Patenty so značkou «výroby»

Strana 170

Spôsob výroby uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239182

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, spôsob, sférolitickým, tvarom, vápenatého, uhličitanu, kryštálov

Zhrnutie / Anotácia:

Uhličitan vápenatý so sférolitickým tvarom kryštálov sa vyrába z prevažne vápenatých surovín cez intermediárnu tvorbu roztoku mravčanu alebo octanu vápenatého, čo je podmienkou vytvorenia sférolitických kryštálov. Obvykle po oddelení nerozpustenej suspenzie z roztoku sa pôsobením uhličitanu amónneho a/alebo oxidom uhličitým za prítomnosti stechiometrického alebo nadstechiometrického množstva amoniaku a/alebo hydroxidu amónneho pri teplote 0 až...

Spôsob výroby okrajových prvkov plochy tvaru hyperbolického paraboloidu z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239171

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04B 7/00

Značky: plochy, spôsob, dřeva, tvaru, výroby, prvkov, paraboloidu, hyperbolického, okrajových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby okrajových prvkov strešnej konštrukcie v tvare plochy hyperbolického paraboloidu s použitím dreva ako konštrukčného materiálu, kde požadovaný prierez zhotovených okrajových prvkov daných nosníkov sa vyskladá z drevených lamiel hrúbky 1 až 2 cm, ktoré sa vzájomne zlepia a kde podstatou je, že ihneď po nanesení lepidla a vyvodení lisovacieho tlaku sa koncové prierezy pootočia o predom zvolený uhol a takto upravené...

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Štupáková Eva, Švonavec Pavol, Ondrejmiška Koloman, Štegena Ján, Bučko Jozef, Večerný Vojtech, Šimo Rudolf, Pechár Amadeus, Drobný Michal

MPK: D01F 13/04

Značky: zariadenie, spôsob, vykonávaniu, výroby, spracovania, odpadov, syntetických, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Spôsob výroby laktózového sirupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239157

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 21/00, C13K 5/00

Značky: laktózového, výroby, spôsob, sirupu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby laktózového sirupu, pri ktorom sa do srvátky pridá hydroxid vápenatý, alebo kysličník vápenatý. Po pasterizácii sa oddelia precipitované minerálne soli a bielkoviny. Čiastočne demineralizovaná a odbielkovinovaná srvátka sa následne zahustí.

Spôsob výroby PVC tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239153

Dátum: 15.05.1987

Autori: Welnitz Ľudovít, Pintér Jozef, Kyslinger Oldřich, Krivošík Ivan

MPK: B29C 47/00

Značky: sigma, tlakových, tangenciálnom, napätí, dovolenom, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa. Uvedeného účelu sa dosiahne kombináciou dvoch stabilizátorov na báze bázických síranov olova s rôznym obsahom ďalších zložiek, a to stearátov olova a vápnika a mastív. Zmes takouto úpravou mazacieho a stabilizačného systému je spracovateľná na dvojzávitovkových vytláčacích strojoch rôznej konštrukcie, pričom súčasne vyrobené rúry majú vysoké dovolené...

Spôsob výroby polypeptidov z krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238887

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cupáková Mária, Klempová Františka, Jajcay Jozef, Hronček Ján

MPK: C07C 103/52

Značky: spôsob, polypeptidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu získavania polypeptidov z krvi. Podstata vynálezu je v tom, že odobraná jatočná krv sa zráža protiprúdne pritekajúcim etanolom a vyzrážany xerogél sa buď ihneď, alebo po vhodnom skladovaní spracuje hydroxidom sodným na peptidický filtrát, ktorý sa opätovne vyzráža protiprúdne etanolom a získané polypeptidy sa oddelia a vysušia. Získané polypeptidy možno použiť ako aditívne látky, nosiče bielkovín, resp. amínokyselín do...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Durmis Július, Balogh Alojz, Kukučka Ľubomír, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Moravec Peter, Karvaš Milan, Mašek Ján, Sabadoš Július

MPK: C07D 211/74

Značky: výroby, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvička Jindřich, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08L 75/04

Značky: spôsob, súčiastok, výroby, pozdĺžne, ryhovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších...

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238833

Dátum: 15.05.1987

Autor: Serdahely Aurel

MPK: B21C 23/14

Značky: výroby, ryhovaných, spôsob, súčiastok, pozdĺžne

Zhrnutie / Anotácia:

Upínanie a trieskové obrábanie valcových súčiastok s pozdĺžne ryhovaným povrchom, pričom sa ryhovanie súčiastky prevedie vtláčaním polotovaru do ryhovacieho krúžku, ktorý pri obrábaní slúži ako unášač. Účelom vynálezu je umožniť vyššie využitie základného materiálu a zvýšenie produktivity pri výrobe drobných súčiastok s ryhovaným povrchom. Uvedeného účelu sa dosiahne výrobou takýchto súčiastok z polotovarov zhotovených tvárnením, a ich upínaním...

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou bavlnárskymi technológiami a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238830

Dátum: 15.05.1987

Autori: Beck Zoltán, Knotek Ľubomír, Bernát Viktor, Takáčová Marta, Mikolaj Dušan, Michlík Peter

MPK: D01F 6/06

Značky: zlepšenou, technológiami, striž, výroby, bavlnárskymi, polypropylénová, spracovatelnosťou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou rotorovým pradením je tvorená izotaktickým polypropylénom s aspoň 40 % strednomolekulovej frakcie s LVČ od 60 do 120 ml/g a najviac 20 % hm. frakcie s LVČ nad 160 ml/g, pričom strižové vlákna majú dvojlom od 15.10-3 do 33.10-3 a sú potiahnuté vrstvou preparácie o hmotnosti 3,5 g až 7 g/l na 1 000 g vlákna. Preparácia obsahuje aspoň 90 % zmesi esterov kyseliny fosforečnej. Zvlákňuje sa zmes...

Způsob výroby směsi polypropylenu a nízkohustotního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250997

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mižďoch Oldřich, Stubley Zdeněk, Pospíšil Ladislav, Pospíšil Jan

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: polypropylénu, polyetylénu, způsob, výroby, nízkohustotního, směsi

Text:

...Elasticita taveniny je mírou její vratné deformace. Její mírou, relativně snadno přístupnou měření, je narůstání průměru struny vytlačené z kruhové trysky. ČSN 643010-Rozvětvený polyetylen (základne ustanovenie) uvádí v článcích 60 až 64 pro hodnocení elasticity teveniny charakteristiku PZ(poměr změny průměru po vytlačení).Pro polypropylen nebo jeho směsi ovšem nelze použít uvedený postup, protože materiál má příliěnou tekutost taveniny....

Způsob výroby polymerů a kopolymerů styrenu s visími oligo (iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250987

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 20/26, B01J 45/00

Značky: visími, výroby, oligo, kopolymerů, skupinami, iminoethylenovými, polymerů, styrenu, způsob

Text:

...s visíoími oligo/iminoetylenovými/ skupinami obsahujících strukturní jednotky obecného vzorce IIse statistiokou distribucí obou opakujících se konstrukčních jednotek V bočním řetězci,přičemž x ěy, RH, metyl, etyl, fenyl,vyznačený tím, že se polymery a kopolymery styrenu s visíoími oligo /NaCy 1 iminoetylenovýmí/ skupinami obsahující strukturní jednotky obecného vzorce I ~CHCH 2 ~kde ny 1 a R má týž význam jako výše, hydrolyzují vodnými...

Způsob výroby pracovních rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250983

Dátum: 14.05.1987

Autori: Beranová Jiřina, Malinová Alena, Novotná Věra, Javůrek Václav, Pavlík Josef, Kubeček Ladislav, Šídlo Vladimír, Sitter Pavel

MPK: A41D 19/00

Značky: pracovních, rukavic, způsob, výroby

Text:

...pak pracovník oprávněně zdůvodňuje nepříznivým vlivem pracovních rukavic na jakost i rychlost prováděných pracovních operací.Je rovněž známý způsob pracovních rukavic, při němž se z textilního materiálu připravípodšívka rukavice, která se navlékne na formu, jejíž tvar odpovídá přirozené klidovépoloze ruky. Tato forma í s podšívkou rukavice se pak opakované namáčí v pastách z plastického materiálu, např. na bázi PVC, čímž se na textilní...

Způsob výroby kopolymerů na bázi akrylátů a methakrylátů vhodných zejména pro farmaceutické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250962

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bouchal Karel, Koblas Karel, Vacík Jiří, Pavlovská Eliška, Chromík Jindřich, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Žůrková Eva, Líkařová Eva, Kálal Jaroslav, Obereigner Blahoslav, Sajvera Jiří

MPK: C08F 220/20, C08F 220/12, C08F 220/28...

Značky: vhodných, farmaceutické, výroby, zejména, způsob, bázi, aplikace, methakrylátů, kopolymerů, akrylátu

Text:

...polymerováno V přítomnosti 10 g etylbromidu analogicky příkladu 1.Směs 151,5 g metylmetakrylátu, 51,2 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 20,9 g 2-(metakry 1 oy 1 oxyetyltrimetylamoniumchloridu, Z g azo-bis-isobutyronitrilu byla polymerována analogicky přikladu 1 z roztoku vzniklého kopolymeru byl po přidání 10 m 1 20 alkoholického roztoku hydroxidu draselného vytvořen film, který po 10 minutách zahřátí na 100 °c omezeně botná130 g butylmetakrylátu,...

Způsob výroby těla střely s vodicí obroučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250948

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepert Jindřich, Cenek Mojmír

MPK: F42B 5/00

Značky: obroučkou, způsob, vodiči, výroby, těla, střely

Text:

...vyváženost střely při jejím pohybu v hlavní a na drázesobí na činitele, mající vliv na rozptyl výletu střely 2 hlavně. Je docíleno menší precese a nutace střely, které ovlivňují balistický koeficient střely a tim i její dostřel a rozptyl v cíli.Tím, že je vyráběna střela ze dvou částí, je možno nasunout vodicí obroučku na horní část těla střely před jejím spojením s dnovou částí těla střely v jeden celek. Tím je odstraněna komplikovaná...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250926

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pomp Zbyněk, Hrbáč Milan, Volný Jindřich, Stabryn Jaroslav, Janík Pavel

MPK: C01B 17/66

Značky: dithioničitanu, způsob, výroby, sodného

Text:

...1 000 l V rozplavovací nádrži se za míchání přidá V R 20 rozpustná kademnatá sůl cdsoq nebo Cdclz nebo Cd(C 00 CH 3)2 V takovém množství, které odpovídáoptimální hodnotě 0,04 Cd, vztaženo na hmotnost 420 kg vsazeného zinkového prachu.Nyní se do rozplavovaoí nádrže přidá za stálého míchání 420 kg zinkového prachu. Vzniklá suspenze se odčerpá do redukčního kotle, a do tohoto kotle se načerpá další podíl 1 150 1vody. za míchání 55 otáček za...

Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chromý Stanislav, Švára Karel

MPK: B32B 27/04, B32B 27/38, B32B 31/04...

Značky: zejména, způsob, výroby, modelů, dílů, leteckých, tvarovaných

Text:

...tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: depolymerovaného, výroby, částečně, modifikovaného, způsob, škrobu, současné

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Způsob výroby za studena válcovaných pásů, zejména pro pružiny samonavíjecích bezpečnostních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250904

Dátum: 14.05.1987

Autori: Forejt Stanislav, Činka Jiří, Grmela Radovan, Vodrážka Jiří

MPK: C21D 8/02, C21D 9/02

Značky: studena, způsob, pružiny, výroby, zejména, bezpečnostních, samonavíjecích, válcovaných, pásu

Text:

...teplotní výdrže přenáší velmi dobré výsledky. Vstupní za tepla válcovaný pás z uhlíkaté oceli o obsahu 0,55 až 0,90 I uhlíku a rozměrech 180 až 250 x 2 až 3 mm je nejprve odokujen mořením nebo tryskáním a pak válcován s redukcí až 30 . Následující operací je žíhání na měkko při teplotě 720 až 780 °c,s výdrží na teplotě 1 až 2 hodiny a následným pomalým ochlazováním pod teplotu rekrystalizace za účelem sferoidizace karbidů a zjemnění struktury....

Sposob výroby melamínformaldehydovej živice alebo živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 250897

Dátum: 14.05.1987

Autori: Smolár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kobetič Rudolf, Suran Pavol

MPK: C08G 12/32

Značky: výroby, živíc, živice, melamínformaldehydovej, spôsob

Text:

...výroby .používajú.alebo technické zmesi uvedených .allkoholov,pripadne axj prakticky s inertnýsmi prímesami..Na úpravu pH realkčnej zmesi po éterifikácíí sa podla tohto .spôsobu vynalezu používajú jednotlivé, .alebo zmesi hydrołxidov alkali-cký-ch .kovov, .najčastejšie vo forme vodných alebo .alkoholických roztokov. Na tieto účely možno však použiť amoniak, hydroxid almónriy, .ako aj organické lbálzy,...

Sposob výroby separačnej disperzie pre gumové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250896

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kopál Pavel

MPK: B29C 33/56

Značky: separačnej, gumové, zmesí, disperzie, spôsob, výroby

Text:

...prevedení rsa uskutočňuje tank-toDo štvorhlrldlej banky sa ~narvaži postupne 140,69 g vody, 50,36 g steairinu a 0,70 g sullfomovainej .zmesi alkoholov z kokosovéhuo oleja Zmes sa na vodnom kúpeli ,postupne vyhreje na teplotu 98 C a zhomołgenirzujeto vynalezu rttalk, že V 60 až 90 hmot. voldy sla rozpusti 0,1 až 2,0 trmot. aniónaktivneho tenzi-du na báze .sulfonoivanýich mastnýc-h .alk-oh-olov, pridá sa 10 až 35 hmot. vstearinu s číslom...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vanický Miroslav, Bělík Eduard, Hofbauer Henrich, Bučko Michal, Mikláš Emil, Severa Zdeněk, Bulla Ján, Chromík Jindřich, Sálka Ján, Čulík Karel

MPK: A23K 1/16

Značky: technického, krmné, výroby, stabilního, koncentrátů, l-lysinu, účely, formě, zejména, způsob, práškové

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250850

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kováč Štefan, Gubran Dušan, Žuffa Tomáš, Žuffová Jolanda, Menšík Jaromír, Žuffa Alojz, Salajka Eduard

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: vakcína, olejová, polyvalentná, inaktivovaná, výroby, spôsob

Text:

...ich pestovaní na primárnych kultúrach z bovinnych obličiek sa postupuje nasledovne kultúry bovinnych obličkových buniek vytvárajúce na povrchu skla súvislú monovrstvu, sa po zliatí rastového média opakovane prepláknu ústojným fyziologickým roztokom a infikujú oddelene, vírusom rota a vírusom korona. K suspenzii hovinneho rota vírusu, kmeň TM-91 /SZM, VUVL,Brno, CAPM V-279/ určenej na infekciu kultúr, sa pridá také množstvo trypsínu, aby...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250849

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žuffa Alojz, Pšíkal Ivan, Salajka Eduard, Spišák Michal, Menšík Jaromír, Kravárik Dušan, Zajac Ján, Jurák Evžen, Žuffa Tomáš, Štěpánek Jan

MPK: A61K 39/108, A61K 39/295

Značky: polyvalentná, vakcína, inaktivovaná, spôsob, výroby, olejová

Text:

...V-279/, pripravenej na infekciu kultúr, sa pridá také množstvo trypsinu, aby jeho konečná koncentrácia v udržovacun médiu predstavovala 0,2 um, a trypsín sa nechá pôsobiť na vírus počas 30 minút pri 37 OC. Na infekciu kultúr sa použije také tnokulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 ažPo ukončení adsorbci vírusu na bunky sa kultury zalejú Earlovým bezsérovým médiom ainkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °c. získaná vírusová...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Konček Ivan, Svoboda Lubor, Veselý Vladimír, Závodník Jiří, Brodský Artur

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: čištění, prostředků, výroby, koagulačního, kombinovaného, způsob

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Způsob výroby oděvů, hlavně dámských šatů a halenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250820

Dátum: 14.05.1987

Autor: Brabcová-štrosová Miluše

MPK: A41D 31/00

Značky: šatů, dámských, halenek, způsob, výroby, hlavne, odévů

Text:

...stuha o šířce asi 3 mm z acetátového nebo jiného podobného materiálu je nesrovnatelně levnějši než lurex a nebo jiný odpovídající materiál a přitom poskytuje mnohem lepší možnosti vzorování při výrobě různých částíŠaty nebo jiné části oděvů se pletou ručně nebo na ručnim pletacim stroji, nebo na normální, mechanickém pletacím stroji podle vynálezu z lacetky podle požadované vazby a tvaru. Je výhodné předem lacetku navlhčit. To je obzvláště...

Kontinuálny sposob výroby kvapalných dusíkatofosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250795

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petrík Alojz, Vážny Emil, Hutár Eduard, Košiba Vladimír, Teren Ján, Chromický Karol, Nosko Vladimír

MPK: C05C 3/00

Značky: dusíkatofosforečných, kontinuálny, monofosforečnanového, kvapalných, spôsob, hnojiv, výroby

Text:

...produktu 112, resp. církulujúcej reakčaiej zmesí 111.Ďalej uvedené príklady bližšie ozrejmujú a ilustrujú, ale v žiadnom prípade nijako neołbxmedzujú predmet tohoto vynalezu.V záujme overenia spôsobu výroby dusíkatvo-fosíorečných kvapalných hnojív monofosforečnarnového typu a zariadenia na jeho realizáciu v zmysle tohoto vynálezu boli urobené dva prevádzkové pokusy s použitím dvoch modifikovaných rúrových kontinuáisne pracujúcich...

Sposob výroby teplom tvarovatel’ného výstužného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250769

Dátum: 14.05.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Foltán Ivan, Staňo Viktor

MPK: A43B 23/08

Značky: spôsob, výstužného, teplom, útvaru, výroby, tvarovatel'ného

Text:

...účinok .a vlastne najväčšie výhody spôsobu podľa »vynálezu spočíva v tom, že termvovýstužný materiál je už pri jeho výrobe, vlastne v samotnej počiatočnej fáze výroby, opatrený jednostrannou,resp. Clvüjstľallllüll vrstvou termoaktívneho lepidla, takwže tieto vrstvy nie je potrebné nanášat sekundárne, čo napokon nebolo dostatočne, prípadne vôbec možné.V rotadnom lise dôjde pri parametroch spôsobu podľa vynálezu k dokonalému...

Způsob výroby dietylesteru kyseliny šťavelové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250737

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kotůlková Svatava, Prokšová Pavla, Malík Miloš, Růžičková Danuše, Novrocík Jan

MPK: C07C 69/36

Značky: výroby, šťavelové, způsob, dietylesteru, kyseliny

Text:

...vařáku je možno účinně odvodnovat za vyšší teploty než při postupu podle doeavadního stavu. Učinná kolona nad esterifikačním kotlem totiž dělí azeotrop~XNlen-voda (92 °C)a benzen-voda (70 °C) a vytvoří se stav, kdy hlava kolony je refluxována benzenem a esterifikační vařák je odvodňován xylenem,což se prejavuje stoupající teplotou ve vařáku, která by za předpokladu dostatečného příkonu tepla vystoupila až k teplotámvaru směsi izomerů...

Vakcína proti parvoviróze prasat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250731

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimková Luboslava, Drábek Josef, Maňoušková Vítězslava, Dedek Ladislav, Jeřábek Jan

MPK: A61K 39/23

Značky: parvoviróze, způsob, výroby, její, proti, prasat, vakcína

Text:

...jejího ověřová-2 ní s vyvinout vakcínu, která by zabšzpečovala ochranu embryí a plodů prasnic proti infekci prasečím parvovirem v podmínkách velkochovů prasat v Československu.Uvedené požadavky splňuje vakcína připravąná podle vynálezu. Podstatou vynálezu je nová vakcína protiparvovirőze prasat a způsob její výrobyn Vakcína je charakteristická tím, že 2 ml vakcíny obsahují minimálně 5 120 hemaglutinačních jednotek prasečího parvoviru CAPM...

Keramická dielektrikum pro mikrovlnná použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250727

Dátum: 14.05.1987

Autor: Schwarzbach Jiří

MPK: H01B 3/12

Značky: výroby, způsob, použití, mikrovlnná, dielektrikum, keramická

Text:

...prvků je obsažen oxid germaničity v množství nejméně 1 hmotnostní z celkové hmotnosti dielektríÍÍ 27 Uvedená keramická dielektrika je možné vyrobit dvěmaPrvní způsob se vyznačuje tím, že slinování keramického dielek trike při teplotě 1350 PC až 1600 °C s výdrží při konečné teplo tě 30 minut až 20 hodin a chlazení na teplotu ne vyšší než800 °C se provádí v atmosfére s parcíálním tlakem kyslíku vět ším,než je parcíální tlak kyslíku v normální...

Způsob výroby dipeptidických derivátů oktahydro-6-azaindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250699

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kobylecki Ryszard, Campbell Simon

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, derivátů, oktahydro-6-azaindolu, dipeptidických, výroby

Text:

...katalytickoil hydrogenací za vzniku tetrahydro-B-azaindolu vzorce V, který se na dusíkových atomech v polohách 6 a 1 chrání za použití běžných selektivně odštěpítelných chránicích skupin dusíkového atomu. Bylo zjištěno, že k uspokojivým výsledkům vede použití acetylové nebo trichlorethoxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v- poloze 6 a použití tercbutyloxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v poloze 1. Uplně chránená sloučenina...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250698

Dátum: 14.05.1987

Autori: Shinagawa Mikako, Kitayama Isao, Nagaki Hideyoshi, Kobayashi Yoriko, Yotsuji Akira, Saikawa Isamu, Nitta Jun, Narita Hirokazu, Watanabe Yasuo, Minami Shinzaburo, Konishi Yoshinori

MPK: C07D 471/06

Značky: výroby, způsob, derivátů, 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových

Text:

...pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupiiíu,aminoskupinu, acylaminoskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, jako formylaminoskupinu,acetylaminoskupinu, propionylamínoskuplnu, butyrylaminoskupinu apod., a trihalogenalkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové části, jako skupinu trifluorinethylovou, trichlormethylovou apod.Mezi atomy halogenů ve významu 53 mibolu R 5 náležejí například...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelárenských předvýrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250697

Dátum: 14.05.1987

Autori: Papst Gero, Kepplinger Werner, Seirlehner Leopold, Nagl Michael, Hauk Rolf, Langner Klaus

MPK: C21B 13/00

Značky: ocelárenských, způsob, surového, tekutého, způsobu, železa, tohoto, provádění, zařízení, výroby, předvýrobků

Text:

...pomocnýml zařízeními.Obr. 2 diagram průběhu teplot v tavicím zplyiíovači při použití jednak vysoce hod 233537notného paliva, jinak méně hodnotného paliva.Tavicí zplynovač 1 ohnivzdorně vyzděný má dolní část 1, střední část 1 a rozšířenou horní část 1. Dolní část 1 je určena k shromaždlování roztaveného kovu a strussky a opatřena odpichy taveniny a strusky. Ve střední části 1 jsou upravena přívodní potrubí 2 kyslíku, jímž se vytvoří...

Způsob výroby derivátů pregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250695

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Laurent Henry, Annen Klaus, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 5/00

Značky: způsob, výroby, pregnanu, derivátů

Text:

...kyseliny orthomravenčí a 100 mg kyseliny p-toluenstílfonové. Po 48 hodinách se k reakčnímu roztoku přidá 5 ml pyridinu,roztok se odpaří za sníženého tlaku, zbytek se vyjme ethylacetátem, promyje vodou a vysuší síranem sodným. Po chromatografování surového produktu na silikagelu obsahujicím 2 0/0 triethylamínu. za použití směsi hexanu s ethylacetátem jako elučního činidla se izoluje 9,2 g 3-methoxy-3,5,911)-androstatrien-17-onu o teplotě...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250694

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petzinna Dieter, Bossert Friedrich, Bischoff Hilmar, Schlossmann Klaus, Goldmann Siegfried, Puls Walter

MPK: C07D 491/048

Značky: způsob, 1-alkylsubstituovaných, 1,4-dihydropyridinlaktonů, výroby

Text:

...ředidla mohou popřípadě používat organické rozpouštědla jako pomocné rozpouštědla.ako pomocné látky je možno uvést napřikladvodu, netoxická organická rozpouštědla,jako paraflny například ropné frakce),rastlinné oleje například směs podzemnicového a sezamoveho oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerin), glykoly například propylenglykol, polyethylenglykoll,pevné nosné látky, jako například přírodní kamenné Ihoučky například kaolin,...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250693

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petzinna Dieter, Puls Walter, Bischoff Hilmar, Schlossmann Klaus, Goldmann Siegfried, Bossert Friedrich

MPK: C07D 491/048

Značky: způsob, 1-alkylsubstituovaných, výroby, 1,4-dihydropyridinlaktonů

Text:

...nebo/a nosnými látkami, popřípadě za použití emulgátorů nebo/a dispergátorů, přičemž se například v případě použití vody jako ředidla mohou popřípadě používat organickú rozpouštědla jako pomocná rozpouštědla.jako pomocné látky je možno uvést napříkladvodu, netoxická organické rozpouštčdla,jako parafiny například ropné frakce,rostlinné oleje například směs podzemnicoveho a sezamového oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerinL...

Způsob výroby cyklických imidů dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250691

Dátum: 14.05.1987

Autori: Horváth Irén, Mészáros Pál, Légrádi László, Tóth Gábor, Réti Tamás, Szél László

MPK: C07C 102/04

Značky: výroby, způsob, cyklických, imidu, kyselin, dikarboxylových

Text:

...°C apří 220 až 230 °C.Po skončení přidávání močoviny se získaný produkt zavede na desky deskovacího zařízení za teploty 260 °C a füalimíd se zpracuje do desek na deskovacím bubnu chlazeném vodou.Plyny sublimující během reakce se izolují v sublirnační komoře a oddělený anhydrid kyseliny ftalové a ftvalimíd se opět použijí při syntéze. Plyny sc odstraliují pro promytí vodní pračkou. Promývací voda so stále církuluje do vypírací věže a...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bélai Iván, Tombor Ágota, Gerlei Anikó, Pelejtei Krisztina, Dukai József, Szatisz Janisz, Matolcsy Gyoergy, Cserháti Tibor, Seboek Dezsoe, Gimesi Antal, Kardos Mariann, Nagy Lajos, Soeptei Csaba

MPK: A01N 47/36

Značky: růst, výroby, účinné, regulující, látky, způsob, prostředek, herbicidní, rostlin

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250689

Dátum: 14.05.1987

Autori: Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges, Chambon Jean-pierre

MPK: C07D 237/20

Značky: derivátů, substituovanou, substituovaných, způsob, pyridazinu, aminoskupinou, poloze, výroby

Text:

...oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaaz-B-ony.Vynález je bliže objasněn dále uvedenými příklady provedení. V Přípravách 1 až 23 je popsána příprava meziproduktů obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu vzorce -COO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkyl-ove části, z nichž se pak hydrolýzou získají příslušné sloučeniny obecného vzorce I.Směs 8,0 g S-chlor-ćl-metlíyl-G-naít-l-ynpyridazinu se 4,8 g hydrazirthydrátu se zahřívá 4...