Patenty so značkou «výroby»

Strana 167

Způsob výroby hydroxidu hlinitého v zrnité, dobře filtrovatelné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243897

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jelínek Tomáš, Franc Zdenik, Trojan Miroslav, Diblík Tomáš

MPK: C01F 7/02

Značky: filtrovatelné, výroby, způsob, dobře, hlinitého, hydroxidů, zrnité, formě

Text:

...nebo uhličitá tak, aby se dosáhlo konečné hodnoty pH v rozmezí 5,5 až 8.Tím se jednak vyloučí najednou hydroxid hlinitý z roztoku hlinitanu v hrubší formě, takže nespojuje zrnka již dříve vyloučeného hydroxidu hlinitého ve velké agregáty, jednak sezlepší rozpustnost síranu amonného. Výsladkem je, že se podstatné uryohlí filtrace při promývání, a to na 3 až 6 hodin pro dávku 2 kg hydroxidu hlinitého, že získaný produkt má jemnozrnnou strukturu...

Způsob výroby piezokeramických materiálů dotovaných oxidy manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243895

Dátum: 15.06.1987

Autor: Malyška Boetislav

MPK: C04B 35/49

Značky: piezokeramických, výroby, oxidy, materiálů, dotovaných, manganu, způsob

Text:

...se systémem Pbo-Mnzoa-02 především sloučenina Ph 3 Mn 6013. Její obsah se podle rovnice l zvyšujePb 3 Mn 5013 .- a pbo 2 Mn 304 oz (1) s rostoucím parciálním tlakem kyslíku při slinovaní keramiky. zvýšení parciálního tlaku kyslíku se tedy projevuje zvýšením elektrické vodivosti a zvýšením dielektrických ztrát piezoke ramického rezonátoru. bůsledkem jsou tedy nižší hodnoty K 31 a om.Nevýhodou současného stavu řeší způsob výroby...

Způsob výroby práškového nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243893

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zbirovský Vladimír, Kraus Jan

MPK: C01B 21/064

Značky: nitridů, výroby, boritého, způsob, práškového

Text:

...platiny nebo jejich směsi nebo kysličníku těchto kovů, např. kysličníku nikelnatého. Tato směs se potom žíhú při teplotě 750 až 1 350 OC po dobu 1 až 6 hodin v atmosfére čpavku.výhodou způsobu výroby nitridu boritého podle vynálezu je, že častice hexagonálního nítrídu borítého jsou rovnoměrně-rozptýlené v celém objemu resgujícíoh látek, v němž tvoří krystalizační zárodky msziproduktu při výrobě s dvoustupñovým žíhéním, kdy konečný produkt se...

2-akryloyloxy-2-fenyl a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251349

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Hrabák František

MPK: C07C 57/32

Značky: 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, výroby, jejich, způsob, kyseliny, 2-akryloyloxy-2-fenyl

Text:

...a chlazení ledovou lázní zvolna přikape 2,60 g (25 mmol) methakryloylchloridu. Směs se potom michá 1 hodinu při laboratorní teplotě a nakonec se zahřeje ve vyhřáté olejové lázní (120 OC) k varu a ochladí. Na dně čistého roztoku jsou kapky vískózní kapaliny. Vodný roztok se odlije a olejovitý produkt se dvakrát přesráží z vod 251 349ného roztoku hydrouhlíčitanu sodného kyselinou chlorovodikovou způsobem popsaným v přík 1 adu.1. Získané...

Polyvinylbutyralová fólie pro vrstvená bezpečnostní skla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251341

Dátum: 11.06.1987

Autori: Obrdlíková Hana, Král Vladislav, Zvoníček Josef, Sládeček Antonín, Kokeš Zdeněk, Čermák Jaroslav, Svoboda Jiří, Jelínek Otto

MPK: B29D 7/01

Značky: výroby, fólie, její, vrstvená, bezpečnostní, způsob, polyvinylbutyralová

Text:

...je dále způsob výroby této fólie, jehož podstata spočíva v tom, že vytlačovaná fólie sebezprostředně po výstupu z vytlačovací hlavy ochlazuje ve vodní lázni o teplotě 20 až 50 °C a vzdálenosti od vytlačovací hlavy 4 až 100 mm, s výhodou 10 až 30 mm, přičemž V místě vstupu fólie do vodní lázně se zabezpečuje kontinuální cirkulace vody.Nerovnoměrný povrch fólie podle vynálezu je vytvářen pomocí elastických vlastností taveniny. Tavenina...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dídek Stanislav, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, předení, svazků, způsobu, nekonečných, příze, výroby, vláken, způsob, otevřeným, tohoto, principem, provádění, koncem

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Způsob výroby tvarované šicí nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251308

Dátum: 11.06.1987

Autori: Piller Bohumil, Strečanský Michal, Kiss Šteffan, Klusáček Ivan, Bezemek Vladislav

MPK: D02G 3/28, D02G 3/38

Značky: nitě, šicí, tvarované, způsob, výroby

Text:

...potřebné pevnosti a jemnosti. Lze odpovídajicím způsobem usměrňovat tažnost nitě a poměr plastické a elastické deformace. Rovněž sráživost se může upravovat podle potřeby.6. Dovoluji vyrobit rovnoměrnäjši šicí nit s vysokou odoln ností vůči mechanickému oděru.Nepřekvapuje proto, že z těchto důvodů vznikly v pos 1 ed~ nich letech četné vynálezy, jež navrhuji syntetické vláknana výrobu šicích niti.Napřiklad z patentového spisu USA č. 3 775 960...

Způsob výroby odboček plynového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251298

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janíček František, Dolének Jan, Návrat Zdeněk, Barteček Roman

MPK: F16L 41/00

Značky: potrubí, odboček, výroby, způsob, plynového

Text:

...nlčel sa nejmáně v jedná z nich vypálí oválový otvor pro vyhrdlení, kde po vypálení a ohřdtí následuje samotná vyhrdlení vyhrdlovacím hrdlem na ltsu a pak opx-aoování svařovacích hran s samotná vaření obou polovin potrubí.Výhodou spdeobu výroby odboček plynového potrubí podle vynáleou je to, že geometrický tvar hrdla odpovídá přadepsanćmi tvaru, co je dáno možností dokonalého přidriení polotovsru při v-yhrdlování, dále to, že je vhodný pro...

Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251255

Dátum: 11.06.1987

Autori: Souček Jiří, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Nováček Alois, Vondráček Bohumír, Klofec Miroslav, Krob Václav, Tolman Jiří

MPK: D06L 3/00

Značky: výroby, způsob, aktivátor, peroxosloučenin

Text:

...rovněž je, že při způsobu výroby podle vynálezu nevznikají žádné odpadní produkty a žádné odpadní vody. Při způsobu výroby podle vynálezu se získává jako vedlejší Pr°dukt 35 až 90 kyselina mravenčí a 100 kyselina octová.Ke způsobu výroby podle vynálezu stačí jednoduché technologické zařízení. Výchozí suroviny jsou snadno dostupné látky. Roztavený aktivátor je možno převádět na částice poža dované velikosti libovolným způsobem, například...

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů a jejich síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251252

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lakomý Jaroslav, Bartoš Pavel, Pilz Josef, Kabele Josef, Čermák Jiří

MPK: G03C 1/52

Značky: jejich, 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů, způsob, výroby, síranu

Text:

...v případě jiných rozpuuštědel jako etanolu je nutné suspenzi před filtrací vychladit na nižší teploty, aby se snížily ztráty rozpustností a zvýšil výtěžek.Bylo zjištěno, že pokud se použije k přípravě síranových solí substituovaných anilinů množství kyseliny sírová ve stechiometrickém poměru odpovídajícímu normálnímu síranu nebo kyselému síranu, nevznikají soli jednotného složerĺ, ale směs síranu, kyselého síranu, dále s vyšším obsahom...

Způsob výroby kyseliny sírové za zvýšeného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251223

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vasiljev Boris, Chitěrer Ruslan, Vorotnikov Anatolij, Rumjancev Ivan, Berengartěn Michail, Kiprijanov Jurij, Čechov Oleg, Bondareva Taťana

MPK: C01B 17/76

Značky: kyseliny, výroby, tlaku, způsob, zvýšeného, sírové

Text:

...8, H nowox xncnpru us wpyóonponoa 11 c xouuenrpauneü98,510,2 Z, nocrýnanuuň ns.MonorHpa 1 Horo aůcopoepa. B svou noToKe xncnowu conepxnmcxsuàquçenLHoe Konuuecwno pacwnopeunoro nnoxcua cepu (no 0,8 r B 1 Kr KHcnoTm) B xononñe 9 na aepxun wapenxax npowexaer npouecc«orgyBKu (necopônnu Auoxcuna cepunyreM npoyaxu xuchoru cyxn nosyxon), a na Hnenexamux wapenKat nporexaemnpouecc ocymKunosyxą 3 C uenhm ynennqenun nonH 0 Tm ornyaxu n onouuy 9...

Způsob výroby parciálních etherů vícesytných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251222

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lebeděv Vladimír, Geněralova Tamara, Jevstratov Alexander, Timofejeva Věra, Štych Vladimir, Simenido Avgust, Lukojanova Taťana, Rogušina Tamara

MPK: C07C 41/02, C07C 43/04

Značky: etherů, parciálních, výroby, alkoholů, vícesytných, způsob

Text:

...Hnepwnue H 0 cnocoönme MonnmnuupoBaTb cnoü 3 pane oruomenuň n 0 BmCHTh ero npoqnocrb, yuenbmurn rennoabueneune n enunnue oñbeua, ynyqmurb Kanunnnpnym 5 cacwnaeMocrb H rony nooönoe. HpnuepaMH TBKHX noöasox nnnnmrca cunuxarenb H uennmnqsa. Cnnmes nenonumx smnpos Mnoroarouuum cnuproa, coornercmaymmnň nnaauuąecxouy pemuuy kouwaxmupoaaunn, MOXET öurb nonynenpepunnmu mna Henpepmanbm. B oñoux aa pnaHTax HOTOK Hs GMKQCŤHOPO cöopanxa...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na bázi chlorpolyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251217

Dátum: 11.06.1987

Autori: Reinhalz Siegfried, Zwarg Wolfgang, Bendler Gerhard, Stützer Alfred, Rulewicz Gerhard, Kochmann Werner, Schäfer Harald

MPK: C08F 8/22, C09D 3/74, C08L 23/28...

Značky: roztoku, chlorpolyetylenu, koncentrovaného, bázi, výroby, způsob, lakového

Text:

...0 HOCTHPHETCH OHDQHEHEHHEH KOHĽEHTQSHHH HaKOB 0 ľO pacwnopa. Bra CMQCB HOHBQDPEETCH eme D 83 HHCTHHHHĽHH HD7 Heoöxonnuoň nonumeunoň 7 eMnepaType xyőa. 0 T 6 upaeMmm na npouecca Konueuwpuponau HuünaKoBmM pacrnop HMGGŤ conepxanne Tewpaxnopmewana MaKCHManbH 0 1. Becn npo,uecc, 3 cnyqae neoüxonuuocwn, Moxuo HDOBOHHTL npn noHumeHHoM nanneuuu. Honyqeuume cornacno nsoópereunw Kouuenwpuponannme nakonue pacTBopH Ha ocnone xnopAnonuaruneua oönanamw...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251216

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 1/00, B21C 1/16

Značky: tohoto, vláken, provádění, způsobu, způsob, výroby, kovových, zařízení

Text:

...B aanpaaneHHH~nepeMemeHHn Hacrn nopomxa. Kon KoneöawensHo~ ro inanmennn S W-d/Z ocymecrannewcx 0 npnnona, sxnmqammero n ceöx anexwpoanrawenb 8 nocwonnuoro roka, sxcuearpux 9 c 3 KCueHTpHCHTeTOM e H B 08 BpaTHHenpymnnu 10. . B npquecce paőoru uacrnuu cmepnuecxoü mapu co cpenHHM nHaMeTpoM uacrnu dhonamr Ha nenwy 3 H nepememamr B 3 oHy neůopuannn, rnçąeopMnpymwcH Merannnqecě.xHe HHTH uunuunpnqecxoň ůopuu nyrem Henpepmnnoňgoaąpagngýnocwynarenbuoň...

Hydroxyetylovaný rašelinový nebo hnědouhelný vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251203

Dátum: 11.06.1987

Autori: Alexandrov Gennadij, Timofjejev Petr, Balakirev Ivan, Verenič Prochorov Georgij, Dubel Valentin, Koleda Věra, Verenič Eva, Korněv Valerij

MPK: B01F 17/38, C08L 91/06

Značky: hnědouhelný, rašelinový, způsob, výroby, hydroxyetylovaný

Text:

...nocx co cwenenbm oxcnarunnponannn 07 3,8 no 92 Macc.Z, Teuneá parypoň Kannenaenna 48 ~ 108 °C, KHCHOTHHM uącnom He öonee 13 Mr KOH/r. VHocraanenuax uenh nocwuraercn Taxme cnocoöon nonyuenna oxcusrnnnpoaanuoro Bocxa, KOTODHŘ nonyqamr nyreu 0 KCH 3 THHHpOBaHHH TopgHoro.unu 5 YDOyľ 0 HbHOľ 0 noc Ka 9 arnocmepe unepruóro rasa 5 npucyrcrnun rnnpooxncu menoquoro Meranna npnremneparype 130 ~ 215 °C u naanenun 0,5-2 arm, npu Maccosou...

Způsob výroby součástek odolných proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251202

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pietzsch Heinz, Naumann Manfred, Heinrich Wilm, Rodegast Karlheinz, Schmitz Otto, Bühling Dieter

MPK: B22C 1/04

Značky: způsob, odolných, součástek, proti, opotřebení, výroby

Text:

...coepxameň Bcero 1 no 50 pp Kncnopona n asc wa. B Kaqecrae samnrnoro raąá npennoqrurenbuo Hcnonbsyercn oúnmennmä apron. Henecooöpasno BMECTO Tnwaaoaoro nopomxa npuMeHHTb nopomok H 3 rnnpnna Tnwana, npuqeu ownpeccoagnnaà ewanb npn weunepawype or 800 no 1100 °C sa 1 no 5 qaconnonnepraercn Tepmoočpaőorxe 3 woü me awMocmepe,uTo H npn cnexannn. Hpu srbn npoucxonr repMuuecKoe pasnomenne rnnpna rnrana, a Hmemmnňca sucoxopeaxrusuuü soopon...

Způsob výroby efektních přízí, obsahujících bavlněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251172

Dátum: 11.06.1987

Autori: Munzarová Marie, Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír

MPK: D02G 3/04

Značky: efektních, obsahujících, přízí, způsob, vlákna, bavlněná, výroby

Text:

...přízi nesmí přesáhnout 50 .Po soskàní na skucím stroji s počtom zákrutů 100 až 500 následuje chemická část postupu. Příze při ní musí mít možnost volně se srážet. Vhodná Je například forma přaden.Pokud není příze předupravena nebo vybarvena Již Jako Jednoduchá, je vhodné provést předúpravu například Již v uvedenéNâsleduje vystavení příze působení roztoku hydroxidu sodného o koncentraoi 200 až 500 g.l 1 při teplotě 15 až 80 °C. Podmínky...

Způsob výroby napínacího pásku pro televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251167

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janda Miloš, Vach Vladimír, Matoška Zdeněk, Henzl Zdeněk

MPK: C25D 7/06, H04N 5/64

Značky: výroby, napínacího, pásků, způsob, televizní, obrazovky

Text:

...a galvanickým pozinkováním povrchu, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pás za studena zpevněný s celkovou deformací 50 až 80 o tlouštce 0,4 až 1,0 m s drsností povrchu Rz do 4 m se galvanicky pozinkuje vrstvou 4 až 6 m, načež se pozinkovaný pás podélně rozdělí na pásky konečné šířky 10 až 25 mm.Výhodou způsobu výroby napínacího pásu podle vynálezu je, že se podstatně zvýšila produktivita práce, přičemž bylo docíleno...

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Barling Karel, Růžička Karel, Kudrna Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: výroby, předkondenzátu, fenol-formaldehydové, způsob

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Minařík Václav, Růžička František, Rypl Josef, Lonský Jiří, Dunovský Jiří

MPK: C04B 41/80, B23K 26/00

Značky: laserem, okraji, zboží, případně, způsob, výroby, otvory, reliéfy, vytvářenými, porcelánového, tvarovanými

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251113

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Čihák Josef, Pospíšil Petr

MPK: A61B 3/16

Značky: závažového, kolíků, způsob, impresní, tonografii, výroby

Text:

...snímačea elektromagnetické pole není homogenní.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii,jehož základní části jsou sloupek, feritové jádro a hrot, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sloupek, feritové jádro a hrot se spojí pájením stříbrnou pájkou nebo odporovým svařováním, načež se takto spojené díly podrobí broušení na konečný rozměr, lapování a leštění, a poté se vytváří čelní kulová...

Způsob výroby kovových prášků a granulí plazmovým tavením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251107

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mazanec Karel Akademik, Dembrovský Vladimír, Komárek Vladimír, Kopa Luboš, Splítek Rudolf

MPK: B22F 9/10

Značky: tavením, prášků, způsobu, výroby, granulí, zařízení, tohoto, provádění, způsob, kovových, plazmovým

Text:

...apod.V tomto případě hraje düležitou úlohu polaríta na výchozím materiálu, začleněnémdo elektrického obvodu plazmových hořáků.Předmětem vynálezu je dále zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává 2 dvoudílné pracovní nádoby, v jejichž nahoru sbíhajících se stěnách horního dílu je umístěn jeden nebo více plazmových hořákú, pohybové ústrojí pro podávání Výchozíhomateriálu a otáčecí ústrojí pro zajištění rotace svislé zavěšeného...

Nitridovaná a tepelně zpracovaná křemíková ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251102

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: C22C 38/02

Značky: tepelně, zpracovaná, její, výroby, nitridovaná, způsob, křemíková

Text:

...po hranicích zrn amorfní nitridy křemíku ve formě velmi tenkých obálek. Nejsou však teplotně stabilní a nemohou tedy plnit úlohu inhibitoru normálního růstu zrna. Avšak krátkodobým ohřevem na teplotu nad 600 °C dochází k jejich transformaci na stabilnější krystalický nitrid křemíku, mající tvar plochých a konkávních útvarů, který je již teplotně stabilní do vysokýchteplot a je velmi účinným inhibitorem.Proto V postupu podle vynálezu je...

Způsob výroby vrstveného bezpečnostního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251100

Dátum: 11.06.1987

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: vrstveného, bezpečnostního, způsob, výroby

Text:

...materiálu motorových vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí, letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití regulovat změnou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přilnavost změkčených plastických fólií neupravených silanem. Kombinací silanů zvyšujících adhezi se silany snižujícími adhezi se může například nastavit zcela určitá přilnavost.estliže je...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251099

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oetvoes László, Institoris László, Medzihradszky Hedvig, Medzihradszky Kálmán, Di Gléria Katalin, Sugár János, Kerpel-frónius Sándor, Hidy Iván, Somfai-relle Zsuzsanna, Elekes Ilona, Eckhardt Sándor

MPK: C07C 31/26

Značky: způsob, nových, 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, výroby, therapeuticky, použitelných

Text:

...prodloužení délky života.MED minimální účinná dávka T/C 130 MTD z maximální tolerovaná dávka maxi málni dávka, která nezpůsobuje uhynutí na základě toxicity a působí pouze poklesVýsledky při jednorázovém intraperitone álním podáníTerapeutická šíředlsuDAD je při jednorázověm podání a zvláště při dlouhodobêm podání vyšší než terapeutická šlře diacDAD.Sarkom S 180 byl naočkován pod kůži švrýcarským myším samcům jako malá část tkáně....

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové a kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251095

Dátum: 11.06.1987

Autori: Modic Rudolf, Schoengen Anton, Porschen Joerg, Wirges Ralf

MPK: C07C 69/82, C07C 63/26

Značky: způsob, tereftalové, kyseliny, výroby, dimethylesteru

Text:

...24 rovněž do» nádrže 25 látkový proud 107. Odtud se methanol 108 určený- pro dodatečné zpracování zbytku v procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftwalové přivede čerpadlem 26 na tlak 0,3 MPa látkový proud 109 a vede do cirkulačního potrubí vypařovací nádrže 28. V cirkulační ovdparce 27 se odpaří při tlaku 0,3 MPa a teplotě 95 °C nízkotlakou parou z procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové.Získxaná pára 110 methanolu se po...

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251094

Dátum: 11.06.1987

Autori: Modic Rudolf, Porschen Joerg, Wirges Ralf, Schoengen Anton

MPK: C07C 69/82

Značky: tereftalové, kyseliny, dimethylesteru, způsob, výroby

Text:

...výkonů. Ve druhé částí jsou uvedeny úspory, ve třetím díle přínosy z vyšších tepelných obsahů procesních proudů za ve čtvrtém díle je uvedena vyšší spotřeba systémů podle vynálezu příklady 2 a 3 oprotí dosud prováděnému způsobu práce příklad 1), rozděleně podle použitých druhů energie. V páté části jsou uvedeny celkové úspory.Obr. 1 znázorňuje dosud prováděný způsob práce při zásobování esteriíikace a dodatočného zpracování zbytku s...

Způsob výroby aminopropanolových derivátů substituovaných 2-hydroxypropiofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251090

Dátum: 11.06.1987

Autori: Franke Albrecht, Mueller Claus, Lenke Dieter, Spiegler Wolfgang, Siegel Hardo, Gries Josef, Von Philipsborn Gerda

MPK: A61K 31/38, C07D 213/30, C07D 207/333...

Značky: výroby, derivátů, substituovaných, aminopropanolových, 2-hydroxypropiofenonů, způsob

Text:

...l, se provádí za dobrých výsledků v alkoholickém roztoku. ako katalyzátory se hodí zejména katalyzátory na bázi vzácných kovů,jako paládium na uhlí.Sloučeniny vzorce I vyráběné postupem podle vynálezu mají na atomu uhlíku 2 alifatického postranního řetězce střed chirality a získávají se jako racemáty, které se mohou rozdělit známými metodaml, například tvorbou diastereomerních solí s opticky aktivními pomocnými kyselinami, jako dibenzoylvinnou...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-(D-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido) penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251087

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tyson Robert Graham, Ratti Luigi, Palmer Derek Reginald

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: penicilanové, kyseliny, způsob, ethoxykarbonyloxyethylesteru, výroby, 6-(d-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido

Text:

...vedoucí ke vzniku enaminu ampicilinu obecného vzorce II se provádí V aprotickém polárním rozpouštědle, jako v N,N-dimethylacetamidu, N ,N-dimethylformamidu, dimethoxyethanu, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo dioxanu.K ukončení reakce postačí ponechat složky směsi ve styku za teploty mezi 0 a 60 °C,s výhodou mezi 20 a 30 °C, po dobu 2 až 8 hodin, s výhodou 3 hodiny.Sloučenina obecného vzorce li se může vyrábět acylocí kyseliny...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 251086

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Tyson Robert Graham, Ratti Luigi

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: výroby, způsob, penicilinů, ethoxykarbonyloxyethylesteru

Text:

...X používá bro~ mid lithný.V souvislosti se způsobem B bylo nalezeno, že se s výhodou může používat bromidu lithného při obvykle Finkelsteinově reakci to jest za použití jediné fáze organického systému rozpouštědlaj, například k halogenaci a-chlorktarbonátu. Tato metoda je ilustrovana formou příkladu dále.vynález, týkající se použití nové slouče~ niny, oe-bromdiethylkarbonátu, pro výrobu ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G je popsán...

Způsob výroby peptidů uvolňujících růstový hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 251085

Dátum: 11.06.1987

Autori: Guillemin Roger Charles, Bohlen Peter, Brazeau Paul, Ling Nicholas Chain-kwan, Esch Frederick, Wehrenberg William

MPK: C07K 7/26

Značky: výroby, hormon, uvolňujících, růstový, peptidů, způsob

Text:

...skupinou Asp nebo Glu, jde o skupinu Bzl, 2,6-díchlorbenzyl, methyl nebo ethyl.X 4 a X 5 znamenají ochranné skupiny pro hydroxylovoíí skupinu Thr a Ser a běží například o acetyl, benzoyl, Terc. butyl, trityl,tetrahydropyraííyl, Bzl, łô-dichlorbenzyl a CBZ. Výhodnou ochrannou skupinou v tomto případě je Bzl. X 4 a/nebo X 5 mohou také znamenat letom vodíku, což znamená, že nebylo užito žádné ochranné skupiny pro hydroxylovou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251084

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lee Shy-fuh

MPK: C07F 9/40, A01N 57/02

Značky: prostředek, způsob, složky, výroby, herbicidní, účinné

Text:

...pozv-olita uvolňujícich látku,pridaním bežného ředidla. Tyto prostředky m-ohou být vyrobeny běžným způsobem, například smísením aktivní látky s ředidlem a poprípade pridaním dalších složek jako jsou povrchově aktivní látky.Pod výrazem ředidlo jsou zde minény kapalné nebo pevné agrikulturně přijatelné látky, které mohou být přidány k aktivní složce a tím ji převést do formy, která se snadněji nebo lépe aplikuje, popřípadě pro dosažení...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251081

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schaub Fritz

MPK: C07D 233/54, A01N 43/653, C07D 249/08...

Značky: výroby, látky, účinné, způsob, prostředek, fungicidní

Text:

...uvedenou sloučeninu podle vynálezu bude záviset na různých lakttxrech, například na jejím relativním účinku. Ten byl stanoven například pro» 2-4-chlorfenyl-Íâ-cyklopropyl-S-methyl-l-ll-l-LZA-triazol-l-ylbutan-Z-ol jako model vagináliíí kandidózy u myši a Výsledek získan po orálnim podání 4 a 50 mg a rovněž 4 5 mg na kilogram telesné hmotnosti. Slottčeniny podle vynálezu se mohou proto používat V dávkach obdobných dávkám obvykle používaným...

Způsob výroby derivátů 5-(E)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251078

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oetvoes László, Voeroeshazy Lajos, Barwolf Dieter, Sági János, Szabolcs Anna, Gál Tibor, Reefschlager Jürgen, Tüdoes Helga, Just Hellmut, Daróczy Iván, Rátonyi Zoltán

MPK: C07D 491/107, C07H 19/06

Značky: 5-(e)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...zahustí na rotační odparce při teplotě 40 °C. Odpnaření se potom opakuje s 5 ml absolutního pyridinu. Zbytek sirup se potom rozpustí V 85 ml absolutního pyridinu a za chlazení ledem se přídävá 22,5 m p-chlorbenzoylchloridu takovým způsobem, že teplota zůstává mezi 20 a 40 C. Banka se uzavře trubkou s ch 1 o~ ridern Väpenatým a nechá stát při teplotě místnosti po dobu 16 hodin. Po přidání 50 mililitrů Vody se získaný roztok dvakrát extrahuje V...

Způsob výroby nového polypeptidového antibiotika s protinádorovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251077

Dátum: 11.06.1987

Autori: Konishi Masataka, Miyaki Takeo, Sakai Fumihide, Kawaguchi Hiroshi

MPK: C07G 11/00, A61K 35/74

Značky: antibiotika, účinkem, protinádorovým, způsob, nového, výroby, polypeptidového

Text:

...C., listopad 1975.Fyziologické vlastnosti kmene 1-1710-49Test Výsledek Prostředí teplota maximální růst při 28 °C, mírný Bennetův agar při 20 až 37 °C, neroste při 10 a 41 °C reakce se želatinou zkapalnění prostředí s glukózou, peptonem a gelatinou hydrolýza škrobu hydrolýza agar se škrobem reakce s odstředěným mlékem není koagulováno, je úplně Difco s odstředěným mlékem peptonizováno tvorba melanoidního pigmentu netvoří se bujón s tryptonem...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251066

Dátum: 11.06.1987

Autori: Medzihradszky Kálmán, Somfai-relle Zsuzsanna, Hidy Iván, Elekes Ilona, Kerpel-frónius Sándor, Sugár János, Eckhardt Sándor, Oetvoes László, Medzihradszky Hedvig, Di Gléria Katalin, Institoris László

MPK: C07C 31/20

Značky: nových, 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, použitelných, therapeuticky, výroby, způsob

Text:

...Aby bylo možno doložit tuto skutečnost, byly srovnány vlastnosti 1,2-Eiö-dianhydrodulciholu DAD a 1,2-5,6-dia~.nhyIdro-SA-dilacetyldulcitolu diACDADJ, které jsou známy z literatury s vl-astniostmi 1,2-5,ô-dianhydro-SA-bls-jG-karboxypropionylsdulcitolu DisuDADj, vyrobenéhuo způsobem podle vynálezu. Údaje,ktere byly získány při použití v případech Wolkerova 1. m. kaľCĺllĺüsäľkwůwlľlll, S-180 sarkomu a P 333 leukaemla jsou uvedeny v tabulce 1.T...

Způsob výroby solí derivátů 9-(hydroxyalkyl) purinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251060

Dátum: 11.06.1987

Autori: Simon Lionel, Hadden John

MPK: C07D 473/00

Značky: 9-(hydroxyalkyl, purinů, derivátů, solí, výroby, způsob

Text:

...nebe palremteráląně. Lze jich používat ve formě injekčnich ndztbků, například ve vodě nebo jako tablet, pilulek, tbbolek atd.T a b u l k a. 1 souhrn chemických vlastností S-hyłdmxyalkyljpurinů(I) Číslo význam symholů ve vzorci syntetický slłoučeniny R 1 R X Y způsob 15428 H H OH DIP.PAcBA L 15437 H H SH DIP.PAcBA L 15447 H CH OH DIP.PAcBA L 15432 H CHa NH 2 DIP.PAcBA L 15434 CH H NHz DIP.PAcBA L 15444 GHz H OH DIP.PAcBA L 15418 ~CaH...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251057

Dátum: 11.06.1987

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

MPK: B32B 17/06, C03C 27/12

Značky: vrstvené, výroby, bezpečnostní, způsob

Text:

...přilnaviostí ve Střední oblasti stupnice atlheze se p 0 užívä v doprave, například jako zasklívacího materialu n 1 |ot~orovýcl 1 vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí,letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití užití regulovat zmenou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přílnaviost změkčeuiých plastických fólií tíeupcavených silanem. Kombinací...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Kysela Vladimír, Zubček Ladislav

MPK: C25B 1/00

Značky: trojmocných, způsob, kovů, oxidů, výroby

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Způsob výroby směsi lektinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238264

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kocourek Jan, Švec Miroslav, Filka Karel

MPK: A23J 1/14

Značky: směsi, výroby, způsob, lektinů

Zhrnutie / Anotácia:

Z proteinové frakce, získané z extraktu fazolové mouky vysolením síranem amonným, se afinitní chromatografií na polymerním nosiči glykosyloxyalkylmethakrylátového typu s kovalentně vázaným konkanavalinem A oddělí neaktivní proteiny od proteinů lektinového typu. Eluce lektinů, zachycených na nosiči, se po vymytí neaktivních proteinů provádí pufrem o složení 0,05M glycin-kyselina chlorovodíková o pH 2,7, obsahujícím D-glukosu, D-mannosu nebo...