Patenty so značkou «výroby»

Strana 172

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238387

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanck Alfred, Pauling Horst

MPK: A61K 31/195, C07C 101/04

Značky: hlinitého, zinečnatého, způsob, panthenoxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého obecného vzorce I, v němž Me znamená hliník a n znamená číslo 3, nebo Me znamená zinek a n znamená číslo 2, vyznačující se tím, že se nechá reagovat D- nebo D,L-panthenol vzorce II se sloučeninou obecných vzorců (R)3Al nebo (R)2AlH, ve kterých R znamená alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, v molárním poměru 3:1, nebo se sloučeninou obecného vzorce...

Způsob výroby polyethylenových vláken o vysoké pevnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238383

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kirschbaum Robert, Smith Paul, Pijpers Jacques Peter Laurentius, Lemstra Pieter Jan

MPK: D01F 6/04, C08F 10/02, D01F 6/30...

Značky: pevnosti, vysoké, způsob, polyethylenových, výroby, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyethylenových vláken se provádí zvlákňováním roztoku ethylenového polymeru nebo kopolymeru, který obsahuje maximálně 5 % hmotnostních jednoho nebo více alkenů obsahujících 3 až 8 atomů uhlíku, přičemž hodnota Mw je vyšší než 4.105 kg/kmol a poměr Mw/Mn je nižší než 5, a roztok obsahuje přinejmenším 80 % hmotnostních rozpouštědla, při teplotě nad teplotou želatinace roztoku, přičemž produkt získaný zvlákněním se ochladí pod...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238382

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: C07D 207/325

Značky: pyrrolu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená fenylový zbytek nebo 2-pyridylový zbytek, R2 znamená atom H, C(1-6)alkyl, v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich farmaceuticky vhodných solí s minerálními nebo organickými kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam a A znamená nitrilovou nebo esterovou skupinu, nechá reagovat se sloučeninou ze skupin,...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhart Claude, Gagnol Jean Pierre, Gautier Patrick

MPK: C07D 207/325

Značky: způsob, pyrrolu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém C(1-6) alkyl R1 znamená v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich solí s farmaceuticky vhodnými kyselinami, spočívající v tom, že se ?-isokyanoester obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam, alkyluje reakcí se sloučeninou obecného vzorce III, ve kterém hal znamená atom halogenu, načež se na získaný produkt působí kyselinou k přeměně isokyanátové skupiny v...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Bernhart Claude, Gautier Patrick

MPK: C07D 207/325

Značky: výroby, způsob, derivátů, pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Tyto sloučeniny se vyznačují ochranným účinkem na myokard, antiarytmickým účinkem a účinkem proti srážení krevních destiček.

Způsob výroby minerálních krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238366

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalteyer Gerd, Ulrich Hansjörg Chem, Dany Franz-josef D

MPK: A23K 1/175

Značky: způsob, výroby, směsi, minerálních, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě minerálních krmných směsí se v mísiči k práškovité směsi kyselých fosforečnanů sodíku, hořčíku a vápníku, dobytčí soli a krmného vápna, jakož i popřípadě otrub, stopových prvků a vitamínů, přidává zředěná kyselina fosforečná v takovém množství, že obsah vody je alespoň 13 % hmot., vztaženo na obsah fosfátů ve směsi. Směs obsahující zředěnou kyselinu fosforečnou se zpracovává v mísiči alespoň 3 minuty při 40 až 120 otáčkách za minutu...

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: její, okenní, dveřní, chlopeň, válcová, závěsu, rámy, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Způsob výroby celistvého kovového polotovaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238357

Dátum: 15.04.1987

Autor: Olsson Erik Allan

MPK: B22D 11/06

Značky: kovového, výroby, celistvého, provádění, zařízení, polotovarů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Celistvý kovový polotovar se vyrábí stavením úseků ztuhlého kovového pásu, vytvářeného z lázně roztaveného kovu na chlazeném povrchu nosiče, tlakem při teplotě solidu nebo nepatrně pod ní, a má v důsledku rychlého ztuhnutí kovu jemnozrnnou strukturu se stejnoměrným rozložením legovacích prvků. Úseky pásu, snímaného z jediného nosiče, se postupně pokládají na sebe a stoh se staví slisováním. Zařízení obsahuje chlazený licí buben nebo žárovzdorný...

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238355

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pagani Giorgio

MPK: C07C 126/067, C01C 1/04

Značky: močoviny, výroby, současné, amoniaku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny, při kterém se proud plynu obsahující oxid uhličitý, vodík a dusík uvede do styku s amoniakem za tvorby karbamátu amonného, který se potom vede do stupně syntézy močoviny, a část uvedeného proudu plynu obsahujícího oxid uhličitý, dusík a vodík se před uvedením do styku s amoniakem zavede do doplňkového dekarbonačního stupně a po dekarbonaci se dekarbonovaný proud plynu opět smísí s částí proudu plynu,...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Foltýn Josef, Vavřín Jan, Hromádka Miloslav, Adamovský Zdeněk, Beštová Jana, Dvořák Ladislav, Mlynář Josef

MPK: C07C 101/26, C01C 1/12

Značky: exhalátů, výroby, likvidace, způsob, kyselin, solí, aminopolykarboxylových, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodová Blanka, Marchalín Štefan, Kuthan Josef

MPK: C07D 213/85

Značky: výroby, způsob, 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenylů vzorce I podle vynálezu spočívá v tom, že se nechají reagovat sloučeniny vzorce II XC6H4COC(CN) = CHC6H4Y (II), kde X a Y značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylovém řetězci nebo fenyl, s 4,4 -diacetylbifenylem v přítomnosti kondenzačních činidel a vhodného oxidovadla, za zvýšené teploty v organickém rozpouštědle. Výhodou tohoto způsobu je snadná dostupnost výchozích...

Způsob výroby měkké plastické usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ponic Josef, Svoboda Jiří, Ťopek Karel, Piperkov Vladislav

MPK: D06N 3/00

Značky: způsob, plastické, měkké, výroby, usně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby měkkých plastických usní, zejména podšívkových usní do obuvi, jejichž lícová vrstva se vytváří z mechanicky napěněných, předem zahuštěných vodných disperzí polymerních látek. Účelem vynálezu je zdokonalit transportní schopnost podšívkové usně pro vlhkost tím, že v lícové vrstvě jsou zabudovány vodobotnatelné polyelektrolytické komplexy, aniž by přitom došlo k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností, zejména...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: sodného, výroby, 3-metyl-4-nitrofenolátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Tuhy malých průměrů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří, Polanský Josef

MPK: C09D 13/00

Značky: způsob, výroby, jejich, malých, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tuh malých průměrů a způsobu jejich výroby. Jde zejména o tuhy průměru 0,3 až 0,9 mm, obsahující 30 až 70 % hmot. grafitu, 0,1 až 8 % hmot. sazí, 10 až 50 % hmot. karbonizovaného polymerního pojiva. Alespoň část polymerního pojiva je tvořena karbonizovanou organickou sloučeninou, obsahující křemíkové atomy v molekule vázané formou kde R1 a R2 jsou metyl a fenyl. Polymerní pojivo může obsahovat 80 až 90 hmot. dílů...

Způsob výroby 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pícha František, Přerost Jiří, Hrušková Věra, Kaminská Zdena, Běluša Jindřich

MPK: C07D 475/08

Značky: 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu, který se používá k výrobě cytostatika methotrexat. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu kondenzací 2,4,5,6-tetraaminopyrimidinu s 1,3-dihydroxyacetonem ve vodě za neustálého přívodu vzduchu nebo kyslíku spočívající v tom, že kondenzační reakce se provádí při teplotě 5 až 18 °C a při pH 2 až 7.

Způsob výroby kyseliny 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237711

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrušková Věra, Běluša Jindřich, Pícha František

MPK: A61K 31/505

Značky: výroby, kyseliny, způsob, 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby kyseliny 5,10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové, která je prekurzorem leukovorinu, používaného v lékařství jako antidotum cytostatika metotrexatu nebo při léčení poruch metabolismu kyseliny listové. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby kyseliny 5 10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové redukcí kyseliny listové vodíkem na hydrogenačním katalyzátoru ve vodném prostředí a následnou formylací vzniklé...

Způsob výroby kruhových polotovarů pro vylisování sférických den

Načítavanie...

Číslo patentu: 242995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pardy Jindoich, Kaucký Jaroslav, Rozehnal Jaroslav, Figura Jioí, Mich František, Franc Miroslav

MPK: B21D 51/08

Značky: kruhových, způsob, vylisování, polotovarů, sférických, výroby

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z ingotu se vykove brama, ae které se váloováním zhotoví čtvercová deska o tlouščce většílnež je tlouščka potrebného polotovaru, která se omítne hořákem do osmihrannáho tvaru a zbaví koncových a bočních záložek, načež se podrohí doválcování na konečné rozměry daná její, tlouščkou a vzdálenosti dvou rovnoběžných stran desky která je rovna průměru kruhové desky, jež se z osmihranu v konečná fázi...

Způsob výroby listů slídy až pod 1.mí. m tenkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 242991

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koíž Jioí

MPK: B26D 3/28

Značky: slídy, výroby, listů, způsob, 1.mí, tenkých

Text:

...hranu listu do hloubky asi 1 cm v sirupovitém roztoku silonu v kyselině mravenčí, pomocí malého magnetu připevníme svisle k železnému stojánku tak, aby namočená hrana slídy byla dole, a necháme oschnout asi 20 minut.Potom ošetříme stejně další hranu listu atd., dokola. Takto nanesený povlak na listu nelpí dost pevně, proto dáme list se stojánkem do pece na několik minut slinout při teplotě asi 120 OC. Původně mléčně bílý povlak stane se...

Způsob výroby pryžových předmětů se semišovým povrchem máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242975

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schwarz Josef, Burian František, Zíta Josef

MPK: B29C 41/14

Značky: povrchem, výroby, pryžových, způsob, semišovým, máčením, předmětů

Text:

...sodný.Přídavek látek podle vynálezu zabraňuje znehodnocení lázně koagulací kaučuku a aglomerací vláken, nebot tyto látky vážou srážecí činidlo, které do lázně difunduje při máčení. Kromě toho použití těchto látek umožňuje delší používání lázně, neboč v případě poklesu hodnoty pH je možno lázeň přídavkem roztoku těchto látek upravit na původní hodnotu, která zaručuje spolehlivý průběh celého procesu a produkci kvalitních nánosü...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242974

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eechal Zdenik, Štitka Miloš

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, výroby, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, způsob, dihydrátu

Text:

...soli má příznivý Vliv na šíři spektra velikosti částlc ve sraženině. Větší rovnoměrnost ve velikosti částic usnadňuje oddělování sraženiny od roztoku a její pro m vání, zároveň klade menší nároky na úpravu produktu mletím a zvyšuje jakost výrobku.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P 0 stupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečná o koncentraci l - 90 hmotnosti a...

Ochranný vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242951

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urban Bedoich, Rosenberg Alois, Trmal Jan, Koš?ál Jan

MPK: A01G 13/02, D01D 5/42, D04H 13/02...

Značky: ochranný, výroby, útvar, způsob, vlákenný

Text:

...příčným roztažením pramenu či pásu főliových vláken získaných štěpením anizotropní főlie ojehleným válcem. Fólie může být i vícevrstváła to z polyolefinů, polyamidů a polyesterů.způsob výroby premenu či pásu vláken spočívá v dlouženi fólií a v následující fibrilaci vydloužené fólie. Podstatou řešení je, že fólie se jednosměrně dlouží na pás šíře 15 až S 0 cm 0 tlouščce 25 až 50 m a dále štěpí při poměru obvodové rychlosti štěpicího válce k...

Sorbent na bází oxidované celulózy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Golier Milan, Jamrich Anton, Hanic Vladimír, Suroveík Rudolf, Tomašovič Milan

MPK: B01J 20/24

Značky: výroby, oxidované, sorbent, způsob, celulózy, bázi

Text:

...modifikaci.Další nevýhodou takto získaného materiálu je skutečnost, že jednotlivé částice prášku mají vláknitý charakter, což omezuje jeho medicinální použití. Velmi je zneanednšno zejména použití tohoto materiálu v práěkových sprayích, kw vlivem snadného zplstšní prášku dochází k častému ucpávéní trysky a k znehodnocení celého obsahu spraye.Jsou též známé oxidované produkty, které se vyrábějí oxidací předem hydrolyzované,tzv....

Způsob výroby tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237349

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schäffer Márton, Mészáros István, Felner Sándor, Kovács Dezsö, Hollósi Béla

MPK: B28B 17/04, B28B 1/52

Značky: materiálů, izolačního, výroby, tepelně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby tepelně izolačního materiálu, sestávajícího v hmotnostních množstvích z 60 až 94 % písku, ze 4 až 10 % pryskyřice, ze 2 až 20 % celulózy a 0 až 10 % vláknitého materiálu podstata vynálezu spočívá v tom, že nejprve se dokonale suspenduje celulóza a vláknitý materiál ve čtrnácti- až šestnáctinásobném množství vody, suspenze se potom smísí s prekotisirovaným pískem a získaná směs se zbaví vody, zhutní a...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: způsob, aktivních, oxazolidin-2,4-dionů, opticky, výroby, racemických, 5-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných kationických solí. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237347

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: výroby, racemických, 5-substituovaných, způsob, aktivních, opticky, oxazolidin-2,4-dionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných adičních solí těch shora uvedených sloučenin, v nichž zbytek ve významu symbolu R1 obsahuje bazický dusík s kyselinami. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237346

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: oxazolidin-2,4-dionů, opticky, aktivních, výroby, způsob, 5-substituovaných, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných kationických solí těch sloučenin, v nichž R znamená atom vodíku, jakož i farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami těch sloučenin, v nichž R1 obsahuje bazickou dusíkatou funkci. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237342

Dátum: 15.04.1987

Autori: Weber Karl-heinz, Schneider Claus, Bechtel Wolf Dietrich, Walther Gerhard, Böke-kuhn Karin

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridinu, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, výroby, způsob, nových, substituovaných, bazicky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridinů obecného vzorce I ve kterém R2 představuje atom vodíku, fluoru či chloru, methoxyskupinu nebo methylovou skupinu, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R2 má shora uvedený význam, nechá reagovat s natriumborohydridem, a takto získaná výsledná sloučenina obecného...

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237341

Dátum: 15.04.1987

Autori: Böke-kuhn Karin, Weber Karl-heinz, Schneider Claus, Walther Gerhard, Bechtel Wolf Dietrich

MPK: C07D 495/04

Značky: bazicky, nových, substituovaných, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, výroby, způsob, pyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek vzorce 1´, R2 představuje atom fluoru, chloru či bromu, hydroxyskupinu nebo methoxyskupinu, R3 znamená atom vodíku nebo chloru a R4 a R5 jsou buď stejné, nebo rozdílné a znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo oba tyto symboly společně s dusíkovým atomem tvoří pěti-,...

Zpôsob výroby N–N´- methyl-2-nitro-1,1-ethendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237339

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hribar-kikelj Alenka, Žmitek Janko, Lah Jolanda

MPK: C07D 307/38

Značky: zpôsob, výroby, methyl-2-nitro-1,1-ethendiaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-(2-{/[5-(dimethylamino)methyl-2-furanyl] methyl/thio}ethyl)-N`-methyl-2-nitro-1,1-ethendiaminu vzorce I jakož i adičních solí této sloučeniny s kyselinami, přijatelných z fyziologického hlediska, reakcí 2-{/[5-( dimethylamino)methyl-2-furanyl]methyl/thio}ethanaminu a 1-nitro-3-methylketoniminem vyznačující se tím, že se reakce provádí pří teplotě místnosti, v polárním organickém rozpouštědle, s roztokem soli těžkého kovu, v...

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237337

Dátum: 15.04.1987

Autori: Böke-kuhn Karin, Bechtel Wolf Dietrich, Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Schneider Claus

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, pyridinu, substituovaných, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, bazicky, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridinů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená aminoskupinu nebo acetylaminoskupinu a R2 představuje atom chloru či bromu, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se ve sloučenině obecného vzorce II ve kterém R2 má shora uvedený význam, redukuje nitroskupina působením vhodným redukčních činidel a takto získaná...

Způsob výroby dutých, rozměrově stálých profilů, zejména trubek pro dopravu pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237336

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michel Klaus

MPK: B29C 55/22

Značky: pohonných, profilů, zejména, výroby, dopravu, stálých, trubek, dutých, způsob, rozměrově

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dutých, rozměrově stálých profilů z popřípadě změkčených alifatických polyamidů s alespoň pěti atomy uhlíku na jednu karbonylamidoskupinu nebo z ekvivalentních množství základních stavebních jednotek tj. alifatických dikarboxylových kyselin a alifatických diaminů s celkem alespoň 12 atomy uhlíku vytlačováním, který se vyznačuje tím, že se nejprve vyrobí dutý profil o průměru větším, než je požadovaná velikost průměru, tento profil...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237335

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holmwood Graham, Lürssen Klaus, Regel Erik, Jäger Gerhard, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 43/653

Značky: rostlin, regulaci, růstu, fungicidní, účinných, prostředek, způsob, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden etherový derivát substituovaného 1-hydroxyalkylazolu obecného vzorce I, v němž B znamená kyslík nebo skupinu CH2, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Z znamená halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a m znamená čísla 1 nebo 2, nebo jeho...

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237334

Dátum: 15.04.1987

Autori: Muraoka Yasuhiko, Takahashi Katsutoshi, Fujii Akio, Nakatani Tokuji, Fukuoka Takeyo, Umezawa Hamao

MPK: C07K 9/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, aminopropylaminobleomycinového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu obecného vzorce I nebo jeho soli [RX]-NH-(CH2)3-A-(CH2)3-B [I], kde [BX], A a B mají význam uvedený v popise, spočívá podle vynálezu v tom, že se aminopropylaminobleomycin obecného vzorce II [BX]-NH-[CH2]3-A"-(CH2)3-NH2 [II], kde [BX] a A" mají význam uvedený v popise, nechá reduktivně zkondenzovat s karbonylovou sloučeninou obecného vzorce III, R5-CO-R6 (III), kde R5 a R6 mají význam...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237322

Dátum: 15.04.1987

Autori: Findeisen Kurt, Schmidt Robert, Eue Ludwig, Kranz Eckart

Značky: účinné, herbicidní, způsob, výroby, prostředek, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 6-halogen-terc.butyl-1,2,4-triazin-5-on obecného vzorce I v němž všechny obecné symboly mají dále uvedený význam. A dále se popisuje způsob jejich výroby.

Způsob výroby betonového základového tělesa v základové půdě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237321

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sipka Imre, Regele Zoltán, Sirkó Mihály, Illés József, Kunos Miklós

MPK: E02D 5/36

Značky: zařízení, provádění, půdě, základové, betonového, způsobu, způsob, tohoto, tělesa, výroby, základového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření základových těles z betonu v základové půdě a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že na místě zřizovaného základového tělesa se rozpojí a nakypří rostlá zemina a pod nakypřenou zeminu se vtlačuje betonová směs, přičemž současně dochází k vytlačování a/nebo jinému odstraňování nakypřené zeminy z prostoru, ve kterém bylo provedeno nakypření a po dokončeném...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237320

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: racemických, aktivních, opticky, výroby, způsob, oxazolidin-2,4-dionů, 5-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí zahrnujících soli s alkalickými kovy a adiční soli s kyselinami, ve formě racemátů nebo opticky aktivních enantiomerů. Vyráběné sloučeniny vykazují hypoglykemickou účinnost a lze je používat v klinické praxi ke snižování hladiny glukózy v krvi na normální hodnotu.

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237319

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rivier Catharine Laure, Rivier Jean Edouard Frederic, Vale Wylie Walker

Značky: hypofýzy, inhibujících, savců, způsob, gonadotropinů, uvolňování, peptidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců obecného vzorce X-R1-R2-R3-Ser-Tyr-R4-R5-Arg-Pro-R6, kde jednotlivé substituenty mají význam uvedený v definici předmětu vynálezu, jakož i netoxických solí těchto peptidů, při němž se z meziproduktu obecného vzorce Xl-R1-R2-R3-Ser( X2 )-Tyr-( X3 )-R4-R5-Arg( X4 )-Pro-X5, odštěpí alespoň jedna skupina X1 až X5 a popřípadě se výsledný peptid převede na netoxickou sůl.

Způsob výroby derivátů alkylthiobenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bakonyi Mária, Lugosi György, Ghyczy Jenő, Csermely György, Szőke Sándor

MPK: C07D 235/32

Značky: alkylthiobenzimidazolu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby derivátov alkyltiobenzimidazolu všeobecného vzorca V pozostávajúci z týchto stupňov: reakcia alkylesterov (1H-benzimidazol-2-yl) karbámovej kyseliny všeobecného vzorca I s kyselinou chlórsulfónovou alebo óleom, pôsobenie chloračného činidla na vzniknutú 5-sulfónovú kyselinu, redukcia vzniknutého chloridu 5-sulfónovej kyseliny na tiol, reakcia tiolu s alkylhalogenidom R1 - Hal. Substituenty R a R1 vo všeobecných vzorcoch I a V...

Způsob výroby oplatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237313

Dátum: 15.04.1987

Autor: Negro Giussepe

MPK: A21D 13/08

Značky: způsob, oplatek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oplatek s hladkým hutným povrchem s komůrkovitou vnitřní strukturou k použití jakožto plněné oplatky z alespoň dvou oplatkových listů, spočívající ve výrobě těsta, nanesení hotového těsta na oplatkovou pečicí pánev a vypečení těsta v oplatkových pečicích pánvích, vyznačující se tím, že v prvním stupni při výrobě těsta se nejprve vnesou do vody pochutiny, prášek do pečiva v hmotnostním množství 0,08 %, sladidlo v hmotnostním...

Způsob výroby derivátů 6a-methylprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Wendt Hans, Laurent Henry, Annen Klaus, Hofmeister Helmut

Značky: výroby, 6a-methylprednisolonu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6?-methylprednisolonu obecného vzorce I odštěpením bromovodíku z kortikoidu obecného vzorce II. Sloučeniny obecného vzorce I jsou vhodné zejména k léčení kožních onemocnění.