselín štiepnou oxidáciou n-alkanónov. Postupuje sa tak, že n-alkanóny s počtom 5 až 11 atómov uhlíka v molekule sa oxidujú za premiešania 50 až 65% hmot. kyselinou dusičnou vo vode pri teplote 70 až 100 °C a ďalej sa n-alkánmonokarboxylové kyseliny izolujú rozpúšťadlovou extrakciou, výhodne dietyléterom. Oxidácia sa môže uskutočniť za prítomnosti 0,01 až 0,18 % hmot. oxidu vanadičného....

Prací přípravek na bázi směsi povrchově aktivních látek k vypírání textilních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238915

Dátum: 16.03.1987

Autor: Šrom Antonín

MPK: D06L 1/12

Značky: materiálů, směsi, prací, povrchové, způsob, textilních, látek, výroby, bázi, vypírání, přípravek, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká přípravku určeného k vypírání těžce vypratelných olejových skvrn ze tkanin. Skládá se z 5 až 45 hmotnostních dílů sodné soli di-/2-etylhexyl/esteru kyseliny sulfojantarové, 1 až 11 hmotnostních dílů sorbitu, 4 až 34 hmotnostních dílů vody a 90 až 10 hmotnostních dílů etoxylovaného alkylfenolu obecného vzorce I, kde značí R1 alkyl s 5 až 10 atomy uhlíku, n číslo 3 až 5. Způsob výroby sleduje získání stálého homogenního přípravku....

Způsob výroby trans 1-/4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl/-1,2-difenyl-1-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238904

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čapková Jindra, Čapek Karel, Jarý Jiří

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, trans, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trans isomeru 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butenu, kde trans isomerem je isomer s nesubstituovanými fenylovými skupinami v poloze trans, tj. látky vzorce I, při němž se zahřívá 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butanol vzorce II při teplotě 60 °C až do teploty varu kyseliny octové po dobu 2 až 8 hodin v roztoku kyseliny octové. Látka je použitelná při léčení rakoviny.

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238901

Dátum: 16.03.1987

Autori: Szentmiklósi Péter, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor, Knoll József, Hermecz István, Virág Sándor, Mészáros Zoltán, Nagy Gábor

Značky: 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinových, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]-pyrimidinových derivátů obecného vzorce I, jejich příslušných solí, jakož i kvarterních amoniových solí, se provádí tak, že se na derivát 2-aminopyridinu obecného vzorce II, nebo na příslušnou sůl této sloučeniny s kyselinou působí esterem beta-ketokyseliny obecného vzorce III, v přítomnosti kondenzačního činidla kyselé povahy, načež se vzniklá sloučenina obecného vzorce IV popřípadě redukuje, nebo se...

Perličkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238744

Dátum: 16.03.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 1/04

Značky: jejich, plošné, polotovary, perličkové, výroby, výrobky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká perličkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobná část je vytvořena bižuterními ozdobnými díly ve tvaru perliček, kuliček, válečků, které mohou být ze skla, plastů nebo i kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky jsou složeny z pružné adhezní vrstvy, která je uvnitř proložena vrstvou textilie a na lícové straně jsou umístěny bižuterní ozdobné díly. Existují četné další možné varianty. Způsob výroby vychází z toho, že na...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238715

Dátum: 16.03.1987

Autori: Rusý Josef, Filip Petr, Zdebski Otakar, Černý Jaroslav, Huml Miroslav

MPK: C04C 2/22

Značky: výroby, obsahem, chlóru, sníženým, etylbenzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru alkylací benzenu etylenem za přítomnosti katalyzátoru, kterým je kapalný komplex chloridu hlinitého, při kterém se reakční produkt destilačně dělí na cirkulující nezreagovaný benzen, vyráběný etylbenzen, dietylbenzenovou frakci a těžké zbytky. Pro snížení obsahu chloru v získaném etylbenzenu se čerstvý benzen přidává na vstup do destilačního dělení produktu alkylace v množství, že koncentrace...

Způsob výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237948

Dátum: 15.03.1987

Autori: Werner Jiří, Sajvera Jiří, Kruf Miloslav, Voldán Miroslav, Petržilka Otto

MPK: A61K 9/20, A61K 31/65

Značky: způsob, stabilních, výroby, chloridů, doxycyklinu, tablet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu, významného antibiotika tetracyklinové řady, aplikovaného dosud ve formě želatinových tobolek. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se homogenní směs chloridu doxycyklinu s alkoholickým cukrem, mono- nebo disacharidem nebo bazickou aminokyselinou granuluje roztokem pojiva typu polyvinylpyrrolidonu v ethanolu nebo v jeho směsi s dichlormethanem, s přísadou...

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237939

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kramlová Marie, Fričová Václava, Paluska Eduard, Ulrych Stanislav

MPK: A61K 37/14

Značky: způsob, hemoglobinového, výroby, roztoku, infúzního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku z destromatizovaného hemolyzátu lidské či zvířecí erytromasy, modifikací pyridoxal-5-fosfátem za přítomnosti sérového albuminu nebo bez sérového albuminu a následující polymerací glutaraldehydem, vyznačený tím, že v destromatizovaném hemolyzátu připraveném o sobě známým způsobem o koncentraci hemoglobinu 60 g až 150 g na litr s relativní příměsí 3 g až 5g methemoglobinu se rozpustí...

Způsob výroby indan-5-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237936

Dátum: 15.03.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/17

Značky: indan-5-olu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby indan-5-olu z indan-5-sulfonanů a hydroxidů alkalických kovů v tavenině tak, že se na reakční směsi získané působením sulfonačních činidel na indan nebo technické směsi obohacené indanem působí vodou a hořečnatými solemi anorganických nebo alifatických karboxylových kyselin nebo směsí alespoň dvou těchto solí, případně přírodními minerály obsahujícími jako hlavní složku hořečnatou sůl vymezenou výše, načež se na vyloučený a...

Způsob výroby vícevrstvých rotačních předmětů, zejména čepových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237902

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kaňák Jan, Kudělka Zdeněk, Nykl Vítězslav, Mašlonka Ivan, Kudrna Rudolf

MPK: B22D 19/16, B22D 13/02

Značky: zejména, rotačních, způsob, předmětů, vícevrstvých, čepových, válců, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení postupného odstředivého lití čepových válců, které jsou tvořeny tělem, na jehož obou koncích jsou nosné čepy menšího průměru než vlastní tělo válce, jehož povrch je tvořen vrstvou z otěruvzdorných slitin a ve střední části a v nosných čepech pak z měkčích houževnatých materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že nejdříve je do formy, rotující kolem horizontální osy, při odstředivém zrychlení od 50 do 80 g na...

Celobuková vodovzdorná preglejka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237894

Dátum: 15.03.1987

Autori: Sedliačik Milan, Mahút Juraj, Osvald Anton

MPK: B32B 21/08

Značky: spôsob, výroby, preglejka, celobuková, vodovzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Celobuková vodovzdorná preglejka so zlepšenými požiarno-technickými vlastnosťami lepená fenolformaldehydovou živicou s prídavkom retardérov horenia. Je zaradená do stupňa horľavosti B pri zachovaní ostatných fyzikálno-mechanických vlastností požadovaných pre klasické celobukové vodovzdorné preglejky. Preglejka sa vyrába bez zmeny technológie, a bez potreby nákupu ďalších zariadení, zvýšenia spotreby elektrickej a tepelnej energie. Možnosti...

Drevený rám s oceľovými tiahlami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237886

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šteller Štefan, Bašista Andrej

MPK: E04B 1/38

Značky: ocelovými, výroby, dřevěný, tiahlami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie tuhej rámovej konštrukcie prenášajúcej ohybové momenty a sily, bez zosilňovania zvislice a priečky rámu v mieste spoja. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne vsunutím nahriateho oceľového tiahla do drážok, ktorými sú opatrené zvislice i priečky rámu. Po ochladení tiahla a vyvodení pnutia vzniká predpätie zabezpečujúce tuhý spoj.

Spôsob výroby železobetónových priestorových prefabrikátov tunelového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237879

Dátum: 15.03.1987

Autori: Machaj Ján, Drkoš Vlastimil, Záhoráková Terézia, Kňazeová Dáša

MPK: E04C 2/40

Značky: tvaru, spôsob, železobetonových, výroby, tunelového, priestorových, prefabrikátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu priestorových železobetónových prefabrikátov tunelového tvaru v stavebníctve. Podstata spôsobu výroby podľa vynálezu spočíva v tom, že prefabrikát zložený z dvoch dielcov, a to spodného dielca tvaru "U" a stropného dielca sa spoja pred odformovaním spodného dielca zoskrutkovaním pomocou tyčí so závitmi v ňom zabudovaných. Spôsob výroby umožňuje výrobu tenkostenných priestorových prefabrikátov tunelového tvaru so vzhľadovou...

Spôsob čistenia odpadných vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237873

Dátum: 15.03.1987

Autori: Regula Štefan, Jaroš Alois

MPK: C02F 1/28

Značky: spôsob, odpadných, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, čistenia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia odpadových vôd z výroby N-feny1-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu. K odpadovým vodám sa počas alebo po skončení neutralizácie minerálnou kyselinou na pH 6 až 7 v prvom stupni pridá 0,1 až 0,7 % hmot. aktívneho uhlia a 0 až 0,7 % hmot. filtračnej kremeliny a po separácii tuhej fázy sa v druhom stupni na filtrát pôsobí aktívnym uhlím v množstve 0,1 až 7 % hmot. a aktívnym chlórom v množstve 0 až 1 % hmot., vztiahnuté...

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek a spôsob výroby tejto náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: 237872

Dátum: 15.03.1987

Autori: Baďura Ján, Knotek Ľubomír, Hudák Jozef, Beseda Viliam, Šimo Rudolf, Gregor Alexander, Mitterpach Ivan, Peciar Jozef, Baculák Štefan, Šimo Ján, Kliský Ján, Mihály František

MPK: A24D 3/14

Značky: filtračných, spôsob, náplň, tyčiniek, tejto, náplne, cigaretových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek so zlepšenou účinnosťou a zníženým odporom pre prietok plynov je vytvorená prameňom polypropylénových viaczložkových vláken na povrchu s mikrotrhlinkami a v hmote s mikropórami s 5 až 7 oblúčkami na 1 cm dĺžky a jemnosťou od 5 do 7 dtex. Jednotlivé vlákna zväzku majú rozdielnu polohu ťažísk a pomer hmotnosti zložiek je 1 : 3 až 3 : 1. Príprava spočíva v samostatnom tavení a tepelnom spracovaní každého...

Spôsob výroby trimetylbenzénov hydroizomerizáciou C9 aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237846

Dátum: 15.03.1987

Autori: Morávek Štefan, Novanský Jozef, Kopernický Ivan, Žídek Zdeno, Adámek František, Hudec Pavol, Maťaš Michal Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 5/13

Značky: trimetylbenzénov, hydroizomerizáciou, spôsob, aromátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izomerizácie nerovnovážnej zmesi C9 aromatických uhľovodíkov za prítomnosti difunkčného zeolitového katalyzátora, obsahujúceho aspoň jeden z kovov VIII. skupiny periodickej tabuľky, zeolit s molárnym pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku hlinitému 4 až 80 : 1 a pojivo, pričom izomerizácia prebieha pri teplote 350 až 500 °C, tlaku 0,5 až 10,0 MPa, priestorovej rýchlosti 0,5 až 5,0 h-1 za prítomnosti vodíka a to buď...

Spôsob výroby alebo renovácie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Rácz Gabriel, Šefčík Dušan, Mihalkovič Koloman

MPK: B23K 9/00

Značky: nástrojov, výroby, renovácie, spôsob, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť pracovných nástrojov, najmä telies a hrebeňov šnekovníc lisov proti abrázii, a tým podstatne predĺžiť ich životnosť. Podstata sp(sobu výroby alebo renovácie pracovných nástrojov elektrickým oblúkovým naváraním spočíva v tom, že sa vykonáva prúdom intenzity 160 až 500 A, napätím 20 až 34 V, rýchlosťou navárania 15 až 60 cm . min-l rúrkovým oceľovým dr(tom, ktorého náplň obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot....

Spôsob výroby sušeného mlieka s egalizovaným obsahom mliečnych komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237805

Dátum: 15.03.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 1/00

Značky: obsahom, egalizovaným, výroby, komponentov, mliečných, spôsob, mlieka, sušeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby sušeného mlieka s egalizovaným obsahom mliečnych komponentov, ktorý umožňuje upravovať hmotnostný pomer zložiek mlieka. Egalizácia sa vykonáva pred, alebo po usušení mlieka tekutými, alebo sušenými rozpustnými koncentrátmi mliečných bielkovín, alebo srvátkou v rôznom hmotnostnom pomere.

Vystužený základ a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Janček Viliam, Greša Ján, Morávek Vladimír, Hladký Radovan

MPK: E02D 5/46

Značky: vystužený, výroby, základ, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je návrh konštrukcie a spôsob výroby štrkovo-suspenziového základu. Základ tvorí driek vystužený spájajúcou nosnou konštrukciou ukotvenou do hlavice základu. Medzi driekom a hlavicou je krycia vrstva. Driek je vytvorený z vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie a prírodného kameniva. Základ sa vyrába tak, že do vrtu alebo šachty naplnenej samotvrdnúcou suspenziou pred jej počiatkom tuhnutia sa vkladá spájajúca nosná konštrukcia,...

Spôsob výroby nástroja pre zhotovovanie intarzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237128

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kleskeňová Miroslava, Georgiev Ivan, Orech Július Tibor

MPK: B44B 9/00

Značky: výroby, spôsob, nástroja, zhotovovanie, intarzií

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opakovanie niekoľkotisícových výsekov obrazcov s maximálnou presnosťou a tým zvýšenie produktivity práce. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zhotovením nástroja tak, že tvar požadovaného obrazca sa vyreže do preglejky laserovým lúčom, pričom rez sa na niekoľkých miestach preruší, následne sa do vyrezaných drážok vsadia oceľové vysekávacie nože, ktoré sa vopred poohýbajú do tvaru obrazca a ktoré prečnievajú z povrchu...

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Chovanec František, Letz Štefan, Grečnár Milan, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 107/02

Značky: 1,1´-azobisformamidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237108

Dátum: 15.03.1987

Autor: Skala Ján

MPK: F16L 59/14

Značky: výroby, tepelneizolačnej, spôsob, ochranným, plastom, rúry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru tepelneizolovaných potrubí. Rieši spôsob výroby tepelneizolačnej rúry s ochranným plášťom, ktorá pozostáva z aspoň jednej vnútornej rúry, súosého plynonepriepustného ochranného plášťa a tepelneizolačnej vrstvy zo zmesi zrnitého expandovaného perlitu a hydrofóbneho spojiva. Postupuje sa tak, že vnútorná rúra a vonkajšia rúra sa súose fixujú vo vertikálnej polohe tak, že vonkajší ochranný plášť je najviac rovnako dlhý ako...

Způsob výroby drátu, zejména pro vázací automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239695

Dátum: 13.03.1987

Autori: Meyer Boris, Bonse Dirk, Weidenbach Günter

MPK: Stein/traun De, B21C 9/00

Značky: automaty, zejména, drátu, výroby, vázací, způsob

Text:

...tažení a v menší korozní odolnosti drátů. Dodatačrąým tažením jsou sníženy plastické vlastnosti drátu, zejména tažnost, která je významným parametrem pro vytvoření uvezku a jeho funkci.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby drátu, zejména pro Vázací automaty. Výchozím materiálem je řízeně ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,25 až 0,60 ü objemových a výchozím průměru 5,5 až 6,0 mm, ktorý je tažen s celkovým...

Magnetický obvod rotoru synchronního stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239681

Dátum: 13.03.1987

Autori: Hartmann Eduard Htl, Sanford Robert, Large George Blackmore, Brown & Williamson Tobacco Corporation

MPK: H02K 21/08, H02K 21/00

Značky: způsob, synchronního, výroby, stroje, rotoru, magnetický, točivého, obvod

Text:

...Jobr. 2 ukazuje magnetický obvod rotoru v čelním pohledu ze struny první ěelnl sekce príosvne nosné konstrukční části, nn obr..j je zndzorněn megneticlq obvod rotoru v řezu A-.l, vyznočenémne obr. 2, na obr. 4 je zobrszen magnetický obvod rotoru v osovém příčném řezu, obr. 5 znázorňuje mngneticlgý obvod rotoru v řezu B-B, 239681 4vyznlčeném na obr. 4, a na obr. b, je znézorněn magnetický obvod rotoru v řezu C-C, vyznačeném na obr....

Způsob výroby polotovarů kos

Načítavanie...

Číslo patentu: 239674

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bulten Eric Jan, Boeckh Franz-xaver, Kümmel Dietmer

MPK: B21H 7/10

Značky: způsob, výroby, polotovarů

Text:

...Pásový kovový material obdélníkoveho prdřezu, ohřáty na váloovaoí teplotu se nejdříve válcuje mezi tverovými velci na předvnlek o velikosti e průřezu dvou polotovarů kos e pak se příčně odetřihuje ne výrobní délkyhkteré se následně podělně rozetřihují ne dve polotovary.Výhodou uvedeného řešení je tvarování výchoziho materiálu v jedné výrobní operací e odatraněním manuální práce.Na přiloženěm výkreeu jsou uvedeny tři výkresy, kde na obr. 1 je...

Způsob výroby měkkých usní z hovězin nebo z vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239673

Dátum: 13.03.1987

Autori: Watson Keith Geoffrey, Serban Alexander, Farquharson Graeme John, Heggenstaller Anton

MPK: C14C 9/02

Značky: měkkých, hovězin, vepřovic, způsob, usní, výroby

Text:

...působení likrovecím prípravkom na bázi kvarterizovaných amidových kondanzátů tuků, například obchodního označení Moliol-K, dochází k rozvolnení kolagenová struktury usne, čímž se zvyšuje mekkost není, což ve svém důsledku dovoluje enížit množství používaných likrovecích přípravků použitých při činení, piklování a v předúprave, o 10 až 30 hmotnoetních procent.Ďalšími přednostmi způsobu podle vynálezu je lepší vyčerpání cbromu z lázní, nebo...

Svazková příze se staplovými vlákny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239668

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bánki Tibor, Kovács István, Czulik Iászió, Boronkai Győrgy

MPK: D02G 3/38, D02G 3/28

Značky: její, způsob, staplovými, příze, výroby, vlákny, svazková

Text:

...,a struktury příze podle vynálesu za použití výkreau, kde značí obr. I schenatickó snásornění dvou sakrueovaných a seskáverzých stužek vláken s vysnąčením oblasti pro uvolňování volných konçu vláken a oblasti , kde Jsou uvolněná volne konce vychylovány stranou od podálnáho pohybu sakrucovaných a seekávanych vláken, obr. 2 pohled na hotovou svaskovou pŕísi e vyznačenín průběhu ovinu volneho konce jednoho vlákna uvolněnáho e vycbýlenáho se...

Sposob výroby 1,1-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249209

Dátum: 12.03.1987

Autori: Blaho Milan, Polievka Milan, Marton Ivan, Balák Jiří, Letz Štefan

MPK: C07C 127/00

Značky: výroby, spôsob, 1,1-hydrazobisformamidu

Text:

...a to buď ihneď na začiatku reakcie, alebo až po 3 vh kon-denzácie. Penenie reakčne zmesi nie je na závadu,ak reakčná nádoba »nie je nauplnená via-c ako do ,poloviny svojho objemu.V prípade nutnosti sa penenie potlazčí prídavkom malého množstva metanolu alebo iného odpeň-ovacieho prípravku. Manipulačné ťažkosti s viskóznou reakčnott zmesousa odstránia tým, že .po ukončení kondenzacie sa- všetka odudestilovaná voda vráti do reakčnej zmesi...

Sposob výroby jedlého syrárského náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249203

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vallo Vladimír, Krčál Zdeněk, Kontová Marcela, Herian Karol

MPK: A23C 19/16

Značky: syrárského, nátěrů, výroby, spôsob, jedlého

Text:

...sa pridá 1 až 3 hmot. glycerinu, 4 až 6 0/0 hmot. sorbanu draselného a ,prípadne i prírodné tarvbivo, napr. orlean.Vyrobený jedlý syrársky náter je homogénnej, visköznej, dobre roztieratelnej konzlstencie. Po .natretí syrov a ich o-sušení sa získa .pekný, lesklý, uzavretý povr-ch, čo zvýši i estetický vzhľad syrov. Zároveň náter má oohranný účinok proti poškodeniu povrchu syra .a najmä proti plesniveniu syrov, ~čo znamená ú-sporu práce pri...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kroupa Jan, Friml Zdeněk, Roman Jan, Exner Rudolf, Šarbort Jiří

MPK: C14C 3/20

Značky: prostředek, koželužský, pomocný, způsob, výroby

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roman Jan, Šarbort Jiří, Exner Rudolf, Kroupa Jan, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: prostředek, způsob, pomocný, výroby, koželužský

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...