Patenty so značkou «výroby»

Strana 165

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251409

Dátum: 16.07.1987

Autori: Formánek Jan, Joura Petr, Vlachovský Vladislav, Hošek Jan

MPK: G03G 5/08

Značky: způsob, materiálů, výroby, elektrografických

Text:

...řízenou vydatností. Systém polevu obvykle spočívá v nanášení elektrografickě disperze pomocí rotujících válců na celou šíři papírová podložky. Těsně za nanášecím místem následuje formovaní nánosu do stanovené síly a rovnoměrnosti. To je obvykle prováděno spirálovou raklí a nebo dalšími válci s nastavitelnou polohou. Při formovaní nánosu se přebytek disperze stírá zpět do polěvací misy. Po polevu následuje sušení v impaktní sušárně. V...

Způsob výroby konstrukční desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251394

Dátum: 16.07.1987

Autori: Provazník Ivan, Staněk Zdeněk

MPK: B32B 21/14

Značky: konstrukční, desky, výroby, způsob

Text:

...připrsvowch dýh so vylisuái smith( přsdlisky. llohou být Jak Jedno, tak vicsvrstvě. U vicsvrstvých Idšo Ut Jsdna vrstva tvořona surovou,.pouzs vysučonou dýhou, vlhkosti do 6 5, ktori non ilprognovdna ani nanssona lopidlsn.Přokllłky so lisuji v súvislosti na požadovaná kvalitě při nilloduuoioh poralotroch - spsciilni lisovaci tlak 2-25 Iro, lisovaci tsplota 130-150 °c, lisovaci čas na 1 m tloučĺłw 2-4 min.Takto vyrobcu přsdlisky so poulivaji...

Způsob výroby křemíkového detektoru jaderného záření s povrchovou bariérou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251392

Dátum: 16.07.1987

Autori: Svobodová Rimma, Srnka Dušan, Ptáčková Jiřina

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: výroby, způsob, bariérou, křemíkového, povrchovou, detektoru, záření, jaderného

Text:

...kŕeniku, slow a kyselinu, vesnłe Mklsdnjoh.Při vyrobl se postupuje tak, le kłeníkovd destičko nařesane e onokryetslickćho ki-esiku typu ll se n obou strenech obrousí deuv brusný prílke a po ddkladne proyti v destllovanł vodl sleduje odnoltlni v organických rospoultldleoh.rskto očilund a odnsltlni destiěka Je připraven k chenickdnu leptdní v ldsni,tvořenl sieni dvd kyselinsni. Leptdni se spravidla kolikrát opakuje. Kolikrlt se lopta e v...

Způsob výroby kompozitních analgetik na bázi 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251378

Dátum: 16.07.1987

Autor: Líkařová Eva

MPK: A61K 31/415

Značky: výroby, bázi, 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu, analgetik, způsob, kompozitních

Text:

...5 až 25 S hmot. lkrobu, 8 až 25 i hmot. nikrokryatalickl celulőzy, přičemž zbytek do 100 5 hmot. tvoří propyfenazon.Tato triturace ne hoaogenlzuje alespoň s ,jedním graaulaten další účinné látky,obsahující 0,5 aš 4,5 i hmot. poçjiva na bázi derivätu celulőzy, přípravenýls použitia 4 až 10 i roztoku poJlva ve enäal ethanolu e vodou nebo chlorovanýn alkalem a ,jedním o 3 otca uhltku v objeaováa poměru 21 až 12, aačež se po přídavku tabletových...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Cejnek Milan

MPK: G11B 5/10, G11B 5/147

Značky: způsob, magnetických, jader, výroby

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Holub Jaroslav, Vonášek František, Trepková Emilie

MPK: C25D 1/00

Značky: výroby, tvarovaného, galvanoplastické, účely, způsob, stínění

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Stanislav, Vadinský Jan, Rebeka Zdenik, Fischer Evžen

MPK: C01B 3/48

Značky: plynů, výroby, generátorového, způsob

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Způsob výroby benzanthronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243492

Dátum: 15.07.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Duhaj Pavol, Kocanda Vladimír, Kocandová Miroslava

MPK: C07C 50/36

Značky: výroby, benzanthronu, způsob

Text:

...ee Me Iahuatit například pomocí filmová odperky a die n novu používat pro následující reakci.vynález objaeiují následující příklady, Díly znemenejí díly hmotnootaí a procent znuenejí prooeata hnotnoetaí.Do reakčního kotle opatřeného míohadlem a davkovací kapací nálevkou ae předločí 2 100 dílü 85 kyseliny aírová. Kapací nálevkg a kotol jsou vyhřívatelné a na začátku postupu ee propláchnou dueíkem. Do kyseliny sírová ae za míohání pridá...

Způsob výroby punčochových kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243463

Dátum: 15.07.1987

Autori: Scheinpflug Hans, Reinecke Paul

MPK: D04B 1/24

Značky: kalhot, výroby, punčochových, způsob

Text:

...jehly n určená pro platení prvního hadicovltáhowýrobku u, zatím co v pletacím systému L 3 sa zvadají pouze daläí pletací jem. u určené pro platení druháho hadicovitého výrobku u.Jak je zřejmě z obr. 11 a 12, v platacím systému 51 53 pletou pouze pletací jahly | jahelního válce, zstímco v pletacím systému A 4 pouze pletecí jehly u talíře.Do pletecího systému A 2 so dostanou platení jehly UA, 112, LE a u určené pro ple tení spojovacího...

Způsob výroby isolační omítnutě fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 243451

Dátum: 15.07.1987

Autor: Lossa Ulrich

MPK: E04F 13/18

Značky: způsob, isolační, fasády, výroby, omítnutě

Text:

...Z toho se dají vypočítat síly emrätäní a kontrakoe, která mohou neetat v nedhoräím případě. činí 35 pŕíp. 30 13 kPa. Na základě těchto údajů ae dají vypočítet prorůzné tlouäíky izolačních hmot na běžný metr epáry tyto maximální síly amrětění a kontrekcelouäška izolační V A síly enritäní příp. kontrakce desky v mm pěnové polyetyrenové desky v N/mÓ Tepelné a smrštovací polohy se mohou udržet při vnucenén napětí tehdy, Jeatliže povrch...

Způsob výroby 4-aminotoluen-2-sulfo-N-etyl-anilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243193

Dátum: 15.07.1987

Autor: Stubenrauch Dieter

MPK: C07C 143/58

Značky: způsob, výroby, 4-aminotoluen-2-sulfo-n-etyl-anilidu

Text:

...až 1,5 hmotnostního s obsahem 0,3 až 2 hmotnostní S, s výhodou 0,7 až 1,5 S tenzidu typu alkylpolyglykoléteru.Výhodou postupu podle vynálezu je úspora pracovních sil, menší pracnost a zvýšení bezpečnosti práce při hydrazinové redukoi, která je pokládána na rizikovou.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, v nichž uvedená procenta se rozumějí hmotnostní.Příklady provedení není pochopitelně předmět vynálezu...

Způsob výroby organosiloxanových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243186

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jagoš František, Zvoníeek Miroslav

MPK: C08G 77/20, C08G 77/06

Značky: výroby, způsob, organosiloxanových, pryskyřic

Text:

...zejménav tom,že umožňuje jednoduchým způsobem přípravu organosiloxanových pryskyřic s vysokou koncentraci čtyřfunkčních siloxanových jednotek.Ze vzniklého roztoku organosiloxanové pryskyřice se oddestilují zbytky vody, polární rozpouštědlo a část nepolárního rozpouštědla za vzniku roztoku organosiloxanové pryskyříce v nepolárním xozpouštědle.Tímto způsobem připravené pryskyřice, které obsahují 0,5 až 10 hm. vinylových skupin,lze přidávat do...

Způsob výroby partikulárního.beta. -1, 3-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243173

Dátum: 15.07.1987

Autori: Nováeek Alois, Kašpar Václav, Voddáeek Bohumír

MPK: C12P 19/04

Značky: partikulárního.beta, 3-d-glukanu, způsob, výroby

Text:

...v rozsahu 0,01 až 0,1 Q. Takto připravený produkt s výtěžkem kolem2 E, vztaženo na výohozí hmotnost lisovaného droždí, má tyto vlastnosti1. Acetylovaný produkt rozpustný v chloroformu (300 mg v 5 ml) má alfa D - 62,3 °.2. Molární hmotnost 310 kg .mol-1, koeficient vnitřní viskozity ą 3,36. 102. cms. g 1.4. Obsahcelkovéhodusíku stanovený podle Kjehldala činí 0,2 až 0,5 .13 C NMR při 62,8 MHz v dimethylsulfoxidu při 100 OC jsou ( v ppm) 103,0...

Způsob výroby surové ovocně šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243170

Dátum: 15.07.1987

Autori: Lukeš Karel, Gongol Jaroslav, Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan

MPK: A23L 2/04

Značky: surové, ovocně, stavy, způsob, výroby

Text:

...aromatičnosti získaných ščáv, které jsou vzhledem k dobrým organoleptickým vlastnostem vhodnou surovinou pro výrobu konzumních a limonádových sirupů, výrobu nealkoholických n nízkoalkoholickýoh nápojů.P ř í k l a d 1 Technologický postup pro výrobu surové ovocné ščávyVýlisky za zdavých moštových.hroznü révy vinné se po uvolnění z lisu rozmělní a pomocí dopravníku přepraví k opětnému lisování. Během transportu se výlisky na dopravníku skrápí...

Způsob výroby 1-/6-alkoxy-2-naftyl/-1-alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243153

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vyklický Miloslav, Mikula Jaroslav, Bilunek Bohumír, Drag Jioí, Landa Václav, Kubín Sáva, Tůma Hanuš, Fišer Jan, Barsa Miroslav, Prášil Vladimír, Cíznerová Miroslava

MPK: C07C 43/23, C07C 57/30

Značky: způsob, výroby

Text:

...bis-(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid, lithiumaluminiumhydrid v prostředí aromatických uhlovodíků, jako benzen, toluen, xylen, nebo éteru, nebo natriumborohydrid, kaliumborohydrid v prostředí alkoholů, jako je methanol, ethanol. Při této reakci se použije komplexní hydrid k fencnu vzorce II v ekvimolárním poměru 12 až 4. Redukce se provádí při teplotě 35 °C až teplotě varu rozpouštědla, s výhodou Z 0 až 100 °C. po dobu 1 až 7 hodin. Průběh...

Způsob výroby usměrňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245749

Dátum: 15.07.1987

Autori: Semjonenko Vitalij Ivanovie, Lazarev Jurij Petrovie, Starobinskij Rudolf Natanovic, Osinskij Jurij Alexaddovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Fesina Michail Iljie

MPK: H01L 21/04

Značky: prvků, usměrňovacích, výroby, způsob

Text:

...nummyanoaann cnapxon uewannuqeonoü ®nnL ru o nonynposonnunoson cmpyurypnü. npuuäu many» Memaunuaanum npousnonaw onuospeueuno oo cnapnnn mepuonouneucaropa.I npyroe oruuque oocwoum 3 rou, umn nepen cnapnnn na nonepxnncru nonynpnnouaunonon ompyxmypu, nonneuamen nemannuaanun, ooananm Buomynu nuoowon H 6 Gonee monunuu npuaapnnaeuon R aron nonepxuoowu Qonsru.Hpnnunnuansnoe ornuuue npeunaraeuon nnapanmu Merannuaauun npunapunauueu...

Mřížková elektroda pro elektronky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245728

Dátum: 15.07.1987

Autori: Luthard Günter, Stemmler Kurt, Dorausch Bernd-dietmar, Schindhelm Norbert, Köhler Henry, Simon Rudolf, Trautmann Frank, Zumpe Bernd, Reissig Peter

MPK: H01J 19/38

Značky: výroby, její, elektronky, způsob, mřížková, elektroda

Text:

...cmepmHeü ® 0 pMHpyDT zewqawym cwpynwypy non namameanem, aaxpennnmw ee na onopnux anemenwax n Ha yqacrxax nepeoeuennn cwepmnu cnannamm.Hsnecmnue cemqarue enekmponu He oóecneqmnamr nocraToqno Bucoxoň MOMHOCTM npnóopa na-sa Henocwamoqnux Mom uocmm paccennaaua, nonycmnmoü paóoqeü Temnepawypu Mykaaanue Henocmarxm amnamwca cnencrnnem Hannqmn nop M nycmom, He aanonnennux yrneponuum Mamepmanom, Hanuqnx ocwpuü na nonepxnocwm HMTM, a Taxme Beunqmnoñ...

Způsob výroby sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245725

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmorgunenko Nikolaj Stepanovie, Prjanienikov Jevgenij Vladimírovie, Šapijevskij Mendel Mojsejevie, Lehmann Joachim, Zorin Jurij Petrovie, Sizjakov Viktor Michajlovie, Atmanskich Sergej Addejevie, Rose Wolfgang, Svetlakov Konstantin Nikolajevie, Kroeevskij Vladislav Adolfovie

MPK: C09C 1/48

Značky: výroby, sazí, způsob

Text:

...cnocoóa na qepweme npancvranaxena cxeua ycraaonm mm npomaaonomna cam, rne I ~ peazcvrop mm nonyqenm camn oo cpencwnamn um nonarm vrormmaa, cupu. noanyxa n som na aaxcaamy caxcerasonux IIpOJJyRTOB (Haqepweme nozcaaaàn cwpemamn). 2- percynepawnnnuvi rezmooóuennux ma oxnamnenm caxcerasonux npomcmon u uonorpena Bosmxa, uonaaaeuoro Ha ropeune a pearcvrop,3- ycwpoücwno mm noomaimenm caxueraaonux nponyxvron vepes cwenscy aoąnyxom. 4- áenwnnarop mm...

Způsob výroby měniče aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245722

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tyrroff Horst, Lazarev Jurij Petrovic, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Schmidt Frank

MPK: B01J 41/14, C08F 212/14

Značky: měniče, způsob, aniontů, výroby

Text:

...npyrne, no ànonsxy óonee MHPKHG ycnoama nepnoñ cwanun dnoqno-cycneuawonaoñ cononuuepuaaunu (cononuuepnaauma B macce) no cpaaaennm c odmqnon cycneaauoaaon oöecneqnnamm ynenuqeune nonnepcuu Moaouapon.COHOHMMEPMSAHMH. B rpexropnym Handy c nepememnsammuu ycrponcrnou aarpymanr crupon (99 r) nnnunnnóenaon(I r) u nepexucs óeaaonna (0,9 r), GMGCL Harpenamm nn 70 °C u nanepmnaamT 1,5 qaca. Honyqeanun cupon rannom4 cmpyen npn nepeuemunanuu nepenunanr B...

Způsob výroby polovodičových zařízení s odpory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245719

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bendler Gerhard, Stützer Alfred

MPK: H01L 21/265

Značky: polovodičových, odpory, způsob, výroby, zařízení

Text:

...ECKPHTHH Konmanmnux oxoa onnonpemenno c qopmuposanuem MGKCOBĽHHBBKĚ.Ha Qmr. I-4 noxasaau pasnuqnue swanu nsroroenenna nonynpoaonnnxosux npnóopon c pesncwopamm.Hocne Ťopmmponanma 3 neKTpnHecKnx KOMHOHGHTOE I 2 nonynpoeonnmxosoü nonmowxe 2 naaocnnn nmanexwpnvecmmü cnoñ 3 (nr.I) nuponnmnqecunm cnocoóom c ncnonbaonanmem cmecm napoa Tempaaromcucmxana H Kmcuopona npm Temnepawype 80000-4 B Teuenme 40 MHH. Honyqennan Tonuuua cnoz cocwannnna 0,6...

Způsob výroby granulí tvořených jádrem a pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 244412

Dátum: 15.07.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B01J 2/16

Značky: jádrem, pláštěm, granulí, tvořených, výroby, způsob

Text:

...vzájemné rušil a aniž by došlo k poruchám fluldizace pevných čáetíc.Použitelný typ granulátoru je tvořen núdobou, mající v podstatě horizontúlní stěny a kruhový, čtvercový nebo obdélníkový horizontální případně jiný průřez. Lože jader je nesenc plochým perforovaným dnem, Jímž je distribuován do lože fluidizační plyn, kterýmje obvykle vzduch. Dno může být uapořádáno bud horizontálně nebo mírně skloněně např. v rozmezí 30 az 2 °, což je...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244408

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tesao Josef, Chládek Lubomír, Horký Miloš, Mieulek Jioí, Setnieka František, Vacek Jan, Pokorný Pavel, Hilgerová Helena, Filip Jioí, Skopal Miroslav, Kupeík František, Elbert Tomáš

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, výroby, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...bod glycinu.Je rýhodné, použije-li so většího množství formaldeřwdu, vztažano na množství glycinu. Pontiac-li oo |,25 až 5. o výhodou 1,8 až 2 malou-nich ekvívalentů formaldehydn, přomění se glycin prakticky úplně na PLN-bis-hydroząvmotłąylglycin. V tomto případě se glycin nemusí získa-mt zpět. z roakční směsi.zásadu pro roakci LN-bis-łwdrowmothylglycinu s dialkylfosfitem je možno volit z různých zásad. jako Jsou hydroxid)...

Způsob výroby katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244403

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ležatka Stanislav, Smutný Eduard, Smolík Josef

MPK: B01J 31/16

Značky: katalyzátoru, způsob, výroby

Text:

...tax-cum amonioví skupina obsahující uhlovodíkovýkbytek (Raľłł), kvsrterr ní aaoniova skupina obsahující uhlovoaíkový sbytek (B 413) nebo pyridinlová skupina nc 5 u 4 ua,.sloučmine tvořicí vasbu nie obsahovat. vice než jednu iontovou ćast, přičemž můło být polyfuukční, například v karbovlltovćm iontu, fosfitovőm iontu, íultonatovén iontu,v kvartsmía noniovća iontu nebo pm-idiniu. łřitom poiyrunkćní skupiny nohou být otsjne nebo...

Zápalky odolné vůči vlhkostí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244132

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Kováo Otakar, Dostalík Jioí

MPK: C06F 5/02

Značky: vůči, odolné, způsob, zápalky, výroby, vlhkosti, jejich

Text:

...amoniové soli.Přsdmětsl vynálezu je rovněž způsob výroby zápalky odolná vůči vlhkosti, jak byla v předcházejících odstavaích popsáne, ponořením zápalkového dřívke do vodné eměei pro vytvoření zápelkových hlaviček, zahrnující oxid zinečnatý, chlorečnan dreseląý, hoŕlavý materiál a pojivo dispergovená ve vodnám prostředí, k vytvoření kapky uvedené směsi na zápalkovám dřívku, z níž po vysuěení vznikne hlavička zápalky, kterýžto způsob...

Způsob výroby PN přechodu v křemíkových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240099

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Vajíeek Marián

MPK: H01L 21/38

Značky: výroby, způsob, přechodu, křemíkových, deskách

Text:

...použití rozemletého vysoce legovaného monokrysn talu spočívá nevýhoda v tom, že vysokou koncentraeí příměsi se znečistí celá aparatura tažičky při jeho přípravě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby EN přechodu v křemíkových deskách pomocí zdroje difuzantu připravoného rozemlen tím křemíkového materiálu na frakci požadovaného zrna a legovau ného na požadovanou koncentraoi některou ze známých metod difuz ního procesu, podle vynálezu, jehož...

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Eunderl3ková Viera, Plevan Jozef, Mach Antonín, Podstanický Igor, Repka Peter

MPK: C07F 3/02, C01F 5/30

Značky: solvátů, chloridů, tetrahydrofuranem, výroby, horečnatého, způsob

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Tatíček Jaroslav, Frimlová Blanka, Marek Petr, Marek Oldřich, Maťátko Jan, Hajíček Odon

MPK: C08G 8/00

Značky: vstřikovacích, výroby, fenolických, způsob, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...

Způsob výroby olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243875

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kanický Viktor, Kopecký Pavel, Oddášek František, Bueko Peter

MPK: H01M 4/16

Značky: olověných, způsob, výroby, akumulátorů

Text:

...kyselinou rozrušovaných látek.Během výroby o 1 ověnýchakumu 1 átorů se provádí formace samostatných elektrod nebo již sestavených elektrod včetně separátorů (elektrodových sad) mimo akumulátorovou nádobu nebo formace sestavenýoh sad až v akumulátorové nádobě. Důležitou částí způsobu výroby je vypírání formační kyseliny použité během procesu formace. Během vypírání se jednotlivé formované článkyvybíjejí a tím se spotřebuje část formační...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fotul Ilja, Beeváo Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pospíšil Josef

MPK: C03C 3/32

Značky: výroby, homogenního, opticky, způsob

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frýdl Petr, Futera Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: způsob, oxidů, výroby, horečnatého

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Způsob zvýšení výroby terc. amylmetyléteru ze selektivně hydrogenované C .sub.5.n. – frakce a z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243834

Dátum: 15.06.1987

Autori: Moravec Jan, Havel Petr, Balcárek Jaroslav, Frána Oldoich, Macháeek Václav, Jandeeka Radomír, Filippov Petr

MPK: C07C 43/04

Značky: zvýšení, frakce, hydrogenované, selektivně, způsob, metanolu, sub.5.n, terč, amylmetyléteru, výroby

Text:

...75 až 90 °Cva objemové rychlosti celé směsi, čerstvá s recyklovaně, 1.5 až 2,5 hl, a to v reakčním prostoru rozděleném na dvě části s objemovýmVýchozí C 5-frskce může pocházet z tepelného štěpení uhlovodíků nebo z kstalytickeho krakování uhlovodíků a je hydrogenací zbavena dienů a acetylenů.Rozbor postupu podle vynálezu přináší vysvětlení nejdůležitějších nových rysů, které výrobu TAME zproduktivñují. Z rozboru také vyplývají lépe výhody...

Způsob výroby usní, zejména z hovězin a vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243831

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bendl Jioí, Lupinski Bronislav, Svobodová Blanka, Cieslar Rudolf, Jursová Ljuba, Mioínský Jioí, Jakovenko Alexej

MPK: C14C 3/28

Značky: usní, zejména, vepřovic, způsob, výroby, hovězin

Text:

...činicí nádoby, ale navíc působí rovněž nevratně rozvlákňujícím a tím také změkčovacím účinkom na ueně a chemicky zvyšuje množství ohromu vázanáhoMezi další výhody patří zvýšení konoentračního gradientu ohxomitýoh solí, což dovoluje jejich nižší nasazení do činicích lázní, až na hranici 1,3 i c 203, vztaäeno na holinovou hmotnost. IPři zvýšené teplote lázně na hranici 40 °c je príznivě ovlivnäna hydrolýza chromitých komplexü s následným...

Způsob výroby fumaranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Brožek Jaroslav, Doležel Jioí, Busta Jaroslav

MPK: C07C 57/15

Značky: výroby, železnatého, způsob, fumaranu

Text:

...totiž zařízení konstruovatsoučasně je komplexně řešena problematika odpadů, ve srovnání s dosud užívanými postupy vzniká podstatné menší množství odpadních vod s menším obsahem anorganických a organických solí. V první řądě se zcela regeneruje thiomočovina jako katalyzátor přesmyku kyseliny vmaleinově na kyselinu fumarovou vytvořením uzavřeného cyklu matečného louhu v prvním reakčním stupni.Rovněž v koncovém stupni je množství odpadů podstatné...

Způsob výroby kruhového bimetalického terče pro iontové naprašování funkčních kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243816

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vanik Václav, Roeák Jaroslav, Srb Stanislav, Kohout Jaroslav, Hudec František, Eervený Jindoich, Koepinský Václav

MPK: C23C 14/00

Značky: bimetalického, způsob, funkčních, naprašování, kruhového, výroby, kovů, iontově, terče

Text:

...stříbrné fólie se provédělo vlastně přímo v naprašovacím zařízení. Mezi rozpraäovaným, tj. funkčním kdvem a chladicí základnou je vytvořena metalurgicky naprosto dokonalé spojení, které má mechanickou pevnost vyšší než méně pevný z obou kovů, přičemž se nevytvéří přechodové pásmo se sníženou elektrickou a tepelnou vodivostí.Dále je podrobněji popsána podstata vynálezu na příkladech s odkazem na pripojený výkres, kdeobr. 1 představuje...

Spôsob fermentačnej výroby tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240342

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareeek Eduard, Kueera Zdenik, Konopásek Jan, Langšádl Jaroslav, Blaštík Karel, Repeák Vladimír, Homolka Dimitrij, Guba Gabriel, Kueera Vladimír, Obůrka Antonín, Hurych Jioí

MPK: C12P 19/44

Značky: tylozínu, výroby, fermentačnej, spôsob

Text:

...fradiae k nadinornému rastu biomasy v produkčnej fáze a tým k limitácii kyslíkom. Zároveň sa znížila produkcia tylozínu v živnom médiu.Zistili sme, že nadmernému nárastu biomasy, a tým vysokej viskozite možno zabrániť tak, že po ukončení rastovej fázy sa do živného prostredia kontinuálne . aleboeemikonttinuálne dávkuje steršlná ĺvoda Tým sa udržuje viskozita, pri. ktorej nedochádza k limitácii kyslíkom. Zároveň .sa vytvárajú podmienky pre...

Spôsob výroby 10-vaječných domácích cestovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240335

Dátum: 15.06.1987

Autor: Scholz Peter

MPK: A23L 1/16

Značky: spôsob, výroby, domácích, cestovín, 10-vaječných

Text:

...až 30 °C, pričom po vytvorení napríklad rezancov, nitoviek, malých a veľkých fliačkov, tarhone a vretienok o hrúbke 0,8 až 1,2 mm, sa tieto sušia 8 až 50 minVýhodou spôsobu výroby lü-vaječných domácich cestovín podľa vynälezu je, že cestoviny sú pevné, pružné a po uvarení-sú bez akejkoľvek lepkavosti a rozvariteľnosti.Vzhľadom na to, že cesto sa pripravuje bez prídavku vody, nevznika hnednutie a šednutle cesta a po usušení má sklovitý lom.Do...

Spôsob výroby ľahčenej koženky s vlasovým povrchom a obojstranným priestorovým dezénom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240327

Dátum: 15.06.1987

Autori: Podhradský Ján, Šisler Zdenik, Matulay Štefan, Maco Vladimír, Rakovický Viliam, Žembery Karol, Zoo Vincent, Valášek Vladimír

MPK: D06N 3/06, B29D 7/01

Značky: spôsob, priestorovým, výroby, obojstranným, ľahčenej, povrchom, koženky, vlasovým, dezénom

Text:

...tohto vynálezu je jeho ľahká. techuologická uskutočnitelĺnost a zabezpečenie pevného ukotvenia vlákenných častíc. zvolený spôsob dvojvrstvovej základne pre vlasovú vrstvu dovoľuje široké variácie V hrúbke, stupni lahčenia, výraznosti efektu vzorovania, čim sa dosahuje variabilita vlastnosti celého útvaru a možností jeho použitia. Hĺbka vzoru separačnej podložky je podľa stupňa lahčenia aj nekoľkonásobne zvýraznená po tepelnej...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240326

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Oddejkovie Anton, Škultéty Štefan, Veselá Irena, Bednáo Jioí, Kubala Jozef

MPK: C08G 18/22, C08L 75/04, C08G 18/14...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...kobaltu, mangánu, železa, niklu a prípadne ďalších kovov prítomné. i Takéto polyesterpolyoly sa pripravujú z druhotných surovín, napr. zvyškov z výroby dimetyltereftalátu a/alebo kyseliny tereftálovej (ČS. aut. osvedčenie č. 218170 alebo zo zvyškov z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu čs. aut. osvedčenie 299 429, clo ktorých predmetné orgauozlúčeniny kovov prichádzajú z predchádzajúcich technologických stupňov. Pri použití...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240325

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Rajniak Igor

MPK: C04B 35/02

Značky: výroby, spôsob, slinutej, magnézie

Text:

...v dôsledku svojich lhydroskopických vlastností značne znižuje, resp. úplne eliminuje možnosť vzdušného triedenia a mletia produktu. V priemyslových reaktoroch sa zriedka stáva, .aby produkt pyrohydrolýzy získaný pri dostatočnej nízkej teplote, potrebnej na docielenie morfológie optimálnej pre slinovanie, nevykazoval nadmerný obsah ostatkových ohloridov. Prípadné zvýšenie teploty v retaktore má za následok zníženie obsahu chloridov, ale aj...

Spôsob výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240324

Dátum: 15.06.1987

Autori: Belko Dušan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: B32B 21/04

Značky: výroby, kusového, dosák, velkoplošných, spôsob, odpadů

Text:

...esteru alebo prírodných ľanových vlákien,následne sa poskládaný panel opláštuje tenkou súvislou doskou. iHlavnou výhodouspôsobu výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu je jeho jednoduchosť, ekonomická efektívnosť a vyššia rýchlosť zosadzovania ako pri spôsoboch spájania na pero a drážkuspôsobom podľa vynälezu sa dosiahne vyššia pevnosť v ohy 4-be ako u dosák vyrobených bez zlepov-ania -, knsov drevotrieskových dosák na tupú spá ru....