Patenty so značkou «výroby»

Strana 162

Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240454

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pletka Hans-dieter, Koberstein Edgar, Bouquet Francois, Kashiwayama Shinei, Bozon Alfred, Battigelli Jean

MPK: C10G 67/04

Značky: káblových, výroby, ropných, spôsob, olejov, frakcií

Text:

...obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou...

Spôsob výroby ľahčeného plošného útvaru s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240452

Dátum: 15.08.1987

Autori: Margolis Geoffrey, Tien-szu Liu Richard, Rushmore Dean Frederick, Protiva Miroslav, Anderson Charles Hal, Onarheim Thor, Solberg Petr, Pomykáeek Josef

MPK: D06N 3/06

Značky: výroby, útvaru, plošného, povrchom, vlasovým, spôsob, ľahčeného

Text:

...hydrazínu a N-nitr-ózozlúčenín kou- .krétne 1,5-m~e-tano-3,7-dinitrózo~-1,3,5,7-tetraaza cyklooktan,azo-diizobutyrouitrll,ll,N-dimetyl-N,Nz« dinitrózotereitalramid,1,3-,5-trinitrózo-l,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazirl, p-toluensulfohydrazid,p,p~o-xy-bisbenzénsulfohydrazidj,dinitr-ôzo-tetrahyudroimidazo-4,5-d-imidazo 1-2,5-1 l~l, Sřljdiony a azodikarbćinamid. K príprave kratlcych vlákenuých častíc môžu byl použité všetky známe vlákna...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240380

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fišer Karel, Skupník Jioí, Bábík Kvitoslav

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, výroby, spôsob

Text:

...tomu, že odpadné vody oh-.sahujú K 2 COs, nemožno z nich získat kryštalizácicu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný, pretože by mohol obsahovať B-metyI-Ił-nitrofenolát draselný, ktorý je menej stabilný, čím by sa zväčšila výbušnosť 3-metyl-4-nitrofenolátu sodnéh-o. S minerálnou kyselinou zreaguje uhličitan draselný na minerálnu sol, ktorá sa odiiliruje V matečnej kyselina od B-metyl-tl-nitroľenolu. Kyselina dusičná čiastočne...

54 Spôsob výroby fyzikálno-chemicky stálej zmesi s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240373

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sklenáo Gustav, Šimánková Ludmila, Strya Josef, Prosoanský Miroslav, Horák Alois

MPK: A01N 43/06

Značky: výroby, fyzikálno-chemicky, zmesí, s-triazínov, stálej, spôsob

Text:

...pri teplote ~ 5 až 30 °C bez zmeny ich fyzikálne-chemických vlastnosti.Uvedené príklady ílustrujú, ale neobmedzujü predmet vynálezu.V 500 cm 3 toluénu sa rozpustílo 9,9 g 2,4-díchlór-ô-metyltio-s-triazínu 0,05 molu a 83,8 g kyanurchloridu 0,45 mólu. K roztoku se za miešania pri.da 1 o 51,9 g 70,4 °/o-ného vodného roztoku terobutylamínu 0,50 mólu a 136,8 g 14,62 °/o-ného vodného roztoku hydroxidu sodnêho 0,50 mólul, pričom teplota reakčnej...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Reoucha František, Hofbauer František, Budín Jioí, Nykl Ilja, Vaneura Václav, Kubíeek Jaroslav

MPK: C07D 251/52, C07D 251/50

Značky: výroby, 6-diamíno-s-triazínov, spôsob, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, zmesí, 2-alkyltio-4

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...

Hydrogensulfáty alkyl 3-aminobenzoátů alkalických kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243441

Dátum: 14.08.1987

Autori: Stockburger Hermann, Lyerly William Marcelle, Simmons Walter John

MPK: C07C 101/62, A61K 31/245

Značky: kovů, hydrogensulfáty, způsob, alkalických, výroby, jejich, 3-aminobenzoátů, alkyl

Text:

...2 od 6 hodiniek íohdní oo vylouěonł produkt obocndho vzorco I odrutrujo, proąyao In mluví dřívo uínlndho orpniokdho rozpoultldh o vyzuli.14 th obocndho vzor-co I out z okologlckdho hlodizko colou odo výhod, noboř. obzohudi Joko kyzolou oouddn bydrogonoultdt Ilkonckdho kovu, ktorý Jo z lvgdonickdno hloddzkz nprooto bozpodlv.K roztoku ouvl J-ounobonzodtu 1310 5/ vo 120 1 othonolu bylo přtddno při. teplot íztnooti zo lntonzdvntho temu 24 g...

Způsob výroby zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243438

Dátum: 14.08.1987

Autori: Müller Werner, Krüger Benno

MPK: G01N 1/28

Značky: vzorků, způsob, zkušebních, výroby

Text:

...vzorku kovových trubek s umělými vodami určených parametrů na vnitřním povrchu. Podntato vynálezu spočíva v tom, že vnitřní část vzorku, v níž je vytvořena definovaná měla vad, se zalisuje do vnější části vzorku. Hloubka umelé vady je dáne tlouvšĺkou stěn vnitřní části, 3931 šířka je dana ioaťkou vložených planžet.Výhoda zpüaobu podle vynalezu spočíva zejména v možnosti. vytvořit vady extrémne malych šířok, tj. setirw mm, a to na...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Oíman Jaroslav, Mánek Oldoich, Mašek Václav

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 2-dichlorethanu, způsob

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240987

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rott Jioí, Novák Jioí, Rayman Václav

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, způsob, 2-dichlorethanu

Text:

...předloženého vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle V přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícího z bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplote pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20 do 100 °c a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělovaním 1,2...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240984

Dátum: 14.08.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Kubát Oldoich, Kadlec Václav

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 2-dichlorethanu, způsob, výroby

Text:

...značnou měrou potlačují korosi při použítí kovových reaktorů, které nejsou odolné vůči korosi, a která se vyskytuje a nevýhodně působí u známých způsobů/výroby 1,2-dichlorethanu.Dále bylo zjištěno, že 5 výjimkou nepatrného množství prvního substitučního produktu 1,1,2-trichlorethanu a odpovídajícího nepatrného množství chlorovodíku, se za podmínek postupu podle vynálezu netvoří žádné další vedlejší produkty.Reakční roztok zůstává i po...

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240978

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: C08K 5/10, C08J 9/14, C08L 25/06...

Značky: výroby, částice, její, způsob, zpěňovatelná, polymerů, styrenového

Text:

...v mísiči smísí s jemně rozděleným GMS /90 B projde sítem 425 mesh/. Směs se mísí přibližně po dobu 15 minut.Pro předpěnění se perly umístí do kotle vybaveného míchacím zařízením a přívodem páry mezi perly. Předpěnění se provede uváděním páry o tlaku 34 kPa do perel po dobu asi 2 minut. Předpěněně částice mají průměr asi 5 mm.Pro vyzkoušení vlastností výsledného tvarovaného pěnového předmětu se použije formy na výrobu přenosné ledničky....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08J 9/14, C08K 5/02, C08K 5/13...

Značky: způsob, zpěňovatelná, styrenového, částice, výroby, polymerů, její

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Krejcar Miloš, Bobovský Jaroslav, Pľutová Mária

MPK: C07D 303/04, C07D 301/10, B01J 23/66...

Značky: katalyzátor, způsob, stříbrný, výroby

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Způsob výroby stabilního roztoku, obsahujícího železo a selen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240957

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Koneený Luboš

MPK: A23K 1/175, A61K 33/04

Značky: výroby, obsahujícího, železo, selen, způsob, stabilního, roztoku

Text:

...v séru a aktivita enzymu glutathion-peroxidázy byly vzaty za míru bioaktivity selenu v organismu. Bylo zjištěno, že obsah selenu i aktivita glutathion-peroxidázy/gSH-Px/ byly významně vyšší u prasat, jimž byl podán přípravek, než u prasat, která dostala jenom selen /tabulka 1/. Po dobu zkoušení dostávala všechna prasata stejnou dietu.Číslo Vzorek O osmého dne patnáctého dne gSH-Px se gSH~Px Se gSH-Px Se IU-1 ng/ml IU-1 ng/ml IU/1 nq/ml 1...

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Sedláeek Pavel, Kueera Ivan, Jalovecký Jan, Kraus Jioí, Kraus Miloslav, Vaníeek Jioí, Richter Jioí, Blažek Jioí, Milner Miloš

MPK: C08F 220/56, C09J 3/14

Značky: způsob, pojidla, výroby, sorpčních, jemnozrnných, vrstev, fixaci, polyakrylamidového

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244826

Dátum: 14.08.1987

Autor: Zabloudil Jaromír

MPK: C21B 13/00, C21B 11/00

Značky: provádění, železa, výroby, zařízení, surového, způsob, produktů, oceľových, předběžných, tekutého, způsobu, tohoto

Text:

...stínu tsvíoího reduktoru pro zsvídění nosného plynu s obsahom kyslíku a v daněm prípade pslívs pro vytváření víłívćho 1 on 5.Podststou sstísení podle vyuálesuíľje, s tůsně ned rovlnou, vytvořenou tryskovýní ttubksaí v rosssbu íluídního logo, jsou uspołldíny divkovscí trubky, prostupující stčnu Gívlcílso roduktoru pro sevłdłní mteríílu s obsshsn železa, který je třeba tsvlt, jako prozsvádění prachu, odlouěeněho z redukčního plynu a v danćm...

Způsob výroby proliferujících rostlinných buněčných shluků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244812

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vojtašek Vladimar, Jakubová Antonia, Bárta Miroslav

MPK: A01H 1/00, C12N 5/00, C12N 11/10...

Značky: proliferujících, způsob, výroby, shluků, rostlinných, buněčných

Text:

...uvedených teplotách a popřípadě v temnu vystaví rovnoměrným tžepavým pohybům tak dlouho.až vzniknou buněčně shluky nebo embryonální, životaschopné rostlinky požadované velikosti.segmenty agarosy prostoupené buněčnými shluky se hodí vynikajícim způsobem k další kultivaci ve velkoprovoznim měřitku v bioreaktoreohpro izolaci cenných zásobníoh látek.Embryonální rastlinky se daj( dále pěstovat až na dospělé rostliny, například na hybridni...

Způsob výroby lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244808

Dátum: 14.08.1987

Autori: Burian Jozef, Eupka Pavol, Lovašek Peter, Valachová Emalia, Gostanian Edward Aršak, Stehlak Dušan, Kóša Arnold Pavol, Foltan Jozef

MPK: C08G 12/40

Značky: způsob, výroby, lepidla

Text:

...nelenin-tomeldehydovýu pryekyłleunl.PH. tvorbě płedkondeneátu je účelne. kdy ne ke kotnpoeentám enäei pila( 0.000111 0.05 s hmotnostních povtchově aktivní lttky.Aby u zvýšila pfllnevoet ptyekyřlce. pŕidävejt ee ičelnl během kondenuce, .se Metevení. hodnoty PH. Iloučeuĺĺny. ktere se zebudovlvejt do vznlkejicího polymerntłw łetleee. Jako tekovćto sloučenlny je možno jmeuovąt například monoethenolamln. ilopropyhmlu e triethanolamln.Vlekoeite...

Způsob výroby lineatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244807

Dátum: 14.08.1987

Autori: Leško Zoltán, Hubá1 Ján

MPK: C07D 493/22, A01N 43/90

Značky: lineatinu, způsob, výroby

Text:

...redukcí, napríklad popsanou výše v E diisobutylaluminiumhydridem.ze dříve popsaných synthes lineatinu jenom šest lze srovnávat se způsobem podle vynálezu. protože Borden se spol. /A/ neudává výtěžek neho podrobnosti pokusů synthesy.V následujícím bylo provedeno srovnání synthes, přičemž je uvážován a/ počet stupňů, b/ procenta celkového výtěžku 2 komerčné dostupných výchozich materiálů a c/ fotochemický stupeň.Poslední byl zahrnut z toho...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bulla Ján, Okánik Boris, Košalko Rudolf

MPK: C01B 33/107

Značky: katalyzovaná, reakční, její, mědi, způsob, výroby, hmota

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Soustava teplosměnných kanálků a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244739

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Horníeek Jan, Kubinka Jioí, Koížek Vladimír

MPK: F28F 3/08

Značky: způsob, teplosměnných, její, výroby, kanálků, soustava

Text:

...výštipů 3 v ramenech ll, lg se vloží příložka 3 a vyhnutím horní částideskového dílce 3 v místě výštipů Q v ramenech łł, lg se provede mechanické spojení spojovacích prvků l s deskovými dílci g. Celá soustava teplosměnných kanálků je vložena do krytu,sestávajícího z čela 2 a dvou bočnic § (druhá bočnice není zakreslena), které jsou vzájemněčtyři druhy spojovacích prvků lg až lg, uvedené na obr. 3, slouží k vytvoření výhodného uspořádání...

Způsob výroby drátu pro funkční části textilních strojů zejména pro paprskové třtiny, nitěnky a žakárové jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244737

Dátum: 14.08.1987

Autori: Raichl Jaroslav, Fiala Karel, Iliev Stojan Angelov

MPK: B21G 1/04

Značky: jehly, výroby, způsob, paprskové, strojů, nitěnky, žakárové, částí, třtiny, zejména, drátu, funkční, textilních

Text:

...ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahom 0,20 až 0,60 8 objemových uhlíků 0 5,50 mm, který je tažen úběrem 50-90 t a podstata způeobu spočívá v tom, že je vyráběn polotovar s prñřezem o 20-25 3 větším než je finální průměr drátu.Drât (polotovar) s průłezem vyšším o 20-25 3 je podroben ohřevu na teplotu 950-980 °C,načeä se ochladí v lázni, např. v olověné o teplote 500-550 °C. Po tomto tepeiném zpracování(izctermickém kaleníł...

Způsob výroby hnědých barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244713

Dátum: 14.08.1987

Autori: Stráský Jioí, Krejeí Karel, Odstreilík Zdenik, Koláo Stanislav, Kiczmer Jan, Ryba Bronislav, Velísek Jioí, Král Jioí, Válka Jioí, Jakubith Petr

MPK: C09B 69/00, C02F 1/00

Značky: barviv, netextilní, výroby, způsob, hnědých, materiály

Text:

...provedení. P ř I k l a d 1400 ml filtrátů z výroby p-aminoacetanilidu se rozmíchá s 24 g 100 kyseliny p-nitrotoluen-2-sulfonové a pH roztoku se upraví přídavkem hydroxidu sodného na pH 10 až 11. Pak se přidá 400 ml roztoku hydrcxidu sodného o koncentrsci 10 mol/1 a provede se vlastní kondenzace zahříváním reakční směsi na teplotu bodu varu po dobu 0 hodin. Po skončené kondenzaci ae břečka vysolí 15 až 20 I chloridu sodného a vykyselí se...

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Šigut Jaroslav, Myška Josef, Hutera František, Zohorna Bedoich, Skružný Josef, Ježek Josef, Eejka Jioí, Novák Jaroslav, Vráblík Otakar

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: 13e)-prostadienové, derivátů, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...

Způsob výroby výlisků z plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244703

Dátum: 14.08.1987

Autori: Veinfurt František, Pokorný František

MPK: B29D 7/01

Značky: způsob, výlisků, výroby, tohoto, zařízení, plastických, způsobu, provádění

Text:

...vzájemnou kombinací přetlaku a vakua. U čs. autorského osvědčení č. 166 636 se provádí tvarování výrobků známým způsobem, předně předtvarováním výrobků prostřednictvím trnů a dále dotvarování s ostřižením výrobků pomocí vačkového a klouboveho mechanismuNevýhodou těchto uvedených známých způsobů tvarování a předtvarování je to, že tvárníky mají u výrobků, které se vyznačují nepříznivým poměrem výšky k šířce, snahu při chodu zpět,deformovat...

Jednostranne tvarovaná drevovláknitá doska a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252398

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šinger Ludovít, Čuhranová Marta, Matulay Štefan, Müller Miroslav, Žembery Karol

MPK: B27N 3/00, B27N 3/08

Značky: jednostranně, doska, výroby, drevovláknitá, spôsob, tvarovaná

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v možnosti vyrábať jednostranne tvarované výlisky bez nárokov na investične nenáročné strojno-technologické zariadenie, aj v jednoduchých hydraulických lisoch a to bez nárokov na potrebu nákladných prídavných látok. vyšším účinkom vynálezu je široká tvarová variabilnost výliskov i v malých množstvách priamo podľa potreby spotrebiľa. Postup podľa vynálezu sa môže realizo 4vať priamo u výrobcu finalnych...

Sposob výroby múčky z tmavého sladového kvetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252386

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krajkovič Štefan, Príbela Alexander, Danišová Cecília

MPK: A23P 1/00

Značky: výroby, tmavého, múčky, květů, spôsob, sladového

Text:

...až 25 maku v pekárskych a cukrárskych výrobkoch a v trvanlivom pečiva. Použitím tejto múčky sa obohacujú potraviny o cenoné nutričłné zložky lecitín, vitamíny skupiny B, bíogétnne prvky, esenciálne amItrokyseliny a zlepšujú sa vlastností dietetické vláknima a org-anoleptícké ñarebné a ohutové látky.Tntavý sladový kvet sa zbaví prípandtnýcb celých jačmenných zŕn a zvyškov jačmenných šupiek ktoré sú svetlejšie ako sledo,vý kvet)....

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jílek František, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Sitta Štěpán, Názler Petr

MPK: C08L 75/08, C08J 5/14

Značky: výroby, brusná, hmota, spôsob, polyuretanová

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Sposob výroby dvojzložkových šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252357

Dátum: 13.08.1987

Autori: Murín Peter, Tóth Andrej, Koreňovský Ján

MPK: D02G 3/36

Značky: nití, výroby, spôsob, dvojzložkových, šijacích

Text:

...sa pohybuje V rozsahu 500 - 1000 z/min v závislosti na zvolenej výslednej jemnosti režnej nite z hľadiska dosiahnutia nezhŕňanía zák-rutu resp. štaplovej zložky a tým dosiahnutia vynikajúcej šijąacej schopnosti. Zákrut pre zvolené jemnosti ŠN je teda .nutné stanoviť experimentálne. Pre niektoré jemoosti ŠN jepočet zákrutov konkretizovaný V príkladoch použitiaPre spôsob výroby šijacích nití podľa vynálezu je potrebné vyriešiť umiestnenie...

Způsob výroby 5-(2-(N-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252345

Dátum: 13.08.1987

Autori: Křepelka Jiří, Vančurová Iva, Prantová Renáta

MPK: C07C 93/06

Značky: výroby, 5-(2-(n-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob

Text:

...III, 3 ą 252345který se ve druhém stupni hydrolyzuje 5 až 10 molekvivalenty elkalického hydroxidu, výhodně hydroxidem draselným ve výševroucím alkoholu, výhodnš cthylenglykolu, při teplotě od 100 °C až do teploty varu reakční směsi na látku vzorce I.Reakce látky vzorce II s bromkyanem lze provédět v prostředí clifatických chlorovaných uhlovodiků jako dichlormethanu, chloroformu, tetrachlormethanu, dichlorethnnu, tri chlorethylenu,...

Způsob výroby N-(substituovaných benzoyl)thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252343

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: C07C 157/12, A01N 47/34

Značky: benzoyl)thiomočovin, způsob, výroby, n-(substituovaných

Text:

...s acetonem. Úbytek acetonu v reakční směsi se doplňuje jeho postupným přidávánim za udržení konstantního objemu reakčnísměsi. Aceton se používá výhodně zbavený vlhkosti sušením. Výtěžky produktů dosahují 62 ažB 5 teorie. Produkty nevyžadují další čištění. Vedlejším produktem reakce je acetylchloríd, který je použitelný jako polotovar k jiným syntézám.l,32 g 1-metyl-3-aeetylthiomočoviny bylo rozpuštěno ve 100 ml sušeného acetonu. K roztoku...

Způsob výroby tmavého piva pro diabetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252309

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Michal, Černohorský Vladimír, Prudel Martin, Peřina Vladimír

MPK: C12C 9/00

Značky: výroby, způsob, diabetiky, tmavého

Text:

...zatěžujících sacharidů pod 7,5 g/litr.Podrobný popis technologického postupu je uveden v následujících příkladech.Sypání slad český 2 150 kg slad karamelový 840 kg slad barevný 120 kg cukr rafinovaný 500 kgChmelení granulovaný chmel 44 kg I chmelový extrakt 7,5 kgVystírka - teplota 37 °C, hustota 15 /150 hl/. společně se vystírá český a karamelcvý slad a potom se zařadí kyselinotvcrná prodlena 15 minut. Poté se dílo zvolna vyhŕeje na...

Způsob výroby práškovitého hydridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252264

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kříž Petr, Procházka Vladimír, Prchlík Jaroslav

MPK: C01B 6/04

Značky: hydridů, způsob, výroby, horečnatého, práškovitého

Text:

...až do ukončení spotřeby vodíku.Při reakci hořčíku s vodíkem za uvedených podmínek se v prvním stupni dosáhne stupně přeměny zhruba 0,5 při kterém se reakce zastaví v důsledku pokrytí povrchu kovu neprostupnou vrstvou hydridu Produkt vzniklý V této fázi reakce je šedá hmota s nízkým obsahem hydridu hořečnatého, ulpívající na vnitřních stěnách reakčního autoklávu a míchacích tělesech v podobě pevné vrstvy, která se obtížné separuje.Po...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jára Vladimír, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Balcárek Jan, Prusek František, Hrušák Josef, Křížala Josef, Pálffy Alexander

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojiv, způsob, horečnatých, suspenzních, výroby

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vodňanský Jiří, Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/28

Značky: výroby, kontaktní, čočky, způsob, vhodný, medicinální, zejména, kopolymer, hydrofilní, použití

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 252216

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pačák Jan, Holeček Petr, Tomeš Miloň, Kordula Miroslav, Hodina Jaroslav

MPK: B21B 21/00

Značky: trubek, bezešvých, způsob, chromniklové, výroby, oceli, vysokolegované

Text:

...zařízení. Nejnižší docílená mez pevnosti u bezešvých trubek zpracovaných dle vynálezu se zvýšila na hodnotu 480 MPa, nejnižší mez kluzu se zvýšila na hodnotu 180 MPa. zvýšila se bezporuchovost zařízení a tím i produktivita výroby chemických produktů.Polotovar z vysokolegované oceli s hmotnostním složením 0,065 uhlíku, 0,55 křemíku,1,2 manganu, 21,3 chromu, 32,5 niklu, 0,45 titanu, 0,3 hliníku, 0,025 8 fosforu,0,012 síry a...

Stavební zasklívací, výplňový nebo obkládací prvek, způsob jeho výroby a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252206

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lederer Jiří, Szokolai Karel

MPK: C03B 23/023, E04C 2/54

Značky: zasklívací, výplňový, výroby, prvek, přípravek, provádění, stavební, způsob, způsobu, obkládací, tohoto

Text:

...na nichž představujeobr. 1 axonometrícký pohled na výplñkový prvek zábradlí v distančních úohytech na rovných hranách skleněné tabule obr. 2 axonometrický pohled na výplñový prvek zábradlí v distančních úchytech na zakřivených stranách skleněné tabule V obr. 3 axonometrický pohled na přípravek k ohybání skleněné tabule na počátku ohýbání obr. 4 nárysný pohled na přípravek po ohnutí skleněné tabuleSkleněná tabule l z tvrzeného skla (obr. 1) je...

Způsob výroby křemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252194

Dátum: 13.08.1987

Autor: Doležal Jiří

MPK: C01B 33/22

Značky: způsob, výroby, horečnatého, křemičitanu

Text:

...obsah S 102 V roztoku byl cca 5 9/0 hm. a smisí se s roztokem hydroxidu sodného o koncentracl cca 10 °/o hm. tak, aby, hmotnostní poměr S 102 Na 20 byl v rozmezí 1 0,3-0,8. Potom se za intenzívního míchání pridá roztok síranu hořečnatého o koncentraci cca 10 hm. v hmotnostním poměru S 102 MgO 1 0,3-0,5. Po vysrážení se suspenze křemičitanu bořečnatého ponechá ještě maximálně 20 minut míchat a potom 30-60 mnut zrát. Suspenze křemičltanu...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252183

Dátum: 13.08.1987

Autori: Žídek Artur, Čech Drahomír, Pácl Petr

MPK: C21D 8/12

Značky: plechů, transformátorových, orientovaných, způsob, výroby

Text:

...po dobu 20 až 40 hod a poté se svitky ochlazují na teplotu okolí, přičemž po celou dobu nohřevu až do teploty 1 150 až 1 200stupňů Celsia a po dobu ochlazování je do pece vháněna sušená vodíko-dusíková atmosféra s roisným bodem -30 až -80 °C, zaÍĺIIlCíi po dobu výdrže na teplotě 1150 až 1 200 C je do pece vháněna sušená vodíková atmosféra s rosným bodem ~ 30 až ~ 80 stupňů Celsia, přičemž atmosféra při ochlazování je prosto nerozštěpeného...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252182

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čech Drahomír, Křivon Otto, Pácl Petr

MPK: C21D 8/12

Značky: orientovaných, způsob, výroby, transformátorových, plechů

Text:

...až 1 200 C v suchém vodíku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezižíhání po prvém stupni válcování za studena se provede v atmosféře vlhkého vodíku nebo směsi vodíku a dusiku s rosným bodem 10 až 60 °C až do oduhličení pásu nejméně na 0,02 hmotnostních uhlíku, načež se pás ve druhém stupni válcování za studena válcuje s celkovou redukcí 80 až 80 a při konečném vysokoteplotním žihání se ohřev z teploty 800 na teplotu 850 °C...