Patenty so značkou «výroby»

Strana 174

Lehké vláknité izolační prvky a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250368

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kyral Jan, Smutný František, Přidal Josef, Franc Vladimír

MPK: C04B 14/38

Značky: výroby, lehké, prvky, vláknité, způsob, izolační

Text:

...koloidního oxidu křemičitého ve výrobku a tudíž vysoké pevnosti V žáru. Přitom je možno v důsledku přítomnosti směsné disperzní přísady jako další složky omezit anebo zcela vyloučit přísadu anorganických solí, jmenovitě síranu hlinitého, jako gelačního činldla pro sol S 102. Bylo zjištěno, že přítomnost jemně disperzní směsi kaolinu .a úletového oxidu křemičitého, odpadajícího při výrobě krystalického křemíku,spolu s organickým...

Způsob výroby bovdenového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250364

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: bovdenového, drátu, výroby, způsob

Text:

...dvouchodê bovdenové hadice, která se následkem nedodrženI tolerancí bovdenového drátu nachází mimo přímku stočenou ve šroubovici, snižuji ohýbací vlastnosti bovdenu a jsou příčínou vyskakování jednotlivých drátů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby bovdenového drátu líchoběžníkového profilu podle vynâlezu, z polotovaru kruhového průřezu. Tažením se postupně re 4dukuje polotovar kruhového průřezu při redukci 65- až 85 na...

Způsob výroby neionogenního pomocného koželužského přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250310

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pivoňka Václav, Bago Miroslav, Hublar Josef, Strašák Vladimír, Řehák Petr, Pulicar Vladimír

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, pomocného, přípravků, neionogenního, koželužského, výroby

Text:

...tuk .nebo řejpkový olej, působící polyetylenglykolem o .molekuIÚVĚ hmotnosti 300 až 1 000 v emolárních poměrech 1 1 až 14, Reakce se katalyzuje účinkom kyseliny sírová, fosforeěné nebo .p-toluensulfové, chloridu hlinitého a jiných tkyselých Ikaialyzátorů nebo účinkem zasadltých katalyzátorů jako je hydroxid sodný a draselný při teplotách 120 až 180 C po »dobu 3 až 5 hodin. Po ukončení reakce je třeba -produkt vochlaxdit, zneutrallz-ovat...

Způsob výroby acetátů.alfa. -hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Šátek Jaroslav, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav, Javurek Jioí, May Jan

MPK: C07C 57/30, C07C 49/82

Značky: výroby, způsob, acetátů.alfa, hydroxyfenonů

Text:

...vzorce II, t.v. 100 až 105 oc při 266 Pa, který po ochlazení krystalicky ztuhl. Teplota tání 47 až 50 °C, literaturaKe směsi 18 g brompropiomaftonu rozpuštěného v 90 ml bezvodého methanolu bylo přidáno. za míchání 16,5 g čerstvé žíhaná potaše a po 1 hodině míchíní při teplotě lázně 40 OC byla směs zžeděna 150 ml dichlorethanu, tuhé podíly odsáty, promyty dichlorethanem /2 x 10 ml/Po ochlazeni bylo získáno 16 g /93,2 / produktu ohecněhobzorce...

Způsob výroby Petriho misek nebo podobných výrobků a karuselový vícestanicový stroj k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martásek Enoch, Suchý Jaroslav

MPK: C03B 23/025

Značky: způsobu, stroj, výrobků, misek, vícestanicový, výroby, způsob, provádění, karuselový, petriho, podobných

Text:

...hořáku 33, zatímco na druhý zásobník 33 plynu a zásobník âg kyslíku jsou přes rychlouzavírací ventil gg, směšovač 32 a protizášlehovou pojistku 59 připojeny ohřívací trysky gâ hcřáku 35.Na rychlouzavírací ventil gg a protizášlehovou pojistkug 9 je připojen solenoidový ventil gł spojený s prvním spínacím pneumatickým ventilem íg. Přes s ním spojený druhý spínací pneumatický ventil 13 je na zásobník gl tlakověho vzduchu napojena přisávací...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hublar Josef, Suchý Jaroslav, Ambrož Miloslav Gottwaldov

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, zařízení, slínku, korekčních, provádění, způsob, tohoto, vápence, výpalem, složek, výroby, příměsí, cementářského

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Způsob výroby transparentních tepelně odrazných vrstev dopovaného oxidu cíničitého na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 239788

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Ladislav

MPK: C03C 17/23

Značky: dopovaného, transparentních, cíničitého, oxidů, tepelně, výroby, odrazných, vrstev, způsob

Text:

...než 570 °c a při této teplotě a hmotnostní koncentraci dopantu 0,5 až 5 má nanesená vrstva nižší odrazivost v oblasti 5 až 12 mikrometrů a dosahuje nejvýše hodnoty 50 Q.uvedené nevýhody se odstraní neho podstatně omezí způsobem podle vynálezu, jehoipodstata spočívá v tom, že roztok obsahující 5 až 10 hmotnosti elektricky aktivní płímšsi se nanáší na sklo zahřáte na 350 až 570 °C. ąU způsobu podle vynálezu se při aplikaci na ploche...

Způsob výroby tekuté epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239771

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klimešová Jitka

MPK: C09J 3/14, C08L 63/00

Značky: způsob, epoxidové, tekuté, výroby, kompozice

Text:

...epoxidových kompozic připravených způsobem podle vynálezu lze použít nižší koncentrace tvrdidla. K úplnému vytvrzení dochází už při teplotách až 0 30 °c nižších nežu epoxidových kompozic běžně připravovaných.Uvolněné teplo je až o Z 5 nižší. To je zvlášt důležité při použití kompozic V mikroelektronice, protože se snižuje nebezpečí poruchy součástky v důsledku vysoké teploty nebo vzniku vnitřního pnutí v materiálu vlivem místního...

Způsob výroby usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239763

Dátum: 15.04.1987

Autori: Booušek Jan, Bednáo Lubomír

MPK: C14C 3/28, C14C 1/00

Značky: výroby, způsob, usní

Text:

...ae tato oper race neprovádí a výchozí hodnota pH zůstává 7.Dále následuje přídavek chromitěho činiva o bazicidě 33 °Sch s obeahem 25 C 2203 v množství 6 až 8 3. Po tomto dávkování - s výhodou 2 - 3 krát - prohíhá pohyb cca 5 hodin a pokračuje se ihned v předúpravě.Po vyprání a ohřevu na 35 až 38 °c se provede běžná neutralizace v 2 hydrogenuhličitanu sodném a dále pokračuje obvyklá technologie. Při použití kombinovaného činění,...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pašek Josef, Grapl Jiří, Rozinek Radek, Marek Jaroslav

MPK: C07C 87/36

Značky: způsob, cyklohexylaminu, výroby

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...

Způsob výroby tetra(2-propoxy)titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smejkal Miroslav, Šalak Addej, Toman Ludik

MPK: C07F 7/28

Značky: způsob, výroby, tetra(2-propoxy)titanu

Text:

...například argonu nebo dusíku.Výhodným rozpouštědlem pro uvedenou reakci jsou alifatické uhlovodíky nebo jejích směs např. technický benzín. Vzhledem ke snadné hydrolýze chlortitaničitých sloučenin je nutné chránit reakční směs před stykem s vlhkosti.Uvedený způsob využívá skutečnosti, že bez přítomnosti akceptoru chlorovodíku lze obvykle substituovat v chloridu titaničitém dva atomy chloru 2-propoxyskupinou. Proto je žádoucí, aby v době...

Způsob výroby kyseliny glukonové a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250277

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Miroslav, Marek Miroslav, Potáčová Miloslava, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Jarý Jiří, Hollerová Ida, Bárta Miroslav, Šeflová Marcela

MPK: C07C 59/105

Značky: kyseliny, způsob, výroby, glukonové, solí, jejich

Text:

...a celkovým množstvím dusíkatého zdroje byl řízeu proces tak, aby byl optimální pro dva základní typy prípravy kyseliny glukonovea pro jednorázovou fermentaci glukózových rrolztioilšů, kdy je zapotřebí oo snejnienší množství buněčné hmoty s nejvyšší možnou specifickou aktivitou glukózaoxidázy z důvodu maximální výtěžnosii kyseliny glukonovéb pro fermentaci s opakovanym použitím odseparované huněčné hmoty, kdy pro racionální postup je zapotřebí...

Způsob regenerace matečných louhů z výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kiefman Josef, Sklenieka Václav, Schätz Miroslav, Eermák Jioí, Vébr Jan, Korcová Ivana

MPK: C07C 43/257

Značky: louhů, způsob, regenerace, výroby, matečných, polyfenylenoxidu

Text:

...prakticw odstranit sahŕívlnía táto nosi a pararoraaldenyden, vodný roztoku ronaldohydu nebo s látkami uvolnujícini tornaldehyd za přitónnosti katalyzatorů zajiätujícícn kondenzaci fenolu s rornaldełuydel převážně do o-polołv.Lineàrni kondenzňty těchto renolickycn .Lĺtek s volnou o-polohou s formaldehyden,tvorí nlavní složku zbytku po chemické rafinaci zwlenolu. Krone toho, v súvislosti na režimu detilace je ve zbytku prítonen i awlenol....

Způsob enzymové výroby glukózafruktózového sirupu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250262

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hasal Pavel, Kovařík Antonín, Krumphanzl Vadimír Člen Korespondent Čsav, Štengl Radim, Fassatiová Libuše, Vojtíšek Vladimír, Smolík Jiří

MPK: C12P 19/24

Značky: způsob, výroby, glukózafruktózového, enzymové, sacharózy, sirupu

Text:

...uPĽBVEHE koncentrovanou kyselinou octovou na 4,5. Dále bylo při enzymové hydrolýze postupováno způsobem uvedeným v příkladu 2 včetně popsaného zarízení, pouze s tím rozdiiem, že reakční teplota byia 68 °C. Reakční doba pro jeden cyklus byla 3 hodiny. V prvem cyklu hydrolýzy bylo dosaženo Qi ľ 0/0.Za uvedených reakčnich podmínek a uvedeným způsobem byla tatáž násada biokatalyzátoru použita celkem třicetkrát s průměrně dosaženým...

Způsob výroby kyseliny fumarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250260

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klimšová Eva, Hradil Jiří

MPK: C07C 51/353, C07C 57/15

Značky: výroby, fumarové, způsob, kyseliny

Text:

...násady jsou tedy tvořeny maleinanhydridem, matečnými louhy a promývzicími vodami z předchozí operace, doplnění o úbytek kyseliny chlorovodíkové, Při opakovaném použití inatečnych louhů spolu s promývacími vodami se se dosáhne 90 až 95 0/0 hmot. výtěžnosti, přičemž recykláž není ničím omezena a nemá vliv na kvalitu produktu.Způsob výroby kyseliny fumarové podle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakce, snižuje euergetickou náročnost, pracnost...

Způsob výroby tyčí a trubek z hliníkového bronzu s jemnozrnnou rovnoměrnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250256

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klofáč Josef

MPK: B22D 11/22, B22D 21/04

Značky: strukturou, způsob, trubek, výroby, rovnoměrnou, tyčí, bronzu, jemnozrnnou, hliníkového

Text:

...Odlítek se kalí tím,že délka krystalízátoru a následné sekundarní chlazení, napr. vodou nebo vzduchem,je voleno tak, aby bylo dosaženo ochlazovací rychlosti od 10 do 45 °C . 3-1. Změnou ochlazovací rychlosti lze regulovat fázové složení litiny i její mechanické vlastnosti,pokud by měla být použlta v zakalenéní nebo částečně zakaleném stavu. Toto řešení přlspíva k intenzívnějšímu odvoclu tepla na mezifázovém rozhraní a tím i k tvorbě...

Způsob výroby N-acyl-L-prolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250250

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reiter József, Nyikos Ibolya, Vágó Pál

MPK: C07D 207/16

Značky: výroby, způsob, derivátů, n-acyl-l-prolinových

Text:

...se přidá trochu vody. Směs se naočkuje krystalky žádané 1-3-brom 250250- ZS -methylproplonyl -pyrrolidln- ZS -karboxylové kyseliny. Stáním se získa 11,1 gPostupuje se stejným způsobem jako V příkladu 1 až na to, že se misto dichlormethanu použije 80 ml LZ-dichlorethanu. Získá se 22,1 g (83,7 0/0 medovitého produktu, což je směs 1-3-brom-2 S-methy 1 proplonyl-pyrrolidin- 2 Skarboxylov.é kyseliny a 1-3-brom-(2 R-methy 1...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250249

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szente André, Krasso Anna, Ramuz Henri, Fischli Albert

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, derivátů, tricyklických, výroby, imidazolu

Text:

...během 5 hodin k lézím žaludku. B hodin po prvním podání testované látky popřipadě samotného vehikula se zvířata usrnrtí. Spočitají se krysy, které zůstaly chráněny před výskytem makroskopicky patrných lézí sliznice žaludku. ako E 1330 se označuje ta dávka testované látky, při které zůstalo před výskytem takových lézí chráněno 50 0/0 zvířat.Ke stanovení účinku projevujícího se potlačením sekrece žaludeční kyseliny bylo použito dále...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250248

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ramuz Henri, Szente André, Fischli Albert, Krasso Anna

MPK: C07D 401/12

Značky: derivátů, imidazolu, tricyklických, způsob, výroby

Text:

...8 samoů krys o tělesné hmotnosti 130 až 150 g. Před začátkem pokusu nedostávají zvířata po dobu 24 hodin žádnou potravu, avšak vodu dostavaji podle potřeby. Podávají se různé dávky testovaných látek suspendovány vždy 0,5 °/0 traganttl nebo samotné vehikulum kontrola dvakrát perorálně a sice 1 hodinu před a 2 hodiny po perorálním podání 20 mg/kg Indomethacinu.U kontrolních zvířat vede tato dávka Indomethacinu během 5 hodin k lézím žaludku. 6...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stürzebecher Claus-steffen, Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkehard

MPK: C07C 177/00

Značky: nových, derivátů, způsob, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, výroby

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdenik, Jarolímek Poemysl, Wiesner Ivo, Novák Jioí, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08F 8/50

Značky: propylenu, etylenem, způsob, vysokotekutého, kopolymerů, výroby

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Způsob výroby infúzního roztoku lidského sérového albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Pauzer Václav, Vágner Josef

MPK: A61K 37/02

Značky: infúzního, roztoku, způsob, lidského, albuminu, sérového, výroby

Text:

...ktorý je možno vyhŕívat i chladit vodou. Chloroformovąý roztok kyseliny kaprylové je výhodné přidávat do kotle pod tlakom pomocí trysky zavedené pod hladinu a obrácené proti pevné překážce, takze ihned docházíK odstranění chloroformu rozpuětěnćho v roztoku čistého albuminu je vhodná průtoková kolona, ve které stěká roztok v tenké vrstvě proti proudu filtrovanáho vzduchu, např po skleněné nebo bavlněné tkanině.Roztok Cohnovy frakce IV V...

Způsob výroby amidu beta-hydroxypropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250244

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brehm Helmut, Dahmen Kurt, Reinelt Peter

MPK: C07C 103/167

Značky: způsob, kyseliny, beta-hydroxypropionové, výroby, amidů

Text:

...míchadlem se vneslo 500 g demíneralizované vody, 2 g hydroxidu sodného NaOH, 75 Ing dusičnanu hlinitého nonahydratu AlNO-j,j.9 l-i« 0,miligramů hydrochinonu, jakož i 70 g akrylonitrilu a pomoci plynného dusíku se zbaví rozpuštěného kyslíku. 25 g Raneovy mědi se promylo vodou zbavenou kyslíku a spolu se 6 g prášku oxidu měďnatêho se přidalo do reaktoru. Hodnota pH směsi činila 12,9. Směs byla zahřáta na 150 °C, přičemž se nastavil tlak asi 0.6...

Způsob výroby derivátů ethandiimidamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250240

Dátum: 15.04.1987

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07C 119/055

Značky: výroby, způsob, ethandiimidamidu, derivátů

Text:

...nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl a RÚ a R 7 znamenají líezávísle na sobě me R R 5R 1 a R 5 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl aR a R 7 znamenají nezávisle na sobě methyl nebo ethyl neho tvoří s atomem dusíku, na nějž jsou vázány, piperidlnový kruh,jakož i solí, hydráty nebo solváty těchto sloučenin.Podle dosavadííího zjištění jsou najvýhodnějšími meziprodukty obecného vzorce II následující sloučeninythy nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250237

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meyer Alfred, Sturm Elmar

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, způsob, prostředek, složky, fungicidní, účinné

Text:

...3 D C a 130 °C, popřípadě až do teploty varu rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel.V případech, kdy ve vzorcl IV znamená symbol W hydroxylové skupiny, se provádí výhodne kondenzační reakce. Obě reakčni složky se zahřívají ve vhodněm rozpouštědle za varu pod zpětným chladičem.Přitom se zásadně používá rozpouštědel,které jsou vůči reakčním složkám inertní a s vodou tvoří üčelně azeotropní směs. Pro tento účel se hodí například aromatické...

Způsob výroby 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250229

Dátum: 15.04.1987

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07D 285/10

Značky: 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...organickém rozpouštědle, s výhodou ve směsivodíku substituentem A je s výhodou. substituovaná fenylová skupina, substituovaný furylový zbytek nebo substituovaný thíenyiový zbytek, s výhodou substituovaný fenylový zbytek. Substituentem Z je s výhodou atom síry nebo atom kysliku a v případě, že A znamená substituovaný fenylový zbytek,znamená Z s výhodou atom kyslíku. Výhodným významem pro m. je 0 nebo 1 a pro n je 2 nebo 3, v případě, že...

Způsob současné výroby topného plynu a procesního tepla z uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250214

Dátum: 15.04.1987

Autori: Daradimos Georg, Beisswenger Hans Ing, Serbent Harry, Plass Ludolf, Hirsch Martin

MPK: C10J 3/54

Značky: plynů, tepla, výroby, materiálů, procesního, způsob, topného, uhlíkatých, současné

Text:

...a plynová voda.Pod pojmem procesní teplo se rozumĺ tepelné nosné médium, jehož obsah energie se může různým způsobem využívat .při provádění způsuobu. Může se přitom jednat o plyn pro zahřívaní, nebo - pokud se jedná o kyslíkatý plyn pro provoz ~s~palovaoí~ch zařízení různých druhů. Obzvlaště výhodná je výíroba městské pary neho přehřáté pary - rovněž k zahřívání, popřípadě vyhřívání například reaktorů -~ nebo k pohonu elektrických...

Způsob výroby granulovaného aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250203

Dátum: 15.04.1987

Autor: Murty Hari

MPK: C01B 31/08

Značky: granulovaného, uhlí, způsob, aktivního, výroby

Text:

...zbarvexná,ví-skózvní, látka, která se získa jako zbytek po clestilaci organických materiálů, a zvláště dehtü.Prášek znamená p-ráškové aktivní uhlí s velikosti čáistilc udannou v mesh menší než asi 40 tzn. 10,42 mm) a výhodné menší než asi 6 U (tzn. 0,25 mm). Větší číslo mesh znamená menší rozměr částečelk.Položivičné uhlí je uhlí středního stupně, které se řadí .nad lignit a hněldá uhlí,ale pod. živičné u.hlí. V těžeaném stavu má toto...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250189

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, způsob, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Text:

...výrobním poetupům výrazně ekonomicky výhodnějlí.Výroba může být kontinuální, diskontinuálni nebo kombinace obou těchto postupů.Postupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutrnlizudo amoniakem a to nejlépe tak, aby vznikl hydrogenfosforečnan amonný o koncentraci 1 hmotnosti až nasyceného roztoku při dané teplotě.Ten se sráží roztokom vznikajícím päi regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250188

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, bezvodého, výroby, dihydrátu

Text:

...tak, že roztok kyseliny trihydrogenfostorečnd se částečně zneutrslizuje amoniokem a to nejlépe tak, aby vznikl łwdrogenfosrorečnan amonm o koncentraci 1 i hmotnosti až nasyceného roztoku pri dané teplotě.Ten se sráží roztokem vodorozpustnć vápenató soli o koncentrsci l 5 hmotnosti až nesyceného roztoku pľ-i ekvimolárním neho nadstechiometrickém poměru pi teplot 20 c al teplot varu roztoku na hydrogenfqsforečnan vápenltý a to jednorázovi...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250187

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, bezvodého, směsi, vápenatého, způsob, chloridů, výroby, amonného, hydrogenfosforečnanu

Text:

...sažízení je pro výrobu všech produktů epolečnä. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud snád výrobní postupdl výrsanl ekonomicky výhodnljlín.Výroba může byt kontinuální, diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tok, že roztok .hodiny triłvdrogontostoročnć o koncernu-oci I až 90 5 hmotnosti a odpadní roztok, vznikojíci při regeneraci sodárenských louhů vépenným mldksm, obsahkJící převňžnü...

Způsob výroby mlecích koulí příčným válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250176

Dátum: 15.04.1987

Autor: Holub Jiří

MPK: B21H 1/14

Značky: mlecích, valcovaním, výroby, koulí, příčným, způsob

Text:

...z tyčí podle vynálezu nedělá dutiny v koulíchgkterá musejí být vyäazerąy, ani trhliny v koulích a tak koule mají dlouhou životnost. Ztñízení podle vynálezu má mnohokrát menší spotřebu elektrické energie a taká úsporu 50 i hmotnostních legovaně ocele na výrobu nástrojů.Príklad provedení nástrojů a způsobu válcování koulí s otev-ř-enou kalibrací podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je pohled zepředu na jeden nástroj, na...

Způsob výroby svítiplynu a topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250175

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jíra Miroslav, Raitr Václav, Kubička Rudolf

MPK: C10B 49/02

Značky: svítiplynu, způsob, plynů, topných, výroby

Text:

...gsušení do provozu nezbytné. Jako sušiče je vhodné nově instalovat tlakové nádoby naplněné alumogelem,silikagelem nebo zeolíty. Aplikovetelně je i sušení pomocí trietylenglykelu.Dale je nutné pro zvýšení spalného tepla generátor-oválne plynu a úpravu jeho apalonvacích vllltnutí vybírat pro přípravu vítiplynu nebo topného plynu z odpadních plynů chemické a rafinéraké výroby takové plyny, která po doplnění zemním plynem vytvoř-í plyn splňující...

Způsob výroby polotovarů pro korozivzdorné pružinové elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250173

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holler Milan, Veselý Jaroslav, Machek Václav, Malý Ladislav

MPK: C21D 9/02

Značky: pružinové, korozivzdorné, elementy, polotovarů, výroby, způsob

Text:

...7,0 niklu, stopy až 1,0 hliníku, 0,5 až 1,0 i titanu, stopy až 0,045 5 fosforu a stopy až 0,035 aíry, rozpouštěcím žíháním a vytvrzením podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po vyválcování polotovnru za tepla na tlouätku 3 až 4 mm nebo na průměr 5,5 až 12 mm, se tento podrobí .rozpouätěcímu žíhání při teplotě 960 až 1 000 °G po dobu 45 až 90 min, potom se ochladí na vzduchu, načež se plasticky deformuje za studena na konečný...

Způsob výroby trnu pro kuličkový psací hrot a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250169

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kartos Jiří, Veselý Alois, Kopačka Pavel, Bartoš Ervín, Bartušek Tomáš, Vaněk Vladimír

MPK: B43K 1/00

Značky: způsob, psací, tohoto, výroby, kuličkový, způsobu, provádění, nástroj

Text:

...vynálezu při výrobě vnitřních tvarových trnú vstřikovacích forum určených pro výrobu kuličkových psscích hrotů popisovačů je zajiitěno, že na těchto formách vyrobená kuličkové hroty vykszují velmi dobré, definovstelné a reprodukovatelné psací vlastnosti a popisovače, která jsou těmito hroty ossssny se vyznačují zvýšenou uäitnou hodnotou s sníženýni nároky ne provedení zbývajících součástí jejích pescích systémů.Na pť-ipojených výkresoch je...

Způsob výroby abrazivních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250151

Dátum: 15.04.1987

Autori: Georgijev Georgi, Avramov Dimiter, Kosov Boris, Bučkov Dimiter

MPK: C23C 18/32

Značky: nástrojů, výroby, způsob, abrazivních

Text:

...proníchává míchačkou lg, ovládanou kyvným relé |I.Při výrobl abrszivního nástroje plochá podložka, kterého se používá ve strojích ne zpracování tsbúku s cigeret, se jako materiálu pro polotover používá nízkeuhlíkové konstrukćní oceli. Po nechsnickón oprecování se polotover podrobí fotochemickému oprecovúní,aby se tak dosáhlo ne pracovním povrchu rovnomärného rozložení akvrn vhodného tvaru, 3 250151 nepokrytých fotolkem, na kterých ae potom...

Solární kolektor z plastických hmot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250133

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorná Milada, Pokorný Antonín, Polák Jiří

MPK: F24J 2/24

Značky: solární, plastických, způsob, výroby, kolektor

Text:

...rámu, přičemž jak spodní polovina, tak i horní polovina jsou zrcadlově opatřeny vybránim úměrném průměru Černé hadice z umělé hmoty k vedení kapalného nosného média.Způsob výroby solárního kolektoru, podle vynálezu, se vyznačuje tím, že nejdříve se nalepí na dno izolovaného černého spodního dílu dvoudílného krytu spodní polovina nosného dvojitého křížového rámu a s vybráníní, na vnitřní straně průhledného horního dílu dvoudílného...

Způsob výroby vločkového grafitu z emisí metalurgických provozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250131

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Václav, Vidlář Jiří, Veselý Jiří

MPK: C01B 31/04

Značky: výroby, emisí, grafitu, vločkového, metalurgických, způsob, provozu

Text:

...flotací o-dděleného koncentrátu a oxid železitý k samostatnému zpracování a technologickú voda z promývání vylouženého, flotací odděleného koncentrátu a voda kondenzační z regenerace se zavádí do stupně prípravy k loužení.Tepelný rozklad chloridu železnatého a železitého v oxidačním prostředí probíhá za vzniku kysličníku železitého a plynného chlorovodíku, který je absorbován do vody za vzniku kyseliny solné.Výhodou způsobu výroby vločkového...

Způsob výroby 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250121

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vokál Josef, Práchenský Jiří, Franz Milan

MPK: C07C 121/75

Značky: 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu, způsob, výroby

Text:

...popsanou v A 0 číslo 242 141 Produktem tohoto procesu je po totalním odpavření methan-olu sodná sůlZpůsob výroby 3,5-dibrom-tł-lrydroxybenzonitrilu spočíva podle vynaľezu v tom, že sodiná sůl áł-hydroxybenzonitriliu se rozpustí ve vodě při teplotách do 20 °C, s výhodou do 5 °C, načež se ve stejném teplotami rozmezí bromuje ve dvou fázích, - v prvni fázi Inolekulárním bromem, ve druhé fázi bromem uvolněným z bromidových komponent pomocí...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil, Postava Miroslav, Ružieka Jan

MPK: C01G 49/10

Značky: výroby, způsob, koagulačního, činidla

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...