Patenty so značkou «výroby»

Strana 161

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Münz Vladimír, Bien Jioí, Berka Pavel, Fišmon Ota

MPK: A61K 39/385, C08F 2/46, C08F 220/28...

Značky: výroby, hydrofilních, způsob, jejich, monomerů, bázi, polymerní, mikročástice

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu l-(4-amino-6, 7 – dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246600

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kunovský Jioí, Voddáeek Bohumír, Nováeek Alois, Špinka Jan

MPK: C07D 405/14

Značky: l-(4-amino-6, hydrochloridu, způsob, krystalické, dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu, výroby, alfa-formy

Text:

...nsoőperenuemxcpacwsopyunn BSBGCH ocnosannn coennennx 1 5 oxncn CEPHHCTOPO Mernna, nnMeTnnmopMaMne nan B cmecax oxncn cepnncworo MQTHHQ n nmerunmopauna npyr c pyroM unn c apomawuqecxuun yrnenonopoamn, Kax öenaon unn ronyon, ranoreuuponanumnu annmaruqecxnnn yrnenonopoann, Kax xnop 0 ®OpM mnm qerbmexxnopncwbm yrnepo, nnn npocrmmn3 ®upaMM, Kax nnoxcan, npu Temneparype OT 40 no 90 °C npn 6 aBnnmT npnuepno qewupexnonnpnym no...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kubišta Miroslav, Korger Milan, Martoch Josef, Sedláeek Josef, Mrhálek Karel, Rakovie Zdenik

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: způsob, vodou, pryskyřice, ředitelné, alkydové, výroby

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Způsob výroby keramických desek z mastné formovací směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246595

Dátum: 20.08.1987

Autori: Svitel Rudolf, Macháeek František, Bouchner Bohuslav, Technik Tomáš Ing

MPK: C25D 1/14

Značky: desek, keramických, způsob, způsobu, formovací, směsi, výroby, zařízení, mastné, tohoto, provádění

Text:

...cosanna cnocoöa H ycwpoücmsa nn usrowonneuua Kepammuecxoro nncwa na mupnoň mopMoBouHoü cMecH, oőecneqnàammax npnönusurennno Konuuecmaenuoe ocamenne wnepnoro Bemecwna H Henpnnonmne 3 ymennmennm conepmannn rsepaum Bemecws Hcxonoñ cycnensnn.Cornacao usoőpewennm aaaqa pemaercn TaKHM oőpasom, qro KepaMHqecKan cycnenanx Bnonrcn 3 mopmy H nocpencrnom ayx oöpaaymmnx Karan H auon aurammnxca Haacrpeqy pvľ npyry nyaucoxoa H ucwounuxa Hanpnmeaux...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246585

Dátum: 20.08.1987

Autori: Turecko, Šulc Vladimír, Kohoušek Stanislav

MPK: B21B 1/16, B22F 1/00

Značky: způsob, provedení, výroby, způsobu, kovových, vláken, zařízení

Text:

...nonyuaemóro Bonoxua. Oxpyxnan CKODOCTB Bpamenua nanxa 2 onpeenena H 3 supameHnñ V J 25 gaíną re g - ycxopeune csoőonnoro nanenna. Ycwpoücwso paöowaer cnenymmnM oöpasoM. V Oopouue no pa 3 MepaM cůepuqecxne uacwnuu nopomxa na nuTaTenn 1 nocTynamw Ha HQBBDXHOCTB nnocxoro 3 neMeHTa 3, ycwauonneunoro non yrnom K ro sa dshs 1,3 dpnsonwann, H CKaTHBamTCñ B sony 05 KaTKH (B sasop Memy nanKoM 2 H aneuen TOM 3). Hpn apamenuu Banka 2 uacrnuu uauuuaww...

Způsob výroby osnovní úzké krajky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246577

Dátum: 20.08.1987

Autor: Gayer Herbert

MPK: D04B 21/10, D04B 21/12

Značky: způsob, úzké, osnovní, výroby, krajky

Text:

...aaxpunann pasenxemme KYCKH HHTBŘ TGPMMqecKH pacnnaBnHeMoň rpyuwosoň qacTH Tpuxoramuoro nonowua Ha okpymammeäHepe swoü rpeöenxoñ, oöpasymmeü 3 y 5 qHKH, B eme onny rpeőenxy npoôpana DaCTBOpHMañ neTneoöpa 3 ymman HHTL, aansmnammaa 3 yőqHKH yrounoň HTH. Hanee,B TOŘ me rpeőenxe uns BBH 3 HBaHHH OCTBHBHOŘ qacTH yroqnoñ HHTH npoöpana ona HnH necxonnxo Hepacrnopnuux HHTeň na Bsnàunanux B Kpaň Kpymena Toň uacTH yroqnoň HHTH, KOTOpaH HE 06 pasyeT 3 y...

Způsob výroby substituovaných 2-aminotriazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241191

Dátum: 15.08.1987

Autori: Láznieka Pavel, Praženka Vlastimil, Hora Jioí Ing

MPK: C07D 251/16

Značky: způsob, 2-aminotriazinů, výroby, substituovaných

Text:

...K., Odo K. Nippon Kagaku Zasshi 82, 1672 1961 Chem., Abstr. 58, 11 212 1963 , Nevýhodou výše uvedených příprav jsou buď vícestupňové syntetické postupy, nebo nízká výtěžnost.Předmětem tohoto vynalezu je dvoustupñový způsob výroby Z-amino-Ił-alkoxy-B-alky 1-1,3,5-triazinu obecného vzorce I, kde R 1,je alkyl C 1 až ce, R je alkyl c, až CG, nebo vodík, který spočíva v tom, že hydro r chloríd quanyi-O-methylisomočoviny obecné ho vzorce lI, kde, R...

Vysokotlaká průchodka čidel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241185

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šmíd Josef

MPK: G21C 17/10

Značky: způsob, její, čidel, vysokotlaká, průchodka, výroby

Text:

...vývody čidel do spodní zátky, pote se ve vakuu zapájí tyto vývody čidel do horní zátky a pak se mezi spodní a horní zátku vloží podélně dělené rozpěrná trubka. Podstata způsobu výroby vysokotlaké průchodky čidel spočíva také v tom, že se po zapájení vývodů čidel do spodní i hornízatky provedou tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti této vysokotlaké průchodky čidel.Výhodou vysokotlaké průchodky čidel podle vynálezu je možnost vložení celého...

Způsob výroby bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241159

Dátum: 15.08.1987

Autori: Varvaoovský František, Rybníeek Josef, Mužík Vítizslav

MPK: A44C 27/00

Značky: výroby, ozdobné, bižuterní, klece, způsob

Text:

...obměn klece.Podstata vynálezu vyplýva z výkresü na nichž je na obr. 1 prstenec s ouškem a zářezy na vnitřním i vnějším obvodu, na obr. 2 prstenec se zářezy na vnějšírn obvodu, na obr. 3 prstenec se zářezy na vnitřním obvodu, na obr. 4 klec vyrobená z prstenců nakreslených na předcházejících obrázcích, 241159na obr. 5 polotovar prstence vystřiženého z plechu, na obr. 6 prstenec zhotovenýztohoto polotovaru, na obr. 7 klec vyrobená z...

Způsob výroby skroucené bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241158

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matal Oldoich, Zelenka Jan, Goppoldová Miluše

MPK: A44C 27/00

Značky: skroucené, ozdobné, klece, bižuterní, výroby, způsob

Text:

...bižuternimi kameny, přívěsky a ostatními bižuternimi elementy, a to tak, že uvedené úpravy prstenců jsou provedeny bud jednotlivé,anebo jsou na prstencích provedeny v různých komblnacích.Podstata způsobu výroby skroucené bižuterni ozdobné klece spočíva v tom, žev různých kombinacích spojené kruhové,oválne trojúlíelnikove nebo viceühelníkovê prstence se zaoblenými rohy .se, plasticky skroutí, přičemž se mohou natahnout nebo stlačit. Do...

Způsob výroby perchlormethylmerkaptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241092

Dátum: 15.08.1987

Autori: Steckert Rainer, Zverev Anatolij Vasiljevie, Stipaninko Alexadd Vasiljevie, Lazarev Jurij Petrovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Fesina Michail Iljie, Vojtov Vladimir Grigorjevie, Starobinskij Rudolf Natanovie, Gessner Dieter

MPK: C07C 149/16

Značky: způsob, perchlormethylmerkaptanu, výroby

Text:

...látky ve vhodném zařízení kontinuálně -protlačrují kupředn a přitom dochází k intenzívnímu a účinnému promíchávání. Místo intenzívního promíchávání se také může použít přetlaku nebo se může použít kombinace promíchávání a přotlaku.Vynález se tedy týka způsobu výroby perchlorníethylmerkaptawnu chlcrecí Sĺľolllllĺľĺíil ve vodném prostředí, který je vyznačený tím, že se výchozí látky a plyný chlor za tlaku okolí nebo za zvýšeného tlaku při...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241089

Dátum: 15.08.1987

Autor: Usatyj Jurij Pavlovie

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, n-fosfonomethylglycinu, solí, způsob

Text:

...níožno uvést mj,patenty USA číslo 3868 407, 4197 254 a 4 199 354.Vzhledem k to-mu, jakou důležit-ost N-fosfonomethylglycin a určité jeho soli jako herbícidy mají, jsou neustále hledány jinézpüsoby výroby těchto slołučenin, aby se získaly zlepšene .nebo alternativní výrobní po stupy.Nyní se zjistilo, že N-fosfonomethylglycin nebo jeho rozpu-stné soli jemožno získat v dobrých výiěžcích oxida-cí glycinínethylenfosfinová kyseliny nebo jejích...

Způsob výroby mikrobiální bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241075

Dátum: 15.08.1987

Autori: Avdejev Vitalij Pavlovie, Jemeljanov Stanislav Vasiljevie, Sulman Leonard Abramovie, Konstantin Nikolajevie, Myšljajev Leonid Pavlovie, Korovin Sergej Konstantinovie

MPK: C12N 1/00, C12R 1/26

Značky: způsob, bílkoviny, mikrobiální, výroby

Text:

...kmene Methylomonas. Kultivace se provádí v prítomnosti methanolu jako jediného zdroje uhlíku a energie, v živném roztoku obsahujícim anorganické soli za aerobnich podmínek.Podstata zpüsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se požívá kmene Methylomonas nov. spec. č. 7 - 3, který je uložený u maďarského institutu hygieny pod číslem 00196. Kultivace se provádí při teplotě mezi 30 až 37 °C a hodnota pH fermentační břečky se udržuje mezi 6 a...

Přípravky určené k hubení parazitů rostlinných plodin, lokálních parazitů a parazitů teplokrevných zvířat a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241055

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kozlov Dmitrij Alexejevie, Bilskij Jevgraf Josifovie, Meinikov Alexadd Timofejevie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: A01N 53/00

Značky: rostlinných, teplokrevných, plodin, zvířat, parazitů, přípravky, účinné, způsob, určené, lokálních, hubení, výroby, látky

Text:

...použití v místnosti mohou být rovněž získaný tak, že se nejdřive pripraví rozprášitelný olej na bázi insektlcldně účinné látky, načež se tímto olejem napojí knot lampy, který potom při spalování účinnou látku uvolňuje.Koncentrace insekticidně účinné látky inkorporov-ané v uvedeném oleji s výhodou činí 0,03 až 95 9/0 límotnosti.Sloučenina vzorce A může být také použita pro prípravu akaricidních prostředků určených pro hubení parazitů...

Způsob výroby melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241054

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kukuj David Michajlovie

MPK: C07D 251/60

Značky: výroby, způsob, melaminu

Text:

...2 přívádí kapalná močovina. Melamínový reaktor 1 obsahuje fluidizovane lože častíc katalyzatoru, například kysličníku křemíčítého, kteréžto lože se udržuje ve fluídízovaném stavu píynným amoníakem příváděným amoniakovým přívodním potrubím 3. Druhým přívodním potrubím 4 se do tcpného hadu 5 přivádí horká tavenína soli, čímž se teplota fluídizovaného lože udržuje na dostatečně vysokém stupni,aby proběhla přeměna močovíny v melamín. Tato...

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241048

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kalugin Jurij Ivanovie, Graeev Konstantin Addejevie, Kosorukov Vjaceslav Ivanovie

MPK: C07C 85/04, C07C 0/0

Značky: výroby, způsob, 4-nitrodifenylaminu

Text:

...svých chlorídü, bromidů, jodidü. síranfi, oxidů, liydroxídů, uhličitanů, hydrogenuhličitanü, mravenčaiífi, octanů, propionanů, kyanidü, dusičnanů a fosiorečnanů.Výhodné jsou hydrogenuhličítany, uhličitz-víy a oxidy, přičemž jako kovy se používají zejména zinek, cín, chrom, vanad a mangan.Formanilíd se používá v množsti od 10 do Bill.) 0/0 límotnostiííoh, vztažeiío na množství medl, výhodné v množství od 50 do 200 °/o limotnostnítth.Postupem...

Způsob výroby 3-methyl-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyl-4- (2, 3-dichlorfenyl)-1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241038

Dátum: 15.08.1987

Autori: Chomjakov Anatolij Nikolajevie, Alexaddov Dobromir Charalanov, Fedotyeev Boris Petrovie, Todorov Milko Angelov

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: 6-dimethyl-4, výroby, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové, 3-methyl-5-ethylesteru, 3-dichlorfenyl)-1, způsob, kyseliny

Text:

...účinné sloučeniny pohybuje mezi 0,1 a 99 hmot. prípravku, vhodně mezi 0,5 a 20 hmot. u injekčního přípravku a mezi 2 a 50 hmot., u přípravků pm orální podávání.Při výrobě farmaceutických prípravku obsahujících sloučeninu podle vynálezu ve formě dávkových jednotek pro orální podání může být sloučenina smíchána s pevným,práškovitým nosičem, například laktôzou,sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem,například s bramborovým škrobem,...

Molekulárně selektivní senzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241022

Dátum: 15.08.1987

Autori: Brázda Zdenik, Fuchs Eduard, Hartman Evžen, Pavlica Ivo

MPK: C12Q 1/00

Značky: selektivní, senzor, výroby, způsob, molekulárně

Text:

...nebo nezpůsobí žádnou změnu v koncentraci nebo reaktivitě měřltelných komponent.Senzor podle tohoto vynálezu je možnovytvořit i tak, že na oddelených částech povrchu membrány přirozené. struktury,sloužicí jako reaktiviíí zšna, nebo na daných částech povrchu jsou vázány různé druhy enzymfl ve statisticky homogenním rozložení, a k jedne části povrchu přisluší jedna nebo více indikačnich elektrod. Při tomto uspořádání mohou být zií-otoveny...

Způsob výroby 3-methyi-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyi-4- (2, 3-dichlorfenyl ) -1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241021

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stoye Hartmut, Voigtová Kerstin, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: 3-methyi-5-ethylesteru, 5-dikarboxylové, způsob, 4-dihydropyridin-3, 6-dimethyi-4, 3-dichlorfenyl, výroby, kyseliny

Text:

....Při výrobě farmaceutický/ch přípravků ob sahujících sloučeninu podle vynálezu veiC-rníě dávkových jednotek pro orální p 0 clání může být zvolená SIOLIČGDÍlÍIä smíchána s pevným, práškovítým nosičem, například laktózou, sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem, například s bramborovýmškrobem, kukuřičným škrobem, amy 1 opek tinem, s deriváty celulözy nebo želatinou,právě tak s kluznou látkou, například stearatem hořečnatýní, stearáteín...

Přísada obsahující olovo k použití v keramickém průmyslu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241011

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holata Vladimír, Michna Vladimír, Kueerová Lili, Trnka Jan

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, její, prísada, výroby, keramickém, obsahující, olovo, použití, průmyslu

Text:

...olova a kysličníkem křemičitým, v prítomnosti granulačního prostředí, jako jevodné prostředí, aniž by se roztavlly a směs j,se vysušínebo kalclnuje při teplotě nepřevyšující její teplotu tání, dochází k reakci mezi oběma uvedenými složkami za vzniku brikety, která je v celém průřezu pevné vázáíía. Porovnají-li se takto vyrobené briketyseznamými přisadami obsahujícími olovo a s pouhými směsmi kysličníku olova s kysl.ičníkem křemićitým, se...

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240739

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matušovie Viliam, Habán Ivan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob

Text:

...výrobním postupüm výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnnální nebo kombinací obou těchto postulm- Usĺuplłje se například tak, že se do re 4 akce uvedou odpadní roztok, vznikající přiregeneraci amoniaku ze sodárenských lou-, hů vápenným mlekem, obsahující převážně chlorid vápenetý a roztok hydrogenfostorečnanu sodneho, vzniklý částečnou neutralizací kyseliny tríhydrogeniosforečné onem nebo/a hydrogenuhličitanem...

Způsob výroby vzduchotlakové vlnovcové pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240735

Dátum: 15.08.1987

Autori: Karaba Gabriel, Milde 1ubomír, Engelhardt Pavol, Skladaný František

MPK: F16F 9/04

Značky: výroby, způsob, vzduchotlakové, vlnovcové, pružiny

Text:

...vytvořených bajonetových prolisů pevně svírá víko se zesílenou obrubou pryžového vlnovce. Tento způsob výroby popsaného typu vzduchotlakových vlnovcových pružin nevyžaduje již další spojovací prvky a umožňuje již určité mechanizační možnosti výrobního procesu. Nevýhodou je vyšší ná 4ročnost na provedení přesných částí, jakopovrch a rozměry zesílené příruby pryžovêho tělesa, výška prolisü v prstenci a další tolerančni vlivy. Další nevýhodou...

Způsob výroby oceli ve sklopné martinské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240727

Dátum: 15.08.1987

Autor: Maloušek Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, způsob, výroby, sklopné, martinské

Text:

...se využívá k tomu, aby obsah chromu v celkové vsázce, to znamená sume vsázky surového železa, šrotu a tekutého zbytku nepřekročil dříve uváděný limit 1 °/o hmot. Toto současně znamená, že stupeň ředění vsázky obsahující chrom tekutým zbytkem je nepřimo úměrný obsahu chromu v surovém železe.Způsob výroby oceli podle vynálezu přináší výhodu v tom, že umožňuje zpracovávat ve vsázce tekuté surové železo s obsahem chromu 1 až 4 hmotnosti, při...

Způsob výroby 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240715

Dátum: 15.08.1987

Autori: Žalský Vítizslav, Elbel Jioí, Frackiewicz Zbigniev, Dupák Jan Brno, Caha Zdenik, Žáeek Jaroslav, Jahoda Bohumír, Wiesner Ivo, Motyeka Karel

MPK: C07C 57/30, C07C 43/225

Značky: výroby, 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů, způsob

Text:

...smys 1 u .navazuje způsob podle vynálezu, který unvedené nevýhody částečně nebo zcela odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se na alkohol obecného vzorce ll, kde R a R 1 mají shora uvedený význam, působí azeotropickou kyselinou chlorovodíkovou nebo bromovodíkovou za přítomnosti-lkatalyzatrií fázového přenosu typu kvartérních amoniových solí v dvoufazovem systému »vodná fáze-organické rozpouštědlo přiteplotě 20...

Způsob výroby esterů skořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240707

Dátum: 15.08.1987

Autor: Abraham Miloš

MPK: C07C 69/618

Značky: způsob, esterů, skořicové, kyseliny, výroby

Text:

...se z reakční směsi uvolñuje chl-orovodík a vzniklý ester se ízoluje.»Výhodou způsobu výroby esterü skořicové kyseliny podle vy-nálezu je jednoduchost a eknnomičnost provedení při zachování vysoke čistoty esterü. Vzhledem k exotermnímu průběhu reakce je výhodné přidávat hydroxid alkalického kovu postupně ve formě vodného nebo alkoholického roztoku.Dále uvedené příklady blíže popisují způsob výroby esterů kyseliny skořicové, aniž by omezovaly...

Způsob výroby skořicového aldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240706

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šopa Rostislav, Blažek Vítizslaav, Kaucnýo Jioí

MPK: C07C 47/232

Značky: skořicového, způsob, výroby, aldehydů

Text:

...aldehyd se izoluje.Výhodou způsobu výroby skořlcovéhoaldehydu podle ivynálezu je jednodušší a ekonomicky výhodnější provedení, přičemž rektifikací se získa -skořicový aldehyd o čistotě až 100 0/0.Dále uvedené příklady demonstrují způ~ sob výroby skořic-ového aldehydu .podle vynálezu, aniž by omezovaly nebo vymezovaly rozsah »jeho platnosti.Do skleněné banky opatřené zpětnýmchladičem a míchadlem se vsadí 67,0 g 0-,3 rnol...

Způsob výroby vzorovaných rožných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240578

Dátum: 15.08.1987

Autori: Moisejev Leonid Petrovie, Rodin Jurij Konstantinovie

MPK: C04B 33/20

Značky: vzorovaných, dlaždíc, výroby, rôznych, způsob

Text:

...uvedené nevýhody a nedo- .statky. jeho podstatou je, že vzorované režné dlaždice se vyráběji z předvyrobených částí vzoru, mechanicky vykrajovaných z tenkého 2 až 4 mm silného pásma barevné keramické hmoty tím, že se tyto části vzoru mechanicky ukládají na dno formy, -načež se tato doplní základní keramickou hmotou a celek se zalisuje do tvaru vzorované keramické dlaždice. je možný i obrácený způsob,kdy se předvyrobené části vzoru...

Způsob výroby slabě rostoucích vegetativně množitelných ovocných stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240573

Dátum: 15.08.1987

Autori: Semjenkov Jevgenij Alexaddovie, Ziborov Igor Jefimovie

MPK: A01G 1/06

Značky: rostoucích, vegetativně, stromů, výroby, množitelných, slabě, způsob, ovocných

Text:

...V níístě roubování na 15 až 2 D °C V místě stimulace kořenů na 10 až 15 C se po 20 až 30 ti dnech působení rostliny přesadí do kořenáčů a uloží V chladné místnosti až do doby jarního vysazování.Výhodou způsobu výroby podle vynálezu je současný růst roubu s podnoží i zakoreněné podnože při zachování Vegetačního klldu zbývajících částí rostliny, což má za následek značnou časovou úsporu úspora jed PREDMET ZYNÁLEZUZpůsob výroby slabé...

Způsob výroby strouhanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240551

Dátum: 15.08.1987

Autori: Balyka Leonid Ivanovie, Chocholae Mirosiav, Eamov Anatolij Viktorovie, Rozum Karel

MPK: A23L 1/176

Značky: způsob, strouhanky, výroby

Text:

...2,0 až 3,5 mm, s výhodou 3,0 až 3,2 mm, a expanduje. Získaný meziprodukt se krájí řezacími noži umístěnými na čelní straně matrice na velikost 3 až 30 mm, s výhodou 5 až 10 mm, a potom se zchladí nebo předsuší s výhodou v aspirovaném zásobníku. Zchlazený nebo předsušený meziprodukt se drtí a potom přetřídi a podíl větších částic se vrací zpět k drcení.Výhodou nového postupu je jeho vysoká hospodárnost a snížená spotřeba energie. Uplatněním...

Konštrukčne izolačný stavebný materiál na báze dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240550

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kovalenok Vladimir Arsenivie, Selskij Sergej Vadimovie, Šipilenko Ivan Petrovie

MPK: B32B 21/02, B32B 19/02

Značky: výroby, izolačný, spôsob, stavebný, báze, materiál, konštrukčné, dřeva

Text:

...stavby proti vlhkosti. Surovinova zmesobsahuje pevné, lignocelulózové, nehorlavé, izolačné, minerálne zložky spájané -lepidlom, ktoré zaručujú uvoľňovanie nanajvýš prípustné alebo nijaké množstvo hygienicky závadných zložiek s prísadou hydrofobizačných, prípadne dalších impregnačných látok, predstavuje vyšší účinok oproti doposial známym podobným materiálom. Takto vyrobené dosky sú odolné voči ohňu,hubám, hmyzu a pod. Novost vynálezu...

Spôsob výroby samonosnej koženky s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240542

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fonštejn Nikolaj Alexaddovie, Petuchov Arnold Alexaddovie, Rusakov Igor Alexaddovie, Borobjev Ivan Jakovlevie, Pisarenko Leo Zotovie, Alexaddovskij Alexadd Georgijevie

MPK: D06N 3/06

Značky: samonosnej, výroby, povrchom, vlasovým, koženky, spôsob

Text:

...s vlasovým povrchom na báze chlórovaných vinylových polymérov vnášaním vlákenných častíc do povrchu pasty a následnou želatináciou robí tak, že vrstva pasty chlórovaného vinylového polyméru, do ktorej sa vnášajú vlákenné častice sa nenesie na vrstvu pasty chlórovaného vinylového polyméru,predželatinovanú na separačnej podložke, s výhodou s priestorovým dezénom a následne sa celý útvar želatinuje a oddelí od separačnej podložky.Výhodou tohoto...

Spôsob výroby samonosnej koženky s vlasovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240538

Dátum: 15.08.1987

Autori: König Winfried, Noack Jürgen, Scheller Manfred, Reimer Günther, Beiermann Norbert, Kretschmer Horst

MPK: D06N 3/06

Značky: povrchom, vlasovým, samonosnej, výroby, spôsob, koženky

Text:

...samo nosnej koženky s vlasovým povrchom na báze chlórovaných vínylových polymérov sa robi tak, že na separačnú podložku, s výhodou s priestorovým dezénom, sa naneste pasta chlórovaného vinylového polyméru, do ktorej sa vnesú vlákenné častice a vytvorený útvar sa želatinuje pri teplote 135 °C až 220 °C a následne sa oddelí od separačnejVýhodou tohto vynálezu je jeho ľahká technologické Liskutočniteľnost a zabezpečenie pevného ukotvenia...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240530

Dátum: 15.08.1987

Autori: Nosikova Ta?ana Alexejevna, Zachorževskaja Alla Georgijevna, Saenko Svitlana Ivanovna

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, čistého, sférolitickým, tvarom, kryštálov, vápenatého, uhličitanu, výroby

Text:

...z roztoku mravčanu vápenatého a/alebo octanu vápenatého účinkom uhličitanu rorganickej dusíkatej zásady alebo zásad a/alebo oxidom uhllčitým za prítomnosti aspoň stechiometrického množstva organickej dusíkatej zásady alebo zásad pri teplote 0 až 90 °C, s výhodou 20 až 70 °C.Výhodou spôsobu výroby podľa tohto vynálezu nie je len možnost výroby čistého uhličitanu vápenatého, výhodne vo forme prášku, ale aj požadovanej štruktúry, v závislosti...

Spôsob výroby lúžiaceho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240523

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sobolev Jevgenij Vasiljevie, Jantarev Viktor Vasiljevie, Zarembi Vladimir Nikolajevie

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, lúžiaceho, výroby, roztoku

Text:

...ky seliny na zlúčeniny vápenaté, najmä na o xld, hydroxid alebo uhličitan vápenatý a pod., ale tiež vápenaté soli anorganických alebo organických. kyselín, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt alebo priemyselný odpad pri rozličných chemických výrobách,pripadne tiež za prítomnosti rozpusteného,ale hlavne dispergovaného hydroxidu vápenatěho, ako aj prímesi iných anorganických i organických zlúčenin.Oxid uhličitý na uskutočnenie spôsobu...

Spôsob výroby profilových súčiastok ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240498

Dátum: 15.08.1987

Autor: Daróczi Iván

MPK: B21B 11/10

Značky: výroby, súčiastok, ohýbaním, spôsob, profilových

Text:

...materiály s dovole-ným minimálnym polomerom ohybu bez ohľadu na kvalitu plôch kolmých k čiare ohybu. Prevažná časť polotovarov pre ohýbanie sa pripravuje operáciami strihanie,čim sa výrazne zníži tvárnitelnosť plôch kolmých k čiare ohybu, čo má za následokzväčšenie hodnoty dovoleného minimálneho polomeru ohybu. Na odstránenie nepriaznivého vplyIvu zníženej kvality plôch kolmých k čiare ohybu,v dôsledku ich príprav-y. strihanim sa v...

Spôsob výroby kyslomliečnych nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240486

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bihari Ferenc, Sauer Gerhard

MPK: A23C 9/127

Značky: výroby, kyslomliečnych, nápojov, spôsob

Text:

...pridavku ďalších čistých .kultúr sa nechá mlieko fermentovat npri teplote 2 d až 30 °C po dobu 116 až 20 hodín.využitím technologických vlastností streptokokovej kultúry ZS 25, vyizolovanej z ovčleho hrudkového syra, může sa rozšíriť doterajší sortiment kyslomliečnych .výrobkov o nové výrobky so zlepšenými seanzorickými a technologickými vlastnosťami.Mlieko s obsahom mliečneho tuku 36 g..11 sa po pasterlzácii vychladí na teplotu 30 0 G,...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Boigegrain Robert, Chenu Jacques, Vernieres Jean-claude, Simiand Jacques, Szántay Csaba

MPK: C07C 53/08

Značky: výroby, kyseliny, octovej, acetaldehydu, oxidáciou, spôsob

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Supravodič na báze Nb .sub.3.n.Sn, stabilizovaný bezkyslíkatou meďou a opatrený difúznou bariérou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240461

Dátum: 15.08.1987

Autori: Urmössy Miklós, Zemplén Éva

MPK: H01L 39/00

Značky: stabilizovaný, difúznou, opatrený, supravodič, báze, výroby, bariérou, sub.3.n.sn, bezkyslíkatou, spôsob, meďou

Text:

...zhotovený polotovar o celkovom priemere 30 až GD mm sa v prvej etape ďalšieho spracovania poclrobí redukcii priemeru. tvárnením za tepla až na priemer 14,0 až 16,0 mm a v konečnom spracovaní zredukuje až na priemer 0,3 až 1,0 mm, podrobením tvárneneho supravodiča po každej fáze redukcie iepelnému spracovaniu žihanim za účelom zvýšenia tažnosti.Výhody navrhovaného riešenia spočívajú v podstatnom zjednodušení celého zhotovenie supravodiča,...

Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 240459

Dátum: 15.08.1987

Autori: Dongelmans Anthony Adrianus, Kyburz Emilio, Ketels Gerardus Hubertus Johannes, Hunkeler Walter, Speich Francisco, Kriegel Ernst, Coenen Hubert, Kashiwayama Shinei

MPK: C04B 35/02

Značky: výroby, bazických, spôsob, vysokohutných, žiaruvzdorných, staviv

Text:

...vyrobené z taveného zrna. Spotreba energie pri ich výrobe však je tiež velmi vysoka a je daná najmä spotrebouenergie pri pretavovaní magnezitového slin ku alebo jeho zmesi s chrómovou rudou. Životnosť takto vyrobených staviv je závislá na kvalite taveného zrna a dosiahnutí vhodných parametrov pórovitosti a objemovej hmotnosti pri výpale výliskov.Uvedené nedostatky technológii výroby najväčších kvalít bázických žiaruvzdorných staviv, a to...

Spôsob výroby výplnkového textilného plošného útvaru charakteru gumovlasia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240457

Dátum: 15.08.1987

Autori: Curtil Rémi, Kogler Peter, Kiernan Jane Ann, Baker Pamela Koenig, Sommer Leopold, Doddington Gb

MPK: D04H 1/64, A47C 27/12

Značky: spôsob, útvaru, charakteru, plošného, gumovlásia, textilného, výplnkového, výroby

Text:

...operácie te.pelnej úpravy strunovitého materiálu ekonomické prednosti oproti doposial použivaným technologiam.Pod pojmom spriadane vlasie sa rozumie zmes rastlinných vlákien, hlavne kokosových s ostatnými prímesami ako napriklad živočišne výčesy, postrihané kinofilmy a pod., spriadané do tvaru povrazca,v ktorom sú tepelne fixované za účelom stabilizácie tvarovacieho efektu.Pod pojmom vlákenný materiál charakte ru struny sa rozumie...