Patenty so značkou «výroby»

Strana 175

Způsob výroby / ± /-2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239481

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drahooovský Zdenik, Pavlíeek Viktor, Lhoták Zdenik, Filip Jioí, Eerný Jan, Roubal Petr, Hradec Hynek, Hrdý Eenik, Blecha Zbynik, Císao Pavel, Kocour Jaroslav

MPK: C07C 57/30, C07C 121/66

Značky: výroby, 2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu, způsob

Text:

...získat čistou sloučeninu vzorce I. Katalyzátor fázovóho přenosu se po ukončená lcyanaci extrahuje z organické fáze pomocí vody. Spojené vodná extrakty se bez úpravy nebo po bshuňtění doplní potĺebným mnoästvím katalyzátoru fázověho přenosu a kyanidu alkalického kovu a použijí při opakované kyenační reakci. Tímto postupom se regeneruje 70 až 80 í katalyzátoru fázováho přenosu.Výhodou způsobu podle vyndlezu je jednoduchá provedení...

Způsob výroby spektrálně čistého chlorofylu afinitní sorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250071

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pančoška Petr, Frydrychová Anna, Čoupek Jiří

MPK: C09B 61/00

Značky: čistého, spektrálně, afinitní, výroby, chlorofylu, sorpci, způsob

Text:

...je jejich vysoká chemická a mechanická stálost, ktera umožňuje jejich aplikaci v opakovaných cyklech metodou vsádkovou nebo elucí na koloně. Neméně je významná i skutečnost, že adsorbovaný chlorofyl je po vysoušení sorbentu mnohonásobne stálejší vůči působení světla, může se v této formě skladovat a transportovat bez zvláštních opatření. Další příprava roztoku chlorofylu může být reallzována přímo desorpcí a nevyžaduje mezistupeň odpaření...

Matová polotransparentní kreslicí fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250068

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fingr Jaroslav, Karas Zdeněk, Čihák Vladimír, Vrábel Ervín

MPK: B41M 3/02

Značky: kreslicí, způsob, fólie, její, matová, polotransparentní, výroby

Text:

...především vysoký obrus pracovních líástrojft. Matová vrstva se podle vynalezu skládá z pojiva nebo směsi pojív, pravého vysoce těkavého rozpouštědla nebo směsi pravých rozpouštědel a nepravého ředidla s výhodou o nižší těkavosti. V polevu mohou být ještě jemně dispergované opacitní nebo polotransparentííí bílé pigmcnty k docílení opacitní kreslicí vrstvy. Pojivem müže být roztok nízko až středně viskózní nitrocelulózy, acetylcelulózy,...

Způsob výroby velkoplošného zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250056

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dryák Pavel, Kovář Petr, Kokta Ladislav

MPK: G21G 4/08

Značky: způsob, zářiče, výroby, velkoplošného

Text:

...Příprava odlévací formy a pracovištěA. Odlévací forma, kterou tvoří duralová miska popsaná v bodu 2 se odmastí.B. Těžká pracovní plocha žulový, ocelový kvádr) se položí na pevnou podlahu a podkiádaním nebo jiným způsobem se vyvážl do vodorovné polohy. Sklon desky ve všech směrech musí být menší než 0,5 Wnn.Pracovní plocha nesmí být umístěna v místnosti s otřesy, s pružnou podlahou,rychlými změnami teploty a průvanem.C. Duralová miska...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Václav, Smrž Zdenik

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, výroby, způsob, pecích, tandemových

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malčovský Eugen, Rendko Tibor, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/12

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Sposob výroby 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250034

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leška Štefan, Hauskrecht Peter, Argaláš Peter

MPK: C07D 277/62, C08K 5/47

Značky: 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu, spôsob, výroby

Text:

...forsme hemihydrátu.Po ukončení oxidácie kaptaxu na altax sa prebytoíčná kyselina sírová zneutralizuje s uhličitanom vápenatým. Molárny .pomer uhličitanu vápenatého ku »kyselina sírovej je 0,01 1 až 101. Pri m-olárnom pomere väčšom alko 11 obsahuje 2,2-di~be~nztiazolyltdisulfid i nezreagovaný uhličitan väpenatý.Po- ukon-čení oxiudácie kaptaxu na .altax sa preebytočna kyselina sírová -neutralizuje s hydroxidom alebo kynsličxníkom...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Čollák Mikuláš, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Malčovský Eugen, Štěpina Václav, Matějovský Vladimír Ing, Rendko Tibor

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, syntetického, výroby, spôsob, komponentu

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Sposob výroby kompozitného materiálu s kovovou matricou spevnenou vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250011

Dátum: 15.04.1987

Autori: Táborský Ladislav, Iždinský Karol, Sádovský Július

MPK: B29C 43/20

Značky: spevnenou, matricou, výroby, materiálů, spôsob, kovovou, kompozitného, vláknami

Text:

...membránu tesne spojeoou s vysokotlakovým parným zariadením vložia do pece, v ktorej sa za 10 až 120 minút pri teplote 723 až 1 273 °K tlakom 40 až 200 MPa vodnej pary spolu zlisujú, pritom sa monovrstvy kompozitného materiálu spolu zlisujü na vzduchu, vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére inertného plynu.vynález spôs-obu výroby kompozitného materiálu s kovovou matricou spevnenouvláknami umožňuje bez použitia lisu vytvorit rovoomerný tlak...

Hydrofilní trojrozměrný polymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249989

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Trekoval Jiří, Michálek Jiří, Vacík Jiří

MPK: C08F 220/40, C08F 220/26, C08F 226/10...

Značky: způsob, polymér, trojrozměrný, výroby, hydrofilní

Text:

...na dusíku /např. N-1,1-dimethyl-3-oxo butylakrylamid, N-isobutylakrylamid. N,N-dimethylakrylamid, methakryloylmorfolin/. Jako přísadu lze k těmto monomerüm přidávat též kyselinu akrylovou nebo methakrylovou a to bud volnou,nebo ve formě alkalických nebo amoniových solí.Popsané gely se vyznačují i podle molární koncentrace alkylových skupin v monomerní směsi ve zbobtnalém stavu větším či menším modulem elasticity. ve většině pŕípadů jsou...

Způsob výroby diazografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249986

Dátum: 15.04.1987

Autori: Joura Petr, Kliment Jiří, Matyáš Jan

MPK: G03C 1/52

Značky: výroby, diazografických, způsob, materiálů

Text:

...uvedeným způsobem na podložku, dochází zejména vzhledem k neinertnosti a nestejnoměrné nasáklivosti podložky k postupnému narůstání koncentrace tuhé fáze a obecně ke koncentračnim změnám včetně změn koncentrace složek homogenn( fáze.Se změnami koncentrace složek diazografické sestavy jsou spojeny změny reologických vlastností sestavy, dochází k poklesu její stability a sestava se může v kritických případech rozpadnout. Z hlediska kvality...

Způsob výroby tažného ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249985

Dátum: 15.04.1987

Autor: Carbol Pavel

MPK: B21C 1/00

Značky: způsob, ocelového, tažného, výroby, drátu

Text:

...drátu z neuklidněné nízkouhlíkově oceli o obsahu uhlíku do 0,17 hmotnostních S podle vynálezu, apočívající ve vyválcování za tepla s následujícím mořením, tažením na předhotovní průměr a v žíhání na měkko s druhým mołením, přičemž pred tažením na hotovo se drát podrobí fosfátování povrchu, vyznačující se tím, že tažení na hotovo se provede s konečným úběrem 12 až 16.Výhodou způaobu výroby taäeného ocelového drútu podle vynálezu je zlepšení...

Způsob výroby frézovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249981

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seidl Oldřich, Štajnochr Lubomír

MPK: B23C 5/10

Značky: nástroje, frézovacího, způsob, výroby

Text:

...obr. 2 půdorys dle obr. 1, obr. 3 axonmetrický pohled na samostatné vyrobené těleso odvalovací frézy, obr. 4 půdorys dle obr. 3, obr. 5 axonometricky pohled na část polotovaru řezné části nalepeně V odostřené a vybŕoušené odvalovací fráze, na obr. 6 axonometrický pohled na část polotovaru řezné části nalepeného V samostatné vyrobeném tělese,na obr. B je axonometrlcký pohled na část rezné části po obrobení.Podle prvního příkladu provedení se...

Záměnný zplyňovací hořák pro vyzdívky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249962

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rudický Jan

MPK: F23D 15/02

Značky: zplyňovací, vyzdívky, záměnný, způsob, výroby, horák

Text:

...komory 3. K první spalovací komořeł je připevněna dutá vložka 3 zasahující do vnějšího pláště druhé spalovací komory 3.Tato dutá vložka Ž je vytvořena ve tvaru válce z oceli 17 153. Z důvodu odstranění tlakových ztrát je její střední průměr volen o velikosti středního průměru vnitřní stěny vnitřní části druhé spalovací komory 3 zvětšeného o 3/4 rozdílu průměrů stěn vnitřní a vnější části druhé spalovaeí komory 3.Tlouštka stěny této...

Sposob výroby velmi čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, zariadenie, čistého, výroby, spôsob, velmi, uskutočneniu

Text:

...a stavoznakom kvapalného argoíiu.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky, oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia surového argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V argóne, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vyrábaných, argónom upravovaných špeciálnych oceli.Veľkou výhodou je nízka investičná a energetická náročnosť. Medzi výhody patrí jednoduchosť manipulácii, ktoré môžu prebiehat...

Sposob výroby liehu zo zmesi škrobnatých surovín a melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249934

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kobetič Jozef

MPK: C12P 7/06

Značky: škrobnatých, spôsob, výroby, zmesí, surovin, liehu, melasy

Text:

...pšeničného škrobu pri výrobe pšeničného škrobu a škrobového mlieka z takzvaného kalového škrobu, ktoré odpadá pri výrobe zemiakového škrobu. Sacbarizácia sladkých zápar z týchto druhotných škrobárenských surovín pohybuje sa na úrovni 6 až 9 0/0 S, liehovitosť zrelých zápar činí potom 2,5 až 3,5 vol. 0/0 etanolu. Merná spotreba energií je príliš vysoká a činí 40 až 50 Gj/m 3. Prídavkom šrotovaných obilnín, prípadne šrotovanej kukurice...

Mosadz vhodná pre rúry na výrobu klzných súčiastok a sposob výroby rúr z tejto mosadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249924

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hroch Pavol, Híreš Ondrej, Čekan Jozef

MPK: C22C 9/04

Značky: mosadze, mosadz, výrobu, súčiastok, vhodná, rúry, tejto, klzných, výroby, spôsob

Text:

...25 0/0, pričom maximálna redukcia z hrúbky steny je 15 , pri rýchlosti ťahadla 0,2až 1 m.s 1. Medzi jednotlivými ťahml sa rúrky žihajú na teplotu 450 °C až 600 °C a dobe 30 až 120 minút. Potrebné hrrotovanie rúrok pri viacnásobnom tahaní sa uskutočňuje bez rozdielu rozmerov rúrok za tepla V rozmedzí 600 °C až 750 °C. Po poslednom ťahaní sa rúrky žíhajú pri teplote 280 °C až 350 °C v dobe 30 až 120 minút, následne je možné rúrku ešte...

Sposob výroby zmesí plynov na báze hélia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249922

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urbánek Peter, Jiskra Jiří, Cvopa Rudolf, Fašková Mária

MPK: C01B 23/00

Značky: báze, zmesí, plynov, výroby, hélia, spôsob

Text:

...zmesi plynov musí byt použitý špeciálny kompresor pre stlačovanie hélia. Ako prvé je nutné plniť C 02, pretože by pri plnení za vyššieho tlaku nad cca 5 MPa dochádzalo k jeho skvapalneniu. Ďalej je nutné kompresorom prečerpať celý objem všetkých jednotlivých zložiek zmesi. Pri tomto dochádza k stratám hélia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje postup podla vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do tlakov-ej nádoby, ktorá už obsahuje...

Kontinuálny sposob výroby silikátových gélov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Janiga Ján, Zubek Viliam

MPK: C01B 33/26

Značky: gélov, spôsob, silikátových, výroby, kontinuálny

Text:

...schéma dvoj- a trojstupňovej zmiešavacej sústavy je na obrázkoch 1, 2 a 3.Na obrázku 1 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 2 zmiešavač,opatrený miešadlom s veľkými strihovými silami, 3 zmiešavač s kombináciou miešadiel lopatkových za miešadla s veľkými strihovými silami, C silikátový gél.Na obrázku 3 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 3 zmiešavač s kombináciou miešiadiel lopatkových a miešadla s...

Sposob výroby rezného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249902

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bobčík Ladislav, Jeníček Jozef, Szegheoe Mikuláš, Koseček Albert, Andrlík Jiří, Motús Dušan

MPK: B23B 31/04

Značky: spôsob, řezného, nástroje, výroby

Text:

...sa súvislým alebo prerušovaným zvarom, pričom rezná časť sa k základnému telesu privarí elektró 4novým alebo laserovým lúčom s merným príkonom 100 až 6 000 j . cm 1.Výhoda spôsobu výroby rezného nástroja na Vŕtanie alebo opnacovávanie podla vynálezu, predovšetkým spočíva v úspore vysokovýkonnej rýchloreznej ocele, použitej len na rezných častiach, zatial čo základné teleso je zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele. Napríklad u iréz s...

Sposob výroby zliatin železo-titan-hliník-kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Repčák Vladimír, Harmaniak Ján, Parcia František, Bobok Ľudovít, Meško Vladislav, Markovič Ivan, Luczyová Ružena

MPK: C22C 37/00

Značky: zliatin, železo-titan-hliník-kremík, výroby, spôsob

Text:

...titánu zabraňuje vytvorená vrstva trosky.Výhodou riešenia podľa vynálezu ďalej je, že sa podstatne zníži spotreba deficitného hliníka, zníži sa spotreba elektrickej energie na jednotku výroby, zníži sa kratn-ost trosky, zvýši sa produktivita pecného agre~ gátu, zvýši sa nutnost vyrobenej zliatiny a čo je ,najdôležitejšie využije sa .aj taký titánonosný odpad, ktorý ináč nie je možné využiť.Predmet vynálezu je ilustrovaný na...

Polyvalentní inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249880

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žuffa Alojz, Menšík Jaromír, Maňovský Ivan, Salajka Eduard, Zajac Ján, Kravárik Dušan, Žuffa Tomáš, Spišák Michal

MPK: A61K 39/108, A61K 39/295

Značky: vakcína, polyvalentní, inaktivovaná, výroby, olejová, spôsob

Text:

...kultúr,sa -pridá také množstve trypsínu, aby jeho konečná koncentrácia v u-drževacom médiu predstavovala 0,2 u-g, la trypsín sa nechá pôsobiť na .vírus počas 30 minút ,pri 37 °C.Na infekciu kultúr sa použije také inekulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 až 0,01 na bunku. Po ukončení audsorbcie vírusu na lbunky sa kultúry zalejü Earlovým bezsérevýrm médiom a inľkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °C. Získané »vírusová...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi chromu, železa a molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popov Boris, Nakrochin Viktor, Mozgovaja Valentina, Nisičenko Faina, Sedova Larisa

MPK: B01J 23/85, B01J 37/02

Značky: způsob, chromu, katalyzátoru, železa, výroby, molybdenu, bázi

Text:

...cuécb co cxopocwhm 2 n/Mna npñ 400 °C,To eCTb B 3 KCTpeMaHbHHX ycnoŕnnx B Teqenne nayx qacos, saTeM TeMnepąTypy cnnmamw no 350 °C H onpenennmw aKTHBHOCTbKaTaHHSaT 0 pa. B KOHTaKTHOŘ Tpyóxe Temneparypy BHOBB nonmuamr o 400 °C H nponycxamw cnupronoanymnyw cmecb sanąnnoe Bpena, a saTeM BHOBh onpenennmT aKTHBHOCTh npn 350 °C. HçnuTaHna Kawannsaropa nponsnonaw B sKcTpeManbHx ycnonnnx no TOPO MoMeHTa, Kora Haunnaew naawb aKTHBHocTL.BpeMH B qacax,...

Způsob výroby leptaných desek a jejich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 249780

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hertel Jürgen, Sellrie Jürgen

MPK: H02K 3/26

Značky: jejich, použití, způsob, leptaných, výroby, desek

Text:

...noxpurm KOHPpy 3 HTHO pyr K pyry 3 amMTHHM naKdM, a npomemywxu onmnu ýmrb BmTpaBneHm npoueccoM Tpasneuun. VPeKoMeHyeTca noxpmwue samnrnmm naxom BHHOHHHTB ® 0 TOPpa®HqeCKHM nyTeM.Bnaroapn uaoöpeweunm usaecrąoe cauo no ceőe Qaconnoe Tpasnenne npnueuawb Taxmé nnn usrowonnennx poTopHHX o 6 MoToK nna MBEHH c nncKoBm poŕopou, B qacrnocwn nnx Taxux MBMHH öonbmeñ MomHocTn, B pe 3 yn 5 waTe nero Hmemr MGCTO cneymmne npeumymecraa- oñecneqeaue...

Způsob výroby pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sokoll Dietmar, Altmann Joachim, Kühne Gerd, Kneschke Goetz, Gruner Hans-joachim

MPK: C04B 28/18

Značky: pojiva, výroby, způsob

Text:

...HCHOHb 30 BaHHH-B TEXHOHOFHH H 0 HSPOTOBHGHHM CTDOHH now Haxoueu ömno Bmaaneuo, qTo Kaqecrno Haxonmxca B cTxonax öeroanoü cuecn cocranuux qacreň - nsBecTn,MonoToro H KpyHH 03 epHHCTOľ 0 necxa, npu Hauoönocrn - HanonHHTeneň, Bonn H, npn H 3 secTHmx ycnoanax, noöasoqnmx KOMnoHeHToH coxpannewcn, a TEKKG peaKuHoHHax cnoco 6 HocTb KOMHOHEHTOB csnsymíMEPG BGMQCTBG. 0 CHOBHBaHCb H 8 STOM HOSHBHHH H Ha HOCTHBHEHHOŘ HGHH H 805perennç...

Způsob výroby koncentrátu dicyklopentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Toerpel Gerhard, Schmerwitz Irene, Koetter Joachim, Schlimper Fred, Becker Franz-jeorg

MPK: C07C 13/61, C07C 7/08

Značky: dicyklopentadienu, výroby, způsob, koncentrátů

Text:

...uns uponanoncrna ncKyccTBeHHmx cmon Ha ocHoBe HHHĽ.Henbu 3 oőpeTeHHH aaxnmqaewcn B nonyqennn na Qpaxunm C 5 C 6 nnponnsnoro 6 eH 3 nHa Konuenwpara nnuuxnoneuràneua, npuronaoro uns uponsBoncTaa ncxyccmnennux cmon Ha ocnone HHHH nyTeM npnmenenna npocToä Texnonorun őes BaKyyma n xononnnnnmx ycTaHoBoK a Taxme öes nononnuwenbnoň CTyHeHH 0 qHCTKH.Baaqa Hsoöpereuun COCTOHT B pa 3 pa 5 OTKe cnocoőa, c nomombm KOTOPOFO Momuo ocymecTBHTb npn...

Způsob výroby retortových sazí a reaktor pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Surovikin Vitalij, Sažin Gennadij, Rogov Alexandr, Budin Anatolij

MPK: C09C 1/50

Značky: výroby, reaktor, sazí, retortových, výrobu, způsob, jejich

Text:

...coxpaHeHHH Ha 3 anaHHoM ypoaue nncnepcuocru nonyqaeuoň caxn..no Mape ynennqeuna qHcna cbmbenum mopcyąox pananbno nonneeuuux K cne QKTEHĎHOMY COHHY HCOQTBeTCTBEHHO PH YMEHbNeHHH yrna MBKHY CMBKHHMH cmpbe BHMH Qopcyuxaun ynennqnaaewc ceqeHHe.asaHMoeůcrnHa noToKoapacnuneHHorocupbn c noroxok nponyxron rppeunn, hpoxonmHM Hepes cuecnrenbnóe conno..Bnaronapn amony pesxo HHTGHĚHQHHHDYETCH wenno~ H MacC 005 MeH cuphn c nucoxoáŤGMEDBTYPHHMH npoyxwaun...

Způsob výroby výrobků z termoplastu vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249757

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselov Alexandr, Abramov Vsevolod, Tchaj Vitalij, Gerasimov Vasilij, Kuzněcov Vsevolod, Rysin Nikolaj

MPK: B29C 31/00

Značky: vstřikováním, způsob, výrobků, výroby, termoplastů

Text:

...0 Tepuonnacra. Taxau oöpasou, HCHOHBBOBRHHE npu nponannnnaunn uepea omopmnammym HOHOCTh pacunaaa c Temnepawýpoñ He sume 20-25 °C TGMHQDBTYPM nnaaneaux nnu Texyqecrn H nasnenun nurbn 90-300 Mna npn onàoBpeMeHHoM oxnaxeuun nurbenoň opMm 3 TeMMepaTYpHOM unrepaane or -20 °C no remnepawypu Haqana nnannennx Hnn TeKyqecru, ynenuqenne nepenaa asnennn Memy HOHOCTHMH sa cqer ymennmeuna nonepeqnoro ceqeaun âpoccennpymmero ornepcwnn...

Způsob výroby olefinových, diolefinových a aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Thiele Eberhard, Günschel Hubert, Grossmann Manfred, Koetter Gudrun, Nette Wolfgang, Becker Karl, Klotzsche Heiner, John Hans-heino, Pfeiffer Fritz, Zimmermann Gerhard, Nowak Siegfried

MPK: C10G 45/44, C07C 4/02, C07C 5/10...

Značky: výroby, diolefinových, aromatických, způsob, uhlovodíku, olefinových

Text:

...Merannoa VI~oünxVIII-oň nonrpynn nepnonnqeckoü cncrenm snemeuwon, npenmymecraéuno 5 Bane oxnceñ,KOTODHE MOPYT raxme coepmarb nopncruñ Marepuan c öonbmoñ HOBBDXHOCTBD,c.nocnenymmHM nnponusou, no KOTOPOMY, cornacno usoöpeŕeunm, conepmamueca B ucxonou yrneaonopoaou npoyxwe ön- H onnrouxnnqecxue apomaruqecnne yrneaonopou, Bxnwuaa unxnoanxenoapomawnqecxue yrnenonoponu, uaxonmneca yme B ucxoHoMnponyxTe n oöpasymmnecs Bo npema npouecca na...

Způsob výroby protikorozní přísady k minerálním olejům

Načítavanie...

Číslo patentu: 249751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolberg Hans, Knobel Erhard, Rölling Manfred

MPK: C10M 159/12

Značky: olejům, výroby, způsob, minerálním, protikorozní, přísady

Text:

...HDHCBRKH K CMQBOHHHM Bemecwnau HHH SQFYCTHTGHH.K cnecu Heuacumennux annąarnqecxnx cnnproącpeHeä nnnu uenn Cm , nnewnx Kapöoxcnnbuoe uucno 198 Mr KOH/r H ňonnoe uncuo 83, Henpepunno noöaanamr10 gec.Z cepu H pasnemusamŕ 3,5 H npn 180 °C B awuocàepe asoTa.Hocne sroro K nponykry óöannamw 40 Bec.Z Mnaepanbuoro Macna nasxocru 12 cCr npn 50 °C. Hpn srou remnebarypa cnumaemcn no 120 °C. HenpePHBH 0 HOÚEBHHET 13,5 BBC-Z nxrucepnncworo àocmopa H...

Způsob výroby technického naftalenu rafinovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 249708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Košťál Daniel, Růžek Josef, Krupička Josef, Plesník Miloslav

MPK: C07C 15/24

Značky: způsob, naftalenu, rafinovaného, technického, výroby

Text:

...náročnosti. Kyselina sírová po zreagovàní s nečistotamiz naftalenu vytváří velmi nepříjemný odpad, s jehož líkvidací čí využitím jsou stále větší problémy, především z hygienickýcha ekologických důvodů. skladování kyseliny sírové a odpadní kyseliny í rafínačni reakce za zvýšené teploty vyžadují zařízení,odolávající korozi kyselinou sírovou. Rafínace kyselinou sírovou způsobuje ztráty naftalenu, protože se při sulfonaci nečistot...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem, zejména nátrubkem o poměrně velkém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249665

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladký Jan, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

MPK: B21C 37/29

Značky: nátrubkem, zejména, výroby, poměrné, těles, průměru, způsob, velkém, válcových, dutých

Text:

...obr. Íĺa 5 je ohnutý ponlotcvar po provedení první operace, obre 2 a 6 je tentýž polotovar po vyhrdlení, provedeném ve druhé operací, obr.3 a 7 je ohnutí polotovąru po provedení třetí operace a obr. 4 a 8 znázorňuje duté válcové těleso po dokončení ohybu ramen, provedeném ve čtvrté operací.Výroba dutých válcových těles e nátrubkem, vyrobených z tluetého plechu, podle příkladného způsobu se provádí tak,že ve výchozím pleohovém polotovaru...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249664

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elfmark Jiří, Hladký Jan, Jílek Ladislav

MPK: B21C 37/29

Značky: těles, dutých, nátrubkem, výroby, válcových, způsob

Text:

...polotovar s vytvořeným otvorem pro vyhrdlení ee ohýbá e pak vyhrdluje, jehož podstata spočívá v tom, že plechový polotovar se nejprve ohne do tvaru písmena U, provede se vyhrdlení v místě vytvoreného otvoru, načež jeho rovná ramene se ohnou na požadovaný průměr váloového tělesa.Výhodou tohoto zpüsobu podle vynálezu je jeho jednoduchost, při kterém ohýbání plechového polotovaru je možno provádět ne běžném zakružovacím stroji e...

Způsob výroby kovových bižuterních prolamovaných perlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek Miloslav, Čepek František

MPK: A44C 27/00

Značky: prolamovaných, výroby, perlí, kovových, bižuterních, způsob

Text:

...nichž jsou vameny jehly odpovídající tvarově a rozměrově otvorům perly.Výhodou způsobu výroby bižuternich pnolamovaných parli podle tohoto vynálezu je především vysoká produktivita práce. Bižutcrníprolamovanéperlza ,zhotovené timto zptlsobexąmaji hladký povrch bez stop po sagojjích pľáěłů.způsobem podle tohoto vynálezu lze vyrábět na výstředni kovém lisu například kovovou bižuterni prolamovanou perlu o průměru 6 mm sa čtyřmi vlnuni...

Způsob výroby bižuterních prolamovaných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249606

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, způsob, prolamovaných, výroby, válečků

Text:

...euměrnými vľnami ve aměru osy válečku.Přílziüad využití vynálezu ve výrobním postupu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je v řezu znázonněna. tenkostěnná trubkąnasunutá nan trnu mezi rozevřenými čełiistmd. pružné kleštiny. Na obr. 2 je v řezulndcreslen tvar tenlvzostěnné trubky po stažení čelisti pružné kzleštiny.Na pracovním stole lisu je v tomto přikladu upnuta deska s trnem L, jehož tvar odpovídá vnitřním povrchu...

6-PurinylN-(2-chlorethyl)karbamát a thiokarbamát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorná Stanislava, Mělka Milan, Beitová Marta, Kejhová Irena, Grimová Jaroslava, Miko Milan, Reichlová Růžena, Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 473/38, C07D 473/30

Značky: thiokarbamát, 6-purinyln-(2-chlorethyl)karbamát, výroby, jejich, způsob

Text:

...inhibice charakteristických znaků a příznaků onemocnění biologických objektů nesoucích nádory, zejména inhibice růstu nádoru,P 4 doby přežívání biologického objektu a inhibice zvyšování počtu a růstu nádorových buněk. Nádorový růst může být pozorován klinioky, nebo v pokusech in vivo, tj. na experimentálních zvířatech, nebo in vitro,např. na tkáních a buňkách připravených z nádorů. stanovení nádorového růstu může být prováděno vážením...

Žlutá dvouekvivalentní DIR-složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249556

Dátum: 15.04.1987

Autori: Davídková Pavla, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: dvouekvivalentní, výroby, její, způsob, žlutá, dir-složka

Text:

...(JA-OS 145 319),aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74), sulfinyloxiskupiny (JA/75), ruzně substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416)Uvedené DIR složky projevují celou řadu nedostetků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odätěpující skupiny během chromogenního vyvoláva» ní výrazně snižuje, a to i u vysokotepelného vyvolávání, barevný výtěžek. Musí se proto tyto DIR složky...

Způsob výroby suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jindřich, Hable Kurt

MPK: C10G 49/02

Značky: suroviny, katalytické, způsob, reformování, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suroviny pro katalytické reformování příp. pro katalytickou isomerizaci ze středně vroucích vhodně volených dvou frakcí z ropy při jejich paralelní hydrorafinaci na smísených sulfidických katalyzátorech a redestilací produktů hydrorafinace na frakci do 180 příp. až do 220 °C, která se spojuje s ropným benzínem před jeho hydrogenační rafinací.

Způsob výroby pružné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Böhm Bohumil, Novák Jiří

MPK: B29C 33/40, C08L 63/02

Značky: způsob, pružné, výroby, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu pružné formy, vhodné zejména pro zhotovení strojních součástí, z vytvrditelné syntetické pryskyřice se použije hmoty, sestávající ze 100 hmotnostních dílů plastifikované dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti výchozí epoxidové pryskyřice 370 až 750, dále 50 až 110 hmotnostních dílů hydrogenovaného aduktu akrylonitrilu a alkylamin o aminovém čísle 350 až 450 mg KOH/g a 2 až 40 hmotnostních dílů plniv, pigmentů a...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Formánek Leopold, Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: C02F 1/28

Značky: akrylátové, její, způsob, disperze, bázi, iontoměniči, kompozice, vodou, výroby, ředitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze, obsahující práškové iontoměniče, zejména pro jednolázňovou impregnaci plošných vlákenných útvarů pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny. Podstatou řešení je, že obsahuje 5 až 30 % akrylátového pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu a dále obsahuje 10 až 40 % práškového anionaktivního nebo kationaktivního...