Patenty so značkou «výroby»

Strana 173

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236898

Dátum: 15.04.1987

Autor: Müller Ernst Willi

MPK: C07C 87/60, C07C 85/04

Značky: výroby, 4-nitrodifenylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu reakcí 4-nitrochlorbenzenu s anilinem v přítomnosti uhličitanu draselného a sloučenin mědi, vyznačující se tím, že se reakce provádí v přítomnosti cesných solí slabých kyselin, jako uhličitanu cesného, octanu cesného, mravenčanu cesného nebo kyanidu cesného. Vyráběný 4-nitrodifenylamin se po redukci na aminodifenylamin používá jako meziprodukt pro výrobu barviv nebo stabilizátorů pro kaučuk.

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236896

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trummlitz Günter, Engel Wolfhard, Seeger Ernst, Haarmann Walter

MPK: A61K 31/54, C07D 417/12

Značky: výroby, 4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů obecného vzorce I, v němž R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, atom fluoru nebo atom chloru a R2 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo n-propylovou skupinu, a jejich solí s anorganickými nebo organickými bázemi, vyznačující se tím, že se na derivát 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-karboxylové kyseliny obecného...

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236895

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellogg Michael Stephen, Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/55, C07D 499/00, C07D 499/32...

Značky: způsob, výroby, účinných, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, antibakteriálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentního spisu číslo 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným...

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3- b][1,4]benzodiazepin-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236894

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eberlein Wolfgang, Breuer Gerhard

MPK: C07D 471/04

Značky: 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6h-pyrido[2,3, výroby, způsob, b][1,4]benzodiazepin-6-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3 -b][1,4]benzodiazepin-6-onu a jeho soli s anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se 5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on vzorce I, nechá reagovat v organickém rozpouštědle nejdříve s alespoň dvěma ekvivalenty alkyllithia nebo aryllithia při teplotách mezi -60 a 0 °C a poté s esterem (4-methyl-1-piperazinyl)octové kyseliny...

Způsob výroby polymorfu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hardie Janet, Harris Gregory David, Platt Ronald, Hutton Jonathan, Davies Elwyn Peter, Warren Peter, Lee Stanley Arnold

MPK: C07D 231/38

Značky: výroby, polymorfu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymorfu A 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]-valeramidu s krystalografickou čistotou nejméně 90 %, charakterizovaného ATR-IČ spektrem obsahujícím pásy při 1685 (středně silný), 1560 (slabý), 1540 (střední), 1455 (slabý), 1060 (středně slabý), 832 (střední), 788 (slabý) a 365 (střední) cm-1, z 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]valeramidu obsahujícího jeden nebo oba nežádoucí polymorfy B a C,...

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 236890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Casals - Stenzel Jorge, Vorbrüggen Helmut, Skubala Werner, Mannesmann Gerda

MPK: C07C 59/13

Značky: derivátů, 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek OR2, kde R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce Ia nebo R1 znamená zbytek vzorce NHR3, kde R3 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R5 znamená volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, A znamená skupinu...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditgens Klaus, Reinecke Paul, Krämer Wolfgang, Elbe Hans-ludwig, Büchel Karl Heinz, Jäger Gerhard, Jautelat Manfred, Lürssen Klaus

MPK: C07D 249/08, A01N 43/64, A01N 43/56...

Značky: výroby, způsob, účinné, růstu, složky, rostlin, fungicidní, regulaci, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylketon nebo azolylalkohol obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku a dále znamená benzylovou...

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Farge Daniel, Bouchaudon Jean, James Claude, Aloup Jean-claude

MPK: C07D 495/10

Značky: thioformamidových, způsob, výroby, derivátů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku, Het znamená aromatický heterocyklický zbytek s obsahem jednoho nebo 2 atomů dusíku zvolený ze skupiny zahrnující 3-pyridyl, popřípadě substituovaný alkylovým zbytkem s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku nebo atomem halogenu, 3-chinolyl, 4-pyridazinyl,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Böckmann Klaus, Scheinpflug Hans, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernest, Jäger Gerhard

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: účinných, prostředek, způsob, fungicidní, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkinyl-azolylderivát obecného vzorce I, ve kterém R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou jedním až třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, dále adamantylovou skupinu,...

Způsob výroby pryžového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236884

Dátum: 15.04.1987

Autor: Baci Erich

MPK: B29H 19/00, C08J 11/04

Značky: způsob, pryžového, výroby, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě pryžového granulátu ze starých pneumatik, obsahujících textilii a převážný podíl styren-butadienového kaučuku, se pneumatiky nejdříve zbaví patek, rozmělní na drť a potom se odloučí případně přítomné kovové části, například magneticky. Vzniklá drť se pak zpracovává po dobu asi 40 až 90 minut, účelně přibližně 60 minut, párou při teplotě přibližně 180 až 220 °C. Velikost zrna zpracovávané drti je přibližně 0,2 až 1,5 mm.

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236879

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sandrin Romedio

MPK: C07C 43/04, C07C 11/08

Značky: terciárních, butylalkyletherů, výroby, způsob, butenu-1

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1 z uhlovodíkové suroviny obsahující 4 atomy uhlíku, spočívající v reakci isobutenu obsaženého v této surovině s alifatickým alkoholem za vzniku terciárního butylalkylalkoholu, buten-1 se získá extrakční destilací uhlovodíkového proudu se 4 atomy uhlíku zbaveného isobutenu za přítomnosti rozpouštědla, jako acetonu, acetonitrilu, dimethylformamidu, methanolu, n-methylpyrrolidonu,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236878

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meyer Norbert, Janssen Bernd, Ammermann Eberhard, Pommer Ernst-heinrich

MPK: C07D 403/06, A01N 43/50

Značky: prostředek, účinných, látek, výroby, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje azolylmethyloxiran obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů A a B, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, naftylovou skupinu, bifenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, přičemž fenylový zbytek může být substituován halogenem, nitroskupinou, alkylovou, alkoxylovou nebo halogenalkylovou skupinou obsahující vždy 1 až 4...

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236877

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raninger Franz, Kloimstein Engelbert

MPK: C07D 237/10

Značky: sloučenin, způsob, výroby, fenylpyridazinových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin obecného vzorce I, kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, reakcí solí 3-fenyl-4-hydroxy-6-chlorpyridazinu s alkylthiochlorformiáty obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam, vyznačující se tím, že jako solí se použije alkalických solí a reakce se provádí ve vodně acetomickém roztoku při teplotě 5 až 60 stupňů Celsia, načež se po skončení reakce a...

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Erich, Weisenberger Johannes Maximilian, Haarmann Walter, Narr Berthold, Nickl Josef, Roch Josef

MPK: C07D 265/18

Značky: benzoxazin-2-onů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů obecného vzorce I, v němž A znamená atom síry, skupinu SO, SO2, R-N=S nebo R-N=SO, přičemž R znamená atom vodíku, popřípadě methylovou skupinou substituovanou benzoylovou nebo fenylsulfonylovou skupinu, acetylovou skupinu nebo propionylovou skupinu, D znamená přímou alkylenovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, benzylovou skupinu,...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Traquandi Gabriella, Salvati Patricia, Cornate D´adda, Temperilli Aldemio, Bernardi Luigi, Mantegani Sergio

Značky: výroby, způsob, ergolinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu obecného vzorce I, kde R1 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo atom halogenu, methylovou nebo thiomethylovou skupinu, R3 značí atom vodíku nebo methoxylovou skupinu, R4 značí uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n značí 1 nebo 2, R5 a R6 značí nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo fenylovou nebo hydroxylovou nebo alkoxylovou skupinu s 1...

Způsob výroby nových N-alkylnorskopinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Banholzer Rolf

MPK: C07D 491/18, C07D 451/06

Značky: nových, způsob, výroby, n-alkylnorskopinů

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových N-alkylnorskopinů obecného vzorce I, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami. N-alkylnorskopiny obecného vzorce I jsou cennými meziprodukty, například k výrobě nových dibenzo[b,e]thiepin-11-N-alkylnorskopinetherů obecného vzorce II, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236870

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holmwood Graham, Jäger Gerhard, Lürssen Klaus, Paul Volker, Regel Erik, Frohberger Paul-ernest, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: regulaci, výroby, způsob, látek, růstu, rostlin, účinných, prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 1-hydroxyalkylazolylderivát obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená kyslík, síru nebo skupinu CH2, R znamená skupiny vzorců II, III a ve kterých X1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, X2 znamená atom halogenu, Y znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku,...

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236869

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bognár Rezsö, Litkei György, Rákosi Miklós, Balogh Károly, Mogyoródi Ferenc, Tóth István, Makleit Sándor, Bódi Tibor, Koppány Enikó, Dinya Zoltán

MPK: C07C 103/32

Značky: chloracetanilidů, substituovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku a R3 znamená alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přičemž všechny uvedené skupiny mohou být s přímým nebo rozvětveným řetězcem, vyznačující se tím, že se na anilin obecného vzorce II, ve kterém R1 a R2 mají shora uvedený význam, působí v...

Způsob výroby (amido) N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236868

Dátum: 15.04.1987

Autori: Umezawa Hamao, Fukuoka Takeyo, Muraoka Yasuhiko, Fujii Akio, Nakatani Tokuji, Takahashi Katsutoshi

MPK: C07C 103/52

Značky: amido, n-substituovaných, bleomycinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (amido)N-substituovaných bleomycinů obecného vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI nechá kondenzovat s aminem obecného vzorce H2N-X, a je-li to žádoucí, odstraní se měď ze získaného kondenzačního produktu a popřípadě se získaná sloučenina převede na svoji farmaceuticky přijatelnou sůl.

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236867

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellogg Michael Stephen, Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/55, C07D 499/32, C07D 499/00...

Značky: způsob, výroby, antibakteriálně, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentového spisu 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným inhibitorem...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236864

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wells Wilfred Hase

MPK: A01N 43/56, C07D 233/61

Značky: látek, účinných, způsob, fungicidní, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu CH nebo atom dusíku, A představuje popřípadě rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou nebo ethoxykarbonylovou skupinou, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou, ethoxykarbonylovou, methoxylovou, hydroxylovou,...

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ghyczy Miklos, Bauer Kurt Heinz, Etschenberg Eugen, Osthoff Heinrich

MPK: A01N 25/04

Značky: ochraně, výroby, koncentráty, suspenzní, prostředků, rostlin, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin na bázi nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného pesticidu, jehož rozpustnost ve vodě nebo v používaném fyziologicky nezávadném organickém rozpouštědle je rovna 2 % hmotnostním nebo je menší než 2 % hmotnostní, fosfolipidu a organického rozpouštědla, popříp. směsi rozpouštědel, vyznačující se tím, že koncentrát sestává z a) 15 až 35 % hmotnostních nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného...

Způsob izolace sterolů z vedlejších produktů výroby sulfátové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Koudelková Zdena, Seifert Reiner, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07J 9/00

Značky: výroby, způsob, vedlejších, sulfátové, sterolů, buničiny, izolace, produktů

Text:

...nemají vyřešenou otázku regenerace rozpouštědel a pomocných chemikálií používaných k izolací sterolů.Například fínská firma Kaukas při izolací sterolů z telového mýdla používá směsi rozpouštědel hexan-aceton-methanol-voda,což značné ztěžuje regenerací rozpouštědel /US Patent 3 965 085O přímou krystalizaci sterolů z talového mýdla se pokouší autoři Slavjanski A.K. a Mednikov F.A. Těchnologia Lesochimičeskoj Promyšlenností, Lesnaja...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250599

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žuffan Alojz, Menšík Jaromír, Žuffa Tomáš, Žuffová Jolanda, Kováč Jozef, Šnirc Július, Salajka Eduard

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: polyvalentná, olejová, inaktivovaná, spôsob, vakcína, výroby

Text:

...sa nechá pôsobiť na vírus počas 30 minút pri 37 °C. Na infekciu kultúr sa použije také inokulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 až 0,01 na bunku. Po ukončení adsorpcie vírusu na bunky sa kultúry zalejú Earlov-ým bezsérovým médiom a inkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °C. Získaná vírusová suspenzia obsahuje 10540 až 10715 TKID 5 n v 1 ml.Pri pomnožovaní korena vírusu sa bunkové kultúry zbavené rastového média opakovane...

1-(1-Alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250596

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beneš Jan, Pragerová Helena, Krejčí Ivan, Řežábek Karel, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: 1-(1-alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny, způsob, jejich, výroby

Text:

...dopamínu s dopamino-antagonistickými účinky v některých částech CNS. jejich dopaminergni účinek se projevuje jednak vyvolávánim rotačních pohybů u krys s jednostranným poškozením nigrostiatálních struktur, jednak inhibicí sekrece prolaktinu a zvyšovaním sekrece gonadotropinů, a lze jich proto používat v humánní a veterinární terapii k léčení parkinsonismu, hyperprolaktinemii a akromegalie, nebo při vyvolávání říje u savčích samic. Tak...

Sposob výroby polvodičového systému pre epitaxnú mesa diódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250594

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stančík Milan, Klein Ladislav

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, polvodičového, výroby, epitaxnú, diódu, systému

Text:

...tlaku LPCVDJ, kde sa predpokladá vertikálne uloženie kremíkových dosiek v zásobníku. Uloženie vyhovuje požiadavkámpre hromadnú technológiu. Jeho nevýhodu je rovnaká ako použitie termických oxidov. Vznikajú taktiež na nežiadúcich plochách kremíkových d-osiek.Z týchto dôvodov sa v niektorých prípadoch od použitia ochranných oxidov upúšta. Volí sa druhý spôsob riešenia problému. Vzniknutá, nadiľundovana, nežiadúca vrstva sa odstraňuje...

Sposob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kupec Pavol, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 47/04

Značky: metanolu, spôsob, formaldehydu, výroby

Text:

...rektifikačnej kolóny. Po predbežnom ochladení na 100 až 120 °C vstupuje plynná zmeš do sekundárneho chladiča,kde sa nepriamo chladí zmesou čerstvého a regenerovaiíého metanolu, ktorý cirkuluje medzi sekundárnym chladlčom na aparátom, v ktorom sa pripravuje syntézna zmes pre reakciu. Metanol sa zohreje na teplotu 64 až 69 °C podla pracovného tlaku a sčasti sa odparí, čím sa pokryje časť potreby tepla 20 až 3 D 0/0 na prípravu syntéznej...

(3S,8aS)-3-Benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250575

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, 3s,8as)-3-benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a, oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin

Text:

...rozpouštědel.K roztoku 2,80 g (10 mmol L-N-benzyloxykarbonylglutaminu v 10 ml dichlormethanu, obsahujícího 1,13 g 10 mmol N-ethylpiperidinu, se za míchání a chlazení na -20 stupňů Celsia přidá po kapkách roztok chloroformátu ethylnatého 1,09 g, 10 mmol v 10 ml suchého dichlnormethanu. Reakční směs se michá ještě 10 minut při teplotě-5 °~C, ochladí se na -30 °C a přidá se po kapkách předchlazený -20 °C roztok, připravený...

Způsob výroby hutních polotovarů z dvoufázových feriticko-martenzitických ocelí tepelně mechanickým zpracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leško Andrej, Šimon Arpád, Parilák Ľudovít, Wozniak Jan, Hořejš Slavomír

MPK: C21D 8/02

Značky: zpracováním, polotovarů, tepelně, oceli, způsob, mechanickým, feriticko-martenzitických, dvoufázových, výroby, hutních

Text:

...zpracováním podle vynálezu je znázorněno na výkrese. ako příklad provedení způsobu výroby pasů z dvoufazových feriticko-martenzitických oceli tepelně-mechanickým zpracováním podle vyííálezu, byly na teplé širokopásové trati s možností řízeného ochlazování válcoványbramy z oceli o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,08 uhlíku, 1,39 manganu, 0,39 0/0 křemíku, 0,14 0/0 molybdenu na pásy o tlouštce 2,5 mm. Teplota pásů při poslední...

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08L 23/12, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: vlákien, výroby, polypropylénových, spôsob, farbenie, koncentrátů, pigmentového

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Způsob výroby 1-[ (5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250558

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Beitová Marta

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, 5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny, solí, jejich, výroby

Text:

...ínertního plynu, jako dusíku.Zádaný produkt lze z reakční směsi izolovat bežnými způsoby, například oddestilováním použitého rozpouštědla za sníženého tlaku nebo zředěním reakční směsi vodou, a sloupcovou chromatografií a/nebo krystalizací surového produktu.Výchrozí B-aminoergolin vzorce II lze připravit postupem popsaaným v čs. AO 219 363 a N,N-diethylkarbamoylchlorid vzorce III je komerčné dostupná látka.Adiční soli sloučeniny...

Způsob výroby substituovaných benzothiazin-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250552

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladimír, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Staněk Jan, Votava Vladislav, Černý Miroslav, Drahoňovský Jan

MPK: C07D 279/02

Značky: výroby, benzothiazin-1,1-dioxidů, způsob, substituovaných

Text:

...význam.Přesmyk se provádí v 1- až 4 molárním roztoku alkoholátu ROCH 2 CH 20 Me, připraveném in situ působením alkalického kovu nebo jehohydridu na odpovídající alkohol,kde Me značí alkalický kov a R má sh-ora uvedený význam v atmosfére dusíku. K roztoku alkoholátu se přidá při teplotě 20 až 160 °C, s výhodou při teplotě 6 D až 120 °C najednou za intenzívního míchání ester obecného vzorce II, přičemž reakční doba je 10 »až 120 minut, s...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macek Vladimír, Kotůlková Svatava, Malík Miloš, Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: C07C 31/12

Značky: těžkých, výroby, odpadajících, isobutanolu, způsob, podílu, zpracování

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Způsob výroby alkaloidu elymoklavinu semikontinuální kultivací imobilizovaných buněk houby Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 250474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křen Vladimír, Ludvík Jiří, Sajdl Přemysl, Řeháček Zdeněk, Kozlová Jaroslava

MPK: C12P 17/18

Značky: claviceps, elymoklavinu, kultivaci, výroby, způsob, alkaloidů, buněk, imobilizovaných, semikontinuální, houby

Text:

...Vaněk, Z. Hošťálek, . Cudlín. Elsevier, Amsterdam 1973 str. 393. Su-spense spor se upraví na ikonccntraci 10 až 107 spor/ml, 2 m 1 suspense se pak přenese do 60 ml tekuté žívné -půdy T 1 A. St-oll et al. Helv. Chem. Acta 37, 1 815, 1954 V Erlenmayerových bankách 300 mll. Zaočkované baňky se inkubují 9 až 11 dnů v temnu při 24 i~ 1 °C na rotačním třepacím stroji 240 ot.mín 1, excentr 5.~cm. Výsledné mycelium je suspensní a slabě růžové. Od...

Stabilizovaný mikrobní insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bastl Vladimír, Hanzlová Hana, Zajíček Michael, Vaňková Jiřina, Weiser Jaroslav, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: výroby, mikrobní, prostředek, stabilizovaný, způsob, insekticidní

Text:

...výhodné do 55 °C na obsah sušiny b až 30 0/0 hmotnostních,zahuštěný preparát se stabilizuje přípravkem organických kyselín a/nebo esterů -kyseliny p-hydroxybenzoové a/nebo alkalických soli kyseliny salicylové a benzoové,přičemž hodnota pH suspenze se upraví na 4,5 až 6,5, a/nebo nanesením na pře-dsušený zrnitý nosič anorganického nebo -organického původu.Optimální fermentační tekutina se získa subersni monokulturní kultivaci optimálního...

Způsob výroby ohebných plošných materiálů, zejména na stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250437

Dátum: 15.04.1987

Autori: Navrátil Ludvík, Vašica Vladimír, Jekl Lumír, Lukáš Josef

MPK: A43B 13/38

Značky: způsob, materiálů, stélky, obuvi, ohebných, plošných, výroby, zejména

Text:

...požadavků výrobce obuvi.Pro způsob podle vynálezu je charakteristické, že se do vodné suspenze celulózových vláken, která tvoří 70 až 80 hmot. procent celkové hmotnosti výsledného produktu, přidává 1 až 20 hmot. procent, opět ve vztahu na hmotnost finálního výrobku, acetylénových sazí wo specifíckém povrchu 50 až 70 m 2//gramů, nejvhodněji tohoto typu sazí, uváděného na trh pod obchodním označením P 1250 se specitickým povrchem 64,5...

Plošný vícevrstvý útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250410

Dátum: 15.04.1987

Autori: Varhaník Jiří, Juřena Jiří, Hradecký Gustav, Tethal Josef

MPK: B32B 27/12

Značky: plošný, útvar, způsob, výroby, vícevrstvý

Text:

...ve formě vodné disperze, do ní se ihned zalamínuje podkladová textilní vrstva, celý útvar se vysuší při 120 »až 150 °C a separuje se od dočasné podložky.Další variantou pak může být například oboustranné povrstvení textilního substrátu polymerním nánosem přímým postupem vhodné například pro výrobu plachtovin pro nákladní automobily, stanových podlážek,ízolzačních plachtovin apod.Polymerní směs pro adhezní mezivrstvu lze připravit nejvýhodněji...

Způsob výroby válcových membránových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 250402

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konečný Milan, Kepič Štefan, Červinka Václav, Kichler Jiří, Beránek Jaroslav, Lelko Dušan

MPK: B21D 11/06

Značky: válcových, stěn, výroby, membránových, způsob

Text:

...nejdříve musi zajistit vzájemné poloha jednotlivých šroubovic a pak postupně ohýbat přepážky, které se k trubkám stehují. Teprve po navinutĺ přepážek po celé výšce válcového tělesa je možné přivařit přepážky k trubkám a dokončit výrobu válc-ové membránové stěny.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vynalezeným způsobem výroby membránových stěn, který spočívá v tom, že se na svařovacim automatu vyrobí střední část membránové stěny s délkami...

Způsob výroby glazurované dekorativní svíčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250378

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kadavý Oldřich

MPK: C11C 5/00

Značky: svíčky, dekorativní, výroby, způsob, glazurované

Text:

...obrazců. Svíčka z vyzrálelí-o materiálu je schopna přijmout po celém svém povrchu souvislý glazunovací film, který je bezbarvý a umožňuje tedy prühled do barevné upravené hmo-ty tělesa svíčky. Do glazurovací hmoty je možno přidávat fluorescenční činidla, která zvýrazňují barevnost svíčky. Glazuna svíčky splňuje všechny» estetická požadavky na -dekorativlní svíčku, vytváří celistvý vysoký lesk po celém povrchu svíčky, oinezuje...

Způsob výroby tělesa cívky indukčního snímače vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250372

Dátum: 15.04.1987

Autori: Širokorad Jurij, Přijal Ladislav

MPK: H01F 7/12

Značky: indukčního, výroby, způsob, tělesa, vibrací, snímače, cívky

Text:

...je zhotoveno těleso cívky a roztažlivost kovu, ze kterého je zhotoven permanentní magnet a těleso snímače vibrací. Při běžně používaném způsobu výroby, kdy každá součástka snímače vibrací se vyrábí zvlášť a pak byl snímač smontován, bylo nutno pro spolehlivou funkci snímače mIti vůli mezi tělesem cívky a permanentním magnetem nejméně0,5 mm i více, což značné zhoršovalo technické parametry snímače vibrací.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny...