Patenty so značkou «výroby»

Strana 171

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250688

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 237/20

Značky: derivátů, substituovaných, poloze, výroby, způsob, pyridazinu, substituovanou, aminoskupinou

Text:

...se získají ze sloučeníií obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu sCOO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, působením amoniaku, rozpuštěného V alifatíckém alkoholu, například niethanolu.B-Chlorpyridaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je lze připravit známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fostorečného na příslušné ZH-pyridaz-B-ony.vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady...

Způsob výroby kvarterních amin-thiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250686

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 241/04, C07D 233/84, C07D 213/20...

Značky: amin-thiolů, kvartérních, způsob, výroby

Text:

...tento postup je thiol shora uvedeného obecného vzorce VII, jehož způsob výroby je předInětem tohoto vynálezu.V souladu s tím je tedy předmětem vynálezu způsob výroby kvartérních amin-thiolů obecného vzorce VIIve kterém A představuje cyklopentylenovou skupí nu, cyklohexylenovou skupinu nebo zbytek vzorceR 1, R 11, R 12 a R 13 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená vyrovnávající...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250684

Dátum: 14.05.1987

Autori: Konishi Yoshinori, Minami Shinzaburo, Shinagawa Mikako, Saikawa Isamu, Nagaki Hideyoshi, Watanabe Yasuo, Kobayashi Yoriko, Narita Hirokazu, Nitta Jun, Yotsuji Akira, Kitayama Isao

MPK: C07D 471/06

Značky: derivátů, výroby, způsob, 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových

Text:

...0 vou, terc.butylovou, pentylovou, hexylovou , heptylovou, oktylovou apod., hydroxylovou skupinu, alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, například přímé nebo rozvětvené alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, jako methoxyskupinu, ethoxyskupinu,n-propoxyskupinu, isopropoxyskupinu, n-butoxyskupinu, isobutoxyskupinu, sek.butoxyskupinu,terc.butoxyskupinu, pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupinu,...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250683

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schloegl Karl, Gordon Robert, Zoelss Gerhard, Hofer Otmar, Gratz Richard

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, diethylmočoviny, výroby, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1

Text:

...V průběhu sertotoninové ÍJHÍUSE.Změny bronchiälního tonu se přepočítávají na hsodwmotu odporu RAWy přičemž hodnota odporu RAW, přičemž hlüldlľllüvľü na počátku mfuse Celiprololu se pokládá za 100 prtrcent.V sérii 13 pokusil se ukázalo, že pouze S--Celiprrolol má ve všech případech významný a ndllouhotrvvající účinek ve smyslu nozšíření prfndušek, a to v průměru o 52 i 18 . Při podání RH-J-Celipnoulolu stoupl tonus prüdušek po pouze několik...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250682

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zoels Gerhard, Schloegl Karl, Gratz Richard, Hofer Otmar, Gordon Robert Jay

MPK: C07C 127/19

Značky: diethylmočoviny, výroby, způsob, s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1

Text:

...tnoąžilní infuzí serotoninu následující mevodcuKočky obnjíoo pohlaví o hmotnosti 2,5-až 4,8 kg se narkotizuji pentvobarbitalem. Do průdušnice .a dlo pohrudniční dutiny každé kočíky se zvavede kvanyla. K registraci dechovéhvo objemu V průdušnici se užije pneumatachaogitaf .a k měření tnanspulmonálníhio tlaku V triachey a V pleurállni dutině se užije zařízení, schopné měřit tlakrový rozdíl.TVUO signály se pri každém vdechu převádějí ne...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250681

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bossert Friedrich, Puls Walter, Petzinna Dieter, Goldmann Siegfried, Bischoff Hilmar, Schlossmann Klaus

MPK: C07D 491/048

Značky: 1,4-dihydropyridinlaktonů, způsob, 1-alkylsubstituovaných, výroby

Text:

...mastných kyseli 1 n, polyio-xyethylenethery mastných alkoholů, alkylsultlolnáty .a a-rylsulfonáty), dispergátuiry na příklad ligniin, sultitové odpadmi louhy, methylcelulůzu, škrob a po-lyvinylpyrrolidioíí a lubrikátory například htřečnatou sůl ste arrove kyseliny, masiek, stearovioo kyselinu a natriumlaurylsullát).Aplikace se provádí obvyklým způsobem,výhodne orálně .nebo parenterálně, zejmés na perlinguálně nebo ĺI 1...

Způsob výroby 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250680

Dátum: 14.05.1987

Autor: Crawford Thomas Charles

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, výroby, způsob

Text:

...okolo 80 C. Za těchto podmínek se obecně používa-jí reakční doby pohybující se od několika htodin, například od dvvou hodin, do několika dnů, například do dvou dnů. Reakční směs se pak Iochladí, zředí se nadbytkem vody a okyselí s.e. Produkt obecného vzorce I, ve kterém R znamená zbytek -4 CO~R 1, lze pak izoloväaat filtrací neho standardními metodlami extrakce rozpouštédlem.První reakční stupeň způsobu podle vynálezu, jímž je reakce...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250679

Dátum: 14.05.1987

Autori: Anderson Richard, Lee Shy-fuh

MPK: A01N 57/24

Značky: prostředek, složky, způsob, účinné, výroby, herbicidní

Text:

...v 10 dílech kupialľné slozučejniny obecného vzor ce l, například sloučeniny 38 dále uvedené,a směsi se piostřikem impregnuje 88 »dílůKrHÍCÍIIJOIVHIÍLČ gravnulnocvané attapulgtłové hlin~ ky, například gríanulámího Attapulgtísu LVM společností Engelhard Mřnernls and Chenížc-als.Die thyl~ 1- Z-chllolr-S-aníínsoanilíno ~ ethylfolsñonát 1,20 g, 3,9 mnmlu) se rozpustí v leclové kyselíně cenové 5,0 ml). Dno roztoku se příldá...

Způsob výroby glyxalu, alkylglyoxalů a jejich acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250677

Dátum: 14.05.1987

Autori: Roithner Erich, Sajtos Alexander, Wechsberg Manfred

MPK: C07C 47/127, C07C 49/175

Značky: způsob, acetalů, alkylglyoxalů, jejich, výroby, glyxalu

Text:

...11 é acetaly »obecného vzorce li, potřebné jako výchozí látky, je možno připrravit známým způsobem například acetalízací ap-nenasyceirých aldehydü zapřídavku látek Vázajících wodu podle postupu, popsa-.néhlo V časopisu Org. synth. IV,str. 21 a 22, ineho též chllorováním nasyrce~ mých laldehlydů, jejich vacetolizací na odštěpením chlomovlondíku, jak je teíito postup popsán. v časopisu CHEMISCHES ZENTRALBLATT, 1937, I, str. 5 098 a...

Způsob výroby vícevrstvých trub se šroubovicovým švem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250668

Dátum: 14.05.1987

Autor: Lachmitz Horst

MPK: B21C 37/12

Značky: způsob, výroby, šroubovicovým, vícevrstvých, svém, zařízení, provádění

Text:

...je opatřeno více svařovacími hlavami, spočíva V tom, že svařovací hlavy pro svařování sousedních svarových úkosů jsou uspořádaný před svařovací hlavou pro kladení svarového švu.Tímto řešením se dosahuje kvalitnějšího svaru omezením tvorby vzduchových štěrbin mezi vrstvami.vynález je v dalším podrobněji vysvětleu na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.j, Na .pripojených výkresech je na obr. 1znázorněn podélný řez tvářecí...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a natavovací reduktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250664

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: předběžných, surového, výroby, železa, tekutého, reduktor, produktů, tohoto, natavovací, oceľových, způsobu, způsob, provádění

Text:

...reduktoru v m lze spočítat podle následujících vzorců.hl výška spodní druhé dmýchací roviny (m).C 1 z konstanta 0,20 až 0,30 m bezpečnostní hodnota, aby se zabránilo, aby tekutá struska se dostala do trysekj, C konstanta 2,98 -tg m. za předpokiadu hustoty tavby 7,6 ľtní, ,PV z tavící výkon t . h 1,TA odpichov interval h,DV průměr natavovacího reduktoru ml7 113 i h l 0,5 hyvýška horní první dmýchací roviny 111,C 3 z materiálová...

Způsob výroby dvoufázové lékové formy s obsahem nifedipinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250663

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rämsch Klaus-dieter, Rupp Roland, Luchtenberg Helmut, Hegasy Ahmed

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44

Značky: lékové, výroby, formy, způsob, dvoufázové, obsahem, nifedipinu

Text:

...výhodíié zejména polyvinylpyrrolidon PVPJ, methylcelulóza,hyclroxypropylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza, zvláště výhodnou látkou pro toto použití je PVP.ako krystalický podíl nifedipinu se s výhodou užijí krystaly, jejichž průměrná velikost je 1 U až 1 .m a specifický povrch krystalů se pohybuje v rozmezí 0,5 až 6 mZ/g, s výhodou 1,0 až 4 mĚ/g.Sraženina nifedipinu a pomocné látky se získávä tak, že se rozpustí nifedipin a poInocna...

Způsob výroby derivátů hydantoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250661

Dátum: 14.05.1987

Autor: Sarges Reinhard

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, derivátů, výroby, hydantoinů

Text:

...sirupy apod.Mezi vhodné nosiče náležejí pevná ředidla či plnidla, sterilní vodná prostředí a různá netoxická organické rozpouštědia. Obecně jsou sloučeniny podle vynálezu V těchto lékových formách přítomny v k 0 n~centraci zhruba od 0,5 do 90 hmotnostnich, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku tvořící žádanou jednotkovou davku.l( orálni aplikaci je možno používat tablety obsahující různé pomocné látky, jako citronan sodný,...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250658

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04, A61K 31/40

Značky: výroby, karbapenemových, způsob, derivátů

Text:

...heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž výše zminěný substituent nebo substituenty shora jmenovaných zbytků jsou vybrány ze skupiny zahrnujícíalkylove skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku,popřípadě substituované aminoskupinou, halogenem, hydroxylovou skupinou nebo karboxylovou skupinu, atomy halogenů, zbytky vzorceR 3 a R nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkyiovou, alkenylovou či alkinylovou skupinu obsahující vždy l...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Hänssler Gerd, Reinecke Paul, Marzolph Gerhard, Blank Heinz Ulrich

MPK: A01N 43/36

Značky: fungicidní, způsob, účinné, výroby, prostředek, složky

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Způsob výroby substituovaných derivátů indolin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250654

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wood Robin, Brittain David

MPK: C07D 487/10

Značky: derivátů, indolin-2-onu, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...s amoniakem a kyanovodlkem a pak se podrobí reakci s kysličníkem uhličitým, kterým je možno k reakci účelne nasazovat ve formě uhličitanu nebo karbaniátu amonného.Způsob podle vynálezu je možno účelně provadět v rozpouštědle nebo ředidle, napříkad v alkanolu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako v methanolu nebo ethanolu, nebo v ethylenglykolu či diethylglykolu, obsahujícím s výhodou vodu, při teplotě pohybujíci se v rozmezí například od 20 do 100...

Netkaná pružná tvarovatelná izolační textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238181

Dátum: 01.05.1987

Autori: Mokrý Petr, Skokanová Zdena, Drápela Ladislav

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, izolační, tvarovatelná, její, pružná, textilie, netkaná, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká netkané pružné tvarovatelné izolační textilie s nízkou a regulovatelnou objemovou hmotností, která jeurčena převážně pro čalounické, stavební a jiné izolační účely. Tato textilie sestává ze směsi textilních vláken, včetně vláken ze štěpené syntetické fólie a je zpevněna vpichováním a tepelnou úpravou a její podstatou je, že vždy nejméně jednu složku této směsi tvoří vlákna ze štěpené syntetické fólie o jemnosti 3 až 150 dtex....

Polyvalentní vakcína proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238179

Dátum: 01.05.1987

Autori: Žuffa Alois, Salajka Eduard, Dedek Ladislav, Macura Břetislav, Štěpánek Jan, Brányik Alexander, Menšík Jaromír

MPK: A61K 39/295

Značky: telat, její, proti, enterálním, způsob, výroby, polyvalentní, novorozených, infekcím, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zahrnuje vakcínu proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby, vyznačující se tím, že obsahuje antigeny mikroorganismů, které hrají klíčovou roli v etiologii gastroenteridit telat, tj. bovinní rotavírus, koronavírus a enterotoxigenní kmeny Fscherichia coli. Jednotlivé antigeny se kultivují separovaně a po smíšení jsou buď přímo, nebo po lyofilizaci emulgovány v potencujícím imunizačním adjuvans. Účelem vynálezu je...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Mlčák Zdeněk, Šlachta Zdeněk, Ševčík Karel, Míček Petr, Morafková Anna, Dřevíkovský Jiří, Baran Jiří, Hamža Zdeněk, Scheuter Karel

MPK: C22C 38/00

Značky: této, vývalků, oceli, způsob, tepelným, tvářením, výkovků, výroby, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237286

Dátum: 01.05.1987

Autori: Jakubcová Anna, Jabůrková Marie, Tesař Petr

MPK: C08C 19/20, C08J 9/30

Značky: lehčené, výroby, způsob, bázi, hmoty, měkké, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu, všeobecně označované jako pěnová pryž, při kterém je použít směsný latex tvořený směsí butadienstyrenového latexu a latexu na bázi polymeru vinylchloridu za přítomnosti komposice o složení karboxymetylcelulosa, bentonit, sodná sůl dinaftylmetandisulfokyselina. Aplikace se doporučuje tam, kde je žádoucí připravit výrobky o vyšší tloušťce, tj. cca 2 až 15 cm pro účely čalounění v dopravním a...

Způsob výroby nátronového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237281

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžek Jan, Molnár Alexander, Lederer Erich, Jaššo Igor, Hazina Jiří, Pekárek Petr

MPK: C04B 2/00, A62D 9/00

Značky: vápna, způsob, nátronového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nátronového vápna z práškovitého hydroxidu vápenatého, sody a vody, spočívající v tom, že se reakční směs těchto složek, případně spolu s vratným prachovým podílem, bezprostředně po smíchání postupně zhutňuje, případně tvaruje, působením mechanického tlaku o velikosti max. 100 MPa, přičemž se případně reakční směs částečně zhutní v předřazeném stupní působením mechanického tlaku o velikosti max. 50 MPa.

Způsov výroby nízkoalkoholového piva bohatého vitamínem B1

Načítavanie...

Číslo patentu: 237268

Dátum: 01.05.1987

Autori: Faktor Josef, Šilhánková Ludmila, Černohorský Vladimír, Cuřín Jiří, Vernerová Jana

MPK: C12C 11/04

Značky: vitamínem, způsov, nízkoalkoholového, bohatého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se nízkoprocentní mladina s obsahem sušiny 2 až 8 % hmot. zkvašuje při teplotě 2 až 15 °C po dobu 3 až 30 dnů pomalu kvasícím mutantem kvasinek Saccharomyces uvarum Beijerinck - syn. Saccharomyces carksbergensis Hansen, který během zkvašování mladiny nadprodukuje vitamin B1 a exkretuje jej do kvasného prostředí a jehož kvasící rychlost je o 10 až 60 % nižší než u běžně používaných pivovarských kmenů. Mladina se s...

Spôsob výroby 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233242

Dátum: 17.04.1987

Autori: Letz Štefan, Blaho Milan, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: C08K 5/23, C07C 121/82

Značky: spôsob, 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu z acetónkyanhydrínu a hydrazínsulfátu, hydrazínhydrátu prípadne z voľného hydrazínu. Pri tejto výrobe sa ako východisková surovina použije okrem koncentrovaného acetonkyanhydrínu odpadný nízkokoncentrovaný acetónkyanhydrín a/alebo vodou zriedený o koncentrácii acetonkyanhydrínu vo vode 1 až 97 % hmot., pričom celkový mólový pomer koncentrovaného a odpadného nízkokoncentrovaného a/alebo vodou...

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233226

Dátum: 17.04.1987

Autori: Holčík Ján, Sohler Ervín, Vanek Juraj, Truchlik Štefan

MPK: C07D 237/10

Značky: výroby, 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou kyseliny mukochlórovej a fenylhydrazínu v prostredí zriedenej kyseliny chlorovodíkovej, diskontinuálnym alebo kontinuálnym spôsobom v prietokovom reaktore, pričom matečný roztok získaný po izolácii reakciou vzniknutého 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu sa opätovne použije k jeho výrobe. Uvedenú zlúčeninu je možno použiť ako medziprodukt pri výrobe herbicídneho...

Spôsob výroby predimpregnovanej polyesterovej sklenenej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 233224

Dátum: 17.04.1987

Autori: Valentovič Jozef, Lukáčová Jozefína, Bednář Alois, Zmund Marián

MPK: D04H 1/14

Značky: rohože, polyesterovej, výroby, spôsob, predimpregnovanej, sklenenej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby polyesterovej sklenenej rohože do ktorej sú pridávané sklenené vlákna vo forme kombinácie sekaných a nekonečne orientovaných bezzákrutových, čím sa dosahuje zníženie celkového obsahu skla, súčasne zvýšenie mechanických vlastností a kvalitnejší povrch. Polyesterová sklenená rohož sa pripraví tým spôsobom, že pripravená kompozícia sa nanáša medzi polyetylénové fólie, medzi ktoré sa súčasne pridáva kombinácia...

Způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239445

Dátum: 16.04.1987

Autori: Bejeek Václav, Lippert Erich, Petržela Jan, Bahník Milan, Mrázek Dušan

MPK: C07C 97/02

Značky: společné, výroby, diisopropylaminu, isopropylaminu, způsob

Text:

...lútlq a dále seperace nezreagovaného ieopropylamínu, která vyžaduje tlekovou rektirikeci.Uvedené nevýhody postupu výroby diieopropylaminu odstraňuje způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu hydrogenační aminací acetonu podle vyndlezu vyznačený tím, zo so o reakční směsi aminaco acetonu vyisolujs ísopropylamin a jeho číst eo dieproporcinuje na niklovém katalyzátoru v plynné fioi se prítomnosti vodíku za stejného tlaku...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239437

Dátum: 16.04.1987

Autor: Rakus Jaroslav

MPK: C07D 261/10

Značky: výroby, způsob, 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Text:

...uhličitanů a alkalických solí organických kyselin sa nejlape osvědčil uhličitan amonný normální i kyselý. Alkalický roztok se dávkuje tak, aby reakce probíhala v mírně kyaelám prostředí o hodnotách pH 6 až 2, s výhodou pH 3 a 5. Reakoe je skončena, kdy ustane uvolňování chlorovodíku. Při rozmezí teploty 25 a 27 °C je reakění doba 20 al 24 hodin. Po ukončení reakce se reakčníobsah upraví na mírně kyselou raakoi - pH 4 al 4,5 a vyhřeje se na...

Způsob výroby antioxidantu polykondenzaci hexametylentetraminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239432

Dátum: 16.04.1987

Autori: Novosad Miroslav, Šebek Petr, Sedlák Václav, Jiruše Jaroslav, Seltsam Ludvík, Pospíchal František, Krejeík Vladimír

MPK: C09K 15/18

Značky: hexametyléntetramínu, výroby, způsob, polykondenzaci, antioxidantu

Text:

...dílů) nonytenolu, 1,10 g(| 5,J 2 hmotnostních dílo) HIT a 21,50 g 093,7 hmotnoatních dílů) minerdlníbo oleje s obchodním označením ihre 433. Reakční smie byla udrlovdna po dobu 24 hodin pri ťeplotl 140 °C a vurčitých intervaloch s ní byly odebírdny vzorky pro analýzu.Jelikož pradběłnými pokusy bylo sjiltłno, le vývin amoniaku, který charakterisuja průbüh polykondensační reakce, ostłvd pri vymisení aheorpčního pisu 1 500 cm, byl prübčh...

Syn-forma bezvodé kyseliny 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)octové a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239428

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Plzenský Vladimír

MPK: C07D 277/40

Značky: syn-forma, její, bezvodé, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, způsob, výroby, 3-thiazol-4-yl)octové, kyseliny

Text:

...kyselinu lze jednoduše a s vysokým výtůikem převadět v novou, bezvodou syn-formu, a to způsobem podle vynilezu, jeho podstata spočíva v tom, lo syn-forma łwdratovaná kyseliny 2-methozyimino-2-/2-emino-1,3-thiazol-4-yl/octové se dohydratuje v prostředí alkanolu e 1 a 4 atomy uhlíku, s výhodou ethanolu,pri teplot varu reakční směsi.Získanánovd syn-forma kyseliny krystaluje na rozdíl od známá łudratované formy/jshlice/ ve tvaru význačni...

Spôsob výroby 0, 0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239419

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kozák Petr, Mostecký Jioí Akademik, Trnka Rudolf, Komárek Vilém, Štipánek Robert

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, spôsob

Text:

...výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenylřtiofosfátu, podstata ktorého spočíva v tom, že reaguje O ,O-dimetylchlőrtio fosfát s J-metyl-rt-uitrofenolátom sodným v prítomnosti chlorovodík víažuceho člnídlav prostredí aromatického uhľovodíka na 0,0-dimetyl-O-Q-metyl-łc-nitrofenyl)tiofosfát.Po ukončení reakcie sa pridaním vody rozpustia anorganické a organické soli, ide predovšetkým o nezreegovaný 3-metyl-4-nitrofenolét sodný, reakciou...

Způsob výroby thiokyanatanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239417

Dátum: 16.04.1987

Autori: Půr Ladislav, Beneš Josef Praha

MPK: C01C 3/14

Značky: výroby, kovů, způsob, alkalických, thiokyanatanů

Text:

...ke kyeniou dreeelnámu 1,4.Do beňky opar-m míchedlem, petnym chladičem e teplomerem bylo pŕedlołem 455 abyl 121,4. Ze ete 16 ho míchen( ee euepenze zehřele na 85 °O e tato teplote by 1 e udrlovine v roezt Í °G po celou dobu reekce. Konverze N 1011 ne thiokyeneten eodný (nasou) prebehla ze 150 minut po doeełeni teploty 85 ° 0. Ilezreegoverm síre byla oddelene fúltrecí od vzniklehe roztoku nasou.Roztok obsahoval 734,7 g nasou, což odpovide...

Spôsob výroby 1, 1′ azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239407

Dátum: 16.04.1987

Autori: Klinkovský Tomáš, Boueek Jioí, Rott Hilbert, Syrový Jan

MPK: C07C 107/02

Značky: spôsob, azobisformamidu, výroby

Text:

...Dávkuje sa 125 g 1,1 mól) 30 -ného B 202 tak, aby teplota nevystúpila nad 70 °c. Potom sa mieša ešte 4 h. Po ochladení, odfiltrovaní a premytí sa získa 110 g 1,1-azobisformamidu (94,8 na teóriu e hydrazodikarbónamid). Čistota je vyššia ako 99 hmot.,teplota rozkladu 208 až 212 °C, množstvo uvoľneného plynu 225 ml/5.Do oxidátora o obsahu 3 m 3 vybaveného chladiacim plášťom, meraním teploty, miešadlom,odplynom cez sifőn naplnený 5 ä-ným...

Způsob výroby roztoku hydroxylaminsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239401

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konšel Zdenik, Stix Jioí

MPK: C01B 21/14

Značky: výroby, způsob, roztoku, hydroxylaminsulfátu

Text:

...při mírně zvýšené teplote. Reekce je eutokatelycká. Ketalyzátorem je kyselina sírová uvolněná při hydrolýze. Zvyěováním teploty e anilovlntn pH, rup- zvyšováníu koncentrace B 2304 dochází ke zvýšení rychlosti reakce. Hydrolýza hydroxylmindieulfonenu probíhá ve dvou soupních. Nejprve u tvoří monoaulrát.Doeud provozovano zpňçeby výroby hydroxyloninaulrátu apočívoui ve dvou základních způeobech prípravy duaitanu amonného. Při anoniekální...

Způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238400

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šket Boris, Zupan Marko, Zupet Pavel, Globokar Marjeta, Japelj Miha

MPK: C07D 417/12

Značky: n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, způsob, dioxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu vzorce I tak, že se, uvede v reakci sloučenina obecného vzorce II s 2-aminopyridin-1-N-oxidem v inertním rozpouštědle. Sloučenina vzorce I je známý protizánětlivý prostředek nesteroidní povahy a mimoto má analgetický a antipyretický účinek.

Způsob výroby 19-epi-dianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cullen Walter Patrick, Celmer Walter Daniel, Maeda Hiroshi, Tone Junsuke, Ruddock John Cornish

MPK: C12P 19/80

Značky: výroby, způsob, 19-epi-dianemycinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby antibiotika 19-epi-dianemycinu tak, že se pěstuje Streptomyces hygroscopicus ATCC 39205 ve vodném živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí za aerobních podmínek do nahromadění antibiotika 19-epi-dianemycinu. Antibiotikum je možno užít jako antikokcidiální prostředek a jako antibakteriální látku proti grampositivním bakteriím.

Herbicidní prostředek a spůsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238397

Dátum: 15.04.1987

Autori: Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 37/10

Značky: látky, herbicidní, výroby, účinné, spůsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden pentitový derivát kyseliny 5-fenoxybenzoové obecného vzorce I, v němž jeden ze substituentů Y znamená skupinu vzorce II a vždy dva jiné substituenty Y znamenají skupinu, kde R1 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 nebo 2 atomy uhlíku, R2 znamená alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku, chlormethyl nebo chlorfenyl.

Způsob výroby nových derivátů {[bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mertens Josephus Carolus, Vandenberg Jan, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: C07D 417/06, C07D 401/06

Značky: výroby, nových, derivátů, bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů {[bis-(aryl)methylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu obecného vzorce I jakož i jejich stereochemicky isomerních forem nebo jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II s piperidinem obecného vzorce III a popřípadě se vzniklá sloučenina obecného vzorce I převede reakcí s vhodnou kyselinou v terapeuticky vhodnou adiční sůl s kyselinou, a popřípadě se...

Nadouvatelné polymerni styrenové částice a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238395

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard A

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: polymerní, nadouvatelné, částice, výroby, spůsob, styrenové, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice obsahující jako nadouvací činidlo pentan a obsahující hmotnostně 0,1 až 1,0 % ethylen-bis-stearamidu a hmotnostně 1,0 až 1,5 % dibromethyldibromcyklohexanu, vztaženo vždy na hmotnost polymerního styrenu, vykazují výrazné snížení cyklu chlazení konečného tvarovaného výrobku. Ethylen-bis-stearamid a dibromethyldibromcyklohexan se mohou včleňovat do nadouvatelných částic v průběhu impregnace pentanem nebo...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: styrenové, způsob, jejich, výroby, částice, polymerní, nadouvatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Způsob výroby sulfoxidů trioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bizot Jean, Deprez Dominique

MPK: C07D 495/10

Značky: sulfoxidů, výroby, trioformamidových, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sulfoxidů thioformamidových derivátů obecného vzorce I elektrochemickou oxidací, vyznačující se tím, že se elektrochemicky oxiduje sloučenina obecného vzorce II v elektrolytu s obsahem alespoň 55 % vody při pH 7 až 7,5 za přítomnosti oxidačního činidla I+, získaného přímo v reakční směsi elektrochemicky z jodidu amonného, přičemž se užívá elektrody s vloženým potenciálem, v rozmezí 0,6 až 0,8 V s následnou izolací výsledného...