Patenty so značkou «výroby»

Strana 168

Způsob výroby leukoaglutininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238263

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kocourek Jan, Filka Karel, Švec Miroslav

MPK: A23J 1/14

Značky: výroby, způsob, leukoaglutininu

Zhrnutie / Anotácia:

Proteinová frakce, získaná z extraktu fazolové mouky vysolením síranem amonným, nebo směs lektinů, se podrobí při afinitní chromatografii na polymerním nosiči glykosyloxyalkylmethakrylátového typu s kovalentně vázaným konkanavalinem A, eluci 0,15 M roztokem NaCl a poté 1,OM roztokem NaCl, načež se po odstranění balastů a lektínů bez leukoaglutinační aktivity provedena eluce leukoaglutininu kyselým pufrem /0,05M glycerin-kyselina chlorovodíková,...

Spôsob dvojstupňovej výroby monomerného a/alebo polymerného zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238257

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štovčíková Irena, Střešinka Jozef, Maňas Jaroslav, Štovčík Imrich, Sýkora Stanislav, Rendko Tibor, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Prievidza

MPK: C08K 5/10, C08G 63/02

Značky: zmäkčovadla, monomérneho, výroby, spôsob, polymérneho, dvojstupňovej

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne alebo polymérne zmäkčovadlo plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov (polyvinylchlorid, kopolyméry vinylchloridu, kaučuky, deriváty celulózy) sa vyrába dvojstuňove tak, že v prvom stupni sa esterifikujú vedľajšie produkty izolované ako destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu alkoholom C1 až C4 (metanol, atanol ap.) za zvýšeného tlaku pri teplote 100 až 300 oC. Po oddestilovaní nezreagovaného...

Způsob výroby dodekahydro-kloso-dodekaboratů(2-) kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238254

Dátum: 01.06.1987

Autori: Drdáková Eva, Štíbr Bohumil, Plešek Jaromír

MPK: C01B 35/18

Značky: způsob, výroby, dodekahydro-kloso-dodekaboratů(2, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie boru a řeší způsob výroby dodekahydro-kloso-dode-kaboratů(2-) kovů z tetrahydroboratů kovů a triethylamin-boranu(3). Podstata vynálezu spočívá v tom, že tetrahydroborat kovu, s výhodou tetrahydroborat sodný, nebo jeho prekurzor se nechá reagovat s pěti ekvivalenty triethylamin-boranu(3) bez rozpouštědla nebo v prostředí výševroucích parafinických uhlovodíků v rozmezí teplot 220 až 250 °C za normálního tlaku, přičemž...

Způsob výroby 1-dimethylamin-1-karba-klosododekaboranu(11)

Načítavanie...

Číslo patentu: 238253

Dátum: 01.06.1987

Autori: Libčice Nad Vltavou, Drdáková Eva, Štíbr Bohumil, Plešek Jaromír

MPK: C01B 35/18

Značky: výroby, 1-dimethylamin-1-karba-klosododekaboranu(11, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie boru a řeší jednoduchý způsob výroby 1-dimethyla-min-1-karba-kloso-dodekaboranu (11), 1-(CH3)2NH-1-CB11Hl1. Tato sloučenina se připraví zahříváním 7-trimethylamin-7-karba-nido-undekarboranu(12) s triethylamin-boranem(3) na 150 až 210 oC po dobu 8 až 50 hodin, a reakční směs se poté podrobí methanolyze v kyselém prostředí, přičemž čistý produkt ve výtěžku nad 80 % se získá okyselením vodného alkalického výluhu...

Způsob výroby jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238251

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pávek Miloslav

MPK: D01H 1/13

Značky: příze, výroby, způsob, jádrové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jádrové příze, vytvářené ze dvou vnitřních nepravým zakrutek zakroucených a seskaných vlákenných soustav, které jsou opatřovány pří seskávání dalšími staplovými obalovými vlákny, přičemž podle vynálezu jsou tato staplová obalová vlákna získávána samonasávacím účinkem zákrutotvorného orgánu pro seskávání ze zcela uvolněných vláken z povrchu zmíněných vnitřních vlákenných soustav vstupujících do zákrutotvorných zón před prvními...

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ranný Mojmír, Broukal Zdeněk, Mikulič Josef, Tůma Jan

MPK: A23G 3/30

Značky: výroby, plastičností, vyšší, způsob, žvýkací, vysýchavostí, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Způsob výroby stříhaného dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křepinský Miroslav, Křepinský Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: strojích, pletacích, vázaného, plyše, dvojité, výroby, okrouhlých, stříhaného, zařízení, způsob, tohoto, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plyše a zařízení k provádění tohoto způsobu, při kterém se z nakladených nití vytvářejí nová očka a plyšové kličky z plyšové nitě, které jsou při výrobě vytvarovány na předem určenou délku. Podstatou způsobu výroby je, že plyšové kličky se vytáhnou mimo jehelní řadu směrem na stranu obvodových hran (2) platinových drážek (9) platinového lůžka (7) a po vytvarování se ustříhnou vrcholy jednotlivých plyšových kliček (19)...

Způsob výroby N-alkyl a N,N´-dialkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rozehnal Jiří, Volf Jiří, Dlouhý Jiří, Pavlas Jiří, Pašek Josef

MPK: C07C 87/62

Značky: způsob, n-alkyl, n,n´-dialkylaminů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace příslušných aromatických aminů primárními a sekundárními alkoholy v kapalné fázi při 150 až 250 °C s měďným katalyzátorem na nosiči při parciálním tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa a molárním poměru alkohol : aminoskupina 0,5 : 1 až 5 : 1. Uvedené produkty slouží k výrobě barviv, pesticidů, stabilizátoru střelného prachu a stabilizátorů pryže.

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Setínek Karel, Vitvar Milan

MPK: C07C 41/01

Značky: způsob, výroby, terč, amylmetyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Způsob výroby cementářského slínku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240675

Dátum: 01.06.1987

Autori: Breliere Jean-claude, Barbier Alain, Garcia Georges

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: zařízení, způsob, provádění, způsobu, slínku, cementářského, výroby

Text:

...spalování s podsteohiometrickým množstvím kyslíku a dochází k jeho zplynování, přičemž vzniklý hořlavý plyn je dokonale spálen až ve druhé fázi, po dodání zbývajícího sekundárního vzduchu tak, aby celkové množství spalovacího vzduchu odpovídalo množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva,podle vynálezu záleží v tom, že tepelná energie pro slínování se získává z kaloricky hodnotnějšího paliva ve srovnání s palivem použitým pro...

Způsob výroby dicyklopentadienu jako vedlejšího produktu při zpracování pyrolýzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240664

Dátum: 01.06.1987

Autori: Teetz Volker, Garcia Georges, Geiger Rolf

MPK: C07C 2/38

Značky: pyrolýzního, produktů, výroby, dicyklopentadienu, způsob, benzinu, vedlejšího, zpracování

Text:

...nebo a kyselinou malcínovou jako kyselina 5-norbornen-2,3-díkarbonová nebo její anhydrid. V této formě se používá k výrobě plastifíkátů, změkčovadel, nenasycených polyesterových a alkydových pryskyříc, cyklopentan tetrakarbonové kyseliny atd.Přítomnost cyklopentadianu v pyro 1 ýuü.pentanové frakci určené k výrobě izoprénu je nežádoucí z celé řady důvodů. Pyrolýzní pentanová frakce se ke zpracování na izoprén často přepravuje na velké...

Způsob výroby bezešvých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240182

Dátum: 01.06.1987

Autori: Redin Alexej Alexaddovie, Dubinin Leonard Dmitrijevie, Götze Karl-heinz, Krahl Gerhard, Jalfimov Jurij Nikolajevie

MPK: B21B 3/00

Značky: bezešvých, trubek, způsob, výroby

Text:

...i vnějším povrchu např. soustružením, potom se ohřejí v redukční atmosféře na teplotu 1 180 až 1 220 °C, načež se válcují za tepla děrováním,s přihlédnutím k rozčělení poměrného stlačení v pásma deformace s deformací do 30 , přičemž do dutiny předvalku před děrováním i před dalším zpracováním provalku na poutní trati se dávkuje mazivo na bázi tluoru.Jako výchozí vsádky se použije odstředivě litý předlitek,případně předvalek či výkovek s...

Kompozitní materiál z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240178

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šaferski Michail Stojanov, Günther Eberhard

MPK: B32B 21/08

Značky: rostlinného, výroby, způsob, materiál, původu, kompozitní, částic

Text:

...částic rostlinného původu, pojených navzájom polymerním pojivem, jehož alespoň částuje tvořena hydrogenovanýmfurylaldehydem podstata kompozitního materiálu podle vynálezu spočívá v tom, že častice rostlínného materiálu jsou obaleny hydorofobním povlakem termoplas tícké látky, vybrané ze skupiny obsahující polyvinylchlorid,Podstata způsobu výroby kompozitního materiálu podle vyná lezu, při kterém se na čâetice roetlinného původu nejprve nane se...

Způsob získávání odpadního tepla z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240049

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stankovie 1udovít

MPK: C01B 17/76

Značky: způsob, výroby, sírové, tepla, kyseliny, odpadního, získavání

Text:

...smíchají, čímž se desáhne požadované koncentrace, Výhoda postupu podle vynálezu spočívá zejména V možnosti dosažení vyšších teplotních hladín kyseliny sírové (až na150 °C),a tím v možnosti výroby nízkotlaké páry.Z absorbéru výroby kyseliny sírová vystupuje 99 Hgsoh při teplotě 90 °c v množství 370 m 3 kg/h. Proud Hgsoh se rozdělí na dvě části a pouze jeden proud se řadí 1 879 kg/hvody (1 879 kg/h vody je množství potřebné pro zředění 370 143...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Antoš Kamil, Markušovská Elena, Hodul Pavel, Zentko Anton, Streeanský Michal, Košturiak Adam

MPK: H01L 21/02

Značky: struktury, způsob, výkonové, výroby, diodové

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Způsob výroby výkonových velkoplošných polovodičových struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240039

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jurák Július, Kuželka Miroslav, Kuželka Jozef, Hodál Gustáv, Staoo Viktor, Švajlen Milan

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičových, výroby, velkoplošných, výkonových, způsob, struktur

Text:

...standartním fotolitograrickým postupom. Případně je možné oboustranně nadifundovanou N vrstvu jednostranné oleptst, přičemž je nutné druhou stranu překryt alespoň fotorezistem. Oba způsoby jsou značně pracné.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob výroby výkonovych velkoplošných polovodičovych struktur podle vynálezu, jehož podstatou je,že do křemíkově vrstvy se nadifunduje fosfor při teplotě 1230 až125 o° c po dobu 0,5 až 2 hod., načež v některé z...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Klimko Jozef, Majereík Anton, Talae Damián, Lošák Dušan, Strelec Ján, Haluska Tibor, Džunko Jaroslav

MPK: H01L 21/44

Značky: výroby, polovodičového, spoje, systému, elektródou, homogenního, dilatační, způsob, rovinného

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír, Smolek Petr

MPK: C08F 236/06

Značky: kaučuku, způsob, emulzní, butadienstyrénového, kopolymeraci, výroby

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Způsob výroby kuchyňského náčiní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239509

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kaeer Miloslav, Oíha Milan, Veselý Jioí, Hadámek Ludvík, Cintl Petr

MPK: B26B 9/02

Značky: způsob, kuchyňského, náčiní, výroby

Text:

...práce. Kuchyňské náčiní, zejména nože vyrobené podle tohoto vynálezu navíc vykazují řadu výhod.Maí vysoce estetický vzhled a jejich funkční vlastnosti, to znamená pevnost spojení kovové části a lignamonové rukojetí,vykazují mnohonásobně vyšší hodnoty než dosud známé spojováníd nýtováním. Přitom je tato pevnost zachována po celou dobu používání.Při výrobě se obvykle postupuje tak, že se do předem vytvarované rukojetí vydlabe otvor Pak se...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Doležel Josef, Maňas Jaroslav, Sýkora Stanislav, Zvoníček Josef, Novák Jaromír, Václavek Miroslav

MPK: B29D 7/00

Značky: textilní, výroby, této, mřížkou, fólie, zemědělská, vyztužená, výhodou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Spôsob čistenia metanolu z procesu výroby acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239088

Dátum: 01.06.1987

Autori: Németh Imrich, Klausmann Vijtech, Bizmár Jozef, Waradzin Walter, Škubla Pavol

MPK: C07C 11/24, C07C 31/04, C07C 29/74...

Značky: spôsob, výroby, acetylénu, metanolu, čistenia, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie C3, C4-acetylénov, olefínov, diolefínov, čpavku a iných prchavých látok z metanolu v procese výroby acetylénu. Tento ciel sa dosiahne stripovaním parami metanolu v kolóne pri atmosferickom tlaku a teplote na hlave kolóny 40 až 64 °C. Plyny opúšťajú kolónu cez deflegmátor. Metanol sa privádza na hlavu kolóny a odplynený metanol sa odťahuje z varáku na ďalšie použitie.

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238649

Dátum: 15.05.1987

Autori: Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 39/02

Značky: látky, výroby, herbicidní, prostředek, způsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát kyseliny 2-fenoxypropionové s pentity, obecného vzorce I, kde jeden ze substituentů Y značí skupinu II a dva ostatní substituenty Y vždy skupinu III, ve které Z značí případně jednou nebo dvakrát halogenem a/nebo trifluormethylem substituovaný fenylový, 2-pyridylový nebo 2-chinoxalinylový zbytek a R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a značí vždy vodík,...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bauer Klaus, Humburg Gerhard, Bieringer Hermann, Bürstell Helmut, Willms Lothar, Mildenberger Hilmar

MPK: A01N 47/36

Značky: způsob, výroby, účinné, herbicidní, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam, nebo její fyziologicky použitelnou sůl s bází nebo sůl s kyselinou. Dále se popisuje způsob přípravy účinné složky.

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238637

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gregory George Keith Emerson

MPK: A61K 9/48

Značky: způsob, předem, jednotkové, zahrnujícího, předmětů, výroby, zvolené, tuhého, chemikálie, tvarovaného, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie, při němž se do formy vnese směs, sestávající z předem zvoleného množství chemikálie a rozpouštědlového roztoku nosičového materiálu inertního vůči uvedené chemikálii, tato směs se ve formě zmrazí, načež se ze zmrazené směsi rozpouštědlo vysublimuje, čímž vznikne síťoví nosičového materiálu nesoucího uvedenou chemikálii, kterýžto způsob spočívá...

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238636

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kretzschmar Rolf, Friedrich Ludwig, Seitz Werner, Zimmermann Frank, Dengel Ferdinand, Kurbjuweit Hans-georg, Mueller Claus, Lehmann Hans Dieter, Gries Josef, Raschack Manfred, Frank Wolfram, Wuppermann Dirk, Ehrmann Oskar, Treiber Hans Joerg, Weisenheim Am Sand

Značky: w-kyan-1,w-difenylazaalkanu, derivátů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením zlúčeninami všeobecného vzorca III na zlúčeniny všeobecného vzorca II za redukčných podmienok, pričom jedna z východiskových látok vždy obsahuje aldehydovú skupinu a druhá obsahuje aminoskupinu, a takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje...

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238635

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lehmann Hans Dieter, Weisenheim Am Sand, Gries Josef, Dengel Ferdinand, Mueller Claus, Wuppermann Dirk, Friedrich Ludwig, Ehrmann Oskar, Treiber Hans Joerg, Kretzschmar Rolf, Zimmermann Frank, Seitz Werner, Kurbjuweit Hans-georg, Frank Wolfram, Raschack Manfred

Značky: nových, výroby, derivátů, w-kyan-1,w-difenylazaalkanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením fenylalkylovými derivátmi všeobecného vzorca VIII na fenylacetonitrily všeobecného vzorca VII, pričom takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami.

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238634

Dátum: 15.05.1987

Autori: Wuppermann Dirk, Lehmann Hans Dieter, Friedrich Ludwig, Treiber Hans Joerg, Frank Wolfram, Seitz Werner, Kretzschmar Rolf, Weisenheim Am Sand, Mueller Claus, Ehrmann Oskar, Gries Josef, Kurbjuweit Hans-georg, Dengel Ferdinand, Raschack Manfred, Zimmermann Frank

Značky: výroby, w-kyan-1,w-difenylazaalkanu, derivátů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca V na deriváty ??kyan-1,???difenylazalkánu všeobecného vzorca IV, pričom takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami.

Způsob výroby ß-cyklosubstituovaných ethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Heymes Alain, Chekroun Isaac

MPK: C07C 87/28, C07D 307/52, C07D 213/38...

Značky: ß-cyklosubstituovaných, způsob, ethylaminů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom Ar znamená furfuryl, pyridyl, naftyl alebo tienyl, prípadne substituovaný atómom halogénu, kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II s karbonylovou zlúčeninou Ar-CHO za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca IV, na ktorú sa pôsobí zásadou B-M+ za vzniku karbaniónu všeobecného vzorca V, ktorý pôsobením tepla pri teplote miestnosti až teplote 50°C sa prevedie na zlúčeninu všeobecného vzorca...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238625

Dátum: 15.05.1987

Autor: Purdum Wiliam Ronald

MPK: A01N 57/18

Značky: herbicidní, způsob, látky, prostředek, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku N-alkylsubstituovanú aminometylfosfónovú kyselinu všeobecného vzorca I, v ktorom a + b značí 2, pričom a je 0 alebo 1, Z znamená skupinu všeobecného vzorca II, v ktorom R2 znamená C1 - 5alkyl, C1 - 3alkoxy-C1 - 5alkyl, halogén-C1 - 5alkyl alebo fenyl-C1 - 5alkyl, alebo Z znamená C2 - 3alkinylovú skupinu, C1 - 5alkylovú skupinu alebo skupinu vzorca N?CCH2-, R znamená atóm vodíka, C1 - 5alkyl, C1 -...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pearce Robert James, Blackburn Thomas Paul, Le Count David James, Guildford Allen John, Thornber Craig Willard

MPK: C07D 215/36

Značky: chinolinu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů chinolinu obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek -(CH2)2-, který může být popřípadě substituován jednou nebo dvěma methylovými skupinami, R1 představuje fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu nebo hydroxyskupinou, methylovou skupinou, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, methylthioskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo kyanoskupinou, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají...

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1, w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238621

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ehrmann Oskar, Lehmann Hans Dieter, Kurbjuweit Hans-georg, Viernheim (nsr), Frank Wolfram, Kretzschmar Rolf, Raschack Manfred, Zimmermann Frank, Seitz Werner, Friedrich Ludwig, Dengel Ferdinand, Wuppermann Dirk, Treiber Hans Joerg, Gries Josef, Mueller Claus

Značky: výroby, w-kyan-1, způsob, derivátů, w-difenylazaalkanu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou fenylacetonitrilov všeobecného vzorca II s 1-fenylazalkánmi všeobecného vzorca III, pričom takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami.

Způsob výroby 3-pyridiniummethylderivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238620

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lunn William Henry Walker, Shadle John Kevin

Značky: 3-pyridiniummethylderivátů, způsob, výroby, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-pyridiniummethylderivátů cefalosporinu obecného vzorce I, ve kterém význam substituentů R, R1, A, A´a symbolu "n" je uveden v opisné části, spočívající v tom, že se 3-jodmethylcefalosporin obecného vzorce II, ve kterém R má shora uvedený význam, a v němž karboxylová funkce na uhlíku v poloze 4, karboxylová funkce popřípadě přítomného oximinoseskupení a aminoskupina v poloze 2 thiazolového kruhu nesou běžné chránicí skupiny,...

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238618

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kraska Allen Richard, Welch Willard Mckowan, Koe Billie Kenneth, Harbert Charles Armon

MPK: C07C 87/64

Značky: způsob, derivátů, nových, výroby, cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů obecného vzorce I, kde R znamená alkyl s přímým řetězcem o 1 až 3 atomech uhlíku, X a Y znamená atom fluoru, chloru, bromu, nebo alkoxyskupinu o 1 až 3 atomech uhlíku za předpokladu, že alespoň jeden z těchto substituentů je odlišný od atomu vodíku, W znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu o 1 až 3 atomech uhlíku, jakož i z farmaceutického hlediska přijatelných...

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238617

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harbert Charles Armon, Kraska Allen Richard, Koe Billie Kenneth, Welch Willard Mckowan

MPK: C07C 87/64

Značky: derivátů, cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů obecného vzorce I, kde R1 znamená alkyl s přímým řetězcem o 1 až 3 atomech uhlíku, R2 znamená alkyl s přímým řetězcem o 1 až 3 atomech uhlíku, X a Y znamenají atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo trifluormethylovou skupinu za předpokladu, že alespoň jeden z těchto substituentů má odlišný význam od atomu vodíku, jakož i z farmaceutického hlediska přijatelných...

Rozptylovač rtuti pro elektrickou výbojkovou lampu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238616

Dátum: 15.05.1987

Autori: Grenfell Julian Pascoe, Stephens Stanley William

MPK: H01J 9/395, H01J 9/38

Značky: výroby, elektrickou, rtuti, lampu, rozptylovač, způsob, výbojkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptylovač rtuti pro elektrické výbojkové lampy sestává z přivařeného víčka ve formě náplasti k části povrchu rozpadového stínítka katody a zachycujícího předem určený objem rtuti pod víčkem. Prohlubenina může být vytvořena v rozpadovém stínítku nebo ve víčku. Rozpadové stínítko může být vytvořeno z průběžné pásky, která je v předem určených roztečích opatřena prohlubeninami, do nichž se uloží rtuť a víčka se přivaří přes tyto prohlubeniny....

Způsob výroby vysoce aromatického produktu zušlechtění uhlí podobného smole

Načítavanie...

Číslo patentu: 238614

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koch Karl Heinz, Omran Jafar

MPK: C10G 1/04

Značky: výroby, smole, uhlí, způsob, produktů, zušlechtění, vysoce, aromatického, podobného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysoce aromatického produktu zušlechtění uhlí, podobného smole, především rozemletého uhlí nebo podobné uhlíkaté sloučeniny do roztoku s aromatickými rozpouštědly za zvýšené teploty, jehož podstata spočívá v tom, že se 20 až 50 hmot. dílů této pevné látky převede do roztoku za použití 30 až 80 hmot. dílů směsi aromátů pocházejících z uhlí, se střední teplotou varu vyšší než 350 °C, během 1 až 3 hodin při teplotě v...

Způsob výroby polypeptidického produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238612

Dátum: 15.05.1987

Autori: Heyneker Herbert, Miozzari Giuseppe, Yansura Daniel, Kleid Dennis

MPK: C07K 7/04, C12N 15/00

Značky: výroby, polypeptidického, způsob, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polypeptidického produktu se uskutečňuje bakteriálním vylučováním strukturálního genu kódující zmíněný polypeptid, přičemž se připraví bakteriální inokulant transformovaný replikace schopným plasmidickým vylučovacím prostředkem a transformovaný inokulant se přenese do fermentační nádoby a kultivuje se. Buňky se transformují přidáním plasmidů obsahujících trp-promotor-operátor, kterým však chybí útlumový článek, a kultivují se v...

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238609

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koe Billie Kenneth, Welch Willard Mckowan, Kraska Allen Richard, Harbert Charles Armon

MPK: C07C 87/64

Značky: výroby, derivátů, cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů cis-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenaminů obecného vzorce I, kde R2 znamená alkyl s přímým řetězcem o 1 až 3 atomech uhlíku, Z znamená substituovaný fenyl obecného vzorce, kde X a Y znamenají atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo trifluormethylovou skupinu za předpokladu, že alespoň jeden z těchto substituentů má odlišný význam od atomu vodíku a W znamená atom vodíku, chloru nebo alkoxyskupinu o 1 až 3...

Těsný obal pro skladování, přepravu, manipulaci a překládání mazlavých materiálů, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238607

Dátum: 15.05.1987

Autor: Redmond Sanford

MPK: B65D 85/74

Značky: výroby, manipulaci, těsný, tohoto, způsob, překládání, prepravu, způsobu, zařízení, mazlavých, provádění, materiálů, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Těsný obal pro skladování, přepravu, manipulaci a předkládání mazlavých materiálů, který sestává z ploché poměrně tuhé základny, na jejíž horní straně je oddělitelně přilepen mazlavý materiál, kolem kterého na poměrně tuhé základně zůstávají okraje, přičemž mazlavý materiál je překryt ohebným poklopem, vyznačující se tím, že ohebný poklop (12) sestává ze střední části (14) odlehlé od základny (2) a dolů vystupujících bočních stán (18), na které...

Svazek z alespoň dvou vrstev svitků stlačitelného materiálu, způsob výroby tohoto svazku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Rias Jean-claude

MPK: B65B 53/06

Značky: svazků, výroby, alespoň, zařízení, způsob, stlačitelného, materiálů, tohoto, svitku, vrstev, svazek, provádění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Daný problém je vynálezem řešen tím, že svazek je opatřen dvěma profilovými deskami přiloženými ke krajní spodní, popřípadě horní vrstvě svitků, dále je opatřen dvěma štíty, z nichž každý je uložen na jednom konci svitků a které jsou připojeny k profilovým deskám pro vytvoření první spojky svazku, a dále je opatřen pásky z plastické hmoty obepnutými kolem profilových desek a svitků kolmo k jejich osám pro vytvoření druhé spojky svazku kolmé k...