Patenty so značkou «výroby»

Strana 163

Způsob výroby výstupků ve tvaru čepu na plochých součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252178

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 47/04

Značky: výroby, čepu, součástkách, tvaru, plochých, výstupků, způsob

Text:

...a sílu F 1, na něj v závislosti na normalnim napětí m vyvoláva píst válce, například pro vytvoření nátlačné hrany lisů pro přesné stříhání. Po vytvoření blokovacího napětí 01 nastáva vlastní protlačovací proces zaváděný působením sily F 2 vyvolávající ve směru působení síly v průtlačníku napětí 02, .obvykle F 2F 1, která vytváří v objemu materiálu, ze kterého vzniká výstupek, prostorovou napjatost s normálním napětí-m oz, kolmýim ke...

Kombinovaný svařovatelný materiál pro uzavírání plastových kelímků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252166

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šírová Anna, Morávek Jaroslav, Novák Milan, Moravová Jarmila, Celerýnová Milada, Doležal Václav

MPK: B32B 29/04, D21H 1/40, B32B 27/10...

Značky: materiál, způsob, kombinovaný, výroby, uzavírání, svařovatelný, plášťových, kelímků

Text:

...a tím i ztrátě jejich pevnosti po namočeni.lmpregnací papíru a nanesením plastu nebo hotmeltu se dosáhne výhodného rozdělení polymerních složek v prüřezu papíru a na jeho povrchu, takže vzniká bariérový systém, u něhož se synergicky zvyšuje pevnost i odolnost vůči dynamickému namáhaní i v podmínkách přímého působení vody,tukü a plynů.Polymerni složky rozložené ve struktuře impregnovaného papíru zajišťují odolnost proti pronikání vnější...

Způsob výroby pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252162

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jahelka Jindřich, Devera Miloslav, Kopeček Zdeněk

MPK: F16J 9/00

Značky: způsob, kroužků, pístních, výroby

Text:

...radiálního přítlaku, určí geometrický tvar kroužků a pak vypočte príslušnou trajektorii pohybu nástrojů. Využití číslicově řízené frézky podlevynálezu ve spojení s výpočetní technikou se projeví zvláště výrazně při vývoji pistních kroužků, kdy lze snadno ověřit nejvýhodnější tvar kroužku, průběh radiálního přitlaku, velikost výřezu zámku a současně navrhnout optimální tvar polotovarů, vedoucí k úspoře materiálu a zlepšení mechanických...

Způsob výroby dutých těles se dnem protlačováním za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252113

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tomšík Josef

MPK: B21D 51/24

Značky: výroby, dutých, způsob, protlačováním, těles, tepla

Text:

...trnem 2 je protlačován přee průtlačrąý krouäek i a pomocí plného trhu J, dostává tvar duteho telesa. Na uvedenámcĺobrázku jevnakreslen výrobní postup, kdy plný trn 1 ee pohybuje stejnou rychlostí s vytěkajícím materiálem a tím zaručuje rovnost telesa vzhledem k jeho podálné ose Počátek pohybu plného trnu 1 je oproti pohybu dutáho trhu z opoäděn o časový úsek, během nčhož protlačeně duté teleso 1 urazí dráhu délky 50 mm. Tím se odstraní...

Brousicí kotouč a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252100

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skalický Josef, Dvořák Jaroslav

MPK: B24D 7/06

Značky: brousící, kotouč, způsob, výroby

Text:

...ofàvlpříčném řezu a na obr. 2 z čélhího pohlédu, bude preąoaz,L.5 ts uvedením přikladu-konkrétního pŕoýedeni,tb 1 iž§obáaàněn, V AJBrousićI kotouč uváděného proýedeuívje určen k čà 1 n 1 muotf.o Broušení tvrdých materiálů, zejména žu 1 y.§isyonitu. Jeľtvoŕonĺvunäšeçí deskou l, k níž jsou zalévaci hmotou g připévněny l Svazky Qíbrousicích hranolovitých sągmçntů s diamantovýmbrusivem. Segmenty jsou oriéntovány podélnými (tedyo m...

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Burian Zdeněk, Mařík Jiří, Makovský Jiří, Krejčí Miloš

MPK: D01F 6/60

Značky: polyamidů, polymerovaného, alkalický, vlákno, tohoto, způsob, výroby, vlákna

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Způsob výroby ingotů ze supravodivé slitiny niob-titan

Načítavanie...

Číslo patentu: 252053

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klabík Václav, Landa Václav, Čadil Miroslav

MPK: B22D 21/00, B22D 21/06

Značky: supravodivé, slitiny, ingotu, výroby, niob-titan, způsob

Text:

...1 v ingqtećh druheho tayenr ze s 1 ítiny.niob-titan v 1 nà 1 ézt ojediněle částícevnąruzťavenéhaníob nebo oblasťi obohacer Aíĺ ně timto prvkemf Tytq oblasti nelze ve slitině určené pro výrobuvgąfsunravodivých vodiča a tdĺąéjménavodičů.mnnhov 1 áknových.s průměą vv QŤ rám v 1 ákenŕádově až v,um připustít V průběhu meçhànickéhbĺzpŕacdà Í vĚ 7 váq 1 s 11 t 1 ny se tbtiž projévi jéjíćhqdlišné-màcnàniçkénviaštnostigj 57Ákteŕémohou vést k...

Sposob biologického čistenia odpadových vod z výroby gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252050

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vančo Dušan, Vančová Alžbeta

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, biologického, výroby, čistenia, spôsob, gumárenských, urýchľovačov

Text:

...biologickému čisteniu aktiváciou a prípadne dočistia sorpciou. Biologické čistenie prebieha s výhodou s nosičom biomasy z inertnej pórovítej hmoty, vloženým do prostredia aktivácie.Spôsob čistenia odpadových vôd z gumárenských urýchlovačov podľa vynálezu prebieha výhodne po adaptácii aktivovaného kal 11 po dobu najmenej dvoch týždňov, Vnesením nosiča biomasy do prostredia aktivácie vytvorí sa podkladný materiál pre nárast špeciálnych...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baxa Jozef, Kavala Miroslav, Rendko Tibor, Matějovský Vladimír, Štěpina Václav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Štovčíková Irena, Střešinka Jozef

MPK: C07C 67/03, C10M 105/32

Značky: komponentu, spôsob, syntetického, mazadla, výroby

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matušková Mária, Glevitzký Edmund, Svoboda Jozef, Polievka Milan, Hojč Ján, Balák Jiří

MPK: C07C 41/08, C07C 43/15, C07C 41/06...

Značky: výroby, 2-alkoxypropénov, spôsob

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...

Sposob výroby vysokonapäťovej kompozitnej svorky a zariadenie na vykonavanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251986

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kostík Vladimír, Bača Jozef, Turňa Milan, Kováčik Milan, Čiernik Rastislav

MPK: B23K 20/02

Značky: vysokonapäťovej, tohto, spôsobu, spôsob, svorky, zariadenie, kompozitnej, výroby, vykonávanie

Text:

...kalibračnej časti guľového tvaru, pričom priemer kalibračnej časti je o 0,5 až 3 mm väčší ako priemer nábehovej časti. Nábehová časť má na obvode nábehovej plochy zrazenú hranu 30 ° až 45 °, ďalej v základnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu a v prítlačnej doske je vytvorený aspoň jeden zásobník materiálu, pričom základ-ná doska je s prítlačnou doskou spojená objímkou.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikne vyhovujúce...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Onda Pavel, Müller Miroslav, Babiak Marián, Kovács Ladislav, Katuščák Svetozár, Herko Vladimír, Werner Peter

MPK: B27K 5/02

Značky: nevýraznou, textúrou, drevín, výroby, masívy, okrasných, okrasné, spôsob

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Sposob výroby arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251959

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adam Valér, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Košalko Rudolf

MPK: C07C 33/22

Značky: výroby, arylalkylačného, činidla, spôsob

Text:

...na kontinuálnu arylalkyláciu, uskutočňovanú na fosfov rečnanovom katalyzátore na kremeline ako nosiči guľôčky o priemere 5 mm, s obsahom 22,6 hmot. fosforu a čísle kyslosti 298 mg KOH/g), V prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 3.Získava sa arylalkylát tohto zloženia v perc. hmot. acetofenón 46,2 dinietylfenylkarbino - 0,4 teno r. 4,6 a kumylfe» noly 32. Po oddelení kumvlfenolov cez kumylfenoláty sodné...

Sposob výroby fungicidu na báze tetrametyltiuramdisulfidu tekutého dispergovatelného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251953

Dátum: 13.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/26

Značky: fungicidu, tekutého, tetrametyltiuramdisulfidu, koncentrátů, báze, spôsob, dispergovatelného, výroby

Text:

...vodíka, chlórňan sodný, zmes kysličníkov dusíka, alebo organické peroxidy. Výhodne sa použije na oxidáciu peroxid vodíka, alebo chlórñan sodný. Molárny pomer medzi dime 4tylditlokarbainidanom alkalickým a oxldačným činidlom napríklad HZOZ je 2 ku 1.Oxidácia dimetylditiokarbamidanu alkalického na tetrametyltiuramdisuliid prebieha pri teplote 5 až 40 C za miešania. Po oxidácii sa do vzniknutej suspenzie, ktorej koncentrácia sa výhodne pohybuje...

Způsob výroby tekutých komplexních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 251940

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lykov Michail, Stěrlin Vladimir, Lembrikov Vladimir, Golovkina Světlana, Malachova Naděžda

MPK: C05B 7/00

Značky: výroby, hnojiv, tekutých, komplexních, způsob

Text:

...npoyxrou. Hosmmenuoe nannenne B crann Heůrpanuaauun no cpanueunm co cTanneñ nncneprnposauun(cmemennx u noHeüTpann 3 auuu) yaennuusaer nHHTenbHOCTh npeömsannx pearnpymw max Bemecrs Ha crannuneúwpanusaunu H cosamrcn Heoöxoumue ycnonnn nepenana nasnenun npn Hcrewennu nponyxwoa peakunn 3 rowosmä npoyxr BMECTE c ncnoñ. Honumennoe naBneHHe na cwannu nucneprupoaanna oôycnannnsaer Mruoaeuuoe scxnnanne c Bmnenennem napon Bonm H cooTneTćTBeHHo ownon...

Způsob výroby válečku pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251939

Dátum: 13.08.1987

Autori: Potapov Jurij, Zadoncev Boris, Goroděckij Anatolij, Jaroševskij Semjon, Berežnoj Jurij, Ažaža Vladimir, Ševčenko Vladimir, Lomonos Ivan, Makarov Viktor, Brodskaja Zinaida

MPK: B65G 39/04

Značky: válečků, výroby, způsob, dopravníku, pásového

Text:

...ycannoů H ůDPMOYCTOŘQHBOCTbm npn ownepmnexnnrepmopeaxrnsnux Mawepnanon,a Hacamnnaune na ocb ocymecrnnxercn c 3 a 3 opoM, npn 3 ToM Konbua H Ocb Harpe~ nam no reuneparypm aaraepnesauma. ~ Kpoe woro, Ha ocb Hanocnr xneenoň cocras c BBĽÓKOŘ aresueň K Mawepuany ocn H MBTGDHSHV Koneu. Cnocoö usrowonnenua ponuka neHToqHoroKoHBeůepa ocymeçTnnneTca cneymmun oñpasou. Hpeccymr Konbua na repuopeaxrunuux Mawepuauos, HanpHMep nnacruacc c nxnmueuuen...

Způsob výroby dřeva se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251938

Dátum: 13.08.1987

Autori: Erdman Manja, Vrublevskij Eduard, Puchalskij Miroslav, Ležeň Vladimir, Ševčenko Anatolij, Šutov Gennadij

MPK: B27K 3/52

Značky: způsob, hořlavostí, sníženou, výroby, dřeva

Text:

...anwonna ~ 20, guammounämocàar -20 sona - 60,npH remeparype, 106 °C. Conepmaune nonHMePa 22 Z- ľHpuMep 3.-Ownnuaercs or npnuepon 1 u 2 Ten, ąro oöpaöowxy npoaonar pacräopqm conéü 3 ec.Z cynsmar awuonnn - 1533 nuaMonnňocaw - 15, Bona - 70, TeMnepaTypa 10 S°C.y V 7 ~ npgep 4. Ownnuaercx or npuMepoBA 12,3 reM,uTo nponnrny npononxr 33 L JnoHu pacrnopou Qeuonocnnpmos, fo ecrb 33 BeC.ĺEHDn 0 CHHPTOB, 67 Bec.Z Boa Á nm, a oópaôomxy - npnuum...

Způsob výroby kopií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251924

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bekker Heinz, Fanhhenel Egon, Schiller Kurt, Štrejs Gennadij, Gofman Alexandr, Smyslov Vladimir, Müller Franz, Trubinov Nikolaj

MPK: B41M 5/00, G03C 1/52

Značky: způsob, výroby, kópií

Text:

...nnenxy c rnpomunnànposaxnoň nonepxnoçrbm, nqnusąnpuym nnenKy c rnpoànnnsuponannoä nonepxuocrbm. kHa ndnomky Hanocnm CBETOHYBCTBHTEHBHHŘ cnoü na pacraopa na ocuoae coneň öeasonnnasonun u manenenoxncnoro Komnnexca Meranna noóounum nonrpynn I, VII, VIII rpynn. B Kaqecwne coneň őeusonnasounn npennoqrnrenbno HCHOHBSYMT 4-MeroKcn 6 eH sonnuasoumürerpamwopöopaw, 4-Meroxcuőeu 3 onnnasonnňoxcanawomeppar (III),,4-xnopöensonnnasonuüweTpamropôopąr,...

Způsob výroby reagenčního papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251923

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krivopalov Viktor, Ivaščenko Alexandr, Garičeva Olga, Aksenova Marija, Fomin Nikolaj, Ostrovskaja Věra, Mamajev Vladimir, Lomakina Ludmila, Gach Igor

MPK: G01N 31/22, D21H 3/02

Značky: výroby, reagenčního, způsob, papíru

Text:

...- .Peaxwnmuym Gyúary nonyqamw Kam 5 npnMepe.l c TEM ownnuueM,.uwo nuecro 2-runpasuno-ävuerun-6-oxcunupnuununa ucnonssymw 2 ~runpasuHo-4,6-nHMeToKcunHpnunnnm. Peaxrnanan óyuara neew xenwym okpacxy H 9 Hmrepnane pH 2,5-9 ćenexruano oôpaayer c uouann Menu xounnexc mnonewonoŕo unewa, uwo nošnonaew onpenennwb Menu B npucyrcrnnu raxum uouon Mewąnnos, xax menouue, menouno seMénsHue, pexoseuenaxue, waxenme nepexonume n pyrne (3 mou uncne...

Způsob výroby zapářky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251917

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ehrich Joachim, Pusch Horst

MPK: A21D 13/08

Značky: zapářky, výroby, způsob

Text:

...na nucymenuum Gynoqex H/nnn nmeuúunoro xneöa Myxa Taxoü creneu nsmenbuenna npHMeHHMa nnn nponssoncrna nponyxroà na saaapuöů Maccu,.oco 6 eHno Kax xomnonenr roronoň cmecu nnn sanapuoä MBCCH.11 m ñponanoncrna rowonorł CMECH nm saBapHoił Maccu noöaiąnnłor no HsnecwHOMY Mewony no nsuenbqennux cyxapeä0 no 80 KYKYPYSHOPO, nmeànunoro HĺHnH~KapTOenbHOľ 0 Kpaxuana 0 no 602 nmeauqnoň MYKH 5 no 352 nynbaepnsonannoro mapa A . 0 no IZ nonapeunoň...

Způsob výroby čistého kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251901

Dátum: 13.08.1987

Autori: Haake Gerhard, Fischer Gerhard, Ziegenbalg Siegfried, Siebert Rudolf

MPK: C01F 7/20

Značky: hlinitého, čistého, výroby, způsob, kysličníku

Text:

...xoropmň npeuaskaqen nn nonyuenna okucu anmnnnna c uenbm npousnoncwaavanrowxuuhn, HSBGCTHB v Merania (nbnmanubie onncanun Haoőpereunň K HeaxuenTOBaHHHM sannxau 15 92 064, 15 92 070), no KOTODHM xpncvannusaux xnopnna añmMnHnu npoBoHTcn TEKHM oöpason, uro sro npoyxr yme nepencnonM Tepv Mhuecxwm pasnoxeHHeM Hneer nocrawounym nnn nonyqennckHcH anmnunun-qncrory. 3 TO nocruraerca nponéneuueu Mnorocrauüuoro npouecca Qpakunoąuposannoü...

Způsob výroby keramických tavených tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251895

Dátum: 13.08.1987

Autor: Krejči Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: tavených, způsob, tvárnic, výroby, keramických

Text:

...pece, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že V průběhu liti roztavené keramické směsi do iiormy se přidává rlircený materiál o kuson/osti do 5 mm,chemického složení jako odlévianá keramická směs V množství 0,001 až 5 hmotnosti.Přísadou drceného materiálu do noztavené žáruvzdorné směsi, se při teplnotě odléveného miasteriálu vlivem vzniku krystalizačních center v celém objemu oidlitku prodstatně sniží vznik plástvovitých dutin,...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lopour Petr, Vondráček Petr, Šulc Jiří

MPK: C08L 83/04

Značky: hydrofilní, silikonový, kompozit, způsob, výroby

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Způsob výroby jemně píšících hrotů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251871

Dátum: 13.08.1987

Autori: Veselý Alois, Bartušek Tomáš, Vaněk Vladimír

MPK: B43K 8/02

Značky: způsob, výroby, jemné, hrotu, způsobu, píšících, tohoto, zařízení, provádění

Text:

...velmi dobré psací vlastnosti.Scbematícké známrněnI podá-ineho a příčxného řezu protlačovacím nástrojom pro výrobu jemně píšícílmo hrotu je znázorunětno na obr. la, 1 b. Nástroj je tvořen kotnpłakttním tělesem 1, deo kterého je vytvořena soustava pnotlačuovacích otvorů sestávwajícíclí jednak z protlačovsacích otvorů v obvodové části 2 a z protlačovacích otvoru ve vnitřní části 3. otvory v obvodové části soustavy 2 stestávají z části...

Způsob výroby psacích vláknových hrotů z polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251861

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Sloboda Jozef, Vaníček Jiří

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: vláknových, vláken, způsob, hrotu, psacích, polyesterových, výroby

Text:

...2,0 X 30,0 milimetrů sestava z mechanicky opracotvaného svazku zkadeřeiných polyesterových vláken, imptregnioąvaných polyuretaniovou pryskyřiwcí. edničlná jemnost vláken je 0,464 tex, a při zatížení 0,5 m N/tex vykazují uneimpregnovainá vlákna při tepllotě 200 C stupeň zknadeření 19,5 °/o měřeno podle ČSN 80 02 02.Před sdružením do svazku je polyesterové vláknio tvaríováiíio na stnoji pro simulentní dloužení a tvarování a to při...

Způsob výroby suspenzního polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251829

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dobeš Martin, Novotná Věra, Novák Zdeněk, Dostál Ivan, Antoš Jan, Skala Otto, Zdražil Josef

MPK: C08F 114/06

Značky: výroby, způsob, polyvinylchloridu, suspenzního

Text:

...odvozených od nenesycených karboxylových kyselín je podstatne vyšěí účinnost při zvyšovýni porezity částic suspenzního polyvinylchloridu než obvykle používaných tenzidą). Jsou v průměru 30 až Nkrát učinnějäí,než perciální estery glycerinu nebo sorhitolu s neeycenými mestnýni kyselinou, 20 až 30 krdt účinnějä( než obdobné perciální estery s nenasycenymi mestnými kyselinami nebo vysoce eco-ay tylovaný nizkomolekulňrní...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251800

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sauer Gerhard, Haffer Gregor, Huth Andreas, Biere Helmut

MPK: C07D 457/02

Značky: ergolinu, způsob, derivátů, výroby

Text:

...fázi se k odštěpeni halogenvodiku přidává polární aprotické rozpouštědlo jako dimetylformamid. Při zpúsobu podle vynálezu však i índolinu rušivé halogenace indolu vznikajíciho známým postupem nenastává.způsob podle vynálezu se účelně provádí tak, že se 2,3-dihydroergolin a báze rozpustí V apolárnim rozpouštědle, roztok se popřípądě ochladí a pomalu se přidá elektrofil. Reakče je ukončena po 10 až 100 minutách. Potom se reakčni směs vyčistí...

Způsob výroby farmaceuticky vhodných kovových komplexů bis-indolové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251798

Dátum: 13.08.1987

Autori: Takácsi Nagy, Burger Kálmán, Gazdag Mária, Szepesi Gábor, Pap Zsófia

MPK: C07D 519/04

Značky: způsob, sloučeniny, výroby, komplexu, kovových, vhodných, farmaceutický, bis-indolové

Text:

...vzorky skladovány pri 5 °C.Mezitím byla dána na trh jednoampulová vinkristinová směs, u níž se ručí za stálost po dobu jednoho roku při skladovací teplotě 5 °C.Očelem tohoto vynálezu je získat přípravky dimerních indolových sloučenin, které by neměly nedostatky dosud známých obdobných přípravků, tj. získat přípravky, které jsou stálepo dlouhou dobu i při skladování při teplotě místnosti.Bylo zjištěno. že bis-indolově sloučeniny a jejich...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251791

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fabre Jean-louis, Farge Daniel, James Claude, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/44, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: kondenzovaných, výroby, způsob, derivátů, nových, pyrrolu

Text:

...v orqanickém rozpouštědle, například alkoholu, ketonu, etheru nebo chlorovaném rozpouštědle. vzniklé sůl se vysráží po případném zahuštění roztoku a oddéli le filtrací nebo dekantací.Nové aloučeniny obecného vzorce I a jejich soli mají zajímavé farmakologické vlastnosti,takže je možno je užít k předcházení a k léčbě thrombotických onemocnění. Tyto látky jaou účinné u myší v dakách nižších než 100 mg/kg při peroralním podání při testu...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251790

Dátum: 13.08.1987

Autori: James Claude, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel, Farge Daniel

MPK: A61K 31/44, A61K 31/425, A61K 31/42...

Značky: nových, pyrrolu, způsob, výroby, derivátů, kondenzovaných

Text:

...že RO znamená alkylový zbytek a/nebo A znamená pyrrolidinový kruh, substítuovaný hydroxyskupínou, provádí se hydrolýza jakýmkoliv známým způsobem pro transformaci esteru na kyselinu a/nebo na alkohol bez ovlivnění zbytku molekuly, zejména zahřátím v alkalickém prostředí ve vodě nebo ve směsi alkoholu a vody. například ve směsi vody a etanolu na teplotuSloučeniny obecného vzorce VI je možno získat použitím nebo přizpůsobením metod, popsanýcñ...

Způsob výroby 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251789

Dátum: 13.08.1987

Autori: Althaus Hans, Voelker Theodor

MPK: C07C 87/60, C07C 87/52

Značky: výroby, způsob, 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu

Text:

...a také dibutylcíndilaurát /DBTC/ nebo jejich směsi a dále přísady,jako jsou například změkčovadla, nadouvadla, prostředky proti hoření.Prodlužovače řetězce nebo vytvrzovací prostředky se přidávají účelně v množství 0,4 až 0,6 molů, s výhodou V množství 0,5 molu na mol NCO-skupín, to znamená V ekvivalentních mnołstvich, do reakčniho systému s předpolymery popřípadě částečně spolu s polyoly.Reakce se může provádět běžným způsobem pro...

Zkapalňovací a stabilizační přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251788

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prevedello Aldo, Piccinini Carlo, Platone Edoardo

MPK: C08K 11/00, C10J 3/46

Značky: její, výroby, stabilizační, způsob, zkapalňovací, prísada

Text:

...může nalít do roztoku oxidu sírového v jednom nebo více z uvedených rozpouštědel, přičemž je třeba dbát na to, aby v případě,že se dehet zavádíve formě roztoku, byla rozpouštědla kombinovatelná a aby ani při velmipomalém přilívání nedošlo k prudké reakci.Pro lepší ilustraci vynálezu bude nyní uvedeno několik příkladů. vynález však těmito příklady, ani na tyto příklady, není žádným způsobem limitován.Dehet použitý ve všech testech...

Způsob výroby farmaceutických přípravků s depotním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251786

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubala Ferenc (né), Danicska István

MPK: A61K 9/54

Značky: depotním, účinkem, výroby, farmaceutických, způsob, přípravků

Text:

...nezávislé na poměrech v žaludku a střevechUvolňování se může měnit podle terapie v širokém rozmezí. Přípravek prochází bez zábran a bez ulpívání žaludkem a střevy a uvolňuje kontinuálněúčinnou látku. Toto vyplýva z radiologických stanovení a z analýzy vzorků krve. Přípravky uvolňují veškeré množství účinné látky a zajištují jejich trvalou terapeutickou hladinu v krvi.Při uvolňování účinné látky se kostra smrští a při úplném uvolnění účinné...

Způsob výroby bílkovinných koncentrátů a potravinových přípravků s obsahem bioaktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251784

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dede Mária, Varga Teréz, Pap Szekeres, Szécsényi Imre, Fodor Benoe, Szarvas Imre, Baräti Péter, Dede László, Serester Kálmán

MPK: A23J 3/00

Značky: potravinových, koncentrátů, obsahem, bioaktivních, způsob, bílkovinných, výroby, látek, přípravků

Text:

...kovových solí.g, železa l 07 až 10-2 g a fluoru V množství 10-7 až l 06 g. Obsah kovových iontů seKe zvýšení hydrofílního charakteru bílkovinových koncentrátů se může přidávat hydrogenuhličítan sodný a vytváření sraženiny se může podporovatethanolem.Reakční produkt, získaný způsobem podle vynálezu a obsahující komplex bílkoviny a kovu,obsahuje všechny užitečné přírodní látky, původně obsažené v látce s bílkovinou a v přírodní vodě. To...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251782

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude, Farge Daniel

MPK: A61K 31/425, A61K 31/44, A61K 31/42...

Značky: kondenzovaných, způsob, nových, výroby, pyrrolu, derivátů

Text:

...s N,N-karbonyldiimidazolem nebo alkylchlormravenčanem před reakci s amoniakem nebo aminem obacného vzorce III.Obvykle je výhodné provést reakcí s chloridem kyseliny v organickém rozpouštědle, například chloroformu nebo methylenchloridu při teplotě 0 OC až teplotě varu reakčni směsi pod zpětným chladičem.Kyseliny obecného vzorce IV je možno ziskat hydrolýzou nitrilů obecného vzorce Vkde A, R, Het, p a n mají evrchu uvedený význam.Nitrily...

Způsob výroby vysokotajících asfaltů s intenzivním černým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251781

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bolek Alina, Slusarczyk Alicja, Szczurek Teresa, Kossowicz Ludwik

MPK: C10C 3/04, C09D 11/12

Značky: vysokotajících, způsob, asfaltu, zbarvením, výroby, černým, intenzivním

Text:

...kaučuku, butadienstytenového kaučuku, butadíenového kaučuku, isoprenového kaučuku a jejich směsi. VOdpadní kaučuky ve hmotnostním množství 10 až 80 dilů, s výhodou 40 až 70 dílů obsahující saze se zaváději do extraktu získaného při rafinaci ropných destilátů a/nebo do extraktu rozpustných zbytkú po rafinaci ropy o kinetické viskozitě nad 8 mmz/s při teplotě 100 °C, s výhodou 16 mmz/s ve hmotnostním množství 20 až 90 dílů. s výhodou 30...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251779

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mansuri Muzammil, Mcarthur Alasdair

MPK: A01N 43/713

Značky: látky, způsob, herbicidní, výroby, prostředek, účinné

Text:

...který lie však stlačit za vzniku kapaliny, a lze použít kterýkoli z obvykle používaných nosičů pro herhicidní prostředky. Výhodné prostředky podle tohoto vynálezu obsahují od 0,5 do 95 hmotnostních účinné látky.Vhodné pevné nosiče zahrnují přirozené a syntetické hlinky a silikaty napříkladpřírodní křemičitany, jako rozsivkovou zeminu, křemičitany hořečnaté, například mastky,křemičitany hořečnato-hlinité, například attapulgity a vermíkulity,...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251778

Dátum: 13.08.1987

Autori: Böhner Beat, Schurter Rolf, Rempfler Hermann

MPK: A01N 39/02

Značky: účinných, výroby, látek, způsob, herbicidní, prostředek

Text:

...skupinou, 5-trif 1 uormety 1 pyridin-2-ylovou skupinou, 3,5-dichlorpyridin-2 ~ylovou skupinou a 5-chlor-3-fluorpyridin-2-ylovouV rámci podskupiny o) jsou výhodné ty sloučeniny, ve kterých x znamená fluor nebo chlor. zcela zvláště výhodné podskupiny sloučenin obecného vzorce 1 jsou charakterizovány tim, že R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku a T znamená bud 4-trifluormetylfenylovou skupinu nebo 5-tríf 1...

Způsob výroby erythro-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251777

Dátum: 13.08.1987

Autor: Harris Gregory

MPK: C07C 59/42

Značky: erythro-diolů, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce IIve kterém benzenový kruh B má shora uvedený význam ahydroxylová a hydroxymetylová skupina jsou ve vzájemném stereochemickém uspořádání cis, nebo jeho sůl s alkalickým kovem, nebo odpovídající cyklický laktol obecného vzorce IIave kterém benzenový kruh B má shora uvedený význam, nechá reagovat s ylidem obecného vzorceRd představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo arylovou skupinu,M znamená alkalický kov aY má...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Becker Rainer, Keil Michael, Richarz Winfried, Jahn Dieter

MPK: A01N 35/10

Značky: účinné, složky, způsob, prostředek, herbicidní, výroby

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...